Skip to main content

Full text of "Massorah Massoreth Massoretic RabbinicHebrewBible.C.D.Ginsburg.1865.1905.4vols.plus3vols"

See other formats


miDDn d ^|V n p i * * 2 n 3 

nafr» rriK rnanaa 
D'«n»n ■» d ^pi Kn'3 *tb* ni:ipo3 mnoi i> a a nsnj rn- pp 

2 Kan rtwh - rvw Rath 


II 11 


r 


* 19 


Ezek. 


XVI 54 


rTin = 


= 817 


Ps. 
Eccl. 


CXIX 121 
II 6 XVI 31 

« * 7 

» 51 

„ 43 Gen. VI 7 

Isa. XLII 16 

Ezek. XXXVII 19 Exod. 
Ezek. Jerem. 
Ezek. Jerem. 
Esther Ps. 
Prov. I 18 
XXXIII 26 IV 18* 
XXIII SO XLIV 25 
IX 17 

* 18 XXXI 28 

L 20 

CI 3 

XXI 3 IV 18* 
VII 5 
XXII 4 

XXXI 11 Exod. 


XXXV 


1 


„ 


r 


32 


- 


XXXVI 


1 


„ 


» 


2 


» 


- 


3 


r 


* 


5 


Levit. 


VIII 


34 


Numb. 


IX 


4 


* 


« 


6 


Neh. 


XII 


27 


„ 


VIII 


15 


„ 


* XIII 


27 


Ezra 


VII 


10 h Tin "un 

nvph now 

nate:i 819 D-nn = 820 K*3nn = 821 pirn aero vwr 
d'dtidi niaa ,l ? vwp 
nipwnS o»a nia-n ^ ww ^di n twj? 'nan rrtpy 

aim tea ww "paii 

ww jn'fnajnnai 

7DKon 'xna piawi 

tea *b nnni 

rua'Di p f na 'a Dn^J 

'nam 'a 

orarp k^i 

nnx yvb DTWJ75 "tm 

'0>oi 'npa 'a jrw? 
lain ;n*rr pna 
oaain te omap 

wn 'a ■§£ rfea rttey 

top *ptepai "pm 
ana nrw "jrrata rarm =823 Tonn =824 3"Dnn = 822 

oam: ♦ . . mwvn .topi 

nnwa di» inx .topi 

'am 

pnaeoi nnpa i ntoy 

iwp nteon 

onarn 

V1IOW D>BD 

1 Tia ramp npTX nw 

ts'di 1 to n fiKp 

-^ nto ^w ybbvv\ ym 

ia*»>n awn ok »a 

itpp OK '3 

O'U ^K T3 VUTIK1 

wn 'on a"* nfeHH 

.tob teipn 

nawna awn 1 ?! 

f?w^a nw 

nwa mpi 

»tob >3ote inpn 

opn D»aia 

.top tok3 

.tob nain 

onwK »nn 

oteni' nam na:nai 

ainas nao vwrh 

pawn oa^i 

bdwoi pn Skto'3 natei rtM^l im 825 Mai. 
Eccl. 2 Kings 
Eccl. Ps. 
Lament. Gen. 
Exod. 1 Kings 

Jerem., 
Cant. Deut. 
Isa. Deut. 
Isa. 

Job Gen. 
2 Sam. 
Isa. 
Esther Levit. 
Deut. 

2 Sam. 

Ezek. 

Dan. 1 Sam. 
Ezek. Gen. 
Jerem. II 17 

VIII 12 

IV 3 XXI 9 
IV 3 CIV 19 
II 17 XLII 28 
XVIII 1 XXXI 4 
XXI 6 XXXII 15 
XLIV 15 
XXXI 15 XXVII 17 

XIII 10 

LXVI 2 

V 12 

II 1 V 17 

XX 12 

XXI 12 

XIII 6 

XXII 3 

VIII 12 XIV 43 

XXIV 19 

20 

III 24 

XII 21 

XVI 10 

XV 6 

XXXV 11 III 13 
II 23 421 

n .top te 03ibk3 

Kan nw 

onraa aiai 

*"rm = so 7 

'Bp a"aa f na JPH rwp te 
•rroa own 
ohtoo aiai rrnn = 808 B w nn = 809 •b»di 'piDD m a rripj? 

onpio 1 ? m» .top 

oa? tok rriiT nw 

a DTfot rfpv 

bmwb\ rwnb pnaa'Di *npa n rObip ^/EH rfc^ 
vii si nnbv ^an rwv ivk nsK^an te o^vm 
ix 26 rmbv *]ten nw *3ki 

lii 20 rrcw na^» T^an nwr Itt^K ♦ ♦ ♦ ww DHarn 
in 9 wb nabv -|ten i^ nw pnDK W"T\r\ = 811 a^nn =812 j'"»nn = 813 -prn = 81* vunn =815 ronn =816 'B'oi a'aoi a nin^ rnpyi 

nw irxa unb rriiT nwi 
ntn in3 awn te^ 

•a»Di '3 'irnpy 

ten inrr m^»K won 

•won teD inwp 

invr *:vp foaa Kte 

pn^a*oi *»"ipa 'n H^'^y 

owoan 

niaaSn 

nSK te nxi 

inoK 

»n«n 

prwa^oi i n^'WI 

Konn ^3 trsa OKI 

*]ap o'tevi iA dki 

*]n>3 *]in b» nnxani 

3"t:i«t A iam 

nsina o'Oi naet? iv 

TBfin bv ]TbT\ K32tl 

'b>di *Sa n nn^tpy 

'nape dpo noiri 

ovn trim nn«i 

ia»K nK WW K3ta> '3i 

-jten ^k axv Kan 

map notri 

p nnwv pna iok^ ^ai 

»:»pn ^>k ^ikw *ia«n 

03 jniowB nnw n»K 

pTODDi nnp3 'n n v V5 
n^p nw no 
n»wp no vr 422 

1 Sam. 
Ezek. Gen. 
Exod. 


1 Kings 

2 Kings 1 Kings 

2 Kings 1 Chron. 
Dan. X 7 

XII 3 
XXVII 2 XXVII 4 

XXVIII 42 

XXV 19 XXV 89 
XXVI 81 XVI 26 

xra it 

HI 2 

XVIII 19 XVI 25 

III 2 

XIII 11 XXI 23 
XI 16 Exod. 


xxxvn 


1 


„ 


XXXVI 


87 


n 


« 


19 


2 Chron. 


IV 


8 


1 Kings 


VI 


4 


2 Chron. 


IV 


6 


1 Kings 


XIV 


22 


2 Chron. 


IV 


8 


Gen. 


I 


7 


i» 


r 


16 


n 


» 


26 


Judg. 


VI 


40 rrfan = 835 ■jt wton ipk ^ rwp 

rfm »fa *f? nm 

m&ai nnoia i? nw 

pn^D^Di 'dd 'ki 'j rtMn 

13 '0333 on^> mwn 
ma natpa ma 3113 nr xn rfari =836 rfan = 837 jo^D *p iip$& p»ao '3 rnpjj? 

133 
W1B 

mn i rnpj?! 

jnn nor wi 

3KHK }3 01VT 

iar >mpn fa n* irfan = 838 

jvtod'di *npa u inri rnpj^i 

nar 
dti.t 

pr^ub "jinon #KV 

tffan = 839 

pnaaoi nnpa *»ei '3 fe^?l 
wr-D rfa nan 840 841 6 oni»9 few 
6 rrpnj fero prroa'Di 'npa ^aoi i DTfbl$ fe^l 

jppin hk a\ifa tw\ 

nittan 

nW»3 p 3-Dnf) = 842 Levit. 


IX 


16 


2 8am. 


XII 


4 


ronn = 


= 843 


Gen. 


XXVI 


29 


Josh. 


VII 


9 


2 Bam. 


XIII 


12 


Jerem. 


XL 


16 


rann = 


= 844 


1 Kings 


XIV 


9 


» 


XVII 


16 


Jerem. 


XXXII 


20 


Bab. 


I 


14 r6vn nK 3ipn 
w*n n»33 n* npn 

pnwm 'op -i rripyp 

run taw? nran on 

hron ystob rwvn noi 

nmn rf>3jn n* nwn fa 

^wan fa 

onn« a*nfa *]b nwm 

nwm -j^ni 

Vui o# ^ nwrn 

dm ^3 dik nrani Josh. 

1 Sam. 

2 Sam. 

1 Chron. 

2 Chron. 

Eccl. 

Esther 

Neh. Gen. 
Levit. Gen. 
Levit Dent 
2 Sam. Gen. 
1 Chron. Job Gen. 
Exod. 
Dent. 
2 Chron. 
Jerem. Gen. 

Nomb. XXIV 8 

xxvm 13 

XXIII 6 

VIII 12 

VH 23 

XIX 1* 

XXIX 19 

VII 17 

XIV 3 

III 12 
V 8 

VIII 12 

X SO 

IV 2 
VII 10 XVIII 26 
IX 22 XVIII 26 

IX 22 

XVIII 29 

IV 14 

XXIII 17 XLIV 17 
XI 19 XXIII 9 
XXVIII 26 XLI 32 

XII 48 

XXX 14 

XXX S 

I 12 V 1 

VII 11 

XVII 19 

cm. is VI 14 

X 2 

XXI 8 

V 2 rwwi = 826 ™m = 827 rvaroi = 828 aan 

iavn 

friiT ■proi 

■wa nnptm 

warrfa >fa 

rnapn main 

*aa Tvsbvb*\ 

wh -|fa qk nron 

rmvb nam 

mac6 dk >3 

maa rhth\ 

DiTHK fa D'pnna 

ofa nrpn 

pan mm »a 

'n^Di 'am 'a HtojJO 

rwonn nwo m 'O'di trba 'on 'n ntoJJO 

ntn iai3 nvpa *p nfan 

nnonn ntwa inn 

oar 3ipa nwn mtroan imaji 

pw cnn aanwj^ 

nw w*a ^ nWn ^nn = 830 It-fan 831 B*3nn = 829 

'a ntfr nflwgj 

irn ttmtn 

'd* 'arr "frfj 

prooDi nnps 'a fnfrjja 

inrjD f?war 

pn ioab viwd 

inw^ ipninn inooi 

mrio nvn 

*]33fal -f 63 

•ttirrf? ifa' vh »3 

nai fa »jk ipv v 

ybnr\ = 832 

'an *niit fa jnpto]^ H^5 i^frSS 
bn insi 1^33 far 

J*fa/i = 833 

'a'oi 6a '3i w? 'a "7 Dplfe^jij 

nvDmpn 

rracon nn man 

iar nrrm 

mna natrt 

6a man oawia wr nmn mpn 

T^nn = 834 

pn?«roi *r ?f7 Ttm 
ii» *xp ron t*> rrro 

H157 "p fWJ? 

cnx main -jS rm »n nfcp — rtww 423 8 Kings 

Amos 
Nab. 
Zepfa. 
Zech. 
Mai. 

N 

Ps. 

1 Chron. 
Ps. Ecel. 
Neh. Isa. 
Job Eccl. 
Pror. Eiod. 
Deut. 
S 6am 
Ps. Exod. 
Ps. 
Isa. 
Jerem. II 16 
IV 11 
VI 8 V 10 

X 18 

XXXI 81 

VII 2 

- 1» 

IX 12 

I 9 

III 19 
X 1 

in 21 

II 17 

xvni 6i 

xvin u 

XXXVII 7 

CVI 81 

CIV 4 

CXLVI 6 

vni is 

II 16 

IV 11 
VI 3 

XVII 16 I 11 

. 1* XLV 7 
XXV 2 ni 9 

XXI 24 XX 6 

V 10 

XXII 61 

xvni 6i XV 11 

LXXVII 16 

LXIV 4 

X 12 

LI 16 yjwi = 853 

pmooi [*nrart 'eon to '3 tip'V 

roaom 

noma D'a-on 

r:nn = 854 

town nail # dd3 f op h tipb 
mnn = 855 

oti hw nni 'Don •> 'no 3*3 rfipj? 

u^bvb ion mwn 

oin> BDVO nw 

|«xon >3 mm 

t^trn pw 

wwn ppi 

n* i*n» \vtb 

mm ^k pawrn no 

7^0 fe flK .TOP Wl 

too mmo i^nr 

owi onion 

nwajt mm *iok *S vm 

ts^o mpitp Vuo 

hnr» to bv m *f?o>i 

i 1 ? ^mnm mm*? on 

opntno S< mar 

nirrn v3*6o nw 

pm o>or rwp 

xn mw koh ivk 

»naVi pdk tpt i6- o^om 

noma oron 

iroa 'To i3i rnp&tf ^ 

vsiAo nteS ia non 

[o*nn = 860 JDpb prd vjnn = 856 WJl = 857 pun win dvAk toot 
p«n mnm m ra oi^r m 

rwr rnnia m y011D3 DI^W HOT 

rrjnn = 858 

prowl ^o 'a rnpipn 

So* inn two mnpn pirn no 
pi? mapa row 

mnn = 859 

mn 'dot -? npn rnpjn 

o^SkS ion .topi 
nam 

nam 

DWV= 860 

w cpcopi *n nW? 

*6o 

nP3D 
inaa mwin = 845 


w 'a tlptyft 


Ezek. 


XX 14 


-DBi'an >&# pob .topki 


Dan. 


VIII 27 


oovnwn i^on jtmAd n« .tow Numb. Exod., 
1 Sam. 
1 Kings Exod. Judg. 

1 Sam. 

2 Kings 
2 Cbron. rami = 846 

'pob'oi ifcnp. tipjfl roa ftflpg rfipSB msnon fe 

xxv 39 nnit »tojp an? ids 

xxvi si panm n^an naiD nwi 

xxvn 8 V 9 

XXXV 10 

EX 2 xvm so 

II 22 

XIX 2 

XX 10 

IX 16 IV 16 

XX 83 

XXXII 20 

„ S3 

I 18 

XII 4 

8 

XXIX 8 

VII 17 

XV 7 

II 83 

XI 6 

XIX 10 

9 I 11 
VIII 8 T-onn = 847 848 nrh aiai 
[rhr\n = 836 b^Tlh ppil mapn i33n 

033 
YTP103 

13*01 ^01 'n flt^l?! 
nwon nan 
tkd |p? 'ton 

tolPK 

Tinp 

DfcPltP B'Dnn = 849 13'Dl ^01 Y* ptoSB 

prrn t»h n» oanK 'nnim 

»rAK »n« pwn vb 

aonte^ mrp ^th u6rm ok 

mn p \wvn vb on 

Hinn n»3 D3HK mxm 

ob»n^« ni.T^ p pwrn k?? 

.ID D^P 13H3K 1VK ^33 pwn *b 

man nan hk omwtn 
P «6t ^ «)mn >3D0 OiT^k ioin 

033 *n0p3 OK *3 

rAnn onana pwn no^ 

6«ah*n I0l6 013ri 

ommm 
mrp nura pwn na 

= 850 

u>oi (onvn wi bos *a H^S3 
-]*? rnwo an? rnn 
isninK^ nr»3 no trjnn = 851 

iro nn o»a*» mann rAn fai fop «p rro3 ^i3D3 rt^P *np k 

T303 |ep «pa rtyi; Vptft ftfiR p'D Kn?p n^np o^n ^wrr 

'30»oi lonaii 'cos 'nao '3 5i3D3 n\pp 

d>dW? ion nwn 

our odwo nro 

new Kin ivk nr nit 

3*inn - 852 

pn30Di to^nnl noo3 n rtoj? 

xxxvn 7 mrp? on 

cvi 21 7K msw 

Civ 4 ?3j6o 

CXLVI 7 BMP 

6 D»0» V 10 

X 18 

XXXI 21 424 


Tan 1 Cbron. 


xxn is 


••pri 


Prov. 


XII 22 


1510N 


2 Chroa. 


XXVI 13 


fcn 


,, 


XXII 2 


•TOP 


y 


XXXIV 10 


D'crr -lain w ^3flr) 


Ezek. 


XVII 16 


nto*n 


• 


17 


i3»n*i 
TiiBvi pnno yson }op p*op 'nisi Ppffl flfifc toi 


- 


XXIV 18 


w 


Dent 


V 10 


ion tvov 


1 Chron. 


XXVII 26 


w ton 


» 


X 18 


ODtt*0 


Ps. 


cin so 


1131 


* 


XXXI 21 


nac* 


- 


21 


isurr 


2 Kings 


VII 2 


mux 


• 


CVII 28 


0*03 


» 


„ 19 


mniK 


Pro*. 


XII 22 


.1510K 


1 Cbron. 


XVIII u 


7,to*i 


Neh. 


XIII 10 


m*5Q 


Ps. 


xvm 6i 


^o 


Esther 


III 9 


topwa 


Amos 


IX 12 


im* 


» 


IX 3 


D*K1W0 


Nab. 


I 9 


nto 


win* *fizb nw 


tfrtotn onw row *nn pi 


Zeph. 


HI 19 


7*3PO 


8 Kings 


XII 7— 


iprn *& 


Zech. 


X t 


itom 


fi 


XXV 30 


i 


'oro 


•»Tpj7 'mm neoi noio ip 


Mai. 


III 21 


omojn 


Ha m Pfe# n*ip mwn 


Ps. 


ni 17 

XXXVH 7 


*h vm 

D11 


form = 


867 
„ 


. CVI 21 


iraw 
7150*01 IV TD1 ^O '3 ^iPly 


» 


CIV 4 


VStfto 


2 Chron. 


XXVI 13 


S*n n33 nonbo ntm? 


" 


CXLVI 7 


BBttD 


• 


XXXIV 10 


in* i5n*i 


» 


CXLVI 6 


D'Ott 


" 


» 17 


pjddh nx 13TP1 


EeeL 


VIII 12 


«on 


rT'Dnri = 


868 
Neh. 


II 16 


0*55D.TI 


'*50*D1 'DPn 'j ^ftn 


* 


IV 11 


0*513.1 


Exod. 


XXXVI 8 


ronton nwo 


» 


VI 3 


nntow 


Ps. 


XXXVII I 


ntotf *W3 


'wi *op in 0"3 'nmi3i n^fl toi 


» 


XXXIV 17 


o"onn = 


869 


* 'anatei jn MWO .11.1**36 


Eisek. 


XVII 16 


60 in 0*3 'on rtpj? toi 


*o*oi -op t nfcw 


ProT. 


XXI 24 


pi: ni3P3 


Dent 


XX 20 


702 nw Kin iwK 


[mnn = 855 ^*»p^ pip-j] 


Ps. 


cxvm 16 


w«n .131 Vip 


N"orn = 861 


• 


i« 


noon mm po* 


'o^oi 3 mnn nfeft 


- 


CXLVin 8 


mpo mi 


Joel 


II 11 


i^n '5dS i^ip jra mri^i 


Eecl. 


II 2 


nr no nnocbi 


Ps. 


CHI 20 


1131 rw ns '133 i'3i6o m,T 1313 


Esther 


II 20 


OTlOIOKOfiKl' 
JOT8D1. 


XXXIII 2 


tTpt mn* iok ro im 


n-bnn = 862 


Isa. 


XLV 18 


n^PI pi«n nr im 


p.Tso'oi ''ooi i n^^p npp 


rnn = 


870 
1 Kings 


XI 28 


0P31' tt^Krll 


'i *ifr#n 


Ps. 


CVII 23 


D>31 D»03.13i6o »tfP 


Exod. 


III 16 


D'13C03 03^> *1**JM fiKl 


1 Chron. 


XXII 16 


n3Kte wv y6 topi 


" 


XXX VIII 24 


K'yrtn = 


871 


ntwi 3mn to 


2 Chron. 


XXXIV IS 


0^30.1 ^»P1 

f n3ii«n 
wi -rpa i n*ifr]?n n*ifr# 


ronn =863 


Numb. 


XXVIII 6 


i*onnto 


Wl 'S h^d nt^ 


Eaek. 


XXI 20 


pi3^» miw n« 


Exod. 


XV 11 


i6s rm rbrvn rra 


- 


XLI 26 


pto miwi 


Ps. 


LXXVII 16 


iA»nwVwinrw 


Neh, 


III 16 


fl'wiwi nsisn un 
to ten 'dh 'nun 


TOfin = 86* 

nnsooi nnp3 '3 >3to^ 3T?W1 = 872 Numb. 


XXVIII 


6 


Neh. 


III 


16 


ypnr\ = 


= 873 


Lerit 


VII 


9 


Judg. 


XVI 


11 


1 Kings 


X 


20 


2 Chron. 


IX 


19 


w 


XXXV 


18 rm '3 iTK^n 

nm rv-b vo in3 nvtrvn 

mvvn .T3i3n in 

p.T30'01 'n rfylfc 
nrnios 

*5110ft» 

m3teo 

13m 

noo Mai. XXXI 16 
XXXII 22 XLIV 2 
LI IS XXXV 86 

XIX 10 

m 16 irwv »5W f©33 xhn 

^WV *5W£^ 01*03 n"Dnn = 865 •0*01 *3 *fp$ 

71m* f030 Tim 

D*0«» .1015 
Venn =866 

P.13DD1 'ni3'/l 103 * 'H3 1*» ^P 

K^O 

13t£» 

D»1WK0 ran 

Exod. 
Nnmb. Numb. 
Jerem. 
Ezek. Ttfifr - «#« Exod. Neh. Levit. Gen. Jerem. 
1 Chron. 
Ezek. Exod. 
Numb. 
Levit. Exod. 
Kamb. Ezek. 2 gam. 
ProY. XXI 81 
XV 34 
III 11 IV 86 

V IS 

XII 11 XII 25 

* 28 XXV 31 

XXXV 2 

XXIII 3 

n 7 

VI 14 

II 11 

VI 9 IV 2 

n 13 

* *2 

„ «7 

V 17 xxm « rvynn = 878 B«ynn = 879 880 n*cnn - 88 i yenn = 882 na ik rer p ik 
nw no the 16 *3 

•wnn n^»p hki 

rrn*? ViT owaam 

oanoia '3K iok 

03*0*3 >3 TIP "[VOn K^> 

■jron k 1 ? nw *ro< -iok fi3 

prwooi t Pftp^B 
rnt?pD 

nvmo nruo 

nraon fe 
oSs's 

700*01 *n njrtPBfl 

ru«D Konn *3 

m.T fllxD ^ao 

IWM TOK 

vw dki 

BTI61 

•0*01 5 WP 

frmwa ona»3 rawn 
omtoo rprrorn run yonn 883 m>i 'i ■flpin 

xxvii so 1WB K3 1*I"IK 

xxvra 6 3pr* ok np3i *rw 

TOTVl = 88* 

wr ros 131 insi **33 toi ^>o n^n *TfrS 'niK *» 

xxxix 1 irppTJp rwwifi rows 

xxiv 11 VPIkA 

XXIX i fnwn rora 

xxxm ti '*™w> W1 ,rn rrunn 885 torn xvi 36 '»p ntun rTHtPS 
xxviii 6 •w*>BTbo now. HHiWfl • 

V 11 ; VI 18; Numb. V 16 *~ ITftPJ ^>3 "HI* W1 

xlv 11 now norm rPT^PXTl vtsnn = 886 

»td3 •*» mttPS WW ^ 

nDKn nnw tbwti 

-bei *>d s rfco nuvn n*wm 

K*D3 "w iVftH 0*3*131 D*K*3S fal 

'«= m^g ionn mwi 

ronn =887 . » 

pn*}o*oi '3 "WR? 

ipan pre rwi top 1 ? 

TomA IK wrf? jna XVI 86 
XXVIII 5 XLV 11 XII 2 
XXII 16 2 Chron. 
2 Kings 2 8am. 

Mai. 

Dan. 

Neh. XXXV 19 

XXIII 22 

. S3 XIII 16 

XVH 4 

XVII 23 

n ii 

IX 12 

i. 1* 

VI 16 TTWi = 87* rwm = 875 425 

noon 
noes 
noon 

3*03 131 fWBin ^>31 

mpni rrcmi 

•f? urn 

nm ^en^nKi 

.mn* rrm 

iw ran hk opn 

13 '3 
TWIK *?3 1PDW 1»K3 ».T1 

wi '3 nitoyn? Esther 


IX 1 11 


w nvW3 TTK vin Kin «nn icv own 


» 


, H 


{rani p nwwrfc T*?an noun 

Win = 876 


Gen. 


XXIX 26 


UDiptU 


• 


XXXIV 7 


nSsa 


Exod. 


II 4 


3xnm 
XII 16 


n3i6o ^3 
f> >6 


13 aw 


. 


XXI 31 


na» 


w 


XXXI 16 


ntw? 


Levit. 


II 8 


mom 


. 


VII 24 


3^m 


i» 


XI 82 


pv 


„ 


XIII 61 


•Wl 
XXIV 19 


innaps 


Nqmb. 


IV 26 


n^p 
VI 4 


inn 
XV 11 


ii«^ 
- 84 


«HD 
XXVIII 16 


Tonn 
24 


Tonn 


Dent 


XXV 9 


m»3» 


Judf. 


XI 87 


•T3K 


1 8am. 


XI 7 


np3^ 
XVII 26 


mmn 


m 


• if 


a»n 


2 Sam. 


xm 12 


»0K 


t Kings 


XII 14 


nicD 


IM. 


ni ii 


*nw 


Jerem. 


III 16 


•onn 
V 18 


131m 


Esek. 


XII 11 


osncia 
XV 6 


naiAiA 
XLIV 14 


irnsp 


Obadiah 


16 


APT/ 


Esther 


II 11 


VI 9 


«TK^ 
» 11 


r»i6 


Ezra 


X 8 


•TWT31 

tTnn = 877 


Exod. 


II 4 


i^ ntwr» no mnfr 


Levit. 


XXIV 19 


oiopotj^i 54 a 426 nj?2i - j#r ,rnr! = 900 Exod. 
1 Sam. Exod. 
Numb. Exod. 
I-ievit. 
Nnmb. Hob. 

Ps. 

Job vin lf> 
„ 17 XII 3 
VIII 15 

* 17 XXVIII 21 

* 29 

XXIX 10 XXIX 40 

xxviii n XXIX. 40 

XIV 21 

XXVIII 13 

XXIX 4 

ti 15 xxvm 18 

XXIX 15 V 12 
XXXIX 12 
XXVII 18 VI 8 
XXXI 10 'O'DI •Dm '3 lty$1 

iw> 03*0131 oarin 

DHK1 1W 033KX «"pnr» = 90i p,i30*oi 'tf^a 'on 'j ItPjn 
ioj6 btnw mr ^3 ^ 1131 

1W> 03*0131 
1W* 033K2f rann - 903 3-pnn = 902 

7i3D»oi 'j fntyp p'n&j? 

nam t£?33^ flWn 
nnwan inK.1 P33^> 

■»*" imn ^33^ 

',130*01 'DH '3 p&jn 

nro [0t»3 biba n^o 

aa-'wnn ■>«nn:n pppi 

rpnn =904 

'*D1 'DH '31 ^0 '3 'H pfrl?l 

[0#a SA3 n^D firm 

nraob pra Vi*?a inn rfe piwi 

" W1 ' T piw pw 

rvnm irixn raa^ iro* piwi 

an to pvm wn fc^ pi W plWI 

rrpnn = 905 

'3 [Tltjtt? fn^J?"! 

D3'tcnn *e»ki3i 

nisan nttOrOl 

'o*oi 'j ttys 

0*10*6 W3 '3X1 

Ynon wa com 

W3 »W .133 

wi '3 ntnjty 

*3*r dmd 

*3W DP33 vpnn 906 rpnn =907 "1W rrpnn = 908 

ttk inner mm vw '3obtt 101^3 >U# b oipo vnftj 
B"j?nn = 909 

p,T30*01 'npa '3 rnjpj ^fl^jPS 
niw »n»n mr o*j?aiK3 *nn 
win tnna in*pi3& nap niw wm 
'fiwa *n*i 
b*pm* 1 rato n 

*»pnn = 910 

k*03 ^0 mnrit^jjn 131 wi "33 fai 

tf-p/in = 9H 

pmcoi 'np3 'no '3 "nj; 

nm3 nv *63 

K3 ro *6 

13 '3 
zyim = 912 

pm»oi ,Tip3 'n wad np^i 

TITS n>03«* 

tt*p3' 

^K1tf> >33 1K3> Dent. 


I 


3 


Jerem. 


XXXIX 


2 


Ezek. 


XXVI 


1 


Dent. 


xxvm 


4 


1 Sam. 


VII 


4 


Levit. 


XV 


25 


Hag. 


1 


2 


" 


" 


2 


Judg. 


XIV 


4 


Jerem. 


XXXIII 


16 


„ 


L 


20 Dent. 
Ps. Jerem . 
Ps. Hos. 
Prov. 
Jerem. Deut. 
Gen. Numb. 
Ezra Gen. 
Ezek. 
1 Chron. XXIX 19 
LXXIV 1 Ps. 


CIV 


32 


* 


CXLIV 


5 


Josh. 


XV 


43 


* 


XIX 


7 


1 Sam. 


XXX 


30 


1 Chron. 


IV 


32 


„ 


VI 


44 Ezek. 
Zech. Esther 
Gen. 1 Sam. 
Ezek. XXI 12 
LXXII 4 XXVIII 33 

29 

V 11 

XXVIII 17 

XXI 12 XXII 12 

7 XIV 22 
XXVIII 22 X 11 
X 9 XVIII 31 
XLH 3 
XXIV 16 XXVI 2 

XXXVI 9 

XL 21 

V 2 rronn = 888 23"Dnn = 889 icnrt ^890 on 

'3 pMft 

fw* m 

"pmo f JW3 -pit ;w* 

proow '3 ttipjn 
i3W*i anna w* 

13W*1 0n,13 w praoi tfrnp op m jt^in 

*W1 ,133^ 

poi pjr 

JP3? 1133 1P*6l 

pn oo»y onnxm 

iTttHJD ilKI 

Nii3i ^5 1W1 N"3£Jin = 89 i 3"3tnn = 892 'np3 60 '3 pt^ip 
m n>3 

pPir K31'1 p.1'30'01 'DPT im 60 '3 '1 pwy 

b pi3:n pwr 

^?31 pIP^ 

pm ono« pipi? 

P&3 013 ppy oix 

p^lj? td ^»ir3 -tocm im 

ritnn = 893 

'0*01 '3 p^W 

pW3 ^J?1 ^3f3ni 

"]3in3 p»W Itt^ 13^J T3CJW = 894 .Titnn = 895 '3-I^J? 

irrn irr 
^ i3it^?x i»r 

'O'oi '3 EHTQ Dn.'^3 

mr.i pro ^?d f»n rAw 

rmn* nwa ^3 wapn vjtnn = 896 prrao'w r np3 '3 Dnto^n 

onrrn ii3j»3 

onrrn 133 

onprn ^sprn*^ 

in33 in '»333 m in3 in HtiTfi = 897 p.T3o*oi 1 ns»2 ont^y 

ppon 

rram 

iwn 

nor ,1^30 n w i:rin = 898 

I 1; VIII 9; IX 30 ft)^ 0^^ t ^30 ^3 

vi 3 etc. Dntynn$o '»ip^3 

I3"3£rin = 899 

'o^oi '3 onbj?? 

XIV u fnjv nan twit ,13pki,i ,i3on Mm 

vni I6 »»k rwom on wd tan nf?risn — nj?n 427 1 Chron. 


XXII 


11 


2 Chron. 


XXIX 


10 


Ps. 


XX 


7 ■pp mm >m *ai nnr 

nro^ »aa^ or nnp 

mm r«nn o tot nnp KOpjVl = 921 1 J S. 

Ifa. Exnd. 
Nnmb XII 6 
XXXIII 10 VI 1 
XI 28 Gtii. 


XLV1I 


4 


Numb. 


XI 


6 
xxn 


34 wi 'i tBpi$ n$p 

D*3V3K np3X0 0*31? WO 

dottk nrsf mm iok> mp« nnp 

3-DpTin = 922 

imi 'on 'i rrfrop ru-ij? 

njHD^ «WPK WK 

nn fipm 
ropnn = 923 

pmo'oi H12T) Koroi '3 nru?1 
iiv nnpi 

fWl' WB3 

>f? ITIWK 
TSpn/i =924 

rmnnn = i*74 ffljUfl K nw nw pv HTOTI woa rf mjtJTJ n^lffj rrrp/in = 925 

ruow 'i W!fr$ nrii?i 

*f? 13TOK omo 
T03M Vrran bun 

i*3pnn = 926 

W3i itnpa ^ooi '3 dv6k ^"tt* rn^V) 

inn oviSk m.T nnw 

inn nm ov6k mm nnxn 

mm >3rAr dt6k mm nnn 

Dvf?$ rrjrrj n^l? im 1 Chron. 

Nch. XXIX 13 

IX 32 VII 25 
XLVIII 16 ropnn = 927 2 Kings 

ISA. 

Dan. Nnmb. 
Dent Deut. 
Isa. XIX 19 

XXXVII 20 

IX 16 VII 17 
XXXII 14 XXXII 14 

XXXIV 6 

I 11 

XXXIX 18 

XXVII 21 III 14 
VIII 13 W3i 1 wrftj rrtrp rojm 

ito w*«nn w6k mm nnn 

'mam 

-|or nanrann w* n'Dpnn = 928 to ^»o 'a D"nnnp 

ptrai 0*TUTP 

npa nxon 
'bn in inn *>i3 fei B"3pfln = 929 7WI Tl DTWIFI 

jky i^m ipa rmon 

m m6o mrrt mn 

mm now aitiat an <b nth 

ibiKn omi3 wi 

Tip iwra ^n tip ^"pnn 930 '30>D1 '1 DH^I? 

mn oi^ onro ommn Nuprin = 93 2 Kings 


XI 


1 


m 


* 


3 


2 Chron. 


XXII 


12 


2 Kings 


XI 


13 


* 


* 


14 


1 Chron. 


VIII 


26 


Ezra 


VIII 


7 c=^T nnrn innnw ok n^npi 

pun Sr ni^o .mSnm 

"•it 'am 

d's^t nH3i . . . xnpm 

nratn Jool 


IV 


1 
3^KWK 


2 Chron. 


XVI 


7 
'33n Kl 


Dan. 


XII 


1 
nor irnn njrn 


*. 


" 


1 


ypnn =913 


f?H3^0 

'3o»Dvop'i ni?n 


2 King's 


V 


26 
B]0Dn n« nnp^» nrn 


Ha*. 
4 


Y'prin = 914 


on* oi^nm 
'D'di a np^ 


1 3am. 


IV 


80 
nmo nrn 


2 Chron. 


XXI 


19 
0'0»^ Ypri nKX wai 


Ezra 


IV 


17 


rapnn = 915 


npp 5 ! mna nip iswn in 
pmooi ids m a npo 1 * 


2 Chron. 


XXV 


27 
imxoK ID 


Dan. 


XII 


11 


ropnn = 916 


monn noin nroi 
o^di 6o 'K1 isn '« a Tjl?ip 


Isa. 


xxxni 


6 
f nr n3io« mm 


Eccl. 


VII 


17 


r*ptvn = 917 


•jnr> »6i mon nof? 
'O'di n ^pDo '3 njnp 


Isa. 


XIII 


22 
mon nnr mi^inpi 


Ezek. 


XXII 


3 


nnv Kia^ nnna on row w 


Isa. 


LX 


22 
n3ttr>n« nnpi ♦■ • • • '3K Dan. 
2 Chron. 2 Kings Exod. 

Deut. 

1 Sam. 

2 Kings Micah. 1 Chron. 

2 Chron. XI 14 
XV 6 IV 26 
XVIII 26 

. 81 xvin ii 

II 13 

XV 3 

IV 26 

XVIII 26 

» 21 

XXX 8 

XXXIII 10 

XLVIII 7 

VII 3 

XLIII 9 

VII 8 

XXVI 18 

IV 14 

„ 9 

XXII 19 

VII 16 

VI 40 

I 9 

* 10 

XXX 8* nynn - 918 

'O^oi a 0^11?^ 

D'i-i onn o^nrn 

oi^w p« onn o»npai 

B^pnn =919 - 

'o^oi toKhtii iD»oa e - i '3 ni$ 

nnxnpb ic fn nnr 

mm m^aon nnr 

rinoa nan nnp 

3*pnn = 920 

prrawi pa 'dd 'Ki ma JTIJP 

f?n3 »a wm nnr 

^7pa row nnr 

i-iin iop nnr 

iTTpam "p nnp 

nnKipS K3 fn nnxr 

o<3*h mmmrbionnw 

fi^von -^ nnoa ran 

rr6 ^ nins Kia nnr 

mm noic oip« nnp 

t*o k^i imi3 nrw 

■pSr Yp* ,nw 

om3t n« ipnm nnr 

•jbvk nnpo nrm 

p«n mm nw 

m3nn nnr 

vnnno^nw 

oiii*? i3n nnr 

ninno rm w nnr 

■pav K3 rm v^x nnp 

fDK» dm^»x mm nnp 

h \n noi noan nns> 

oiii^ iwpn b* nnr 54 b 428 nw - ^nyn ran i"7pnn = 


ybpnn =932 
Gen. 


XXV 21 
in#K na^ rv\rvb pnv inin 


•d'di 'a ^PJ?D 


Judg. 


xni 8 
lam mn* f?K nua nnpn 


Job 


XXXII 


15 
ipwn to up i6 inn 


vbpnn - 


937 

w 1 Wl 


Prov. 


XXV 


1 
mptn tok lp'npn iwk 


Gen. 


XXV 21 
■»n#K naA m.Tb pnr wi 
y*?pnn = 933 
Exod. 


VIII 26 
nine uvn n»D wen 


''dt 'a pays 


Judg. 


XIII 8 
nam mrv b« maa wn 


Gen. 


XII 


8 
mnn atpa prom 


Exod. 


X 18 


nhpnn = 


rriiT b* wi rone a?a mtn 

938 


" 


XXVI 


22 


T^pnn =934 


-ismi nra prom 


Gen. 


XXV 21 
npai mm mm ^ inn 


tRW 


2 Sam. 


XXI 14 
pi6 o»rf?K wi 


1 Sam. 


II 


3 


pnp wr nrcw nnaa nam lam ^n 
XXIV 25 
mm 1 ? nara in dw pi 


Ps. 


XXXI 


19 
pro? pmt ?p ninrnn 


2 Chron. 


xxxin 13 
v^k Stemi 


* 


LXXV 


6 
pro? iKi^a nam 


Ezra 


VIII 23 


B"*?pnn = 


wfato nrpasi nai^n 

- 939 

pTOO'DI ^pi 'J WAS? 
XCIV 


4 


"rr^pnn = 935 


pro? ram wy 

'>oi 'a ntr*? rrmsf 


Exod. 


VIII 24 
na^ ip'nin 16 pmn pi 
» • * 
mm Sk nwn 


Exod. 


X 


17 
mm^ nwm 
IX 28 
rbp mna am 


Gen. 


XXV 


21 
mm^ piw inn ♦waen unr^Da pn jdh row abffj -N=SMl§5-6s^ as m ronya c Levit. 


XXVI 9 


Numb. 


XXIII 23 


„ 


XXIV 17 


» 


XXXVI 4 


Dent. 


II 36 


„ 


HI 1 


„ 


IV 16 


„ 


V 28 


„ 


VI 8 


» 


. 12 


V 


VII 10 


„ 


„ 11 


„ 


X 17 


„ 


XI 14 


„ 


n 16 


f 


„ 18 


tt 


XVI 18 


„ 


XVII 11 


„ 


XIX 9 


, 


. 20 


„ 


XXIV 6 


„ 


XXV 2 


n 


14 


r, 


XXVIII 12 


„ 


XXX 2 


„ 


XXXI 27 


„ 


XXXII 4 


* 


4 


„ 


XXXIII 10 


n 


27 


' 


28 


Gen. 


I 2 


* 


III 24 


Gen. 


I 2 


* 


11 11 


„ 


HI 24 


„ 


IV 23 


„ 


XVIII 25 


„ 


XIX 15 


« 


« 17 


r 


XXIV 12 


„ 


XXX 42 


,. 


XXX 43 


„ 


XXXII 21 


» 


21 


„ 


XXXVII 3 
XXXVIII 29 DSHX Wiem DD^X 


vvjpi 


b* 


Swp 


aXID 


nw 


\nbm 


nppia-i 


wp6k m,T jro 


wtf? 


pan,-]"n bwi 


m 


pn^nttn 


}$ 


no» Tt» 


nfe 


-|W pa 


nbpbS 


mrp nx nairn 


W 


-iTaxnS 


V$B 


>a:x i#x 


D'Pp^en 


wtp *6 T«m 


n>^ 


■pprrri *pn 


WW 


DiTIDI 0333^ 


nw' 


D3W pa 


nfatfiaS 


nnotn 


0>t?Dttf 


■piv "itfx n-nnn 


19 


TV I 1 ? 


wo:i 


to mrr^ 


wp* 


San Kin 


vb; 


v:dS mam 


BBtfn 


ns>xi 


n^i* 


•f> m.T 


nw? 


Sam ^aa i 3 baa 


TttW 


?wpn 


vw 


o*en mn 


*CT 


pets ■= va»n Sa '3 


cap^O 


aprS 


TWO 


«h:ti 


TWO 


to 


1D1X?! 


= 7 


pjxn # aa IB 


onan »» Sr 


rw» 


atnn onf? nxi 


ra^nn^n 


1 = 8 u 
rw» 
(1ttft& 
rgwowo 
W^ 


p-ixn Sd epvg 
np^FJ 
t^djSj? 
*3P^ X3 
o'otppn 
P^- 
«"W* 
^9 *#* 
o>pg n:ns 
r?V1? no Exod. Pttni d>d^x rwto rrnnav spaa *d to pia B 
nppfin *]^K 5 onf? j^o nwrmvan nwo 

'1=2 

e^x d^w xipnar ppea »d ta pao D 
Wfi *bto 5 onS pro worn mxo ran 

'3 = 3 
niKD naw mina* bwd * Sa pao *] 
*6fin onS pnD in*o ovtoi 

n = 4 
nio wm piSk KipDar ww * Sd pan ^ 
rtjpnn ^K 'Q^d orotn nwm XIII 12 II 11 

VI 21 
XVIII 25 

XIX 16 

. 16 

XXIX 10 

XXXII 21 

XXXVIII 29 

II 6 

VI 6 

VII 4 

VIII 6 

» 18 

„ 19 

IX 10 

« I 4 

XI 9 

XII 29 

XIV 13 

* 25 
XV 15 

* 17 
XVI 16 

* 1« 
XXIII 26 

30 
XXXII 15 

XXXIII 19 
20 

„ 23 

XXXIV 7 
24 

XIV 19 'n = 5 •1=6 hi praam TfUtfT WD 

"f? mm *\b& 
nw vb p^«n *?3 txmn 

-BB3 ^ Trn ppa 
•wan 

iw 'SlK 

pe -|^» 
nS'n n« in*nm 

oaS "Dn 

p-i« nx Kinn ova 

pai »or pa 

jwaan 

onico pnxa 
i«dd Sr atwi 

vnaaTD 

DT1K 

m.T • 1= B2 '3 i^kS tt^X 

nero tin 

bv 'aifiD Sd TapK 

n« n*nS 

wt xS 

ion nio 

inxQcao inoon *?r 'axn '«a 6 

pjxn 'aa fi 

WW 

19 
np99 

WW 
n©p^i 

neto 
*cp^?pcn 

TO 

rtrn 
«ph 

[OK 

nw?o 

nw 

IW 

T^9 430 bn Gen. Gen. XXIX 17 
, w t p 


Gen. 


XL 4 


itfipprj 


XXX 6 
fpo^ sp#w 


- 


XLI 45 


(2) njpv 


7 
ipon 


Exod. 


II 6 


nepsii 


XXXI 27 
TOT? 


n 


vn 4 


n*Dip EPQ9$3 


XXXII 4 


(2) 


1/gp o*on 


- 


VIII 18 


'jrtprn 


4 


<2) 


DptfO 1*3*11 


» 


» 19 


n*j*j 


xxxm e 
1990 ma 


r 


IV 29 


*p«i 


10 
?pQy^F0 nv 

XIV 13 


wph *b 


27 
WO 


n 


25 


rs>H 


28 
^Ott^E 


| 


XV 17 


^t^ 
'B = 9 


p»n '33 ij 


I 


XVI 14 


o-wprip 


« 


* 21 


1^3K»p? 


in t 


nwbx 10K *3 


V 


« 


» 16 


•wt* 


XIX 28 


DID >3D b$ 


^pw 


» 


XIX 4 


onra *ej3 


XXV 1 


rwx rrpn ornnK 


p)p^ 


« 


XXI 2 


*?tori^Kx» 


XLVII 15 


DDK O 


W 


- 


4 


1B33 K3T Kim 


XLIX 27 


3m proa 


*|W 


* 


XXIII 26 


•p *«ipo 


XIV 4 


rone 3^> n« »np?m 


I'm 


« 


so 


rnps i»k 


XX 14 


*6 


*)*?* 


- 


XXXII 16 


|W 


XXHI 27 


■p^K 1»3*k i>3 dk woi 


*r* 


„ 


xxxm 20 


•jp riK rw-6 


XXXIII 3 


rwp dp >3 


*r# 


» 


19 


T»^ 


XXXIV 9 


rwp or *3 


*0* 


* 


23 


iki» 16 »;pi 


XXVI 41 


DOT *f?K *3K 


1* 


- 


XXXIV 24 


T??0 -w 
*•= io 
Levlt. 


XXVI 9 


^^1 
ppai x^i pw n 'jvniK3 k*» fc] 


Numb. 


XIV 41 


mm >p idk] bv 


III 1 
1DK >3 E|g 


* . 


XXII 18; XXIV 13 


*««= ?min3': 


XXVI 8 
WW 


- 


XXIII 23 


^K 1 ?^ 


XIV 8 
ffnn 


- 


XXIV 17 


3K1Q ^e 


• 4 
•ito 


Dent. 


I 17 


D»3p rran 


XV 9 
*i*» 


• 


» 17 


Dp^$Pl *3 


XX 14 
w» 


- 


II 9 


13W1 |p« 


XXXII 9 
*r* 


• 


. »« 


w^ wrin 


XXXIV 9 


mn *pjj prop 


- 


IV 16 


finwn f| 


XX XII 36 
*|*5 


- 


V 28 


r* nnm 


XI 33 
mm -]vi 


• 


VI 8 


nbpb^» 
K* = il 
• 


. 12 


nwpp ffi 


e)ie*- a 


w 


VII 10 


1^9 ^»K 


VI 1 


ban^ 


** 


» 


• 11 


cpQKta nm nucon nc mow 


„ 4 


f iks wi 


B^W 


» 


VIII 12 


f?3Kn fp 


7 


noinn 


^ 


n 


IX 28 


iitor |9 


VII 11 


own roiKi 


VTW 


» 


X 17 


orjp KW K^> 


XIV 16 


ram tp 


op-pn 


* 


» 16 


o^rnn 


XIX 13 


mm 


W 


- 


XI 14 


wow 


» 21 


nrn 13-6 on 


W 


- 


. 18 


nbpto^ 


XXXVII 6 


in* iuv mr 


«3p1»1 


- 


XVI 16 


»3P f»K flKT 161 


XLI 46 


raw 


«w 


* 


n 18 


D^tpCV (2) ?Dt9DVn 


. 45, 
W 


■ 


xvn 8 


e-n?e5> i3i 


■ 46 


|WIV 


jnpupiB 


„ 


XIX 9 


WTO 


XLVI 28 


n»j 


*»* 


» 


n 17 


0^63p^*n ?B*OOtW3m 


L 17 


JHK 


jy^ 


* 


18 


tnwVg ittn-n 


« 17 


"p3K V6n H3P 


WP^ 


„ 


to 


1DP* K*?1 


» 18 


1*3D^ 


Affi 


„ 


XXII 8 


*! 


I 10 


mm n3T 


re 


r, 


8 


^n 


» 11 


dddpi nm 


Dh$ 


„ 


XXIV 6 


tC^5 '3 


* 12 


pi 


r 1 * 


• 


XXV 2 


i^m 


IV 9 


nrsm 


W*#) 


» 


2 


qp^n 


* 29 


npr *?3 r»« 


»9«n 


» 


16 


np'K 


IX 8 


JW33 


m© 


» 


16 


no»W ?h)»ki 


» 14 


hkm 


0^4t 


» 


XXVII 7 


>;p^» nnotn 


X 19 


D' mi m.T 


"jbOQ 


- 


XXVIII 12 


ncip» tubn 431 Numb. „ 33 

XXIV 8 

XXXV 30 

32 

* 33 

r • 33 

33 

33 

Deut. IV 32 

» 34 

V 4 

r * 

* 5 

* 7 VII 10 

IX 7 

* 20 

« 25 

. 26 

XIII 6 
18 

XIV 26 
XV 20 

XVII 6 XIX 6 

15 

XXV 1 

1 

7 

XXVI 15 

16 

XXX 17 

XXXII 20 

26 

31 

„ 32 

32 

42 

„ 43 

XXXIII 2 

2 

21* 
* 21 II 11 

III 7 
* 19 

IV 16 
VI 1 

„ 4 

VII 11 

, 22 ■pi 1^1 


130*1 


*\b 0X1 


nbj?in3 


ma 1 ? 


^ B ^ 


web 


-|B3 


pixn riK 


iB*:pn 


trb 


"^e?! 


nn 


^t? 


piDca "i Q*T2 q« ^ 


l3Dfer 


1\1 IttK 


T«^ 


norAasi 


D*neia3i 
D'39 


mm 131 


D*3D5 


tran 


*3ga 


Si- 


W 


mian ba 


^ DD 


ni3X ps> 


ipfc 


nix wx i 


D^^am 


onxoa 


njnB 1 ? 


im3 fasi 


nriD| 


b& mvb 


r«. 


t.t?k mm nx 


nevpn 


p."IK 1J>3 DJ 


^enxi 


mm *3Bb 


SeanKi 


mm Sx 


^enxi 


DH3P n*3a 


•?H&ni 


pina m.T z\w 


1SK 


mnSx mm 


'3B 1 ? 


i^3xn ynbx mm 


'jtf> 


O'ltf DW 


*5 


131 "JOO 


»6p? 


DT? 01 p3 


tD^S 


SiC PpT 


» 


DIP W 


>£ 


bx 


ra^tfan 


ipnitm 


DIB^tfl 


nnpf? vwn 


pfem 


*]ttnp [iraa 


n|j*p^n 


nxi nSxn o*pnn nx 


o>B$#$n 


parcn xSi *pib 


n?B>. 


ona 


^ 


•max 


D.TKBg 


ir3>xi 


D**>^© : 


'3 


WW 


DTD 


DJD3 


3nx 


nuns 


iar waix 


1951 


ma 


P»B1.1 


D33ia nnxi 


tw 


ppna np*?n 


m 


f?xitt' dp 


l^tfai 


= \2 

•t?is3 D 


1 P]lBb B 


inxn or *^ ■» 


ptf'B 


D.T3TZ* "TV T E ■ '° 


npnp^pi 


orf? bsxn i*^ '» 


T9* 


pp Km ^ '» 


'tfte 


Sp 3"A n«^ '» 


'SB 


piX3 vn n^ *i> 


o>^B3n 


D'OEM fQIKI ^ '■ 


nnFiej 


o»n mi ii«* ^ 


vex? X 


28 


XII 


11 


V 


20 


XIV 


10 


» 


27 


1. 


28 


XV 


8 


fl 


10 


«• 


16 


XXI 


22 


XXIII 


6 


7. 


12 


XXX 


10 


1 


16 


V 


16 


„ 


16 


* 


16 


XXXIV 


29 


XXXV 


22 


I 


5 
5 * 


6 


« 


7 


f 


7 


r 


17 


* 


17 


* 


20 


n 


20 


VI 


7 


* 


10 


VII 


9 


* 


30 


XIV 


16 


XVI 


2 


» 


2 


» 


2 


n 


4 


XVIII 


4 


» 


5 


n 


27 


n 


30 


XIX 


13 


* 


15 


f, 


15 


n 


36 


XXIII 


15 


M 


28 


» 


28 


V 


28 


XXVI 


1 


VI 


19 


« 


21 


XVI 


4 


» 


4 


XX 


5 


n 


10 


XXI 


20 mxi epn ?x 
ndd *?r srn 


nris 


3np.i 

1 P 3 

*m bib 


nriei 
nfaoS 
npi© 


o % a iaipa 
inns 


T9* 

n?^3 

1DB1 


nin rw& 


ID^I 


-ji*3K 

inax |3 

vmip hv pnx 

bvnw *:3 nxa 

mm 

bv 


r£&$a 
onpsn 

1B3S 


pines 'n 


DD*ntr;e3 


in« 11313 

mm 1 ? 3.i? 

mm 


nsiiin 


ina S.ik 
iTjpn nx 


CS^B.11 


mm *:d^ 


n^v 
'» 


npn 


n?h» 


di ^3 nxi 

no> bx 

nx mm *3dS 


19.1 
nsifii 


rw Iff N3 
nxonn 


^ 

^ 


n3tan 


*3? 


pan 


IBI^CI 


nnn3 
mm wb 
n'bxovn 


npwn 

1B3 

n?i?^ 
*3? 
niB^'i 


r|3iC> 13 

wvn 


nB^a^i 


nvw ittrK 


•9^9 


i»x piKn *tpax 

1»3» 
^1 


nfef9 
'31 


pix 


nw 


ninaa D3 1 ? 


DFllBP^ 


Kin 

D3^P 

D3M^K m.T 


D1B5 
195^ 


.13Vai 


^PBI 


Tan 


W 


1113 

bv 


'9? 
**1 


p1DEl3 '2 


*W 


pan 
x^d.i 


nop^i 432 ±f\ Exod. I 10 


iTiTI H3T 


nVws '« 


?9 


Gen. 


IX 6 


0301 m "jm 


«j»b *B ' J 


aynfe^S 


• 11 


ooojn run 


rfymz 't 


ofce 


„ 


7 


1311 


►pB^'B 


n? 


ft 1* 


pi nam p 


rkvo 't 


^. 


n 


XII 17 


mrr w:n 


^'B 


nine 


n u 


wbr 


r6»o 'B 


t35tt^1 


• 


XIV 16 


nsin iv 


i\vb t 


nerw 


IV 9 


nrovi 


•ob 'B 


W?l 


» 


XV 6 


crcnon 
^1 


• is 


w mnn >33m 


nbifis 'b 


T» 


« 


6 
t*B»S J^BB '3 


• si 


*]T3 * nDV WH 


?6lB3 'B 


o'ri^bri 


• 


XVI 6 


-p3i »3'i mm 


'th't 


tsbft 


V 20 


Ipn* nm nro n« 


nb»3 j b 


W|p»5 


„ 


XVII 20 


wmm in* 


^•mb 'a 


»nneni 


• si 


aybp mm ki» 


MB^ *B 


Bfet^l 


„ 


XVIII 22 


mm 


'B^'B 


^ 


VI 6 


0>f?13 


n^»s *b 


o»tD$#3l 


„ 


« 85 
VII 4 


o^i3 


!T^1B3 'B 


D»W^ 


m 


26 
fBIBS pBB *3 


vm 6 


>noS ^ 


n^!B3 'B 


*i»9rin 


m 


XIX 8 


1KO 03 


•JlB^'fi 


•«w 


IX s 


jraa 


nb»3 'b 


to 


n 


« 18 


m onpxrc nVu o 


■pB^'B 


'39 


, 10 


jrasn 


fl^lBS *B 


TO 


» 


* 15 


t9 


, H 


nmn 


rrt>»3 'b 


Q283 


• 


* 16 
*\1th 'B 


npDp 


ft 87 


rtan 


r6«3 *b 


nin» 


„ 


ft 17 


bv than 


HIB^ 'B 


^3 


X 1 


b«K3 


nbwa'B 


nine 


„ 


« 17 


p than 


*pflb 'B 


nppn 


. 8 


rap 1 ? 


n^lBS'B 


w» 


n 


* 81 


>n*«w ran 


Hlflb 'B 


T» 


* 19 


o» mi mm 


^•b 


•^on 


, 


« 81 


ivn n« 


»J»b 'B 


'W 


* 28 


mm rjon ^k 


n^ifis 'b 


^ 


„ 


XXI 1 


mwn« 


»|Wb 'B 


TW 


* 88 


^1*1 0V3'3 


t\vh 'b 


^9 


„ 


« 19 


nw n» wnbx 


•Jlflb 'B 


npon 


XI 10 


rAnn 


r6lB3 'B 


D>r»pfeLi 


„ 


XXV 18 


vrm ^3 '3D bv 


•Jlflb 'B 


^w 


XII 11 


WK Dffem 


'B*> 'B 


r»w 


ff 


XXVII 46 


nnni33 


'B^ 'B 


^PO 


ft 11 


mmS mrr 


n^B3 'B 


no^ 


w 


XXVIII 14 


noipi no* 


*|1B^ *B 


^ 


. 89 


inns *?p atwi 


rr^iBS 'b 


nine 


„ 


XXX 8 
, 30 


opn 


['B^> *B1 


nine 


„ 


8 
d^tb3 on^w 


XIII 18 


mm^ oni 


rt^1B3 'B 


•W 


» 


42 


p» 


r6»3 'B 


DtM^O 


» 1& 


nvpn '3 


*pB^ *B 


njn© 


„ 


» « 


iko r»«n 


n^»3 *b 


r^n 


■ 17 


n7V3 vn 


n^WB 'B 


nine 


„ 


ft « 


OH3JTI 


nVlBS'B 


mnp^ 


XIV 9 


mnn 


r6»3 •• 


* 


„ 


XXXII 81 


nri303 V3e 


PrVlB3*B 


rrro 


ft 10 


anpn 


tb't 


njrjei 


„ 


XXXIII 11 


npm3 


•jibS 'fl 


•Wl 


« 18 


onmA 


M^tt3 'B 


icph 


„ 


18 


inoi init ov 


tbt 


mprn 


» 19 


pun nor xton 


IB^'B 


D,T3^0 


« 


XXXVII 8 


runs 


P^IBS *B 


onpe 


n S3 


onxo 


fcb'B 


Ififl* 1 - 


,, 


ft 


VW K3» nr 


P6»3*B 


«01»1 


* ss 


DID S3 


n^!B3 'B 


nbi© 


ft 


8 


br VIK K3T T«? 


•B^'B 


«pm 


. s& 


fww 


n^1B3 'B 


'W 


M 


36 


nxnD ono 


nSlB3 *B 


ien?iD^ 


„ 87 


nrwh ipa 


•*b't 


ntip^ 


-„ 


XXXIX 4 


W3^ 


n^lBS'B 


^rnpw 


, 28 


fcifc* 


.*6lB3 'fl 


nine 


„ 


XL 4 


trnson ir 


nb»3 "b 


TpW 


XV 4 


do rrv ifwn 


nSlB3 *B 


nine 


« 


7 


orn o*n 


rbvo *b 


w 


8 


D'D 101P3 


nSlBS 'B 


T9£ 


„ 


ft io 


D3 r iv nvbv 


rrt>1B3'B 


m* 


„ 9 


d* 3^3 norm 


r6lB3 'B 


WW 


. n 


XLI 8 


ntntb onw 


n^»3 # b 


iTO 


t. io 


Trmn 


r6*3 *b 


W*« 


ft 


- 34 


pun bv onpD 


rrbiBS'B 


wi 


• 11 


mw? 


r^>1B3 'B 


M^ 


. , 


« 46 
» 1ft 


DYTK 


nbwo 'b 


vW$ 


„ 


ft 46 
'vmb 'b 


. 1« 


ojtVp 


f*»b *B] 


bbn 


., 


« 46 
*B»^ 'B 


npw» 


* 16 


nriDm 


['B^» 'Bl 


100] 


« 


« 60 
IW1B3 |JTM? 


np^ie 


ft 1» 


ninej 


ft 


XLIII 6 


cam D3'HK »n^3 


nViBs** 


'39 


» 1» 
P^»3 '3 


w 


XLIV 26 


tr*n 


n^iBS* 


'39 


XVI 16 


1DP hsH 


l*\Mh 'Bl 


^ 


n 


XLVI 20 
0^*3 'a 


r3p*oifi 


* 18 


nopS i^sk 


»|»b'B 


^ 


w 


i. 88 
ft 81 


hsut 


'Bb 'B 


'53 


„ 


- 88 
D^l 


lviii it 


ttTK p3 


nS»3 *fl 


'Wfl 


ft 


XLVII 16 
r6»3 'b 


D5^ 


86 


D^nriK 


r6»s 'b 


^Q^l 


„ 


« 80 


omco noiK Ss m 


rrt»»3 'B 


nine^ 


» 86 


on 


."6lB3 'B 


10»^ 


„ 


83 


rmo nvnzb pn 


rrt>iB3 .'B 


nine 


XIX 19 


^p >mi 


i"6lB3 'B 


"ipWO 


* 


83 


osnoiH n^i 


nb»3 '6 


rtm£ 


* 28 


mm ora 


ntaa'B 


r*v 


„ 


27 


1K0 131»1 


fT^IBS'B 


nen 


i. 84 


arm ovom 


flVlfiS 'B 


nr 


ft 


L 17 


fn« 


*11bS*b 


wt^e 


XX 6 


H3K p 


r6»3'B 


Tf* 


ji 


ft 17 


^3K »n^»K H3tf 


»l*b'B 


xt^p? 


* 8 


»rmco novto »ani6 


n^lBS 'B 


TO^ 


»» 


ft 18 


*WI 


«• 18 


Sip nm 


nbws 'b 


i^^n 


* 


- 18 
Q^1B3 *a 


v^i An & 43S XXIII 28 


DV >3 


'tb 'b 


on^5 


Exod. 


XX 20 


bv mar 


»1» , ?'B 


w 


* 28 


DD'SP 


•th 'b 


1P3 1 ? 
r 21 


b* W33 TO01 


[^1B^> *B] 


^P"R'7 


XXV 19 


pian .13031 


ijlB 1 ? 'E 


arv 


„ 


XXI 1 


BWn 1WK 


H^1B3 'B 


o-T^ 


*1 


lobso 3V 


*pfib 'B 


j.td 1 ? ; 


2 
62 


iw 


'bS 'B 


'M 


n 


3 


o^ib3 orrsr 'DB1 ^p 


XXVI 1 


.133031 


*eS 'b 


^ 


p 


* 


»«' Kim 


n^B3 '* 


1B^3 


VI 21 


1111 


'B^ 1 'B 


1£» ? 
9 


nS nw man 


'»S 'b 


BWW? 


XVI 4 


V39J 


„ 


22 


mn n»8 


l*\vh 'b] 


«ffi 


n 4 
'E1E*> 'fl 'B 


v 


22 


jri3i 


nbwa 'b 


0^3 


XXI 14 


3.n ok 


'B 1 ? 'B 


.19103 


m 


30 


vSp rwv 


nbifis 'b 


!$> 


■ *> 


|O*0M '30 ^ 


*»Vb 


«TP#1 


„ 


„ 38 


iw nor 


fihsa 'b 


^n 


XXII 23 


1T3 


9\yab 'b 


.191^ 


„ 


34 


1^P3^» 3>tP^ 


prb»3'B 


np? 


XXIII 8 


fn 


'B^> 'B 


» 5 # 


„ 


XXII 8 


iw f?r 


tb'o 


p<^ 


XXIV 8 


1^» OKI 


rjlfib 'B 


nbjrtos 


„ 


XXIII 4 


-|3>K 110 


nhws 


P3?n 


XXXV 31 


mn 0D3 1 ? 


>tb '• 


^ 


„ 


6 


•]3'3K 


xb 'B 


&B?Q 


82 


to bx di:^» 


'flV 'b 


19S 


w 


12 


•JflOK |3 


nbwa 'a 


«^?ri 


83 


piK.i ok 


•tb't 


iiwno 


w 


13 


^r rott^ kS 


'tb '* 


T© 


I 17 


rran vb 


i\\tb 'B 


o>$9 


„ 


16 


opn 


rr^iaa'B 


^ 


IV 34 


nonSosi 


rpB^'B 


DV19I031 


B 


17 


m.T pian 


nSuD'c 


^ 


V 4 
'bS 'b 


0>3j? 


„ . 


21 


100.1 


'fi^'B 


w> 


n 4 


mm i3i 


^itb-B 


D'W 


„ 


21 


R0» «*? 


,1^1B3 *B 


D^C^ 


„ 6 


0K.1 


'B^> 'B 


W 


„ 


26 


R^OK T»0' 


nSiaa 'b 


19P0 


B 7 
„ 


31 


1000131 


rtbwo 'c 


W 


n 8 
'BIB 1 ? 'B 'B 


„ 


XXV 17 


11.10 3.1? 


•Bb'B 


0ib3 


» 28 


hop 10P 


Vth *Dl 


lb 


„ 


XXX 10 


vroip bv pn« 


•flb'fl 


*^W 


« 2» 


oio^n 10K 


f'B^'BJ DlO^Oll^ 


„ 


12 


mn^ 10B3 


'flf? 'B 


•Wk 


VI 22 


D>P11 0^13 


•fib 'e 


D'ABOI 


B 


16 


run* 


'th-b 


^ 


» 22 


10'3 ^331 


'6^'B 


nin©a 


p 


16 


D3TI0D3 ^ 


%b% 


1W> 


„' 26 


wifn* mm 


'B^ 'B 


wb 


n 


XXXIV 36 


pp '3 .100 


'B^'B 


'W 


VII 10 


1T3K.lS 


'B^> 'B 


v# 


„ 


* 36 


3*0.11 .100 


•fl^*B 


V 


IX 7 


yrbn priiT ok 


[•b!> *bj 


WPffi 


n 


35 


1K3 1P 


•bS'b 


T}| 


n 18 


m.T ^ 


'Kb 'B 


^MW • 
XXXV 22 


TXtixh 3.1t 


'bb't 


neuri 


- 20 


p.lK 1P3 03 


>1»S *B 


^WJ ! Leyit. 


I * 6 


uno^.iK 


'B^'B 


nop 


„ 25 


mm wb 


*bVb 


^WWJ 


B 


T. 6 


n^pn n« 


'flS'B 


0*^9.11 


„ 26 


10K 


'sh *b" 


»n^3nn 


„ 


IV 6 
n 26 


•11.T ^>K 


J B^> 'B 


^p»pw 


„ 


« 6 
TBIB^ 1 *B 'B 


XIII 6 


on3P noa 


'B^> *B 


TW i . . 


„ 7 


01 ^3 OKI 


•B^'B 


>!t 


18 


pino mm 3i0> 


'th 'B 


10K 


„ 


7 


-no* b* 


*bS*b 


W 


XIV 23 


o^dki 


■\1fib 'B 


vrf? 


„ 


* 17 


n« m.i» ^th 


'Bb'B 


^P 


XV 8 
'bS'b 


nh? 


„ 


, 17 
'b!j 'B 


n}h|o 


» 8 


iS -jr ok 


'B^'fl 


n&p& 


„ 


V 26 


{ran i^r 


'tb 'b 


•w 


* H 
'B^ *B 


nh^ 


r 


VI 7 


nsron 


'B^'B 


^9 


. 11 


■pnitb 1.T or 


'B^'B 


n^p 


„ 


» 10 


pon 


'B^'B 


"WO 


XVII 6 


DHP D»30 


'bb 'b 


>e 


w 


VII 9 


11303 


'Bb* 


npp© 


6 


iortp 


•bVb 


'• 
XVI 2 


ono 


'B^'B 


.n^ 


„ 8 


mb m p3 


ffi*? *Bl 


o^^O^ 


„ 


» 2 
XIX 6 


01.1 ^>R3 rpm 


•b!?'b 


f9 


„ 


2 


pK.l bv 10K 


'BIE^ *E * 


6 


mo 


•*b% 


oetffo 


„ 


2 


bv 0«1K 


•ab* 


nitto 


XXV 1 


^R 10331 


'th *b 


o^^on 


„ - 


3 


i P 3f3 


■JIB^'B 


•w? 


1 


pmtn n« ipmm 


•B^'B 


□109^1 


„ 


XVIII 4 


10TO 


'1B^ 'B 


*Jp^t?0 


7 


nnp 4 ? 0>r.i 


'B 1 ? 'B 


pbrij 


„ 


ti 5 


00^ 10K 


'B^'B 


*09W 


XXX 17 


PO0O r^i 122b 


'ab 'b 


n»? 


w 


28 


10K nan ok 


'bS*b 


DW^ 


XXXII 20 


.1TODR 


I'B 1 ? 'B] 


^ ! . 


30 


10W 10K 


t'B^ *Bl 


DW^ 


26 


no*30R 


'bS 'B 


D.l^DK |n 


XIX 15 


^ir 10PO fb 


'•S'B 


09^3 


32 


DID 


'E^> 'B 


two 


„ 15 


^ 


«1»Vb 


^ 


32 


001001 


'tk 'B 


D??5 


r 16 


^113 


*B^'B 


V 


42 


3>1R 


•&b 'B 


nune ; -. 


n 36 


mo3 


•»b*B 


Of^93 


XXXIII 2 


1.10 


'B^> 'B 


Win 


H 36 


pix 


»|1B^*B 


ocn$ 


2 


D33*io .iori 


'tb 'B 


nw 


XIX 37 


taoRI 


»jibS*b 


>©9t^0 


21 


ppno 


'6^> 'B 


peo 
XX 22 


feOKI 


»1»S'B 


^^0 55 a 434 *bn Exod. XXXIV S6 

XXXV 22 

Lerit. 4 

• 5 

• 6 
» 11 

IV 6 

, 6 

7 

» 17 

VI 23 

VIU 16 

V 26 

VI 7 

* 10 

vn 7 

. 9 
XIV 16 
XVI 2 

2 
» . 3 

XVIII 4 

5 

,27 

. 30 

XIX 16 

* 15 

• 16 

• 86 
n 36 
n 37 

XXIII 16 

16 

• 28 

28 

„ 28 

XXV 18 

19 

61 

62 

„ XXVI 1 

Numb. VI 9 

* 21 
XVI 4 

XX 10 
» 5 

XXI 14 

* 20 
. 33 

XXII 23 

XXIII 3 

22 

XXV 8 

XXXV 31 

32 

33 

33 

33 

n 33 1^9 bp 

noon i$3^ 

njby 
'39 n« 

flump "Sbtt^ 

n^n 

roran '39 bx 
n$$n «6 

™«T5 n^KO^n tea Vp 

ipa p i©$ 
iwn 199^0 
op>39^ nwK 

Bp^93 

Vttj qp 
p-nt ne»K 

^99* 

Kin on^P 

xahp nKff 

an* n** 

ratai bw 

1TTJ 'P? 

bpbtin 
pbon »39 bn 

m 

™*«» nbgin^ 

™?jan win 

■*> 
w 

13ptf xxxm 21 


irr or 


*»>•■ -1*99^ 


xxxrv ii 


into ■«>* 


'Bb'«> D^ia«T! 
vA Vve pnoiDi wo 


*6vn»ruo *ncp £ 


IV 16 
mn* ^e pp 


VI 1 
nermn '39 Vr a** 


4 
(2) o^wn 


7 
(2) nOTKH '39 V?D 


VII 11 
viwj 


. 22 
vyg? o»n 


XII 17 
nine rn«] mir ran 


XIV 16 
nam to 05^1*1 


XIX 13 
Dvinron i^n 


21 
^39 *nwM 


XXVII 46 
nn m33 *39P 


XXXIII 11 
13T¥p*l 


XXXVII 6 
nwjip Tip }Dp1n 


23 
v^p wk owj 


. XLI 46 
03W 


„ 60 
mna jnptJlB 


XLVII 6 
nwnp *p^t> 


XLVI 28 
"H1.T fttttl TOOV 


L 17 
•pnKP#9 


» 17 
H3# £#$ 7 


I 10 
.W [9 


n 11 
oh$ 


. 12 
r* 


IV 9 
Wtt 


V 21 
Bfe^ ?BDWD 


VII 4 
nrwa QWttfa 


X 19 
Tfaga 


. 28 
>39rnm 


XIV 27 
npa nttpV 


n 28 
onp^n 


, 28 
mm nine 


XV 4 
nirji n^io 


» 8 
T9»rrmi 


8 
norm wpp 


» io 
^9«^ 


» 15 
vS* 


» 16 
1D©1 


. 19 
nine did 


XX 20 
Q7J9^ 


XXI 22 
«»1 


9 
/raan awpO? 


33 
rnsv Spji 


XXII 8 
W^9 "*^T 


XXIII 6 
-pox ae^o 


» 4 
W 


12 
«>8in 


13 
ip»fw 


17 
mn» n«»"» ^9 Vn 


XXX 10 
P«* i»3i 


12 
I9ittm 


» 16 
Dn^W »1D3 


16 
^ 


16 
•w^ 


16 
impbn D9»OWp3 


XXXIV 29 
V59 TV 


* 36 
'39^W rfrn ft — to 435 Gen. 


XXV 29 


uvn 


i«* i *\y 


Deut. 


I 7 


VD1 tt? 


Exod. 


XV 9 


bbv pbrm 


m* 


n^iB3 't ^^ 


„ 


III 18 


D3VIH yfr 
XXXV 22 


rnrrt 


ont noiin 


^b i epn 


„ 


IV 32 


*>jp^ vn nwt 


Numb. 


XI 33 


cm mrr m.T 


tf> 1 9f&) 


„ 


» »* 


o*mflo^ 


Dent. 


XXXII 11 
vSna bv 


i*\ytb *\) c]ri"i> 


„ 


V 4 


D^ 
„ 4 


°W 


r»B = 


16 
'a vwh pnoiD ^kot t\ 


* 


* 6 


mn xw> 


Levit. 


XXVI 16 
nwm »ik *]* 


„ 


„ 7 


'•9 ta 


„ 


r 41 
-|bx >3K t|« 


* 


. « 


to 


Numb. 


XI 33 


(2) 


opa nin mm e|tn 


„ 


„ » 


Tpb 


r» = 


17 


„ 


* 10 


o*fofr 


[pnmn 


rvb nrn in ^ & prnwrr pte] 


r 


VI 20 


D'ip^?^«!n o»pnm 


Job 


xx vm 19 
h mtpB 


„ 


v «l 


nfrTB^ wn 


Numb. 


VIII 16 
6" nitps 


„ 


* 22 


fam rtn©$ 


Job 


XXXIII 24 
6 ^mrp? 


* 


* 86 


ia»n^K mn» ^ 


Prov. 


IV 16 
6 irtn? 


r 


VII 10 


[«- 


= ii n mnp^jn] 


„ 


• M 


2pp mm D1{3flp9i!! 


n"> = 


18 


„ 


. 22* 


?p;po iif ij« cms ms 
pnjo'Di mmm ivb 


imnn 


tan & prwn 2*k 


„ 


IX 7 


wxpn 
KB 


« 


« 18 


^WWJ 


Is*. 


X 33 
ffW 


* 


n 20 


^PWW 


Ezek. 


XXIV 17 
tw 


„ 


• 21 


^ 
XVII 6 
nhtfs 


„ 


r, 26 


^MWI 


Numb. 


xxrv 17 


• 


* 26 
XIII 6 
Pror. 


XVII 12 
0ty 


„ 


• 18 


1B« pints 


Cant. 


II 18 
•71© 


„ 


XIV 12 


mno iibv 


Itt.' 


LXV 4 
nty» 


„ 


* 23 


n^5«n rjfp^» 


1 Kings 


V 18 
W9 
XV 8 


nepm oh^ 


IMU 


LX1V 4 
9W 


„ 


» 20 


yrb* m.T ^ 


Nah. 


m s 
i» 


„ 


XVII 6 


dw % bp 


1 Sam. 


XVn 46 
i» 


„ 


8 


nhf.v 


Gen. 


XXXIII 8 
ID 


• 


XIX 6 
XXI 22 


mo 89*^9 


Ps. 


XXV 22 
•TJ9 


„ 


XXV 1 


Bft)098 


Numb. 


XXXIV 28 
%OTJ» 


- 


„ 1 


DID^^h 


1 Chron. 


XXVII 20 
*TW 


„ 


7 


W- 


Pb. 


XLIX 9 
* to mo 
XXVI 16 


n^9W 


Exod. 


XXI SO 
•on p-j$ 


r 


• 16 


(2) tJp^pnnKi 


Pb. 


XXXI 6 
npn$ 


„ 


XXX 17 


njp'DKi 


Micah 


VI 4 
Ton* 


„ 


XXXII 20 


»3p mwit 


Zech. 


X 8 
o^n? 


„ 


- 26 


&W 


Job 


V 20 
TW 


r 


- »2 


010(919 


Pb. 


LXXVIII 42 
°79 


« 


• 88 


o#* 

DTTf 


Job 


XXXIII 24 
w» 


„ 


p 81 


Levit. 


I 12 
til* 


„ 


, 42 


rtm 


Exod. 


vm 19 
mp? 
ID 


« 


43 
XXXIII 2 


iorinoTKi|5i 
mm 


Judg. 


X 1 
rnj» 


n' 


2 


m 


Lament. 


II 18 
rw& 


,, 


21 


pop 


P». 


XXXIV 23 
iTJlB 


. 


21 


inpW^ 


Z«ph. 


III 4 
owjlB 


wr pnn mtw 


Exod. 


VI 25 
^npra 


T» = 14 


Gen. 


XXXIX 1 
npt>i» 


ProT. 


XVII 14 
-»&1b 


Numb. 


XI 33 


ora mn mm vp\ 


1 Chron. 


XXIX 2 
^e 


re = is , 


Exod. 


I 16 
njpB 


Zeph. 


III 10 
>¥1B 


Gen. , 


III 1 


D^KIDK'3 fn»^ J)* 


Jerem. 


XLVI 26 
■• TJ31D 


* 


XIV 14 


p IP i»* i "pTl 


Dan. 


III 26 
VpM 


* 


XIX 28 


dto wbp 1»^1 Sj3^*l 55 b 436 b - a fcn re 


Ps. 


XXXII 7 


eto 


Isa. 


XXIV 19 


")1B 


Ps. 


XI 3 


tys 


„ 


LVl 8 


a"?© 


Esther 


IX 26 


DH1B 


Zepli. 


II 3 


*M 


» 


XVII 13 


npVe 


Ps. 


LXXIV 13 


SHTto 


Ps. 


XCV 9 


*Sw 


Ezek. 


XIV 22 


mpfr 


Prov. 


XXIX 5 


feniB 


- 


XC 16 


T^» 


Ps. 


LXXXII 4 


IB^B 


Isa. 


XLVI 8 


QipfflB 


Hab. 


III 2 


l5w 


Numb. 


XIII 9 


>t^B 


Hos. 


VII u 


njjfD 


Ruth 


II 12 


im 


Neh. 


XII 17 


Tpfr 


Ps. 


CXLV 16 


riniB 


Job 


XXXVI 9 


**m 


Dan. 


II 41 


n&* 


Gen. 


XLI 8 


1£|1B 


Pa. 


XXVIII 6 


rhp$ 


Ezek. 


XI 1 


1>T T P^B 


t& 


Ezek. 


XXIX 20 


ln<ppB 


„ 


VII 16 


D.T^B 


Jerem . 


L 17 


iTlttP 


1 Chron 


XXVI 6 


v^#b 


Obadiah 


14 


vb^b 


Joel 


IV 2 


VTff 


Is a. 


XLI 7 


ogs 


Ezek. 


VI 9 


QD^D 


Ps. 


LXXXIX 11 


Vim 


Cant. 


VII 2 


i|?0ff 


Isa. 


LXVI 19 


'bn D»tp^9 


ns 


Ps. 


LXXIV 3 


TW 


Numb. 


XXI 29 


'on qb^b 


Ps. 


LXXVIII 53 


n W 


Exod. 


XXXIX 25 


v/to& 


Isa. 


XVI 3 


n^P 


Job 


XL 17 


S,M YJCJ9 


2 Sam. 


XXIII 35 


*w 


Job 


XXXI 28 


¥* 


1 Chron. 


XIV 17 


inns 


Ps. 


CXIX 131 


♦gtw 


Isa. 


XXVIII 7 


nty% 


Job 


XV 21 


nnrjB 


2SB 


Prov. 


XXXI 19 


in 


Deut. 


II 25 


W8 


Ezek. 


II 8 


n*B 


Neh. 


III 25 


• Vn 


Job 


III 25 


'AIDS 


1 Sam. 


XIV 34 


I^B 


» 


XI 12 


.T^B 


Jerem. 


II 19 


^ttrrp 


Dent. 


XXIII . 2 


wp 


Ezek. 


XVI 52 


fl#P 


Ezra 


V 14 


nrrp 


Isa. 


XIV 7 


inw 


Gen. 


XLVIII 11 


*P^E> 


Gen. 


XLIX 4 


?oe 


Micah 


III 3 


inys 


Prov. 


IV 26 


D^B 


Exod. 


XXXIX 3 


>D9 


Is a. 


LIV 1 


TOB 


» 


XVI 11 


D^ 


Dan. 


II 41 


*™ 


Judg. 


XI 36 


nn>ve 


1 Chron. 


XIV 10 


svo D«fl#{?B 


Jerem. 


XLVIII 28 


nop 


- 


n 35 


wye 
Levit. 


XIII 55 


nnriB 


Gen. 


XXX 38 


^» 


3£ 


EG 


■ 


„ 37 


nf^CB 


Hag. 


I 9 


niB 


Job 


XXVIII 19 


nips 


Ps. 


LX 4 


nnpve 


Zeph. 


III 15 


*" i-n)^ 


1 Chron. 


IX 33 


a»na D^TBS 


Exod. 


XXI 25 


P*B 


- 


6 


DfllUB 


Dan. 


III 21 


2-rc p.Tt^e 


Cant. 


V 7 


w» 


Gen. 


XXXII 31 


Vte 


2 Chron. 


XXIII 8 


10? 


Job 


IX 17 


'W 


Ps. 


XI 7 


10^ 


Numb. 


VIII 16 


mpB 


Prov. 


XXVII 6 


W 


Jerem. 


LI 51 


WJB 


^ 


" 


XXIII 29 


nwft 


Isa. 


LIII 6 


«'« 


Judg. 


III 16 


m»p 


Josh. 


XIX 21 


pfB 


Prov. 


XX 15 


D^?B 


Prov. 


V 4 


nl s B 


F» 


2 Sam. 


IX 8 


W 


Judg. 


XX 5 


>#^>B 


Exod. 


XXXVIII 21 


nps 


Ps. 


LXXX 10 


rr$B 


1 Sam. 


XIII 21 


D»B 


Isa. 


X 3 


,T S?* 


Gen. 


XXIV 31 


WB 


Job 


XV 27 


no>s 


" 


XXXIV 16 


n»» 


1 Sam. 


I 2 


."W 


Ps. 


CXXVI 2 


Wfi 


« 


XXVI 16 


TO 


Job 


XXXVIII 6 


nnss 


Gen. 


II 11 


fW*s 


2 Kings 


XI 15 


1?© 


D& 


1 Chron. 


VIII 35 


*^ c jlrvB 


Ps. 


CIIl 18 


Hj?£? 


Dan. 


V 6 


D© 


„ 


IX 41 


■en fh^B 


Numb. 


XIV 29 


opHRP 


* 


* 24 


KpB 


f» 


1 Sam. 


XXV 15 


WW 


Ps. 


XLVIII 14 


UPB 


Ps. 


CXIX 129 


nf«^B 


Ps. 


CVI 4 


Tip* 


» 


XII 2 


IDS 


Judg. 


XIII 18 


3V13 n**?B 


Jersm. 


XXXVII 13 


n 7p© 


Isa. 


XXXI 5 


D1DB 


Ps. 


CXXXIX 6 


3TO n>x^B 


Ps. 


CIX 8 


m^£ 


Exod. 


XII 27 


np$ 


Lament. 


I 9 


D>*6b 


Isa. 


XXXV1I1 10 


Wj?S 


Isa. 


XXXIII 23 


D^npB 


Ps. 


Lxxxrx 6 


*P&9 


Jerem. 


XLIX 8 


WlpP 


1 Kings 


XVIII 21 


D'HpB 


„ 


LV 10 


^ 


" 


L 31 


T*HP* 


2 Kings 


XVII 41 


o/t^pb 


Job 


XXXVIII 25 


a& 


- 


VI 15 


DWpB 


Micah 


V 12 


•rj'^PB 


Gen. 


XI 16 


' cp ^B 


Isa. 


LX 17 


"TOP 


Jerem. 


L 38 


D'^pB 


Ps. 


XLVI 5 


v;bB 


Micah 


VII 4 


WW 


1 Chron. 


VII 33 


fOB 


Isa. 


XXX 25 


D^^B 


Jerero. 


XXIII 2 


DFHpP 


Hab. 


II 18 


*w 


Ezek. 


XXIII 20 


D.Ttf^B 


Isa. 


XXVIII 7 


V9 


Isa. 


XLV 20 


Q^PB 


2 Sam. 


XIX 6 


T^^9 


Jerem. 


L 21 


Tip* 


Dan. 


III 7 


fno?o? 


Gen. 


XXII 22 


^Sd 


Ps. 


CXI 7 


vjijse 


- 


* 5 


jnnjPB 


Nah. 


II 4 


rr^p 


Job 


XXVII 19 


rrpf 


Ps. 


LXXII 16 


npe 


Numb. 


XXVI 8 


K^9 


Isa, 


XLII 20 


Oft 


Gen. 


XXXVI 39 


wb 


Ps. 


CXLI 7 


cfcb 


- 


LXI 1 


nps 


1 Chron. 


I 50 


W 


Neh. 


X 25 


Kni« 6n 437 2 Sam. 


XXIII 


80 


Isa. 


V 


6 


Hos. 


IV 


2 


Amos 


IX 


11 


Jerem. 


VII 


11 


IM. 


XXVIII 


21 


P8. 


LX 


3 


Nah. 


in 


1 


Dan. 


IV 


24 


Eiod. 


XXXII 


2 


1 Cbron. 


VII 


16 


Ezek. 


XXVI 


10 


Joel 


II 


2 


Numb. 


XV 


84 


Lament. 


IV 


4 


ProT. 


XXXI 


20 


Lament. 


I 


17 


Numb. 


XIX 


6 


1 Kings 


VIII 


64 


Job 


XXVI 


9 


Levit 


XVI 


27 


Esther 


IV 


7 


Gen. 


XLI 


26 


Job 


XXI 


10 


Isa. 


XXXII 


11 


Neh. 


IV 


17 


1 Sam. 


XXX 


14 


Cant. 


V 


8 


1 Sam. 


XXVII 


10 


Isa. 


LIX 


18 


• 


XXIV 


20 


Hos. 


VIII 


1 


Lament. 


I 


6 


Prov. 


X 


12 


Lament. 


III 


42 


Zeph. 


III 


11 


Jerem. 


m 


13 


Prov. 


XIII 


3 


Eccl. 


VIII 


1 


Dan. 


IV 


16 


n 


V 


16 


Levit. 


XIII 


23 


Dan. 


XI 


26 


it 


I 


16 


Isa. 


III 


17 


Joel 


I 


1 


Nah. 


III 


13 


2 Chron. 


II 


13 


Ps. 


LXXIV 


6 


2 Chron. 


II 


6 


Numb. 


XXII 


6 


Levit. 


II 


6 


Ps. 


LXXVIII 


23 


Isa. 


LVHI 


6 


Ps, 


CX IX 


130 


Prov. 


XXXI 


26 


Isa. 


XLV1II 


8 


Zecli. 


III 


9 Wl® 


Eiod. 


rv 


11 


fi$ 


Ps. 


CXLVI 


8 


«1f 


Dan. 


IX 


18 


?tnn* 


Jerem. 


XXXII 


19 


D'Vlp 


Exod. 


XXIII 


8 


nvi* 


Job 


XIV 


3 


v®m 


Judg. 


IX 


28 


p» 


1 Kings 


VI 


18 


P*! 1 ? 


2 Kings 


IV 


39 


1P19 
*» 


Josh. 


X 


3 


«h» 


2 Sam. 


XIII 


29 


*n» 


2 Kings 


V 


17 


Khb 


Cant. 


IV 


13 


fente 


Numb. 


XIX 


2 


rtW$ 


Jerem. 


II 


24 


rH(n» 


Gen. 


XXXV 


11 


ntfts 


Dent. 


XXIX 


17 


nftrjp 


Exod. 


I 


7 


nm 


Ezra, 


11 


65 


otfhe 


Levit. 


xm 


12 


n«h T 9 


1 Kings 


IV 


17 


rh$ 


2 Chron. 


in 


6 


i*m 


Levit. 


XIII 


46 


WE 


Prov. 


XXV 


28 


npfete 


Hos. 


V 


1 


D'tO^D 


Isa. 


II 


20 


ufiptf? 


Hab. 


III 


14 


'ftD^ 


Judg. 


V 


7 


DFltp^e 


. 


ft 


11 


5^9 


Isa. 


XXXV 


2 


nytpe 


Cant. 


VII 


13 


wfa 


Numb. 


VHI 


4 


CWW 


Job 


XXX 


12 


OTflfftp 


Neh. 


vu 


67 


ttl#9 


Jerem. 


L 


27 


$&&$ 


Amos 


IX 


14 


JW9 


Jerem. 


XXIX 


28 


P#B 


Prov. 


viii 


19 


i#© 


Hos. 


XIV 


9 


m?fc 


Ezek. 


XXV 


4 


rw* 


Ps. 


XXI 


11 


ntfW 


Jerem. 


XXIX 


6 


na 


Dan. 


V 


28 


ti?*5> 


. 


XI 


14 


D}?p© 


Ezek. 


VII 


22 


|W 


Levit 


XIII 


46 


^D& 


Esther 


IX 


9 


nm? 


Numb. 


XXXIV 


26 


ov.* 


Isa. 


LVHI 


7 


.Triin? 


Dan. 


V 


28 


D'flW 


Deut. 


XIV 


6 


irrtn* 


Dan. 


VI 


29 


ntnj 


Levit. 


XI 


3 


n^ 


Exod. 


XXXII 


26 


cm 


Numb. 


VI 


6 


npe 


Exod. 


XXXII 


26 


flCW 


Prov. 


IV 


15 


nrii^p 


Deut. 


XXXII 


42 


PlflFlB 


Judg. 


V 


2 ^D rrpp 

mnpp 
o*nps 
TO? 

ID 

true 
Dm? 

mn 

n T 

otn 

mi? 

rrtpvip 
nine 
m TT 

prcne 

cm 

otm 

pjm 

m 

T» 

ton* 

n» 

• DTT9 
mrp 

MRU* 

W» 

m 

Wfl 
nun* 
nun? 438 e-a r6n Prov. 


X 3 


Dent. 


VI 19 


Lament 


I 6 


Joih. 


VIII 20 


Is*. 


XIX 7 


Ps. 


LXVTH 3 


» 


3 


Eiod. 


XXVI 18 


Isa. 


XVII 13 


2 Sam. 


XX 6 


Nah. 


I 8 


Pa. 


VII 6 


Josh. 


XXIII 10 


Prov. 


XIX 7 


Isa. 


XIV 6 


ProT. 


XIII 21 


Jerem. 


XXIII 14 


Ps 


LXXXIX 24 


Judg. 


XX 39 


Ps. 


XVHI 38 


Dent. 


I 7 


Ps. 


X 9 


Isa. 


LVII 16 


Dan. 


XI 26 


Mieah 


VII 6 


Prov. 


XXXI 8 


Isa. 


XXI 1 


Ps. 


XL VIII 3 


Jerem. 


ra i 


Isa. 


XXII 18 


. 


LXII 8 


Exod. 


II 8 


8 Chron. 


XX 16 


Exod. 


II 5 


Isa. 


XIX 6 


Esther 


IX 28 


Ps. 


XVII 12 


Job 


V 7 


Levit 


XX 26 


Gen. 


VI 20 


Jerem. 


XII 4 


Hos. 


IX 11 


Levit 


VII 26 


Prov. 


XXVI 2 


Isa. 


VIU 22 


Dent 


IV 17 


Prov. 


XXIII 5 


Isa. 


III 16 


Prov. 


XVI 24 


Isa. 


LVII 16 


Cant 


III 10 


Isa. 


LV1II 4 


Jerem. 


VI 29 


Ps. 


XII 7 


Dan. 


XI 36 


2 8am. 


XXIII 7 


Isa. 


XXX 14 


„ 


XXXIV 11 

Ps. 


CIX 2 
XXXVII 14 


ppn 


Prov. 


XVII 19 


ppmo 


Ps. 


LV 82 


*fl> 


Prov. 


VIII 34 


epm 


Cant 


V 2 


*fw 


Isa. 


III 26 


T*» 


Prov. 


vni 3 


•mi 


Cant 


Vn 14 


sfrp 


Jerem. 


XL 4 


•|TE 


Job 


XXXI 17 


*fn» 


Isa. 


III 24 


•ITR 


Dan. 


VII 10 


*)TO 


Prov. 


IX 13 


*m* 


Dan. 


VI 11 


*|T«ii 


Pb. 


CXIX 130 


T 


Numb. 


XIX 15 


Exod. 


XXXIX 3 


w 


Ecek. 


XIV 9 


«|lMt 


Jerem. 


XX 7 


*|1« 


Prov. 


xxra 8 


Vn* 


Ruth 


II 14 
Exod. 
Ps. 


I 11 

LVIII 6 


P|1B£ 


Isa, 


XI 8 


•1*0* 


Gen. 
Ezek. 


XL 8 
XXX 14 


*p 


vfin 


Dent 


XXXIII 12 


w 


Ps. 


lxxxiv ii 


•PV 


Isa. 


X 32 


()UB* 


«|1D» 
P 


epDfl 


B|«J 


Isa. 


III 21 


*|1DJ 


Eccl. 


I 6 


•I** 


Ps, 


XXXVII 8 


*|V 


Levit 


XX 10 


*ltty 


Isa. 


LVII 3 


.*|&00 


Jerem. 


III 9 


W 


Isa. 


XLII 14 


•W 


Job 

Esek. 

Job 


V 5 
XXXVI 8 

vn 2 


ffonf 


n 


XXXVI 20 


*]1W?| 


*H»W 


Josh. 


XXIV 6 


t|1opi 


2 Chron. 


XIII 16 


•I* 


Isa. 


XIX 22 


"WW 


2 Bam. 


X 16 


*|W) 


Numb. 


XVII 11 


•|tw 


1 Kings 


VIII 33 


•I** 


Isa. 


XIX 22 
2 Chron. 


VI 24 
Numb. 
Ps. 


XV 30 
XLIV 17 


c]W?n 


Dent. 


IX 4 inn? 
mnnp 

TIB 

tew? 

WW 19 O = 20 

pnawi pnmA nn im in bn & pnwi y* 

W 
*H» 

•iwfl 

•1*1 
•W 
•# 

w 
w 

WW 
•Wl 

w 
T» thr\ 439 Exod. 


XXIX 27 


Isa. 


XXXII 6 


Micah 


IV 11 


Jerem. 


III 1 


Numb. 


XV 38 


Isa. 


XXX 20 


„ 


XXIV 16 


Eaek. 


XXX 13 


Levit. 


xxm 40 


Mai. 


III 19 


Levit. 


XVI 4 


Micah 


II 12 


Exod. 


XXIII 16 


Numb. 


XIX 10 


2 Sam. 


XVII 11 


Dent. 


XXXII 60 


Exod. 


VI 24 


1 Sam. 


XVII 29 


Isa. 


XVII 6 


„ 


X 14 


E*ek. 


XXXVIII 12 


Gen. 


XLIX 29 


Levit. 


XXV 20 


Isa. 


XVI 10 


Numb. 


XII 14 


Deut. 


XXXIII 5 


Exod. 


XII 22 


1 Kings 


XIV 17 


Ezek, 


XL 7 


Hos. 


IX 15 


Judg. 


XX 28 


Ps. 


LXXXI 6 


Jerem. 


XXXVI 32 


Prov. 


XI 24 


Job 


XL 32 


Deut. 


III 26 


Prov. 


XXX 6 


Dan. 


II 33 


Deut. 


V 19 


1 Cbron. 


VI 8 


Dan. 


II 32 


Isa. 


XLVIII 10 


Prov. 


II 4 


Mai. 


III 3 


Zeph. 


II 1 


Gen. 


XXXI 30 


Job 


XIV 15 


Numb. 


XI 4 


1 Sam. 


XV 33 


Exod. 


X 28 


,, 


XI 6 


Dan. 


II 44 


Iaa. 


VIII 23 


Prov. 


XIX 3 


2 Chron. 


XXVI 19 


Isa. 


L 4 


Dan. 


IX 21 


2 Sam. 


XVI 2 spin 


Judg. 


XX 23 


sjjh 


Eccl. 


I 18 


Ptfpn 


Prov. 


XXIII 5 


*PW 


Isa. 


XXVIII 12 


W* 


Judg. 


XV 11 


w- 


» 


8 


wo 


Gen. 


XXXVIII 14 


*l*e 


» 


XXIV 65 


*P*n 


1 Chron. 


VI 20 


w 


Deut. 


XI 4 


*Pr. 


Zech. 


VIII 14 
Josh. 
Job 


VI 3 
XIX 6 


TOW 


Ezra 


VI 11 


*pfcn 


Lament. 


UI 60 


P|t»}0 


Eccl. 


VI 10 


cjDnjcn, 


*1WPW 


Prov. 


XVI 26 


pjp«n 


Micah 


VI 6 


TO» 


Ezek. 


XXI 16 


P]bK3*j 


» 


* 29 


rpxp 


Numb. 


VII 86 


to» 


Isa. 


LVIII 5 


TO» 


P|0W1 


Dan. 


V 1 


«1WP 


1 Sam. 


XVII 18 


^pxrm 


Job 


XV 5 


P] 9 3 


Zech. 


IX 7 


5)03 


Judg. 


IX 49 


epl 


1 Chron. 


XII 14 


P)D1K 


Eccl. 


VII 28 


*pi*ri 


Ps. 


LXXXIV 11 


epiiTS 


Prov. 


XXII 26 


TO 3 


» 


XXVII 15 


pjpi5i 


* 


XIX 13 


epm 


Eccl. 


X 18 


5)pm 


Gen. 


XXII 22 


ppm 


• 


XXXI 7 


W 


Isa. 


VUI 8 


to 


Ps. 


XC 6 


P)p£Kl 


Job 


IX 11 


*iw 


Josh. 


XIX 33 


W? 


Gen. 


XXXI 41 


W3 


Levit. 


XI 19 


vw 


Deut. 


XIV 18 


TO» 


Job 


XII 19 


TOW 


Prov. 


XXII 12 


Pp5fl 


« 


XXI 12 


C)M>0Ki7\ 


Jonah 


rv s 


rje^i 


Gen. 


XXXVIII 14 


p)ph 


Neh. 


III 30 


spfc 


Ruth 


IV 8 


w 
Hos. 
Neh. 


IX 6 

III 10 


TO* 


*m 


Ps. 


II 12 


to 


Jerem. 


XLVI 14 


w* 


» 


XLIV 1 


to* 


Ezek. 


XXX 16 ^DlKfl 


C]'p1*| 


Job 


XXXIII 9 


TO1 


2 Sam. 


XV 30 


*$? 


2 Chron. 


in 7 


<T*?P 


Jerem. 


II 25 


TOP* 


Prov. 


XXVIII 3 


TO? 5 


Jerem. 


XLVI 16 


TO** 


Deut. 


XXXII 11 


P|>¥ 


TO* . 


Micah 


II 11 


^0? 


Numb. 


XXXI 17 


to* 


Gen. 


XLVII 12 


TO* 


Jerem. 


XL 7 


TOP 


2 Chron. 


XXXII 4 


TO# 


Ps. 


X 9 


■ypentf 


Exod. 


XII 37 


*P 


" 


XXX 34 


W 


Ps. 


LXI 3 


*p* 


Lament. 


II 11 


TO* 


Ps. 


CII 1 


■p* 


Job 


XXIII 9 


P|30 


Ps. 


LXXni 6 


*#* 


n 


CVII 5 


t 


« 


CXLm 4 


TO* 


r. 


LXXVII 4 


n5w 


Ezek. 


XVII 4 


^ 


* 


22 


*frxt 


Job 


VIII 12 


*iin» 


Ezek. 


XIII 13 


itt 


* 


XVI 9 


^0 


Dan. 


IX 26 


*fr(0 


Nab. 


I 8 


^w 


Dan. 


XI 22 


■fo 


Prov. 


XXVII 4 


sfrll 


Levit. 


VI 21 


^T 


n 


XV 12 


^? 


1 Kings 


XXII 38 


tfwt 


Job 


XXXVin 25 


*ita 


Ps. 


XXXII 6 


n^oi 


Job 


XIV 19 


*frra 


n 


XXIX 22 


^D» 


p^nsi 


Exod. 


XVI 18 


*frw?P 


Josh. 


XV 65 


*ftWT! 


Ps. 


LXXII 6 


^Pt 


Ezek. 


XLI 16 


pjten 


Micah 


II 11 


P|k?S 


Gen. 


XXX 42 


*ft»W 


Amos 


VII 16 


*i!pw??o 


Ezek. 


XXXI 7 


ifr 


Job 


xrv 7 


s^tfn 


Isa. 


IX 9 


*p 


Job 


XXIX 20 


^ 


Isa. 


X 16 


ppvirj 


Zech. 


III 6 


■p 


- 


* 5 


w. 


Job 


XXIX 14 


■ni? 


Exod. 


XXXIV 22 


e|S?i 


2 Kings 


XXIV 7 


W 


2 Chron 


xxvm 13 to 
TO 5 
too 

"PPv 

PITS? 
TO* 

TO* 

TO 

p|btt 
TO 

TOP 
TOW 

TOW 

TO 

TO?* 

TOP 

TOW 

TO* 

P)P^? 

TO$ 

TO?& 

cite 

T 

TOW 

TO 
to* 
to* 

TOO 

TOO 
TO 

■TOT 
TOf 

TOW 
TOH 

TOW 
TO* 

TO^ 440 rm on Amoe 
Ps. 


I 11 
XVII 12 
Isa. 


VI 6 
XLIV 12 


Gen. 


XLIX 9 


*p*o 


- 


XL 28 


Exod. 


IV 26 


■TW 


> 


* 29 


Is*. 


LXVI 3 


*pfr 


Dan. 


IX 21 


Geo. 


XLIX 8 


T#* 


Isa. 


X 33 


3 Kings 


XVII 14 


TW 


1 Chron. 


II 49 


Jerem. 
Isa. 


VI 29 
I 26 
" 


« *7 


- 


XL 19 


*r*l 


Hos. 


IX 11 


Zech. 


XIII 9 


*fnp 


Ps. 


LXXXIV 11 


Ps. 


LXVI 10 


*)W 


Deut. 


XXXIII 12 


Prov. 


XXV 4 


*pS6 


Ps. 


LVII 7 


Leiit 


X 16 


TP 


Isa 


X 32 


Dout. 


IX 21 


I 1 *!*) 


1 Chron. 


IV 22 


^1 


Gen. 


XXXI 49 


G«n. 


XXXVIII 24 


*p#*n 


2 Kings 


VI 6 


*ltt 


Isa. 


XXXVIII 14 


Dan. 


II 10 


«w*n 


„ 


X 14 


Iaa. 


L1I 10 


t&p 


» 


XXIX 4 


Joel 

Ps. 

Hag* 


I 7 
XXIX 9 

II 16 


P)feTPT 


Ezra 
Zech. 
Isa. 


VII 23 

I 15 

LVII 17 


Gea. 


XXX 37 


pjfe^no 


Nnmb. 


XVII 11 


Josh. 
2 Chron. 


XIX 26 
XXXIII 6 


^5] 


Zech. 
Dan. 


I 16 
II 12 


Dent 


XVIII 10 


P|#W 


Hos. 


X 7 


Im. 


XL 24 


TO 


Jerem. 


L 13 


Prov. 
1 Sam. 


VII 9 
XXX 17 


TO? 
TO&& 


Isa. 


L1V 9 
VIII 21 


Iaa. 

1 Chron. 


LIX 10 
VII 26 
" 


LIV 8 


Exod. 


XV 20 


71 


Josh. 
Ps. 


VI 11 
CXLV 14 


1 Sam. 


X 5 


p|hi 


- 


CXLVI 8 


Job 


IX 12 


p|riPT» 


Lament. 


III 5 


ProT. 


XXIII 28 


*|0W 


Isa. 


X 34 


Iaa. 
E*ek. 


XI 14 
XXXIV 21 
1 Kings 
Pa. 


VII 6 
LXXXV 12 


Exod. 


XXIV 4 
XXVII 14 
2 Kings 
Esther 


IX 30 
IX 29 


Ezek. 


XL 41 


■wtf 


Dan. 


XI 17 
«"3 = 


21 


" 


IV 27 


Joel 


II 6 


nn«» rasp d^d bs 


Exod. 


XXI 18 


Nah. 


II 11 


WKfi 15ttp D^O *3tn 


Judg. 


XVII 4 


Levit. 


XIX 7 

• 27 


22 

iopn *b 


1 Chron. 
Zech. 
Ps. 
Job 


II 61 

XIV 8 

LXXIV 10 

XXVII 6 


* 


n 27 


13 '1 


1 Kings 


IV 3 


Nmnb. 


XXIII 22 
XXXIV 3 


D3^ iTiTl 


Ps. 
Prov. 


XLIV 17 
XX 4 


• 


XXXV 6 


omoi 


Isa. 


XVIII 6 


- 


6 


•D"T 


Gen. 


xxxvm 33 


• 


6 


- 


« 


XLIV 28 


" 


6 


» 


Job 


XVI 9 


Josh. 


XVIII 14 


Siaan iwn 


Amos 


III 4 


Jerem. 


XLVIII 46 


patWl *?3t3 


Ps. 


VII 3 


£aek. 


XLI 12 


iwk paani 


Gen. 


XLIX 27 TO 

«jp 

*& 
W? 
W) 

TO 
TO 
TO 

to 

TO** 

TO*? 
TO 
TO 

TOW 
TO* 
TO1 
TO* 
TO? 
TO& 
TOP 

TO* 

TP 

TO 

TO! 
IP 
Vi 
TO 

TO> 

TO 
V* 
W» 

to 

TO* 1 

tub 

TO» 

TO* 

TO 

TO 
TO 

TO'- iton vs - nss 441 N*^ = 31 
Ezek. 


XLVII 17 
&n jo ^»i33 nvn 
prrao»oi *npa '3 V1#|W 


* 


18 
DHpHKBI 


Exod. 


IV 24 


ttpan jtiiT imwon p^B3 jm »m 


» 


19 
(323 nXDIl 


■ 


* 27 


iS pttn u»rb»n nro lmwon fVi 


* 


20 
D» HKB1 


Th = 32 
. 


XLVIII 1 
niw fAm 
•O'DI '3 ^5fiJ 


» 


2 
n 


Pa. 


LXXXV 1 1 
ittttD3 noKi ion 


„ 


» 3 
1»K 


Prov. 


XXII 2 
1tt3D3 VII *WJ? 


n 


4 
^flB3 


» 


XXIX IS 
1V3D3 0>33n W*K1 tn 


. 


6 
m^30 


y^ = 33 
» 


6 
d»id« 
'*oi orea 'J JHH9 


. 


„ 7 
pun 


Deut. 


IX 26 
nwnn wk "j^m nno irn 


* 


8 
min» 


Ps. 


LXXI 28 
nno *wk nwni 


„ 


8 
13 '3 


" 


XXXI 6 


p a<na ■«, n^T^ ^1 T p DH ^3 


» 


16 
rrnno rAm 


fl 


23 
DnD3wn nnn 


T^ = 34 
* 


r, 24 
(0'33 
*d»di 'a rfi^ 


» 


26 
flPOW 


Numb. 


XVIII 16 
■naa na men ms *jk 


* 


26 
latw 


Ps. 


XL1X 8 
wm mo> mo t6 rm 


„ 


27 
fVar 


.T^ = 35 
„ • 


28 
13 
'ooai 'a d^DN 


„ 


» 82 
nonp rwD ^ki 


Hoa. 


XIII 14 
DTDK VlfW TO 


„ 


84 
no* 


• 


VII 18 


1^ = 36 


DTDK >33K1 


i"D = 23 


'3d*di v^a '3 n$)j} n»B 


pn 


jd>di 'on pi 6o 'a '3 rtp 


Exod. 


XXVI 18 
•Konp D«tenpn 


Eiod. 


VIII 19 
' Bn mo noen 


Joah. 


XVIII 16 
nnprntpD 


Pa. 


CXI 9 
iop? nw nno 


Ezek. 


XLVIII 83 
o^K.«ri na33nKDi 


" 


CXXX 7 


r^ = 37 


•bo wd -a nils iap nanm 


ra = 24 


wi ^ddt '3 nyioy n»p^ 
^ jm» 


Josh. 


XV 6 
TOTp ^1331 


Exod. 


XXI 80 
Trei p© (rui 


n 


XVIII 12 
^i33n orA »m 


Pa. 


XLIX 9 


rr^ = 38 


owe: fine ipn 
wi n njpjfc 


Ezek. 


XLVII 16 


.ra = 25 


pWI i»133 mi 

Fvoi.iwanonprmw 


Gen. 


XXVIII 2 
nno t^ Dip 


Ezek. 


XLVIII 1 
n 


• 


6 
dik nne f^i 


„ 


6 
oncK 


« 


6 
onx nno in« r6en , 


„ 


7 
pim 


* 


7 
oik roio *j^n 


„ 


8 
rmrr 


B'^ - 39 
[onfD p n*rrj nQn$ n^o -wn 


p.T3B'D1 'np3 ->DDT '3 Tl^m^ 


ra = 26 
Jo«h. 


IX 2 
on^rA mr ixa&nn 
'a nse 


1 Kings 


XXII 13 
T^n mm intern 


Exod. 


XXXIX 28 
wnwaonnRDnm 


2 Chron. 


XVIII 12 


*> = 40 


iTam 


Ezek. 


XL1V 18 


ra = 27 


TOOT '3 ^56 


Ezra 


IX 11 
nuAo 


Levit. 


VII 18 
fPff ^130 1^ 3WT |6 


Numb. 


XII 8 
no ^k no 


„ 


XIX 7 
e^npn teWil OKI 


fctTS = 41 


ts»m *a npb n$ 


Ezek. 


IV 14 
»wpirrn *?13D 1^3 'D3 K3 l6l 
n«a = 28 
2 Kings 


X 21 
160*1 
[in»3D'D1 3 VJP*1 
XXI 16 


3*0 = 42 
'30*01 '3 


*6o 

DHP ,T3 n6i Q!3p~>9 


Gen. 
Exod. 


XXXII 2 

V 20 


a-a = 29 


ori^ft ♦ai6o 


Deut. 


XXI 17 
6 nnh 
proow '3 131PJ89 


2 Kings 


II 9 
K3 VP1 


Numb. 


XXXV 19 


ia twb3 nrin rw n»o» mn tnn ^ 


Zech. 


XIII 8 


j"B = 43 


fea 
prao'Di *npa 'a ^ 


" 


21 


^ = 30 


n»o» oin ^io 


Levit. 


XXV 62 
v6rj n« 3tp> iw »D3 


1 Sam. 


XXX 10 
D1K0 P31K1 Kin TT7 V\TV\ 


- 


XXVII 8* 


f.-on i3anp» run t ran item >D3 


„ 


21 
o'WKfi trmta ^n ...» ion 56 a 442 Wttfl-'ttp XLI 45 
XLVI 20 Gen. *b (mi 
b trir tok 
b nY> iw 

pma^oi ^ta , nn "3TOi irwmai 'D»oa 'a 1HP WIB 

xli 45 rape naox epv off nine Kip*! 

„ so amn n3& man onoa o>33 w "fr ppvbi 

xlvi 20 moa * m^ tw onico p*o eprt ntai 3*3 = 52 2 Kings 


IX 


30 


Isa. 


L1V 


11 


Jerem. 


IV 


30 


Ezek. 


XX 


84 


* 


« 


41 
XXVIII 


26 rj = 53 Dent. 


XXX 


8 


Ezek. 


XXIX 


18 


1 Sam. 


XI 


11 


2 8am. 


XX 


22 


Gen. 


XI 


4 


Jerem. 


XXII 


28 YJ =54 XI = 55 TJ = 56 mr» "pea own 

*pes {"ana >33« ran 

■pen nnpn o 

w 'J DS n3PB3 

*nwnm 

nrra nna 

»X3p3 

■popi an 

BW31K f pB 

'B»D1 'om '3 *l2ttpjl 

pap nx w 

naa ja ratt wn n« vnan rj = 57 <aptt 

>3D ta 

maa awn 

tn DTffi*: to nm D^tt? to nm DOSttD? to in 'a Dptt&J 

rmrw 

mito3 

nma ma Ezek. 


XI 


17 


„ 


XX 


34 


• 


• 


41 


Ezek. 


XXXIV 


6, 6 


Zech. 


I 


17 


• 


XIII 


7 


Ezek. 


XXII 


16 


„ 


XXIX 


12 
XXX 


28 m = 58 b h : - 59 


2 Chron. 
1 Kings xvra 16 
xxn 17 t> = 60 

pmow bn nm 'on nn 'a D^fa? 

•Vfi bmsvi nam O^iTI ta B1TID3 prmin rrto 'on aoben ram K*D = Gen. 


XI 


8 


Eiod 


V 


12 


1 Sam. 


XIII 


8 


Gen. 


XLIX 


7 


Jerem. 


XIII 


24 02 prrawi *npa 'a f W 

ora onK mm fim 

omm p* ta3 opn pen 

vtaa opn f e*i 

^i P 3 '3 DJPMn 

apra optait 

*iaw rpa TO = 44 Exod. 
1 Chron. 
Ps. 
Job Prov. Eccl. Cant 

1 Kings 

Jerem. 

Mai. 

Ps. 

Eccl. 

Mai. Josh. 
Job Ezek. XXXIX 23 
XXVHI 82 XLVm 3 

LIX 21 

* 81 IV 15 

XVI 12 

X 7 

III 1 

XXXV 16 

XL 23 

XVI 23 

XX 17 

XIX 24 

XXIV 7 

XVI 26 

X 13 

* 13 

I 18 
III 29 

I 2 

VII 31 

XXXIV 8 

H 6 

V 10 

VI 7 

II 7 man ■raw '3 annp ■>&? 

i3ina ta>an *i 

nwn nmnt jnpi K 1 ? 1^ mm 
'DU1 '3 'BO 5 ! 

'man mo mswmn 
•pea ina* *6 

13 '3 

'main 'tf'ta 3"3 CT© 

i»ta mam 

•©♦•an vnea 

*6a imD nta 

aw nne 

mar tan awi 

ins pw p 

oana^ 

ew6 aro 

*■? tar faa 

^n»A roam 

^nbar tar«?B3 

i.me nan n*?nn 

13 '3 

*nna lima »a 

ltd nepa 

nipvaa ^apw* 

nnn3^» n'3a 

tsbnn vb nn«i 

nax 

pn»a 

ffwi bw ta 

run new* \ra »nfir o ro = 47 

pmaoi ^Vl* to nm VI to nn mpa '3 Ifeft 

xvm s VI m mm '3B^> tau as 1 ? i^wi nei 

xxxvni n P]^ m mta pnaa n>m kdi rro = 48 Ps. 
Hab. XL 10 

, i* 

fl 48 

. *> 

• 4» 

. 41 

i. 49 

n 49 LXXVII 3 
I 4 XIV 6 

n 26 49 «i = 50 'a^ai 'n to *r nfeo 

onpn tit wn ^m 
^oea '3 

•p»6i ip niKnn »3p^ 
rftpn on^« dvt«6 
man d^« ta >3»oi 

dwmn 'DD3 '3 

nwitar roDiK 

13 '3 

o»tatn Sh o'nari 

13 '3 

3ien k^»i ma rtrb *r 
nim jien p ta 

•a*Di ^a nrn 'on nn '3 TO^ 

np» ip o*3?3 men 

nana a'3t3 nen jon T«6bj - r eo Gen. 
Judg. Gen. 
Judg. Gen. 
Cant. 
2 Chron. Isa. 

P8, W - 77 prutw» 'i E^$© 
Isa. 


XLI 7 
vbd pAno ep¥ n« tcnn ptrm 


Prov. 


XXV 


18 


Jerem. 


L 23 


nv = 


= 7b 


piT3DW 3"3*T '3 b'y&\ 


Nah. 


II 


2 


Gen. 


XXI 22 


^0'3K IDI^l 


Jerem. 


X 


4 


„ 


* 3> 


-iKaa nna won 


Prov. 


III 


X8 


„ 


XXVI 2* 


tool vune nrnKi 


. 


XII 


2 m = 79 ni 7 
xxi n XXn 24 

vra si XXH 24 
VIII 31 
XIX 9 

10 XXV 6 

VI 8} 9 
XI 21 r Ad ViiwAi 
nnw *wn n« 

TTD1 TO t>n '3 iEttT'B 1 ) 

neim notn 

D3«D TOK wA*D1 K"D = 81 toi on pmo 'a nunpa n 1ttto7>tfl 

Kin dj Am noun notn irA'Di 

nA> oara *wk wA«i 

nwi ira^oi inn 

DMcnnn onion tox iom 3"D 82 713BW ^0 '3 D^P^B 

ov A*on mbi 

Esther II 14; I Chron. HI 9 K^YO ^31 j"D = 83 Gen. 


XXV 


6 


Esther 


II 


14 


t Chron. 


I 


62 


Numb. 


xxxni 


42,43 ''di v/bcn *vbn '3 D^J^W 

omaiA tok wA*>n 1A1 

wK-i troA>on nor 

84 

p^ •& n3i Sa 
ptop^ wiSai .TD = 85 XLI 16 
CXLIX 6 VIII 86 
IX 41 V'D = 86 n 


67 


VII 


69 


in 


20 


XXXIV 


10 


XL 


6 


CXLV 


6 


LXXVIII 


4 tt"D III 20 

XXXIV 10 

LXXVIII 4 

XL 6 *o>oi *a rflvw 
ni*o>D Spa 
nvo»D aim 

JVDOD1 '3 JWp 
*|Soi JWD 

■nam 

= 87 

toi 'a n^ps 

'ok »:a o»aJtn mao 
poK »aa o»axn rroo 

: 88 

nK^Di 
•pniAca 

•ts^pa <d* p^t -pnK^Di nan 

«ib<ra -on WuAoSI ITItPI 

iwn 'nK^o: biz 
iKiaa kS wk hkSd: .topk 
D^nm vhkVdji inrpi 89 Pg. 
Eaek. Either Isa. Hag. 2 Cbron. 
Pb. Gen. 
Pa. Exod. 
Job D»ut 
Prov. Neh. 
Esther XXXIII 10 
XVII 19 Eaek. IX 19— 
X 3 

IX 26, 28 X 33 

LXIII 8 

II 16 CXII 9 
LIU 6 XIX 16 
LX 6 XX 29 
XXXVI 2 XXXI 42 
XXXI 12 XV 16 
XXV 2 XI 26 
I 26 

m *7 V 16 

IX 8 

VIII 9 XXXIX 10 
XXVIII 17 
XXVIII 13 ro = €3 HT = 65 443 'a pee 

aim 
iAp 

prnttoi 'J p^D ; 

p*» kAi oiprm 

nron p*o» oim 

pn p*p aio 

wi 'a T&n 

nna nxp tw mm 

Ton n«w woi 1 'on ns an$j one fe. 

to D^pfiH D^B "wn 

r*D = 67 

tp S'HOK na mbisn nnoK 3rom p 

11 -on O^HBH Dn^ rA» P]io 

TJ -^ Dn»fJ D^B 'KiKtn 

n-c = 68 

pn»30'm *npa ITJHB 

niKD epoo niKax mm \mn ran 

nab tott rrrv 

iTiid o^von 5|wA 

EJ-D = 69 

iWTaiA [ru iro 
-pn mow ttd 

»r = 70 

7130*01 *a Tip^ 

onroa onvo mm Kinn ora 

•Ms pun -p^ 3rni inD1 mmi >|nn m 

«*y = 7* 

pnaooi rmpa pa^oo-r 'a DVi?% "T© 

mateo Sa Sp ovAk ino w\ 

vav n^S o^iAk THD f»K 

3T = 72 

'o»oi 'a THBti 
prw -rrai 

V1TO "TTTDI 

yy = 73 

Vol '3 "TIB! 

nnoi nnov om^p hen 

vonoa oiS» nw iop inoi bmn i*r = 74 n'9 = 75 rr = 76 praooi mipa 'j opine 
oarnoi oar» 

D3inD K33 JB^K 

ninramaa 

praooi nnps •* ntlgn) 

o^Tcrann mnom 

ironon nw ?ai 

T^on noo inpn 

ttdi 'j rnpe 

13 iK^»on 

i3ni6oi 

o>.Ak p pP3 56 b 444 Job 
Cant. np^e - frynhpi Jerem. 
Lament. Gen. 
Ezek. Numb. 
Isa. 3-j? = 102 XLI 16 
IV 3 
VI 7 VI 14 
XXI 10 XLIV 14 
II 22 XIV 18 

XXXIII 81 

- M 

XXIV 86 

87 

XXI 89 

LXVI 19 mnnn n*?D3 pin 
■jnpi pom n^>3 

113m rp '0>D1 '3 8^6$ 
*?3»n >6i miD ebon 

Yp = 104 

pnaooi pWT mips '3 *TH*7! B^?£ 
«w n*m »6i 
una DV3 Kipn n"p = 105 V'p 106 

TD p 

*ro p 

'na 

107 pmao»oi 'n fi^ljn 
i3*i o^bh ton 

B^B.1 ^H K3 

b^d.i ma ^d^» 

trton mn» Kinn oi*3 

riK y& nno* 


1*33 jna 'IKttl XXI 29 

LXVI 19 

LI 60 

XLIV 14 X 6 

Esek. XIV 28 

1 Chron. IV 43 pm3B*Di i D^D^B 

3-a DB*te V3D JfD 

13^1 3in0 D*O^D 
pro D^EJ/^ * rvn 0*fiAD OK *3 ITp = 108 '0*01 ^»3 * 'on '3 H^^n 

im n* fern 

no^D n3 ninia nam 

nrtwi nmw nn isn Exod. 


XXI 


22 


Dent 


XXXII 


31 


Job 


XXXI 


11 


Gen. 


XX 


7 


Isa. 


XLIV 


17 


Pi. 


Lxxn 


16 B*p = 109 

W3i *on im wp *TP *>a '3 'a D^B3 D^p 

D'^3 ffiai 

>*p = no N*»p ■- 111 Devt 


IX 


80 


n 


* 


26 


Jerem. 


xxxn 


16 


Nek. 


n 


4 


1 Sam. 


VII 


6 


2 Chron. 


xxvm 


20 


1 Chron. 


V 


6 :rp = na pmaa»oi *np3 '»ei '3 ^©HT! 
vitn mm 3irn nnm 


£xod. 
Dent. 


IX 

xxvin 


4 
69 


inn^n ^ tod* 
TDfl 1TP3 
1TO3 in ^333 in 'ns in 
pnK 1XD 03 

idjtj mm b* 


Job 
ProT. 


XVI 
VII 


13 
23 


% nn in* mm to 

own *nto to *?tonm 

mm to 03Tjr3 ^ei^Jtl mi 


Jndg. 

1 Sam. 

2 Sam. 


IX 

XXX 

XI 


63 
12 
21< 


proem pnn "lp^© 

vto ion 

nban rhsn item 133 ni*3 


Jndg. 
2 Sam. 


IX 
XI 


63 
21 Ps. 
Neh. 
1 Chron. Neh. Ps. 
Isa. Ps. 

2 Chron. Levit. 
Numb. Numb. 
Levit. 
Isa. 
Jndg. Gen. 

1 Chron. ProT. 

Lament. 

Pb. Jndg. 
Job CXLV 6 

IX 17 

XVI 12 XL 6 

CXLV 6 

IX 17 xvn 7 

XXIX 14 XXIX 14 

XVII 7 

II 8 XXVII 2 
VI 2 VI 8 

xxvn 2 

xxvin 29 

XIII 19 X 26 

I 19 XXI 1 

III 48 
CXIX 136 V 16 
XX 17 90 nnw* -pnKf>B3 nsm 
ii3? 161 vwth lamai 

rrn iff* Vni&fi3 113T 

'0*oi ion '3 tpllfc^pj 

*nto mm .in* nw ni3i 

nmw* ynvtm nsm 

ins? *6i mch i3Kon fcfX = 91 '>3»*di 'H 3»n3 m '3 fi<^B»5 
xnnts yiori t^b&n 
# n aw iiip i6di »6on ntn Drn 

a"5t = 92 

Tl to im X to '3 ^pcn h^w 

'N » irt«r6 P)Di> raan pb 

*]non n?Dn 

H^DiTI ^113 .1313 »3K 1W rx = 93 T3C = 94 mt 95 '3B'D1 'on '3 k<7& 
nr03 ^31^3 113 K^D' '3 

i*n ii3 ii3^» vbw '3 

7T3D»D1 V^3 *Dn 1 K^aJ? 

D113 

D»31jn 

mtnn Han mm *6en 

V0»3 »3 
VQ*3 >3 

•dw loo m '3 D?0^3^B 

mm T3 t^o 3^» o^o vfo 

♦av nn d*d ofe 

w nm d>o »a^D 

pnaooi mips '3 n^D5 

[31K1 m3^»D3 
ni3^D3 Kl' bx n*3t = 98 

pnatwi It 'to mi 71 'ns in '3 Hpfirn 

nnxo napo p3i ^mtn mpo ps mm nSem 

Tjnr niso nm ^roo nn mm k^d,h n* = 96 nt = 97 99 100 «"p = 101 pmoDi '3 n^p"; 

tern k9) »ni^3 rrt«» 

H33 pn nStv ir 

[imtatji 'a n^9 

n?D ♦ ♦ ♦ nwK "j/tfni 

n^»3i r6e i^» i3nn 

nn* mm kiS.i 

ia*Di '3 221 n?Q 
nnit mtm ^m 

f?0*3K n« .13,1 *o nan 

Deut. 
Jerem. 
ProT. njten - ^Se XII 30 

LI 46 

XXX 9 Dent. XVI 7 

1 Kings VIII 28 

2 Chron. VI 19 
1 Kings XVII 8 Gen. 


XXIV 


63 


Exod. 


XIV 


27 


Deut. 


xxni 


12 


Judg. 


XIX 


26 


Ezek. 


XVII 


6 


Ps. 


XLVI 


6 Exod. 
Ps. Gen. 

Deut. Deut. 
Josh. XIV 27 
XLVI 6 XXIV 68 
XXIII 12 XXV 16 

LXXXVI 16 

CXIX 132 II 1 
HI 1 
II 8 XXIX 17 

XV 7 

XLII1 1 Ezek. VIII 3 

XI 1 

„ XLVII 2 

2 Chron. XXV 23 sop = 122 30p - 123 Levit. 


XXVI 


9 


Ezek. 


XXXVI 


9 


Eccl. 


n 


11 


Ezek. 


XLIII 


12 
17 


T3|S = 


= 124 


Mai. 


ii 


13 nop = 125 oaaab *p' 
*naai eniK 

naSm ipas 

•psr nSen ^>R 

'am 

noip "i^ nuoi mo "jS 

601 n 'TOpI 

oariK wiBm 

omawi 

UK 

UK 

onp rme lnnSroi 
nroon ^»k nuB tit (»kd 

•too»di 'i rrtiD? 

•iied mv7 

dm am 

n>oa prrv 

mw*n nam 

iwVi 

nv&b dvAk mar 

*npa 'Di *a Ipla Dl^p^ 

iami6 ipa nuBb 

ipa nuB^ dvAk mw» 

pmotn 'a njp nftl£ 

air rmfi^ rrwa mrt prep nan 

D»oa prrv air nus^ mm 

uk upi Tm >a 

yiai^ yv run 

•70*? *ani6 DB»oa 

DOp = 129 

a-pn = 502 ft niK fpri"b» pv *3 ffcfl 

Vp =130 

proa»Di iwmio u JW1 

P)1D 0* *pi *™TOn ^ 31 l Ci1 

psran *pi %wi pii 
awo iaio Tin law*) jBii 

K^p =131 

'o*di 'om u njb 

mo iaa^» item 

Wan *?k ma mifiin 

ua^vi rap = 126 »*Dp =127 nop = 128 3^p = 132 pmooi nnpa 60 1 rpteTJ 
*nK RtWVl 
♦nK Kwm 
■pn uaon 1 8am. 

2 Kings 
Ruth 1 Kings 

2 Kings Isa. 
Ezek. 
Ps. , 
Job 1 Sam. 2 Sam. 
1 Sam. 1 Sam. 


XVII 


61 


„ 


VII 


13 


* 


xm 


20 


„ 


IV 


7 


n 


XVII 


62 


Josh. 


xra 


2 


2 Sam. 


V 


19 


2 Chron. 


XXI 


16 


1 Chron. 


XI 


13 Numb. 
1 Chron. Numb. 
1 Sam. Gen. 
Prov. 445 

3">p = 113 

protwi iqdi 'J "tfb^B ^B 
xxi s 'njnr nnju.i nm 

VI 8 UB^K U^>D OlpB ^>K 

iv 1 ub^>k uto no ror nno 

■pp =11* 
'B»D1 fO^Bl *BD3 1DD ''DID ID ITTliT *?[79 ^D 
XV 17 KDK 

VIII 16 

XIV 1 

XV 1 

. 32 

XVI 1 

xvm 1 

VOp = 115 

XXI 4 

VII 18 

LV 6 

XXI 6 r-op = 116 

pnuBtn [torow 'Boa 1 cruj^fl 
wrvebtn irti 

1W3*I 

l« 

TTT1 

oitu no »a Dwf»n 
ru *]Kia tp dw^dh n« iBim 

r»p = 117 

'O'Di 'n O^EPBH 

loin omaa no o o^nrSun inn 

p>ne^en iwan 

D'ntt^D.I.^KItt^ feiw 

iiok 'a o'n^sn nrw 

rrnni hvnw vnx lop^i 

mwwn pinn nm 

bitiD»i tit Wl 

DTim *?r mm ipn IV 7 

vn is 

V 19 

XIII 20 

xvn 6t XVI 1 
II 33 XVI 26 

xn 26* XLV 11 
XX IS IV 9 
» '9 onm 


imtrw 


•TJtOK 


nn?p 


onv 


rnn 


irnptn* 


'O'di 1 ni^^e 


msAo »aa^ npn 


mxf» omK nnoai 


»a «a» urn mn» 


vbnaai 'mat dki n"*p = us •O'Di 'a n?9 

piKi ua n^s [3 pm 

urn n^>B jmv uai B 1 ^ = 119 pmooi 'npa a 'iDippfp 

onRtsn ^aa iDDn p 

oaate D3 on« dj loon fD 

[mp = 155 HDD D m« pinJ yp = 120 'a tthJBT* 

■jmai nnK 

m» a.iKn b* 

[arVin = 639 tn^ ^ nw pvil «Op = 121 TTID> 446 "3B 4 ? - 13B TOD rap = U2 Oen. 
Ps. xxxm 

XLTl Oen. 


I 2 


Pro*. 


VIII 27 


Job 


XXXVHI 30 1 Sam. 


xm 


12 


2 8am. 


XIV 


24 


• 


n 


28 


Is*. 


III 


15 


EMk. 


I 


10 


- 


. 


10 


* 


» 


10 


• 


X 


14 


r 


XLI 


19 


r 


* • 


19 


» 


. 


21 


1 Chron. 


XII 


8 


Nah. 


n 


11 


Ps. 


LXXXII 


2 


Job 


xxxvni 


SO 


Esther 


vn 


8 IV 

XIX LXXX 
IV 3 

17* Exod. 


XXIX 


10 


Levit 


m 


8 


* 


, 


13 


* 


IV 


14 


Nnmb. 


in 


7 


» 


» 


38 


m 


vm 


9 rap = 143 T0p 1 Chron. 


XUI 


10 
Ps. 


LVI 


H; 


LXI 8; LXVm 4 

wrap = 149 


Pa, 


LXI 


8 
• 


LVI 


14 
. 


Lxvm 


4 
I Chron. 


xm 


10 


yp = iso 

pTr3D*D1 * 


Gen. 


VI 


11 
Exod. 


xvm 


12 
Joah. 


XXIV 


1 
Jodg. 


XXI 


2 

ovAk '3d runs 
♦3D .ikiki 

prroow tn '3 Dimi MkJ 

oinn '3D ^ "pm 

own *3D fe 3in nprra 

iisSn* DUlll ^30^ tti 

piT30*oi ^p2 r> ^3pl 
>n^>n xb mm '301 
oAra* son 

DT^WK 3tt»1 

isrran o»3P *3Di 
D.T3D nion 

13 '3 
3TT3H '3D 

monn Sk otk >3di 

13 '3 

nmon enpn *3Di 

mK '3D1 
111KD nap 
0W1 '3D1 

rt3*?n> mnn *3Di 

ian fon *3Di 
rrop = 145 

*D*D1 P&b *>301 ^pb ip] TOO 100 '3 

*ok >3dS Tin *p 31A wn p -3 

♦OK '3D^> 'nWTI 
rap = 146 

W3i ^zb *npi ^snb p^d o ^eb 

rmip mwoi onoK ♦jdS 

>dk >3D*? im yi 
rap = 147 

7130*01 ixn 1 TglD bnfc 'SB^ 

n3ipm 

;Kitn p on 

133ip w wn 

i*m fiK»nn njrrm 
imovo riK nowi 

pron >30^> owm 
on^n hk ruipm 

rrop = 148 

m p is 6 DT6$ 'Jpb 
ot& no*i 
'msi ^»nn ^3i im 1 0v6# *2tb 

DVT^K *3D^> D^JP 3tP 
nrtnm niOO n?D3 n^*.1 *3 

isnjp mov o*p r ixi 

""" KW3 tTliT C)K TfTI 

p3 *»ooi 1 DTf^jn ^39^ 

omfcm >3D^> pKn nroro 

11m np*i 

wnm p|dkti 

^K ft»3 OPil K31 133 Gen. 
Judg. 1 Kings 
1 Chron. XL 3 
LVII 14 
LXII 10 XXXII 32 

VIII 9 

VIII 8 

8 

• 17 

Xn 26 

IV 4 

VIII 26 IV 4 

VIII 26 

XXXII 31 rbp = 134 n-^p = 135 rm 'Knp3 '3 WB 
jn T3D 13103 K-np h\p 

•pi T3B I^D I 1 ?© 1DK1 

orn *pi i3D 
vox?*! T? mn 

tr3K*? 03 lonn 

0^0 Wl 

13 '3 

^130 HK1 

ovo Kin 

113 '3K ^K13D1 
iTTD*1 

prwym '3 b^D^ 

113 '3K 

^KliDI JTTOn 
"= ^Pj£ 'P-xe Dipon 0» T^p.=- 136 Nnmb. 
Etra p.13001 ,Tip3 p'ODl '3 p3H fTiJTf? n ??^"^ DWB 

f.13.1 p.TK p lttA»K p DTOD 

on3* p jr«r3K p XXV 11 
VII 6 1 Cbron. 
Jndg. IX 20 
XX 28 Gen. 


XXXII 


31 


Exod. 


XXXIII 


11 


Dent 


XXXIV 


10 


Jndg 


VI 


22 


Ezek. 


XX 


36 


Prov. 


XXVII 


19 f^p = 137 

pil30*01 1DD TOKI '3 Dn^fi 1 ! 

nn^hp rvn * . ♦ ih^k p cm^oi 
lor pnK p iti^k p oro*i 

W^p =138 

p.T30^oi *np3 1301 «n D^B"^ D^ 
^k*30 oipon otr 3pP» Klpl 

0*30 ^»K C3D nVD ^K .TI.T 13H 

."W03 ^Kl»>3 TV K*33 Dp 161 

pTT3 

o>3D b* o^3D or 03HK ♦nODTOI 

O'OSb &y$j o>03 im 

ir^p = 139 

•>oi -3 D^M D^B 

030P mrr 131 1 


? nnK runs 


0"p - 1 40 


pn30^oi TD D^Jl 


1 Exod. 


XXXV 13 


bnp<n 


m3 run fnton nK 


• 


XXXIX 86 


mpen 


113m 


Nnnb. 


IV 7 
o*3on jnbv bv\ 


1 8am. 


XXI 7 
onoion o»3on on^ 


Ezek. 


X 22 
o*3Dn non on»3D nion 


Prov. 


XXVII 19 
O^S 0*3D.l 0'03 


Dan. 


IX 7 
npixn *3iK "j^ 


1 Kings 


Vn 48 


fi«2^0T 


0^3.1 hi nK no^ wn 


2 Chron. 


IV 19 


trap = 141 


«^'3m 


?I30>D1 >e» WOW '3 ^?0 


Nomb 


XXXIII 8 
m*nn 'soo iwn 


2 Sam. 


XVII 19 
•pon ♦ • ♦ • ttiom 


Amos 


V 19 
mm ^300 0»K 013' 1WK3 


Pror. 


XV 14 


xi^ik mn^ o*V*o3 ^ im ion W» -'%h Eccl. 


VIII 


13 


Esther 


VII 


6 


„ 


VIII 


15 


Ezra 


X 


6 Eccl. 
2 Chron. Gen. 

Levit. 
Jerem 
1 Kings 
S Chron. 
1 Kings 
Isa. VIII 18 
XXXIV 27 1 Sam. 


XXI 


7 


Jonah 


I 


3 


* 


* 


8 


r 


T, 


10 


1 Chron. 


XVI 


83 


2 Chron. 


XIX 


2 


• 


xxxm 


28 


Ps. 


xcvn 


6 


Gen. 


in 


8 


Exod 


IX 


80 Levit. 


XIX 


32 


Jerem. 


XLI 


18 


n 


XL1V 


3 


r 


T, 


23 


Ps. 


CII 


11 Gen. 


Ill 


8 


Exod. 


IX 


30 


Zcph. 


I 


7 Exod. 


XXXIII 


23 


2 Sam. 


XIV 


24 


Dan. 


X 


9 XXIII 4 

8 

XXII 3 

XXXIII 18 

VIII 26 

VI 16 

XXI 29 

XLVIII 19 

LVH 16 

XVI 17 

XXXI 86 

XXX 9 XXIII 17 
XXX 10 VV*b JTiT tub 31B1 

mn: jam 

•pan who kjt >3iiai 

mrp apn 

praam p3>aoi '3 DTPj* ^JB^O 

K1> 133>K wx 

mp - 158 

isw 'n iTITTJ ^*?D 

mm *»te onoian 

nrntnn itw^ rav opn 

13 'a 

m.T >3D^a »3 o*wnn ipt '3 

"-- ran* *iD^»a ixp.i >3tr i33T» w 

-\wb wrbn 

mn> »»te P333 161 

iobs 33H3 onn 

wi rrjrn ^jbo 3 # a3 131 •m* fai 

D'nf?x mm >3oa mw«i oik.i lanmi 
pmvi d-ib »3 wr "pispi nnw 

»"3p =159 

'mB'm 'pia>D tn 'n *0$9 

ronr 

onrsn 

onsn 

omiap 

Dp = 160 

vnwn dikpi iannn 

pKTfl BIB »3 WT *]H3jn ilflKl 

m.T ♦ ♦ ♦ 3np o mm *3i« wo b.i 'J ^ 
tin* *6 >:oi 

mrm »3Di 

1H33 W W333 'K 1H3 'K 162 J"Dp = 163 'rao*m a"» 'ttB^Q 
3tnm 13 

03TO3 HK ItT BK 

vein nnroi 

r*K ni3* nb 

*{? ni3» i& 

13m 

•cm ihhjs 3333 13 nnon 
^1H3 W1 

'sd^b mi 'D 
•una: l6 

1TB' BN 

pmaai mips '3 *>}$& 

b*H H03 '3D01 

pi wn *6 

rrt>i3 nnp3 pnrvDi n^n 1 Chron. 


XIII 


8 


, 


XVI 


i 


Eccl. 


II 


26; V 


Judgf. 


XX 


27* 


1 Sam 


IV 


4* 


2 Sam. 


XV 


24* 


I Chron. 


XVI 


6 
[N"nnn Levit. 
2 Chron. Deut. 
1 Chron. Numb. 

Levit. 

1 Kings 

Isa. 

Jerem. 

Ps. 

Ezek. 

Ps. 

Job 1 Chron. 2 Chron. IV 4 
I 6 XXXI 20 
XXVII 6 XXVII 10 

L 16 

xxxm i 

XXII 6 XVI 14 

p 15 

XXVII 21 

XIX 14 

VI 20 

XLVIII 7 

XLIV 10 

LXXII 6 

XLII 4 

CII 1 

VIII 12 

XV 7 

XV 33 

XVII 14 

XVIII 16 

XIII 4 XVI 83 

XIX 18 

I 13 

XIX 2 

XX 7 

. 15* 

XXXIII 23 

XXXVI 12 

CXIV 7 

7 

XXXIII 12 

XXXIV 27 
XCVII 6 

r 5 

X 6 447 
bw fel TYTl 

n-" n*pianp*i 
i; vii 26 131 nbnp f?31 

K-ap = i5i 

b**\W '33 AlTC*l 

•otn iro rbo nvn nbw) 
'cm *ip pra B3 ram 

= i07i Dfl^fij nns p-Jftf « nw phi 

3 # 3p =152 

^di ipto tsd '3 ITirP "»^?b 

'onp wn 1B.1 HK K'3m 
«p =153 

wji '3 viibist nyt ^ 

rrnpp ^33 1.1^' hkd w 
v.i^k m.m wS 

praaoi nnp3 1 1TI10 ^D? 

^3Ki i^k*? n»3«n 

mx t>3x ia*6 p|Di» ^« mi 

113 itw< .1D13.1 n«n 

VOB '3D 1 ? 31^» TH pn Tip = 154 rrjp =155 praam's pxrm r» ^P? 1 ! 
P3^ nn niD3.i wto 

niD3.1 »3B^1 niD3H ^ 108 mm 
(.13.1 ItP^K »3DV> 

1'31i1 '30^1 

anpar k^i bv w^i 
03^m3K w^i 

onn mi m* »3D^i 

f)OP» »3 »3I^» .I^Dfl 
C]»P> H 1 ? 13K3 131T 
iVlfl BIX [TWKliI 

mm run* 

3nn r^3fin »:Df?i 

•6 yirv bik jna 

fnsn yvb* 

131 ^ ^ ^ T*3p = 156 mm wte irn w iui' m 

^KIW W^B BIX 031 
.1B3^ r\tbv H31 

c]3tp 7^ n«r3i 

wn^K nn« kSi 

•awpn ibk»i 

»3Dte P333 l6l 

»3»P3 ivn rn 

13 '3 

1KB W31 

"]33^ *p [P> 

33113 Bnn 

1B0J 

.133W 448 07350 — *pjrt* Nnmb. 


XXXII 


21 


V3D0 i>3»k nx wnin iv 


Judg. 


IX 


40 


vaoo oan -jto'3K worm 


2 Sam. 


X 


13 


wk opm skv ran 


1 Chron. 


XIX 


u 


BMSVTWI liam 


1 Bam. 


XVII 


24 


srotn nK oniK-ia 


, 


XVIII 


11 


^>ikw ton 


n 


„ 


IB 


tko ^wo Kin to* tow rw 


r, 


XIX 


8 


nvnb nonton spini 


2 Kings 


I 


16 


TODD mw to WW n 


„ 


xvn 


20 


tow jn» to3 mm DKon 


Jerem. 


XLII 


11 


ton "jto '3do imw to 


Isa. 


XIX 


1 


^>p 3? to 33i 


Joel 


11 


6 


O'QP I^IT V3DQ 


Hab. 


II 


20 


isnp to»ra mnn 


Nah. 


I 


6 


todo fiKn tram 


Ps. 


lxviii 


2 


van* uric ovito Dip* 


„ 


XCVI 


9 


nAnm pK»l to V3DD l^n 


„ 


LXXX1X 


24 


inx raoo wwai 


Job 


XXIII 


16 


to3K V3DD p to 


Eccl. 


VIII 


8 


vwotoanto Gen. 
Exod. 

1 Sam. 

2 Kings 
Isa. 

Ezek. 

Rath Dent. 
Josh. XXXVIII 16 

XXV 87 

XXV 28 

XXI 13 

XXIV 1 

XXV1U 26 

XL 46 

* 46 

II to 

VII 13 XI 23 

XXIII 6 

IS Levit. 


xvm 


24 


• 


XX 


28 


Numb. 


XXXIII 


66 


DeaL 


vm 


20 


Numb. 


XXXIII 


62 


Joah. 


ii 


10 


„ 


in 


10 


• 


XXIII 


9 


» 


ii 


9 


• 


• 


11 


» 


IX 


24 


* 


• 


24 


n 


xxm 


3 


« 


n 


6 


* 


XXIV 


8 


». 


» 


12 


Jadg. 


II 


3 


* 


VI 


9 yvp = 172 aTp = 173 Tpp = 174 pmo'oi *» jT$9 

mae nnoa '3 

mao i3P to tk.ti 

topa* mm 

•Tae to nem 

pKn ppia 

iTaD rem OK 

•wk rtyebn n? 

1WK n3V7ffl 

iT3D to torn 
mac iron ■mow '3 DD^S^O 

onan to rm mm mm 

Ds^aeo mm* Kin 

*|W K^> '3 woon to 

nan npns isto k^i 

wiw *b dki 

mm -raw onas 

nK onwnm 

■wk nn ivov >3 

junn riK?3 wim iom 

mn* trnn 

03nO'K 
DDn JTDW3T 

vmv nK T3jrn 

13-3 

orwn onKi 
Kin oorito mnn 

D3HK K'3K1 

D3'3D^ P6VK1 

W10K 031 

TO D3nK toKl Jerem. 


XXVIII 


8 


2 Chron. 


XX 


9 


Exod. 


XXIII 


28 


Deut. 


IX 


4 


n 


XXVIII 


31 


„ 


XXXI 


3 


2 Sam. 


VII 


16 


1 Chron. 


XXIX 


12 


Jerem. 


XVIII 


23 


Neb. 


111 


87 


Ps. 


XVII 


2 


„ 


LI 


18 1 Sam. 
Ezek. 

1 Kings Nah. 
Jerem. 

Nah. Jerem. 
2 Chron. 
Dan. Ezod. 
Josh. 
Joel 
2 Kings 2 Kings 

1 Chron. 
Eccl. 

Esther XXV 

XXI II 

XIII 

III 36 
21 

17 
20 

2 
26 
6 IV 


37 


XXV 


9 


V 


6 


VII 


10 


XXI 


29 I 

XXXII 
X X 
X 

II 

XXIII V 

VI 

XVI 

III 

VIII 

I 

IV 
XI •rap ITDp = 165 nan •D'DI '3 Tpjpjfl 
•pD^I '3D 1 ? Vn WK 

iato Ki3n ok '1CBT '"V\ |1iT3D'D1 * *p 

-piocn •<* y&b mmtn nx >nn*?ttn 
w 'wi -pnto mm ppna 

Twb ni3D yrw 

TDBT 

Sikw ore 

•pasto 1133.-11 tooti 

>ncn to -poto onxDrn 

nnon to 

iBDWO 

-pieto ns'ton to TC3 166 pmao»Di 
mro nn 
nriPD -p 3D 

nK 3>W* K^» 

3tt^3K nK *h 

3»»K K^ '3 'OK 

to poo 

mijco 

'norn 

•pro ona npn 

•T3K 

»3! 

jnni 
tow 
ntol 

11x3 
031 

WKim r"op n*op = 168 V3D3 -[KWn 
I^K W03' nW331 

btrw }iK3 mxn 

iT3m 

V3D3 wn w»k mn 

pmao'Di *»ip3 'a V^ 

18 miDJt '3D0 V3D1 

2 nonto^ 

e pi3 ninos 

B"Dp = 169 
TDD'OI ip3 1 TD'D 1f13 I^TO^f? OHpl Vfib 

14 pK to to rumtn ton 

14 v3D^» Kinn ov3 mn 161 

s vk ntoK 

26 i'3fi^ mn k^» W03i 3?*p - 170 KTp * 171 XLV 


3 


IV 


3 


XXIII 


21 prroo'Di tt V$?Q 

"J3 p3"W f QT3 niTl5t1 

waa atr wrtoi 

"^» WttoltoT 

v3oto im^w rwv cntom 

o>nton nn^ aio mm -wk 

ineto nisto nsi 

ineto wp3^i 

ffjown mjnn 

'O'OI 3*3 1^95 
V3D0 1^.133 '3 

V300 nwo 03n 
vaoo lown SKsn 

2 Cbron. 
Iia. fpDB - tt?)$h 449 Gen. 
Eiod. 
Numb. 
Deut. 

Josh. 
Judg. 
1 Sam. 

1 Kings 
Jerem. 
Ezek. 
Hos. 
Neh. 

2 Chron. xxxm 22 

XLII 8 Gen. 


IV 


8 


n 


XXXV 


22 


Numb. 


XXV 


19 


Den*. 


n 


8 


w 


xxm 


18 Gen. 


IV 


8 


* 


XXXV 


22 


Numb. 


XXV 


19 


Deut. 


II 


8 


* 


xxm 


18 


Judg. 


XX 


18 


1 Sam. 


IV 


1 


r 


X 


11 


- 


» 


22 


» 


XIV 


12 


* 


« 


19 


2 Sam. 


XIX 


8 


1 Sam. 


XVI 


2 


» 


«. 


12 


1 Kings 


XIII 


20 * 


Jerem. 


XIII 


12 


Ezek. 


III 


16 


Hos. 


I 


2 


1 Chron. 


XVII 


3 


2 Chron. 


XXIX 


12 


v 


t. 


14 


„ 


XXXIV 


26 XXXV 22 

XX 14 

XXV 19 

II 8 

V 17 

IV 1 

VII 5 

X 11 

- 22 

xm 20 

XXXVIII 28 

III 16 

I 2 

XI 4 

XXXIV 26 Gen. 


XXXV 


22 


Exod. 


XX 


17 


Numb. 


XXV 


19 


Deut. 


II 


8 


w 


V 


18 


Joih. 


IV 


1 pen o^dbh bJn 
d'^dd 1 ? 'ntam TO? = 184 'B'di IDS ]>3ttto 'Dfc iin3 » 'n 

■mK tan ta pp iox'i 

p» taw* p»a »rm 

noaon nrw M'i 

IttP '33 13»nX flKD 13231 

mtnp .Tnn »b 

.TDp = 185 

proa™ pIDB J?2{»n ">plDD [3"3l n"> 

vnx tan ta pp ia«n 

xinn pix3 taw pra vn 

nsaon nnx \ti 

1W '33 13T1X nXD 13231 

taw ni33» nvnp n»nn x^> 

rauo to^bt ta n*3 lta*l IDp'l 

taiaw 131 \ti 

^lonxa urn* ta >.ti 

ninu nr ltatm 

n33ton nwK wi 

bixt? -01 ir Mn 

«x cnp nnri 

"|ta "]♦« talBtf l&K'l 

vw3n ntan 

fntarn ta n w 

p> ♦ . ♦ taa ta 

bicpmn & »oi rump nXptt '.Tl 

prm niiT inn ntan 

™ xinn n^'ta vri 

nno D'lta isp'i 

taw j»\i ^33 pi 

ntan nTin' "[ta tai rop = 186 nmnc 
ncTic 
nmnc 
noiriD 
riDinc 
inmnel 

fnoinoJ 
t.TDinc] 
[noire] 

[pramcl 

[noinoi 
inevic] 
innire] ['Dl 
[■ft] [piDD MttMO ppDD pta] 

Sxw i> wi 

pjxsn x 1 ? 

n$3on nnx vin 

13; pxrai 

?l«3n x^i 

ppM nx ii3j^ 

D»gn ta am nx nvi 

X£3 a>X33 or 

#>x nta 
frttan ta onr* 

D^EnT .113^3 ItfX 

d»9» nxn& nvpo 
wpinn mn* 131 

}5?^33 '33Q1 

vta ™xn n3 ^«i^ ram 
13^ p*rm Josh. 
Ezek. Gen. 
Exod. 2 Chron 
Ps. 2 Chron. 
1 Sam. 1 Kings Numb. 
Deut. XXI 
VI rryp = 175 
pnatwi. Di7>3D5i 3*03 QCP3?^ rnp ta 

pinrrn OiT3D3 »>K Ifir l6l 

iw wk mxnn ta O.T3S3 iop3i r'Tp = 176 IX 

XXV 

XXXVII 

I 

VIII 

XL 

III 

XXXIV XXV 
X Levit. X 

1 Kings VI 

2 Kings VII 
2 Chron. XXIX 
Ps. XLV XL 

XLIII 

XL 23 
20 
9 
8 
11 
16 
44 
13 VVp =177 TO =178 n^inK D.T3B1 

D»3^n vm 
'? ^^ dt« in 

D.TB331 D.T3D1 

nmp 
•wh mnnoi 

D>3113n '033 

iiBfr ta 

pnsoDi '3 DTOD^ 

mnnv 

^tai spi ^33 VI 
VII 10 

15; XLIII 5 III 

IV 

XXI 

III prrawi 'np3 'n W3p 

no»3fi ripn bx noi nx xmn k 1 ? fn 

na»3D ron ta nm 

mpM xipn 

in>pfn ta no»3D iKian 

T^o ns mi33 ^a 

CD'Tp = 179 

un di» p nnx 
WW 

max w ^no niarta »»ta 

^^©Ll 3"Q3 '131 '^p ixtr tai 

[n«i 

nifiD.ii 

180 

'o'di '3 nps^ 

DH^ .133D 1 ? »nn 

in»x .1335?? frai N"Dp =181 Judg. 19 
26 finuo'Di '.i n|psn 

ms?x nnn 
n3DB.i mw nnn 113m 

'3D ta iTDpWl 

.13DD.1 »mi nta 

^"0p = 182 

fi.i30Di ''3^31 nnp3 '3 DTTp?^ 

in»»K> DTI 

Dlfo .1313 1 ? vin 

ta3fl31 IfPPQttn 1.T33131 

J"Dp = 183 

p.T3D»Dl p.13»»ta 'ta T D^^lI 

D'^DDil JD 3W Xim 

otan D>^Dfi.inX13jr 57 a 450 awm - BOTDB T\ 

B"Dj3 = J 


89 


1 Sam. 


X 


11 


I'fil 


»5a D»«na or 
rrnp ten 


tfpiDB 


w 


n 


22 


I'D] 


w$ obn nv 
n^Hia "iBD 


» 


XIV 


36 


I'D] 


rrqp ymi men 


I 


1— L 26 


fWKna 1DD fe? D'plDB D13D 


ft 


XVI 


12 


I'Bi 


»K*3 3181 
? 


Txnn*n wbm nwo warn e^x 


„ 


XIX 


21 


f'D) 


noij Da ixnann onn« 
1534 - -fc*[ft 


(Q^D 


„ 


XXIII 


4 


l*Bl 


niiTa Sikw^ 


XXVII 


40 


rrnn lain bpi y^m 


2 Sam. 


XII 


7 


PD1 


t^jn nn« 
§• 1 
w 


* 


13 


I'Cl 


n^n'b tiscdh 


I 


1-VI 8 


rnwna n«n© 


„ 


XXIV 


10 


I'D] 


o?n n« ibd 
M6 = iap 


owim nwi nx» no»Dn pao 


1 Kings 


XIII 


20 


['dl 


IP^wn bx a^w» 


H^OlSt fO'D 


Isa. 


vm 


3 


I'D] 


[5 n^m inrn 
§• 2 
Ezek. 


in 


16 


t'D] 


D'ry npatr mtpo »nn 


VI 


9— XI 32 

153 = iip 


m ntno 
o^am rrate nxa 'piD'D.n pao 


Hos. 


i 


2 


I'D] 


ryina miT nm 
i 


^J?JD'D 
n"Dp = 188 
§. 3 
Josh. 


IV 


1 


L'DJ 


pri^n n« mnr? 


XII 


1— XVII 27 


i? *\b ranc 


Judg. 


ii 


1 


t'C] 


D*53n ^« 
126 = *Dp onwi nw n«o D*piD*D.n pao 


1 Sam. 


X 


11 


I'D! 


«na o>«aa or .nam 


iSlttQ p'D 


n 


n 


22 


f'DJ 


wtj o^n TIP K3H 
§. 4 
» 


XIV 


12 


PM 


^i dddj< nrmai 


XVIII 


1-XXII 24 


xnn rone 


» 


r, 


19 


L'Cl 


3ti -[^n i^n 
146 = ibp onn-mi nw nxa '»pio'Dn p'aa 


» 


- 


36 


I'BJ 


npp "pava mean ba 


vTjpfrr fO'D 


„ 


XVI 


12 


[■Bl 


♦*] mtti o»av no* DP 
§• 5 
„ 


XIX 


21 


['CI 


nori oa i«aan»i onn» d'dnSd 


XXIII 


l-XXV 18 


mv »n n«nD 


„ 


XX 


27 


r*Di 


ip Dipo npen 
105 = ftp 


ntwam nx» iron pao 


„ 


XXI 


10 


'no 


np nn^r mro< p« o 


pnnT p* 
XXIII 


2 


•no 


n^tjn D^nw^Di warn 
§. 6 
„ 


„ 


11 


I'D] 


ypvb «a nan 


XXV 


19-XXVIII 9 


mbin mens 


„ 


n 


12 


['Dl 


^r Ta *m* n«i 
106 - ip 


nwi nxa o'piD'fin pao 


2 Sam. 


V 


19 


I'D] 


♦•pa oannn 
b#birp t p* 


, 


VII 


4 


t'Dl 


Kinn n^'ba »nn 
§• 7 
„ 


B 


5 


I'D] 


nin ^x nar ^ nioxi ^ 


XXVIII 


10—XXXII 3 


xxn nttne 


n 


„ 


8 


I'D] 


nln^ nish naxn na nrwn 
148 = rtfiji 


wanxi naiaw nxo 'piD»en p>ao 


„ 


VIII 


16 


[*B] 


K^icn bv n>™ p awn 


•»pbn p»D 
„ 


17 


['BJ 


D^na wax [a -j^nKi 
§• 8 


X 


17 


I'D! 


nin 1 ? nan 


XXXII 


4— XXXVI 43 


nton ntne 


„ 


XII 


7 


I'D] 


^«n nn« nn ^k [na loan 
151 = "lip o^om nmna nno 'pitmen pao 


„ 


XIV 


19 


I'D] 


n«j tea -|n» aw» T.n 


mp vp p'D 


n 


XVI 


13 


['BJ 


yip wax! Tin ^n 
§■ 9 
„ 


XVII 


14 


I'B1 


^Dfl'flK n3»o 


XXXVII 


t-XL 23 


am neno 


„ 


XVIII 


28 


I'D] 


mng vex 1 ? -[bo 1 ? innwn 
n2 = i^p 


-i#p dwi nxo iD*en pao 


„ 


XIX 


8 


I'D] 


yjap a^» ^ nam 


^3 JO'D 


» 


XX 


10 


I'd 


npn ^ natr x^i 
§. io 
* 


„ 


14 


I'D] 


o>ian Sai nape n^ai 


XLI 


1— XLIV 17 


ppo nttnD 


n 


XXI 


1 


I'D] 


nin* >ao n« mn rpan 
146 = iap 


owanxi ii»» nxo nowi pao 


n 


n 


6 


f'D] 


np n^na Siket nyaaa 


vTjpin? p'd 


n 


XXIV 


10 


['BJ 


opn nx *idd p nnx 
§. u 
„ 


» 


11 


I'BI 


npja nn opn 


XLIV 


18-XLVII 27 


wan nf id 


„ 


„ 


23 


I'DJ 


1^ *]ten nainx }na fen 
106 = ip 


new nxo no>sn pao 


1 Kinga 


XIII 


20 


'/IB 


[flfern ^x o>a^ on »nn 


b^n? p'd 


„ 


XXI 


22 


['Dl 


nyiK [a Kwa n>aDi 
§. 12 
Isa. 


XXXVI 


16 


I'Bl 


in^prn ^k iro^n ^k 


XL VII 


28— L 26 


Tin n«ne 


Jerem. 


XXXVIII 


28 


['Dl 


oSp«nn' nnafe n#x 
«> = HD 


D^nofcn nron D'pio^n pao 


Ezek. 


III 


16 
. ♦ ♦ d^D' nrar mpo »nn 


H7P? ?d>d 


Hos. 


I 


2 


I'D] 


pyina miT ian n^nn 
1"p - 190 


Neh. 


VII 


73 


['Dl 


orinpa i?«ie?» tei 
rratf neo 


1 Chron. 


XI 


2 


['El 


^n»' m ipaom wnnon nn» 


I 


l-XL 38 fllBtt n^Ki 1DD *?w D'piDon Diao 


„ 


XVII 


3 


['Dl 


Ki^n nWa »nn 
1209 = aia 


nXWm D'HXOI PjSx 


2 Chron. 


X 


18 


TD 


fign p« ^«nw *aa ia ioan»i 


XXII 


27 


b^pn >«b d\-£w VVm 


„ 


XIV 


7 


'/ID 


?)Sk nwo vhv miiTD ten DpTDB ~ cTpDB 451 LcTit. ix l— xi 47 to# rwne 

91 - &S owm in* wen p*o 

S. 4 

xii i— xiii 69 .jpitn iwie 

67 = tb nntntn row wen pa 

XIV i— XV 38 JHXO DttHD 

90 = S own wen pa 

TO p* 

$.6 

xvi i— xviii so mo *n& nttne 

80 = fe 'mMSV piDHDH p30 

nj? fD*D 

XIX 1— XX 27 OMEHp nWlD 

66 = *ifi dwi nprw wen pa 

§•8 

XXI l— XXIV 28 *1DK flEHB 

124 = "lip onwi nwaiiri n«e wen pia 

§. 9 

xxv l— xxvi 2 wo nra nene 

57 = fi d wm tow wen p:e 

^190 p*o 

§. 10 

xxvi 8— xxvn 84 vipm HttnB 

78 = fi£ DTOttn TOIW WBn pa 

at? f» 

yxp = 192 
Numb. I l-XXXVi is 13T1 TDD bv D'plOB.n D1DD 

1288 = lifel** naoen ciotn dtobi rf» 
xvii go 13 ""^ " w * r * n n>rn wti §. i I 1— IV 20 VIII 1— XII 16 to won n«ne 
159 - fiip o*ram ronwn n*o wen pie 

IV 21— VII 89 WW W1B 

iT6 = t(?p oron rxm ro» wen pan 

018? JD'D 
*]h7PrD fltHB 

136 = 'bp uthm rrm raw wen pio 
!?^no p>o 

8- * 

xiii l— xv 4i *£ rhv ntne 

lit » &^p ivv nwm rote wen paa 

ft^9 p*o 

xvi l— xviii 82 mp mene 

95 = ilS Dwm mron wen p:e §. » 

Exod. i i-vi i rwv nttne 

124 = lip onwi nwun nao wen pie 

TSOp* 

vi 2-ix 85 m«i nttne 

121 - 85p enwi inK nae wen pan 

bwn pro 

8- * 
x l-xm i« K3 n«ne 

106 = *\p rwm n*o wen pie 

^*^n? p* 

8- 4 

xra n-xvn is n^ED nfflB 

ii6 = i^p tw nw\ n«e wen pie 

rqpp p»o 

8- 6 

xvm i-xx 26 nn» nene 

72 = S# ovan ow wen pao 

^HJ p* 

|. 6 

xxi i-xxiv is onDDwo ntcriD 

us = ffp iw nnoen n*o wen p:o 

§• 7 
xxv 1-xxvn 19 nenn ncne 

96 = IS D«pvni rrm 'pitivn po 

8- « 

xxvn 20— xxx 10 imcn nine 

ioi = Sp tiki n»o io»en pao 

8. » 

xxx li-xxxiv 86 wn »a nine 

139 = fi^p o^Sn nr»m n«e io«n pie 

§. io 

xxxv i-xxxvin 20 bnp*i n«ne 

122 = iip o^-nwn D»:n rwo *ie»en pie 

iltytiQ p*e 
s. n 
xxxvra *i— xl 88 >npD n«ne 

92 = iS owni dw wen pie 

fcntp = i9i 

anp'niBD 

LeTit I l-XXVU 84 IHpn 160 ^ DpCBrt OT30 

589 - Ppi nppm u*xm nwo raior 

8- i 

„ i i— v 26 KTpn nine 

in » ^p *wp irmi hmo pwen pe bmnpo 8- » vi 1—vtii 86 ix mne 

97 * tS owm nw» wen pie 57 b 452 ffptt - tr pBB Levit. Judg. 1 Kings Esek. 

§• » 
XXXII 


1—62 


wmn rime 
52 = ii 


o>»om nw "m*fin po 
zb$ p»D 
§. 10 
xxxm 


1— XXXIV 12 


nanan nun n«ne 
4i - as 


owwi tik "io*n pao 

^WH? p* Tstp = i94 
I 1-Deut. XXXIV 12 fPWl ^3 bo D^plDDH 013D 

mwsm ovanm ro«o raotn wto nwon 

5845 = fi&tp vm 

i i-xxxiv 19 -non wan tp rwina p >a rn 

iooo o*pw v\b* 

XXXIV 20-Exod. XVII 16 !T D3 ^P T *3 IP 110n K31 fDI 

1000 DyiDfi P|7K 

XVII 16-Levit XI 7 lta*ll K 1 ? DW3D V T O JD1. 

iooo 071M S|fct 

XI 8-Numb. X16 pffOfl mm TP OTTOO pi 

1000 D^piOB P^K 

x 17-Deut. in 29 btnw roan ip pron mm pi 
1000 wp»» *fa 

iv i~xxxiv 12 rrnnn cjno tp W nnpi pi 
845 o'piDD rmorn n wim nwo roor 

n^p = 195 

I 1— XXIV S3 JWllT 

656 = pfrt .wi nwtn o*ffom niKO wr 

XIII 26 

TCtp =196 pawnei TiOTI I 1— XXI 26 O^ISSTP 

618 = fiff* 'o>di top raon niKD wo 
x 7 wxwtstrw intm 

rxp = 197 

I 1-2 Sam. XXIV 26 7&0D1P 

1506 = y&k 'o>di mwn m® warn ef?K 

XXVIII 23 pane top nwfci intftt 

rntp = 198 

I 2-2 Kings XXV 30 0*070 

rww\ ovobwi niKO worn ^k 

1536 = I^S W XXII 6 »*3tp = 199 
I 1-LXVI 24 VPJ?t^ 

1292 = 2Shft nsm mm owm dtwot ijfct 

XXXIII 20 m!»r«Biaiiq VXm 

'n = 200 

I 1-L0 84 VTW 

worn D^rten nwo tc6»i pj^k 

1365 - (1fib& T3*D1 

XXVin 10 nwiwri TOffl 

K"-| = 201 
I 1-XLVIII36 ^ttpttT 

1273 * Jjttlfc mn n»^i pww oram r^K 

XXV 17 row rrrop traps '•fw VXffl §. c Nnmb. XIX 1— XXn 1 ajn npn rune 87 « f& 

8- 7 


D»310«n PIP3W ID'fin I>30 
*fl? P»D 


XXII 2— XXV 9 

104 - 1p 

§- 8 


pfe nnB 

npaiKi rmo wen pao 

rri32p p»o 


XXV 10- XXX 1 


orwD n«ne 168 = fi&p nvom row nKO wen p*o 
0t6d3 p*D 
§• 9 xxx 2— xxxn 42 moo nto& 

112 = i^p nw ontn hko now pa ^P pn 10 XXXIII 1 -XXXVI 13 'POO flttHD 132 = ibp awhw\ mw\ n«a ''pio^n paa 

a"3tp = 193 

DnaiTDD 

1 i-xxxiv 12 onann jt^k idd bw Q'piDD.n oiao 

855 = pjil rwom D^orn mKO wn 

xvii 10 " i - nn * B ^ ""w vxni 

§. 1 

I i„ni 22 n^ai HttHD 

i«5 = rtp mtrom hko itron p:o 

nj3)!?0 p'D 

in fls-vn ii pnnm ntnfi 

119 = fi'^p nrp funwvi nKO lo^cn pao 

§.3 
vii 12— xi 26 - app ntno 

in = ftp -iwp_"rnKi hko iD«n pso 

§.4 
xi 26— xvi 17 mn riwio 

126 = "top nnwn nw hko iD^on pao 
n^p p*o 

§.6 

xvi is— xxi 9 O'tDDV ntP*iD 

97 = ti onwm npaw "itron p:o 

WJT3& J " 

xxi 10— xxv 19 Kxn *a rntno 

lit = ^p mwn hko -TD*n pio 

^J? P^D 
§. 7 
XXVI 1— XXIX 8 K3fJ *a fltnc 

122 = aSp ontfPI DT3T HKO TDtJil pO XXIX 9-XXXI 30 

70 = J? DU3D ntcriD 
nn?aw -©'on pao Ji an BWDB — 0T3TDB a-n = 213 -Neh. XIII 31 688 = ri&nn 1DD1 '*plOD D13D 

rooten o^atn niKa w 

P»D1 
men n-^»p pai wm 2 Chron. XXXVI 23 Gen. I 1- 

2 Chron. XXXVI 23 Gen. 


XXIV 


45 


Exod. 


XXI 


19 


n 


m 


21 


Levit. 


IV 


28 


„ 


XI 


36 


„ 


XXVII 


26 


Numb. 


XXXI 


4 


1 Kings 


IX 


24 


Ezek. 


XXIV 


4 


„ 


XL1V 


3 


Hos. 


XIV 


9 


Amos 


III 


8 


Ps. 


cxvm 


25 


Hab. 


I 


7 


Job 


XXII 


9 


Prov. 


II 


6 


„ 


III 


26 


r 


VII 


4 


„ 


IX 


12 


„ 


VIII 


12 


„ 


XXII 


24 


„ 


, 


24 


„ 


XXIX 


1 


Eccl. 


VI 


2 


Dan. 


II 


19 


» 


* 


29 


« 


HI 


10 


,. 


*» 


24 


„ 


IV 


17 


« 


» 


19 


« 


V 


4 


* 


* 


11 
VI 


4 Ezra III 32 

m = 214 

d wi "nan 

D»D»H n3*T 1DD bt? D*p1DDfl 013D 

rwom D'ffttn mK» pari ^« 

1765 = JIMS p»01 

XXVII 24 itosnrinw hw VXIT1 

TT91 = 215 

»opan fe hv d^iddh dud 
rw^tn ovikoi d>dSk n»f?n wai w 

= jiaa pw 

ran = 216 

pmo'Di N pioi pn 'DE> rrb 

npai mm ♦ • ♦ rfca* oio >i» 

roan npji imwa Vp pna *f?nnm Dip* dk 

Dp' ♦ ♦ ♦ D W IK DV DK "JK 

won -ivk viiwn v^k mn w 

D'D mpD • • ♦ pi» IK 
TOK 1133 ^K 

nook s^k rmo^ p)^k 

rone na *|K 

mnra ppK 

rw wtwn hk 

D»3**X^ ^» HD DnDK 
K1» l6 »0 JKW .-PTK 

k: nmtorn mm *ok w mwin mm iok 

Kin ktdi o*k 

nnVr nuabK 

mmnm* pan w 

Kan ^ own nK»ai dkhd nnoo K-pn ??k 

nK »nnK naarf? idk 

1^ naan naan ok 

njrn ne-ip war noan >jk 

rw rmnf?K 

i^nna . ♦ . tol » 7m tej Sk 

rnnaw wk 

jm nrK »>K 

toryA jhk 

Ka^onaK 

qpb nor Ka*?D «K 

■Hraoa pnK 

mm n *ft»K 

Kaba Kin tok 

man vntm 

Trrotea iaj wk 

rm towi pnK 

m = 24 7 

= i3il nw pv n pwowo D^plDB in its 

n«n = 218 

MHa ''D'ddi HTb o^nnon 1DD o»nKD p 

pmow kto 

nnr >:a ounan 

xnr» ':a on^n 

'aa D»Twon iDoa *■* pmoi II 36 

, 41 Micah Job Cant Ruth 453 

an = 202 

I 1— Mai. Ill 24 ntPJJ "HP 

1050 = 3^ 'o»di ovom s|Sk 

hi ii B3*»topb i^xm 

d>d*?k nwn D'K'a: ^yiDota 

9294 = IS^b 'D'Di roaim D'jwni D'nKDi an = 203 rvipn ixn n'B'c 1*2 vpra 204 


I l-CL 6 K"IDD bv ''piDfi D*DD 

onwn m»«n nwo ram d»d^k 

2527 = fipltt pw 

LXXVIII 86 orrMvnnD'* yrgTW 

n"l = 205 

I l-XXXI 31 ^^a "1CD1 O'piDD 0T3D 

915 = ftt 'a>Di iw n»am niKa wn 

xvi n i 1 *" •»» «* vxm 

n = 206 

I l-XLH 17 aVK 1DD ^ O'piDD D13D 

1075 = Ji£K p>Di rwom o^atn c|bt 

xxii i6 w >Ai »»p ito vxm 

rn = 207 Esther I 1— VIII 14 

117 = t^p IV 13 rm = 208 I l-IV 22 

85 = ,tD 

II 20 I 1— V ! 1DDT *>piDB *p 

•iwp npavn mta 

Dalai ro i^ni 
1DD ^»» '♦pIDD 013D 

nvam o^iav 

***3K*on nn ifiuni IWH 
n = 209 

mayr ^pioe didd 
154 = iip ja»m rmaiin otram nKD 
in 32 i*-i «« wi»> ^jrn 

•n = 210 

rbnp 

I l-xn 14 mfiDl '♦piOB D13D 

222 = D^n pw D'3tSn D'lWI D>nKD 

vi 9 r*6" ^3v »6 vjcrn 
fcrn = 2ii 

nnDK 

I l-X 3 nfcotetfpiDDTD 

167 = f Dp pro npaen o»wt£n rma 

V 6 *v*k jpni 1»3tm 

yn = 212 
I l-XII 18 ^K»3TT T51DB 0130 

357 = tS& QiD^D ma«n onwsm nwa «6v 

V 29 ^ ,fc P »»^^ 3 na wn 454 ffpTDB - apTDB Tan Jerem. 


VI 


16; 


vm 12 w najnn *a wain 


Ezra 


VIII 36 


wna owan 


, 


vn 


11 


nrn ♦ ♦ ♦ man o*a™ mpan 


„ 


IX 14 


id.-6 awan 


9 


vni 


6 


pmwi 'navpn 


Neh. 


Vn 39 


n'irr *aa onnan 


• 


XII 


8 


v6na *b nmn 


ft 


* 48 


S^aip^ pitt^ >aa u*bn 


„ 


» 


9 


jnax m>n 


. 


, *4 


p)D« na D^nran 


„ 


XIV 


10 


nDND D«DH 


„ 


• 46 


vbv »aa onwn 


„ 


ft 


22 


onan ^>ana »»n 


w 


IX 36 


ovn ianax nan 


, 


XXIII 


1 


onaKO o>jn nn 


Pa. 


CV 8 


Mtnp DtD -ttrmn 


n 


„ 


28 


iriK n«w raan 


1 Chron. 


XVI 10 


o»a i%nnn rrn nam 


„ 


ft 


82 


>Kaa Vp nan 


iriDK n^aaa pnaa 'a 


* 


XXV 


34 


onnn i^Sn 


Esther 


III. 15 


D'Bim war o^ann 


„ 


XXXI 


8 


oniK waa »aan 


„ 


Vm 14 


»ann ^aa*i twnn 


• 


ft 


19 


-6» dk one* ^ Tp' pn 


pnaa 'a namai 


„ 


ft 


21 


nnnt t£ wfii 


Lament. 


n 6* 


an«a m.T n»n 


* 


ft 


81 


iwsT D»«a o^a* nan 


„ 


in 15 


narb nnn omnaa nrarn 


r 


ft 


88 


•m *fri '? D»xa ***■• mm o«a o*o> nan 


onn^n wa pnaa 'a 


ft 


XXXIII 


14 


Ttiypm mm oaa d*n3 d>d» nan 


Cant. 


I 16 


o»»a P|K no> -jan mi no» ^an 


„ 


XL 


1 


mn WK iann 


„ 


n 4 


p>n its ^« nivan 


„ 


XLVI 


16 


^>D3 oa ^sna naih 


B^T = 219 


1. 


XLVIH 


44 


Tien >aoa oan 


pnaa^Di n jbidi ic^n "'pIDB ^ 


„ 


XLJX 


22 


n^>^ iraa nan 


Gen. 


X 9 


rat iaa mn Kin 


„ 


L 


2 


onaa iman 


, 


XIII 9 


•pao^ p«n ^a K*?n 


„ 


« 


15 


m^p imn 


ft 


XIX 83 


Ka oiSt p»n ^p kx> ttwn 


1. 


LI 


25 


-in -pf?8 >aan 


» 


XXIV 61 


•f?i np jaD^ npan nan 


„ 


n 


69 


mat tok wn 


« 


XXXIV 12 


pai ina ♦ ♦ ♦ >bv iam 


„ 


Ln 


20 


ow omarn 


„ 


XXXVIU 25 


n»an f?K nrbv »rv\ nxsna mn 


I«a. 


in 


9 


oa nnar cmae man 


„ 


XLI 28 


^k wan "i«r« lain Kin 


„ 


V 


18 


pwi wa nn 


» 


XLIV 4 


ip^rnn *6 i^n n« ikx> on 


« 


„ 


19 


*ina» onoKn 


Exod. 


XVI 4* 


own ja dp6 oa 1 ? n»aaa nan 


„ 


X 


11 


>nw WKa i6n 


« 


xn 2 


own mr\ oa^ nrn ttnnn 


• 


XII 


2 


tno* itfn naaa *row> ^ nan 


Lcvit. 


vn 38* 


owKn d*t n« anpan 


„ 


xm 


9 


«a mm dv nan 


i» 


xxn 83 


oanx KVian 


II 


XIV 


11 


-pwa biwcr rnn 


n 


XXIV 14 


Wpon n« wnn 


ft 


xxm 


13 


onvap* p 


Numb. 


VII 19 


uaip n« aipn 


ft 


XXIV 


1 


ppia nw nan 


„ 


XV 16 


nn« npn bnpn 


» 


* 


8 


pian pian 


, 


ft « 


W raaa nntKn 


ft 


XXVII 


6 


moi pr apr* vn& n*tan 


« 


xxm to 


naa^K »6i pai wrpS pa nan 


ft 


LXVI 


17 


main tot onnoam o^ttnpnan 


# 


. 24 


Kwarv n«ai oip> Ku^a or jn 


Esek. 


I 


3 


mm ian mn mn 


„ 


XXXI 16 


^ki^ »aa*? vn nan p 


„ 


vn 


27 


kwi faun* -jfen 


Dent. 


X 14 


^n^K mn^ jn 


„ 


X 


20 


tv* mnn *rn 


ti 


XI 30 


•pi nnn jTrn nara nan K^n 


« 


XV 


4 


r6ai6 jna »j6 nan 


* 


XV 9 


pa^ or nan mm jd ^ naern 


. 


ft 


5 


can invna nan 


„ 


XXVin 48 


*]a*ipa iwk nan 


„ 


XVI 


44 


bvnn bz nan 


, 


M 66 


nnoa vh nm naapm ^a navi 


» 


ft 


49 


did pr mn m nan 


„- 


XXX 18 


ovn ca^ >man 


n 


xvni 


20 


nKonn woan 


Josh. 


XI 3 


niraa »awan 


» 


* 


23 


mm iana iawa ♦ ♦ ♦ ♦ mo f en« penn 


„ 


xxn 17 


jir ♦ . • ia^ ©ran 


Isa. 


xxxvin 


6 


imptn b* mom fAn 


Jndg. 


xvni 3* 


ip^mn *b ro»a ma or on 


„ 


„ 


8 


tot n« at?a >aan 


m 


XIX 11 


oia* or on 


« 


XL 


28 


p*6 mam jman 


1 Sam. 


IX 11 


rfcpaa o^r nan 


„ 


XU 


1 


o»k *to< imnn 


* 


ft 27* 


•vpn nxpa omv nan 


„ 


XLvm 


3 


won wd nwmn 


2 Sam. 


XVI 8 


ba mm ybp a^n 


„ 


Lvm 


6 


innnan oiat n*m man 


2 Kings 


V 12 


nDmSi naa« aio vbn 


Jorem. 


xlvih 


24* 


? maipm mpnin 


» 


XIV T 


urm r\H nan mn 


Eaek. 


xxni 


10 


nni-a? i^a nan 


» 


XX 17 


o'xa o^a> nan 


n 


xu 


22 


pp naran 


Isa. 


XXXIX 6 


"nam 


Joel 


i 


9 


nnaa nian 


Jerem. 


n 2 


ninpi ybn 


• 


* 


11 


ona« ir'an 


, 


m 4 


vpb* ♦ ♦ ♦ h >nnp nnra tn^n 


Amos 


m 


9 


rnaan« ^j? ij^arn 


. 


V 31 


onaan 


* 


IV 


9 


pDwa oanK wan 


* 


VI 8 


nbvrv noin ran OTfOt - D^TDB 455 Job 


XXXVIII 


22 
nvw* fa nwn 


Hag. 


II 


17 


psTwa DDnK wan mam 


^ 


XXXIX 


19 
mnaa did 1 ? jnnn 


Amos 


IV 


11 


n»naa oaa vcen 


„ 


„ 


20 
naiKa utronnn 


„ 


VI 


12 


pfaa prwi 


n 


XL 


2 
TID* 'n» DP OTl 


„ 


VIII 


11 


an K«?n d >ki otgt ^n 


Prov. 


II 


17 
spfa ronwi 


r 


IX 


8 


nv ran 


„ 


V 


23 
pxn mo* wn 


n 


» 


13 


lan rnm dw ana d»d* ran 


„ 


VI 


27 
em e»K nnmn 


Micah 


VI 


11 


WKoa namn 


„ 


VII 


11 
rnnoi ion man 


Nab. 


I 


6 


iwi ann 


v mpn main 


, 


II 


14 


mm dm n^K ran 
VIII 


1 
mpn naan *6n 


„ 


III 


8 


paK ica wnn 
XIII 


11 
opa» fana pn 


Hab. 


II 


4 


nfar ran 
XIX 


13 
^*oa p i*ai6 mn 


„ 


„ 


12 


n»r raa nn 


„ 


XXIV 


10 
mat dw mcnnn 


„ 


ra 


8 


anraa dk mm mn anraan 
XXXI 


14 
irno rrraio nmn 


Zepli. 


in 


1 


nrna nn 


Cant 


I 


16 
D^a f]K nrr no* yn 


Zech. 


ii 


10 


piKa iD3i nn nrt 
II 


4 
pn ma fa won 


T, 


XI 


17 


Wkn nn •nn 


Lament 


II 


6 
anna »yw nmn 


Mai. 


III 


8 


dik rap^n 


n 


III 


15 
onnoa warn 


Pb. 


L 


13 


ira fawn 


Esther 


III 


16 
wim iKif annn 


n 


IX 


7 


m«^ main ian anKn 


„ 


VIII 


14 
rain >33i annn 


Ruth , 


I 


13 


ra3rn jnbn ♦ . ♦ nrwn jr6n 


Ezra 


II 


86 
mjrr ^a o'anan 


Pa. 


XXX 


12 


^ ^ina*? ncoa naen 


„ 
40 
jrw^ »ia anfa 


„ 


XXXIX 


6 


mnea ran 


p 


B 


41* 
on*?n >:a annwan 


„ 


LI 


11 


f:e nnan 
21 = 


220 


„ 


LII 


4 


aemn nun 
,T3 = 25 


IrriH 


pip ma 


1 a*D3 'pIDfi m tti in p aie 


* 


LV 


3 


wi ^ na»rpn 
N":n = 


= 221 


„ 


!» 


8 


TT3 p»niK ran 


**-D = 6i1nW(W» 


1 aro im 1 3>dj *6 m pIDD in a 'i p pair ma 


n 


* 


12 


. nanpa mm 
a-an = 


: 222 


« 


LX 


4 


piK nnwnn 
J-'D = 


= 63 1 


nut pw 


1 p3D3 *pTDB m 'a a p pair t» 


- 


» 


6 


y& man 
»i = 


223 


„ 


LXVI 


12 


•D»»m^ craK nasin 
praa'Di 


3 piai tn 'npa "»p*DB trp p 


n 


LXXI 


3 


[ira tijA ^ mn 


Exod. 


X 


4 
• ♦ ♦ >ar r>K n*?r^ rout f Ka bk *a 


B 


lxxvh 


10 


fa man iron 


» 


XX 


12 
• • • • p>ab *pK mo -pan n* iaa 


„ 


LXXXVIII 


11 


Kfa nwn o>nofa 


Dent. 


V 


16 
min rwoi ll^ni 


„ 


F 


IS 


■|Kfa T»na m»n 


Exod. 


XXIII 


22* 


■pnSn mm Sipa mmmi mar bk *a 


r 


LXXXIX 


45 


nnoa navn 


Levit. 


XXV 


40 
•pr mm atnna toot 


i» 


n 


46 


raifa w nixpn 


i* 


n 


63 
rum mv toot 


„ 


CXI 


1 


aaS faa mm nriK m *fibn 


Numb. 


XVIII 


15) 
nainn fa 


„ 


CXI1I 


1 


•nansr bbn »nn ifan 


f> 


XXIV 


22 


■pwi 


► ttok no to pp iwf? mm dk »a 


„ 


cxxvra 


4 


•D3 to* p *a ran 


Deut. 


VII 


1 
*|K>a> »a 


^ 


cxxxv 


1 


brwr bbn "»bn ,-p ^fan 


,. 


XII 


9 


♦ « 


♦ nrraan fa nro nr anna *b »a 


„ 


CXVII 


1* 


D*arn fa vtotw d»w fa mm ttn 


n 


tt 


14 
nna» -ram aipaa dk »a 


„ 


CXL1V 


10 


orsSa^ ranter jmin 


r 


„ 


18 
ufann -pi-fa mm >3D^ dk *3 


n 


CXLV 


5 


jrin tod iin 


r 


» 


21 
aipan "pa pnr 'a 


n 


CXLVI 


1 


mm hk »rc3 ^hn 


w 


XIV 


24 
mar fain k 1 ? *a 


w 


CXLVII 


1 


aw »a • * • mar aio ra n» ifan 


» 


XIII 


7 
■pa p i*nK ttw »a 


„ 


CL 


5 


par vx7x3 vrnfa 


- 


* 


19 
jn^K mm ^ipa rattrn »a 


Job 


in 


4 


T^n »m Kinn dm 


- 


XV 


11 
pKn anpa p^aK bin> kS »a 


„ 


IV 


18 


par 16 rr3T3 jn 


- 


. 


12 
miapn ik nam • ♦ . ^ ->aa> »a 


„ 


IX 


12 


•uav» >a cjnrn p 


r 


• 


19 
13i«ai ppaa tVp n«?K maan fa 


• 


XV 


8 


rawn mfa -roan 


- 


XVIII 


12 
napin»a 


n 


X 


4 


■f? *wa wn 


- 


„ 


14 
oiJin »a 


„ 


xin 


1 


nv nnm fa p 


„ 


XX 


17 
oannn crmn *3 


n 


„ 


7 


nfy«> ii3in fafa 


» 


XXIII 


15 
a*ipa*.*7r6Kmm>3 


n 


XV 


85 


pK -rfa far mn 


« 


- 


26 
■pn napa Kan *a 


- 


XVI 


3 


nn na-6 ppn 


» 


XXIV 


7 
»D3 a:: enn kxd* »a 


^ 


XXVII 


9 


fa raen inpwtn 


» 


m 


19 
-p'39 i^n »d 


„ 


XXXVI 


22 


3'^r> fa p 


„ 


XXX 


10 
^ipa rarn »a 


„ 


„ 


30 


ntK vfa ^no p 


Josh. 


XIII 


6 
paafa p inn »aw» fa 


„ 


XXXVIII 


17 


nwp ^ ton 


1 Sain. 


VIII 


8 
owan faa 
t» 


18 


^3rn ip nnann 456 BBTDB - DplDS •an Job 


XXXVI 18 


■htb* p nan o 


1 Sam. 


XXIV 14 


1DW W«3 


Prov. 


I 9 
II 3 


■pminA 


a^psm "pwo^ on jn m^ >a 
tnpn nrab bk >s 


1 2 Sam. 


XIX 21 
n 29 


*p2V W >3 

n»3 ^»3 wn xb '3 


- 


III 2 


f 


id'dv tnbvn a»n nroim ow "p« *s 


■ 1 Kings 


VIII 44 


nante^ ^ar «r >s 


* 


9 


-pina mm ♦ ♦ ♦ iss 


2 Chron. 


VI 34 


»-■" ^ar wr ^ i-!3m 


r 


XXI 26 


man mann ovn ^>3 


Jerem. 


IV 14 


yb nno 'D3d 


- 


XXII 18 
XXIII 1 


tna»n '3 ova *s 
o*in^ stwi '3 


• 


VI 16 
XV 5 


nar m.T lax ns 
l^p ^an» *a »3 


- 


7 


mn p ir©33 w ibs »3 


! 

! Jerem. 

1 


XXII 22 


nnn jjn ^d 


., 


* 11 


p?n d^w *3 


I 


XXVII 2 


rwr * ♦ ♦ ♦ m.T na« ns 


„ 


XXIV 20 


mint* mnn *6 >3 


» 


XXX 11 


niiT 0*0 '3K in« '3 


„ 


XXV 22 


nnn nnx b^to '3 


„ 


12 


»i3« i-nn* nax ns >s 


€«nt. 


IV s 

7 


♦ ♦ ♦ ♦ 7rnnw wn tains 
■p px oiai win nc -j^a 


• 


14 
XLV 2 


1*3nxa hi 
b^^ inbx m.T ia« ns 


r, 


VI 7 
•jnojA ipsa -jnpi pain n^as 


lea. 


III 6 


w»k ron» '3 


Dan. 


IX 13 


two rmn3 3ins toxs 


„ 


XXX 19 


3^» p'x3 ar »3 


Esther 


VII 4 
♦ ♦ 


♦ Tarn 4 ? »oxn »3K inaaj >a 


w 


xxxvm 18 


^IXr K^» '3 


Ezra 
1 Chron. 


VII 14 
XVII 25 


Dip fa H ^3p !?3 

n^a vi^x nnx >s 


r 


XLI 13 
XLHI 2 


ynbx mn» ':« '3 
D'as law »s 


TDl 


= 224 
- 


8 
XLIV 3 


wnp ^n^K m.T »3k »3 
^ o»a psx >3 


Numb. 


XIV 19 


"ins *]"BD pfwn IDS '3 
r6o 


' 


XLVII 15 
XLVIII 17 


ir« ^ vn [3 
bm& * . • i^nj mn» ibk ns 


Exod. 


XXXII 8 
= 225 


pi 
p.TDio*i prron D^pIDD 'j 


- 


XLIX 7 

19 

LIV 6 


^«n^ bxi m.T iaK ns 
rm n3ixrt nairp mwo 'a 
YD1 = 226 


nnn [roSal 'bds 'pIDD 'j 


- 


9 

LX 9 

LXII 5 


m »a lara virawa tok ^ rwr to »a »3 

Tip* D^K ^ *3 

♦ . . 73a 7!^ n^ns mns by? v 


2 Kings 


VI 82 


D^prm W33 2w wton 


„ 


LXUI 16 


laxn* vb on^sH »s i3*3« nnx *s 


„ 


VII 8 


n^xn ovncan ixsn 


Ezek. 


XXXH 11 


^33 -jf?a ain . ♦ ♦ . mn* nax ns 


„ 


IV 39 


mrn ^>k -otx *m 


* 


XXXV 14* 


naeo o^n^n mn» iaK ra 


VDl 


= 227 
Amos 


vn i 


'i«nn ns 


i*di XH pn3 n*x BD ra 


, 


7 


330*3TK 


Exod. 


XVI 16 


na-rnn? 


Obadiah 


15 


nv 3np ra 


Deut. 


IV 34 


no:n ih 


Ps. 


VI « 


I 4 ? mr »o ^"»W3 -ps? mas p« »s 


Josh. 


xxm 13 


iinnjnT ! 


» 


XXI 13 


tanwi 's 


2 Kings 


IV 89 


rW *mX Km 


n 


XXVI 3 


*3T 1J3 1 ? jron '3 


„ 


VI 82 


jwbxi j 


P 


xxxvin 3 


n wto f> xn '3 


Iaa. 


VII 8 
LXVI 17 


D'ttnpnan 


" 


XLIV 18 
XLV 7 
- 


V 26 


p ^p 


„ 


XUX 19 


"PH3 WD3 '3 


Jerem. 


XXII 3 


*»« iax ns 


„ 


LVII 11 


♦ . . . -[ion o'er iv bi* »s 


! 


XXXII 29 


onwan iK3i 


n 


LXI 6 


o^n^K nnx »s 


Ezek. 


XVII 9 


n^m "iax ns 


„ 


LXIII 3 


•jnnn tnps p 


. 


XXXVHI 12 


fc»fc»* ; 


- 


LXXIII 27 


yprn nan »a 


Hos. 


X 8 


pK nia3 YT0W1 I 


n 


LXXXVI 5 


-p«-»p ^sb nan sm n^oi 3iD ♦ . ♦ nnn >s 


» 


XIII 2 


xnrb ! 


„ 


9 


. ♦ . vnrvtn wis* n^w ttk ana Ss 


Amos 


rx 13 


onnn icom i 


„ 


10 


« ♦ ♦ m«^E» nwn nn« ^>ttj >s 


Zeph. 
Zecb. 


ni 8 

VI 11 


3nn C]D3 ; 


- 


XCI 9 
11 


*]3ira na^ p^p >ana mm nn« >3 
■p*n fe3 "patt 1 ? -^ mir vsk^b »3 


2 Chron. 


XXVI 11 


inn? 1 ? W 


- 


cvni a 


•pax o'pntf tpi T*Tan a^at? ♦ ♦ • . bn^ *s 


Eccl. 


IV 8 


inx ttr 


r 


CXIX 85 


mmer . ♦ . ^ ns 


Neh. 


III 7 


BT ^1 


,, 


* 87 


'51^3 opas 


Ezra 


VII 28 


nnn ^jn 


- 


88 


*3»n Trons 


Esther 
Dan. 


m i3 

HI 22 


onoo m^wi 

n^^-i ^3p ^3 | 


Job 


CXLVII 13 
V 23 


*]3np3 733 -pa -prw »nns ptn *s 

-jnn3 ,TTOT »33K OP '3 


- 


VII 19 


n»31t fHK 1 


^ 


XVI 22 


1DBB ni3^ *3 


- 


IV 20 


xm m ! 


-» 


xvni 8 


n«ns n^»» »3 


- 


II 45 


fcpk I 


, 


XXXVI 4 


K 1 ? D3BX >s ian Job 


XXIX 


23 


* 


XVI 


10 


Gen. 


XXXIII 


11 


„ 


XIX 


3 


2 Kings 


V 


16 


Jndg. 


XIX 


7 


Jerem. 


XLVI 


25 


n 


L 


18* 


n 


n 


18 


Ezek. 


XL1V 


11 


Jerem. 


XX 


1 


2 Chron. 


XXXIV 


10 0""1 = 2*0 *nn = 24t DiTTTpSI 'O'DI '3 T\$& 

mpbnb wd d.tdi 

0iTD3 ^imipd p.-pia'Di 1 *ISD?1 

np>i « i5»n 

IIDn "WO D3 1x0*1 

}«an finp^» 13 uan 

i^nn 13 ixon DTflDS 457 i"an = 242 'B'DI 10^3 1 ^K riTTpB 

k:b pax Sk ipio »»n 
fte bx ibk 

13 '3 

ivan nine ^>x nnpo 

J"B1 = 243 

'3 rrjrr jv;d m>p& 

ibk p utod rat^i 

•wan cnpoan 

TBI =244 

prowi 6a ran wr 'r6 to "Tpp* *TpB 

Jerem. L 21 TlpD *3ttV 

Ezek. XXIII 23 jntfl TlpD 

Ho*. IV 14 D37TQ3 b$ TlpDK *6 

IX 9 DflWOn TlpD' 

.1*01 =245 

pnwDi wii 'n *Tp§ 
l 24 rpv ibki 

„ 25 P]DVJ?3t^1 

D3HK VllpD IpD 

maim n« .-ma npn 

*31pD> 

roi = 246 

'n» npDpi npe*i fai 'on *o Drrnps onp^n onp? np$ 

t*»n = 247 

tJH #TB3 6a 63 np^ 

2 Kings xi i6 o^bci jnan mm ian 

Dm i FTR? 

win 'CTp fj^oer 

13W 

f^l3T 

vipo '0 1 ? «PX 

mm nix item mpoi 

B"DT = 249 

DITlpDI k*b3 'd>d '»n DfTHp? "iinn *?3 

Nrnnb. Ill 34 *&* **«» ^m *|Jt ^3 10033 

:n = 250 Gen. Exod. Ill 16 

xin 19 

1 Sam. XX 6 rVDI = 248 I 22 

II 6 

. 8 

» 11 

XXVI 64 

IV 49 Numb. Ill 34 

XXVI 34 

41 

50 8 
It n ornptji 

man 
rroa 
faun 
6noa 
ttnpiM] raa 131 D^n tai 

13W 

t^13? 

I°' D }f#[piKin^fiD3 

[Ynp&l I^^M 2 m« p>p] rm = 228 
^ Zeph. Ill 8 *ivb 'Blp 01^ 1TI1T DX3 6 13n [3^> 

"pSifi mfr»3 nvniK pto nrv pirn 3"k pns n\si idd n B 3a Kin 

B"n =229 

nrci irnnsa pwifrb ruv wtw otlin pt^3 piT3B'Dl 213,1 Of6 pK 1D>B 71 . 

'r^B'DI 

Gen. IV 7 aXtt 31W1 OK Kl^.1 

XLIX 7 tr '3 DDK 111K 

Exod. XVII 9 p^BP3 Dp6n KTI 

xxv 33, xxxvn 19 DHptta dot: ntrSv 

Dent XXXI 16 Dpi *j»fl3K Dr 3DV ^H 

^n = 230 

,161=235-06-1=239 'Nnix p^TnpnMm ppmf .'aapD^piDB 
«6n = 231 

pmtyoi rapai "or p«^ '^piDD i 
D^i:n mxan '3e^ hk 
o»a» 'xr ttto wn 

3113H C]33 niBK WBm 
n-'T D*3T)3iTD331 

*QTa3 f^n Kim 

0^333 JKXn p TTK HCn Gen. I 16 

Exod.' XXXVI 31 

1 Kings VI 24 

2 Chron. in 11 
1 Kings XIX 4 
Eaek. XLV 15* 3'6"l = 232 
'0 HIK J»p »pte '3 '3 [B ""131 rP233 pn'DIDl *'131 (17^3 6^nnBT D^plDD 

J*^n = 233 

D^D^n 'PI niK p»r proai D^pIDD rbi = 234 Isa. XXX 6 

XLII 14 

Job XX 16 

Isa. LIX 6 Numb. XXIII 23 

Ps. XI 3 'B'Di 'Knp3 i nj?BN 

DHB vSl K>3b 

in' pjKttKi d»k nrDK .t6vd . 
npDK p«6 inrmn 
nrDK rp3n mum Hob. 
Pb. Isa. 
Jerem. Gen. 
Dan. VII 1 
CXIX 3 I 31 
XXII 13 XLI 8 
II 3 rv^n = 235 rbi =236 Hn = 237 n*Vi = 238 D^l = 239 Numb. XXIV 1 

Judg. XVI 20 

XX 31 

• 30 

1 Sam III 10 

XX 25 no W pap 'k '3 bye 
bvss na p'Ts 

W) '3 ^yfi 
ipw I^PD »3 

n^ir i^o 16 pjK 
'3 ibyBJi 

Y^^b i^di 
ppOBDi nnp3'3 D^9P1 

DPDni 1p33 VT1 

*]bnn nrh ibki 

131 'i DJ?©3 D^B? 

T^n kVi 

*»WKi 

wn [a ipnan 

(Ti^pm 

^»kib^ ^Kiar 

"pan stn 58 a 458 DTpe - nrmffi nan 3*01 =262 
K"n = 


= 251 
pri30*m *vb •nro 3 1p?H 


'nso'Di wn ri arrnfjpi 


LeTit 


V 28 


wk 


tpcn wk pnpon nK tk 


T03 71^13 0^31 


Jerem. 


VI 6 


yv\ = 263 


ipzn wn kvi 
?3*di i np^ivi 


Numb. 


II 6 
* 8 
» 11 


J^13t 

}3im 


Numb. 


I 47 
o*Am 


„ 


III 34 


n-mn nrmpci 


» 


II 38 
o*Am 


n 


XXVI 84 


fW30 
XXVI 62 
oTTpo i*m 
. « 


fO»33 


1 Kings 


XX 27 


TD1 = 264 


tsm '3 mp»Jfl 


" 


. w 


3 # n ■ 


= 252 
Numb. 


III 86 
rfia&o 


Wl^O 


m jo 13 nAio whs 


*»*iDn 
IV 16 
*lttAK 


1 Chron. 


xxm 24 


rvoKfi wi orwroK mb *b '33 n?K 


* 


XVI 29 


•Wl = 265 


OWI fe ITTpDI 


3*31 = 


= 253 


'n30»oi 'om '3 np?TJ 


Ps. 


CXIX 66 
•ppe *3 >•? nn*n nut 


Jerem. 


XIV 10 


D3ir 13?' 
.-■ •• 
frpc ixk 3S fen *Mt 


Hos. 


•vra is 


' nmn *nat 
i. *7 
f 1K3 *Jlfa 0T03 


T31 = 


= 254 


• -93 
YTpfi n3WK K*? 0^? 


pnso'oi 1 0lfJ??! 
„ too 
fTpfi »3 f313nK D'3pt0 


Numb. 


I 19 


iTIiT mx 11PK3 
„ 110 
*b no o*w*i ijns 


1 Sam. 


XI 8 


pt33 onpen 


• 


-. 141 


Wn = 266 


fTpD n?331 '33K TWt 


2 Chron. 


XV 4 
XXV 6 


n*3"i 


= 255 


onAan oTpon 


700*01 T V» H« PIPPpfi 


TtttWI 6o »3 TtpB»$ 


Gen. 


XXI 19 
•un 


Zech. 


X 3 


own Sr 


2 Kings 


IV 36 
*TD3Wil 


Hbs. 


IV 14 


D3W33 ^ 


* 


VI 17, 


17, 20 


TD»D 6l3*> PW^K nP3 


ry\ = 


= 256 
Zeeh. 


XII 4 


rtn = 267 


rmn* n*3 tpi 


1 Sam. 


XX 18 


pnwm '3 Tj3P? 
Tpfi' »3 mpfi3i 


Is*. 


XLH 7 
•on up%h 


Numb. 


XVI 29 
mitn fe nios ok 


. 


. to 
•be cripp 


1 Kings 


XX 39 


ipe> ipon ok 


* 


LXI 1 


rrm = 268 


wdi n npD^ 


Isa. 


XXIX 6 


rcn = 


• 257 


pmow '3 TfJaJP 
TpDn niK3X 1TI1T 0P0 


Gen. 


XXI 19 
nw nn trr6*t npen 


Eiek. 


xxxvm 8 


b* won men nnroa Tpcn o>3i onj»o 


2 Kings 


IV 86 
vrv nK *iwn npci 


rm = 


= 258 
„ 


VI 17 
nwn w nit mrr npe^i 


pnsooi rnpa '3 t^JkjT! 


* 


« 20 


D-Dl = 269 


onw n* rriiT npon 


2 Sam. 
Neh. 


II 80 
VII 1 
XII 44 


Tn H3P0 

onmvn 

D^3K Kinn DV3 


Neh. 


XI 22 
D7UTIY3 0*1?n TpDI 


8T31 = 


= 259 
8 Chron. 


XXIV 11 


m = 270 


T^H TOO K31 


Numb. 
Ps. 


I 60 

ax 6 


•30'DI a TppD 
[3wo bv l&hn nK 


prrotroi un *rm 6o '3 *npo n DTp? 


on = 


260 


, 


Gen. 


XL1 34 
OTpD ' lj-Jt)*l WD W 


*D'D1 '3 Tpk?!l 


Jerem. 


XXIX 26 


•on onpe ni?A jron jrrur nnn {td -pru mn» 


1 Kings 


XI 2* 


epv ira feo fe^ inn npen 


2 Chron. 


XXXI 13 
**> VTO313 TO 


2 Kings 


XXV 22 


OiT^ TpD'l 


Esther 


II 3 


^o vTo^n nwo tas oTpe -r^on npon 


HppT! *3T 


Gen. 


XLI 84 


OTpO TpO^I iTlfi nw 


KTI = 271 
Bather 


II 3 


o'Tpc ^on npen 


proooi 


TDfl '31 6o a n DTpk? 


Km = 


* 261 
Gen. 


XLI 84 
npfin 


'O'di v^>3 'on i iTPpD 


Esther 


n 8 
rum 


Gen. 


XXXIX 4 


P|DV K3ton 


Jerem. 


XXIX 26 
nvnb 


Jerem. 


XXXVI 20 


iK3n 


2 Chron. 


XXXI 13 
1.T3313 TO 


»» 


XXXVII 13 


1JW3 Kin ».T1 


DTpB ^ina DTpB ow33i ttok 


- 


*1 


mn DOT Is*. 

Ezek. 

Pb. 

Is*. Gen. ■rpi-~* 284 XXXII 
XIX 

cxxvni 
xvn xvn Nmnb. 
Dan. Ju4g. Numb. 
1 8ml XIX 
XI 
VI vn XI 

▼I 
n xxxvm 
n 

H fmroVYfTlb 

12 iTTO J03 Sp 

io noajn mo 

3 mojoaa -pitm 

6 iTTD tT*fi]NJa 

rfton = 285 

20 '7MV0VP71 

9 ■tow 

TBI = 286 

proo*oi *)bN to iri Kn *»na ra 3 ff)P* JTJ9 

« norm rno *p7R nip 1 ! 

7 ns'jrin am mw 
to Kfuaa oip* minora 1 MB. Led*. Pa. 
Ho*. 
Pa. 
Numb. m 

VI xm 

XXXV Lxxn 

XIV 

xcn 
xvn xvr 

XIV Numb. D«oL 
I»a. Iaa. 

Cant xm fo 

I 2ft 

rv 2 XIV 19 

II s TO = 287 288 rrr6 nnn rr» Din 
tto i\"fL\ wn tpi Wl = 289 «*!.« 290 •mawrraanam 
pmow rmpa 'So s Wfi^ 

fTtfMTI 

arn 
pbp 

rm a TUP 

■'"•nwi *ipo , n? 

i trorr too tpi 
mn = 291 

ib^ -301 tin ttti ^o *m a WltJ 
men fmo oki 

73m mOri nTD 

a-n = 292 
praeoi *op mno a rmpa i TOty 

tuww'j tiro* 

ions 

firo* UTfio 

rtn * 293 

PTIP TflKl 

mo* o*o itto Wl = 29* onnpri onptnnm 
p*nno mown 

{TKf! *TBO OT*a HTpl 

mwrrVi pwfc pun noi 295 LeTit 

Numb. ipvo *pr moi 
*anS pino vtd/i Lerlt 
t Chron. 1 Kingi Saab. 0OB. Om. Job Ho*. P»T. Jndg. 
Ptot. Gen. 

Hob. Ptot. 
Bath Job xxm 18 

XXIX 2 

XV 24 

XXIX 8 XVI 8 
XIII 9 XVIII 28 
. 28 XXIX 86 
XLV 22 XXVIII 11 

• !• 

• 27 
XXIX 18 

■ 17 XXXII 16 
XXXIV 7 XVI 12 

n 24 

VI ft 

XXXIX 6 

XI 12 

VIII 9 n io 

XIX 4. IV 11 

xvra i XXV 28 
IV 14 xvra 18 

I 17 459 

• rm = 272 

pww t 1p9~f$ "• 
npat? ornn tp ofiarpm 

ram wnn miT? nfPJ ITT7 H/P DfWPI 

fuse? tvwvi mpn *rpo ok nvn 
?p*avn xnro Tiwpai 

a-jn = 273 

woi -a "Ip?f9 TD? 

nW ^w nKonS Tpa ja 

rtpav oWi Tpa p Tea tt» vbth 

rr\ = 274 

praaw *npa g TIJ^II T^{j 
Trwn ion or6 nnan ono onr u^ wi 

KpT00a f 3 

ion oa^ Tina nn = 275 = 276 IV 11 
XL 9 Olv TWVt\ 

mnn ova ipvwi nwn 

oatrm •wnai 

pBwriH tnnai 

ornaan oral 

- *w$ nvonai 

'ivn ovai 

nn = 277 

m j r wv 0^*101 o'paiK irnu 
on*a* or onei 
rnn = 278 

DTK IOC iTJT mm 
T3T0TD^mC 

Ktn ^p Kit pfvn 

' TOTJn KTD fW *0 

*Tna 

TUV OV01 
TTD^ 1HPT0 TT) 

vOTaTTpJ 

ppo tta vpn nam 

TiD3 vpa* mm? 

j »di *a T0$? 

TT1D* *]T^^ 

mo* mwn oi» 
pfoam ^oi ra Tip? 

TTD* 0^0190* pal 

•ji^ai va tto» man »3 

woi a TT^P! 
Trwn*raV»aai 

THOIT* K7I TOTV 279 280 Kin = 281 Wl = 282 rtr\ = 283 58 b 460 TftHB — fH$ on 309 XIV 11 

. 11 

xxvm 21 

IV 3 Esek. 


XIX 


12 


Eiod. 


XXXII 


24 


i) 


ft 


s 


■ 


* 


2 


Ps. 


CXXXVI 


24 


1 Sum. 


IV 


18 


1 Kings 


XIX 


11 


Obadiah 
14 


Nah. 


ni 


1 Isa. 


XXIV 


19 


» 


■ 


19 


Pi. 


LXXIV 


18 


Esther 


IX 


8 Ps. 

Lament VII 8 

V 8 >*e> = tw a*v Gen. 


XVII 14 
Numb. 


XV 81 


TV — 


Isa. 


XXIV 5 
Jerem. 


XXXI 82 
« 


XI 10 
Ps. 


GXIX 126 


VBflP = 


Isa. 


VIII 10* 
Zech. 


XI 11 


ror = 


Prov. 


XXIX 6 
Lament 


IV 4 


Y*& — 


Exod. 


XXV 20 
. » 


xxxvn 9 


TW — 


Exod. 


XXV 20; 


XXXVH 9 etc. 


1 Kings 


VIII 7 

Isa. 


LXV 


Zech. 


n 


Ps. 


CXLIII nr\ 296 pn**o*oi 'n D^JT$ 
"raw a fHB 


o*xm fans Tn ton 


Ps. 


XVII 


4 


*nmt? *:* 


i3'3 


Esek. 


xvm 


10 


pT, 


n*3m 
nn = 297 


i3'3 
towi 6d im wr m a D^PT? 


D*riD 1H3 '3 


Jerem. 


VII 


11 


to D>riD nrnon 


miran DTJ91 nm 


Ezek. 


vn 


22 


■tei^B-ro o*x*mn3iK3i 


310 


[pna ip*fa pvroi pbo] 
IW = 298 


h ipifpci 
'30*D1 


*[ED '3*n3 3*03 V *ro wwb fa ftPJp? 


6 VTWCi 


Isa. 


Lvm 


7 


*prb xrb om Rifa 


^ ywi 


Jerem. 


XVI 


7 


fa* fa orfc iom* i6i 


6 ip* 
•ran = 299 


* iVIW 
wi Tm 6o nn '3 rtUyjp 


h mpTpO 


Lerit 


XI 


3 


noma fa 


* pw 


Deut. 


XIV 


6 


noro fai 


* F*o 
t> = 300 


' "^ (519 
pfODDI n*ip3 '3 V$fl 


= 311 


Levit 


X 


6 


unon fa o3*rm 


[Yb -fa p3*nan TTB *»*fa pfa] 


Pror. 


vni 


83 


unwi fai loam 


11B 
#rv = 3oi 


rrntopn 
pratwi mn m ^o *« '3 pntj 


ITplD flflK 


Levit 


xin 


46 


vrm nw wvrt\ dwd vn* rua 


^pa^B^tt R^Tfe WO 


Exod. 


xxxn 


26 


•«« -»ip pnn .mm »3 Kin jhd »3 


312 
3*T = 302 


prDD*oi 'i plfe 
wi mt 'm '3 7lpi& 


face p*i pie 


Gen. 


XLI 


10 


ma» fa pjxp mrm 


DTD p* piD 


1 Kings 


IX 


16 


ilfa 0*1x13 *pD fBHD 


313 
rr = 303 


30*01 *3 "TOD 
*np3 'a mnw 


ion *nna n* 


Gen. 


xu 


1 


ofa 


mn vmto nm 


Exod. 


XIV 


10 


snpn 


3U 


1 Sam. 


VI 


6 


ar>1 -nft »i«a n"W3en nt l"T33fl HtSTI 


♦0*01 "i TTRJ 


n*a*»* nnn man fwri 
T» = 304 


imn non *wk 
mi mon a ISPO'l "HWO nSTBO 


onpK roip fa iar 


Exod. 


vm 


26 


amn mi 


imn TTtfvb niw? tip 


» 


•• 


27 


amn id*i 


= 315 
iTT = 305 


'lo^Di a n©i|)i 
p.T3D*Di '3 t^jne 


mm nw w 


1 Sam. 


XXIV 


16 


•m* wm irm 


mnn oi*a mm 


, 


XXVI 


20 


19pm nn wp3^ 


316 
t^n© wwooiv ban 


•0*01 '3 thfe 
1-» = 306 


vow) fa tnio rwtn 
13*01 *np3 'j I fiT59 


On? pK tt*m 


Ifieah 


II 


13 


mwh jrton nfa 


317 


1 Chron. 


IV 


88 


avA. ixm ommaK n*ai 


ioi un a ^JHfe 


% Chron. 


XXIV 


7 


nmEnon mw *a 


o*anan i*m 
TO = 307 


nam 
'0*01 '3 P93 


* 318 


Esek. 


xxn 


30 


pea mm to to **k ono t»pam 


-to 0?B$? *&")& wn* fa 


Ps. 


CVI 


28 


p ma mi* ii*na nro ^ 


'to D?8£? Difnfe o*k*3j fai 
m^ = 308 


= 319 
proom nnpa t p^? 


pn*3D*oi **"ipa 'a ^irtjng 


2 Sam. 


V 


20 


•mja*i 


ino or fa ai*n fa n* wm 


1 Chron. 


XIV 


11 


o*ne fa33 ifa*i 


o*oot mrm who *a 


Isa. 


XXX 


13 


rwa3 faa pes 


ffa h* »rar» 


Job 


XXX 


14 


vrw* 3m pea *©n H!fl$ - DUpfe 461 Dan. 


II 16 


to f?mm 
W = 320 


„ 


v 24 


*aton 
npxOKa te Tn mwro 6d in 'a D1WpB 


„ 


• 25 


Kate Dip 


Mai. 


HI 


1 


*bm b* ma* DKnei 


„ 


• 80 


noana k^> mm 


Ps. 


lxiv 


8 


diwib pn 
IV 16 


pto* *b 
«*Dr - 321 


r 


» 21 


Kate ktob mi 
te »j rnp^nB 


„ 


V 12 


pote WDO 


Hos. 


V 


1 


nttni 


„ 


n I' 


■f> inano 


n 


VII 


12 


^nvi 


rW 


= 334 


p.mo'Di •» *TJ#$1 


Prov. 


XXIX 


6 


ntcn 

i»3» =322 


Dan. 


II 4 


•jtm^ Koto idm 
'D*di 'no w tap 'a a ^1^ 


B 


„ 7 
■JDK' 


KDte Kate pom rnran w 


Jerem. 


IV 


29 


nwp non rno ^ipo 
, 16 


Kate }D Kpai to to»m 


Nah. 


III 


3 


n?wi tnfi 


„ 


• ** 
fin* to to tovr mi top to 


Ezek. 


XXVI 


10 


Wai «DD ^»1pD 


„ 


• 25 


ntoianna ppmfl Vmn pK 
ra» = 323 


9 


* 80 


K*n bo 


p *a wk n noaro k^> nam 
vm '3 t^TB 


m 


IV 16 


oovittK 


nxuviato nor n to»n piK 


Mai. 


II 


3 


nana bv »id vnn 


„ 


. 21 


mui Kste mwo nil 


» 


• 


S 


oa»jn ene 


r 


V 12* 


■woi npn* torn pa 


1 Chron. 


vn 


16 


me id» mpm 
. t«* 


rrV» 


= 335 


tow h *]bv npor nam 
wi H 'na 'a iTl^DI 
o"or = 


369 


T3» = 324 

D niK nanro sjid pv ITPIIODrn m^ttTID 
•Tar = 325 


Dmn. 


n 7 


nate pom mron top 


Jerem. 


XIII 


4 


n*3p tw mwn rm np 


n 


V 12 


i"^r 


= 336 


mwi npn 1 to»rr fpa 


• 


n 


6 
7 


o»an d'd» y? q 1f in 
nme ^ki 
rar = 326 
pmooi 6mni idd3 t mpSfl 
«w 'J DtJi-rUB 


Dan. 


II 6 


pOTl 


Esther 


I 


S 


mtb nwion n»i D'onien 


„ 


„ 6 


pnnn 


• 


VI 


9 


"pon **wd 


„ 


» & 


'ainn 


Dan. 


I 


3 


nfiri6 T^on ionn 


» 


* » 


nnnnn 
ra» = 327 


„ 


• 26 


•jmtn 
pn»io»m *npa a W&QTl 


„ 


V 8» 


jrVro 


Gen. 


xxxvn 


23 


vwv n« p|dv nn «wi 
II 86 


now 


1 8am. 


XXXI 


9 


irrt»tn i^a nn mm 


„ 


. « 


■pwioi 
n"3tf = 328 , 

•orn '3 J?fcp 


„ 


IV 4 


prwrp 


, 6 


TDK 


Amos 


IV 


4 


jwd^ iann Wan 


m 


* 16 


*pj6 


Esra 


X 


13 


jwd^» rain »a 
V 7 


WVP 
»"D» = 329 


• 


* 16 


♦anpnrfc 
pmo^Di v^o 6o '3 D^t^lfi 


„ 


n 16 


♦anwnrA 


Isa. 


XLVI 


8 


3^ bv dwid iavn 


r^p 


= 337 


'a m» 


Ezek. 


XX 


38 


pi»3 owiem onriDn oao mm 


Levit. 


II 6 


D>nD nrm nine 
b*V = 330 


» 


VI 14 


nmo wen 
pnanoi '3 m^w rnt^e 


nbv 


= 338 
Dan. 


IV 


15 


ixiwo^3 nam 


Dan. 


I 13, 16 


jane 


„ 


n 


16 


^k m»m KD^n 
, 6 


a»nw 
*hv = 331 


, 


* 8 


53 no? 
'P'oi a tnpw «n^$ 


pte pnnn TAia 


Dan. 


IV 


16 


low mvfi ixjwd^3 nam 


ia*bv 


= 339 


piTao'Di pop *k 'a D$1T© 


» 


" 


16 


■ttftwote nap *|^n3» ^k 

y*TD = 332 


Eccl. 


VIII 11 


ojne mww p» wk 


Dan. 


II 


4 


K 'wi mm H^tpc 1 ! n^oip 


Esther 


I 20 
t»p w P -|^on n:nfi pdiwi 


» 


„ 


7 


%T w mnna iTJ^B 5 ) ro*x\ 


"On ''BIH tel 
rbv = 333 


a*» = 


= 340 


pmooi #> wi 'a D?fl$ 
VI 'ns 'mo '3 •» KT#!fl KT^ft 


Proy. 


I 22 


>ne ismtn D»nD »no np 


Dan. 


II 


4 


onran fon 


»» 


. 82 


winn o»ne nairo >a 


* 


» 


7 


ntiww 462 ntH* - ff*i$a son riff = 


353 


1 Kings 


VIU 29 


* 


» * 2 
nhns 


Neh. 


I 6 
nimni? 


2 Chron. 


VI 20, 40; 


VII 15 


mmi? ■pi* ni*r6i 
^m 'ami 
1 :m w '.in Tiff = 354 

£ nut nairo *]io j*p rVt£inD! ITtmTO Ps. CXIX 180 

Prov. XXII S 

I 22 
n 82 

Pg. CXVI 6; 

Prov. I 4; Vn 7; Vni 6; K*aff = 341 

•na D?np 
IX 6; XIV 18; XXVII 12 

:rap = 342 •ino 7131 nnfii 
n*»*»p run roti! 

O'nD 'fl» TJ>1 

nawo 'al 
man aai a *ine mr = 355 


prrarm *np3 'a inrip3 


Jndg. 


XIV 16 
XVI 5 


■pKfW'nD 

noa nm mm 'no 


Esek. 


I 1 
otawn innw 


a*a» = 


343 
Nah. 


III 18 


rjp =356 


^rw nxm innci mne 


Exod. 

1 Kings 

2 Chron. 


XXII 16 

xxn 20 
xvra 19 


inwm *npa n ft-©? 

rfana vk nne' rai 

a«n« r»K nno* ns 

iram 


Gen. 


VII 11 
own n3i*i 


Prov. 


XVI 29 


inn nne' oon wk 


Is*. 


XXIV 18 
lnnoionoo mantes 


TBB? = 


344 
Hah. 


n 7 


t"W =357 


innm nnnan mm 
1TD1 M TO*?'! 


Esek. 
Pror. 


XIV 9 
XXV 15 


pmooi am '3 nitllj? 

nne' *a K»aim 

owpia 


Esek. 


XLLV 2 
nrn wn 


Jerem. 


XX 10 


A nfaiai nne tVm 


, 


XLVI 1 
nasrn ovai 


rrtjtf = 


345 
. 


« 1 
na 


'mo'Di 'na 6o n T1^8 


Job 


XU 14 
C^H te i:c 


Exod. 


xxvm 21 


bv p*nn o'iaxni 


m 


XXXII 19 


m» = 358 


»3B3 nan 
pnsow nips a 1113© 


» 


. 86 

XXXIX 14 

80 


am fit n'ttxn 

nor ^ D'iaKm 

trnpn in px nn wn 


Job 


XXX 11 
♦saw nne nn» *a 
Cant 


VII 18 


B"l» = 359 


iibd.i nne 


Dent. 


XV 8 


far = 


346 


wji *te in an a '3 DhlJ 
nnDnnno 


Job 


xn is 
eote 1010 


„ 


• 11 


jp mt nnun nno 


• 


XXXIX 5 
nne '0 ni# miooi 


Nah. 


III 18 


'Vb'vd innwmnD 
XLI 6 


DTP = 360 


W10 '0 TOD 'fiSl 

proem nnp3 a £ttT$sS 


- Zeeh. 
Prov. 


V 

XI 1 
XXXI 8 


ro» = 


347 


pniD'Di *npa '3 np? 
yn^r f oab nne 


Ps. 


XXX 12 
nnot? 'situm ^pv rmnD 
. 9 


pTX ODV *]^ ^® 


- 


CXVI 16 


M*DT = 361 


nme^nnnD 
o>m '3 JPiriSO^ 


rret? = 
rr\ = 470 ' 


= 348 

'nw 


f»p 'ne nn op a 'J nBpTI 


Exod. 


xxvm 9 
oflw nrmDi 


iror = 


349 
* 


w 
i^nnnDi 


atn a fjljrnppp 


I«U 


XX 2 


aw = 362 


pw mnoi *£ 

. a- naps 


Ps. 
Is*. 


en 17 

XLV 8 


yv = 


350 


fm ptani f ik nnen 
jw toi p^ nnon 


Gea. 


XXIV 82 
vh&n nnoi 


Amos 


Vffl 8 


^^nru^i 


1 Kings 


Vn 86 


JW = 363 


mnrnrAn^ nnon 


Gen. 


XLm 21 


fcfar = 


351 
TO8 f Op 4*03 


npa '33 nflp*} rai$ 'npfe 


Numb. 


XIX 15 


nwSatai 


Ps. 


CXIX 180 
wparr 

rrtwaS o^an t*m* am *nb 


Jerem. 
Ps. 


V 16 

* V 10 


mcvH 
toia 
nnp 3 -a "tttfO T* xfy$ $& hfr TOtf nw^i 


Job 


XXIX 19 


mm> 'sViw 


a'ar = 


352 
TOt? = 364 
pfoooi pnpa 'a rn^ni? 


WOI a 


T8*rtc*|Sv3nr* 


Josh. 


vm 17 


*wi rot ian^i 


Exod. 


XL 6 
uno ?nK pro rmu ^d? 


Esek. 


XXI 83 


am am 


» 


. » 
nam mi 


Neh. 


VI 6 


nmno-mam ■aon nwne - nnei 463 $• 2 jm rvraipa jntn 
natM aarvr rtaro »t&n ttii t&tft §• » 

1X30 *ax mi omrnon ^baa nittaan p pi 
tmacp -pia nan fw baa nintnen no 

§. 4 

nbxi bnpn pimp rWi nam p*o nvwa 
nxn -pnrn »a im pi .nnx natn mpe 
nava owipi mo nnx pi ,nnx na»a nvm 
.pi .nnx nara 'npna oxi wo vo pi nnx 
mix pxnp n>*n nmx ppbin nonx me 
Kin or p-irron ncm mp np^ nsno or 
>nnx natra *poo nbxi moon wri .pba 
nnx natD nbia nmx pxnp o*3xa onxi 
:rwn two DTip. 

ioa nwion v.t ftM nam pna nvwa- 
xbi nine xb nwa fitfri p*oa iaixw 
.nmam jnrn >3 nrxi .nmam bnpn nm 
*wm -JTOiTan nv npbna nonx moi 
wi DTip nbia twj» onxi .nmam moan 
:nnx nara nam 

ioa nwcnon rrp JFd rwn p'0 .Tfroa 
moan trxio pin Fdii rttt>3 p*oa ianx»3tt 
nnx bs mnar wb.ppbro on» too nbxi 
xbx npbna na*x dux: onxi nnara nxipa iwn «*n otip nnx nara nbia *r\pn §• * nbxi bnpn nvm StXfcMl nam p«o .T.Tra 
n«nn ,now> >ao3 nara po nnx bs mpa 
ma nnK pi -nrw nara nmam m?n »a 
me pi ^npna oxi wo ma pi rownpi 
nbxi moan >tfxm firman pa npbna neix 
o*a» onxi novr >aD3 nara mx ba too 
pa wn nmm nam wn onp rntn npbna 
tomo^n pai nam wn 

§. 8 
nav. nvtnen w toft mrn p^o iT.tbd 
n^xi bnp^ rvbv invi nnra Ht^H ioa 
:npbm o»a» onxi nn« nateo pmp: mpo 

§• 9 
nwa ttll ioa rpnn it&t mm p^o mnva 
ni'xi nnx naco nxip: onao onxtr x^>x 

:npbm 

§. io 
mwa !rt&f ioa iTnn i^rtf porn p^o.Tnn^a 
ioa rnnaw ^nr^ np*?m o»a3ta onxv xbx 

o^r :ttrt 

§. n 

nnara'pneno ^a tft#i rorn p»o n»n>va 

np^ro na^a naix mo x*?x P|ii^ nv pxi 

ninar »n«6 np^na D»axa onxi -nwinn pa 

mea onp from narn 0x1 DTtp rpxn rrra ^ 365 


p.Taa^Di 'n npfi 5 ! 


Gen. 


VI 16 


mxa nam nnfii 


Levit 


VIII 85 


una bm 


Ezek. 


XLI 11 


thtn 


„ 


« 11 


ia'a 


2 Chron. 


IV 22 


nva»aen vnin^r 

TD» = 366 

^a^oi 'a HB piniTg 


Ezek. 


XVI 63 


nwai »ia?n poS 


" 


XXIX 21 


pp n»axx xinn ova 
roe? = 367 

pnaa*Di 'a yiTB? 


Numb. 


VI 9 


mo» »3i 


" 


XXXV 22 


na^x x^a pnDa am" 

nw = 368 

piTao'oi 'no f ai 'ap 'a -i 1I"l$ 


Gen. 


XL 16 


o'Dxn w xin 


r 


XLI 12 


. r*sp lB^n3W»X 


t 


XL 22 


on^> nno icrxs 
XLI 13 


<hn » ia^» ino 1^x3 BtltP 369 rrriDi fmnn rwie mo 

pa r r o t? nhwi arra enran amon »a in 
ni3an an nnxa pb'nna nnx ro»a minn nx 
nxn3 mson an Pjiaa pomm mwcn ntnD3 
nwnrn nthv rrnnn nx upbm "pb ,.1313.1 
niainan nonann natm mnar iaaa mnno 
navai /nam nmy vid nwio pxiip vtw ns 
ni^tcna »av mnav* uupou pxiip no*nro 
nt *nowon na&a mnvi nx iavw H3 
j^O'tvov niaipa vr »D7vn an anaa xin 
mmn nK ppvnai #dt3v irraca rmnn nx 
pKipan jm nwic iivii'wr D'fom nxa? 
ixittaai mo ro& Taa ix*ip?v na oitd 
♦anm fO'aw wtv p)ioa 1 i'iuui nx pavvo 
paai 001m twain ^aav ny p ic n pa nxaa 
nttnai ntno pa 73? ntwoi nroion ^pioD 
-nov paan rrrw na paan taaa wvvnnv 
roneion mjnoa «nnr> 161 mxi mx fe^ 
rr * 370 

rrwTDn nj^r *pn 
«. 1 

irxi m^tna *nv na pxnp nav lrx xtt? 

ni^ttTlD IWl TIUK*'I 13*U>fW "flTDX nittHfi 

piipw wiMjn ^naam ttr&b isipn 1 x? 
iaiaa n«nei /nocn onp pn* nx w mtnc. 
nrwn nnx jannxi mnci .mxji onp >a>a 
»navn 0x1 rnip ooxa onx ninDi .axa 
irpD pa>oi nowo nava lbxn onam ^ai 
^3x '^ippni loip i^i iaix ran tifi inoD 
rpnn nw nena pipw iwcx msirBn nar3 
i3iaa msnai .naan onp jn«Dn rrnn 
nnx nttna pnptr ivexi ttw onp »3»o 
laim matr onp mn twim noon onp ma 
pa nnaipaa }>3 ianr» x^ ippm lapi i^x 
'aa»or niaem jiarna ixsna 1331 .mowea 
moitto pa viv >trwv paix- p own 

:Hnt it&t tift wwi yd rtii m&a 464 nwis — nrtEHD non IX 8-17 TO *?R DM^R 10R*1 'i 

, i8-x H o*Ric*n m *33 i*n*i '" 

X 15-32 jTlt flK 1^>* J2331 'i 

xi 1-32 nnR new pixn ^*3 *n*i -» 
^K^Jte p*o ' D>B n P XII 1-XIII 1 

XIII 2—18 

XIV 1—13 
, 14-24 
XV 1—21 

XVI 1—16 

XVII 1—27 1RO 133 D13R1 '= 

^>D10R *0*3 *.1*1 '3 

vn« «13tt»3 '3 013R pom '^ 

mn rARn o*i3in inR *" 

D13R IWK *TO1 *i 
iliW DWH J3 D13R *.1*1 '» ^3n3?5 (0*D 'D*D 1"3p §• 4 XVIII 1-33 

XIX 1-16 

„ 17—38 

XX 1—18 

XXI 1—21 

- 22—34 tcr\ 

o*3Rbon ^cr irs*i ,a 
onx oralis *n*i ,J 

D.113R DE»D J»D*1 '- 1 

mt» n« ipD mn*i '« 

Rinn nj/3 *n*i *i 

xxii 1-23 om^r.ii n^R.i omin inn *n*i '* 

K'fee 1 ? jo*o 'd*d rop 

§• 5 
xxm I—so TTW ">Tl 

XXIV 1-9 0*0*3 R3 JpT D.113R1 '= 

io-28 o»^03 .itoj* i3rn np*i '3 

„ 29-61 . ■ p^ wwi ™ np3ibi ** 

, 62-67 0113R 13P I70E* TOR3 \1*1 '" 

xxv 1-11 tor np*i d.tor ep*i ^ 

„ 12-18 ^wote* mbn rfoo ** XXV 19— XXVI 6 

XXVI 6—12 
„ 13—22 
„ 28—38 
„ 34— XXVII 29 

XXVII 30— XXVIII 9 rrtrm 

1133 prvv 3ot '^ 

-j^i tt*R.n ^>i3*i ' a 

P3V 1R3 o#o *w\ -1 

TOtt D*J*31R [3 wv *n»i '" 

pnar nbs tors '.in •' §. 7 XXVIII 10-XXIX 14 

XXIX 16—36 

XXX 1—18 

„ 14-24 

m 26—42 

XXX 43— XXXI 21 

xxxi 22— xxxn 2 nan 

zpyh pb ior*i - 

rrb> xb *3 *?ni Rim ** 

l*3fp *0*3 J31R1 "]^*1 '■» 

bni m^* tors *n*i * n 

iro iRO «wn pen •* 

*tt»*^OT Dl*3 301*'^ 13*1 '» 'p^H fO*D 'D*D Prop XX XII 4—30 

si— xxxm 17 

XXXIII 18 -XX XIV 17 

XXXIV 18— XXXV 6 
XXXV 6—16 

„ 16-29 
XXXVI 1-48 oipon or 3pl** Rip*i ' a 

ofo 3pJ>* R3*1 '* 
*3*P3 0.in31 13B»1 '•* 

nn^ 3pj?> R3>i '» 

VKn»30iro»i '1 

iw mi^fi n^Ri '' ^]P^^ J0»D '0>D Tip §• 12 

m03 nf?i3 »iMn ftiii toot fo'o .im^3 
o>35tt odri in> r^i nine xb mw3 fb6^^ 

npSm 

§. 13 

moon tori' ?l6rn toot jo^d .imt3 
nonR iTidi nnx n3»3 r.T ^00 n^Ri 
np^TO to»r. o>330 onRi iTniT3n p3 npbns 
tTOEMttRl onp nnR n32T3 n^DRipn rSr 

§- 14 

iTfW ilWlD ^3 ^firtl TOOT }0'D .1M^3 

onRi S^3 F|ii^ .13 pRi nosr »»3 nsers 

ppitni toot »ri Diip n^n np^TO 0*32:3 

:no»3 onp 

§. 16 

n^Ri moon TRi.nfiEtf toot jo*d n>n>e>3 

np^m nonR nioi nnR n3»3 vrv too 

'♦^>3 npbm to'R 0*3x3 onRi n*mi*3n p3 

§. 16 

R^»R P|11*3C .13 [*R iOhi TOOT fO*D iTiT»3 

o*33C3 onRi <n*mi'3n p np^TO nonR niD 
»ri onp .1^13 Ripn r^>r npbm to*r 

§. 17 

^3 P]11*X .13 f»R 5b^»i TOOT |0*D .!M*r3 

.13'R 0*3X3 DHR1 .in3»3 nns3 bi rub* 

iTOOT tt*Rl Olip .1^13 Ripn R^»R np^»TO 

§. 18 

R^3 toot mn3tt* }*303 nvnD.i nRXD3i 
m^nn mtno ip^*n p*B^»i in* r^i nine 
po»n mn3» 1333 nutno o*tt»om ntho 

:no*onn 

«"JW = 371 

pR*3no n3e*3 nvnb brw iir «nn wri 
Rim oi*n p3r 13 pup inR o*ioo nt^tt* 
n^^OTi vm rRi psr 13 pup *3OTi .hid 
brw }o*3 tcnn «wn pi ,rot *3 13 pup 
rRi p3in inR3 oi*n no ?y\p roca nvn^ 
*?n ORi »*tf*^tt3 nrn vinm *3t»3 win 
i^>*dri n3OT *|in3 m*n^ iir tnn «*ri 

1*30^0 n3tC*3 pRlipi pO*ipO n3» 31X*3 

ncnD3 pup .1*30 n3t»3 o*^pe* n«*iD3 

tor nR *nipo mn* ior .13 p*oooi 113; 

:^»rto*^ pbnv twv 

1"W = 372 

§.1 

I 1-113 nwirn 

II 4-14 0R13.13 piR.ii o*oot nr6m nbx •» 
„ i6-m 7 oiR.i nR o*n*?R mn* np*i ,j 

mn* ^ip nR u*oot •■* in 8-21 

B 22-24 oiRn jn d*p6r mn* ior*i * 

iv i-v 24 m«*R mn nR n* dir.ii '■> 

v 25-vi 8 nROi o*3D«n P3r n^mro *n*i » 

iT2C©$ }o*o *d*b rop 
§. 2 VI 9— VII 16 
vn 17— VIII 14 
VIII 16-IX 7 ra 

01* D*J*31R ^130.1 *.1*1 - 

ior^ n3 bx wnbx 131*1 ** ran JTTCSTTB — nnsHB 465 „ 21—28 

„ 29—42 

„ 43—61 

XIII 1—16 'ipr SsS .tod mpn "r 

nS'Sn nana vm ■* 

pnw too Sk m.T noKn ^ 

tnp noKS .tod Sk nw nsnn J » 
^&*?D? fO'o tj'b rp XIII 17-22 

XIV 1—25 

„ 26— XV 26 

„ 27— XVI 10 

XVI 11— SO 
B 31-36 

XVII 1—16 wn .TOD Sk .TI.T 13TI J a 

n»rr n»o Sk mm nom 'j 

o«n noS'K "»K3n •■> 

*npe»"» raft t»K m.T 13T1 *" 

hnrrtr n'3 unpn •' 

SmtP 'aa my Sa iron •» HVJP fO'D TJ'D Vp 

§. 17 XVIII 1—12 
18-20 
21—27 
XIX 1—6 

* 7—13 

• 14—19 nro am nnnoo *m J = 

opn Sao nrnn rwKi ,j 

niwS wS»n trrna ~* 

*3prS Knpn too «an '* 

nnn fo .tod Tin •* 

to in Sp m.T Tin '» ^N*6k }0>d m yp 

§. 18 

xxi i—27 D*>2&&tP£ 

„ 28-xxn 3 vk na nw n:r »ai 

xxii 4-12 nro wx np3' 'a 

. 18-30 DPD ttPK Sk#' '3T 

xxili 1-19 KW POtt WW1 kS 

, 20-33 n;KSo rht '33* nan 

xxiv 1-18 nSr nDK mro Ski 

^*OfJ? pM3 Tl'D n*'p 

§. 19 

xxv i—22 rwnn „ 23—30 

„ 31-40 

XXVI 1—14 

„ 16—30 

81—87 

XX VII 1—19 *o w jnSr nwi ' 3 

anr nnao nwi '* 

nwn pron n«v *» 

owipn nK nw <n 

nSan ran© nwi (1 

naron n« nwi '* fO'D 'D'D VX §. 20 XXVII 20— XXVIH 12 
XXVIII 13—30 
. 31-43 
1—19 

20—37 
38—46 
1—10 XXIX XXX man 

ant racatto nnwn *» 

Swnmvwn * 

nwn tok lain nn ^ 

Swt n* ntsntn •« 

.iron nvK n^ ••> nnop napo naro nwi 

^K^O fD'D 'D'D K*p §. 21 XXX 11—21 

„ 22-XXXI 11 

XXXI 12— XXXII 14 

XXXII 16—29 

30— XXXIII 11 

XXXIII 12-23 

XXXIV 1-86 np ?™n m.T ^31^ *a 

nan nntn m.T *)0Kn *a 

iTOD Tin p'*l *"» 

••wo iom mnoo wi *" 

run m.T Sk mwa noicn ^ 

Sdo .too Sk m.T no«n '» 
bH33H }0»d 'd^s o*Sp Exod. XXXVII 


1—11 
aen 


„ 


12—22 
mnS ittk "oSn 


n 


23—36 
Sk c)DV «a nerxa »,ti 


XXXVIII 


1 — 18 
rmrp Tin »Mn npa *nn 


n 


19—30 
loni Y?m opm 


XXXIX 


1—23 
nonxo tw f|dvi 


XL 


1—23 
nS«n onain nnx Mn 
^3 fO'D TD»D 3"»p 


§. 10 
XLI 


1—13 
n» 


it 


14—37 
mpn nne nSwn 


* 


88—49 
imp Sk njne lOKn 


« 


60— XLn 26 
D'33 w lS» P)DvSl 


XLII 


26— XLIII 13 


nnnon Sr oi3r nx iwi 


XLIII 


14—34 
oaS jn» 'To Ski 


XLIV 


1—17 
"KT3 Sp TOK nK W1 
^prn? 


JO'D 
§■ n 


m rop 


XLIV 


18— XLV 1 
W1 


XLV 


2—16 
'333 iSp nK jnn 


„ 


16— XLVI 7 
nr« nn ror: Spm 


XLVI 


8-27 
Ski»» »33 mar nSxi 


» 


28-XLVn 7 
nSv rniiT nxi 


XLV1I 


8—17 
nos apr Sk njne nom 


„ 


18—27 
Kinn mvn nnm b»^,T p'o 'd>d rp §- 12 XLVII 28— XLVIII 4 
XLVin 6—16 
16-22 
1—12 
18—26 
27— L 6 
7—26 XLIX j-ytP = 373 
§. 13 1'aa to nnm 

^k Swn ikSoh 

Vi3 SKapr'Kipn 

d'O' cjinS [Siar 

epB' 3Kt f'O'M 
napS p]dv Srn i 
ii 

HI 
IV VI nS n'ao tr>H nSn 
njn n'.n n»oi 
»:pr nK nDDKi -]S 
noK'i nro pn 
ae^i too nSn 
TS pnK Sk m.T no^i 
njJO fD'D t)'B Tap 
§• 14 

2—13 1—22 
1—26 
1—16 

16-22 
1—17 

18—26 

27- VI 1 VII 14— VII 7 

8-26 

„ 26-VIH 16 

VIII 16—28 

IX 1—12 

- 13—36 b&Vl JO'D t)'D rap 

§. 16 on3K n'3 '»Kn hSk 

pnK Ski iTOD Sk mn* nom 

K3 nro Sk nvr noK'i 

D3OT ntro Sk mn' noun 

K3 iTOo Sk m.T noK'i 

oawn nro Sk m.T noKn 1—20 
21— XI 10 
1—20 Jtt hv "jr no: nro Sk mn» no*n 
f*nKa pnK Sin pwo Sk m.T noKn 59 a 466 nwiB — nrerifi ion XV 


1-15 
at nw 'a r« nn ni.T 13T1 '" 


r 


16—18 
1300 K3M1 '3 V'Kl '" 


* 


19-24 
oi rat .T.m '3 toki Ji 


„ 


25—33 
noi sir sit' '3 toki •» 
Tty? p^D 


D'DIC 


§. 29 
XVI 


1—6 
manna 


It 


7-11 
d»iw.i w rw npVi '= 


„ 


12—17 
nnnon 160 rrp^i ^ 


* 


18—25 
iwk raro.i ^k kiti '■> 


„ 


26—34 
iw.i nK r6r om * 


xvn 


1—16 
1016 too $>k mm isti i 


xvm 


1—30 
r« mwean ni.T 13T1 '' XIX 1*W fO*D W *D 
§. so 

i_io D'ttnp 11—18 
19-22 
23—32 
83—37 
1—8 
9—27 wran 161 i333n *b - 
notwi 'npn jik •* 
pK.i *?k iK3n '3i *» 

13 "]f»K 113' '31 'n 

inun W ns bun m.T 13T1 "> 

bbp* wk «pk »w '3 't XXI 

XXII YYTTT XXIV T]U }0'D 'D'D YD 

§. 31 

i-24 naa 

i_i6 ^p d ™™ mm isti '=> 

17—33 ^^ n * B ™ "^ mm isti ,j 

1-8 mrr •w ni.T 13T1 "» 

»_28 r*n *« wan w m.T 1311 'n 

23—44 vawi wmat ni.T 13T1 *< 

1-28 Wttwn m.T 13T1 ' T 

*"]?0 JD'D , D« T3p 

§. 32 1—18 


vo ma 


14—24 


1300 1130f1 '31 * 


25-28 


7HK "IID' '3 "'* 


89-34 


3ttTlO fl'3 130' '3 ttPKl '■» 


85—38 


nooi -jtik 71D' '31 *n 


39—46 


13031 tot yn* jio"3i ** 


47— XXVI 2 


13 t 3trn '3i '» XXVI ^80 JD'D D'D T3 
§. 88 

3-5 Yiprn 

6-9 pK3 Olbtf Yin3! '= 

10—46 JW13 JW DTD3K1 ' 3 

1-8 "** * »** .TIT 13T1 "> 

9-15 13ip' TOK .10.13 OKI 'n 

16-21 inrnK .two dki •» 

22-84 mapp .tit nK oki '» 

K$ jo'o id'd rr? nw 


= 375 
•moa hdd 
§. 


34 
I 


1—47 


won 


* 


48—64 


noe rat yn ni.T 1311 '3 


n 


1—84 


Am bv vrr niiT 13T1 ' J 


m 


1—18 
14—89 


rraoi prat m^m p6ki '■* 

« nti ip«n ni.T 1311 - XXXV 


1—29 


7np*i 


„ 


30 -XXXVI 7 


^kiw '33 b& n»o ioxn 


XXXVI 


8—38 


3^ 03H ^»3 Wl 


XXXVII 


1—9 


fwn nK bnb^^ trrri 


» 


10—24 


'xr pbvn m rmi 


» 


26-XXXVHI 8 


fllBp.l H3T0 n* W1 


xxxvra 


9-20 


mtD?? ixrt.i n« «m 
fWDp fO'o 


D'D 3*3p 
§. 23 
xxxvin 


21— XXXIX 1 


mps 


XXXIX 


2-7 


idk.i n« erjri 


» 


8—21 


rwpo jwin fin twi 


* 


22—32 


idk.1 ^0 n« ttr^i 


* 


38—43 


ptfO.1 HK 1K'31 


XL 


1-16 enn.i 0T3 iok^> n»o bx m.T isti 


n 


17—38 


ptmin cnn3 vm 
iTty fO'O 'D'D 3*X 
TW = 


J74 
*OpTlBD 
§■ 24 
I 


1—17 


mp^i 


n 


1—16 


|31p 3'1pfl '3 VD31 


in 


1—17 


o'of?r ns: oki 


IV 


1—21 


10K*? .TWO ^»K .11.1' 13T1 


„ 


22-35 


KBT K^3 1WK 


V 


1—13 


.iron Ktsnn '3 «»3i 
14-26 


IOkV.IWO Sk HIT 13T1 
btuvn iw 


•D'D K"'p 
§. 25 
VI 


1—11 


IX 


„ 


12—23 


ra-^p tm rn.T 13T1 


VII 


1—10 


DtPK.i min nmi 


„ 


11—21 


o'O^wn nsr mm nKn 


„ 


22—88 


aSi San nvr 13T1 


VIII 


1—17 


prmranpn m.T 13T1 


n 


18—36 


r6p.i S'K nK 3ip'i 
^n^pP f°*° 


'D'ont 
§. 26 
IX 


1—11 


•>VBV 


11 


12—22 


nbvn m tsrwi 


„ 


28— X 11 


bmt b* priKi nro K3i 


X 


12—20 


p.iK Sk nttro isti 


XI 


1—12 


w*"*" rwn b* miT i3Ti 


1* 


18—28 


ixpwn .tSk nm 


„ 


29—47 


noon D3 1 ? nn 
mjpo p*d 


D'D K*3C 
§. 27 
XII 


1—8 


jntn 


xin 


1—17 


"!ipa nw »a Bmn rn,*v 13T1 


w 


18—23 


l-ttr3 13 .TT '3 1W31 


y, 


24—28 


TUTS «TiT '3 1T3 IK 


xni 


29-87 


W3 13 .T.I' '3 'fWK IK tEPKl 


n 


88—46 


1UD .T.T '3 .1WK IK VK1 


„ 


47—69 


P33 13 .T.T '3 133.11 n^p^l {o*d cd ro 

§. 28 

1-20 insca 

21-82 IT pKl K1.1 bl OKI 

88-67 ■ f* ^» «an w m.T 13T1 ran 


XXIX 1—11 
„ 12-XXX 1 irota *p*3tm tnn3i 
dv it*p nronsi Dt6d3 jo*d 'd*q rvop XXX 2—17 

XXXI 1-12 

13—24 25—54 
1—4 
6—19 

20—42 nop3 npn m.T 131*1 '= 

{•nan inton rwo wxn '> 

wKiriKKwr mm ioan *■ 
^ mn 3i napm ' n 
jn rats ok nam #1 
p«w dk too o.tSk ioan m 
^Ptf p*o 'd*d a"*p XXXIII 1-39 
7 yuo 


40-49 
*jte *iwan www ' 3 


60— XXXIV IS 
att« naipan mn* 13T1 ' J 


XXXIV 16—29 
nisv nbn ,-n.T 13T1 *" 


XXXV 1—8 
^mf '3a ™ «i mn* iam n 


9—34 
dnap on* »an mm 13T1 "■ 


XXXVI 1-13 
niaK.i >rKi i3ipn '* 


pb$ *d*d "D* 3"*?p 


rye 


9 - 376 
OnSTI 
1DD 


I 1—18 
onm 


„ 19—29 
^31 3in0 PD31 'a 


„ 30—11 1 
*f?nn d3*.i*jk rnrn ' a 


II 2—12 
ibkS *Sk mn* ioan "» 


„ 13—30 
d3*j najn top nw ,fT 


* 31-37 
vAnn nm -Sk mm iok>i ** 


III 1—22 
pran *pi rfoni |M1 *» 


n»5^e 


[0*0 TO JTp 
§. 45 
III 23— IV 10 
pnnin 


IV 11—24 
nnn pTown psipni * 


„ 25-40 
DTD *131 D*i3 T*Jin '3 ' 3 


„ 41-49 
•tod •jna* ?k -» 


V 1—26 
W to *?k tod Kipn •» 


„ 27- VI 19 
D3-> uw a-A idk f? ■• 


VI 20-VII 11 
mo -p i^kw *3 •» 


&b$ [D*D 'D*D »"»p 
§• 46 
VII 12-26 
npp 


VIH 1—15 
*33K ton rraran te *a 


16— IX 10 
13103 jd -f-oKon ,j 


IX U— 29 
m» o*P3iK f pa *nn *■* 


X 1—11 
mm idk Kinn nw '« 


„ 12-XI 9 
mm no bmw nron "> 


XI 10-26 
K3 nnn tok p&i *a i 


bmn 


po to lOp 
§.47 
XI 26-XII 19 
nm 


XII 20— XIII 1 
jr6* mm 3*m* *3 '3 


XIII 2-19 
K'33 *]3ip3 Dip' *3 *> 


XIV 1—21 
uyrb* rmh dhk n'23 *» 


„ 22— XV 6 
■>3 n« nrw-n iot •" 


XV 7—18 
p*3K *]3 rPIT *3 "• 


„ 19— XVI 17 
ibv "w» iiaan ^3 '' 467 

. 40-61 133 ^3 TpB rWD "AK m.T 1DK 4 1 i 

IV 1-20 wtinKiwjn ffliT 13TI '» 

VTjp^Cl '0*0 *0*D cap 

§• 35 
IV 21—49 
V 1—10 „ 11—31 
VI 1—21 

„ 22— VII 29 

. 30-47 

„ 48—89 K»3 

^xw ■>» mi mi ,,*nn» 13T1 ' a 

msen w mn* *13T1 ' a 

-nsV^^a-i m.T13Tl ^ 

man nan niiT laTT *» 

Knt*3 vain m*3 "• 

irw marn ova ** Dtty p*D 'DHD ITp rVtobB p*o , d« rap VIII 


1—26 


nrppnn 


IX 


1-14 ^>d 13103 nro ^ mn* i3Ti ^ 


„ 


15—23 


jaron n« o*pn ovai ' 3 


X 


1-10 


mum vi» i^ rwpn niiT 13T1 ' n 
11—28 


tnns fwrn n:«*3 »nn * 
29— XI 29 


33n*> mw lOKn ** 


XI 


30-XII 16 


ranon bx n»o P]D«n •» 
^bSnO J0*D 


'D*D rtp 


xm 


§. 37 
1—16 


■]bn^ 


„ 


17—24 


nn*> fwo on« n^ttn '= 


r. 


26— XIV 7 


piKn iino *3t**i •> 


XIV 


8—19 


miT.iaa j>en dk 1 


n 


20-XV 3 


•pais *nn^o m.T iok*i '* 


XV 


4—16 


i33ip anpon anpm 1 


» 


17—41 


pun *?k aaKaan niil* 131*1 '* 
UD79 [0*D 'D*D tO">p 
§. 38 
XVI 


1—35 


mp 


xvn 


1—15 


•npbn ^ •wsin ,TliT 13T1 * 


ff 


16-24 


finxo npn mn* 131*1 *» 


. 


26— XVIII 7 


nra nK a©rn nil* 10K*1 *» 


XVIII 


8—20 


™« **" mn* lam Ti 


B 


tl— 24 


mn *A*aa^i < *i 
86-82 


avhn'xm ,11.1*131*1 '' 
bwn pnD 


D*D TV* 


v 


§. 39 


npn 


XIX 


1-82 


nimnnpnwtn ni«1* 13T1 ** 


XX 


1— XXI 20 


mi*n *?3 iiw *33 wan *» 


XXI 


21— XXII 1 


D'aw^o *?mt^ n^i * 
^ fO*D 'D'D ?"f3 
§. 40 


F*a t 


XXII 


2—20 


iiBi* fa p*?a Kin *• 


„ 


21—36 


rarn ip33 dx*^3 opn i 
86— XXIII 12 


DX*^3 K3 *3 pfa i*0tt**1 it 


XXIII 


13— XXIV 9 


'HK K3 *]*? p*;3 1*^>K 1DK*1 '• 


XXIV 


10— XXV 9 


dj*^3 *^k pb p)K inn i 
fttoZp [D»D 'D*D Tp 
§• 41 
XXVI 


10—56 


DPD* 


„ 


67- XXVII 11 


nSn nips rrAm ' 3 


xxvn 


12—28 


nto nws f?K nvr iOKn ** 


xxvin 


1—16 


^rw» -3a riR un nid* 13T1 "" 


xxvm 


16-81 


nxDiKa ptwnn mnai ' n 59 b 468 ilHSHB — ftTttTlB ran XXXIIT 18-23 

24-XXXIV 12 

^JtflNI J * ^ K "° naw ibk j^na? 1 ?! '•» 
-ma ibn twiAi '" tW = 377 

io raw -isoa SpJP N^ 

na ymb tnen iW nvens *nw pi p« 

tnen ttw 'nam nw »miw »nw pa 

TVW = 


= 378 


prwow pmwna 


pa* pro mW nwifi 'a 


XLVII 28 


iW .TlWP 


row ansca pio app* vn 


xxvm io 


* paw inao apr mn 


10 


paw moo 3pp> MPl 


XLI 1 


o>a* o>n:w ppa »mi »W = 379 

d wai otwu min maw Dowser ^ 

§• i Gen. 


I 


i-vi 8 . 1TOITQ 


mm 


Josh, 


I 


i-x 43 nwa ma nmt vn 


OWSJ 


P8. 


I 


i-x is won mno v &&n nw« 


a-aina 


Gen. 


VI 


9-xi 82 ro m bin 


rnin 


Josh. 


XI 


i-xv es pa* pawa vw 


cr-ai 


Ps. 


XI 


i-xix 15 fro ova mm -pp* ■* won mno 


o^ama 


Gen. 
JoBh. 


XII 
XVI 


i— xvn 27 *p *]? 

i-xxiv as ejov mb Wan ion 


mm 
tptrru 


Ps. 


XX 


i-xxxm 22 ibpo n* wmo •* mm -pp* 
i-xxn 24 nW T^K KTI 


trawa 


Gen. 


xvra 


mm 


Judg. 


i 


i-x is wim ma nn* »mi 


o'traj 


Ps. 


XXXIV 


1-xli u npn Wo -w iapo nK imws 
i-xxv is tTW *TT VtV) 


owe 


Gen. 


xvra 


mm 


Judg. 


XI 


i-xxi 26 mfein nnon 


ewaj 


Ps. 


XLII 


i-L 28 rain jni i*W maa •* npn Wo 


tratna 


Gen. 


XXV 


§• 6 

i9— xxvm 9 nvrbn rf?H 


mm 


1 Sam. 


i 


i-vii n owin ja in* wk vn 


owai 


Ps. 


LI 


l-Lxiv ii man ^ ** fm vW maa 

ft. 7 

io-xxxii s 3pJP RSffi 


caina 


Gen. 


XXVIII 


mm 


1 Sam. 


VIII 


i-xv 83 bioaw jpr iwio vm 


o*mai 


Ps. 


LXV 


l-Lxxn 20 innr!? aio -jk ^ man *^> 

ft- 8 

4-XXXVI 43 DpJT f"DE^l 

34-xxv i nnann Wiaw -tW 


traina 


Gen. 
1 Sam. 


XXXII 
XV 


mm 

0^33 


Ps. 


LXXIII 


i-Lxxvni 72 yrbm ona no v ana t« 
§. » 

l-XL 23 SEW 


D-2W3 


Gen. 


XXXVII 


mm 


1 Sam. 
Ps. 


XXV 
LXXIX 


2-2 Sam. VI 23 V1WPD1 pPB3 WW 

i-lxxxix 68 mwA nWn •» ana i«a 
§. io 


oiraj 
o*ama 


Gen. 


XLI 


i-xliv 17 f pa tpi 


mm 


2 Sam. 
Ps. 


VII 
XC 


l-xvn se "jbon aw o vm 
l-cv 46 mio: Wa> >a -* mwA nWn 


o^'aj 
ci-ama §. 48 XVI 18— XVII 7 

XVII 8—20 

XVni 1—22 

XIX 1—13 

„ 14-XX 9 

XX 10—20 
XXI 1—9 OTMDtt 

lai -pa kW» o ' a 

onW n'inaS mm v6 ^ 

7nSn mm nny o "» 

*pn Waa 3»on k 1 ? ^ 

n^p W aipn o 'i 

nanio Wn srea» o ' T VTJIS^ P'D 'd>b r« S. 49 XXI 10-XXII 6 
XXII 6—12 
. 18-29 

XXIII 1-9 
10-21 
22-24 
26-XXIV IS 

XXIV i4— 22 
XXV 1-19 *b$ pro 'd*b ^p iiox jp mp» o ' a 

piwk w»k np» o ' a 

nw« n» w^k np> vb ^ 

^a'K ^t? nana lotn o J;i 

ma *nn o (1 

■pn D^aa «an o '» 

maw pwpn k 1 ? ^ 

D'W3« pa an mm o #1 XXXI 1—11 
«inn 


12—19 
nwp^ nban o '= 


1—8 
^mw» ^pn nwo iyi <j 


9-26 
o^nam nwo naTi ^ 


1— 11 
pawn pibw cut mm ^ 


12-69 
iiiriK n» f? mm nna> •« 


1—8 
^mw> fe ^ nwa mpn ' l 


'33?B 10*0 


T)^d a*ap 


9-11 


§. 61 


Bttatt 


12-14 
*]nx o»pn fpa^ - 


16—28 
onpT an« o ^ 


1—4 
T»W tk3» o mm " , 


6-10 
^•pfAn mm i»om *" 


11—14 
ruttn mxon o i 


16-t20 
1—3 
4—6 
T3e^ »nni mn ' T 
oi"A mm mwn ' 3 


7-9 
pwim^ nwa mpn ^ 


10—18 
nniK nwa in ^ 


14—19 
}n nwa b* mm iww <n 


20-23 
nanan W -dkok o ^ 


24—80 
nrob nwa rrtea »mi ,f 


n$h$ 


}0'D 


pio^D v 


1—6 


§ 62 


wwn 


7—12 
B^TP ftH3» 13? - 


18—18 
pHwaaWinaaT •* 


19—28 
29—39 
picn mm kyi *» 
'frar* laan A •» 


40—43 
t a^aw W KWK o ^ 


44—62 


TaTi nwo nan •» 
ja^o id^d a*i 


1—7 


§. 63 


nron 


8—12 
13—17 
fan ibk ^Wi '= acn nnDfim nwiD - rtrttn.swerm 469 Numb. 
Ua. Numb. 
Isa. K"Dr = 381 

trip*. 

§• 24 I 1-V 26 $. « VI 1-VIII 36 

I 1 — §. 26 IX 1— X 47 §.'27 XII 1— XIII 69 XIV 1— XV S3 §. «8 mats §. 29 xvi i-xvm so XIX 1— XX 27 
mom* 


min 
BWSJ 
d-ama Dnnp dwas 
D'avia §. 31 XXI 1-XXIV 28 III 31- .♦♦♦♦♦ Bwa: 

k»ddp W? Kate ii&Tara °™~ §. 82 xxv i— xxvi 2 ^D TD «™ 

*•*«•• dHt'ai 

****** d*ama 
" fi. S3 

xxvi 3-xxvn 34 TfipTH ™ 

****** awas 

POmW OnTO DIOI D'aina 
3W = 382 

§. 34 §• 11 Gen. 


2 8am. 


iqw 


min 
d**<aj 
d»avo 


Ps. 
Gen. 


pm m « 


mm 


1 Kings 


row D^Wa >m 


d'traa 
c*aina 


Ps. 


wow 


mm 
o*ras 


Exod. 


jmrn 


mm 


1 Kings 
dwas 


Ps. 
d"aina 

X 4- xliv i8-XLvn 27 mVP I vK Wl ™ 

xvn 27-xxrv 26 no^no Til Kiaa vm »** 

cvi i-cxvra29 jn >o>Dn new •»» ^o^o <»*» 

§. 12 I 1— IV 20 
I 1-IV 6 IV 21- VII 89 
V 1-VIII 8 Numb. 


VIII 


1— XII 16 


Isa. 


VIII 


9— XII 6 


Ezra 


V 


1— 


Numb. 


XIII 


1-XV 41 


Isa. 


XIII 


1-XVIII 3 §■ 36 §. 36 § 37 mv» 
dnrai vd -man ™ 

1,TW ptn ONt'as 
* a»aina 

Nvi ntna ™ . 

*vrb io »twk °* ,a3 

♦ ♦♦*♦♦ o-ama 

Trnbpm mm 

mm d*dp Tin n**> 
rwa: un nanm **»* 

*]^ r6w ™ 
ntn im tea kvd °* ,:j: Eiod. 
1 Kings 
Job 

Exod. 
1 Kings 
Job Exod. 
2 Kings 
Job 

Exod. 
2 Kings 
Job 

Exod. 
8 Kings 

Job 

Exod. 

Jerem. 
Job 

Exod. 
Jerem. XLVn 28-L 26 S^ff* TM 

I 1-VI 88 fpt TTT T^Om 

cxix i-cxxxv 21 mo *a mrrt mn^wDn nwK D ^ M 

DT = 380 

mow 

§. 13 

i i_vi i mow rfcm ,twv 

vn 1-1X22 note? roawa run »*» 

cxxxvi i-cL e pp p«2 iTfi w»k t» mn*S mn * a,n = 

§. u 
vi 2-1X36 ■■OTOK^K in*! ™ 

ix 28— xviu 45 otaaon *w nte ° ,r:u 

i i_v «7 bpw bipv b v pKa mn *»» 

§ 16 

x 1-XIH16 maama*^ ™ 

XVIII 46—2 Kings IV 41 ItTlVl JTliT T1 D ' r3J 

vi i-xi 20 dp DfiK *a mdk •* ^p»* Vipw A ° ,awo 

§16 

xra 17-xvn 16 ?T?ED VP1 mw 

IV 42— XI 20 TVtho teaD IO ttPKl fl,r33 

xn i-xix 29 W3W wtr phviam* o3DK ™» 

§. 17 

xvni i— xx 26 TOT yOW^l n,,vi 

xn i— xvin 8 twwp OT3V XDV p fi,r3) 

XX l— XXIV 26 TTBT foBH ^ t 3 , 1 t^ ^JW p? ° ,3Vl5 

xxi l-xxiv is DTODWBfl TDW\ n ™ 

xvni 9— xxv so irvptn "fjtyj rwrnn rova *ni B, * ,a3 

m^» vatm ■» Tnci ^ron o^ma 

xxv i-xxxi 40 DV3Hn 

§. 19 

xxv l-xxvil id nDTin ^^ 

i i-vn to iiTtn* nan a,,ra3 XXXII 1- §. 20 xxvn 20-xxx io mstri ImHI "^ 

vn 21-xvi is »= m-^jh nntax ni.T imt ns ^^ 

****** D^avo 
!. 21 Exod. 


XXX 


11-XXX1V 36 
Ken i j 


ii im 


Jerem. 


XVI 


19— XXXI 1 

§. 22 
W3i n* mm 


c^aj 
onma 


Exod. 


XXXV 


1— XXXVIII 20 
Snp'n 


mm 


Jerem. 


XXXI 


2-XXXVIII 18 


1" 


kid miT noK na 


o-^'as 
o-ama Exod. 
Jerem. XXXVIU 21-XL 38 
XXXVIII 14-LII 34 Tflpb mm «470 wp'imm Jiwv — I'Tfiufim mitnc wi Dan. Ena I 


1- 
80 


xim 


1- 


XXXI 


40 


xxzn 


1- 


XLn 


17 


i 


1- 


IV 


86 


IV 


26- 


▼n 


tt 


nn 


1- 


xn 


18 


i 


1- 


vn 


88 


vn 


87- 


V 


19 


VI 


1- 


XIV 


81 Borii H*»8tnuift XXI pip i nava 

npav* 

yto *iaa ate* 

pp *n nava 

■vwno wn oi p 

iwa pn« mn *a 

pip B J13VD 

ip rwa pnx mn i» 
am* *po 
pipinara 

tp Smn 
lebo woiaa ^p koo i6a 
pip *** nava 

tp pnv mtpv {D 

itwj '3*?a wifrts 

pip a* 1 natD 

<tp iwroSa rnaW? «nfw rra a p 

tow spo 

pip r» rtava 

tp ww 
I* oaa wpS jn >tn^ pi mo^ p 
pip y» twa 

tp *tf?K fna fo 
nairt vtS* ^ mat 
pip Yts nava 
v tfoxh poen wia vm p 
mw *po 
pp r> nara 
i_ rwn two rooo 

nw = 385 

Tirpif?K 7136D mm 

ipo mm run* otv 
i_^ Tpc mm *■ 

rrw inm * 3 

omanoatn •* 

innn npa to *» 

•pai pot ofroK npi *» 

natA* jio fm 

Tpe mm * 

pmt mr -mum * 

mm * 

earn "» 

wr*mp * 

AID TO i 

oma* npn *» 

D**Qin ttik vn ** 

*r^m oi*a * 

•na* ema* to pmr tok»i * 

OiTiaM MvVI ** 
*|IO0 Rip*! *" t— 18 
14— SI 
•8-t* 

ST— S4 

1—8 
8-8 
•-IS 
14—17 
18— 81 
18—88 
87—84 

1-8 

4—8 

7—9 

10—14 

14— 84 rtm - S66 LMt xn 1-* 
7-11 
18—17 

18—84 84 monmt * 

w flit npTi * 

rwnon K70 np^i *> 

naton hut mm *» 

ntsonn aTfi mh *»» 

07V flpn? Da? mw nn*m #i Numb. 
Isa. Im. Numb. 


HwA. Mnmb. 
Iaa. Dent. 
In. J. 88 

XVI l-xviii 32 iDp TlpV\ """n 

xvin 4-xxni is noipwK *?* mm no* na >a «w §. 89 
XIX 1— XXII 1 
XXIV 1 -XXVIII 89 npn ™ 
ppia mm nan *** $.40 XXII 8— XXV 9 

xxix l— xxxm 6 


S. 41 XXV 10-XXX 1 
XXXIII 7— XXXIX 8 

§. 48 
XXX 8— XXXn 48 
XL 1-XLIII 80 

§. 48 
XXXIII 1— XXXVI IS 
XLI1I 81-XLIX 18 

ro» = 383 

•• -*4 

I l-III 82 
XUX 14-LVII 18 


napioroiom "•« 
h *nix» it or *■*» §.46 m ts— vn n 

LVII 14— ^aw p»x tdhtti fXITTHI ™ 

130 170 170 OTP03 §. 46—68 ram Jirop onp ows mam Dwiart Sa :mpS trarac tid "p 
nav Va man pip ntpw tp nooo .onio ovn p m^»3D 

4TH30 DTpnatn 
pmp nunav *ink pwn nava I 


i— 


*w i^nn ♦Twito 


xu 


14 


ptTtnn *ioo p|io 
p'rip ♦3 i v natD 


xui 


1— 


tp npn Tito 


lxxh 


80 


^ v inn *]io 


Lxxm 


t— 


p© >fcv»7tv nava 
ip nvo7 fl7om 9pu ctbo *a 


CVI 


48 


pip i p , a*i naxo 


cvn 


1— 


TPTTVI 


CL 


6 


o'th utwh mnv 9wsn "•off 8^ib 


i 


1— 


pflp *n fC9l73 

V TXCfrV vlWS Vino 


xvra 


9 


ipVtjd 


xvm 


10— 


pip i nava 

«BM 4iftA W^%8A8A 

IP IP 71300 


XXXI 


8 


*7U0 C)1D *c?n nrnDBm nwnz - rrruMm nrena 471 Numb. Numb. Exod. Exod. XXII 


26 


XIII 


1—10 


ft 


n— 13 


„ 


H— 


xxvm 


19—25 


XXII 


24-26 


r 


27-XXIII 6 


xxin 


6 


xxvni 


19-25 


xxxiv 


l— s 


* 


4-10 


n 


11—26 


XXVIII 


19-26 


XXXIU 


12—16 


ft 


17—23 


XXXIV 


1—3 


n 


4—10 


r» 


11—17 


ft 


18—20 


• 


21—26 


IX 


1—4 


. ft 


6—8 


» 


9— 


xxvm 


19-26 


xin 


17—22 


XIV 


1—4 
6—14 


„ 


15—25 


» 


26—31 


XIII 


17—19 


» 


10-22 


XIV 


1—4 


ft 


6—14 


ft 


16—18 


ft 


19—25 


„ 


26—81 3'W = 392 

mob* XIX 1—6 

7-9 

„ 10—13 ontnpi - 

„ 14—19 
. 20—25 vmbx dv 

K3»3 ip 3tf3 IK 1W 

tbtfb* dv 
h vnp •* 

yry >3 rrm '= 

joki^k dv 

*)D3 DK '* 

^>pn k^> o>n^K * a 
man k^> ^ 
nnaipni *» 
ddk^k dv 

Y? *>DD '* 

bow ** 

•jdk 3*?n3 ■» ^ nor *j 

ormpni * n 

raof?K f«3 p<i 

■idk nnK nm ** 

nam n« oj ** 

•f? fae * 

teen "i 

1^id» *» 

nixon anm i 

d*d* nw *» 

dikdSk dv 

'3>D 131D3 ** 

not>nninwn ' a 
DfDipm "i 

XOKO^K DV 

T3«n -n-ni *2 

dtoo *|W? nan '^ 

Ak pincn no *i 

noa. *" 

rOD^M pO (Ml 

nDDD wan '= 
win -arn '> 

pjntn no •» 
ov6Kn *ji6d wan "> 

no: '» 

Tl^KDV 

Kata np -roan fa are ion •» 

► ■£> rawa ** m»T Tom ** 

nva Tin *« 

?a»D nn ^p nvr Tin *» 

raw^K dv 

"roan fa XVI 1- 

4 *W = 393 XXXH 11—36 
XXXIV 1-3 
4- fan 
w faen naD*?K pc pn 

ma nnK 

Ta nsna 

kid nfa ^pKa^Ki for =387 

r\y\Db* Levit. XXII 26—33 

XXIII 1—8 

» 9—22 

23—32 

33 XXIII 4-8 
9-14 
16 XXIX 17 XV 19—23 
XVI 1-4 

6-8 
9-12 

.• 13 XVI XXXIII 1 ♦atffan b)¥bx dv 

asra IK iw 

m.T hpid 

lion 'a 

^arn tnna 

*wr mwana 

nao^K fK3 [Ki 

ara ik to 

narto 

mrp.nmo n^x 

iKan ra 

DniDDI 
KID »pK3^Kl 

pS» ov ^>a -mio ^ Am 
ni5K Ak »3rn ovai 
rrDtt = 388 

maan fa 

fain kS 

near roar 

naon 3n 

^3® 13A» nao^K jKa (m 

f'3i1K nor 

>3K^K DV 

K3^a Tp naian nKn 

fi*D» = 389 Numb. VI 22—27 
VII 1—11 

W 12 XVn 8—9 
10-13 

• '14 XII 21—24 

, 26—28 

„ 29—36 

. 37-42 

XII 21—24 

n 25—28 

„ 29—32 

„ 33—36 

„ 37—39 

„ 40-42 

ft 43 ^1K^»K DV 

D'ano nana 

mfa ova *iTi 

^aro dv fai pwnn 'ova anpon 

nvntb* *i5k Ak (DKn^K dv 5t-r = 390 K"3tJ^ = 391 pbi& Kan 

PBnn* tw?n 1 3n* 

nw ana ^ikSk dv 

yrtp) idvd 

iKan »a «Tm 

rbhn *xna >nn 

iron 

IjDon npn nK? 

nao^K (K3 jki 

iaro 

iion is rrm 

jiWn ntna tpi 

ona» prnm 

iron 

f»KW >aa acnoi 

noon npn nm 472 nrnMrn rrrene - rimeem nrtnB aj?n Esek. 
Exod. 


xLm 

XXX 


10—27 ttptms 
11-XXX1V 85 


•ran DTK p fin* 


rai 


T5W = 394 

ins nvvr\ 
1 Kings 


xvra 


80—89 0'3^D3 


annnTrV«n 


rx 


Deat 


IV 


26—29 


T^in >3 * 


Exod. 


XXXV 


i— xxxvm 20 


bnp*i 
n 


„ 


80—34 


■ptraoi *T^ 1X3 *= 


1 Kings 


VII 


18-28 *3*» 


no7W *pon nw*i 
*npe rfa* 


r* 


» 


ii 


86—40 


nirtf> nnn nnx '- 


Exod. 


xxxvin 


21— XL 88 
.T3W ~ 395 
1 Kings 


vn 


40 61 eo^oa 


Dim wi 


re 


«mwm 
mw - 398 


Namb. 


xxvm 


1—6 


TX * 


inpn 

1— V 28 


ft 
8—5 


mow »tfn * 


Leyit 


i 


Hnp^i 
„ 


» 


6—10 


Tonn^ '- 


Is*. 


XLm 


81— XLIV 8 n ^ a 


»nw it dv 


3"»p 


» 


„ 


11—16 


D3Wnn WK131 '"> 


Le*it 


VI 


i-vni 86 


prm n» IS 


roo *rrn r»n }io fm 


Jerem. 


vn 


21— .-pd*vc 


hjd ambp 


rt*jp 


„ 


„ 


1—6 


IX * 


Lexit 


IX 


1— XI 47 


wwn dm vn 
ii 


» 


6—10 


Ton twp - 


3 Sam. 


VI 


1— vn 8 ^»w 


■mepi 


TD 


„ 


„ 


11—16 


oswinwmai '- 


Lerit 


xn 


1— XIH 69 


jrnm *d to* 
» 


VII 


1— 


nanpp *» 


2 Kings 


IV 


42— V 19 o^bo 


fcao *3 ttnn 


.Tp 


nr niW3 wixp kb bts 


Lerit. 


XIV 


1— XV 83 


ppnn n*tt 
1W = 396 
8 Kings 


VII 


1_80 tnhea 


wor w^st-iDttn 


1-p 


rnnttfipn rrptnc 


Lerit 


XVI 


i— xvm 80 


ma nm* 
Oen. 


i 


1— VI 8 


n^^^Q 


Esek. 


xxn 


j_16 fcptn* 


otwnrr BDiwin 


1*1 


Isa. 


XLII 


i n»]?c3 


13 "prist H3P p 3 *°P 

ro rrfon rfcn 


Lerit. 


XIX 


1-XX 87 


o^enp 
Gen. 


VI 


9— XI 32 


Esek. 


XX 


1_ . btptma 


rrpwn rwa »rm 


rn 


Isa. 


LIV 


i_io m?v3 
Lerit 


XXI 


1-XXIV 23 


dwdpi ^K 10H 
Gen. 


XII 


1— XVII 27 


Ezek. 


XLIV 


16_81 fcptn* 


ontoi o^naro 


3*31 


Isa. 


XL 


26— XLI 17 fr ^ ,a 


wonn ^o ^xi «^p 


Lerit 


XXV 


1— XXVI 2 


WD TD 
Gen. 


xvra 


1— XXn 24 


Jerem. 


XVI 


19— rinses 


tooi w nvn 


rop 


8 Kings 


IV 


1—87 wibca 


Wib nnn jwki ^p 


Lerit 


XXVI 


8-XXVII 84 


vnprn dk 
Gen. 


xxm 


l-XXV 16 


m» "TT WW 


Esek. 


XXXIV 


1—14 fcfw* 


tow OTl fe K33n 


v*i 


1 Kings 


i 


1_84 t^** 


*m TSom * 


trw = 399 


Gen. 


XXV 


19-XXVIII 9 


rn^mr^H 


"OTDD 


Mai. 


I 


1 *WV irO 


(«) mn> tit two «*i 


Numb. 


I 


1— IV 20 


wd -man 
Gen. 


xxvra 


io— xxxn s 


DpP^ K3TI 


Hos. 


n 


1 82 "W* ,,,na 


bmw >33 icdo nvn 


1*31 


Hos. 


XI 


7— xn u iw^iro 


o^n *on **-* 


Numb. 


IV 


Sl—vn 89 


wan ITK KW 
Gen. 


xxxn 


4-XXXVI 48 


Jadg. 


xm 


8 26 mbmms 


nmto nn« vn vm 


*> 


Obadiah 
1 81 "^ v '* ,il 


nnavpn ^^ 


Numb. 


vm 


1— XII 16 


Tn^prn 
Gen. 


xxx vn 


1— XL 23 


npr D«n 


Zech. 


n 


14— IV 7 n, "° ra 


viwenvi 


ron 


Amos 


ii 


6-m 8 -w *** ^kiv w> ntr^w Sp a "^' 1 
(?) naum moDrri 
Gen. 


XLI 


i— XLIV 17 


fpD %T! 


Numb. 


xm 


1— XV 41 


-^ rfcw 
1 Kings 


m 


15 IV 2 0*3^03 


rrnm v^« wan 


Josh. 


ii 


1 84 p»im*3 


D*6Wn p WliT h7Vi 


*3 


Gen. 


XLIV 


18-XLVH 27 


Numb. 


XVI 


1— XVm 82 


mp np^i 
Esek. 


xxxvn 


16_88 S«p«r3 


fv-prrp rn 


1 8am. 


XI 


14— xn 22 ^nw» 


fcfan rotoi is 1 ? 


TO 


Gen. 


XLVII 


88— L 26 


apr to 


Namb. 


XIX 


1— XXII 1 


npn nm 
1 Kings 


n 


1 18 trs^na. 


tit ^ ttipn rB 


Judg. 


XI 


1—88 wum 


npfcin nrwn 


n*3 


ntr = 397 
Namb. 


xxn 


2-XXV 9 


pf?D m*l 
nv>v rhm 


maw r6m 


Micah 


V 


4— VI g ID*B3 


Di7W nt nvn 


rrti 


Exod. 


i 


1— VI 1 


Namb. 


XXV 


10— XXX 1 


OTTTft 
Jerem. 


v i 


l_ mora 


inw nan «p 


1 Kings 


xvra 


46— XIX 21 6*^M 


in^n ^>k wm nvr m 


Mt 


Exod. 


VI 


8-IX 85 


miri 


Namb. 


XXX 


2—XXXn 42 


moon *wm 
Esek. 


xxvm 


84-xxix 21 ^p^'-> Sitw rraS t» mv 161 «^ 


Josh. 


Xm 16—33 wi* 


•too rnn 


r* 


Exod. 


X 


i— xm i6 


run© 7K «^ 


Numb. 


XXXIII 


1— XXXVI 18 
Isa. 


xvm 


7— XIX 85 fr V» ,s 


wfavsfnnnw ^ 


Josh. 


XIX 


61— XXI 8* P™' 3 


m^ron nto 


r» 


Exod. 


xm 


17— XVII 16 


n^wn to 


m = 400 


Jadg. 


IV 


4 a*MV3 


ruraa fwn mi3Ti « 


D>-QT 


Exod. 


xvm 


1— XX 86 


inn ,> potn 


Deat 


I 


l— in 22 


unsnn.Tbtt 
Isa. 


VI 


1— VII 18 fTVW^3 


irrTjr *|Son mo ran «p 

D^twnn rfein 


Isa. 


I 


l 87 iro^a 


viotp ptn 


«P 


Exod. 


XXI 


1— XXIV 18 


Deat 


IV 


26—40 


Dtoronwi 
Jerem. 


XXXIV 


8— XXXV 11 Wi« 


JTH *WH "I3in ^PP 
TOTTP ^ *Tp*l 


Jerem. 


vm 


18— rw* 


OC>DK PjDK 


6"3p 


Exod. 


XXV 


1 -XXVII 19 


Deat 


rv 


25-40 nan njwro n™& 
1 Kings 


V 


86 -VI 13 e^ea 


nosn jns mnn ^» 


Hos. 


XIV 


2 10 pwina 


(»nv raw 


■rsi 


Exod. 


xxvn 20-xxx 10 


mam nrni 474 fiTHBfeffi ftrtriB — nnBfirn wfi nj?n 3*fl = 402 


~ 


Letlt. IX 1— XI 47 


'WttT 


nn mi rawh 


2 Sam. 


VI 


1-VII 3 n '= ^« 1BW 


Tin nr epi 


I**. 


LXVI 


1-24 


*•*> itwa 


>KD3 DV3tVl mm 1DK .13 


L«Tit xn i-xm 59 


pmn 


tnn ito 


8 Kings 


rv 


48— V 19 n onfm 


r«^» ^30 «3 tt^KI 


1 Sam. 


XX 


18-48 


n bmota 


ttnn ino prim iS iom 


LeTit. XIV 1-XV 8S 


yiixa 


8 Kinfs 


xn 


1—17 


J%rb D-a^n 


WHUT DW JOT p 


8 Kings 


VII 


3 — 80 rra o'abo 

Lent, xvi 1— xvin so 


o*ttT3K nwmi 


•rot 


Ezek. 


xxn 


1—16 1*6 baptn*" 


own to n« B»rnn 


1 Sam. 


XV 


2— S3 


W> ^H1DV3 


ni83x m.T 1DK H3 


LeTlt. XIX 1— XX 27 


wmp 


»T1D 


Ezek 


XX 


8—14 3"> *>Kpm* 


Exek. 


XXXVI 


85-88 


n*a ■Wpm* 


nz^hp v»fnn 


Leilt. XXI 1-XXIV 23 


nDK 


ttTBTT 


Ezek. 


XLIV 


15—81 yb bj^tn 1 ' 


wbn ovoni 


» 


XLV 


18-XLVI 11 


**> VKJJWT" 


pvma mir ion m 


LeTlt. XXV 1-XXVI 2 


^^d ira 
noD bv pwn urb 


Jerem. 


XVI 


19 -XVII 8 K-n-e'v 


tpdi np mir 


Josh. 


V 


8— VI 1 


"rptrKra 


itvin npa 


Lerlt. XXVI 8-XXVn 34 


^npm 


W DYQ 


Ezek. 


XXXIV 


1—88 3*3 b*ptrv> 


f?irw nm bv naart 


2 King* 


xxm 


81—81 


ro D'a^oa 


Ttdh ix*i 


Hamb. I 1— IV 20 


vd nniDn 


"tjdo w vrb 


Hos. 


n 


1—88 *a wtn 


^mtn >33 iddo mm 


Esek. 


xxxvn 


1—14 


ra •wpm-a 


mm m ^ nnvi 


H-smb. IV 21-Vn 69 


IW3 


8 Sam. 

Etek. 
Hab. 


xxn 

X 

i 

m 


1—61 

88— xn 6 

1-28 
1—19 


m Minora 

" 'le^npTrre 
•a ptparta 


mrrt tit ismi 

TOP 1 ? .333 01V1 TIP 
Hj0 D'tfvttQ Vm 


Judg. 

Zech. 
Josh. 


xm 
n 

n 


8—86 m cwv 

Nub. vm 1-XU 10 
14— IV 7 -a ppnsta 

Hrurab. Xm 1-XV 41 • 
1—84 '•apwrro 

ffnib. XVI 1-XV11I 12 


runxo inn ttn» vm 

•jnbprn 

viottn '3i 
roi3n bm irm 

jwim rnvi 

mp 

wn b* ^kiov ^onn 


1 Bun. 


i 


1-H 10 


'M ^>M1D«n 


witm p ttk ttw vm 


1 Sam. 


XI 


14— Xn 22 'n bmswa 


Jerem. 


XXXI 


2—80 


«'«w> was p i«a mm no* na 


Hub. xix i-xxn 1 


npn 


lOIIWttb 


Judg. 


XI 


1—88 'ec'ttr 


It*. 


Lvn 


14— LXX 81 


t*a ■vpw 1 


1^0 Ad tdki 


Nub. XXII 2 -XXV 9 
Jonah 


i 


1— IV 11 


•urwa 


> jw bx mm w vm 
ITDIDb 


Micah 


V 


6— VI 8 •! rons 
Hurab. XXV 10-XXX 1 


Zeeh. 


XIV 


1—81 


'1 fTHQT 


fl-TTPv K3 DT TDH 


MaL 


n 


6— ni 4 'it or^o 


mnnmnvins 


1 Kings 


VII 


61— Vm 16 


*n 0*070 


rDttTon 73 qtvui 
TP1D 7W ItTP 


Jerem. 


i 


lotb. XXX 2-XXXII 42 

i— II 8 'lerwro 


vmrr n3i 


Eaek. 


xxx vra 


18— XLIX 16 


t"3 pUptfl' 1 


"DTK ^ JU ID 0V3 


ink. xxxin i -xxxvi is ^JJDD 


1 King* 


VIII 


64-IX 1 


'"trobo 


Tttshv nrao vm 


Jens.. 


n 


4— 's n*u'iti 

•OTt,ii-nitt 


mm i3i 5pd v 


rmn mottf? 


■Jam. 


i 


t — U % n-yr'a 


vww pm 


Josh. 


i 


1—18 


*y«rm 


mots /no nrot *vm 


Berit. IT 26-40 


3K319 


Am*. 


i 
xn 


m - 403 

nKfiRttj^K 

84 .MBM» 


Tin YT37K p 

Tflltl D'sV/V 0*370 


Jerem. 
Isa. 


vni 

XL 


18— IX 83 i rro^a 

Dent. Ill 28-VH 11 

1—86 vrfpra 

Dent VII 12 -XI 25 


- I30*0M *5fDH 

fJIUlMI 

TOTD TOTD 

apj? 


\ 


xm 


1-XXIV S3 
10WM1 IH3TK ^K1 


Isa. 


xj^ix 


14— L 10 Tsrrnra 
Derrt. XI 2C-XVI 17 


|rif loitni 


Judg. 


i 


1— 
atnnmfctp 


Isa: 


I4V 


11— LV 6 r3 rr»pvo 


n'ivu rmp 


• 


XI 


11 


MHtD 


t'linfn mm *3©7 


Bert. XVI 18-XXI t 


t3W7 


• 


* 


18-XXI 86 
muan nsm bm 


Iaa. 


u 


18— Ln 7 rra mwc 
DwtXXI 10— XXV 19 


dddtdo mi mn •«« 
MXn 


1 Bam. 


i 


1— 
win ro^p 


Iaa. 


LIV 


1 — LV 6 1*3 rcevo 


iiyp trt 


* 


xn 


88 


KfiKtfi 


u» n* twv mvbv 


Best. XXVI 1-XXIX 8 


irantD 


* 


m 


88— 
"h rhbn nan 03 pi 


Iaa. 


LX 


1—88 rra mjm*o 


nut l Bflp 


* 


xvm 


14 


■KDKtn 


V3T1 737 TT! %*m 


Beat. XXIX 9 -XXX 20 


t3t3X3 


'* 


■ 


16— 
**nrr tuw in^i pi 


laa. 


LXI 


10— LXDI 9 6*3 n-w* 


VWIlfW 


»» 
8 Bam. 


XXV 

V 


88 

84-* 
10 
11— 
•vin mm dh3 »3« *n pi 
^nn oi^n p6«n pi 


Isa. 


LV 


Deit. XXXI 1— SO 

6 — LVI 7 i*3 nyro 

Dent. XXXII 1-42 


iwcon3 mm iwvr 


- . 


XII 


26 


KBWB 


mrr iow rw mpn 


Hos. 


XII 


10— *n prm 


-pr6« mm »33Ki PWl Hos. 

Obadkh 

Jonah 

Zeph. 

Hag. 

Mai. fca. XXX 


1- 


XXXVII 


28 


xxxvin 


1- 


XLVIII 


35 


I 


1- 


X 


16 


* 


17- 


XXIII 


6 


1. 


7 


XXXIII 


16 


* 


17- 


XLVI 


27 


I 


1- 


XXVIII 


ie 


* 


20- 


XL|T 


17 XL 
LI I 
III 

I 
III 

I 
XLIV 
XLV 

xW 

XCVI 
CVI 

CVII 
CL 1- 
U 
12 
24 

1 — 
21 

1 — 
20 

1— 
24 

1— 
87 

1— 
11 

1— 
48 #£)**?£ tt&fctt& HTTDBm riWTB — rmfcBffi 1 j i - fci-> £ "fin R33.1 DTK p [01 

313 b* 730 D*» 

313 b* "[*3B 0*tf [01 

iORor*5 

TOT 

'*nn na p 

app* pbn n^Ra r^> 

"nn inna pRO *bdr pi 

PTTliT win vo*a 

"nn m.T or3 ova n*o* nsn pi 

tt&ttfta .-mn* win onn o*a*a 

"nn ma* t<b mn* no« na *3 pi «&***& nbk?£ nar KTn ^>r 

"fin ma p 

KDKta Rian [*ro noanm 

Kian [*ro noanm pi 

ft&Nfta jokotA 

rr-p«^ ••% vw ions nan 

"nn iom p 

KBKt& mn* *nci 

'♦fin Kin *33R *33R [01 
NBM£ lOROfib 

TO nn 

win p 
KBfttn nnaip DRonb 

n3i* pi 

ME)K?& n*:oit DRonb 

*3n pi 

ttDttttt nw nn dkbtA 

"nn na p 
KBKTB Tiara r*b^> 

Rfin DniDtO R"0 pi 

v Tin ? pi 

MfiKtB rpb 

•?« pro ipo rfrnpi 

rp pi 

o^nn bn owsnb LXV 
LXVI L1V 
LV [OR oimxj' nbh* noipic ^np mnn Stt avnn in nicn 
Tfl =404 

§. i 

rwira mBen 

■w o*w Riia >33n *a 

rmaa ma Dnttwvn xxxm 

XXXIV rrpes 

TP 

§■ 3 

pcirva 
■w 

§. 4 

rppwa 
np ra nnhn 

^ n«t n3 *a *a 
pp lRna* mrn w Sai 

•^ -] 1 ? rnaaDn 

03*3R or np«i 
bmtr >nbn mn* bx 

nrrnn i*e*a f»o 
my ni3a^ n** n 1 King* 2 Kings Ezra 

Neh. XII 


26— 


XIX 


40 


„ 


41— 


XXIV 


% 


I 


1— 


VI 


13 


» 


14— 


X 


9 


r 


10— 


XVII 


16 


* 


17- 


II 


22 


„ 


23— 


XII 


17 


ft 


18— 


XX 


6 


. 


7— 


XXV 


30 


I 


,- 


IX 


6 


T. 


7— 


XIX 


25 


XX 


1— 


XXVII 


13 


XXVIII 


1— 


XXXV 


10 


XXXVI 


1— 


XXXIX 


8 I 1- 

V 30 
VI 1- 

XII 13 

I 1- 

V 19 
VI 1- 

XIII 31 I 1- 

vni 21 

xvni 10 
ii- 

XXIV 26 

, 86- 

XXXI 31 I 1- 

XI 20 

„ 21- 

XX 41 

» 41- 

XXIX 21 475 

"fin naia am* on^i pi 

KDKtB ^bnJ? ^an pm 

"nn rfnbm -^on narn pi 

HDHttD niaKOfiS 

. "fin na p 

nDNT£ bmw *aa *pfia 'rotn 

"fin mbv fa*i pi 

K&Mtft Tiia T*n^« m.T *.t 

Tin 133 DHWri fiRO -[^0^ [fifil pi 

K&WD napn tdS 

"fin nSn . ♦ • unann inx *n*i pi 

H&KK3 ow iRDin 

"fin dvo bn [oi 

NBtttB niRtsn rjoai d^r ?|03 

"nn ^»Rrn n^m ?r pi 

KBNtB fiR?n nvn b *ni33i 

o*3Rfi fi^an inp pi 

loaon 1 ? 

"fin na p 

iTiwan naiob 

"fin apya mn* rbo iaT pi 

«DNta m.T 1313 "WW 

"fin [fiiri Ra fi3^a [o 
iDwa ppn* Rinn ova 
"fin niR3 mop nn pi 
par* nirp *nei 
'»nn nw mm raixa *pn [Oi 
KBNtB fiORi oi^r 

OHIO ^p tan w pa IDD^ H 7J£ »«» 1t, ' 1 ! ^,,| 

"fin nna [0 

XD^ta ixRtt^a b*op R*Wa n*a 

'*nn fiRio tnmi pi 

MBMT23 iQROn^ 

"fin na p 

KBNta naio^ *r6R 6 ma? 

'*nn *,iSr *f? .-ra pi 

^DHTD ' lORDfi^ 

tnoo ^ ftaw ** i* 1 ' md i° D^^n *1^1 

"fin na p 
w* *anR bwrnb 
"fin *33p mn* [Oi 

fTliT D» m Vl3D 
"fifi TP S-T30 [01 

ow o*n*aiobi 
"fin dm* o*n»aio^i pi 

lORDfl^ tt&fttB .HDKtO N£D»r!2 NDHttt KDMT2D KDNtS NE3KTD «DH?» ^pnr "fin na p 

ia^* *npna p*o^ 

Rfin *npna pdb [oi 

nmR nn*3 nna 

finnatc* ^ mb w !« D1*1 «"5 Bi 

"fin nn*3 nna pi 

^BHtO pp rroifR Rinn ova «DHrn KDMrQ GOb 476 npiDBrn nrtcnB — nTHDDni nrcsHs u?n §. so §. 6 Is*. 1 Kings Mid. ' hwa 


rnaen maem 
rppva 


fTW *n 


XI 


16— 


-rr 


no no* pin m 


Isa 


LI 


2— 


IV 


D3*3K D.TiaK *?K 10*3.1 


XII 


15 


§. 21 

?rpc*a 


K#n "o m»Dn 


" 


» 


22 


§. 6 


tip nmrwfc *B*oin k^ 

prar rrfon 


XLIH 


7- 


"rp 


*o#3 mpan bz 


" 


LXV 


28— 


TP 


pn*? wa* 16 


XLIV 


8 


§- 88 


ia Trm p*wn 

*np*i rnttDn 
LXVI 


18 


§• 7 

ycvnta 


TOD HK 1K11 1K31 


vin 


1—19 
note Snp* TK 


Hos. 


xn 


18— 


ip 


d"ik nv app* man 


[§• 


88 \ ftpb ppl ""^ »nw» nwro im 


» 


XIV 


3 
ia*nett* one mtfwai 


§.28 


§8 
o*aVoa 


mps r6« maan 


r6sn m»an 


VII 


87- 


TP 


maaon nK wn 


Obadifth 
1— 


np 


nnar pin 


» 


47 


§.24 


rwnan 4>ptt» npna k*? 

mp*i maepr 


" 
21 


§• 9 

rrpva 


reiton mm 1 ? nn*m 

rran-rnaDn 


XLIII 


21— 


IP 


**? *nw i* or 


Isa. 


XXXII 


18— 


tp 


mfw maa »qp aw 


XLIV 


IS 


§. 25 

•top *ina 


n*a na*£> oik niKona 

■oe rnoen 
xxxm 


18 


§. 10 

f?*pw*a 


o**naon n« idd .tk 

ppa vn mawi 


in 


4— 


np 


.mm nroo mm*j na*un 


- 


XXIX 


8— 


ip 


aann o*>m *WKa mm 


» 


84 
:oin pun nK warn 

ftpl'V' tO'B D3^ nS» "03K rorr 
XXX 


4 


§. 11 

prtma 


w can vai6ei 


§. 26 
Josh. 


XIV 


6— 


Tp 


.•mm *aa wan 


Supnva 


'^wrnoan 


« 


XV 


6 
pirn p jna pn 8 Kings Ezek. XLIII 


27— 


IP 


wjm m< i*>an 


XLIV 


21 


§. 87 


mo*aen wi ^»k 


LXVI 


7_ 


IP 


m 4 ?* ^ % nn ontsa 


„ 


84 
nra fe^» pm vm 


§. 88 


ftpii^ t o< * ,,tb n,n ' 1 


BO^oa 


j?n*)2ca mofin 


vn 


1- 


Tp 


miT iai vtatr jw^k lann 


" 


8Q 


v» 


non *uwa bp*i mum 


TtfrtTfJ 


mo nnn maan 


XX* 


1— 


TP 


<b* m.T nan ».ti j 


- 


20 


§. SO 


oann wnm % nnani 

j 


IV 


8— 


TP 


D <, tnp m&on j 

pno inran. mm 


V 


17 


§.81 


ran* ona dtib maim l 

| 


baptma 


tidh ma»n 


XLIV 


86— 


tp 


Kia* k*? mit no *^K1 


XLV 


11 


§. 32 


viaano mm ionn ^k , 


rvpwra 


wd td nnaan 


XXIV 


8— 


*TP 


jnaa djd mm 


* 


88 


§. 38 


maa vapt *raai 


I 


19— 


np 


vnpTQ dk m«Dn 

onwan ia«n ok 


II 


11 
mnn oi*a na 4 ; mm aarai 2 Kings xra i4— 

XIV 7 §. 12 §. IS XXVII 


6- 


IP 


XXVIII 


13 


§. M 


XL1I 


8— 


IP 


XLIII 


6 

XXXIV 11- 
XXXVI 4 §.16 §. 16 npp^ rn rna»n 

i*^n nK r6n xwSki 
mn m*n -w Sitnp* 

mat? ri^n 

aps^ vv^ o^tan 

mm rnaen 

*tw Kin mm *aK 
•pcapK a*u*ooi 

«n rntten 

niDpi fwp nwrn 
nntsa ivk nrn pnoan no Jo h. 

toed vn mafin 


XXIV 


7— 


TP 


mm *>k ipjncn 


* 


26 


§. 17 


mm tnpoa -wk 


'^pw^a 


nn> nnean 


xxxm 


18— 


IV 


*WK D'pim V0T2* 


XXXIV 


10 


%. 18 


na iai> pK 


nwa 


d*issd2^d macn 


LVI 


1 — 


np 


not* mm iok na 


Lvn 


10 


§. 1» 


mbn 16 p hv 


WW 


norm nnaen 


LX 


17— 


np 


an? k*3k rwnan nnn 


Lxn 


8 
-f pAk «|aa naiSo c]*axi «?n rmoBm nrttnc - rtn&m mnsnc 477 XL 1— XLIX 14- 
LI 3 §.46 §. 46 

mptna 

^p §. 47 pnnw 

12V iom lorn 2pP n 7 r 
mor Vipi rrnn LIV 11— LVI 1 ran 

mro ma* §. 2 Vj^ nvp) ra nrhra naira 
§. 48 S Bun. £Mk. 1 Sam. LI 12- 
IM 12 LIV 1- 

* 10 LX 1— ffpwa 
'"»p §. 49 

rrpwa 
np §. 60 DaomO K1H >33K »33K 
faw Vlfa D3BDK01 

iraiva 

'rrb* *b mpp »n 
mm "pmo iok *'pr*a 
ip »» 


LXI 


10— 


TP 
LXin 


9 


§. 62 

TOP *VD 


Hob. 


XIV 


1-10 
Micah 


vn 


18—10 

XXII 1-61 nan *o maon 

•pro *a >a nw *oip 

ft. 61 

nw craso on** rnaon 

mma *wk vw 
dStp >o» fa nitron na ifa?a> ** ^>kw row 

mp >00 iP ^03 fa '0 §. 68 r-raao »-i [§. 62 fDp^ PTl nM *> v BWirm b«b* nama irai 

xvn 22- nun mow uk wip^i mrp idk na 

anprai in* naina mi 
S- 64 

ratm tho m ^nro> 

■w tnn ino jruim "6 io«n 

oSip to "pnt p3i 

§. 66 

ahpv moon 

[§• 7? |&P^ Pyl B , TP»n inn naina XX 18— 

. 42 XV 1- 

* 33 §. 66 

^r»«a §. 67 Tot mam 

tit fa binor.-nom 

novi* ma mran 

[§• '8 f 0p^ p*p] "•'•PiBPi 'nit naina Josh. §. 68 


winn rnttfin 


XLV 


18— 


np 


prona »3iK mrp iok na 


XLVI 


18 


§. 69 


inrnKO »w >op to* 16 


pmrpa 


no& to p»m OV 


V 


2— 


IF 


mm fa mrp ton n»nn nw 


VI 


27 
pnn fan wow »nn Jndg. Hog. Hob. Jndg. H 1— 

» 22 *XIII 2- 

* 26 IV 14 
VI 2 Zech. II 14- 

IV 7 U 1- 

» 21 XI 14- 
XII 22 X 2- 

XI 8 XI 1- 

. 21 22— 

83 Mioafa V 6- 

VI 8 1 Kings XVIII 46— 
XIX 16 II 6 
III 8 I 1- 
II 8 §. 34 

. W *« wo nnnDD rnafin 

•w bvnw '» "iDoo rpm 

mm nK nrn 

§. 36 

BW9 win nKiwarriB&T 

■w mm» inn wk »nn 

^kh^k pai nmc pa 

"w DD'ntia fa. TipDK K^ 

V3D^ TOT31 U0p» §. 36 

iwp*via 
tp 

§.87 

•rop^a 
tp §.38 

bmeva §. 89 §.40 

tvp '•■ma 
tp 

§41 

tp §.42 px na »nottn »3i 
nb \n p mwtrn 

fi3 p ptrin* nfaw 
p^na »3»n nipn 

mnn iioi "ofa 
i3'3eo pirn »ar» fa 

mp np^i 

awi fa ^»inor lom 
mp rnttDn 

lOtt* TO D3^ pfa 
♦Dim V1D33 TP 

npnnKt 

+uhm nnen 
**nn p«n aw 

J*B*D1B 1?^ 

Siaj fa nK wnwi 
Stnw3auD0 

apr n^iw mm 
■pnfa or na^ wxm 

fa nwn mm ti 
•pnnn k^ rwon 

anj*fi pnst)B vi 

inn nn»n Tina 
nonnm twdh moon ^«n moen 
■» imp^n p innrp nan 

mm 0K3 omfa nan 

§. 43 Isa. 

n*oi'3 


^PD» rnaen 


II 4— 


if 


apj>» n»a mm iai t#» 


IV 2 


§. 44 


ifanrp 131 
'*pva 


onnnn n^* rrman 


I 1— 


IP 


pan p inw prn 


» 27 
np*«a ma«n 478 rn&vo) fiTnnD - hhwhi nwi npn §. 75 £ Kings Judg. £ 76 


?*tptrr<a 


xvn 


22— 


np 


xvni 


23 


§. 77 

SKptrvs 


XL'/ 


w- 


ip 


XLVI 


7 


§. 78 

bapirra 


XXXVI 


25— 


ip 


XXXVII 


7 


§. 79 

0<2**ca 


XXIII 


21 — 
85 


IF 1 Kings V 1- 
* 31 II 1— XXXI 


20- 


• 


36 


VII 


61 


VIII 


20 vm 2- 

» 20 «vnn mow m^an 

% nnp^i im '3ixi»« ns 
mm i no laira *6n 

D^pw maan 

•in: onw bptMi 
«id>*6 pn fan it :^n ima 

ma moan 

omno o'D o:rto >npm 
io*p ^k ojtr 

noa ^W v>w ovb 
orn to .ix -|ton wi 
«'«3 rvrsh nnf? 

noa bw vow D*rt> 

pirn m:i itwn 
na» oww }>ixt oprm §'• 81 w 3 nawn win m^an 

^ p nonm mn toenm 

mm or ^«iaer -nan bw 

§. 82 

rtiwn w*o ^?w ^w dt6 

■» one* ^ mp> pn 

OWl to »3D^ 
§. 83 

«*-*■» rmn nnow nvb 
"* naKton to oto*n 

^w »nto mm orb 

§. 84 

IYDD ^>W W 01^ iTTBBPF 
^ rtehv -[ton *>k itopn 

^Kitt> m^k mm orb n*n = 405 

n*mp ^orn moirei nmna 
ipwh-q 

nitinc T I 6 

» 9 

„ U 

• 20 

n 24 

II 1 

„ 4 

III 16 
* 17 
„ 22 

IV 1 
V 1 12 
16 
18 nmno 
nmni 

Wltflt 
ffrtTTIB £zek. nemo 
noinc 

nown 
rreine 

fTfiVlC r*pi \m ov6k iom 

o'on np» d\-6k ior*i 

niao w ovito nam 

owi ixw dv6k i»ot 

f 1K.1 K3CVI DM^X IBK'1 j Zech. 

p«m 0*00.1 lton 
own nvrSin nto 
ion mpxr to 

ION D1*6l 

f.i ovito mm noun 
pt own 
oik n"6m iejd m £**fc. p»p vn nos bv 


^w or nrnsen 
[§. 79 


•QpS pp] ! nn * o^wpa navis 


§• 61 


^■KFTn-3 


npio 


^w ibin moan 


XXXVI 


37— 


m >2 


rnx 


rw nr nin* ^k iok na 


XXXVII 


15 


mn» OK3 »nnwi 


„ 


16— 


-v 
»^K mn» mi Mn 


' 


17 


§. «-2 
noao i orb 


XXII 


1__ 


T 
mn^ mi -am 


n 


51 


o^ir y ipit^i !§■ 80 [Opb |^P] Ii^«« om*ipa nawa §• «* bttp'.n*z 


niymwb 


I 


1— 


ii* 


.law on^to »m 


in 


12 


§■ 65 


loipoo mn» naa *pia 


nmnw 


bw ^W DY» niMH 


ii 


20— 


■■p 


wip to»na mnn 


in 


19 


§. 66 


*ni3'33a nx30^ 


«r 3 


nan npwn m^en 


vm 


13- 


IP 


m.T B«3 OD'DX P)0X 


IX 


23 


§• 67 


mn» o«3 »nxcn nbio »a 


LV 


6 


IV 


is3fa,i3 m.m wii 


LVI 


8 


§• 68 
8- 69 


vxnpsb vto p5p« 

[§. 81 ttSpb p'I?l B'tpiBn in** navo 


nT**?* 


niM orb ii^orr 


LVII 


14 


IP 


ito ito 10KT 


LVffl 


14 


§. 70 


in mm »d \? 


IT*"*; nna 


nnjo^ moan 


I 


1 — 


iP 


<i3v ^»k mm in vin 


IV 


a 
•131 nD.131 

-[ma ^k *a §• 71 XIV 1- 

n 21 §. 72 1 Kings i rxVUi is- 

XXXIX H vm 54- rriDD bw pwm avb 

mm*? «a ov «i3n 
mnn ova niKa^c mm maa mr 

[§• 84 jQp-p pjfl pinn'ii- -jipanaws -Tjno ^w thn nnwb 

^ 313 Kia ova tftnn ova mm 
pixn imai §. 74 rnstp ^n vow orb 

noto? nttoa *mi 

10J? S«1tt^l bpti moTfiDi rnrnriB — mairoi mrnnD 479 mots 
rwtra 
XLIV 


18 


rrnihD 


•TTliT 1'TK tHI 


Gen. 


V 21 


msiftD 


TianTn 


XLVI 


8 


,-raino 


7KW na mar rfoti 


„ 


» 26 


nowe 


rivVino wi 
28 


nomo 


TOD7 n7» rrn.T n*i 


„ 


• «8 


iTDtflD 


■[07 'mi 


XLVIII 


1 


nnv* 


nS*n onann nn« 'mi 


„ 


. 8« 


mat* 


mw 


XLIX 


1 


nrnne 


toi 7* apr Kip'i 


T 


VI 6 


*™ 


nan.^3 mm mn 
6 


nrnne 


OTTK 171 pjmtP 


w 


. • 


nmr« 


ro mrm nTK 
8 


nnv* 


*TT!K -pTP riTIK ilTim 


„ 


. 1* 


nninc 


TO7 D^n7K nam 
18 


nnv* 


p& om' *pn7 fTiat 


„ 


VIII 16 


noinc 


PD 7K D»ri7K 13T1 
14 


rrmnB 


oi3 ion "wr 


„ 


IX 8 


r™no 


m 7K trrt7K 10m 
16 


mamo 


iap fT p 


„ 


18 


nninft 


ranavrn 
19 


name 


VWTTU'U 


. 


X 1 


nmr* 


ra »oa m^in n7m 
20 


noma 


ian7 roar i»Ka 


„ 


» 16 


nemo 


px n* ir> jw3i 
21 


name 


nnhv htk '7nD3 


n 


» «1 


nawD 


rmu* 0^71 
22 


name 


*pv mc p 


B 


XI 1 


nmr* 


nmt mv pun'Sa wi 
27 


nnv* 


*pe» am pa'sa 


„ 


. i« 


nriuiu 


DV fn71fl H7K 


rn = 406 


„ 


. is 


noire 


TimnBun 


mar 
n 


n 14 


novus 


ti fi/sn 


I 


8 


nmr* 


tenn *pa op'i 


n 


. 1« 


nomo 


na»Tn 


II 


1 


nnv* 


n7 rraa wm *fn 


- 


. 18 


nemo 


37D 'rm 
23 


nnv* 


onn win om'a th 


• 


„ 20 


no** 


ijn 'mi 


III 


1 


rremo 


toh irn mmi 


, 


• «« 


name 


3TW Wl 


IV 


18 


nmni> 


im 7K aw nwa T7'i 


» 


. «* 


nemo 


itd 'mi 


*• 


27 


nrnn* 


pnK 7K mm iam 


. 


. •« 


nemo 


rnin tpi 


VI 


2 


nemo 


■mm 7K D'n7K nan 


» 


xn i 


nmr* 


max 7K mm ioki 
11 


.mme 


men 7K mm iam 


« 


* to 


nmr* 


pia ajn 'mi 
IS 


nmr* 


7Ki nro'to mmian 


• 


XIV 1 


nrnne 


7010K mo Ml 
14 


noma 


onaKrra nwn n7K 


„ 


XV 1 


«"* 


rfm\ irmn inn 
29 


namo 


rwo 7K mrp iam 


» . 


XVI 1 


nm. 


U13K HVK 1191 


VII 


1 


nmr* 


mci mm 7K rnrr tain 


„ 


xvn i 


nsinD 


otwi p tnaK 'mi 
8 


nmr* 


7Ki mm tk mrp wi 


w 


» i* 


nfiino 


om3H7H OVITM IfilW 
14 


nemo 


laa rwm 7K mm iam 


„ 


XVlll 1 


nmr* 


mm wk kti 
19 


name 


noit mm 7K mm mm 


» 


XX 1 


nemo 


omaK ovm smi 
26 


nmr* 


Ka mm 7K mm iam 


n 


XXI 1 


nemo 


mtf m Tpo mmi 


vni 


12 


namo 


ion mem 7K mm iam 


* 


• » 


nmr* 


Miiii 1 1 WD 'mi 
16 


nemo DDtt?n HWD 7K ffim 10m 


* 


xxn i 


nmwi 


j ivKTi pna'iM in* *mi 


IX 


1 


nmr* 


Ka mm 7K mm iam 


» 


» 


nrtw 


rnRn unarm inn *mi 
8 


nmr* 


7Ki mm 7* mm nam 


» 


xxm i 


nmm 


mw "n vni 
18 


nave 03#n tTttm 7K mm iam 


V* 


XXIV 1 


nuviu 


jj'iya id fpt DmaKi 
22 


nnv* 


nt33 mm t* mm iam 


M 


XXV 1 


mnr». 


mwt np^ omtaK ^di 


x 


I 


nmr* 


Ka mm 7K mm iam 
. is 


nmr* 


7icmv rrnr n7Ki 
12 


neina 


noi mm 7K mm nam 


, 


. 1» 


nmr* 


pmr mrm rnm 
21 


nmr* 


moi mm 7K mm "iam 


„ 


xxn i 


nmr* 


pao an td 


XI 


1 


nnv* 


to? mm 7K mm iam 


. 


"H 


n«nD 


li'iu'K p ivp *mi 
4 


name 


ion ro mm iam 


„ 


xxvn l 


nemo 


pmp fpt 'a 'mi 
g 


name 


K7 nsm 7K mm ' iom*i 
xxvni 10 


noma 


jar *W30 apjp Kin 


XII 


1 


ilUUC 


nva tk mm 10m 


w 


xxxn a 


rm* 


oDKfrn apy i ivwi 
21 


nmr* 


*3pr 73? mm mpi 


n 


xxxm u 


nmno 


oSvapr Kai 
29 


noma 


nWn *xtd »mi 


„ 


XXXIV t 


name 


mn ro mn kxtti 
87 


nmr* 


btncp'VQ wd*\ 


„ 


XXXV 1 


nmr* 


apr 7K tmTK nam 
48 


nmr* 


mm 7K mm idtt 


. 


9 


nmr* 


apjr* 7K bti7K lan 
61 


name 


mn ovn oxra Mn 
» 


nmr* 


apy 'ja tw 


XUI 


1 


nrnne 


mm 7K mm -oti 


„ 


XXXVI 1 


nnv* 


ItW m \A\ \vM\ 
H 


rmv* 


*]K3> ^a mm 
npiB rwa vm 
K> 


nomc 


yyV *33 HTK 
17 


noma 


* 


. « 


nmr* 


tato iw» u'jvan pitki 


XIV 


1 


nm 


nm 7K mm *an 


„ 


xxxvn i 


nmr* 


nwa pKS apm a«m 
16 


nmr* 


mrm *?k mm itwn 


„ 


xxxvm i 


nnv* 


K'nn nra 'mi 
26 


nnv* 


no: mm Sk mm mm 
XXXIX 1 


nsmo 


nanxa Tiin cjdii 


XV 


1 


nnv* 


ntm *w* tn 


w 


XL 1 


nmr* 


n7Kn onann mK 'nn 
20 


.-mine 


rwaan o^o npm 


n 


XLI 1 


mini 


ca' dtd» ppa 'ni Kfin moTTO mmnc — noinc! rrrnriB 481 TOTM Numb. XVIII 1 


nrnr* 


•TOB to mm 13T1 


» 


6 


rmviB 


to r»K t^K w* 


" 


7 


no wo 


*p3K AW 


■ 


8 


nnino 


73K ntwt nr>* 


" 


9 


noriD 


na -jninK nrtp 


• 


10 


rotne 


■pa na nw 


1. 


11 


nov« 


ntmnarrro 


* 


IS 


rreino 


■pan ninn nrv 


» 


IS 


none 


•pK mn« nr* 


. 


14 


nawo 


•paK vw rrro 


* 


16 


•TDWC 


•jnto nnp 


T, 


16 


nev« 


ynK mm nrn> 


M 


17 


no wo 


nnai tok nnp 


XIX 


1 


rmwfi 


tob to mm lam 
23 


nnma 


pun to ijon »3i 


n 


S3 


notno 


*u *pK W ^31 


XX 


1 


wtwb 


tob to mm wi 


XXI 


1 


nrnna 


.tob to mm nam 


» 


10 


nemo 


wwa towi from 


* 


16 


nnwo 


.tob to mm inn 


xxn 


1 


nnine 


rnws to mm lami 


» 


17 


rmuiB 


.n»a to mm nami 


»• 


£6 


tTBVlD 


.tob to mm iami 


XXIII 


1 


nmn» 


•too to mm iami 


„ 


4 


nninft 


mm njna nto 


n 


9 


nmr* 


■too to mm w 


» 


16 


msinD 


nnnaa dd^ nmaai 


„ 


23 


nrnn» 


too to mm i3Ti 


„ 


26 


nowo 


.tob to mm nam 


n 


88 


nnwB 


.tob to mm xm 


XXIV 


1 


nmn* 


.tob to mm *i3Ti 


n 


6 


nrnnB 


man nto nriph 


„ 


to 


nemo 


.tok p mn 


n - 


13 


rmtn© 


.tob to mm *i3Ti 


XXV 


1 


rmiriB 


.tob to mm nami 


* 


8 


name 


par i^maai 


l» 


26 


rTBino 


f n« *pa» »3 


1. 


29 


rminD 


no naa» »a iron 


n 


86 


fTDVIB 


TOB1 ^nK "pB' »3T 


- 


39 


nemo 


*pr ^nn -pa' w 


* 


47 


MBtflO 


ia m ^rn »3i 


XXVI 


8 


nnv« 


i3^n »npna o« 


n 


14 


nrnna 


^ wyam vb dmi 


» 


27 


mainD 


ipbot k 1 ? nma dki 


XXVII 


1 


nmn* 


nwa ^k mm lami 


»» 


9 


Ml = 408 


ianp> toh nana dki 


I 


20 


maino 


pun ua i»nn 


• 


22 


nrnr* 


prar na^ 


• 


24 


nmn* 


13 33^ 


* 


26 


nritna 


rnnm ua^> 


„ 


28 


nrnna 


naen^ ua^ 


„ 


SO 


rtnvts 


f^iar i»^ 


„ 


32 


rmWB 


P)DV »3aS 


, 


•4 


nnms 


mwa *>Eb 


„ 


86 


nrnnB 


p»33 'la 1 ? 


n 


38 


nnv* 


n ua^ *op*i Exod. XL 28 


rroino 


ToanK3tn 


* 80 


MOtTIB 


■ran nK ot^i 


, 33 


msina 


ixrrn n« opn 


n 84 


nmne 
VI) = 407 


^n« n« ppn oan 


I 10 


noiriD 


1331p |NXn p OKI 


> 1* 


fmv» 


nto pjirn p om 


II 1 


noiw) 


anpn ^'reai 


„ 4 


noino 


nraa jaip aipn »3i 


r 6 


rrevitf 


nanon to nma dki 


. 7 


rminD 


nwna nnaa dki 


» H 


moire 


nma anpn dki 


III 1 


nmr» 


wzbv na? dki 


6 


nnv« 


ixnp fran p dki 


. 12 


nniMt 


i3a-ip 19 OKI 


IV 1 


nntne 


too to mm wi 


n 18 


rmma 


W mr fa dki 


. 22 


fimnB 


KOm KtM TOK 


« 27 


rmtnfc 


Konn nnK re: dki 


* 32 


rminB 


Taanp ra» t^33 dki 


V 1 


rmtne 


Konn T3 »Dii 


• a 


pibwd 


im^npnK^ dki 


* 14 


fmtno 


tob to mm i3Ti 


» 17 


mvm 


KOnn '3 ffDJ OKI 


n 20 


nmna 


•TOB to mm T3Ti 


VI 1 


nmnA 


rwa to mm nati 


* 7 


novio 


nnaannmnnKn 


* 12 


nnihB 


wo to mm wn 


n 17 


nnvw 


•tob to mm Ian 


vn i 


nnwa 


own mm nan 


n 11 


mini 


o»ato>n nar nmn nun 


• «» 


rminn 


two to mm ian 


vm i 


nrnnj 


nra.tommTam 


IX l 


neine 


^nsvn ova wi 


X 8 


nniftB 


pf* to mm naTi 


* 12 


nnwi 


p.lK to .TOB 13T1 


XI t 


tvm 


mws Sk mm nan 


.' *9 


tvaviD 


Kaon 03^> nn 


„ »» 


Hbva 


nanan p mo* »ai 


xn i 


nrnr* 


mw3 to mm wi 


xin i 


nnv* 


.tob to mm Tan 


9 


nninB 


mnn »3 nn^ vn 


r, 18 


rmviB 


ia mm »a TOah 


. M 


rmino 


TW3 mm >3 *W3 IK 


« 29 


rniviB 


*3 iTOK IK t^m 


• M 


TOVlD 


mm >3 mwt ik vki 


n 40 


msine 


tria^ »3 tron 


. 47 


msme 


ia mm »3 *uam 


XIV 1 


nnw 


nwo to mm nami 


• 21 


nnine 


urn *r\ om 


• »8 


nnwB 


rw» to mm "Tan 


XV 1 


nrnn. 


nwa to mm lan 


» 16 


tnswd 


•dbb men »3 ttTKI 


» 19 


PTPIWB 


na? mnn '3 toki 


• 26 


msvio 


y\x> '3 TOKI 


XVI 1 


ftnviB 


nwB to mm i3Ti 


xvn i 


nrnna 


rwo to mm iaTi 61a 482 mawi mmr© - rnwncn nmnc sen "Qioa Numb. XII 


4 


nemo 


oxriD mm iDtPi 
14 


nnire 


n»a bx mm iaxn 


xin 


•1 


nrnre 


tod tot mm inn 


XIV 


11 


nnire 


n»D tot mm idki 
26 


nnire 


TOD S« iW 13T1 


XV 


1 


nnire 


tod bit mm inn 
17 


nnine 


rnwa bx mm inn 
22 


nemo 


•nwwi itto ia»n 'm 
27 


noire 


xonri nnx »ca dki 
32 


nnire 


totw 'an v.m 
36 


nemo 


.tod bx mm idx'i 
37 


nnire 


tod tot mrp noun 


XVI 


1 


nrnre 


imp p mp np'i 
20 


nemo 


•tod bx mm inn 
23 


noire 


too bx mm inn 


xvn 


1 


nowo 


too bx mm inn 
6 


nnire 


'an mp bn iabn 
9 


nowo 


ntwa tot mm inn 
16 


nnire 


tod bx mm inn 
26 


nnire 


too bx mm ioan 
27 


nnire 


bxiw 'an iioxn 


xvm 


1 


noire 


prut bx mm idot 
8 


nnire 


pn« bx mm inn 
21 


noire 


wo nan 'ib 'anto 
26 


nnire 


B ^n «?nn mm inn 


XIX 


1 


nrnne 


n?n nun mm inn 


XX 


1 


' nnire 


bxitp 'an utni 
7 


nnire 


nton re npn mm i^TI 
12 


noire 


«**"» mmioxn 
14 


flOWO 


cnxbo .tod nbtn 
22 


nnire 


.tenpowi 


XXI 


1 


nemo 


njonn rowi 
4 


nnire 


inn lid iron 
17 


noire 


bxisp w tx 
21 


nnire 


cnxbo totro' nbtcn 


XXII 


2 


nOWD 


i w p pbn urn 


XXV 


1 


nnire 


COM totlV n«n 
10 


nnire 


oro^i mm inn 
16 


nnire 


wi mm mn 


XXVI 


1 


nrnre 


id* «*n mn^ idr*i 
12 


netno 


onnerob pros 'an 
16 


no wo 


onnroab ia 'an 
19 


nemo 


ip rmm 'an 
28 


noire 


oflnowob mtw 'an 
26 


nemo 


onnroob jbinr nn 
28 


noire 


onnorob epv 'an 
36 


noire 


onnorob onox 'an ntot 
38 


nemo 


onnovob fO'an ran 
42 


nemo 


DrtimwA p ran ntot 
44 


noire 


onnuvob tox 'an 
48 


noino 


nnrtBtfob 'bnaa *an 
62 


nnine 


rb»bt mm inn 
67 


noire 


*bn mpo ntoti 


XXVII 


, 


noire 


irwtor man nampni 
6 


nnire 


nwa pi mm 10X'") 
12 


nnire 


•m^nSpi mm IDtCI 
16 


noire 


rtffr* ipBH rnwa inn 


KXVI1I 


1 


nnire 


mo*-. mm inn 
g 


nrnre 


w nnwn ovm Numb. I 40 


-man 

nrnna 


tok ^an^ 


* 42 


nmre 


»to»a *an 


* *4 


nnire 


wk onpon ntot 


. 48 


nnine 


rwn bx mm inmn 


II 1 


nnvia 


n»D b» mn* mmi 


* 10 


noino 


pi«i nana ^ai 


» 17 


noire 


una bm roai 


„ 18 


noire 


onex nana ton 


* 26 
III 1 


noire 

nnire 
nnina 


p nana toi 
totit^ *an mpe n^x 
jinx ni^in nton 


. 6 


nmna 


nwo ^»x mm inn 


« 11 


nnine 


TOa ^»x mm inn 


• 14 


nnire 


mwa bx mm inn 


„ 27 


noinc 


'aiarn nncra nnpto 


- 40 


noino 


ipo rwo ^k mm nax»i 


« 44 


nnire 


^ nva ^»x mm inn 


IV 1 


nnire 


»«»■» ntwa Sk mm inn 


* I 7 


nnire 


^ nra *?« mm inn 


« 21 


nnire 


Kim nwo ^x mm inn 


n 29 


noinc 


onnwa^ ma *an 


„ 38 
V 1 


neinc 

nnina 


pna *an mpei 
mwa b* mm inn 


.' 6 


nnmB 


too tot mm inn 


„ 11 


nnire 


too bx mm inn 


VI 1 


nnine 


mwa bx mm inn 


* 22 


nnire 


tod to« mm inn 


» 24 


nowo 


mm yny 


» 26 


noire 


wo mm iir 


. 26 


noino 


vac mn* iw 


• 27 


nemo 


*D» nx ion 


VII 1 


noino 


mta ovn to 


* 12 


noino 


D^n nnpan vm 


, 18 

« 24 


nnine 
rmire 


nnpn wn ovn 
ipra ntntowi ovn 


n X> 


nnine 


*roa v»mn om 


* »« 


nnine 


tP^a itronn ovn 


• 42 


nnine 


iren vrn ovn 


» 48 


nnire 


ipwa i^niM ovn 


• 64 


nnire 


irwa m»n ovn 


„ 60 


nnine 


k>V3 win ovn 


n 66 


nnire 


trwa »t«wi ovn 


n 72 


nnire 


to* to? ovn 


• 78 


nnine 


iw ok/d ovn 


„ 84 


nnire 


nnton itan nxt 


vni 1 


nnire 


tod tot mm mmi 


w 6 


nnire 


rwo bx mm inn 


n 23 


noino 


nro ^k mm inn 


IX 1 


nnire 


,roa tot mm inn 


9 


prune 


iTOD tot mm inn 


„ 16 
X 1 


nemo 

nnire 


pran mt o^jn ovni 
nvo tot mm inn 


« 11 


nnire 


nron noto to 


- 29 


nemo 


nar6 mwa idipi 


'. »4 


noire 


pxn roan to 


XI 1 


nnine 


ouaitnan t&n »mi 


• 16 


nnire 


took mwa bx mm ia«n 


r 23 


nnire 


mn ntwa bx mm laxn 


XII 1 


nnire 


pniti ana imrn 2&n fflOTDDI flnVTB — fflDTTlDI fflTTinB 483 anan onan vn 


17 


re wo 
■[3373 10Kn '3 


• K«Mb. 


xxvni u 
ntfitito 


DD'ttnn fwn3i 


VIII 


1 
mine 


*wk rmton 73 


„ 


16 


™mo 
pwnn «nn3i 


„ 


19 
nffino 


nswi rw dm .Tm 


„ 


!« 


reino 
onissn ov3i 


IX 


1 
nmn. 


is* nnK iiw por 


» 


XXIX 1 
nrnno 


i^svninnsi 


X 


1 
nmne 


mm ion Kinn nm 


n 


. 7 


rmve 
ttnrn wwi 


«• 


IS 
rrrnni 


mm no 7Kit** nwi 


n 


is 


remc 
di' *wp rwonsi 


XI 


10 


nemo 
fin* i»k pun *s 


, 


17 


rmmc 
ont nrn Di'3i 


„ 


IS 


remo 
U*0*2*n X*0tt OK mm 


* 


so 


r»mD 
O^TB VVI7n DIOI 


» 


si 


nemo 
piovn tor ok *3 


r. 


ts 


novio 
C*SD Vli'in OT31 


„ 


u 


nomo 
f ro *33K nm 


n 


se 


remo 
ifTO iT'onn 01*31 


„ 


19 


nomo 
mm -|K*3* »3 mm 


» 


st 


remo 
tno tnwi 01*31 


xn 


to 


n»mo 
1*ri7K mrn 3*nr *3 


„ 


si 


reino 
0'*10 'P'JIVn 0T31 


n 


19 


nemo 
T*.i7K mm nns* *3 


„ 


•ft 


nomo 
mm* 'i*ot*n oi*3 


im 


1 

7 
IS 


neme 


nnme 


T3*lp3 Op' *3 
fTIK "(IVD* '3 
JVTK3 POm *3 


«• 


XXX 8 

XXXI 1 

- is 


rnmo 


nmra 


i*tn 7K nwo *i3Ti 

nop) opn ,*nm "131*1 
*WP7K1 TWQ 1K3t*1 


XIV 


1 


nemo 
mn*7 dhk 0*33 


„ 


• si 


nomo 
f rai ITPTK *IDK*1 
1 


nemo 
73 73Kn 16 


„ 


Sft 


nomo 
mnim wrr fpm 10K*1 


w 


t 


nemo 
i73Kn m nK 


„ 


xxxn i 
mm. 


mn 3i mpoi 


„ 


11 


nemo 
mno nwt 73 


, 


ft 


nomo 
ttttXO OK T1DK*1 


XV 


88 
18 

1 
T 

11 
It 


nemo 
nemo 
nemo 
nomo 


ntimo 


73 flK UPWl TW 

o*jt* lyviy mepo 

o*w pyv f*po 

p*3K *p mm *3 

T*fTK *|7 130' *3 
iSl* TOK H33H 73 


* 


, 18 

• so 
xxxm i 

ftO 

xxxrr i 


nomo 

nomo 
nomo 


» 


*nOK*1 1*7K TW*1 
nvo 0n*7K TDK*1 
78TW* *33 *J*t50 IT7K 

*]70 *ij*J3n s*o vi 
»w mm 131*1 

^amirt mm 131*1 


XVI 


1 
nmra 


VOT flK 1101* 


, 


i« 
nmno 


wor n^m ("n, 1 ^ I3fi 


w 


9 


nemo 
UDDfl fttDB* TODV* 


„ 


XXXV 1 
nnmo 


awonaipan m.1* 131*1 


„ 


IS 
nrnna 


•p mppn roon an 


* 


t 
rmmo 


»>«w mm i3i*i 


m 


18 


neme 
jnn d*ud&i otsog* 


» 


XXXVI 1 
nmni 


ni3Ki1 17K1 131p*1 


xvn 


11 
1 

1 
8 


nemo 
nomo 


mme 


iTWK "p PEtfl K7 

mm7 rorn K7 

13Tp3 WtO* '3 

*p0 KtD* '3 


D«rt. 


n s 


Vn = 809 


+m mm iok*i 


xvm 


14 

1 


nemo 
nemo 
pKH 7* K3fl *3 
0>m37nVT»K7 
• 17 


nm 
*p1 13W1 |t31 

*hn mm icrn 


„ 


S 


neme 
oovo mm nn 
• SI 


nomo 
*7»t mm iok*i 


„ 


• 


neme 
nbn K3» »3i 
m ss 


nomo 
mm 7K pnmti 


„ 


t 


nemo 
pK.1 7K K3 nn* '3 
IV t 
nnmi 


j*0t7 Tint** nnn 


XIX 


1 


nemo 
THtk mm mis* *3 
• Sf 
nnmo 


0*13 1*7in *3 


* 


11 
nrnrio 


K3t* VK mm '31 
- « 
nnmo 


iWO 7*13* tK 


» 


14 


name 
7133 ran i6 
V 1 
nrnm 


73 7K fit*© Klp^l 


XX 


1ft 
1 


rraino 
nemo 
TT1K U» Dip' K7 

iiori707 Mtn o 
• • 

„ u 


nomo 
*JM7K mm *33K 

a*nKm>nK7 


„ 


10 


nome 
to 7K npn '3 
. is 


nomo 


: , 


ratwi or mt not* 


„ 


19 


rev* 
TP7K1Utn *3 
H *8 


nomo 
•pKmi33 


XXI 


1 
nnma 


77n mco"3 
» "* 


'nomo 
mnnK7 


• 


10 
15 


nemo 
rome 
nonSo7 men '3 
wiApnn '3 
, 1Tb 

„ TTe 


nomo 
rjion i6i 

3»nK7l 


„ 


18 


nemo 
mk mm '3 
• "d 


nomo 
*pn3 nyn K7i 


w 


11 


nemo 
tr'Ks mm '3i 
. 18* 


nomo 
nvK ionn kti 


xxn 


1 


nemo 
iw nK nmn K7 
• lib 


nemo 
n*3 mitnn K71 


- 


4 
5 


nemo 
nomo 
mon nK mrm K7 
^s mm K7 
. 18 

VI 4 


nemo 


nnmo 


ri7sin com nK 

tkic** rotf 


- 


6 

8 


nemo 


nomo 


ITDX fp mp' '3 
n'3 rwsn '3 
* It 


nemo 
nemo 
*|K*3* *3 mm 
nK«3nK7 


w 


10 


nemo 
iw3 tnnn 16 
• SO 


nomo 
■p3T7f«***3 


„ 


11 


nemo 
T7 mw?n D^j 
vn i 


nomo 
mm tk*3* *3 


* 


IS 


neino 
. mtm VK np» '3 
, is 
nmno 


fnc*n 3pp mm 61b 484 maim rrnrm - rnowi mnviB XIE 14 
1 
44 
48 

1 
7 
8 
18 
It 
18 
SO 

ss 

14 

1 XXXIV I 10 

„ 12 

n . i 
ni i 

• * 
IV 14 

. J* 

V 1 

. f 

■ » 

VI I 

* 1* 
vn it 

THI 1 
18 

. so 

IX 1 

• 8 

• 17 
X 1 

. « 

„ It 
* 1* 

n t8 

„ 38 
. 86 

XI 1 
6 

. 10 

» 21 
XII 1 

• » 

XIII 1 

. 29 

XIV 1 

1 ptnrp nnart rreinc 
rrovc 
rtona 
rnsvio p nro Sn mm nori 
totw own wnn 
nsmi mem Kin 
too Sn mm inn 
*^3 ntm nanan nun 
rmmS nun 
-pan non n77i 
tt ion posh 
nsnso non epr7i 
rrar ion {7ia?7i 
TtianoinAi 
p top pni 
jro non nw«7i 
na*wo rwo 7»n Deut. XWVP XV nn mm *n 
pi p wim rntPi 

1p33 OTfim D3tP1 

opn Sn mm ion 

Via mnn ova 

mm 7* mm nori 

>370 ho potD ^rn 

mm non vcnn nra 

mm 7n mm nom 

vrno mm rrrcia 'mi 

mm 7n mm nonn 

ipaa jwim oatn 

n»m npa wim jdih 

mm nn mm »rm 

op mm 7n mm iom 

bm mm b* mm nonn 
noa mm 7n mm nem 
wim ma* ?n 
u^jvon Sa yowa sv\ 

Tjrot? pyaj 'atPi 

Vmr» na iw 

pmc Tin powa *mi 

7H vivim Tt* mm non*i 

mm nam in 

73i mm 3*n 

TT? iTipo mn 
oin rbv m 

731 WVT» SjPI 
p» UOtf 3 Wl 

7n mm St? mm no*n 
n»nn n*>3 mm am 
irrm nrs mm wn 

pun *370 H7K1 

TnKirpm*]70 

K3 g>t wnmi 

p»w mrofm 

«* twd^i too jrni 

ui wAn nvo fm 

i?m nwH rt7in 

rrnm »sa wan 

neD7 7iun tn xxn 


to 


neve 


B 


tt 


TOVID 


„ 


St 


nomo 


„ 


15 


nnmo 


„ 


18 


rreino 


xxra 


1 


now 


„ 


s 


notno 


» 


8 


novo 


m 


4 


news 


„ 


8 


rrewo 


» 


10 


noma 


„ 


18 


notno 


»t 


18 


ntsvio 


„ 


20 


™n Q 


H 


22 


novic 


1» 


25 


rowD 


„ 


16 


maviB 


XXIV 


I " 


nomo 


„ 


6 


nowo 


„ 


7 


msmc 


„ 


8 


rnamo 


„ 


10 


nisino 


„ 


14 


tvBftm 


„ 


16 


neino 


m 


17 


rrtsmo 


m 


19 


msmo 


„ 


to 


frowo 


XXV 


1 


ntstne 


It 


8 


nomo 


„ 


11 


now. 


« 


18 


noiriD 


, 


17 
XXVI 


1 
,1 


It 


nemo 


„ 


16 


mir« 


xxvn 


1 
„ 


• 


rremc 


i> 


11 


rcunc 


„ 


16 


m=^c 


n 


16 


no>no 


n 


17 


nrn 


» 


18 


tmwc 


„ 


It 


mnra 


„ 


tl 


nwno 


B 


tt 


news 


w 


18 


noire 


n 


14 


new 


,, 


15 


ncro 


xxvin 


16 

1 


no** 


„ 


16 
„ 


69 


rrwnc 


XXIX 


1 
n 


9 
XXX 


1 


nomt: 


„ 


11 


nc«s 


« 


16 


rroinc 


XXXI 


1 
* 


7 


rrmno ncn iann mn nOK em 

«PK KXO* '3 

ipa mm *3 

KxO» iT«D on 
1W tt^K KXO* *3 

ncm nK wn np» H7 

P1XDK3' K7 
1T00 K3* K7 

»aior va* vb 
nsiK arrm 16 

pono wtn »a 

najf maon 16 

wip nvm in 

•namn'a 

0133 H3fl '3 

nop3ion*3 

n«m vk np' td 

mtnn rwm wk np» 'a 

aaa trot *oeo» »a 

«r«n r33a io«rn 

. -pia rwn »a 

iw p«?rn K7 

CW3 7J? ni3K inOV K7 

odvo ntan vb 

yvtp nqsn '3 

inn B3nn v 

3i mm »3 

cntt iaif* '3 

onwK »* '3 

To*33 *|7 mm K7 

nw ivK rut H3T 

7»t man *a mm 

ir^7 pten »a 

1*117* mm ntn oi*n 

*3pn noo uri 

o*inam niTO iam 

o^n ntt mro ivi 

n©r i»n wn iiin 

V3K rTVpo inn 

7l33rOOTTlK 

iv navo mtt 

BDVO noo TTUt 

73 w aar imt 

innit or aar inn 

vunn or a3T tpw 

vtpi nao mm 

w np7 mn 

D^ K7 1TO lim 

mov on mm 
&OOT) n7 on mm 
ffian iai n7n 
73 7n nvo mpi 
0T*n o^aod oim 
'jhp ma* is mm 
nam mxon >3 
•pie*? *nm nm 
nan mtm ^i 
jwim7 too mpn ran rrairo nrnne - neirei nmna 485 btffiv Judjf. vn 


9 


to 


„ 


12 


to 


« 


15 


to 


» 


19 
„ 


23 
vm 


10 


to 


„ 


22 


to 


i. 


29 
„ 


S3 


to 


IX 


1 


to 


„ 


6 


to 


» 


22 


to 


„ 


42 


to 


„ 


46 


to 


* 


60 


to 


X 


1 
f, 


8 


to 


m 


6 
» 


10 
XI 


1 
„ 


4 


to 


• 


12 


to 


* 


29 


to 


„ 


84 


to 


XII 


1 


to 


„ 


8 


to 


» 


11 


to 


n 


13 
XIII 


1 


to 


„ 


2 
1. 


8 


to 


XIV 


1 


to 


» 


6 


to 


XV 


1 


to 


* 


9 


to 


XVI 


1 


to 


* 


4 


to 


n 


23 


to 


XVII 


1 


to 


H 


7 


to 


XVIII 


2 


to 


XIX 


1 


to 


XX 


1 


to » 12 
* 17 


to 


„ 20 


t 


, 24 


to 


». 30 


to 


. 48 


to 


XXI 13 


to wnn nf?'fa vm 

pten pai 

pjru rato vn 

* ttw pikbi (in: K3'1 

raatei nan 
fa-iv wk nam 

* wn» p faai' *f?n 
pro no wKa vn 

ten* p Tfa'3K -jfa 

B3tt 'fa3 fa IDBK'l 
faw fa ^fa'SK W1 

nnnaa vn 
faia ■•tea fa tpwtn 
fan fa ^enm «f?n 

* Y?a'3K nrot apn 
vr mnK opn 

* . bnittr> '33 taw 
'» bme^ '33 ipm 

* toi rvn npfan nnen 
ianfa B'B'a vn 

a'aKfa nna' nfan 

miT rm nna» fa vtni 

nwcan nna' Kan 

o'-ick w* pwn 

i»m ^^ nK innK earn 

rbvn hxw nK mnK DDOT 

* pw faro' nK inn* Down 

faiv '13 "©'an 

'» ronva inK vk vn 

mn» fa nua inpn 

nman pwer Tin 

V3K1 pvar nn 

■wep 'B'3 B'B'B vn 

urn ovwfa tfan 

nn?ppwaw-|fa 

p nrw vm 

1DOK3 B'ntffa 'ITO 

onDK -ma vk vm 

an^> n'aa nw w 

p 'ia infan 

-jfai onn B'B'a *nr\ 

W '33 fa iwn 

JB'33 '33 IPBttn 

* nn« two am fa opn 
» faiv tD3» mfam 

rrpann faw two 

fair' «pk wtn 

faw '33 tnpn 

faltf '33 lfan 
"QW falV VK1 

nnvn fa inten 3"Vl =412 1 Sam. II 1 

« 22 
• 27 iBKni nsn faonni 
nnain rapfa -|fa 
1KB jpt 'fal 
ovifa wk Kan MOW Josh. Judg. XV 


20 


to 
noa nfar3 nm 


XVI 


1 


to 
faun Kxn 


XVII 


1 


to 
nwu rmsb faun 'nn 


» 


14 
to 


ppv »3a rum 


XVIII 


11 
to 


maa fau fan 


XIX 


1 
to 


vam .faun Km 


„ 


10 


to 
whm faun fan 


„ 


17 


to 
faumornaTO^ 
24 


* . 
vmsnn faun wen 


„ 


32 


to 
faun Wt' ^flD3 '33^> 


J, 


40 


to 
p '13 netA 


XX 


1 
to 


wirp fa miT n3in 


XXI 


6 
to 


onnun nnp *aafa 


w 


6 


to 
nnoraa prii »ia^i 


ff 


7 
to 


Dnncra^ nia '33^ 


„ 


9 


to 
'33 noaa unn 


„ 


27 
to 


nnoraa fieru '33^i 


„ 


84 


to 
mo '13 nnoro^i 


XXII 


1 


to 
win' mp' m 
7 
to 


rnwon osr 'xn^i 


„ 


12 


to 
fa w '33 iyae^i 


• 


80 
to' 


fnan om'D ravn 


XXIII 


1 
to 


o'ai D'B'B »nn 


XXIV 


1 
to 


fa hk win' ppKn 


„ 


16 


to 
iBKn dot pn 


„ 


27 


to 
oyn fa ^k wnrv ia«n 


B 


29 


to 
anann nnK vn KTl = 411 I 


8 
to 


mm' '33 ianfa 


* 


16 


to 
rwa jnn '3'p '33i 


» 


19 


to 
nTin' nK mm ^ 


» 


22 
to 


epv no ifan 


„ 


29 
to 


tprnn kS anew 


« 


80 


to 
rmn kS p^ur 


„ 


31 


to 
wnn *b iwk 


It 


33 


to 
«nin k^» ^n©3 


„ 


34 


to 
nK nann ixnfa 


11 


6 


to 
arn nK wi.t nbvn 


n 


11 


to 
!?jn»' ua itwn 


III 


1 


to 
n'3n Tttm onin nte 


„ 


7 
to 


jnn nK *?tnv 'ia wi 


n 


12 
to 


i»mr '3a lean 


w 


31 
to 


i3Bw n'n mnKi 


IV 


1 
to 


falter *33 lean 


„ 


4 


to 
nK'33 n»K iTVOTl 


V 


1 
to 


p*iai mill irm 


VI 


I 
to 


jnn faSv '33 wjn 


„ 


8 
to 


K'33 «?'K mn' nbw\ 


" 


11 
20 


to 


to 


rmv yhn Kan 
o'nfan -]Kfa vSk iBKn 


„ 


25 


to 
wnn nWa 'nn 


' 


27 

33 

40 


to- 


to 
to 


a'WK n*itt^ pjni npn 
pfan jna fai 
p a'nfa rpn 


VII 


2 
to 


epn an pjni fa mn' iam 


n 


4 


to 
opn nipn pj?^ ^ niiT "lBK'1 


n 


7 


to 


nwo wfcoi pjni fa 1TI1T IBK'l 486 rrewo nirnns - moinm mrnns ien •?«ior 1 Sam. bmav XV 


27 
to 


nato toiar am 


1 Sam. 


in i 


to 


mwa toiaw Tjam 


ft 


34 


to 
nntnn toiar nto 
4 
'° toiaw to mm mpn 


XVI 


1 


to 
toiar to mm TB«n 


„ 


* 11 


to 


toiaw to mm tbot 


ft 


17 


to 
top to tow toot 


„ 


- 19 


to 


ibp mn mmi toiaw tow 


xvn 


1 


to 
BVWto IfiBK'l 


„ 


» 21 


to 


ninrfc mm epn 


„ 


12 
to 


wdk wit p tit 


- 


IV 1 


to 


tolBtt T3T \T1 


m 


16 


to 
3n fto tt 


„ 


n 18 


to 


fnx riK iT»a?na »mi 


r, 


17 


to 
133 tt6 »»» nam 


n 


V 1 
' B }itk n» inpb cnvtoi 


„ 


20 


to 
Tp33 TT B3m 


- 


» 6 


to 


mm t T33fii 


„ 


84 


to 
tor to tt nam 


„ 


VI 1 


to 


mm prx »n»i 


„ 


46 


to 
'nrton to tit toot 


„ 


•> 16 


to 


pTx m iTnin ontoi 


„ 


48 


to 
wton op '3 mm 


„ 


* 17 


to 


smn nne ntoi 


„ 


49 
to 


it nx tt nton 
« 18 
'«> tddb anrn naan 


„ 


67 
to 


mana tt ait:: 
vn 2 


to 


jitk.t nsr ova »mi 


XVIII 


6 
to 


a»i33 *— 
8 


to 


to bx toia» tbwi 


„ 


10 


to 
rninaa >nn 
» 6 
'° narap toiBttr tb«*i 


„ 


17 


to 
tt to tow roan 
vin i 
' d ^kibv }pr TVK3 »nn 


ft 


18 


to 
tow to tt nam 
4 
'» tow »ap? to i«3pnn 


„ 


26 
to 


itbkh na Sitw Taxn 
7 


to 


toiae> to m.m tbk^i 


XIX 


1 
to 


jrev to tor T3-- 


r 


« io 


to 


to n* bxiar tbr»i 


„ 


4 


to 
TO fmi.T T3T1 


,. 


« 22 


to 


toiar to mm Taan 


ft 


8 


'to 
nw6 ronton ppim 


.. 


IX 1 


to 


pa» {3B »»k >mi 


„ 


11 


to 
e>3*to tor nton 
ft 21 


to 


TB»'1 tor JP'I 


„ 


17 
to 


to»a to tor Taxn 


T . 


, 22 


to 


Sijw n* ^kibv npn 


XX 


1 
to 


nnsa tt man 


. 


X 1 


to 


t,b n« toiar npn 


ft 


6 


to 
}fOW to TT TOOT 


. 


» 10 
* nnwan ar iK3»i 


ft 


9 
to 


n^> nVto jmim Taxn 


„ 


« 17 
° arn nK toiar pwri 


* 


12 
to 


TT to piim TB«n 


„ 


ft 26 


to 


apn to toiar Tami 


ft 


18 


to 
prim <b nam 


^ 


XI 1 


to 


warn rm ton 


„ 


24 


to 
rrwa tt iron 


„ 


ft 11 


to 


mnaa 'mi 


„ 


27 


to 
rrnn mnaa wi 


„ 


» 14 


to 


avn to toiar Taxn 


„ 


86 


to 
Kin npaa »mi 


„ 


XII 1 
to to toiar Taxn 


„ 


38 


nnn jnnm mpn 


w 


* e 
* arn to toiar tbti 


XXI 


1 
to 


io jiuim *jto apn 


fl 


, 18 


to 


mm to ^mav mpn 


»» 


6 
to 


jnan na tt pn 


„ 


, 20 
am to b«iar tbwi 
10 


to 
3Tn pan naan 


„ 


xin i 
* istoa tor m» ja 


„ 


16 


to 
may to r*a« nam 


„ 


- 18 


to 


tor to toiar tbh»i 


XXII 


1 


to 
aton ova tt nto 


„ 


ft 16 


to 


ton toiar apn 


ft 


8 


to 
naata era tt -jto 


n 


« » 


to 


kvb' 16 «nm 


• 


6 
to 


tt to wan TO toot 


„ 


XIV 1 
* jnav TBm avn *mi 


ft 


6 
to 


tt PT3 »a tor pern 


, 


6 


to 


Tj^sn to fruiim Ta»n 


„ 


9 


to 
'BTK.T JKT fpn 


B 


8 
* i3TD» mn fmim tbk^i 


B 


14 


to 
■jton na t^bttk pi 


w 


17 


to 


b^ tor TB«n 


XXIII 


4 


to 
tow 1 ? tt tp spin 


„ 


20 
* apn toi ^ikt pprn 


„ 


16 


to 
tow fa jnavr apn 


„ 


» 28 


to 


Kinn ai»a mm rnn 
19 


to 
tow to aw iton 


86 


to 


,TTTi ^»1Kr TB«n 


XXIV 


8 


to 
a*ato nrtor tow npn 


r 


« 41 


to 


mm to ^i*w TBxn 
9 
to 


ja nna tt apn 
„ 44 
* nrjp na tor TBKn 
17 
to 


tit nitoa »mi 
46 


to 


^Tnxa tor ton 


XXV 


1 
to 


ixapn toiar nan 


„ 


49 
* jnjv bwD >aa vmi 
2 


to 
inrpBi p^ os *wi 


„ 


. 62 


to 


nprn nan^an »nm 
18 


to 
nprn toiaa Tnam 


r 


XV 1 


to 


tor to toiar tbk>i 
32 


to 
bvufb TT TB*n 
2 


to 


m«3it mm tbk n^ 
39 


to 
Sa: na »a tt vmn 
4 


to 


apn n« tor pam 


XXVI 


1 


to 
tor to wtfi wan 
« io 
* f?Kiar bx mm tst w 
8 
to 


tt to wa« TBKn 
* 1« 
'» *?ii<r to toiBr Tom 
17 


to 
tt *np na Siiw Tan 
« 17 


to 


Kito bxiar TBKn 


XXVII 


1 
to 


ia^» to tit naan 


„ 


ft 20 
'» ^»xiar to SiKr TB«n 


, 


7 


to 
d*b\t tddb vtn 


„ 


ft 22 
'b f ann toiar TB«n TBT1 nora nmnB - nonm rnrnriB 487 cre&o ] Kings XIV 24 


to 


ao> -[ten norni 


» 88 


'c 


D^tcnma oibraK am 


n 81 


'B 


«an am* opn 


XV 1 


t 


p nrwo >nn 


7 


* 


iW own* fpo vin 


„ 26 


to 


pmf? ^on noun 


„ 27 


to 


pime bx i^on noKn 


XVI 1 


to 


wino bpo nap mi 


10 


t 


na^i ^ no "jten norni 


14 


to 


opn ^>3i -^on tan 


„ 20 


to 


^Dn»rw *>k oitoa* noKn 


XVII 5 


to 


wmp oiteaK norni 


14 


to ^mp* tf»K *oi 01^03* nBOT 


16 


to 


pime ^ nenn norni 


21 


to 


Dfob nnK vm 


24 


to 


nonno K3 Tim 


27 


to 


nowo Tin maa vin 


XVIII 4 


to 


iten orpto norni 


18 


to 


* men np^» otoam 


19 


to 


pime p ppovim 


XIX 1 


to 


btr* 1 ) m fmn win 


6 


to 


■jten bn am* Kan 


„ io 


to 


pro opn *?a vm 


r, 12 


to 


r6» mn T^om 


„ 28 


to 


.ttw p np*3K pn 


« 23 


to 


oa^i ^ no mn noKn 


* 26 


to 


Vwr p nraooi 


n 26 


to 


otom» Ka »a vm 


r SO 


to 


ne^ *jSon ib norni 


„ 82 


to 


ivbin ^nai 


i. 3d 


to 


tik *[^on norni 


n 43 


to 


rmm r*K ^a pn 


XX 4 


to 


k»op bx T^on nam 


9 


to 


Kt»op^ am' 'toot 


* 20 


to 


iOKn am* pi 


XXI 1 


to 


tit >o>a apn w * 


16 


to 


nonte tip vtni 


18 


to 


p nnK vm 


19 


to 


ana nonten mp vmi 


20 


to 


naa nonte mp vim 


XXII 1 


to 


mvb tit nann 


XXIII 1 


to 


oonnm m nan rfcm 


8 


to 


nnaan mor .-6k 


9 


to 


»tt p nrj^K innm 


11 


to 


kjik p nor innm 


18 


to 


am* vik »w*am 


20 


£ 


pti.t [a irraai 


24* 


' C 


am* vm bxnw 


XXIV 1 


to 


mm p|k *pn 


3 


to 


■jton *?k am* noan 


11 


' c 


npaa mn npn 


14 


to 


n: ^?k mn nam 


17 


to 

y*n = 413 


mm ^n mn noun 

i 


1 32 


to 


mn -^on norni j 


II 1 


to 


finoh mn »o> lanpn | 


r 7 


to 


npfcin *Sna 'aa^i 1 ^ki&# ii in xxvm i 
s 

16 

XXIX 1 

6 

8 

XXX 1 

22 

23 

26 

XXXI 1 

7 

I 1 

. 13 

i. U 

- 17 

1 

6 

10 

11 

12 

2 

« 

» 12 

v 14 

r 31 

n 88 

* 88 

IV 1 

« 9 

V 1 

« 4 

» 11 

n 18 

* 17 

» 22 

1 

1 

4 

18 

1 

9 

1 

1 

1 

2 

1 

7 

11 

18 

26 

1 

28 

32 

34 

XIV 8 

„ 10 

„ 18 

r, 21 VI 
VII vin 

IX 

x 

XI 
XII XIII * onn o»o»a w 

'» "6 ineon no bxtzm 

no^i b>mo* noK>i 

6 o^n^D istapn 

mn hx e^3« Knpn 

W3K ^k mn noKn 

imm mn Kaa w\ 

jn^Kfapn 

wn xb mn now 

D &p* bx mn Kan 

^mwa D»on^3 D^nt^Di 
» ^Kntn »»3K wnn 

Viw mo nnK m 
J nrsn bx mn nam 

onwno ttk^» mn Knpn 
nypn hk mn ppn 
Wi p nnK »,tt 
o*3K^omnrrten 
rm o»panK [a 
o*o*n neoo w\ 
m p maK wen 
pnana D'3a mn*? r6n 

nonten nvna nmi 
oo*6o maK nbvn 
o*aK70 mn n^n 
am* bx mn noKn 
maK ^>k i^on ppn 
mar i»K n^>on noKn 
?nw p povn 
aan nK mn pi 
*?Knt^ tsar fe man 
niv o^vtf p 
me fte DTn rfcrn 
nwibc mp mn npn 
imwo ra D^nrSe ipoe^i 

o^ntt^B mr is^on 
mn mr sjon 
T^on a»> o *nn 
mnn ,nWa nnn 
mn ^n Kan 
p nnK nnn 
non i^o wi rorn 
♦an mn noKn 

non p nn« nnn 

fwn n^wnb m 

anpn nr^» nnn 

jro nK iriiT nWn 

mn ^»k fn: noKn 

nan mm noK na 

}n: Vk mn noKn 

nana am» on^>n 

oi^ebK^i fa nnK w 

o'o> o'fut^b vm 

npor p amv pn 

o^tOK nnan 

n^Kn ^k ^on noKn 

nanon ^on nomi 

rwxn bx nostn -jten pn 

am» ^>k ^on noun 488 1 Kings 1 1'i Lrmen rrmnB - morai nmnB nan Efdte 8 Kinfs xin i 


t> 
• ii 


te 
. » 


t> 
'. S3 
te 


XIV 1 


te 
. « 


te 
. 10 


te 
• tt 
te 


• » 
te 


XV 1 


te 
- • 


te 
ii 35 


te 
. « 


te 
XVI 1 


te 
.- • 


te 
» 16 
te 


„ « 


te 
• 88 
te 


- W 
te 


„ 84 


te 
xvn i 


te 
• 


te 
8 


te 
. 14 


te 
, W 
te 


xvm i 


te 
„ i« 
te 


*o 


te- 
XX 1 


te 
, M 


te 
. te 


te 
• » 


te 
XXI 1 


te 
. ■• 


te 
. w 


t> 
Y « 7 


te 
• 88 
te 


xxn t 
te 


* t» 


te 
. 41 


te 
. M 


te 
I t 


te 
• 16 


te 
II 1 
te 


• t» 


te 
m i 


te 
w * 


te 
IV 1 


te 
. « 


te 
. M 


te 
* « 


te 
V 1 


te 
vi t 


te 
„ « 


te 
• 84 


te 
vn i 


te 
. « 


te 
. 1* 


te 
vm t 


te 

crate id nvA* tm nam 
|pr nna ran 
Aa* nn* vm 

mn nan nn« 
rAn n»nn m»a 
vm* V* no* nvm 
rrr\ *ao *aan pA 
rrobv p worm 
twwn nato vm 
, i 1 it»v row navai 
opanA n*n»x» iraai 
-|te tarn* p ami 
mdiA «A*» raw 
mm te mm nan vm 
toi o*nvx* nava 
nar patn on«p rwa 
opn (An* m 
nnm antAr nava 
noppaww 
tevinaavtaa 
wnn yiAk nam 
mo t^i mjT nan vm 
■t* opt mm nan vm 
mm no* na *a 
rAnri onann nn* vm 
c>an tana* vm 
mm vi vtAk nam 
^>aa anna ntem 
on* *tVd Tm pi 
on«T^onajn 
row nafflwA vm 
trooaan nao no* w*w 
nten unarm nrw *rm 
niai te a*n* nann 
imte te mm nan vm 
n* aura vat& vm 
vrte te mm nan *rm 
n » i? Att?n rwa *rm 
ten**Ttete*i 

KDK p'BDTVW 

ann* p vmn* 
•onmmTKtei 
mmTfrAonann 

mm mtena vm 
temaotnate*! 
f© ura p omrm - 

wid nrw mwo 

jra*te nam iron vm 

rtMton av prAin 

rxeho teao to two 

• tax nr pvn 

owaan **a maun 

tarAa rrvi tan* *itei 

f apn p nn« vm 

ypcrn wb* noun 

i*n onw« nwmn 

nW» f)an opn 

nvnn ^ nan j^^ki 1 Kings II 1* 

. 28 

« 28 

in i 
■ i* 

„ 16 

rv i 

V 1 

• * 

. t 

• 1« 
■ *• 

• IT 
. » 

VI 1 
4 

• 11 

• u 
VU Ii 

, » 

. t7 

• *8 
. 4» 
« 81 

vm i 
. i* 
„ « 

. 8i 

. «t 

. Al 

„ 44 

• * 
IX 1 

• * 
X 1 

• 1* 
. 18 

• *8 
XI 1 

. 7 

. M 

. «• 

. W 

, »8 

xn i 

„ so te 
te Koa hv a^ no^«n 

^o» jnan nn»a>Ai 

am» np rwa nwwm 

D^ar «Ar fpo vm 

•fin >a n»^«A nan 

mne in* no*?^ jnnn»i 

mn* r« no^r an«n 

mm mra p^aaa 
trbn nam no^w fpn 
o>tra B»ntr nsnan t« 
ann A mp -]bon nam 

neVr *^on vm 
lyaiD nw o*a«» no^eAi 
brio mn na^«n 
nofw on^ vm 
on»an« noW? vm 
noan o*n^« jrrn 
mat t^o on»n rfrtn 
om Sh nflW rf^i 
noan pa mrm 
now "ptan tv*\ 
pj^k o«x»ar nof?«A *rm 
na» o^aiora 'mi 
*aAn n*aS w 
nta^r ^»n mm nan vm 
man hk nrtw pi 
txchv *]^tan rnt^i 
pxio o*n riK twm 
maaon n« wn 
nvra nnw tn 
nrran i« orm vm 
raAon ba ta^mi 

i uavf Snp 1 tn 
nDbv man tk 
^mr*pp ^na 

d*ov nacpna 
^*«o nvr *a apn 

neon *m oai 
nornta? *px* inr *a 
WwirA mAr nAaa vri 
maa^ ncAr nAaa >nn 
ntA# Si mm mn 
nm onw nacpo »mi 

fivh onm i ivvn 

traxan *nv rA« 

npov Mav roTOi 

antn bpvo vm 

- jv'uoa T%n mm 

aan na^ir f\oim 

ann ruAr T^om 

ntA» ma» m 

Txchth jtw mm opn 

VT»K iaaa p csrann 

cannn mn nra vm 

ptarn dm mm 

03» Dpam -rVn 

Snr te rova vm 

o^Ann nan vm 

Dav n« wan* pn Den mamDi rnmnc — noirei rrmriB 489 

"rn 


= 414 
wjtpz: 


iTWEP 
2 Kings 


VIII 


7 


to 


pw ai wb* K3i 


I 10 
to 


mm w iraw 


„ 


ft 


16 


to 


oiv^ »on n3ttti 


i. 18 


to 
nnaui *u vh 


„ 


r, 


26 


to 


mv mm D»nr natw 


* 21 


'0 
mirS nmn ny* 


r 


IX 


1 


to 


Kip K*33.1 xre^Ki 


t. 24 
to 


piR.1 DX3 p^> 


r 


ft 


29 


to 


rw niw nnK ruem 


II 1 
to 


inw* mn iwr iam 


n 


X 


1 


to 


D'33 O'IDtf 3KnK^>1 


„ 5 


to 
na^n 13^ ipr ma 


ft 


ft 


15 


to 


Mttsn Dpa "fr\ 


, 12 


to 
nwax mn^> dv '3 


ft 


ft 


18 


to 


dj?.i hi nK Kim psp'i 


III 1 
to 


mm piKn nan o 


„ 


ft 


30 


to 


Kim ^»k mm idk»i 


, IS 
to 


mm 3»lS 3X3 


„ 


XI 


1 


to 


IiTtttk dk n^npi 


• ie 
'D 


pp mm io*n 


ft 


ft 


4 


to 


rbv nvawn nattai 


„ 18 
to 


'31R I'D* RM.I OV3 


ft 


* 


13 


to 


byp nK rvbnv mem 


IV 2 
to 


nax mm Rinn ova 


« 


ft 


16 


to 


fnsn mm in 


V 1 


'D 
*wb K3 mwK 


ft 


ft 


17 


to 


n'i3n riK mw man 


* 8 


to 
mas ma >F3D nn 


r 


XII 


1 


to 


VK1.T ow V2V p 


» 11 


to 
ip33 'awa nn 


„ 


„ 


7 


to 


vbtn nnw raw mi 


„ 18 


'D 
nwi wa in 


* 


ft 


18 


to 


^K?n rAp» tk 


„ 20 
'a 


3io jn^ onaRn nn 


„ 


XIII 


1 


to 


•Wvtn D1VP H38?3 


• 21 


to 
onnnn D'aan m 


n . 


ft 


10 


to 


P3en ony^p fc^3 


H «« 


to 
mwb 0133 nn 


„ 


„ 


14 


to 


vbn rw p6n w^ki 


• 24 


to 
wp ^>3«3 pb 


ft 


ft 


20 


to 


irrapn vwbx nan 


VI 1 
to 


imm Y?an ma rwa 


ft 


XIV 


1 


to 


wn^ D»nr na»3 


VII 1 
to 


onv p wir *a*a Mn 


ft 


ft 


8 


to 


nn»K nSv tk 


3 


to 
in w ^>R mm iDRn 


ft 


ft 


17 


to 


wkv p imxaK Wl 
to 
mm niR iaR .13 


„ 


ft 


28 


to 


,13.7 mrr van n3»3 


. 1* 


to 
S3 1 ? Kin '31R jm p^ 


ft 


XV 


1 


to 


njr wen onw n3P3 


. 18 


to 
piw mnn dv3 mm 


« 


„ 


8 


to 


nsaten mbv n3»3 


VIII 1 


to 
■^ np 'f?R mm iDRn 


ft 


ft 


17 


to 


xwm w*wbv n3V3 


„ 8b 


to 
law Kip ^k mm iaRn 


ft 


ft 


23 


to 


nser o»van n3i93 


ft 


to 
>Sk 131 mm rpn 


ft 


ft 


27 


to 


n3ir ovffin oven n3»3 


» 9 


to 
mm dw in 


ft 


ft 


82 


to 


rrpof? dw n3W3 


• 11 


. to 
>^k mm ibk na o 


ft 


XVI 


1 


to 


mer rnw raw rut? a 


■ 16 


to 
mwmt 


j, 


XVII 


1 


to 


?m6 mm wrm rar3 


„ 19 
to 


' 03^>R 11DR' '31 


„ 


„ 


7 


to 


fcrw* »33 wtsn '3 Ml 


IX 7 


to 
>3iK rbo 131 


r, 


„ 


24 


to 


^»330 iivk i^a nan 


n IS 
to 


^>Riwa mm nisi 


ft 


XVIII 


1 


to 


vmnb vbv n3t?a Mn 


X 1 
to 


pK ypti o'ppnn in 


ft 


ft 


9 


to 


n^mn mra »mv 


» 6 


to 
'sr ©3» iiwr nn 


„ 


„ 


18 


to 


.i3» mrw raiKsi 


„ 12 
to 


>3iK wt3' »3 mm 


„ 


„ 


17 


to 


. iwr i^o rbvn 


» 16 


to 
piKn rbw pb 


ft 


XIX 


16 


to 


mm '3D 1 ? wptn ^nn 


* 20 


to 
Kinn dv3 mm 


n 


ft 


20 


to 


piaK [3 inw nfon 


«- 24 


to 
mm '3iK iax n3 pb 


„ 


„ 


82 


to 


mn* iaK na ja^ 


* 27 


to 
no' Kinn ova mm 


„ 


„ 


86 


to 


Rinn rA^a Mn 


« 33 
to 


ni«32t mm pmn mn 


n 


XX 


1 


to • 


rr^n onn o'a»a 


XI 1 
to 


ncr» m30 ion R3tn 


„ 


ft 


4 


to 


Rar r^» in»rtr> »nn 


• 10 


to 
wir Kinn ova mm 


„ 


ft 


12 


to 


*]1K13 r6r KM.1 nr3 


♦. 11 
to 


*)W Kinn DV3 ilMI 


n 


XXI 


1 


to 


n3» mm o>n# [3 


XIII 1 
to 


mn item *?33 Rwa 


„ 


ft 


12 


to 


mm ibk na pb 


1. 6 
to 


DV 31ip '3 iW»n 


„ 


„ 


19 


to 


D'non Dnw (3 


XIV 3 


to 
n'3.1 dv3 .mm 


fl 


XXII 


1 


to 


vinwr mw maw p 


ft 24 


to 
iok^» nwsx mm paw 


y, 


„ 


3 


to 


mwr n3aw3 Mn 


„ 28 
to 


?nK *]ten ma rwa 


„ 


XXIII 


SI 


to 


mr tt^n onw p 


XV 1 


to 
b'ba '3 3K1D KWD 


„ 


ft 


36 


to 


,i3W warn onw p 


XVI 6 
to 


kd3 ion3 pirn 


„ 


XXIV 


8 


to 


mw mtrp maw p 


13 


to 
131 iwr i3in m 


„ 


ft 


18 


to 


n3W nnRi vnw p 


XVII 1 
to 


pwai RWa 


„ 


XXV 


1 


to 


nvwnn n3W3 Mn 


4 


to 
br Kinn nvs mm 


„ 


„ 


8 


to 


n»3W3 'wann winsi 


9 


to 
np vm Kinn ova 


, 


B 


26 


to 


T3W.1 tnna Mn 


12 


to 
D'3i D'ar nan in 


27 


to 


i13W P3W1 D»tt^W3 Mn 62 a 490 maiiTDi mrnrifi - tmsrst] nrariB xn irytr IM. xxxni 


1 


to 


irra vb nnm tto nn 


i» 


2 


to 


unp *^ ran mm 


* 


7 


to 


ippx d^kik jrr 


* 


10 


to 


mm iok» oipK nrrr 


* . 


IS 


to 


ww iwk o*pvn ipov 


XXXIV 


1 


to 


wwb ana iaip 


XXXV 


1 


to 


mm iaio oiw* 


• 


S 


to 


mei o>t iprn 


XXXVI 


1 


to 


rw mw P31K3 vm 


* 


4 


to 


nprai on^K iDKn 


n 


11 


to 


m3«n o^p^K iottn 


» 


16 b 


to 


ntrc n^on iok ns '3 


XXXVII 


1 


to 


imprn *jten raw *rm 


• 


16 


to 


mm Sk imprn hb&w\ 


• 


21 


to 


. pOK p mw r6rn 


n 


88 


to 


mm iok na pb 


1. 


86 


to 


nan mm 1160 wen 


* 


87 


to 


aw^npon 


xxx vin 


1 


to 


impm rAn onn o*o»a 


• 


. 4 


to 


in w ^>k mm 131 wi 


>» 


9 


to 


rmm ^o imptr6 ansa 


XXXIX 


1 


to 


■pKio Tyto irnn np3 


■ * 


8 


to 


•rain mw Kan 


XL 


1 


to 


*op ioto ions 


H 


8 


to 


13103 imp bxp 


« 


6 


to 


mp ion Vip 


„ 


9 


to 


naa in ^ 


» 


12 


to 


o*o ivvn'ii no *o 


•f 


17 


to 


pKaonan^a 


m 


21 


to 


ipovn uron unn mSi 


» 


25 


to 


VIVO 1 111 >o T?K1 


i» 


27 


to 


apjr iokti no? 


xu 


. 1 


to 


ck 1 /K wTin 


„ 


8 


to 


nav Ttvuv* nnm 


n 


14 


to 


app* npVm *rn ^k 


n 


17 


to 


u^TOKm ovapn 


n 


21 


to 


mm lor oaan "Dip 


• 


26 


to 


mn poxo wron 


XLII 


1 


to 


•o-pnKnspjn 


M 


6 


to 


mm bxn iok na 


l> 


10 


to 


win *w mm? yv# 


■ 


14 


to 


Q71P0 *iwnn 


- 


18 


to 


ipov o'tvmn 


XLIII 


1 


to 


mm iok ro nnm 


n 


11 


to 


mm ^aaK *aaK 


n 


14 


to 


oafou rnm iok na 


* 


16 


to 


fnwmmiOKna 


* 


21 


to 


*? IfUP It OP 


xuv 


1 


to 


nap app* pov nnm 


* 


6 


to 


?Kiitf* *po mm iok na 


* 


21 


to 


app* rbx lat 


» 


24 


to 


•f?K3 mm iok na 


XLV 


1 


to 


u ptvuv mm iok na 


• 


8 


to 


/poo o*o& io*pin 


■ « 


9 


to 


rw ak ai nn 


• » 


11 


to 


^kiv emp mm iok na 


. 


14 


to 


pw mm iok ro 


■ » 


18 


to 


ma mm iok na »a 


XLVI 


8 


to 


aop» ma ^k vor iTPEP XVIII 


1 


to 
?jnx p« ^n 


» 


4 


to 
^k mm iok na »a 


»» 


7 


to 
vd b^v K>rm npa 


XIX 


1 
to 


onxo mp o 


„ 


18 


to 
■ ran vrv mnn ova 


II 


19 


to 
naro mm mnn ova 


„ 


28 


to 
r6oo mnn mnn ova 


* 


24 


to 
^Kitt> mm mnn ova 


XX 


1 
to 


jmn K3 H3V3 


* 


2 
to 


• mm iai K>nn npa 


n 


8 


to 
"f?n "WK3 mm io«n 


XXI 


1 
to 


0^ 1310 KVO 


» 


6 


to 
>jik h* iok na ^a 


m 


11 
to 


• *^k noil two 


f. 


IS 


to 
wa aipa two 


* 


16 


to 
^K niK IOK i13 >3 


XXII 


1 
to 


pnn ko we?o 


n 


16 
to 


mm niK iok ,13 


TTTTT 


•1 
to 


nV3K lW>M IX KWD 


• 


15 


to 
nnsvji noon ov3 mm 


XXIV 


1 
to 


pKn ppx* mm nn 


w 


16 


to 
mOt fTK,1 Fp30 


■• 


21 


to 
ipo» mnn ov3 nMi 


XXV 


1 
to 


nrw vj^k mm 


» 


6 
to 


niK3X mm nwpi 


» 


9 


to 
mn mnn ova iom 


XXVI 


1 


to 
w nmn ova 


» 


11 
to 


"p* noi mm 


„ 


12 


to 
ORftDvn mm 


„ ' 


If 


to 
uitjsj ucivk mm 


* 


16 
to 


*|Tipt5 ixa mm 
to 
to 


I'TUD K3 *0P *p 


xxvn 


a 


to 
c mm ^pr irmn ova 


»■ 


2 


to 
ysn cna ttmn ova 


. 


7 
to 


.- van in30 naoan 


i» 


12 


to 
enm svvi ova mm 


• w- 


18 
to 


'ppm mnn ova mm 


xxvin 


1 


• to 
iti3 itusp nn 


• 


» 


to 
mm nfv mnn oi*3 


*■ 


t 


* 
i» pa rr^K Dai 


„ 


9 
to 


, ton mv »o nK 


». 


14 
to 


. mm iai vov pS 


M 


16 
to 


mm vtk iok ro pb 


■•■'■ 


28 
to 


.-. , 7^p twjttn wKn 


XXIX 


1 
to 


Wik ^miK nn 


• 


• 
% 


VTom mononn 


. 


1» 
to 


pvmiotri 


* ' 


16 


to 
mmo o^opon ^n 


* 


22 


to 


, 


mm ton ns p^» 


XXX 


1 


to 
O'lTJD OT33 ^ 


•» 


6 


to 
xd ittona KVO 


* 


12 


to 
tmp iok na p^» 


• • 


tf 


to 
mm *n iok na »a 


. 


14 


to 


. 


av* p f xa op *a 


m 


27 


to 
id mm OB? mn 


XXXI 


1 
to 


onto omTi ^ 


• 


4 


to 
Jm mm iok ro >3 


XXXII 


1 
to 


Y 30 T^ 01 P 15 ^ P 


» 


9 
to 


mop m»iw o'w 492 noirei nmna - rwipoi nirnnB 32U1 .TOT XXII 


30 


to 
iana mm nox na 


XXIII 


1 


to 
onaxo o*pn nn 


„ 


7 


to 
o*xa o*o* run pb 


ft 


9 


to 
*ab nsttt o*K33b 


» 


15 
to 


nwax mm nox ro pb 


» 


19 


to 
mn* mpo mn 


n 


SI 


to 
owasn bx> *33.n 


„ 


39 
to 


*n*cw *aan pb 


XXIV 


1 
to 


nam mm *3*nn 


„ 


3 
to 


nn* no *bx mm noxn 


• 


4 


to 
*b* mn* nan to 


* 


8 


to 
nunn D^anai 


XXV 


1 
to 


imam bp mn new nann 


» 


8 
to 


mm nox na pb 


• 


15 


to 
mn* nox na *a 


„ 


32 


to 
nwax mm nox na 


XXVI 


1 
to 


o*p*m* maboo mtrxna 


« 


7 


to 
o*x*a:m o*nan vovn 


» 


10 


to 
nmm *n» vo«n 


- • 


16 


to 
opn bai o*ne*n mon 


XXVII 


1 
to 


o*p v im roboo rwrna 


» 


21 


'to 
manic mm nox na *a 


xxvin 


1 
to 


x*nn m»a to 


» 


12 


to 
imon* bx mm nan to 


XXIX 


1 


to 
neon nan nbxi 


* 


10 


to 
^ w ioh na *a 


- 


16 
to 


ibon *n «nox na *3 


■ 


17 


to 
rraax mm nox na 


» 


20 
to 


mm naT ipoe* onxi 


* 


21 
to 


man* mm nox na 


n 


24 
to 


*obmn impot* *?ki 


■ 


80 
to 


m*on* bx mm nan to 


» 


32 


to 
mn* nox na pb 


XXX 


1 
to 


imam bx mn nrx nnnn 


» 


4 
to 


nnn n*»x o*nnn.n nbxi 


» 


10 
to 


nar xn*n bx nnxi 


- 


12 
to 


mm nox na »3 


» 


18 
to 


n» wi mm nox na 


n 


23 
to 


mn* nnpo mn 


XXXI 


2 


to 
xxo nw nox na 


» 


7 


to 
i3*i mm nox na *a 


ft 


10 
to 


ona mm nan iroe» 


1. 


16 
to 


bip mn* nox na 


K 


16 
to 


*wo mm nox na 


• 


21 
to 


n»:nt "^ *a**n 


ft 


23 


to 
mxnx mn* nox na 


ft 


27 


to 
vunm Q»K3 0*0* mn 


ft 


81 
to 


won o*Ka o*o* mn 


ft 


35 
to 


™ jwn mm nox na 


» 


37 
to 


rwom mm nox nn 


« 


38 


to 
o*o* mn 


XXXII 


1 


to 
imon* bx mn nvx nain 


» 


6 
to 


in*on* nox*i 


ft 


7 


to 
obrc p bxo:n mn 


„ 


16 
to 


mxait mn* nox na *a 


ft 


16 
to 


mn* ^»k ^cn«i 


* 


26 


to 
imoT bn mn* nai *nn 


» 


28 


to 
mm no« na p^ 


n 


42 
to 


iVKa mn* *iOK na *a Jerem. XI 11 

» 1* 

« 16 

» 18 

« 20 

* 21 

* 22 

* 4 
. 1 

* 14 

XIII 1 

. 8 
8 
« 11 
„ 12b 
n 18 

n 20 

XIV 1 

* 11 

n 14 

n 15 

. 19 
XV 1 

. 11 
•• 15 
. 19 
XVI 1 
9 
„ 14 
» 16 

* 19 
1 
6 
7 

11 

14 

1 

5 

7 

9 

11 

13 

18 

1 

6 

14 

16 

7 

. 13 

» 14 

XXI 1 

"• 11 XVII XIX XX xxn * '3^n mn* nox na pb 

* opn ira b^Bnn ^»x nnxi 

* *n*aa *ti*^» no 

* njnso *:j**mn mnn 
10 ecr niKax mmi 

* *»3« f?j* mn* *iok na pb 
' B nisax mn* iok na pb 

te pxn ^axn *no u* 

' B wn n« *narj* 

* *3ae» ba bp nvr io« na 
' B ybn *b« mm iok na 
'» n»3» *^k mn* nan to 

* io«f? *b« mn* nan to 
' d nirxn pan* nwxa *3 

to ^Knttr* *nb« mn* no* na 

* nn*a:h 'pob nox 

' B 1«m D3*3*J* IKtt* 

* mn* nsn mn n^K 

* ^onn *?« *^k mm no*n 

/fi npw *^k mm no«*i 

o*K*ai.n bv mn* no« na pb 
nmmrw nono dkoh 
not** ok *^k mm no«*i 
*]nrw k^ dk mn* noa 
*3nat mn* njn* nnx 
3ie»n ok mn* no« na pb 

* no*6 *^k mn* nan to 
niNa* mn* nox na *a 

o*K3 o*o* mn pb 
o*:nnf? nbc* *M.n 

* *moi *w mn* 
naina rrnm nxon 

naan nrw mm no« na 

rroa* nwx naan ^pna 

nb* kVi njn nnp 

* HDnKi mn* *a«en 

* imon* b» rvn ne»K nann 
nioiA *Sk mn* nan *n*i 

n^ bv nanK wn. 

^ br nanx wm 

»*k bn m noK nnri 

** *bxo mm noa na pb 

nawu-j na 1 ? nom 

map5 "pbn mm no« na 

o*id o*o* mn pb 

nonno imon* nan 

miax mm no» na 

^ noKi mn* wne 

* ibbn mn*b m*r 
*mb* n»« ovn mnx 

* imon* b* n*n nim nann 
rnnm *{?n n*abi 

oottro wp mn* no* na 
ma bv mn* nox na *a 

* nob i3an bx 
obr bK mm no« na *a 

pTit Kba m*a nan *in 

* D*p*in* bs mm no« na pb 
'° f iD3 nraa a*j*n atn rrairoi mrnne - rwra mmr© 493 bnptrr XLIV 26 


to 


mm 131 1P0» p7 


30 


'B 


'33.1 .1W IOK .1, 


XLV 1 


to 


won in wk lain 


XLVI 1 


to 


mm 131 mn i^H 


13 


13 


mm 131 i«m lain 


25 


to 


niK3V .TI.T IOK 


» 27 


to 


*13P kim ^k nnK 


XLVII 1 


to 


mm 131 mn IttK 


„ 2 


to 


•ii.1 mm iok .13 


6 


to 


mmS 3in nn 


XLVIII 1 


to 


m.T IOK i13 3K10 1 


10 


to 


roiAo nw mi 


12 


to 


D'K3 0*0' .13.1 pb 


XLIX 1 


to 


mm ioh n3 por '33 l 


* 7 


to 


mm iok .13 oiikS 


is 


to 


mm iok .13 »: 


S3 


to 


idiki non mm prcoi^ 


28 


to 


m*n mfavb) r\p\ 


34 


to 


mm 131 mn itm 


L 1 


to 


mm 131 i«m i3ir 


. 4 


to 


km.i mm no.i.i co's 


„ 8 


to 


^>33 lino 113 


• 17 


to 


^kiv rntTD nw 


* 18 


to 


mm iok .13 pb 


» si 


to 


omio pKn bv 


„ 82 


to 


p«3 nonSo ^ip 


« 25 


to 


iixik fin mm nnc 


« 28 


to 


D'O^O D'03 *?ip 


i. 81 


to 


JTTT -J^K '33.1 


* 83 


to 


niK35t mm iok ro 


LI i 


to 


♦33.1 mm iok .13 


« 15 


to 


TTT33 pK .TTO 


* so 


to 


h i1f»K ftO 


„ S5 


to 


mnvon in -p^K *33.i 


. 33 


to 


mx3it mm 10K H3 »3 


» 36 


to 


mm iok n3 pS 


» 5S 


to 


0'K3 CO' .13.1 [3 1 ? 


, 64 


to 


^330 npjn ^p 


* 58 


to 


m«33t mm iok n3 


» 69 


to 


won rmc ivk i3in 


LII 1 


to 


nw rrrKi onwp p 


4 


. to 


nwnn .13V3 Mn 


8 


to 


nwns ^31.1 tnn3 


n is 


to 


mw3 v y^ v ohn tnnsi 


« 30 


to 


D'lWl tPTT JW3 


ft 31 


to 


P3tn owtaa mm 
run = *i 


6 
^apnr 
II 3 


to 


D1K p ^>K IOKn 


„ 1 


to 


KIM f?K D1K [3 .Ifim 


« 8 


to 


por oik p nnio 


III 1 


to 


lutem Q1K p »*>K IOKn 


3 


to 


1«3T D1K p ^K IOKn 


4 


to 


•e f" OIK p ^K IOKn 


, 10 


to 


»» nm D1K [3 >*?K IOKn 


» 16 b 


to 


10K^> '*?K m»T 131 Mn 


« 22 


to 


mm n o» 'bs? Mm 


IV 1 


to 


-\b np dik [n nnni 

tot 
Jerem. 


XXXII 43 
to 


p«3 nitM mp3i 


ft 


XXXIII 1 
to 


M>oi* f?K mm i3i Mn 


ft 


* 


to 
mm iok .is '3 


ft 


ft 10 


to 
pec nipt mm i£ M -o 


ft 


12 


to 
nw twn ,lim IOK .13 


ft 


U 


CK3 D'O' i13.1 


" 


15 


KM.1 flP31 0.1.1 Q'0>3 


* 


17 


to 
mm IOK .13 '3 


" 


19 


to 


nan om 


won bx mm 131 Mn 


« 


S3 


to 


n-m Ki^m 


m.n 131 Mn 


ft 


26 


to 
k^ dk mm IOK .13 


» 


XXXIV 1 
to 


imam b* m.i ivk 131.1 


» 


8 
to 


,,K»33i1 imon 13T1 


ft 


8 
v to 


won ^>k mn nw< 131.1 


ft 


12 
to 


imon bx nw 131 Mn 


ft 


17 


to 
oriK mm iok .is pb 


ft 


XXXV 1 
to 


iinon bx mn iwk i3in 


ft 


12 
to 


imon Sk mm 131 wi 
17 


to 
v6k mm iok rra p^ 


ft 


XXXVI 1 


to 
riT3in .13^3 Mn 


- 


4 
to 


"pi3 hk imon Kipn 


» 


9 
to 


inronn .13^3 Mn 


- 


19 
to 


7113 ^>k onrn noxn 


« 


27 
to 


imon ^»k mm 131 wi 


„ 


30 


to 
mm iok .13 pb 


n 


32 


to 
.1^30 np^> worn 


ft 


XXXVII 1 
to 


wpmt t^o *f?on 


" 


3 
to 


impnt ^0.1 r6m 


* 


8 
to 


imon Sk mm 131 Mn 


„ 


7 
to 


binw m*?k mm iok .13 


. 


9 
to 


IKttM^K mm IOK ,13 


« 


is 


to 
o^cm>o imon mn 


ft 


xxxvin 8 


. 


to 


3^n mm iok .13 


ft 


3 


to 
jron mm iok .13 


• 


7 
to 


T^o 13? rovn 


« - 


14 
to 


impnt *f?o.i rbvn 


ft 


17 
to 


wpT* bx woi* lOKn 


ft 


19 
to 


WpTV ^0.1 10Kn 


ft 


S4 


to 
imon b* imput iOKn 


» 


27 


to 
onrn fe iK3n 


» 


XXXIX 1 


to 
i.npnc^ nwnn mwa 


* 


16 
to 


mm i3i mn imon ^0 


„ 


XL 1 


to 


liTOT b* HM IttTK 131<1 


„ 


7 
to 


o^M.i nr ^3 wow 


ft 


« 13 
to 


mp p [3nin 


« 


XLI 1 
to 


'P'SttM tnns Mn 


- 


« 11 
to 


nip p [3m* povn 


ft 


» 16 


to 
rnp p pm* npn 


« 


XLII 1 
to 


o^nn nr ^3 iwn 


„ 


7 


to 
dw mw f po Mn 


„ 


XLIU 1 


to 
won n^33 Mn 


ft 


2 


to 
nwin p nntp 10m 


„ 


8 


to 
won ^»k mm 131 Mn 


„ 


XLIV 1 
to 


WDn ^K »1M 1VK 131.1 


« 


7 


to 
mm iok 113 nnri 


» 


11 


to 
mm iok .13 pb 


„ 


15 


to 


mnnn bz won n»x wi 


* 


20 


to 


D" , am 


*ri *?3 ^K liTOn IOKn 


n 


24 
to 


d^«.n b= turn imbn io«n rrcn ffl&Trui mrnnB - .rnsren .rtrrrm 495 

rav 
"wp 'nn 


11 


23 


to 
rap* mwi ovi mm 


Kzek. 


XXXU 3 
to 


*ntnDi mm vim iok na 


III 


1 


to 
■^ TIP ^M JTI.T TOOT 


* 


11 
to 


3in mm »rw iok .13 '3 


IV 


1 


to 
m.T 131 1P0W 


P 


17 
to 


row rrwv 'n»3 'mi 


V 


1 


to 
o»3.isn nMt iror 


„ 


xxxni i 


to 
tom^> ^m mm i3i Mn 


n 


8 
to 


,ipa33 now ippn 


» 


7 
to 


nwroiK p nnm 


vn 


1 


to 
^>Mlt^ »KD1S 


r 


10 


to 


Srwiwi TOMDTMpnnMI 
13 


to 
vrn '3 orfc n« 


r 


12 


to 
ibp^i tom oim p nnMi 


IX 


1 
to 


^MiwnownbM 


* 


21 
to 


m» mw *n»a *mi 
to 
to 


Tanoonnao 


„ 


» 23 
to 


^m mm lai Mn 


X 


1 


to 
^miw ppia p3 


» 


26 


to 
on^M iom pb 


. 


9 
to 


hmoh moan nm 


» 


27 


to 
Dil^M 10Mn .13 


XI 


8 
to 


M31#0^ D*M17n *0P1 


, 


30 


to 
yap '33 dim p nnm 


XII 


! 
to 


onDM OT33 '333D 


p 


XXXIV 1 
to 


idmS b* mm i3i Mn 


xm 


12 


to 
onDM pp imc 


„ 


11 
to 


mm *31K 10M .13 '3 


XIV 


2 
to 


mm ip ^miw row 


• 


20 
XXXV 1 


to 

to 
mm vim iom ns pb 
iomS ^m mm 131 Mn 


rrn = 418 
„ 


14 


to 
notw mm vw iom .13 
?KV 
„ 


XXXVI 1 


to 
. M33.1 dim p nnm 


ii 


1 
to 


lpnm pnta loir ippn 


. , 


6 
to 


mm »3iM iom .13 p^ 


w 


16 


to 
ivnp pnta icw ippn 


n 


18 
to 


e^e«Tpn m.T *31M 10K .13 
23 


to 
i*?*j pn* *33i 


n 


16 
to 


1016 »^m mm 131 Mn 


in 


1 


to 
*pDrK p nnM mm 


It 


22 


to 
^MlttT n>3S 10M p^ 


IV 


9 
to 


imp onaa nm imp 


* 


33 
to 


nio oira mm vtm iok na 


- 


18 


to 
idb* Minn ova mm 


n 


87 
XXXVII 1 
to 

to 


nKr np mm vtk iok ns 
mm t <hv nmn 


B*" 


n = 419 
m 


8 


to 
m«nnn dim p ^m i0Mn 
DT2tf 
* 


« 
to 


anun TOM^» ^»M .lim 131 Ml 


I 


3 
to 


pwn-n mmiOM.ia 


„ 


XXXVIII 1 
to 


dt* pt ^ok^ ^>m mm 131 Mn 


»» 


6 
to 


w» m.T iom iiD 


„ 


10 


to 
mm mm niM tom ns 
9 
to 


•*■» m.T ion ns 


* 


14 


to 
OIM p M33.1 pb 
11 


to 
arnn rn.T 10M .13 


„ 


17 


to 
nnkn mm ^tm iom ns 
13 


. to 
pep nan mm TO* ,13 


„ 


18 , 


to 
ova Minn oi»a mm 


II 


1 
to 


awn .TI.T TOM i!3 


m 


XXXIX 1 


to 
M33.l0lMp.inKV 


„ 


4 


to 
nwn mm IBM TO 


w 


17 


to 
iom ns dim p nnm 


l» 


6 


to 
sr»n mm tom .is 


„ 


26 


to 
mm vm tom ns pb 


in 


1 


to 
tin i3in dm ipor 


» 


XL 1 
to 


13TT17A n3W W0m D1W3 


w 


11 


to 
mm *31m tom n3 pb 


• 


xmi 10 


to 
13.1 DIM p.inK 


IV 


1 


to 
mic mn i3in ipo* 


* 


XLIV 1 
to 


W pi MM 3wn 


V 


1 


to 
wm mn 13T7 HM vow 


„ 


9 


to 
p ^3 m.T '31M IOM .13 


M 


4 


to 
ma^ mm iom na *a 


„ 


16 
to 


prrc ^33 on*?.! o^nam 
9 


to 
xobvw ri>aon 


rt 


XLV 1 


to 
f 1M.1 flM OS^fi.131 


„ 


16 


to 


rtarn fcrn TOM ,13 pS 


» 


9 


to 
03^ 31 mm '31M IOM .13 
18 


to 
dv hm nnxnon nn 


n 


* 16 


to 
vrt* pM.i nvn bz 


VI 


1 


to 
pno mron n.i 


It 


• 1* 
to 


p»Mi3 mm »3iM iom ns 


f» 


11 


to 
.toco mm run >s 


• 


XLVI 1 
to 


ixnn unt? mm niM iom ns 


VII 


1 
to 


w renn »nM 1M1.1 n3 


n 


- 12 
to 


.1313 mto.1 nw »31 
4 


to 
np nann *ym *jm,l .13 


„ 


16 
to 


jm '3 mm '31M iok ns 
7 


to 
*3iM rum *aMin ns 


n 


. » 


to 
iwm M1303 nman 
10 


to 
(.is mxoM rfcm 


, 


XLVII 13 
to 


S133 .13 mm *3tm iok ns 


Yffl 


1 
to 


mm mm vim win ro 


« 


xLvm i 


to 
onaarn mow r6m 
4 


to 
CPDMm hmt vow 


, 


16 
to 


pox hkd mniio n^m 


» 


* 


to 
Minn DV3 mm 


• 


80 


to 
ivn fmmn r6m 


• p 


11 
to 


o»M3 ow mn 


r>r\ 


= 


417 


IX 


■ 1 
to 


3X3 '31M flM WM1 


ntrpnn 


»» 


7 


to 
0*103 '333 Ml^.l 


Wm 
13 


to 
mm OM3 owa co' mn 


Hos. 


I 2b 


to 
win ^m mm iomi 


DTI = 420 


n 


II 1 


to 
^MlW '33 icoo mm 
rw 
» 


„ 16 


to 
mnoo ^33M .13.1 pb 


IU 


1 
to 


m» .13V to mm i3i Mn 


. 


. 1« 


to 
mm oK3 mnn ov3 mm 496 iudtdi rmrm - mam nrnnB in ^ Mai. Prov. n 


3 


to 
npaiM nw '3Min 


„ 


10 


to 
1031 nn.nn 


* 


12 


to 
nw ibk na o 


IV 


14 

9 
'G 
'B 


pnt na 'nan »n 
-io«b ^k m.T iai vn 


V 


1 


to 
w mtmi aww 


VI 

vn 


9 
9 

1 


to 


'B 


mimi w m^mi 
ibm^> ^m miT i3i wi 
enni^ ?3iM rwa vn 


n 


4 


to 
niMax mn» nan vm 


„ 


8 


to 
nna? ^>m nw iai *rn 


VIII 


1 
'» 


niM3* m.T 131 vm 


„ 


8 


to 
♦naw mn> nan na 


„ 


4 
'B 


w nx? nnox nw iaM na 


„ 


6 


to 


*6b 


> >a niMax nw ibm na 


„ 


7 


to 


wi rntox rnn* iom na 


11 


9 
to 


naptrrn nwax nw ibm na 


„ 


14 


to 
niM3* nw ibm na »a 


„ 


18 
'B 


niM3it nw iai vm 


■„ 


.20 
'B 


■m niMax nw ibm na 


„ 


23 
'fi 


o^a niKajf nw ibm na 


IX 


1 


to- 
nw nan Mra 


X 
XI 


9 
3 
1 

4 


to 


''B 

to 
to 


pnt na imb ^ 
*dm nin own ^p 
•pn^i jiaa^ nno 
vito nw ibm na 


„ 


16 
to 


tip >*?m nw iBMn 


XII 


1 
to 


nw i3i wa 


xm 


7 


to 
w bp nip ain 


XIV 


i 


to 
nw^> Ka ov nan 


- 


is 
to 


noaan .T.m n«n 


fun =427 


^Mte 
ii 


10 
to 


xfxh inM 3M miSi 


* 


13 


to 
iwn nw nan 


„ 


17 
to 


03>i3i3 nw onwin 


m 


13 


to 
osnai hv ipm 


ri'DTi = 428 


^wo 
i 


8 


. 73M idib *33 par 


ii 


20 

1 


mm pna niaan 
naM npn dm '33 


in 


1 
5 


rtawn ^>m vinn »33 
yb ^»aa nw ^k noa 


„ 


11 


DMan bx >33 nw idib 


„ 


19 


p« id* noana nw 


IV 

V 


t 
1 


a« idib d>33 ipaw 
na^trpn viaan^ >33 


* 


7 


^ watt o*3a nnjn 


VI 


1 
6 
12 


ynb n3ip o« *3a 
pK twt ^»p^a OIK 


„ 


16 


nin» K3» mn w 


VII 


20 

1 


^a« mica *aa *«a 
na« nar »:a 


vin 


24 
22 


»b war o>33 nnn 
la-n nncttn *Mp mn> K*an = 421 Nah. Zeph. Hag. II 1 

r 3 

III 1 

6 }ir nrn nn 

nin* "iaK na p 4 ? 

«i war 'idki 

o>«>ain ^r mn» ia« na 

*»m n«t K5 ij?att 

o»a»n nnn«a n^m 

mn» o«3 mnn mo 

*np ^aa n«n Zech. V 


i 


to 


nmoK on? no nn^i 


n 


6 


to 


3pr» nnxer nvn 


w 


9 


* m.T o*o mnn ova nm 


VI 


1 


to 


m.T iwk nn K3 irav 


„ 


9 


to 


mp' i»jA mm ^ip 


VII 


1 


to 


»n«n »a 'h »^k 


„ 


9 


to 


«»k mn' pp? 
14 


to 

a*3n = 422 

dim 


*[tDara -]ar nn 


I 


12 


to 


o^a^tt dm nw iDM na 


II 


1 


to 


^31 onnn ^r nan 


* 


3 


to 


pM3 nM m«T 3tt o 


III 


1 


to 

ran = 423 

p*\pin 


d'bt *vr nn 


II 


1 


to 


mow 'niara ^p 


» 


6 


to 


1313 pVl O P|K1 


n 


9 


to 


pica pv3 nn 


„ 


12 


to 


n^ n33 nn 


n 


IB 


to 


vun nptta m 


B 


18 


to 


Sdd S^in na 


w 


19 


to 


pp*? -iom nn 


III 


1 


to 


M»33n pipsnf? n^en 


T) 


8 


to 


mn* nin onnoan 
14 


to 
T3J1 = 424 


VMl V003 nap3 


I 


8 


to 


nat ova rrm 


w 


10 


to 


o«3 Minn ova nvrr 
12 


to 


ttonM M*nn nra mni 


11 


1 


to 


wipi iwtnpfin 


* 


6 


to 


o>n bin ow» nn 


III 


1 


to 


n^M33i hm-iio nn 


" 


16 


to 
mr\ = 425 


o^tnTb idm» Minn ova 


I 


8 


to 


»3n Ta niiT 131 m-\ 


„■ 


7 


to 


niM3x mn» iom na 


„ 


12 


* b^nbiff ja f?aair waen 


„ 


16 


* rnn^ nranm onw ova 


n 


6 


to 


niM32t m.T idm na »a 


" 


20 


to 

ran = 426 


nw niiT iai »nn 


i 


7 


to 


nrsiMi onw ova 


n 


1 


to 


.1M1M1 *3»P HM M0M1 an Job moiroi nrnms — mainw rtmnz nnoN Ruth XXIX 1 
ifwO nKtf 3W *|D>1 


XXXII 1 
DW3K.1 rxho matm 


• 
^oia p Kin^K pn 


XXX'IV J 
wen noKvi mmfo pn 


XXXV 1 
nKTni iom m^K pn 


XXXVI 1 
ion Kimto epn 


XXXVIII 1 
aw nK mm pn 


XXXLX 19 


nnir* ner ,11*05 D1D"7 JftflH 


XL 1 
aw nK mm pm 


» * 
mm nK aw pn 


„ • 
aw mc mm pm 


XLII 1 
mm nK aw p>i 


* * 


•rn = 430 

Txb& trbn 

own *w 


mmiaunK >mi 


I 


to 


npus >aoia web 


» 18 


* 


^ mi ion mix 


. 15 


to 


>mpi rw* *pn 


II 8 


to 


id m run nrr Vp 


• " 


to 


pten nana w 


* 18 


to 


o6ptt tA wik 


lit 1 


to 


niW?a *aa#o ?p 


1 


to 


iaion p TUP flKT *0 


„ » 


to 


•^OTJ 1? tWV fTHDK 


iY i 


to 


wi no* *pn 


B 


to 


rfes faaSo to 


• « 


to 


r&a wk ^iP3 p 


V • 


to 


nr •O'V) rur* >3K 


VI 4 


» 


>nnn nn no* 


* » 


to 


rwptan nm na 


vn it 
rrwn mo nn na 1 ? 


vin • 


to 


iaion p r6p nut *o 


- » 


to 


roop 13*? ninK 


• *i 


to 
K-7J1 = *3i 

rrn 


noV«A mn d-d 


i it 


to 


nsma tp omrw rashm 


IV IS 


to 

2^r\ = 432 


pD nrrtnn -6ki 


II 1 


to 


»io a<r rcw 


m i 


to 


nm ia3n *3K 


IV 1 


to 


am opv nrw 


V 1 


to 

a-*?n = 433 

r6np 


mn no mim -or 


I 12 


to 


♦n*n nSnp '3K 


III 2 


to 


nie^> npi mhb np 


* » 


to 


ntrtpn pirn no 


VII 1 


to 

T*?n = 434 

nnDK 


aio pvo or aio 


I 9 


to 


naSon wi 03 


» 1S 


to 


D'oan^ i^on ion 3?K vin ss 

IX 1 

» "» 

x 1 

xni i 

XIV i 

XV 20 

xvra 8 

„ 10 

XIX 10 

» t7 

XXI 81 

xxn n 

XXIII 1 
8 

XXIV 1ft 

• ts 

. *> 

XXV 1 

• 14 

xxvi n 

xxvu u 

xxvm 17 

xxix 18 

XXX 1 

. * 

. io 

. 1« 

• 18 

XXXI 1 

. to I 6 

II 1 

■ u 

m i IV 

VI 

VIII 

IX 

XI 

xn 
xv 

XVI XIX 

XX 

XXI 

XXII 

xxm 
xxv 
xxvi 

XXVII B"3n = 429 

to 

to 497 *S w» o^a nwi 

nnu nn*ja moan 

mn* nirr noan n^nn 

can p noVr ^»vd 

a* too osn p 

nma nnaa mn moan 

a»t now oan p 

o^on^noa f» nai 

mm off «> *Vuo 

jam Voa^» rrmvb- 

1010 jyor^ *aa ^-m 

nor6o uvb pio did 

mn Vt *>3 "Vr -itan Sk 

bum n* dip6S a»n »a 

urh r« or6n Vk 

pnx m^ wn ainn "?k 

oniarf? .-6k o: 

'niap 7XP wk fTTO ^p 

noSr >*?ro n^K dj 

pt or:i mm d^jw: 

ow'Wioa j» nan 

•pint »3C inn pt 

VC3 ona DW DTK 

w r*' prn po 

npi p tuk nai 

*]m<o vfow o>n«r 

•tfw Sk Tar pp^n ^ 

nisa *tw npTTP? 

>300 1603 non rx&ro 

fan m3i v^v nnn 

pK *3Dp on npaiK 

*ipit ^JC'O non j irvif 

T^ toro'V nai 

iwco* *o T^n nt^K 1 ovn *mi 
^an o'nn >nn 
*jn nttfvW ipdwi 
iok^t aw p*n 

•oo^nn td'ok p*i 
iok>i aw pn 

Tnrn Tpa jp^ 
ion aw pn 

>noP3niDxp»i 
lOKn aw pm 

»30*nn »6k pn 
ion aw pn 
*nvn T6a p^i 
ion aw pn 

>noP3n iDix pi 
10m aw pn 

*3onn td^k pi 

ion aw pi 

>rwn T6a jpn 

ion aw jn 

two nttv aw spn 

Kian pKO noanm 63 a 498 nwiro rmtm - rmren nmr© raff) «"TtP Ezra II 1 
wbvn mnon >33 rbw 


n 3 
* D'B^K TO1D '33 


„ 59 
* r£o ^nn o^ipn nton 


» 62 
* nana wp3 rA* 


« 68 


to 


dki33 niaitn vkioi 


III 1 


to 


v»a»n tnnn wi 


IV 1 
' B mnm nx wow 


7 


to 


aro Kntranm* *e»ai 


* 8 


* 


DPB ^w Dim 


» 12 


to 


vabeb w\nb p»t 


„ 17 


to 


ao^o r6r aoano 


n 21 


to 


DPB 10V p3 


„ 24 
* mrsp n*?B3 pjo 


V 1 


to 


nwaa »:n »aanm 


v 3 
* nrw aaot na 


* 6 


to 


n^>r h Kni3K ja*no 


* 13 
* «nia^ mn nawa ma 


» 16 


to 


•p ixsw p* 


VI 1 


to 


n# Rate ttrnn pRa 


' « . 3 


to 


*ni3^ mn rora 


• 13 


* 


nrrfi win piR 


* 16 


to* 


iiiw »ia Tram 


• 19 
'» noen n« n^ian »aa iron 


VII 1 
* niaboa nSRn onann inRi 


. 7 


to 


teir* '330 iten 


* 12 


to 


Rote -|te RnornniR 


* 25 
' B noana m» naRi 


» 27 


to 


i3>n3R vite mm *pia 


VIII 1 


to 


omnaK vri tf?Ri 


• 81 


to 


rvir imo npoai 


» 36 
* rAian »aa wno o*R3.i 


„ 36 


to 


•]ten w n« lann 


X 1 


to 


inrmnai ritp ^tennsi 


tt 2, 
'» bwv fa maar pm 


» 6 


to 


paw ritp opn 


* 18 


to 


o>3.ian '330 rxo*i 


I 1 


to 


mten (a mom nai 


II 1 
'• fo*a tnna »mi 


n 10 
' D maiw *amn fe^aao row 


n 19 


to 


ewm »3*mn ateao pd«pi 


III 33 


to 


»a tsteao pop i»R3 *mi 


IV 1 
* maioi tote3o pop iwRa *mi 


• 9 


to 


ia*anR tpow nwie *mi 


VI I 


to 


tsteao^ rora img »mi 


» 16 


to 


wanK te ipo# itwa >mi 


VII 1 


to 


noinn nnsaa ntwc >mi 


» 3 
* innc vb nr\b ior'i 


6 


to 


D'bpn mnon 'aa h^k 


» 61 
'» nhn bnti o^wn n^i 


„ 71 


to 


iwi3 mann nwnoi 


'III 4 


to 


1DD.T k-itp 10J?>1 


« 5 


to 


icon Kim nnen 


9 


to 


Kntnnn Kin mom iom 


IX 1 


to 


tmn^ npaim unw ovai 


4 


to 


anbn n^po ^r op»i 


X 1 


to 


ovna 13TOK r\Ht ^aai 


XI 3 


to 


mnon vm n^Ki 


4 


to 


mnp miim »sae 


7 


to 


*6o fD':a »:a n^m ^1 Esther 


I 16 


to 
T^on »:b^» jaioo *iom 


- 


II 1 


to 
Ttra .•Ann onann irw 


» 


* 6 


to 
mn mm w»k 


n 


« 21 


to 
ar» *anoi onn o*o»a 


1 


III 1 


to 
bi2 rfmn onan in* 


! 


tt 8 


'= 
ttmwrw *$vh pn noKn 


n 


IV 1 


to 
ivk b3 nK rrv dtioi 


" 


VI 1 


to 
iTPd Kinn rfabz 


! 


VII 5 


to 
ion viiiwnK "|^»on ia*n 


" 


VIII 1 


to 
•jten }na Kinn ova 


n 


3 
to 


lalni inoK epim 


n 


7 


'= 
inoK^ ttnirnK -f?on io«n 


n 


15 


* 
':e^D HT 'ST101 


j 


IX 7 
to 


Hnrntno nKi 
tt io 


to 
jon '3a mm 


„ 


tt 29 
to 


na^on inox anam 


! 


X 1 


to 
vrwrm Y?on orn 


! 
! 
rrbi 


1 = 


535 


• 
bsrn 


Dan. 


II 1 


to 
nia^o^ wrw rorai 


„ 


tt H 


to 
awi ^K'3i pica 


„ 


« 17 
to 


nma^> ten pK 


« 


„ 25 


to 
nSnanna *pnn jn« 


V 


, 29 
to 


731^1 ksSo nn3« 


f, 


tt 31 


to 
ntn Kaf?o nmx 


I „ 


« 37 


to 
K^aSo Tte aa^o nroK 


1 " 


tt 46 


to 
njDTaiainatepita- 


n 


III 1 


to 
Tar K3^0 1X3T3T33 


„ 


« 13 


npec 
?3*ia nx3T3ia3 p«a 


w 


tt 19 


to 
>^»onn ixnaiaa -pita 


„ 


« 24 


to 
mn K3te 1X313133 pK 


f 


« 26 


to 
1X313133 3ip fHK3 


, 


« 81 


to 
K'OOP bib KS^O 1X313133 


w 


IV 26 
to 


iw »in pni> ntpb 


w 


V 1 


to 
13P K3^0 1Xtwb3 


„ 


« 11 


to 
*jni3^03 133 WK 


, 


» 13 
to 


^rn ^K'3i p«3 


w 


« 17 


to 
^31 nap pK3 


n 


, 18 


to 
«n^K K3^»o nna« 


r 


„ 29 


to' 
ixwt^a 10K pR3 


" 


VI 1 


to 
tap kho win 
„ 7 


to 
K>3D11OTK1 K'31D [HK 


n 


« 13 


to 
pOKI 131p pxa 


tt 


« 26 
to 


ana «a^o «mn pica 


„ 


VII 1 


to 
ixt^KSa^ nin n3«?3 


„ 


« 15 


to 
m« »mi nnsnK 


„ 


vin 1 


to 
maf?oS tn^r m^3 


^ 


IX 1 


to 
trim!? mn n3^3 


„ 


« 16 
to 


•wk i3>nto '3iK nnpi 


„ 


« 21 
to 


n^ona iaio »3K tipi 


„ 


X 1 
to 


ni3^ vnbv nawa 


B 


- m 4 
to 


npaiKi onw ovai 


n 


XI 1 


to 
wii^ nn» nattt »3«i 


„ 


XII 4 


onann ono ^k»31 nn#i 


fbn 


= 436 


anw 
Ezra 


I 7 


to 
K'xin una ^om 


r 


» 9 


to 
^taiax oiDDO r6w wen novoi fimnfi — noirci rtrnms 499 vni 14 


* Wraif '33 rh* 


18 
'■ *to pirn '33 


23 


to 


mwo oar 'Jtn »33i 


27 
* ptcro nS '33 


29 


'a 


pnn ono* '33i 


1 


t 


Btn3 nS '3a 


14 


to 


*teo tio '3a 


16 


to 


Torn -wk r6m 


24 


to 


nopn «|tm wm 


19 


to 


onvw mo n3i 


81 
* o'3iru onte amnm 


35 
96 


to 
to 


prw raa ntei 
anin'B^ ani3«na r6m 


42 


to 


12m prat *oVi 


46 
* yaa n* pna noaai 


46 
* onrran nnp '33^>i 


47 
* ormmwA owu na^n 


48 


to 


DmnDtW *nnO 'Sa? 


50 


to 


fioeo Vniaa "onn 


61 
* nnp '33 mnBrooi 


66 


to 


mwo noo nntnooi 


66 


to 


nn&VOD DTSD3 '337 


67 


to 


ttnp riK naw noooi 


69 


to 


tero fix -wk noooi 


61 


to 


mp rm *teB3 noooi 


62 
* onrron mo '3a^> 


66 


to 


mom nn na noooi 


1 


to 


pbm now 'ia^i 


S 


to 


rrmr w 'sai 


6 
* naai pte p'33 


» 


to 


nror *oa *33i 


10 
14 


to 

to 


jnte Wt nai 
*?mnwt rawo *3a 


20 
* ntew onoK ^ai 


60 


to 


mo' new '33 


1 
* pte n* vWi piai 


2f 

1 


to 
to 


praa *aK lav ppa33i 
wnwi Srw» Sai 


10 


to 


{Tjrp mnan pi 


21 


to 


ito^vo p rp*or 


S3 


to- 


*wn tpnnron n?m 


86 

1 
* p*33 »aK w pMaai 

* *?*W3 iorfo owtei 


8 


te 


ovrete man mrroo vm 


1 
* ttt ^ bnr» te uapn 


4 


to 


^>icw» tei ttt *^n 


10 
* onaanvn'rAm 


11 


to 


onmn ibdo ntei 


22 

1 


to 

to 


jrrvr p n'33 
Tin V* oman r6m 


9 


to 


w.n n*iap rmn nw 


14 


to 


13 nao nte 


15 


to 


nap nr* on nb& 


16 

18 


to 
to 


pna na p man 
*r op hk nraS mm 


19 
'» ttj te ite3 rnwooi 


28 


to 


wvn *nBoo rAm 


24 


to 


1HW 1TTI1T >33 


26 
* fiPOtf '33 p 

dwt nm 


XI 10 


to 


rw o»3nan p 


» 14 


to 


h*>n na3 o.Tron 


n 15 


to 


jTpor on^n pi 


r, 24 


to 


^Kantro [a iTPinei 


XII 1 


to 


anS-n o^nan nbw 


* 8 


to 


n» w onbni 


» is 


to 


vn o'p'v >a>ai 


» M 


to 


maun »r«i *b »sa 


„ 27 


to 


a^tni' noin nasnai 


XIII 1 


to 


looa mp3 man era 


14 


to 


n«r bv vAk ^ mat 


« 19 


to 


w i^x n»Ka *nn 
H?n = 


437 
nwn *nzn 


I 8 


to 


ana on '3a 


n 11 


to 


am^ n« n^» anjtoi 


. 13 


to 


pvt n« n^ poai 


* n 


to 


nbw ar ua 


„ 24 


to 


rf?r nraoiK or 


1, 28 


to 


pfW DPPOK '33 


fl 82 


to 


r3^'s mMzp '3ai 


. »» 


to 


nov pno '3ai 


« 87 


to 


nn3 bmm '3a 


„ 88 


to 


pib n'rr '331 


. 89 


to 


^n \mb '331 


. 41 


to 


pn rap '33 


» 41b 


to 


pon pm '331 


n 42 


to 


pta natK »33 


. *8 


to 


ia*?o n»K eaten n^m 


n 1 


to 


^«nr' '3a r6n 


„ 8 


to 


ip rmn' '33 


. * 


to 


nrV mte noni 


• « 


to 


pnxn po '33 


1, 7 


to 


nap 'oia '331 


. 8 


to 


rvirp p'K '331 


. 18 


to 


pnatn p atei 


n >8 


'to 


onm nwj npn 


1, «7 


to 


nias ai »33 vnn 


. 81 


fc 


W B'B« '331 


. 88 


to 


nte p3T '331 


„ 42 


to 


teom* 'n« 3^3 »33i 


. 47 


to 


amn 031 nrp '331 


• •64 


to 


on^ n'3 Kobr '33 


ra 1 


to 


Tin '33 w n^«i 


•> ^ 


to 


atei-ra i^» nnSi3 nbm 


• *o 


to 


arann note pi 


„ 22 


to 


n'por .T3ar '3ai 


IV 1 


to 


pnxn po nmn' '33 


» 8 


to 


ao'p '3« rhvo 


« 11 


to 


rbw rtnw via ai!?ai 


« 18 


to 


S«'3flP np '331 


« 16 


to 


n3B' p 3^3 '331 


» It 


to 


nmn nrx '331 


ft M 


to 


nmn' p nte '33 


„ 24 


to 


^»mo3 pwar '33 


V 1 


to 


^mr' mas piKn '331 


« 4 


to 


iTWSV fc<V '33 


« H 


to 


an33^» n3 '331 63 b 500 nemoi nmne - msm mmne pn awn nnn 
wfrn nan 


XXIII 


1 


* 


P3»i fpr Tin 


1 Chron. 


XII 


26 
to 


1?fl '33 p 


* 


7 


to 


jt^ wt6 


, 


„ 


28 


to 
•naa to pmn 


» 


9 


to 


mate ww '33 


r 


r 


29 


to 
fa'33 '33 fai 


,. 


12 


to 


mar nnp '33 


« 


« 


80 


to 
O'lDK '33 fai 


„ 


IS 


'B 


pnK Diar '33 


n 


» 


81 


to 
W3a naa itnai 


„ 


16 


to 


oiens iwe '32 


n 


n 


82 


to 
'JHV 13W '33 pi 


„ 


18 


* 


n'ate inir '33 


„ 


w 


88 
to 


N3X nom p^3?a 


„ 


19 


1= 


inn' pnsn '33 


„ 


„ 


34 


■*♦ 


to 


f\bn on» '^nesai 


„ 


20 


to 


n3'a ^*w '33 


fl 


w 


85 


to 
norAo w '3in pi 


„ 


21 


to 


'f?na mo '33 


„ 


„ 


86 


•'=. to 
K31f 1«1* TWKB1 


XXIV 


1 


to 


omp^na pro* '33^i 


„ 


* 


87 


■to 
'331Hin p jtv^ israi 


„ 


6 


to 


{3 nww osns'i 


„ 


XIII 


1 
to 


nv or Tin pwi 


„ 


7 


"D 


jmnn Wan kx'i 


w 


w 


6 
to 


f?»nt^ ^3 nn tit bnp'i 


n 


19 


to 


onwS ompo nbn 


^ 


XIV 


1 
to 


lac l^a D*rn n^p'i 


9 


20 


to 


o'lrmn '^ '33^1 


j, 


l» 


3 
to 


01^3 Tm Trt np'i 


J, 


22 


'0 


moVrnmrt 


n 


n 


8 
to 


roa3 '3 o'ne^D iravi 


„ 


26 


to 


'^na mo '33 
w 


13 


to 
DTIW^B TIP ID'D'l 


B 


27 


to 


inw^ ma '33 


„ 


XV 


3 


to 
iiw fe n« tit ^np'i 


„ 


28 


'0 


irn^K '^>na^ 


„ 


„ 


6 


to 
Skhik nnp '33^» 


m 


29 


'D 


tt'p '33 wpb 


w 


„ 


6 


to 
•Tew ma '33^> 


B 


80 


to 


'^na 'na '33i 


B 
7 


to 
^Kl' Qttri3 '33^ 


XXV 


1 


•*D 


n«n TVT ^3'! 


n 


„ 


8 
to 


mrattr p^« '33^ 


n 


4 


'B 


pn '33 p'.-6 


„ 


n 


9 


to 
^Sk pizri '33 1 ? 


, 


9 


to 


jwmn ^nun j«f 1 


„ 


n 


10 


to 
313'Br ^K'?T '33*? 


„ 


10 


'L 


T33 Tor t^n 


n 


n 


11 
to 


prab th Kip'i 


J, 


11 


to 


V33 'IX'^ T'31H 


„ 


„ 


16 


to 
D»iSn ne6 th lain 


„ 


12 


to 


V33 vwu 'wann 


„ 


„ 


17 
to 


P'n rw on^n nwn 


„ 


18 


to 


1'33 l.Tp3 Wil 


„ 


n 


26 
to 


n'l^n n« cnSitn in?3 tpi 


„ 


14 


to 


T33 nSxw wwn 


„ 


^ 


29 
to 


•TIiT nn3 Jl-IK '.Tl 


* 


15 


to 


V33 l.TXW '3'arn 


n 


XVI 


1 


to 
O'ffcKf! }T1K nX 1«'3'1 


* 


16 


to 


V33 i.T3na wrnn 


w 


, 


8 


to 
iar3 imp mrrt mn 


* 


17 


to 


V33 war nwn 


w 


w 


87 


to 
'3D^» aw 3rn 


w 


18 


to 


tonw new 'new 
XVII 


1 


to 
TTT 3W I^W '.Tl 


„ 


19 


to 


nnrnf? "WP DOT n 


„ 


„ 


3 
to 


Kinn nWa 'nn 


r 


SO 


'B 


^K3W 1OT fwW? 


„ 


, 


16 
to 


th -j^an «3'i 


„ 


21 


fe 


invwa i»p nrraA 


„ 


XVIII 


1 


to 
th 71 p nnx 'nn 


„ 


22 


to 


ma*r^ iw rwarf? 


„ 


„ 


9 
to 


nan -^a irn ravi 


„ 


28 


'0 


i.T33n^ nw nmb 


„ 


„ 


14 


to 
^Kier' *?3 ^p th i^a'i 


„ 


24 


to 


rwpzwb iw nw^ 


B 


„ 


15 


to 
K33tn bv nnix [3 ami 


rt 


26 


to 


'33n^» n«w nsiat^ 


„ 


XIX 


1 


to 
nan p nn« '.ti 


n 


26 


'b 


'rn^ab iw npwn^ 


„ 


„ 


4 
to 


tyt nap n« psn np'i 


m 


27 


'0 


nrvbxb n*imb 


B 


„ 


16 


to 
1033 '3 D1K MTI 


„ 


28 


to 


■win^ ciwi in*6 


^ 


m 


19 


to 
imrrn H3P ikii 


„ 


29 


to 


'n^3^» onwjn D'3t6 


„ 


XX 


I 


to 
rwn nswn nj^» 'nn 


* 


80 


to 


mnnna^ onwi nvbvb 


B 


w 


2 


to 
niop nn tit np'i 


„ 


81 


to 


'naavi^ onwi fwrwA 


w 


„ 


4 


to 
larm p nrot 'n'i 


XXVI 


1 


to 


onw£ nip^na^ 


w 


„ 


5 


to 
nx nanba lir 'nm 


, 


7 


'B 


'3nx> nww '33 


fl 


B 


6 
to 


n33 nanba nr vim 


„ 


10 


'fi 


ma '33 fa non^i 


w 


XXI 


1 
to 


bvn& bv ftw Ian 


„ 


14 


to 


nnnta ^nun ^en 


, 


w 


9 


to 
13 b* mn' i3Ti 
29 


'fi 


I^SI 1.T333 »in3f S 


„ 


„ 


IS 


to 
T3 *?« Til IBK'l 


XXVII 


1 


to 


DIDDa 1 ? ^TW '331 


B 


n 


18 


to 
n3 !?« ibk mn' 71AB1 


* 


2 


to 


nawmn npf?nan ^»j? 


w 


■ „ 


27 


to 
l^a^ mn' ia«'i 


* 


4 


to 


tnnn np^na ^pi 


„ 


xxn 


1 


to 
Kin m tit naK'i 


» 


6 


to 


'V'brn K33CH w 


w 


» 


2 


to 
Di33^ th lann 


„ 


7 


to 


W3tn «nn^ W3in 


w 


* 


5 
to 


'33 na^r tit 10m 


w 


8 


to 


'vann ennS 'r»ann 


i» 


n 


6 
to 


133 ntfoeb K^p'i 


11 


9 


to 


wn ttnn^ 'tt^n 


B 


rt 


7 


to 
na^t6 Til iaK'1 


» 


10 


to 


warn rinS wsrn 


ff 


„ 


18 


to 
D3'nS» m.T kSt xsn moinoi nmne - tram rmtm 501 awn nrn 


2 Chron. 


IX 1 


t 


nror Kar na^oi 


„ 


n 13 


to 


antn ^pro w 


r 


, 15 


'0 


nvwo m&v "jten wi 


ft 


» 17 


to 


}T Koa ften Wl 


r 


„ 22 


to 


note i^on Vwn 


„ 


n 26 


to 


nraiK note^ w 


» 


X 1 


to 


noar oram -fw 


* 


» 18 
* oram *f?on rf?m 


* 


XI 2 


t 


wor ^>k mn» iai »m 


r> 


ft 6 
* oten»a orarn arn 


» 


„ 18 


to 


nr« oram A npn 


n 


XII 2 


to 


xwwin mra w 


* 


» 13 


* 
to 


oram ^ten ptnnn 


ft 


XIII 1 
* t^dS mw mior mra 


ft' 


.. si 


to 


kot vrcw pmn^i 


„ 


XIV 1 


to 


irvn aion kdk rm 


„ 


* 7 


to 


^n kdi6 vm 


j, 


, 11 


to 


won nK mn> cpn 


ft 


XV 1 


to 


mr p inntjn 


„ 


„ 8 


to 


unarm kdk rorai 


„ 


• 10 


to 


>rten tnna oW raapn 


„ 


XVI 1 


to 


W1 D'tt?/V fl3tt7a 


ft 


6 


to 


npS ^>on kdki 


„ 


XVII 1 


to 


vnnn ua owtnrr fton 


„ 


n 7 


to 


labo^ nte mrai 


ft 


. 1* 


to 


n>aS ornpc nton 


ft 


„ W 


to ■ 


pmiT it Sjn 


ft 


• 16 


to 


rroor it ^m 


ft 


• « 


to 


S*n rai fD>aa pi 


„ 


- * 8 


to 


13TliT IT ?ri 


„ 


■ 1» 


to 


•jten mt ovnron n^K 


„ 


xvra i 


to 


wv oetnn^ *rw 


n 


18 


to 


war p^ionn 


, 


28 
* roraa p vppi* wn 


„ 


28 


to 


Stir* "po ?m 


n 


XIX 1 


to 


mrr ito oorvT am 
XX 1 
» no p nnK wi 


„ 


n U 


to 


irnatpSunm 


„ 


* 81 
* rrnrn bv wtmv f?on 


^ 


XXI 4 
'» naSoo bp otjiT opn 


B 


» 12 


to 


anao i^Kion 


„ 


„ 20 
* ovittn owbv p 


„ 


XXII 2 


to 


o>mn o>ra"iK ja 


„ 


10 


to 


vrtnn dr irP7mn 


„ 


XXIII I 


to 


ptnnn rrravn rmoi 


„ 


* 9 
* ynan mm jm 


„ 


12 
* ^p rt< irp^nr rorrn 


„ 


• 1« 


to 


nna rrvi 1 mai 


„ 


18 
* mpD rrm* am 


„ 


XXIV I 
* tew o'ittr rar p 


„ 


» 8 
* twj jrnn» A wc^i 


„ 


16 


to 


rat^i jmrr fptn 


B 


» 17 


to 


rrvi* mo nn«i 


„ 


20 


to 


rmb v*nb* mil 


„ 


23 


to 


rarn noipn^ »nn 


„ 


XXV 1 
c mr rom onw p 


„ 


6 
» v nTin* n« ifwtOK f apn 


„ 


11 


to 


amn ptnnn vpjttao 
14 


to 


i.txo« Kia nnn »nn twnnan 


1 Chron. 


xxvn n ; 


to 
*3*ow ttnrn tstsm 


„ 


12 


to 
wwvi m? wnn 


B 


18 


to 
^ww v ii iv n*rrn 


r 


44 


to 
*WV H WVJ *wv vwv 


„ 


16 
to 


nrr mvb top omen 


« 


16 


to 
7Kir* tsar 7n 


. 


17 


to 
p Tarn *W 


ft 


1» 


to 
i«Tror* pia?^ 


n 


to 


to 
rnn o^dk na^ 


n 


81 
to 


mp73 mratsn ^xm 


ft * 


22 


to 
ja (unip frt» 


ft 


26 
to 


*pOn flTlKR 7D 


, 


26 
to 


nai6o»rr^n 


ft 


28 


to 
□ f opnm DYi'tn ?ri 


ft 


2» 


to 
otvi ipan ^ri 


* 


*o 
to 


Taw o*7wn TTi 


ft 


81 


to 
rr jinfn tti 


* 


82 


to 
. Tn ttt }minn 


ft . 


xxvni i 


to 
n« rn bnp^ 


„ 


ii 
to 


nzbvb th (nn 


„ 


«0 
to 


no^ Th *ioitn 


ft 


XXIX 1 


to 
•jbon ttt ibKn 


„ 


10 


to 
mrpfiKTnpan 


, 


ft to 


to 
%flpn *?a^ ttt noKn 


ft 


ft 26 


to 
■pa *^ p •p«m 


2 Chron. 


I 1 


p rvsho ptnnn 


„ 


- 7 
to 


• nruKinnnWa 


„ 


• 11 


to 
nafer^ o^n^K ion 


, 


. H 
to 


aai no7V ppitn 


m 


n t 
to 


Dim 7K now i fw n 


n 


r 10 
to 


ix Y' Q,T,n * 10 ^ 1 


n 


» 16 


to 
mmtn « now icon 


4 


in s 


to 
tlOVf TDVl it7K1 


, 


• 8 


to 
np n^a tt< wi 


t. 


- io 


to 
trip n^aa r m 


» 


» 14 


to 
naion jtk rrn 


„ 


. 16 
to 


fr>anne^rm 


« 


« 17 


to 
o'Tttirn fiK opn 


„ 


IV 1 
to 


firm nato rm 


« 


- t 


to 
pno mi hk rr^i 


, 


« 6 


to - 
mrr onva rrn 


„ 


« 7 
to 


anm nvuo hk rrn 


„ 


, 8 
to 


mrr rw^xsw rr^i 


„ 


ft * 
to 


o^nan ixn rr»i 


r 


* 11 
to 


nTron itk oiin rm 
ft It 


to 
o^an ta nK no^r rm 
V 1 
to 


na*6on fe o*?rni 


m 


• t 


to 
noSr binp* w 


m 


VI 1 


to 
rrebv iok m 


r 


, 24 


to 
*]or ep DKi 


m 


• 26 


to 
o»orn ixrna 


„ 


. 28 


to 
pKa n\T >a ari 
« 84 


to 
nortec -pr tw *a 


m 


VII 1 
to 


Wonnb no^r ntoi 


v 


t, 12 
to 


noSr ^k m.T Kin 


n 


VIII 1 
to 


mr onrr fpo Mn 


^ 


« 10 
to 


o^anon nr nbw\ 
« 12 


to 
no^r n^rn tK 


^ 


« 17 


to 
noSr -]bn tK 508 fwirtyi mfliriB — mowi rnrnnB apn tno^n r, m 


8 Chron. 


XXXI 8 
t 


iroi p -pan rooi 
• ' ■ » . 


* 
iton wbvr\ tnna 
■ • 8 
to 


onrm liTptm wan 


B 


» 
to 


D^ron bv wpwr trrm 


* 


• 11 


t 
pan^> ipppm» T8R*i 


m 


XXXIt 1 
'c 


noRm. onarm nn» 
• 


ID 
anroo r6r m nn» 
10 
to 


*^on vrpm* Wftrm 


. 


* 81 


to 
Ti6o mn» ntom 


» 


• t4 
to 


rpprm rfcn onn o»o»a 
• 88 


to 
irpptrr nan nrm 


„ 


xxxm i 
to 


ro» mw oto p 


. 


, »o 


to 
TO30 ^R m.T T3TI 


* 


• " 


B 
rw own onw fa 


„ 


XXXIT 8 


* 
m«8 row n»ni 
. 18 
to 


rotao d>w watm 
88 
to 


tori vrpSn *]^n 
„ M 


* 
'aan mir tor na 
* 86 b 


t? 
!»w vft* mm tor na 


«i 


*" •■ «» 
to 


Pjosn *pon nvwn 


. 


XXXV 1 


t) 
thwrro irratt* sn 
t ' 


t> 
opn ^ mw dti 


M 


» 


t5 
D^-ranAvwi 
• M 


t> 
rnate^ ror rrwv rowa 


w 


• » 


t> 
mw te viw jnpn 


„ 


XXXVI 1 


t> 
pun dp inpn 


* 


8 


* 
rov t7um 0'ifv p 


„ 


t 


. t> 
pann* rot* roiw p 


• 


11 
to 


row nriRi dhw p 


« 


** 


tj 
orrman vt?r rnrp 1 i wn 


'« 


88 


* 
tma? utir rovai 


„ 


» 
to 


on© t^d «rro 108 na 8 Chrort. 

awt nan 


XXV if 


to 


rrnfp t*?o vtocor pni 


* ik 


to 


tan* }a i.txor *nn 


XXVI 8 


13 


row mrr w p 


* 


ID 


wa -it»vi wn' 


* 11 


to 


**n VTO& W 


xxvii- 1 


to 


#bro Dns»x» p 


xxvm i 


to 


trw rotf onwp p 


* * 


to 


vrtoi p npe jvn 


* r 


to 


•nai nar ainn 


• 


to 


^»k*w »33 ia«m 


* 


to 


K^aa mn oen 


. i* 


to 


tuna 6*ton Ttapn 


• U 


to 


" ma^n mt pbm atxn 


• 1* 


to 


•W8 o^tofcn Topn 


• " 


to 


T^on nbv mv\ wa 


Hit 1 


to 


onw fa T^a nn*pwp 


* 12 


to 


nno on^n rapn 


. 1* 


to 


S«in» p»n >aa joi 


4 18 


to 


v?pm ^k nts»» iKian 


• to 


to 


T^on vpptrp oatt^i 


* 17 


to 


rnferft vppm iDKn 


* »1 


to 


nonn fppm» pn 


lit 1 


to 


^a Sj> vppwi* rfnc^i 


* 10 


to 


D^ar tnnn i%tt 


* i* 


to 


mmna noun lonwi 


.• * 


to 


iiTprrp ^r mrr ro«n 


• ti 


to 


o^Rxosn iiw ^ja wp^ 


■# » 


to 


a^ ^8 vpprrp nan 


• *• 


to 


tapn ^a i88i*i 


■ 84b 


to 


'bnsh io*vi onvni 


* 87 


* 


Q^An o^nan inpn 


IXXt t 


* . 


rmffemte^ 


• * 


to 


nR vi*ptn» losf^ 4Kom nnr«3. mot htk ronpo o^r: nx n* rmpo Exod. 
Lcvit. Exod. XXXV 10 

IV r. 

17 

IX 9 

XIV 16 

27 

X 9 

„ 9 

* 9 

XXXI 6 

7 

87 

68 

XXXIII 65 

» 65 

xvi ie XIV 18 
XVII B 

XVIII 19 

19 

" 21 

XIX 4 

XIX 9 

» 17 

* 83 
XXI 22 

XXIV 4 

11 

60 

XXV 22 

XXVIII 18 

XXXI 49 

XXXV 11 

XL VI 8 

XLIX 28 

II 4 

XII 17 

» 41 

XIV 18 

» 16 

„ 80 

XV 10 

* 26 
XVI 4 

n 88 

XVII 6 

9 

XVIII 23 

XIX 4 •TliT 


.TJ» 


Di3 


*W 


Din fa 


*W 


013 


*w 


JT30T1 


*W 


JV3QM 


ir$y$? 


fa 03*1X3 


"TO 


icea'a aanK 


Tto 


onxnm 


wm nh^oa 


npnnn 


prvnn nliyyni 


po fa 


1*W 


mpf?on n* 


ow, 


^ tw W3 


«WJ 
D^l 


•pioea 'a 


o;^? 


nsi nfa'i 


op«iv 
wm Jf 
PTV 'sfal 
^W^DO 
n^wx 
njTff 
WW 
n*&0 
•*W 
o$w? 
n^Qit 


rmtnp 1jg^ ip 
via 
n*y 
lain *£ 


?'•" 


nin rcyhmi 
pw piw 
nwwi 
T^W 
nprwo 
ow 
awM3 
o?*j*?¥ 
niK^v 
tt$?nn 
p*$n no 


D?1V» ™ ^K10' 
*fc 
PW1 
opn Kyn 
W?* 
lists rom 


* 


orfcn xyi 
dmSk tpyj 
o^of? *mw Qen. XIV 7 

xvn e 

xvin ie 

19 

XIX 8 

XXI 22 

XXV 22 

XXIX 14 

XXXI 49 

XXXV 11 

» 11 

XLVI 8 

XLIX 28 

II 4 

XII 17 

, 41 

XIV IS 

XV 10 
» 25 

XVI 4 

xvn 4 XIX 12 

XX 2 

XXIII 22 

22 

XXVIII 89 

XXX 16 

18 

19 

20 

21 K = 1 

vers p|Sk ow mvaer rpos nx fa po 3C 
D^K i onS jd»d nxnwn onwi nmo 

'3=2 

p|^k iro rrm mpo» rpes n* fa pio X 
*ptf T or6 p>o worn niKD wm 

jpiTfi 

'3=3 

mbw p|*?k mrror dtvd nx fa pao f 

f? *pH tt on^ p'D n rfayi 

'i = * 

o'iAk hj?3ik mpnw diwd nx fa pio f 

1 on^ p»o 0T3ttn ow niKD miotn 

'n = 5 pJKn 


m [in 4 ? mm St 


ion n*™ ffcyD? 


ofaf]fa 


Pl¥ 


TOD D'3fal 


SKV! 


inn mo v:i3 hk 


<*nv! 


BDtfDI 


<T?W 


TKO 03 


T»W 


ir fa»ci 


1K?V 


i!31p3 0*33.1 


n»nn ^x^?] 


nr* ntrai 


'W 


10KTTK 


nwwi 


wr 


T^W 


'p*aa*a 


WV! 


rmo n*n fa 


"WTP 


*fa3 mown 


o»Vn 


prno innK 


awiei 


D'lXD piKD 


D^'OIJpV 


fa utir 


nu^y 


fiKimi 


^pnn 


o»03 micro 


*&l 


mm fa 


PW3 


iop^i oxrn 


>TO 


mm fa .too 


PTO 


nom 


TO£ 


pSoP3 onfa 


w, 


P33T 


W|» 


onxD p*D 


^wrtn 


nx 


^ivi 


'praa 'a 


TT* 


m? narian 


W^l 


^»prn 


n»vo©o 


ntrm ii3i 


•^VTl^ 


V331 [1.1K 


«tni 


mo> *6i d^d 


^Ifljl! 


Dimfan omr 


Wil 504 "pn #* = 


Ii 
1 


Exod. 


XIX 12 


[pnmDi 


wb lm in by\ ¥ 


prwH ptei 


* 


xxm 22 


2 Cbron. 


IV 17 ' 


b 


"WW 


* 


82 


Jodg. 


vn 22 


b 


"tm» 


« 


XXVIII 89 


Jo*h, 


XIX 35 


h 


n* j 


. 


xxvm 14 


Levit 


xvn is 


h 


TV 


« 


XXX 15 


[it- « 


h n m*pnn] 


" 


19 
* 21 


y> = 


12 


„ 


XXXVIII 22 
prowi pnrvon wh nm 


in hj\ ¥ prrom 3"« 


« 


XL 88 
ttt j 


LaTit. 


IV t 


laa. 


xxvm a 
n$c ; 


* 


■ 17 


Pa. 


CXLIV 13 
3*5 U31K¥ | 


n 


IX 9 


Cant 


I 8 
'HV ! 


i. 


XIV it 


w 


m ii 
.TJHB 


« 


, 87 


MiCAh 


i ii 
JW* : 


- 


XXII 84 


Isa. 


XXXIV 1 
•TWV 


« 


XXVI 6 


„ 


XLIV 8 
T*¥S* ; 


Hurob- 


X 9 


Ezek, 


IV 18 
n*y 


» 


* 9 


I«a. 


IV 4 
n«tt 


• 


* 9 


Deut. 


xxin u 
WP ; 


« 


* 10 


1 Sam. 


XVIH 80 
D0«5f 


» 


XXV 17 


Josh. 


IX 18 


- 


* 18 
XXXI t 


Numb. 


vn 3 
=>v 


* 


7 


Exod, 


XII 17 
op»p1H?V 


- 


27 


Job 


XIV 14 
*w I 


n 


29 


P». 


CIII 21 
w 


- 


63 


Judg. 


IX 29 
w» 


« 


XXXIH 66 


Exod. 


VII 4 
'flfc?¥ 


t 


M> 


Ifamb. 


V 21 
TO 


* 


66 


Dm. 


VI 18 
nx 


Daa*. 


XX 9 


Jeraw. 


xn 9 
may 


1 Citron. 


vm 9 
*»* 


Iaa. 


XXIX T 
»?}* 


Dan*. 


XXVIII 68 


Dan. 


VII J0 
tv74 


• 


XXXII 27 


J***. . 


v to 
mt 


Mak. 


XI 24 
n^iv 


8 Kinffs 


X 8 
on?* 
IS 


E»od. 


XIH 7 


Exod. 


XXI 18 
TO 


1 flam. 


XX to 
•TO 


w 


XXIV « 
TO 


flan. 


XVIII 86 


l,ama*rL 


IV «0 
ny 


B*»d. 


II 6 


„ 


III M 
WV 


« 


XV 12 


B*ad. 


XXVI 18 
nv 


. 


xxra 81 


Nft»b. 


XXXV « 
•1W 


P^U. 


II 11 


E*ak. 


iv * 
W 


»•»*. 


XI 21 


B 


XXXII to 
tfT* 


• 


XV 7 


1 Kiirps 


XI 6 
D^ 


i 
j 
• 


* XI 1 
rtmr 


Jarem. 


III u 
■W 


I Ml. 


LXH 1 
■W 


Ban. 


XIII 9 


Pi. 


XIX 10 
^PIV 


• 


XVIII 26 


Job 


XXXII 2 
1R1V 


E**4. 


XV 12 


„ 


XXXIII 33 
3PV 


- 


XXIU 31 


Ua. 


LXII t 
W 


n 


xxvm 4 


Judif. 


V 11 
npTV 


hmit. 


II 11 


Dan. 


IX It 
TOPI* 


Nupb. 


IX 14 


ha. 


LVII 12 
TOT* 


Deut. 


XV 7 tor* 

bpvn rvyooo 

rinre Sx^l 

lp?y$flK 

i?9y$ bim 

m&n ir?y$ 

rrwn ir$y$? 

opyiK? napn 
TO1«? 

nmns rnyfcna 
•my 

rrhyicp] 

(2) HV3K3 OHP '0 = 9 TTHK j»»n '.13 jf* 


•» = 10 PHP ^3 inn 
pK.^ ^3 oern 

f Op nwn k^> npn 
tf 


a 


Jerem. 


XVI 16 


Ps. 


VIII 8 


n T fc 


Josh. 


IX 6 


Prov. 


XI 2 


dwj? 


1 Kings 


XI 88 


Isa. 


XXII 18 


ffif 


Ezek. 


XXXIX 16 


« 


LXII S 


3 ™ *\Wf 


Jerem. 


IV 6 


Ps. 


XLII 8 


*n l3 ¥ 


Ezra 


II 43 


2 Cfaron 


XI 12 


may 


Jerem. 


XXXI 81 


Prov. 


XXII 6 


on 


1 Chron. 


VI 20 


Zech. 


III 6 


*P¥ 


Isa. 


XXVIII 4 


Gen. 


XLI 28 


fUDJV 


1 Ohron. 


XII 20 


Josh. 


XV 87 


r» 


Prov. 


XXV IS 


lift. 


XXII 18 


nwv 


!» 


XXVI 14 


Ezod. 


XVI 83 


*W* 


Dan. 


X 16 


Zech. 


IV 12 
Isa. 


LVII 9 


Pro*. 


XXX 29 


TCV 


Gen, 


XLIX 23 


"TW 


Gen. 


IV 19 


* Sam. 


V 24 


"W 


Judg. 


vn is 


• 


VI IS 


n« 


Ps. 


XLV 6 


Job 


XVIII 7 


ra?v 


Jerem. 


in i 


Prov. 


V 6 


enw 


2 Kings 


II to 


Job 


XXXIV 21 


to 


Isa. 


XUV 16 


t Sun. 


VI 18 


QV^ 


m 


XVI 8 


lament 


IV 18 


*TO 


Ps. 


CXXI 6 


Prov. 


IV 12 


TO* 


Exod, 


XV 10 


Jerem. 


II 20 


rnjfc 


Job 


XL 22 


- 


XLVIII 4 


*m jyjipy 


Jerem. 


VI 4 


» 


XIV 8 


«« ornw* 


Numb. 


XIV 9 


- 


XLVTH 12 


wrtt 


Amos 


V 26 


Gen. 


XXXVIII 19 


Ssjw 


Ps. 


Lxxm so 


t Kings 


vni 2i 


JTl^V 


Gen. 


XXXn 82 


1 Kings 


XVI 84 


iy*¥ 


Jerem. 


XX 10 


Job 


XXX 1 


on** 


t Kings 


VI 84 


t Chron. 


in io 


oin^v 


Neh. 


m to 


£xod. 


xxn 22 


P*¥ 


Isa. 


xvm i 


• Kings 


IV 40 


W 


Jerem. 


XLIX 8 


"«W 


Is*. 


XLVIII 21 


• Kings 


THE 5 


*H#* 


Ps. 


cvn 6 


Pt. Lxxxvm 2 


**R*¥ 


1» 


CIV 11 


Gen. 


XIX 28 


T3* 


Isa. 


V 10 


£tt 


2 Bam. 


XVI 1 


Lament. 


IV 8 


•TCV 


Ezek. 


XVI 7 


Isa. 


XXI 6 


rib* 


Levit. 


XIII 87 


Nah. 


II 2 


nw 


Numb. 


XIX 15 


Lament. 


III 64 


«v 


Isa. 


LVIII 8 


Isa. 


LVI 10 


a « it?* 
* 


Numb. 


XXXIII 7 


•be (fey 


Hos. 


IX 14 


Hos. 


xm 12 


TOtsy 


S Kings 


in 4 


Etek. 


vn 22 


w* 


2 Chron. 


XIII 4 


P«. LXXXIII 4 


TW 


Ezek. 


XVII 8 


Seek. 


IV 16 


aw »^ey 
XXXI 14 


1 Chron. 


I 86 


*v 


2 Sam. 


XII 21 


Gen. 


XLVI 16 


r^v 


Lament. 


in 63 


Isa. 


LII 6 


T.cv 


Judg. 


IV 19 


Lament. 


IV 17 


«w 


2 Sam. 


XII 22 


Dan. 


vm 6 


■»*ey 


Isa. 


XLV1I 2 


Ezra 


VIII 36 


tcv . 


Zech. 


vn 5 


Pror. 


XXVII 16 


WT 
6 


« 


» 16 


•Tjeit- 


Ps. LXXXVIII 17 


Gen. 


XLI 46 


n)W 


„ 


CXIX 139 •bn mp 


dt» 


Esther 


vm 15 


p^v 


Isa. 


XXIV 14 


P»v 


Gen. 


VI 16 


n;n 


Krrv 


Hos. 


V 11 


o»jp 


Zech. 


m 3 


T» 


Hos. 


X 11 


nrv 


Lament. 


I 14 


&?V 


Josh. 


X 24 


K% 


Jerem. 


XXVII 12 


*?* 


Dan. 


V 16 


mr 


Lament 


V 6 


TW 


lficah 


II 8 


b* 


Lament. 


III 62 


Gen. 


XLV 19 


nfr 


Judg. 


XIII 14 


W?¥ 


Dent 


XVIII 20 


rfy 


Amos 


U 12 


"Ufr 


Josh. 


I 16 


nm^c 


Eccl. 


11 6 


* 


Gen. 


XIX 22 


TW 


Prov. 


XVI 24 


1* 


„ 


XV 8 


*fc 


1 Chron. 


Vn 86 


*fc 


» 


• •« 


45* 


» 


VI it 


oj>* 


Prov. 


XXXI 27 


vyvfpt 


Ps. 


XIX 11 


opfr 


Job 


XX 1 


At 


Isa. 


vm m 


■ V^P 


1 Sam. 


XXIV 8 


o*fr 


Numb. 


HI 86 


■to 


Neh. 


III t 


Wr* 


„ 


, 8 


D* 


Jerem. 


ix e 


wpy 


Ps. 


XXXI 12 


DW 


* 


VII 6 


o*py 


„ 


X 6 


*W 


Ezek. 


XLIII 11 


o>j5isy 


Ruth 


in 6 


CW 


Esther 


IV 17 


rroy 


Levit. 


VII 88 


T0V 


=W* 


Neh. 


Vn 46 


up* 


Isa. 


Y 13 


o*ppx 


Lament. 


IV 7 


■HW 


Isa. 


xxxn 4 


onpv 


Ps. 


Lxvm 7 


nw 


Joel 


n 20 


DF»1©» 


Gen. 


XXI 6 


w* 


«. 


xvni ta 


inpv 


„ 


1« 


wy 


• 


15 


'flPV 


Ezek. 


XXVII 18 


w» 


Judg. 


V 10 


DPipV 


'3FI0V 


Levit. 


XVII 13 


wnpx 


Neh. 


XIII 15 


♦30opv 


Ps. 


DXXXII 15 505 

rtst 
*&» 

vtx* 

D*Klx 

ocnw 

Ttx 

n*ny 

WW 
oo^ 

ow 

rrioiit 
ncix 

TJQlt 

"Wt 

nw 

°w 

opTix 

rrpx 

nw 

"W 
trfnt 

TO WW 

TV 64 a 506 ipn ■ rr = u 
Isa. 


XIV 29 
piTMWi pnrvon tub nm in 


fit 


Jerem. 
Ezek. 


via 17 
xvn 6 


Pro*. 


V 12 
m 


Dent 


XXI 12 


Ps. 


LXXIV 10 
m 


Jndg. 


I 17 


ProT. 


XV 5 
rw 


2 Chron. 


XIV 9 


Lament 


n e 
•m fUs^n 


Esek. 


XXXII 6 


Dent 


XXXII 19 
•np f ipn 


Eect. 

lM. 


XII 6 
L1I 6 


Esek. 


vn io 


Jerem. 


XIV 21 
rw 
P 


2 Kings 


IV 41 


Josh. 


XIX 20 
rwj 


Isa. 


XXVI 16 


Jerem. 


xxxvm 22 
P* 


1 Sam. 


xxvn 6 


1 Chron. 


IV 21 
rw 


1 King* 


XX 1 
w 


Micah 


II 21 
HP 


Josh. 


XIX 86 


1 Kings 


xvni 19 
r* 


Pror. 


XVI 17 


Esek. 


xxn i9 
rap 


2 Chron. 


rv 17 


„ 


. 20 
W 


1 Kings 


XI 26 


Ps. 

Esra 


Cn ' 23 
X 7 


Jerem. 
Ps. 


VI 29 

xn 7 


Ptot. 


xm ii 
rtfi 


v_*l 


XXVI 2 


Pi. 


XLI 7 
rw? 


Numb. 


XXV 17 


Is*. 


LXVI 18 
Y& 


Hos. 


xm 12 


Esek. 


XXIX 6 
W> 


1 Sam. 


XXV 29 


Dent 


XIII 17 
f^jsin 


Ps. 


XXXIV 18 


Gen. 


XLIX 9 
m 


Zeph. 


I " 


Eiek. 


XXIX 8 
r*o 


Job 


XVI 9 


lea. 


LXV 10 
r*fr 


Lament 


I 6 


Zeph. 
Eiek. 


II 16 
XXV 6 


1 Sam. 
1 Sam. 


IV 19 
XIV 1 


Numb. 


XXII 27 
rw 


Jndg. 


IX 46 


8 Sam. 


I 9 
WW 


Jerem. 


XXX 16 


Jndg. 


IX 50 
pa® 


Lament 


II 17 


„ 


. *° 
r»» 


• 


I 1 


Exod. 


xxvm 4 
r»?*o 


Dent 


XXXH 27 
P 


2 Chron. 


n it 


* Chron. 


II is 
r»i 


Jerem. 


VI 29 


Job 


XLI 14 
rn? 


Obadiah 


20 


Esek. 


XLI 26 
pnoo 


Ps. 


CV 19 


Isa. 


LI 28 
pn?i 


Isa. 


xLvm io 


Esek. 


XLI 17 
pr6i 


Ps. 


LXVI 10 


1 8am. 


XXI 9 
P"? 


» 


xvn 8 


Isa. 


I 17 
poo 


Gen. 


XLH 86 


• 


Lxin i 
p»0 


Ps. 


xxm 6 


Zeph. 


11 2 
^» pto$ 


Numb. 


XXV 18 


Jerem. 


XXV 20 
pwj 


Jndg. 


vn 19 


1 Chron. 


I 17 
r*» 


Gen. 


XLH 11 


i. 


VIII 10 
pr? 


1 Chron. 


IV 7 


Jndg. 
Isa. 


vn 19 

I 81 
r*n 


1 Sam. 
Jndg. 


I 6 
X 14 


. 


LV 18 
ptt»0 


1 Kings 


IV 12 


. 


XLH 8 
pn 


Ps. 


CXXXIX 6 


Hos. 


V 11 
p*i 


Dent 


XXVin 88 
p3T)l 


1 Chron. 


XXIV 10 
ppi!^ 


2 Chron. 


V 18 


* Sam. 


xxm 6 
m 


» 


VII 6 


Dan. 


XII 11 
pp? 


» 


XUI 14 


- 


XI 81 
t^ptt^n 


» 


XXIX 28 orfptpt 
WW* 

r» 

Ft 
. P* 

m 
^* 

nx 

tvpnat 

n-jn* 

atpf 

rrie 

'TW 
ITT? 

TW 
TO 
emt 

*P* 

TOT 

ww 
itttvt 

m» 
»m a* = 13 pp i6i paw TO pio i 

D^WfitriD^ TIIO Wl U'TXXJID? 

irwo Dmfltno ownm nmn tna 

dtstdiTi rnrp7 ipwi Dnsocno Tjan x-x J*a. 


XXX *> 


Pa. 


CXXXVII f 


• 


LHYII K> 


Cant. 


n b 


Dent. 


XV t 


Eark, 


VII t» 


1 Sam. 


XIV 4 


Pror. 


XXX fj 


• 


XX J? 


Lament 


HI 1ft 


Numb. 


XVII 2ft 


JoKh. 


XIX ft 


1 Chron 


XXIV » 


Jerem. 


XXIII to 


2 Kinge 


XVIII 141 


Pi. 


CXXIX 4 


Job 


XX lf» 


t Citron. 


XVI 10 


lea. 


VII 16 


Ltrit 


XX 18 


Job 


XVI ft 


IflH. 


xvin « 


Gen. 


XLI 21 


t King* 


III 1ft 


* 


XVIII f7 


Oati. 


IX 24, 


1 Ktnge 


IV 9 


Dent. 


VII 26 


P*. 


XXII 2ft 


Is*. 


LXVI 17 


Levit 


XI 11 


Prov. 


m n 


Pn. 


XVIII 80 


Numb. 


XXXV 83 


1 fiftm. 


XVII 17 


Prov. 


VI IS 


JoNk 


X 21 


£xnd. 


XI 7 


2 8am. 


V 24 


Job 


XVI 14 


2 Sam. 


XVIII 21 


Micnh 


It 10 


Kcd. 


XII 


T"« lxxxix s 


Ida 


V 6 


Mir*!, 


II IS 


No],. 


U! 36 


F,o<-l. 


X 8 


Ann 


XLVI 12 


Exoil. 


XIX- 24 


2 Chr-m. 


XXXI 6 


Numb. 


XXVI 20 


1 Sam. 


III 1 


Ps. 


CVI 20 


Jereni. 


XLVI 20 


2 Chnui. 


XVI 10 


Ph. 


cv :to r»i 

r* 

r* 

r** 
r# 
rw 
rw 
re 
r» 
mtb 
n*: 

m 

rp 

n? 
raw 
rw 
rm 

m 

m 

ri** 
rm 

n 

nt 
rwh 

ncn 

np 

nc 

no: 

rm 

n 

rv 

nw 

nn 

nw 

r*3 
rw 

pta 

nw 

PW 

nw 
rs 

rip Pmr, 

Ho*. 

Lt*H. 

f ten. 

1 Chmn. 

* 
Job 
Numb. 
Prov. 

IflR. 

1 Bum. 
Prov. 
1 Chmn. 
Pror. XIII f 
V ft 

XIV 48 

XXIII tft 
II 80 
• 8& 
XXXVI 16 
XXX11 !7 
XI 8 
XX S 
II 1 
XXVIH 12 
XVI 82 
XI 10 Nah. 
i 2 Sam. 
Job 
Dent. 
Amni 
Gen. 
Iaa. 

2 Chron. 
Pror. Ecct. 

Pa. 

Ruth 

Numb. 

Exod. 

Prov. 

Anton 

Pe. 

Judg. 

Job 

Eiek. 
Levit. 

1 Chmn. 
It* 

2 Chron. 
lea. 
Nah. 
1 Chron. 

Gen. 
Exod*. 

Job 

Prov. 
Ezek. 
Iaa. 
Job II 2 
XV 12 
XVII 9 
II 80 
II 14 
XXV 8S 
XUV 14 
XXXVI IS 
XXIV 6 
XXXI 17 
XVI 4 
X 8 
LXXI 4 
II 14 
VI 8 
XII 84 
X 26 
IV ft 
LXXIII 21 
VI 88 

XXXIX 26 

XV 6 

XIV 62 
XXII 1ft 

lit 8 

XXV 16 

XL 14 

I 11 

II 27 

II 17 

XV 6 Jerem. 
Dan. 
1 8am. XL 11 

XIII 3 

XXXI 13 

XVIII 23 

LIU 10 

XXXI 16 

XXXVIII 24 

LI 20 

XII 7 

XIII 11 fry 
rfr 

fm 

fin 

tw 

r» 

rw: 

r«w wi 

r»ini 

r^s 

r^i 

rw: 

r&* 

rope 

rw* 

rw 

P> 

m 
rw 

rwn 

r#i 
r# 
rw 

r»v 

row 
rpo? 

rm 

rwrc 

r«?: 

reo 

rw 

TO I-*. 

Prov. 

Errl. 
Job E<xt. 
Prov. 
Kx«h. 
P*. 

Lament. 
iMa. 
Job* 
Exnd. 

Numb. 

Dent. 

IV 

Nnmb. 

I«a. 

Numb. 

Ph. 

2 King* 

Prov. 

P». 

Job 

2 8am. 

Levit. 

Dan. XXVTII 27 

III 14 

IX U 

XXXI 84 

XXX 6 

XIII 25 

HI 8 

IV 12 

XXIX 7 

LVIII 7 

lit 12 

XLIX 2 

XXXVI 16 

III 9 

XXIII 9 

XXII 26 

26 

XXXTII 11 

xcr r, 

XXIV 17 
XXX 26 
XXIV 8 
LXVIII 24 
V 13 
XXX 12 
LXXIII 13 
XXIX 6 
XI 8 
XVII 16 
XI 4 I*a. 

Cant. 

Esak. 

Im. 

Job 

Gen. 

Prov. 

Job 

Iia. 

Neh. 

Esek. 

Job 
lea. 

2 Chron. 
Isa. 

Cant. 

Jo«h. 

Prov. 

Amos 

Pb. 
* 
2 Sam. 
Jerem. 
1 Sam. 
Job 
Isa. 
Pb. LIV 11 
I 7 
XIII io 
LVIII 11 
XXXIII 28 
XLII 28 
XXX 88 
IX 19 
XXX 24 
I 8 
XXXVI 19 
XX 28 
XXXVII U 
XLI 16 
XX 16 
XXVIII i 
II 9 
XVIH 21 
XXIII 36 
III 16 
XVII 16 
LXXIII 20 
XVI 2 
XL 12 
XXVI 12 
XV 20 
XXXV 9 
LXVIII 32 lit 1> 607 

r^w^ 
r?w 
r 1 ^ 

r^fl 

r^s 

rtf* 
rcfo 

rcto 

rcfr 

r&te» 

rcfrn 

to 

roe 

ra» 

r«?i 

rw? 

rw 

rm 

rci 

rnw 

PT3 

rtrp 

wr 
rwi 

r 

raie 

Hie 

rn 

r'n 

re 
rm 
roc 
rw 
rw 
r^ 
r*: 
r»? 
pw 
r»i 
rvo 

np 

rp« 

nw 
rw 
rw> 

rpj 
n» 

HP 508 .rwfr'-'trhw j» 5 = 23 * LeTit 


XI 89 


■'. ■*''*'''' 
•*» tm mnn a ItttpSlCI 


- 


- sl 


Bxoi xxxvm 8 


moitn rttt*iQD i 


exod. 


VH 88 


i ; 8a*». 


H, ft 


*»-*« ruaJtntnwnn* 


Ettk. 


XLVn 9 


•»JfV'l» *33 fOttl 


Judf. 


IX 58 


->p<i 
Y3 = 24 


P*. 


L 18 


.,.„,,. 


* 


twi 1 K^?P 


EoeL 


xn 6 


tomb. 


XXXI S6 


tnwrn 


Lerii. 


XXVI 43 


Dent 


XXIV 6 


me> vh 


1 tihron- 


vn 40 


owwrn 


Judf. 


VIII 9 


V, ^ 


III fl 


T»m 


Ifcek. 


XXVI 9 


H-3 = 25 * 


Lovit 


XI S5 


pmrioVrmpn i ft^H 


2 Chron. 


xxxni s 


Job 


X 17 


iwftft 


Jadg. 


VI 88 


w 


Vffl 18 
. 1» 


Ttann to jron 
inpi nn 


3 Chron. 


XXXIV 7 
X -1 " 


Vttaiam 


YS = 26 


Job 


XL 81 


prow* "Hi??^ ^V 1 


» 


. M 


Numb. 


n 6 


T3W 
<. 


»- ■• 


t^o* 
• " 


*1ft& p«« pan 


Gen. 


XXX 40 


DiT^ ^WW iwm 


Ps- 


LXXIV 1 


ro = 2?' 


- 
(mow itiwan « t£Hj?P* "ttC?3p 


Lerit 


XXVn 88 


««b. 


n 4 


rrnrr **n OiTTpOl HOIfl 


NamV> 


xxn «o 
• is 


rrc» «n onnptn navi 


8 Ckron. 


XXXI 6 


* w •* 


. « 


***** cnnpin'uan 


Eocl. 


n. 7 


* ' 


• *• 


er*ifn*t ormpm ion 


"4 ' 


. « 


maktjn ppnpfil TKStt 


m 


• « 


Two* OTPTpCI *OVl 


JwWL 


XII 8 


:: V *'• 


• «• 


t*** onnptn nam 


EMk. 


XXXVI 88 


« 


• te 


Wih Wrpci nam 


18 
■. *> 


,: * W^n' OfmpDI HOW Mi«h 


n if 


-*>: 
' ' W = 28 


Zoeh. 


EX 16 


*?«£>¥ 


♦Ps. 


XLIV 88 


"■MftJ^" * 


XL I 


ruaitrottors 


* 


>8 


Mia 


LI S 


unnn 


-***. 
C3 = 29 


" ,s " "!, 
« > ' roi-rOKft 


Gen. 


XXXI 44 


%*.' 


n i 


lto*l 


Job 


XXX 1 


n£ ^ 


XXXIV s 


oo**tnn 


# * * 


* 


«m' 


EMk. 


XXXIV If 


• 


XL 86 


TDD03 icmon 
XLV If 


*nira 


wr 


TTTTTT 6 


nVP *13TC 


Exod. 


X 9 


Nek. 


IX 6 


fbimmmnflnn 


P». 


CXLIV 18 


' **? = 30 


Neh. 


X 87 


prtooi iT-ipa ti ffiK^ri 


fio§ 


XII 6 


rmbxn vito mm 


Amo* 


ni is 


ttjwti VD1XV 


• *■ 


IX 6 


wwi 


Numb. 


IV 88 


- # 


VI 14 


0»p0 W! >3 


• 


VIII f4 


1 Chnfo. 


xxvn. s 


ponap 


Lm. 


XXXI 4 


Exod. 


xn 4t 


rtih» nuttx to wir 


Numb. 


XXXI 42 


Jerem. 


III 19 


7« *mDK »33Kt 


Is*. 


XXIX 7 


t Kin^s 


II 6 


rrro p art* ^> nw to* n* 


n 


8 r» = is r» 16 48 19 npn 

f fc*. 

'. ' -npa *a f Ki? 

apr.T«n ow»m 

. innno poo TDK jto» 

pmooi rmpa n Jfttitl 

pon npn 

'ipvq on 03 
pan npn napo oj 

prDomjwT)f&| 
D P nn 

T33 

•oarna 
laian 

pewnn^JKi 

^awtpotmna iwam 

' JK t »3 ^3 . DP 20 


o% IT3 21 22 pn^iowvn^^HS^ 
i-«a pncin^ ten* 

I'nc in to ispri Uf^^QflBp n*o Efcofr. 


IX 


27 


L*». 


LVII 


1 


A EftoH. 


XXIII 


7 


jJSMJiJ\-' 


xxxm 


12 


<H*fc 


ii 


4 


***.-; 


XXXVII 


SI 


; «-;: 


CXII 


4 


• 


CX VI 


5 


Job 


XXVTI 


17 


F**r. ,- 


* xxnr 


6' 
X 


98 


* 


XXI 


26 Yb = 46 E*od 1 JChftgB 

S Kings Erod. EM*. 
tKfogs €■**/ pnttnwtpa a p^BW 

nan inn pn*n 

13K proi 

:3's- pmjO>D1 •» p^Jfl 

> - 10? *33Sk 

«*6 
?::;C TttTOiiij 
pnri mm pan 
rnS* pin p* 

WK W63 

- r rtDlDTOJtt 

- mwinovnta 

JD^p'^nfl k«03 to Dp^TJ{ *n* fa 
o>pix >i3i e£>Dn 

ITta = 48 

pm:o*Di "iran mp ■.-.TV t>n *a O^pTO 

BTOK W3 Wfi WK 

Toxm ten ip33 w 
mmwi onr*^ 

STD = 49 

EO^p/Htfl ro3 vo Opn$ knmn-ta 

nw» r**m fl'pnX 131 P)fan 

woi IfrpTX] Y03 iai ^troi dw3j faft 

O'pTx BWK »)M WD Itf K 
? - on* O'pHC 
!S313^0*p1W 

- o'piKnnwtfi 

- ' • ■ *3 *= 50 vr/«x 

k*03 to t5psjS -nut fa 

Op^S tO *n Q^p^ TO 'J TO YD3 *>0 'TW1 ITDl ^31'fai 

xxm «: ie iapqjf onrrot ibbw*. •*4iapn* onw*tt 
n ** ■ w*tt mm wm 

x r ww o^ir dot fa ^k iok*i XXIII II ,32 
X f 

XIV to xxm 9 1 Kings II « 

t Xi^p X * 

H^ : > XIV tT 

xxm *45 * F*. B*^ xiv ir * xvm :^4 

- 28 

exxv s 

3 

VIII 14 
IX 1 N*3 = 51 03 13^ D>pT3fl pmawi i Dp^H 

op*ne won r* »fa« 

opnxii dhwsti piom ^w 

mtnrt aar rra> *6 '3 

D»pnxn rwos or**, roott 
onnan o»oanm o»pnxn iv* ao 52 He* ' 


.XIV 


10 


Pi. 


LXVin 


4 


PtOY. 


XXIX 


16 


- 


xxvin 


1 


t Kings 


ii 


3* 


8- Kings 


X 


* 


Hos; 


xrv 


It) ra = 53 pmooi mipa n D^p^K") 
oannj 

|wwtirt» rjri pKI 10JJ 

prnaw.w'aDfHSl 
nm* »3ttra pjd wk 

03^13^ D'p-rarr £xo*. Pi Numb. 
Dan. 'VI f 'f6 

vn 4 

xxxvm 8 

evtn 12 xuv 10 

LX 12 

cvra 12 V 21 

vni is Dent XIV 6 

1 Kings V 3 

E«elt., VII 20 Is*. 

Pro*. D<tat. Keb. Xm 14 

VI 6 XU 22 
XV « n is 

II 67 
VII 69 2'&ings XH 2 

» Cbron. XXIV 1 

1 Cbron, TUt -9 Oen. 
HkV. Gen. 
H»b. 

Job 9 S*n*. 
Eeek. XLI 4r 
I 10 XU 49 

I 10 

XXXIX 7 

xxvn ie n ie 
xxxiv ii Bxod. XXV 32 

XXXVII 18 509 

'OnJI V^3 TfD tim 0?k55{ 

w fm *Bv nK ^nitiftm 
nioxn nmB3 

'O'DI ^0 -3 'j ^K^ 

iiirtam nrclf ipe 

T^ = 34 -"-^ 

m^bps a n^ 

%13 fOX T3t33 

^Ha m>3 mairtn ^ jron ji&h 

,T^ = 35 

•nam »3n^it 

'3X1 ^K0 13^ r*» = 36 t^ = 37 'W31 *a ^3^5 
mo nits mm 
to »3x3 Sxan Jerem. 
Pb. ±11 1 
CXIX 137 ^wi.nm »3xn n* far wio *jn 
Sici »3K3 i ♦ ♦^'ofaKn Tniii 

n-^ = 38 

pmio^'a D^^n 

ram 

D^» = 39 

tsw 'K to m rt to '2 '3 nj5$ 

"' rr^3x iok oth 
•3m 

r3x fttO 33V n* 

W -3 nSl^l 
13 V\QV 133tn 

rm^ icy n3*n 

# ma»Di vfa -i nSlX!l 
13 epv 

1DP 

'bi*i TiVisi 3i*m nga 

'O'DI '3 "IS? 

•nm ifan inpi ix3 mm 
iDinn *|h33i 1x3 fp» 

wi ^oi '3 iT^O 1 

cap mweft 

V" iT3m 

wdi '3 mrr; n^ pnx 

7^k ♦ ♦ ♦ '3 mm nnK pmt 

•"ODtto iwi mm nrw piv O = 40 *r» = 4i 3-0 = 42 3*0 = 43 TO '= 44 510 rrtpTUt — npTx iMk 


xijn 


26 


Job 


XXII 


8 


* 


XL 


8 


Pi. 


LI 


f> 


Dent 


XXV 


16 


* 


ft 


16 


Pi. 


CXIX 121 


Eccl. 


V 


7 


Gen. 


xvni 


19 


P*. 


XXXIII 


6 


ProT. 


XXI 


8 


Dent 


XXXIII 


CI 


Ezek. 


XVIII 


20 


- 


XXXIII 


12 


ProT. 


XI 


6 


m 


1» 


6 


lift. 


V 


28 


Daw*. 


IX 


4 


Job 


XXVII 


6 


Pi. 


LI 


16 


. 


LXIX 


28 


* 


LXXI 


24 


„ 


CXLIII 


1 


Job 


XXXV 


8 


I»n. 


XLVIII 


18 


IV 


LXXII 


1 


* 


LXX XVIII 


18 


* 


XXXVI 


11 


I. 


LXXI 


19 


" 


CXLV 


7 


Pn. 


cm 


17 


* 


CXII 


3 


" 


CXI 


8 


Iia. 


XXXIII 


16 


« 


XLV 


24 


Pa. 


XI 


7 


„ 


cm 


6 no 58 T> = 60 01 w\ if 'a i p^&fl 
prnm \vnb nrw noo 
pusn *a +wb ponn 

•ntW 11313 pTxTl pJO 1 ? 

nofar pic 
nofa> now 

S9CV0 WOT 

ocro S?3i 

worn o 
npi* arm 
nput nw 

pnwoi 'n npT$ 

A iron Kin 

pnitn npi* 

num 

1311 wn can npix 

d^mi on»» npi* 

laoo w D'pnx IlplSfl im a«p 62 at) = 63 * WW 

nm> ^loan >npix3 

noiK x^i <nprnn vipra 

pmD*Di n»ipa 7i *[l"tpl¥ 

•sie^pm 

pp ron 

>31tt^ 03 
■|n30K3 

•postw^ TO = 64 •pirrt "pon 
ono ip ovifa 

133Y 


i^pim 
jnvn 

* *]tfO 

irip-nn 
•[npuri jt^g. V 11 proem nnp3 '3 infJTyi 

nw Tom 

Uni Tin 

VD - 66 

p,T3D'D1 T Hlp"]^ 

one^o i3ii nipix ^n 

mi nipix iok *b 

3<ik mpix nin* pnx '3 

owroi mn» mpix nw 

T W D = 67 

pnww 'on im ^o '3 t rVlplX 
iTiiT nipix w or 

•» -w p10D3 '3 £xo4. Gen. 
Eiek xxxvm 26 

XVI 62 

Iia. LXII 1 

K*«k. XVI 62 

Job XXXII 2 Dent 
2 8am. 
Inu P*0T. 

Eoel. 

Dan. 

I»a. 

Pi. 

Dan. Dent. 

2 Sam. 

Job 

P». 

Isa. 

Dan. 

Gen. 

1st,. 

Jsrem. 

Isa. 

Dan. XVIII 

xxxvm 

xxv 

xv 

XLH 
XLIII 

Lvn 

L 
LXII 
XVI in 

VII 

LI 

LXXXII 

LXXXIX 

IX 

XXXII 

XXXIII 

xxv 

VII 

VIII 

LIV 

LXXXV 

in T3 •fa ro3 won *n* fan 

'bn mn ^a? mpo 'wiw p , w tra* fiwni Doro pmw HpTSfc p»W 


WW ,T"3 =55 w fnrmrt 

PTTliT 131 
3*1 .1W »3 

oifa?3K iom 
pob pon mn» 

13f3p3 o»i3n ^3 
1»3K ^38 

»pnxo 3iip 

vb pnt p?o^> 

^kv nx 03 

'iota's -jnofe 

wis piottn 

pm 3W31 

mm mut 

ovm ^n lew 

pw nnDV3 

. ^c p-nr* OK 

pro v ok 
^ wn wi 
wmfcinnR 

-fSy in* ^>3 fa 
nowipnonoK TOin "int3 titip o*7*3tfom p«»3 

wen 

■ m?w 
pw 

1p«^l1 
WW 

aw 

PT¥5 

VW 

PW1 

WWW 

Plan 56 XXV 1 

XV 4 

XXXII 2 

XIX 10 

L 8 

XII 3 

XXXVIII 26 

LXII 1 

III 11 
LXII 2 

IV 24 IV 17 

XXV 4 

XV 14 

CXLIII £ * rait evb nm m fa row 

»p«pp^ 

1P1V 
npw n = 57 pw nA«o 

^k or run pnsr 

n»K n^ pw 

^b p no pise* p.T30^^ nsxn 
noi 

*31 

osi .man njt - r-npiv Gen. 


XLI 


42 


Jerem. 


XXVII 


8 


n 


» 


11 


Job 


XLI 


14 


„ 


XXXIX 


19 Exod. 
Levit 
Nnmb. 

Josh. Judg. 
Neh. Exod. 
Levit. 
Numb. 
JohIi. 

Jiidg. 

Neb. Exod. 
1 Sum. (Jen. 
Exod. xv = 78 

wprk vsbt* reopn avai p,TaD*D1 "wAs 71 I^THJS 

rmix bp anrn iai otm 

natoom nan mm 

ira* i*m nam 

rp jA* nnixa 

rum tpabnn Gen. 


L 


16 


Exod. 


VI 


18 


, 


XVI 


84 


» 


XXV 


22 


3 Sam. 


XVII 


23 


Jerem. 


xxvn 


4 


n 


XXXIX 


11 


Isa. 


XXIII 


11 


Either 


IV 


6 
10 Exod. 


XXV 


92 


Deut. 


XII 


11 


m 


xvm 


18 XXXV 29 

vra 88 

XV 28 

XXXVI 18 

XIV 2 

XXI 2 

XXI 8 

III 4 

vra 14 

IX 14 XXXV 29 

VIII 86 

XXXVI IS 

XIV 2 

XXI 2 

III 4 

VIII 14 

IX 14 

XVI 84 XVin 28 
XXV 30* VII 6 
IV 28 1 Bum. 
Micah m = 79 •D = 80 N ra 'a ttytt 
ma oik n« nam 

aimi K31X 01K1 

raw * b% mm 

oixn 

pni* inman 

wpisi 

parrn 

on* nnm 

iXKai3i3a ixn 

jpas ^h nix 

»3TlD f?K imxm 
ram tm = si f>»nipiai 
ma* ir* oipon mm 

Dilb D*p* K*33 82 * nqto t? mac 

iron r»H ^3 

insi pn*< wn 

mx wk ba nx 

nixon nbx 

onbna bnaa 

birra* na win 

oa nioab ivn 

mina aim utxon 

njrnn -jxrip ror nm 83 15*01 *npa ^oon n n#B "ft? Hlrp H^S 

oaS 3ia to* mwn rw ba 

^»3 fin • ♦ ♦ wn 

nixon ntot 

onSna Vmaa 

•nrvb* ram 

brw» nn oa moab 

utxon 

■[rip rur nro 

K*oa n#o-n$ nyt rw t#s n>wi 

rwo ?k YD = 84 pmwi mips '3 ?pj¥1 

opn ^a oai • ♦ • nbsn ovft* *pxi 

^Kir> >op bp maab -pxi 

■ 85 

pnaooi mtoa mipa * VT^S 

na wpn 

nan Isa. 

Jerem. 
Dan. 1 Kings 
1 Chron. 1 Kings 
1 Chron. 1 Kings 
Jerem. 1 Chron. Gen. 

Deut 

1 Kingp 

Isa. 

Jerora. 

1 Kings 

Jerem. 

Amos 

Zeph. 

Job 

Cant. XII 7 

VI 6 ni 20 

XVIII 24 
XXXIII 18* LXIV 5 
LI 10 
IX 18 I 26 
XXIX 22 I 26 
XXIX 22 XXII 11 

XXVII 12 

XXVIII 1 
XXIX 8 
XLIX 34* 

III 16 X 30 
XII 6 XLIU 16 

- 86 

xxvin 29 

xvm 27 

LIX 10 

VI 4 

XX 16 

XV 8 

VIII 9 

II 4 

V 14 

I 7 511 

can* mrmn 
mm nipix nan ptb 

rrt> = 68 

pnao»oi 'a V$T$ 'nai jo m Vtp7$ 

pawi uto 

- naiarn *b 

™ IppTX naiam vb 

B # D = 69 

pmao'oi vm 'a ^nprpt 

WpTX ^3 D'TT 13331 

wnpix ^3 mm mnn 
d'^do lanan wipix ^ iA o 

V = 70 

«»m '3 pTT^? 1 ! 

jnsn p*n6i nnsp nK Ai 

jnsS pmAi maa^ mm^ inron 

K"r = 7i 

'nao^Di *So -mi 'on in '3 p*!^ 
•w yT3jy ^aK 
•^ jnA pmeii 

3T = 72 

prroow 'npa i njpTJt 

nawa 

oanKut 

•nrp 

mioai 

o^ 

o^pnm 73 7WD1 '3 ^CW 

oAa n3 -[Sip Anx 
nsv mi Am n"r = 7* •0*01 ar> OTJJp 

0nnX3 9fff1> K13 TP 

woo n w m 

^am onnxa *nn 

onnxa latorc 

onmra nbwi ioip 

ii3T nnr rrn pi onnxa iwcn 

onmt3 mr tins 

onmra vorn warn 

mnn naim nw *3 

onmo ittwo* n^^Di 

pain nytt mnn ny* xv pnaooi i 


orxwo 


2 Sam. 


IV 


6 onmcn.saro 


nK 


1 Kings 


XVIII 


26 i«k ion nn 


mpn 


n 


* 


29 onmn 13P3 


»mi 


2 Kings 


IV 


20 ir mai3 bv 

W = 76 


atn 


Jerem. 


XXVIII 


io, n, 12, u n*«¥ 


rnoi* *?3 


Isa 


XIII 


8; XXX 26 etc. ***P TK$Jf f|1^1 *np ^31 


ry = 77 
fiimao>oi ^3 *on '3 INIJf 


Cant. 


IV 


9 '■pnxo 


pap 


Neb. 


III 


6 ni3P3 . . • wan 


Kb 512 
fW: 


-v» 


.- 3pn 


rt 


= 96 


pratwi a vby ■Qpl 


Exod. 
Namb. 


XIX 7 
XX 9 
vp6 
ntson 


Gen. -- 


xn 20 


w*k fur* vhv wi 


1 8am 


XVII 20 
TIT 


- 


xxvm « 


npn kS -idk^ v*?p -Btn 


2 Sam. 
1 Chron. 


V 26 
XIV 16 
nam 


rx 


= 97 


wi Tins a tlfflfi IStTl 


1 Kings 


XV 5 
XXXVI 8 
•pa 


Exod, 


I 22 


idp W> 


1 Chron. 


xxrv 19 
ompfis 


i» 


V A 


mt 


= 98 


kyipi ovs 


Dent 


I 41 


1"D 


= 86 
praam rr^DPnpn pmn SjfpP) 


» 


VI 26 
np*nn 


1 Chron. 


xxn is 


•pxn raw ?3t> ran* p jn* 


Jerem. 


XXXV 8 
W3tt»31 


1 Sam. 


XXV 80* 


writ 


= 99 


pirsa'Di n D52tn 


Eva 


• 10 

rv s 


rc 


o^rwa awl 

= 87 


Exod. 


XXXIV 32 


^mtr »3S fa w» p nrwi 


Gen. 


L 12 
p 1^ V33 WTl 


M 


VI IS 


!»W »33 ^K Din 


Ua. 


XLVni 6 
D0 WOT *lOltfl (C 


i King* 


XVII 86 


nm on* ran* msn 


Jerem. 


XXXV 16 
33i p Slav? *:a io*pn *3 


« 


XI 6 


v •■ 


= 100 


pwn ivk -nm m 
praooi a VTfiBfil 


Namb. 


xxvn i9 


n*D 


= 88 

■ ntvwh vw nnnxi 


Either 


IV 6 


fl|p6 *3TtD fa 


Jerem. 


XXXn 28 
nnn urn wan 


• 


» 10 


*3T10Sk 


Pi. 


CXIX 4 
yipe nnnx nnK 


«? 


= 101 


woSpSPTO 


Lament 


I 10 


B*C 


T^ ^»npa no* «^» nnnx t&k 

= 89 


Dent 


VI « 


KTO pfi 7 
iwi wi m ^o it ^ p^3P! 


1 Kingi 


XI §8 


pssvn dm irm 


Numb* 


xxvn 19 
orra*jn VHt nn*i3ti 


a? 


= 102 


tdotdi vfa *>tn 'a **£$&$ 


Jerem. 


xxvn 4 


# x - 


orpjiK *>k on* mn 

= 90 


Dent 


VI 2 


mvipoS 
proow 6oi 'n ^TW 


1 Kinffi 


XI 88 


pjstn po^n OK fPfTI 


Lertt. 


vni si 

X 18 
KDVl 


3? 


= 103 


-iwjwfa 'j '^JBJ 


DnI 


xm s 
m st 
*tnpo? 
intnra 


Exod. 


vn t 


irrn nnK 


In. 


XLV 12 
010X^31 


Dent. 


XH 14,28 


**OV DKHVTI 


K"X 


= »« 


Jerem. 


I 17 


raiRfi nnin 
tyoi ami rate a spirit 


rp 


= 10* 


Tutroi t VQ{?1 


0«*. 


ni ti 

• 17 
f»n 
fpn [d ^Kni 


Gen. 


«—' L 16 


P)DV fa wi 
[Sfn^lSCl iron 6d *n*D *np tai 


Join. 


m 8 


orn rut mm 


1 Sam'. 


XXI 8 
^nnx 1»K1 *jn^ »33K WK 


Jndf. 


XXI 10 


wv hk orara 


' 
3"X 


= 92 


* 


. xO 


D'0T33 nraim 
Wl*3 Dp"^5f 


rrp 


= 105 
Exod. 


XXXn 8; Dent IX 12 


; M iv 8 -m '♦ilK fa 
B*D1 71 WiJ WTT D?JT* mjt? 


Jerem. 


XXIX 23 
'A* *«* r6na irp tok p» 


Deut. 


IV 2 


*Dfl kS 


rx 


= 93 


- 


. * 


•a '3 
pnoo*oi ^2 '* TTBt 


- 


XI si 


lOtf OK *3 


Joeh. 


IV 16 
■ mrm rw nix 


• 


xn ti 


mpon mm 


1 King! 


V SO 
o'hk ^ won 


w 


XIII 1 


rp 


= 106 


-Din fa nx 


Fi. 


XLIV 6 


rx 


jpir rajnr* rax 

= 9* 
woi Wi 1 D1VJ D^rVK fTBfp 
Vutyu.i i 


ortf>* rrp*\ butty >a$rn* mt 


Dent. 


XI IS 


por dk ram 


Namb. 


XXXIV s 
tWO DHK^ 


» 


* 17 


tok nmri nx 


M 


xxvm s 
nsrr^ *33ip nK 


• 


• 28 


16 dk nfapm 


rru 


= 95 


- 


xxvn i 


»3pn nt» wi 
tdo'di ftnrira] 'Don '3 ftjp] 


- 


4 


D3iaj?a ram 


Josh. 


I 11 
nix D37 ij^n 


» 


xxvm u 


fao -non 1A1 i 


„ 


IV 3 
n?o D3 1 ? uw rpr\ rrp-njit 513 "oi m«D3 'on '3 "fit 
Exod. 


IV t5 


niex npm 


Nnmb. 


III 


16 


Exek. 


III 9 


1X0 p?H T0t>3 


" 


xxxvi 


2 


TDW1 ^K a"03^I? -WKI TK 1*6 ta 


Levit. 


X 


13 


9 Sam. 


XXI 10 


nf? imam 


„ 


VIII 


35 


I8B. 


LI 1 


nx h* wan 


EhL 


XII 


7 


9 


XXX 29 


!?m»» 


„ 


XXIV 


18 


[mn = 608 ^ ft nw pn3 


» 


XXXVII 


7 Krod. XVII 6 

Is*. II 10 

Job XIX 84 Exod. XVII 6 

Dent. XXXII 4 

1 Chron. XI 15 XXXII 30 

31 

LXXV1II 85 

XL1X 15 Gen. 
Ezek. Gaa. £xo4. Gen. XXI 6 
XXIII 32 XXXIX 14 

17 

XXXII 6 XXVI 


8 


XXXIX 


14 


XXI 


9 


XXVI 


8 


XXVI 


19 2 Sam. XIX 18 

* » 80 Gen. 


XLII 


25 


fed*. 


Vlt 


8 


, 


XX 


10 B'^p = 119 prrotwi 'ai 'a "ffi© 
d>o iaoo iKxn 11x3 rrani 

1DJO JDOm 11X3 K13 

psxrp 11X3 ip^> 
iron in *333 in m in 3"p = 120 K^?0 1«D fcl 

3in3 nxn bv 
•m id is ««jb *•« o*on nxn 

w Til *?K 1X.1 ^tf K"3p =121 p.T30>01 '3 D"}^ 
*^>K TtK P]TV .13'K 

onx i:iixd kS '3 

011X DM^K '3 113P1 

W n*nS Dn«l mi bft. XXIV 11 

Pb. CXLIV 14 Judy. XX 26 

1 San). VII 6 

1 CHron. X 12 t 8am. XII 23 

Neh. I 4 XIX 22 

. 80 2'jp = 122 J-jp = 123 

Job 


XXIX 


6 


7T3DW t^3 'Dn '3 ph^ 


B 


XXVIII 


2 


dm^>x 6 nrr 


. 


XXIX 


6 


pnxb iTiin 


p*. 


XLI 


9 
Job . 


XLI 


16 p.TMTDI 'J pttJt*? 
•OS K'3,1 1K1 

fiwn irx 
•^Bi'nB"tfo prwb iop>i T3p =124 p.l30»D1 *np3 '3 pHJfP 

inrK npai dk pnxo prar nam Kin 
n3P r >x i:^ ko.i iki rra = 125 rap = 126 V'2p = 127 p.T30'D1 '3 pTOfft 

nx m» Kirn 

pnxa pnr nam 

von hk noi »»k p 

w* '3 ayyi 

blKtt n^3 TO X3'X1 

ip^nn K3>xi nnK 

'D'di 'on 'a iTJX 

nix onS nrta 

DTa dim mx dk mpn 

dpS mx nnpS Deut. XX 19 

1 8am. XXIII 8 Exod. XXXII 4 

1 Kings VII 15 

2 Kings V 23 1 Kings 
Ezek. Isa. 
Hos. 
Ps. V 16 

XXVI 15 

XXVII 3 

n 8 

8 

32 

XXVIII 12 

VIII 16 

IX is 

LXXXI1I 8 t'P = 107 ivp = los B"p = 109 yy =H2 yy =113 '3 n$ 

nra ♦ ♦ ♦ ipon 

niiT3 mx 'aiKi 

p.T3D»oi *np3 m W9f 

nnK on^3Ki 

imo ^«ik nnei 

1,133 EWl 
Sip »,T1 WlX Itf K3 V1X331 

^p^ '3 ripru 

nixins pM bv nmx 
nmx pKi hkxv pw pie pK 

piTaonsi 6o 'a ^yi¥Jl 

^Kir» '33 Sd 1^1 

nnoxan iX3p>i pnsaoi nnp3 '3 DJf 

m na^> 

Wenoi DX MK1 

'a^Di '3P3i '^^3 6a 'a 13J12i 

or Kip p ^p 

nsr 1 ? ki» o 

p.T3a»oi i p12ij 

(2) nap pw nxi 

vaia mcnna pix> 

(2) nans wbn pni3 

13p1X>6r^3 131 

rnnnn n^es pW) w T^p = 114 'naa^Di 'a ^N JTT'X 
onbnS-Mi o>o» it ^»k "iixn o 
tii ^k nxS 

13 3 rtDp = 115 pii'aa'Di 'a 13$ 

0^0 np>i 

omorn 'av riK ixn 

P]D3 D'133 15T1 

in n^J? S3i T'EDp =116 pnna'oi ^a "> "ittb 1i2i 
csSrn vi3X7 nx iix "^a ow nSn 

^Sn p3K3 

iixS maKi 

1003*3 

nx -]>a3n 

dm -pro nai3 iixo »o 

iix *]^a ^r na*p k» oik p 

nupn iix 

.1133 nf?inv nx^> wki ivks 

pf?BP1 pom ^33 65 a 514 
njTto - 


■ uyrry\ 
Tpn 
Isa 


XLIX 2 


wann vf» tea 


nop - 128 
XXX 2 


onra tea mon^i 


Judg. 


X 12 


'» OW*! 


pbw D^TT5F| 
8 
on*o f«3 monm nnnaTi 


„ 


XVffl 7 


on^a«n ntron is^Y 
Ecek. 


XVII f 3 


roam vnvte tea 


1 Kings 


V 20 


^ vron nix nnri 
Pa. 


xvn 8 


n-vnon TDia tea 


„ 


XI 6 
mrw nnK noSr -jVn 


,. 
XXXVI 8 


pw *7DiD tes 


„ 


, 38 


'313TX? -ICT« p» 


XCI 1 


j3i?m to te3 


Eira 


HI 7 


<„ 3 oifnt 


^3KD1 
n*7p = 


138 
Dent. 


III 9; Josh. XIII 4, 6; '"= D^T^ 


'«1Kttn 


jroooi '3 ^3t?^ 


1 Kings XVI St; 2 Kings 


XXIU 13; 1 Chron. 


XXII 4 
Ps. 


LV1I 2 


■pM3 
Isa. 


LI 16 


'T 


B"3p = 129 


P#. 


LXIIl 8 


J31K 


'a'Di 'on -t oy'TSf 


B*^»p = 


139 


prooDi rmpa "i ^3f? 


Judg. 
1 Kings 


XVIII 7 
V 20 


D'rnt oetW33 


Isa. 


XXXU 2 


£70 


« 


XI 6 


ninrr 


P.. 


CII 1* 


»1B3 


* 


* 88 


fr 


• 


CIX 23 
CXLIV 4 


VT1B33 

hot ten? OIK 


Esra 


III 7 


7*p = 130 
^SKDI 


D*p = 


uo 
'O'DI '3 jnft 
pmDDi rmpa wr *n ^$5 


Zech. 


I 4 


P'jAi ob«m^ »nK3p 


1 Chron. 


XXIX 16 


U>0* 7*3 


Ps. LXXXVII 6 


nar p^i 


Eccl. 


VIII 18 


uw *p* k?i 


tfbp =131 


Job 


xvn 7 


073 7*3 TO1 


'30>D1 '3 fl^ 
XIV 2 


•nor k?i tes man 


Is*. 


XXV 6 


p*x3 3in3 


Eccl. 


VI 12 


K*op = 


141 


7*3 DWn 


• 


XXXII 2 


Z'bp =132 
O'O ^D3 


'0*01 '3 n^s 


proooi un nm 60 '3 '3 KITJfi 


Hot. 


IV 18 


n337i pte nnn 


Ezra 


11 48 


«rnt »33 


Ps. 


LXX 11 


nVac onn io3 


Neh. 


VII 46 


nam 


a*op = 


142 


•d»di '3 p in rf?¥T\ 


• 


XI 21 


yf?p = 133 
'onmrno KBV3T 


E.ek 


XVII 16 


otevi 


wtn '3 p»? 
XV 4 


riante? 


Isa. 


XL 6 


nnrn p»V3 non Sai 


rvp = 


143 


pmo-oi *3 n^pi 


Pa. 
Job 


CIU 16 
XIV 2 


VD' 1*3tn3 »T3K 
ten K5T pt3 


1 Chron. 


XXIX IS 


te ruste? atpi 


T^»p = 134 


t Cktom. 


XXXII 80 


noo7 own 


"di i r^sw 


TOp = 


144 


TO '3 «Hr^6 


1 Kfegs 

• 


VI 18 


no»3e nnn te mn 
o>ana rnr^po Tnne 


Em*. 


XII 9 


K3 1330 "173WI 7K 


* 


« 82 


for n» rnn^T ^nri 


* 


8 


rrop = 


145 


oma te rrawi 


w 


* to 


rfhp = 135 
nnom cava pSpi 
'TOI Riaio *nn Hm oirVI \whz 


i p.T30TO 'npa 'a 17?¥ 


'om ^3 n njp» 


E*W 


XV 10 


rrwa 


Numb. 


XV 86 


on? ivm 


Ha*. 


III 16 


'303 wini tow 


» 


* «* 


13*3 


Nab. 


XIII 19 


nw 177* TWO 


• 


• » 


orf? mm 


nsp = 


146 
EMk. 


VIII 8 


iWJt 3 ♦3fTp r l 


prufiDi nnpa '3 D^¥? 


r^»p =■ 136 
JVT3DW 1 ^¥? 


Can. 


I 27 


ovite run 


. 


IX 6 


dtio D-mn dt td«t 


Isa. 


XXV 6 


» S3t3 3*in X^33n . ♦ ♦ pur JTIO 3TD 


Pi. 


XXXIX 7 


«tk "j^nrv otes *jk 


Jer«. 


XLVUI 46 


prntes 


rap = 


147 
Eccl. 


VII 12 
pjoon ^X3 nosnn ^3 ts 


pnaeoi '3 d!?¥ 


„ 


. It 


piD03 '3 


Dun. 


II 31 


•fori 


tSp = 437 


. 


111 1 


1X313133 


. 
TO pOI 3'» ^$9 


rrop = 


148 
Gen. 


XIX 8 


»nnp tes "ua p te 


'o^di '3 ny^to 


Isa, 


XXV 6 
r»33n on? \ , wm p^3 3in3 


Micah 


IV 6 


npVxn neoK 


Eccl. 


VII 12 
p]D3n Sio fiosnn f?x3 


Zeph. 


III 19 


1*320 73 flX 7VDV U3H 


* 


» 12 


"IDD3 '3 


Micah 


IV 7 


roten n* »no*n 


Jer«». 


XLVIII 45 


nap pawi ?x3 iBpn Numb. 
Jofh. wppi - fafa 515 XXXIII 66 

xxm is Judg. 
Pa. Gep. V 4 
LXVHI 8 XLIII 33 
LX 22 Gen. 


XLIII 


S3 


1 Sam. 


IX 


ii 


Judg. 


IV 


n 


Josh. 


XIX 


88 


1 Ki*gt 


XX 


•9 


Lam tat 


n 


IB It* 


XIX 


so 


Job 


XXXV 


It 


Nth. 


IX 


87 Exod. 


V 


16 


'« 


XIV 


10 


Josh. 


XXIV 


7 


Judg. 


rv 


s 


S Chron. 


XIII 


14 


Ps. 


cvu 


6 


■• 


- 


S6 


Extd. 


V 


16 


,, 


XIV 


10 


Josh. 


XXIV 


7 


** 


IV 


S 


t Chroa. 


XIII 


14 


Pi. 


CVII 


6 


" 


" 


88 


Judg. 


X 


IT 


1 Sam. 


XIII 


4 


2 King* 


in 


21 


Josh. 


VIII 
65 b 


16 rep = 162 J>*Dp = 163 TDp = 16* <VD1 '3 ttfflft 
one rwiin i*m mm iwo "jntttt mm 
,-6d pD^^a "pwta prro wi *np3 '3 "MflPH 

vnaaa "oan v»^ wn 

p^kS mm jepn trap - i*9 Exod. XXVI SO 
XXXVI S6 preowi 'i l&lffr 
nwn pvon p?*ti fl*Dp = 165 to np^a onon 'a irTJP^S 

naan wafr wt 

mnn »nnorov TDp = 166 T"Dp = 167 '0*01 '3 O^pSB 
0'HPX3 pk* TP 

nap •(ten vm 
mm to naf? pmt Dent 
2 Chron. Deut. 
Is*. yp = 150 
H? = U7 i nut pp T0P^¥ HO? p* TUft* K"3p =15! 

pmoTO '3 MQ¥?) 

0TP3Y 
Tinmniv* 1Q|6 K0X31 3P13 mB 1 ? Carft. rrop = 168 prwoi "npa 'J ^pJPP 

wtrb wo mm to ipwr >a 

rar. i6n psnr or 

■yto ipjnr orra npai Exod. 
Eccl. Ezek. B*Dp = 169 jrp = 170 pnwoi 'npa i IpIRPl 

tore* 03 ncr man 

anpn mmn 

to«D oim mm to ppxn 

an rmo^vn *a 

or6 rem from xbfl 

ornmpuroo 

ram 

anpn mr»i 

7fiKD DW1 

Sna aainiKOPtKva 
mnm wi 

omrr 

'plRPl nnSm 

{TOP *33 

ipor toiw* ^ai 

•an too 

va ttk opn to Numb. 
Josh. Josh. 
Judg. XXVm 48 
XXXII 11 vra is 

XXXV 7 IV 1 

s 

VI 7 X 6 

ii e LXI 11 

xvn 9 

•■ i© 

LXV 11 V 6 

xvra 9 XXV S8 

so xxn ii 

XXXI 18 II 7 

11 XXXIV 4 
XV s XV 18 

I 14 

IV 21 2"jp -= 152 rip = 153 Tip = 15* w # 3 fiwpsn 

ctq * * * ypik pKOsn 
tm wicb pmsn 

n»n oina 
r6ca 

T^DTanO-iKI'TOtlt 
naf? nwrn fpn Sa nn tan 
o*icp natx tp 1 one mpvrp rrap = 155 pmat^oi *npa -r n09> 

nnox twin pio ^ 

*en»fe 

ranp 19 

traraia mrw nro nn rroSn fap ^156 iwi-atj^tMt 

07TI OtMt *)Hin 

no appa tntt 1 rip = 157 rrip = 158 B"ip = 159 D"p = 160 K^lp = 161 pwi'S'a 

ran •a ta^p^B 5 ! "TtJ^ > awa ,, CTPs?V r Tpj 

doh nn» »a 

moaS 'nroviox 'jr^xm 

'reoTO *Dm 'a T\yi 

03^3031 

awn b* wn 

nionn ^po 
iionn *?po 
piKa roxrn 516 Exod. XXVII , 2 

„ « 

xxxvm 2 

6 ■•nex-sm Gen. 


XIII 


14 


m 


xxvin 


14 


Exod. 


XL 


22 


Levit 


I 


11 


Numb. 


II 


25 


* 


III 


36 


Deut. 


II 


8 
III 


87 Gan. 

Joah. 
Dent. 
Joah. 
Dan. Nmmb. 
Joel ' Nnrab. Numb. I 13 

» 16 

III 12 

XXIU 8 

XLVI 6 XXV1H 14 

XVII 10 

III 27 

XV 7 

VIII 4 XXVI 16 
II 10 XIV 6 

62 

XXII 2 

4 

» 16 
XXII 6 XIV 


6 


" 


62 


XXII 


10 


xxiii 


18 3*Cp =182 

itod rniK bv 

BHK n*BXl WWD T£V H3 ♦ ♦ ♦ . rmV\ 

m uaa wub pain 
anan n« rm N"Pp 3-Oi? = 183 TDp = 18* pnao^oi vn '3 fbX 

mm >b wb urn i3ffn 

a>n ^ D»an am* iron VttO'Dl wn TQ n njfc^ 


Judg. 


VII 


28 
24 


TBK fTliTI 


„ 


XII 


1 


in: 


1 Bam. 


X 


17 


•am 
p rona 
6*nuc 


Judg. 
1 Sam. 


X 

XIII 


17 

4 


njDDn 


2 Kings 


III 


21 JTBp = 185 vm [.tot] 'DD3 ti nytD^ 

nun n« mes to 

rrinwn W np ran ^ 

rai» r6icn nnam n« nmpi n^n 

"»p rn/r m dk »3 

•roan o6a> ^*n ^pn ou» ^k TOp = 186 ruoon wn fro 
Van rw >n*n Numb. 
Deut. Gen. 
Exod. XX 16 
XXVI 7 IV 10 

V 8 3Tp 1'Vp = 17? ttpn '3 pj?S31 'B'Bl 'DH1 'fl3 '3 D^i 

-p nx nn Tip 
an p bv 

TO3B T3 fOI TTK fOl 6r»3B 

one* v*k tj 
^mav pJftPI w ryp = 174 Zeph. 
Gen. XLIX 21 
XLVin 3 

I 10 

XXVn 34; Exod. XI 6; proa™ 'a 1p3?^p?*l 

tptjq lam pop »33 ipjntn 

Wan tiito nn* am ipnm 

nrpai man nan tjb ipwn B^>B3 TIpB 

onnno npwt Tip 
outi tiwb nppx Tip r-op 187 aa»ai w6 *nn3 '3 ^IB^D 

nraxn nrwa 

pfrw *3U»n roo rrop 188 prwwn 6a 7 *TtB3C 

fnsn nun 

m«Kom 

1TCX [3 p*?31 

ia« ns A "nam 

mp* '3 

'on iwi 

»*Bp = 189 

ppoonsi 6a 3"B3 nn 63 ^B'p ^TBX 

omen fnan nun 

nnn nx «om 

pma^Di 'on 3-33 6a 63 nna 

lex [3 p^3 Dv6nn "?k a^3 iom 

naic 133 hp ni't«n 

6a na^ p3 ntoafi pa nnai iraai Exod. m 7 

6«n. XIX 18 Ps. 
Cant 1 Bam. 
Jarem. Pb. 
Hab. Isa. 

2 Chron. XXXVII 82 
VII 6 I 1 
VI 17 rvp = 176 ryp = 177 rvrp = 178 ^ai '3 oppyx 

^nra^ 
rwnvb 

pruaai 3 npl2C 

pmA r«n .tbix 

prm na nsut 

ttoi *an o O^ft 

lavi dhbk *ma b^buc 

o^wt aavj? ina^pm BTp = 179 XXI 8 
XX 24 pma*ai a n^Slfl 

rarn ipa mrp 

'3 n3T na rmrt 

180 

•a r*¥9n n$2fo 

»3"tk n&xo ^» nnn mpn 

«3 rrnm 

CT^^PJlLI K"a3 13T wnrp tji 

nc2tan pK3 181 Exod. xxx vni 17 

19 

Namb. XVII 3 

4 

Isa. XXX 22 nraiK ormapi 

mnna nx 

fnan nrp^x npn 

n« an«ac3i rpn rv$r# - imn XIV 1 

XIX S3 

XXIII 87 2 Chron. XXVI 23 Levit. XIV 2 

2 Kings V 11 Exod. XXIII 28 

Deut. Vn 20 

Josh. XXIV 12 IV 2 
II 63 XIII 3 

n 16 

* so 

» 49 tn = 201 wi '3 HTTP 
1 Sam. 


XXV 


29 
mnx vw trw ruvm 


Levit. 


XIV 


6 


Job 


XIV 


17 


an = 


WD 111X3 onn 

= 202 


* 


» 


62 


wi vS "ma a np 


Gen. 


XV 


10 


Gen. 


XXXVII 


26 
»to nn n«33 ow3 orrtoai 


■ Numb. 


XXII 


10 


1 Chron. 


XXV 


8 
wnnoi inwn wwi nm 
XXIII 


18 Judg. 
Prov. 1 Kings XVII 4 
XXV 4 XVII 9 

10 T3»oi onon 'j nn¥ 

mac p am* m 

■■mat na osto >b no 

fcnom '310OT ptot •n = 204 pnao'Di 6o K*oa vn pn*?a IFpB} 
o w naii inn miara tiok *a = 205 rn = 207 macon mm iron nw 
jrroon «|om oipon to< ronatn hk wrtoen 
nxnatn n« 0:1 
oyao^ ntown 

pfoooi a TiyW 

nino^o 

*toraitm 208 pfTOow *di -r mot njnv 

*B-»P, P0J? 

•wan 
jptn 

D101K IK on = 209 2 Kings 


V 


8 


* 


* 


6 


Jerem. 


LI 


7 
17 


*n = 


210 


Is*. 


XL 


19 


n 


XLI 


7 


Prov. 


XXV 


4 yn = 212 renaa tot ianm 

T^o ^k Toon Ran 

^tos mpa vn 

•jo»di 1 jo nn *pj6 

'via TP33 

■xjcn 
ptnn 
Katn ion m 60 'k 'a ffjt*? 
t|ToA vunm 

# wn 'a npOTp 

pn6 mat nmm *f? mp 
nnoiat ^n Lament. 

Prov. 

Job P8. 

Job Ps. 
Job 
Cant Dan. 
Levit. Lament. 
Esther 1 Sam. 
.2 Sam. 
1 Chron. Numb. 

Zech. 

Esther Cant. 
Prov. 2 Sam. 
Amos irp = 190 N*¥p = 191 III 62 

XXVI 2 

XL 29 XXXI 20 

XVII 4 

X 18 CXIX 11 

XXIII 12 

VII 14 XI 8 

LIX 6 

XXIII 32 517 tnoa 60 -a TliKJ 

ontn f nan man 

ran n« «om 

ina *b iDsai nm 

nvitotn tot o^»a toot 

np rwitn 

^0 nan inai ^33 bai pmaoi tan 'j iwm 

»3mt mac 

spp*? -rma irh -nwo 

lapironn a-xp =192 7m^ ruoac new -pie an no 

baro naex 

•jaaba roex nton 3*3ip = 193 •0*01 '3 'flpBJf 

■jmost »n:DX nta 

re noK 'fttDx 'pno 

^ WD3C 'TIT T3K3 = 194 twwi tdh *rm toi 'a 'j W£¥ 

WD3C HTIItO 

sipoac >ara 

'on ntva ^|B» •TStp =195 

iv 11, so etc. *"» *wm Mn^ac ^a 

XIV 4, 49; Ps. CIV 17 etc. f»P iTlpT M^SX ^31 

ryp = 196 IV 12 

vn e XXVIII 16 

XXIV 14 

XXI 13 X 9 
VIII 10 
VII 4 np = 197 rrxp = 198 I 18 
VII 20 XVII IS 
IX 9 w 'a D?1M1 IX 
nwa anm ut va* <a 
nn jon anm nx en* 

"WMin nob 

n3 b« tit iom 

nam 

twi 'no Tn -op 'a '3 yfQ 
norrte wan »ai Bltp = 199 

pn»oi hod 'm 'a Tttjf 

pb» nr pa h mi non inx 

wa Ka» Moan ovb n»a npb cjoan ittx 200 'O'DT 'a "VH^f 
TPW 03 0» KX03 K^ *Ittm 

pi« "itw top *6i >18 pr^-mfc r-Bt = 215 Exod. 


XII 


34 


* Sum. 


XX 


3 


Jerem, 


X 


18 


Zeph. 


I 


17 


Josh. 


III 


16 


1 King* 


VII 


46 6d tm vn m 'p2 '2 nT\¥ 

urbnm rmx 

** -mna jno or to mm ni*nm 

rai = 216 

ynb nnh >rmm m = 217 fVTODW '2 fOT^ 

jrme -n» ntm 
jrro pi rroo p Is*. 

Amos 
Ps, XI IS* 
V IS 
CXLIII 11 VII 6 

vin S 

X 6 

XXIII 6 npn 

r*l = 213 

vny rrnrp *ty* 

■«3 *njA pnx nn* 

<wi mx to rnaiwn 

T'l = 214 

vrh2 *** -a "nntt •fnis mi* trattn Krcroa *tsn ffiK ronpo nta spp n* nn$?a p-p Gen. XLIX S3 

Exod. i 14 

II 24 

III 4 

r T 

IV SI 
» 27 
V 8 

VIII 4 
„ 21 
X * 

■ 1* 
XIV 90 
« XV 8 

. 17 
XXIV 18 
U 
XXX 26 
26 
n r 26 

- - 36 

36 
36 
37 
XXXIV 8 
XXXV 1 
I*Tit. IV 10 

IX 1 

1 

X 1 

• 19 

XXVII 84 

Numb. Hi 4 

, 31 

, 82 

„ 36 

xvi n 

* , 36 

„ 86 

XVII 14 

24 

XXI 6 

XXIIt 28 

XXV 7 

8 

* 11 

11 

XXVII 22 

XXXI 64 

XXXII 14 

Dent. in 19 na nK rwb 
caa^ai lorn 

DVT?Kt*7K 

la^nK 

1BK7 

nvts? rone 

rtainn n* ww 

nr V* nr 

d* 373 mnn 

133-D ^TK 

mm rwo 

U7 W 13K 
HtfTD 

raoo npmtn 

«?«*•* o^»,Tnn 

nron-wK 

nriK 

jron 
pnt6 mw3 

pHK *33 

crown ra 

imtfi 

fnttw 

mtit?is nor 

stton 

crmabi 

Hpnu'a 

*mbp 

1HBD V*K 

rrantn 
fiMan ixpni 

wnrrrw 

oarounnn 
oaf? an ap«! 

*m 

■npn 

onuo 

=T? 
«W 

nph 

PV 

&p 

onpjg 

i^n 

°T&pcn 
'"HP 

r^p$* 

DPP 
npn 

W)W 

"WO K = i Exod. Gen. XIII 16 I 6 
» 10 
II 8 
• 24 

III 10 

IV 86 
- 26 

VI 18 
VII 1 
VIII 8 
6 
» 2! 
„ 22 
. 22 

* 22 
IX U 

• 24 
XI 2 

XIII 4 
4 

« 11 

XIV 88 
XVII 17 

• 28 

XXII 14 

14 

xxvm i6 

XXXI 10 

10 

12 

12 

XXXIII 13 

XU 61 

XLVIII 13 

XLIX 1 

1 

1 

24 Mr umbx warm rnnar ipp 73 po a 
*ttWl Ol&tt 1 anh p*o Trim mto 

o = 2 
*]tk onwn ow mpoar «pp 73 po p 
3i dtA p*o ovan mm imo ram 'J = 3 "1 = * un7tf7 rone rnffjjri 

pann 33 j5 
•roA 0vAk k^ mita 

pw» 

tnanwn* 

** nVTOEO 

•wafa 

«i 

ov nx&i uvun 

ovoww 

ntyutri mi tip 

om 

i3«ora 

ropa iwcon 

naion 

«?«m^ cnamsr 

01? jci 

T? ^W 730 

laSanom 

TMJWW^ fit OiTTaM 
OVO.TI3M 

•p^'a nrrnvpmi 
rttn omai or n«rpr 

TO3 7K 

rr in? iron nypo 

r?Pi 
pevi 

•Hpn 

>TP^ 
ap£ 
■TR! 
1n^p 520 

Gen. XXVJH 17 

16 

XXXI 9 

» , ' 32 

xxxm u 

i* 
xxxvn 2 

XLVI1I 13 
XLIX 1 

. 1° 
. w 

- 27 

Exod. I & 

n 24 

III 4 
6 

- • 

rv 2i 

n « 19 

V 8 
VI 1 

vra 4 
x » 

■* • 

„ XII 84 

XIII 17 

XIV 20 

XV 8 

XXIV 13 

XXX 24 

• 2* 
25 

" 37 
XL 82 

L©Ttt VIII 2 

- * 
IX I 

- 1 

■ ■ * 
XI 

» 8 
- IX 1* 

- « 

X 16 

- « 

.19 

XXVI 9 

• 18 
XXVII 24 

Numb. I 61 !5 -?'P I 

nrn mpjpn 

mn mp93 tf> 

■omk njpe 

f rrpi 
to np_ 

t|DV npi 

prrnri pfjhp^ 

1fl#P_ 

ip>3 

3pJ>! -p 

n^P mara 

°0R*P 

1^>K «ip,n 
31pi? *?« 

nORWP 

np*¥ 

nKptn* 

o'tfpaoD 

Q'pjp 

onto* np T jrj 

mro^ nine w^gi 

Kin atip 
«*R 

ffjpjo ton 

nip.1 

nph 

nnpip 

np 1 ! nwo 

iTnn Q'tflR *hj5 

n^topni 

pn* hk np. 
*opo 

pnK aipp. 
*np*i 

tf7R# 
*}R 

vmpn 

nvoptp 

w*» vtjp T 

in* iDf?: 3pn Dent. 


IV 29 


mm n« ora 


DflflW? 
VI 7 


•pDMV 


^P?* 
8 


■p bv mb 


Di>n#p ( i 
, 17 


-JY* 1W 


twn 
IX 4 


mm wan 


'WW 
• * 


«pa^ twai 


TOW 
» 13 


epp 


ndp 
• 27 


ren orn 


**p. 
X 11 


VDzh-fi 


D^p 
XI 2 


mnun ixnrs 


npwa 
. 1« 


ro*6 DflK 


o^i*^p 
• !• 


•pa^an 


W 51 
XXV 18 


•pta 


TR 
XXXI 16 


mn uvn 


QRl 
29 


osriK 


ninRi 
80 


tonr» 


^Op, 
XXXII 2 


10Z33 ppr 


^ 


'* 


XXXIII 87 


>nS« mra 

•n = 5 


B1R 


ppan «to pw ti wmio nap $ 


Gen. 


I 6 


.ovitoi wypn 
it * 
nW'irip, 
. «o 
pi!^ 
II 8 
tt^Tpn 
• '•* 
P3T : 
III 10 
WW rpp 
• 17 
^nwK Vp 1 ? 
IV 26 


mm did Jhp^ 
VI 18 
rp 
. 1* 
o»ip 
. 15 
,^91p 
VII 1 
>3D*? p^f 
« 
T^npp 
VIII 20 
tea npn 
. 21 
^ 
« ** 


„ 


^VR^ 
22 
•*! 
• 22 
m 
IX 14 


ntf^rj nrora 
• 16 


n^p,rj nn»m 


" 


. «* 
nafjrn 
X SO 
o*jpLf in 
XI 2 
d^o o&ni 
„ 2 
n?p5 
XII 8 


tot m3^» O*Jj30 
XIII 4 
naron oipp 
„ 4 
orinfjn 


! 


XIV 28 
np* OKI 
XVH 6 
mj??*^ 
i. * T 
PW5 
21 
»w 


! " 


* 23 
oma* np»i 
XVIII T 


, 


t$W *?>n 
8 
mton nfd 
XXII 14 
omnKinpn 
14 


pniv 


» olppci ov 
XXIV 61 
T^nnp. 


1 


«6 
»iwn nptni 


1 


XXVII 13 
^ np. t*>i iqan 15-15 Exod. Nnmb. Exod, 
Nnmb. XXXI 


16 


IT 


27 


. 


28 


1. 


28 


• 


29 


* 


30 


XXXII 


2 


XXX 


8 


XXXUI 


27 


XXXIV 


12 


XXXII 


26 


XXX 


86 


XXXIV 


6 OR) 
n#p& 1 = 6 >np* 

°lp 
TJWO 

wta *tn p 

sip?3 XXXH 26 

vn 2 onpDn bv onopn on 

to pn 161 pjrcn poip 'a 

cam n* two rn ntyntf$ 

Smw *otw wpn onppo prebro pnmn n^ un in ^ai p prptmri Letit. 


xvra 


28 


ProT. 


XXVI 


11 


Dan. 


n 


81 


• 


VII 


16 


Nnmb. 


xxin 


26 


» 


* 


8 


lM. 


LVII 


18 


Neh. 


V 


16 


Dent. 


XXI 


28 


1 Kings 


XIII 


81 


Ecel. 


VI 


8 


2 Kings 


XV 


10 


Dan. 


VI 


1 


1 Chron. 


XXI 


11 


Either 


IV 


4 


Ecek. 


XXVI 


9 


ProT. 


xxn 


28 


Hal. 


in 


8 


1 Kings 


XX 


1 


Micah 


ii 


12 


1 Kings 


xvm 


19 


Eaek. 


XXII 


19 


Mieah 


i 


7 


2«ph. 


m 


20 


Josh. 


XXI 


22 


Isa. 


XXXIV 


16 


Kaak. 


xxn 


20 


Gen. 


xxm 


19 


1 Kings 


IX 


10 


Gen. 


XXV 


10 


2 Chron. 


XXIV 


26 


Gen. 


XUI 


29 


Ezek. 


xxxn 


26 


2 Chron. 


XXXIV 


28 im in p a"K 

*P 

*P 
nip 

owp 

113J? 

■wap 

"TPP 

*& 

*9p 

i«P 
*SP 

'HP 

to 
TO 
to 
top 
nwp 
**?p 
WP 

•*p 
"?p Numb. Dent m 4 

■ »1 
. «« 

. *« 

V 81 

vn 6 

- 17 

IX 16 

. 17 

X 29 

• 86 

XX 28 

■ ■« 

XIV 18 

XVI 29 

* 29 

. W 

. 36 

xvn u 

17 

• 13 

• «4 

XIX 18 
XXI 4 

*« 6 

■ f0 

XXm 28 

XXIV 17 

XXV 7 

8 

11 

H 

xxvn 22 

XXXI 64 

xxxn i 

14 

16 

42 

XXXV 16 

. •! 

• 82 

I 18 

m ii 

IV 29 

VI 7 

• 8 

. 17 

vin lo 

IX 4 

6 

7 

6 

» »7 

X 11 

» 18 

. 17 

xxvra 10 

XXIX 1 521 

TBI 

T»nn pg 

otp$o ^« 

mjlp 
1*p3 

1TWJ 

n W 
TO 

rnp-m 
onKOnpj 

*m 
aim npJn 

T*pm 

opp 

oar Dpi 

nonnpn 
*WR 

*W 
win* rot ns»] 

mro nji*] 

si rupttf 

owp 

U3ptf» 

r6 irjpn 

tfjjjo pt?a 

VTpn 

TOt 

ap» 

WW 

Wpn 

*tfp 
f tap 

ntforjpn 66 a 522 P-P sspn Dan. 


IV 


28 


KtfR 


V 


Jerem. 


XX 17 


nfl? 


Hob. 


IX 


6 


tf1»'P 


1 Sam. 


XVII 88 


ttp 


Eecl. 


vm 10 


m» 


Job 


XXII 


20 


tt?P 


Pa. 


LXXIX S 


•oip 


2 Kings 


XIII 21 


on?p 


Pa. 


CXIX 


28 


wp 


Dan. 


XI SO 


&yp 


Gen. 


XXIIt 6 


WW 


J 8am. 


XXI 


16 


13'P 


Ps. 


XL 2 


?tip 


Nah. 


I 14 


TW 


Esek. 


II 


10 


**> nvp 


Jerem. 


XXXI 39 


aw rrp r 


Gen. 


XXXV 20 


m}p 


Jonah 


IV 


6 


WP 


I »a. 


LXI 1 


mp 


Esek. 


XXXII 26 


Wrtp 


Neb, 


vn 


47 


•*> oVp 


„ 


XLIX 28 


IP 


Dent 


XXXIV 6 


«nw 


t Chron. 


VI 


29 


typ 


„ 


XXVI 8 


T*ip 


Gen. 


XLIX St 


*rpR 
*>? 


„ 


V 4 


wp 


Esek. 


XXXII 2S 


iWfaP 


Jerem. 


ii 


23 


n^ 


Pa. 


XXV 21 


ymp 


* 


XXXII 22 


*<ftH? 


Gen. 


XXI 


16 


rfyp 


Job 


XXVm 26 


mVtp 


2 Kings 


XXII 20 


•on ^pj-hfl? 


Lerit 


ii 


14 


•*R 


Jndg. 


XVni 26 


ift 


Numb. 


XXV 8 


«wr 


Isa. 


xxn 


18 


»*P 


Jerem. 


X 18 


rhy 
Nah. 


i 


14 


tfV 


Pa. 


XIX 6 


oip 


T 


Micah 


in 


8 


«fo 


Jerem. 


XLIV 29 


Dip 


Ezek. 


xxvn 19 


,Tjp 


Neh. 


XII 


80 


^p 


Lerit. 


XXVI 18 


ni»opip 


Jndg. 


V 21 


niyrrp 


t 8am. 


XVI 


10 


%* 


Cant 


vn 8 


w 


Iaa. 


XLIX 7 


WTtp 


1 Rings 


II 


8 


<m 


Ptot. 


XV 82 


- rtfp 


Hos. 


XII 1 


o^np 


Eocl. 


vn 


22 


<Wpp 


Cant 


V 2 


^R 


Isa. 


xLm 16 


o^mp 


1 Sam. 


XVI 


12 


a-ns 'Oj^JS 


* 


" " 


*#*$ 


- 


L 11 


tnp 


Gen. 


xxvn 


IS 


T)Wp 


Pa. 


CXXIX 7 


Wp 


Jerem. 


XVII 4 


ownp 


Jerem. 


XXIX 


22 


°*R 


Esek. 


X 18 


*vp 


Ps. 


XVII 18 


n 9 , !P 


Zeoh. 


IX 


16 


J^R 


2 Kings 


VI 2 


nip 


Ezek. 


xxxvin it 


n^lOTp 


Jndg. 


XX 


16 


5^3 


Isa. 


LIX 6 


o&yp 


Dan. 


VII 24 


*wp 


1 8am. 


xm 


21 


JK^P 


Prov. 


VI IS 


pip 


• 


VII 20 


a*ro «W7p 


Job 


XL 


4 


'riVp. 


1 Chron. 


XV 17 


wiyftp 


Dan. 


IV 4 


{ItTOTp. 
°P 


Pa. 


CXXX 6 


"CTP 


* 


VII 8 


KCWip 


Dent 


n 


IS 


»R 


np 


• 


4 


«W1P 


lea. 


XXXIV 


IS 


tnap 


Gen. 


XV 9 


n*R 


Mai. 


III 4 


irWrp 


Job 


xxn 


16 


,a9 R 


1 Kings* 


XX S3 


*"W 


Dan. 


VI 11 


Wlp- 


Jerem. 


u 


1 


•* ^ 


Gen. 


XLin 18 


inp T 


Isa. 


XXIII 7 


ntW 


Dent 


xxxin 


11 


1 '9R 


Hob. 


XI 3 


0W 


Job 


II 7 


^m 


P». 


m 


2 


VCR 


Gen. 


XLVm 9 


BOR 


Dent 


XXVIII 86 


TWTR 


n 


xuv 


6 


«tJp 


Jerem. 


XXXVI 14 


"WR 


Jerem. 


XIV 2 


^^TR 


Isa. 


XXXIII 


9 


hvp. 


2 Kings 


XII 9 


HDp 


Iaa. 


L S 


r«*r]p 


» 


XIX 


6 


*0j? 


Esek. 


XXIV 26 


'WR 


Hal. 


III 14 


irrtrp 


» 


XXXII 


9 


-1»P 


Gen. 


XXX 16 


TWP 


Jerem. 


VIII 21 


. wriR 


Pa. 


XX 


9 


«9P 


Bp 


Josh. 


vn is 


*hp 


Prov. 


XXIV 


SI 


D'jWpp 


Esek. 


XVI 47 


op T 


Exod. 


XIII 2 


«^p 


Dent. 


XXIII 


26 


nOR 


Iaa. 


XXVIII 2 


TO 


1 Kings 


Vm 64 


K^Ip 


2 Sam. 


XII 


21 


WP 


Hoa. 


XIII 14 


WR 


Jndg. 


IV 9 


,,wt •* T I^P 


Micah 


VII 


8 


'W?P 


Dent 


XXXIII 10 


iTllBp, 


• 


.10 


*« nVTR 
*P 


Dan. 


V 80 


^P 


Numb. 


xvn 2 


W!P T 


Drat 


xxn 


6 


rp 


„ : 


VII tl 


n^tjp 


Esek. 


XX 20 


«t^p 


Numb. 


XXV 


13 


Kgp. 


n 


V 19 


*R 


1 Sam. 


vn i 


W^p 


Dent 


xxxn 


21 


'J'«?P 


« 


m 22 


^ep 


Esek. 


XLIV 8 


tr*TP 


Zap*. 


i 


18 


«W 


2 Chron. 


XXI 17 


l*R 


Hab. 


I 12 


♦ifrp 


Pa. 


LXXIX 


5 


WP- 


Prov. 


XXX 24 


TO 


Deut. 


XII 26 


Tt*1R 


Isa. 


LXIII 


15' 


TWP 


Jonah 


III 5 


■TO 


Eaek. 


XX 40 


Dp'^TpT 


Eecl. 


IX 


6 


°WP 


Gen. 


xxxn n 


>*TO 


Iaa. 


LXIV 10 


«^TP 


ProT. 


XVI 


16 


nip, 


Esek. 


xvn 4 


TO 


» 


LXV 6 


T^^R 


* 


xxvn 


8 


••"IP 


*» 


XLVI 22 


* 1 TO 


Deut. 


XXXII 61 


D^tp^p 


Levit 


xxvn 


24 


w» 


Jndg. 


I SO 


ITO 


np- 


2 Sam. 


XXIV 


24 


«B 


Dan. 


V 12 


rro 


Eecl. 


X 10 


"Op 


Rath 


IV 


6 


*ptip, 


? 


Neh. 


V 7 


'•^.IR 


Job 


XXIX 


18 


'jp 


Iaa. 


xxvm 8 


*p 


Esek. 


XXXVIII 7 


*° -T^OR 


Zeeh. 


XI 


6 


t'Tip 


Dan. 


II 35 


e?p 


» 


is 


,on ^7p 


Gen. 


VI 


14 


" Bn D'Jp 


Gen. 


XIX 28 


ito*p 


Dent 


V 19 


o^^p 


Levit 


XXII 


11 


HP 


Dan. 


VI 8 


°J1 


* 


XXXIII 4 


n^rip jqan p-p 523 2 Sam. 
P». 
Ira. 
Ruth 

Exod. 

lea. 

Job 
Jerem. 

Iaa 

Jndg. 
Dan. 
Zeph. 
Pa. 

Dent. 
Neh. 
Nnmb. Dent 

Lament. 

Dad. 

1 Bam. 
Pa. 

Either 
Pa. 
Job 

2 Bam. 
Cant 
Eaek. 
Pa. 

MiCAh 

Eera 

Jerem. 

Dent. 

Zech. 

Eeek. 

Deut. • 

Dan. 

Hab. 
Amos 
1 Bam. 
Micah 
Pa. Ear* 
Iaa. 

1 Kings CXLV 18 

LXXXVI 6 

XV 11 

XCIX 6 

liv e 

x to 

II so 

XLIX 1 

IV U 

XIII 28 
XLIV 28 

LI 10 

XIV 16 
III 26 
III 2 

LXVIII SI 

CHI 1 

XX 8 

X 86 

V 16 
XXVIII 2 

Vn 38 

II 18 

I 2 

II 87 

III 67 
VH 16 

XLVI 18 
xm 20 

LXXIV 6 

V 12 

XXXII 9 

XIX 14 

XV 82 
I 17 

xxvn 81 

CXLVJI 17 

I 16 

„ 16 

IV 16 
XLVIII 24 

XXV 18 

II 1 

XLIII 20 

XXXIII 17 

vm 7 
vm s 

III 4 
VI 18 

XVI 1 

IV 18 
LXXV 6 

LXXXIX 18 

XLVI 1 

II 44 

XLVI 2 

XI It 

» 31 

xm 19 

III 31 •op V&P 


Pa. 


CIV 24 


WP 


ProT. 


IV 7 


°**TP 


Dent 


XXXII 6 


*vp 


Iaa 


XXXIV 16 


■WB 


Eaek. 


XXXI 6 


rPnp 


ProT. 


VIII 22 


php 


Job 


XVIH 2 


WB 


Pa. 


LXXVm 64 


WTB 


VHP. 


1 8am 


XXVHI 8 


™HR 


Eaek. 


XXI 26 


T^nP 


Deut 


xvin io 


°0*1R 


Jerem. 


xxvn 9 


*G 


Dent 


XVIII 14 


•"9TR 


Eaek. 


IX 8 


ntrjp, 


*1R 


LerH 


XIX 28 


°Wp 


Numb. 


VH 84 


PTR 


"WTB 


Exod. 


xv e 


WR 


Eaek! 


VII 26 


°<W1R 


Iaa. 


xxxvm 12 


■WW 


« 


XXXIV 16 


BWTR 


Pa. 


LXXVII 10 


WR 


WR 


Iaa. 


VII 16 


t&p. 


1 King a 


VII 87 


1 wp 


Nnmb. 


XXI 6 


iBXp 


S Kings 


XIX 28 


rrtttYTP 


Pa. 


LXV 9 


wnp 


• 


XJX 7 


atip 


Iaa. 


m 7 


V^ 


- 


xxn s 


*?np 


Job 


XUI U 


ntip 


Pa. 


XLV 9 


*CTR 


Joab. 


xvin 2i 


*np 


Pa. 


LXXX 12 


*T1R 


Iaa. 


XVI 9 


WIR 


Lerlt 


XXIII 10 


*rp. 


Jerem. 


LI 18 


mnp 


Esra 


VH 28 


TIB 


Zech. 


I 16 


mr$> 


2 Kings 


xvni i6 


w«np 


Pa. 


CXXIX 4 


^ 


lam. 


xxvm to 


TOR 


Pa, 


Cn 24 


*TOR 


Jerem. 


XII is 


WTp 


Hob. 


X 12 


«np 


Eaek. 


xm 6 


WP 


t Bam. 


VI IS 


71P 


Hoa. 


X is 


n** 


Dan. 


n 42 


WJ* 


Gen. 


XXVII 46 


oip 


D*Tp 


Iaa, 


xxn 6 


«TR 


• 


LV 6 


tfTR 


Jndg. 


vm i 


mp 


Nnmb. 


XVI 2 


•Tip 


ProT. 


IX 18 


'"HP 


Zepb. 


I 7 TOP 

m 
op 

tMbp 
flop. 

yp 

rhgp 
Dp 

"WP 
TO 

*P 
n 
to 

TO 
nkp 

^TO 

TO 
TWR 
•"VSR 

P*R 
TTtp, 

Trap, 

°9Tlp. 
TO 
TO 
TO 

m 
to 

TO 
TO 
TO 

onrp 

°CTO. 
TO. 
TO 

V 

niefTp 
*TR 

^1P 66 b 584 ran Gen. 


XXXI 


23 


t King* 


xvra 


6 


Dent 


XXVIII 


81 


Isa. 


XLl 


7 


Ps, 


XXII 


16 


Heh. 


X 


26 


Eeel. 


IV 


5 


Gen. 


XXIX 


13 


„ 


xLvm 


10 


EeeL 


in 


6 


Pror. 


V 


20 


Jerem. 


XIX 


1 


* 


n 


10 


1 King* 


XIV 


3 


Gen. 


XXV 


2 


1 Chron. 


I 


32 


Dan. 


IV 


23 
n 


44 2 Kings Exod. 


XXX 


36 


2 Kings 


xxra 


15 


2 Chron. 


xxxrv 


4 


» 


» 


7 


Dan. 


n 


40 


Is*. 


xxvra 


28 


Pror. 


XV 


19 


Mieah 


VII 


4 


Gen. 


XLIV 


16 


It*. 


XL 


15 


* 


9 


22 


ProV. 


XXV 


5 


Pa. 


LXXXV 


12 


1 Chron. 


V 


41 


Is*. 


XXXII 


1 


1 Kings 


I 


26 


Dan. 


VIII 


14 


Pt. 


LI 


6 


Is*. 


XLI 


16 


LeTit 


XIII 


39 


Job 


VI 


6 


Is*. 


XXIV 


3 


Neh. 


III 


16 


EeeL 


m 


6 


Is*. 


XXIV 


3 


2 Chron. 


XXXIV 


10 


1 Chron. 


" XXIX 


22 


Ps. 


X 


1 


Eaek. 


VI 


12 


Jerem. 


XII 


2 


Is*. 


lvh 


19 


Job 


XXXIX 


25 


Judg. 


XVI 


27 


ProT. 


X 


23 


EeeL 


VII 


3 


Neh. 


xn 


7 
20 *D P9T3 


2 Sam. 


XIII 31 
*TP. 


prpi 


Esra 


IX 3 
'WHPr 


P3T 


Jerem. 


XLVI 20 
HP 


P*tf? 


Dan. 


VI 26 
Munp 


prw 


„ 


III 8 
pwip 


p*1# 


Job 


xxxm 6 
*vrp 


pfr 


Exod, 


XXVI 18 
*TP 


?$m 


* 


80 
*TR 


ps»nri 


Esek. 


xxvn 6 
WP 


p5D0 


Josh. 


1 XXI 84 
*STP 


psinni 


Ps. 


CXLVH 17 
*«TR 


m* 


Gen. 


XIX 8 
Vp 


P«?W 


Josh. 


XXI 82 
OTP 


?w* 
vp 


pw>! 


Joel 


II 6 
tfy 


PIW 


Is*. 


XXI 7 
atfp 


pwftf? 


Dan. 


IV 34 


'bt> 


EWp 


pwP* 


Numb. 


IV 7 
nft?p 


P n 


Ps. 


LX 6 
0#p 


pi? 


Ptot. 


XXII 21 
*#p 


pi? 1 ? 


Dan. 


II 47 


•en 


Btfp 


P10 


Eiek. 


n 4 
nt^R 


pin 


Dent 


IX 27 
nfp 


pirn 


Josh. 


XXI 28 
Wpt 


pttfr 


2 Sam. 


III 39 
D^f3 


PTO 


1 Sam. 


xvn 6 
wfyplpp. 


PT' 


Jerem, 


II 82 
•T#P 


pic 


2 Kings 


X 9 
*?n#p 


pin? 


Gen. 


XXI 20 
nf/p 


pw 


1 Sam. 


I 15 
n#p t 


pw 


Gen. 


XLIX 7 
n$pp t 


P*s 


1 Sam. 


V 7 
"Wft 


pw 


Jerem. 


LI 66 
DQVn^j? 


pw 


Gea. 


IX 13 
'fflfp. 


pw*n 


Hab. 


III 9 
tfitfp 


pi# 


Eaek. 


XXXIX 3 
Ifipp. 


ply* 


Is*. 


V 28 
vQtopp 


PWI 
'» = 9 


PW 
{pmwr wb im 


•m bn r p*l firptwi pte] 


ptn 


Lerlt 


Xm 49 


*> 


pip? 


pC& 


Ps. 


LXVIH 14 


h 


pipr* 


Judg. 


VI 19 


h 


phot 


pow 


Cant 


I 8 
pw 


plan 


Jerem. 


XLvm n 


pw 


Gen. 


XIV 14 


b 


" PIS 


p«» 


Is*. 


LXV 4 


TUT? 


pip* 


P«* 


2 Kimgs 


XIX 26; Is*. XXXVH 27 


■nrtfv 


pm 


plain 


f 


■•'■' 


P*$ 
* = 10 


pnjfr 
proa™ pnrnn rvb 


im nn by\ p pireion 3"k 


pirr# 
p* 


pirr» 


Esek. 


XXX 24 
pan 


p*H1 
p 3 


plrn> 


Dent 


XXVni 24 
pw 


pirnDH 


Nah. 


I 3 
m 


ptrrtps 


Gen. 


XXXII 26 
pWtf 


pirrtp 


Is*. 


XXIX 6 
PW9 


pfnfcs 


w 


V 24 
P9W 


P*» 


Exod. 


IX 9 
p?tf 


plD^ 


Gen. 


II 24 
pOTi ropn P - P 525 

P 


Eccl. 


III 5 


P*f? 


Josh. 


XXI 11 


pl*W 


Numb. 


XXII 


4 


Pfr» 


Ps. 


CIX !7 


pmw 


Job 


XXXIV 87 


pfBD? 


„ 


XXIII 


3 


Pfc* 


Prov. 


I 26 


■»p pPrtp* 


Dan. 


IX 25 


ptt?1 


Jndg. 


XI 


26 


p^?o 


Job 


XXIX 24 


•~ ptfpt* 


Job 


XLI 21 


p*n 


Dan. 


VII 


9 


ph 


Ptot. 


XIV 18 


pht?3 


1 Sam 


XXII 2 


p*» 


Easek. 


XXIV 


10 


1*10 


Jerem. 


XLVIII 27 


prtyo 


* 


XIV 6 


pro? 


Ps. 


X 


2 


P*?T 


Prov, 


XXIX 9 


pn^n 


Ps. 


CXIX 143 


p** 


1 Sam. 


XVII 


63 


j*T0 


Job 


XLI 21 


ptfn 


Hab. 


I 1 


pipaj 


Prov. 


XXIX 


24 


pHi 


Jndg. 


XVI 26 


prt&) 


- 


III 1 


pyxf? 


Ezra 


IV 


16 


pfr 


Ps. 


CV 9 


pc*^ 


Ps. 


CXLIV 6 


pn* 


Josh. 


XIII 


7 


p^n 


Isa. 


XL 16 


pritf?i 


Job 


XXXIX 8 


ptTJ 


Isa. 


XXXIII 


23 


P*7 


Ps. 


CIV 26 


pnfc^> 


2 Chron. 


IV 16 


P"9 


Exod. 


XV 


9 


. pfm 


Pror. 


XXVI 19 


PDW 


1 Sam. 


IX 24 


pito 


fca. 


LIII 


12 


pirn 


Hab. 


I 10 


prrtpo 


Numb. 


XVIII 18 


p«y» 


Amos 


VII 


4 


pirn 


1 Chron. 


XV 29 


pnfcp* 


Jerem. 


XXII 3 


P**? 


Prov. 


V 


3 


pftn 


Job 


V 22 


prrtpn 


Levit. 


XXn 24 


pvqi 


Zech. 


XIV 


1 


i*71 


* 


XL 29 


Pttonn 


Exek. 


VII 23 


ptain 


Job 


XXXVIII 


24 


pta 


Prov. 


XXXI 25 


pijtwn 


F 


Gen. 


XIV 


16 


pfcn 
1 8am. 


XI 8 


PW 


Josh. 


XVIII 


10 


pto 
. 


F 


Exek. 


I- 14 


P»o 


1 Sum. 


XXX 


24 


pto* 


Eaek. 


Ill 26 


P'ST* 


Isa. 


XLI « 


PW 


Jerem. 


XXXVII 


12 


phrf? 


Isa. 


LIH 11 


PTT- 


Ps. 


CXLVII 18 


pin 


Neh. 


XIII 


13 


phnb 


Gen. 


XVin 26 


P"H« 


Hag. 


n 22 


pjft 


Ps 


LXVIII 


IS 


pto* 


Prov. 


IX 9 


P^ 


Isa. 


XLII 6 


PW1 


Amos 


VII 


17 


piw 


• 


XVII 16 


pitf* 


« 


XL 10 


pm 


Nab. 


m 


16 


P* 


Job 


XXXVI 7 


p*W0 


Namb. 


XIII 18 


PW 


Joel 


I 


4 


pfco 


Jndg. 


XVI 26 


PW3 


Dan. 


X 19 


pro 


Ps. 


cv 


34 


pto 


2 8am. 


ni 29 


P'TOtf 


1 Chron. 


xxvin 7 


pw 


Nah. 


III 


16 


ff/9- 


Dan. 


XI 1 


PW]& 


Is*. 


XXXIX 1 


•* P pion 


Jerem. 


LI 


27 


p 1 ?:? 


Eccl. 


VII 9 


PW 


2 Chron. 


xxvn 6 


' r * pro 


2 8am. 


I 


I 


P^OT 


Ptot. 


XVI 33 


pt» 


Ps. 


XXXV 10 


Piso 


1 Chron. 


IV 


43 


pto£ 


Eaek. 


XLIII 17 


PW» 


Exod. 


XIV 17 


pfcR? 
P D 


» 


XLIII 13 


P'tn 


Job 


IV 3 


pID^i 


Isa. 


III 


24 


po 


* 


1* 


pw 


2 Kings 


IV 8 


pnw 


Zech. 


XIV 


12 


poo 


Jerem. 


XXVII 10 


ptno 


Exod. 


XII 33 


pnw 


Cant 


V 


6 


PO'n 


Job 


XXII 23 


p^ms 


2 Kings 


IV 27 


pjR?©l 


Isa. 


V 


24 


P95 


Ps. 


XXXVI 8 


P^OO 


Dan. 


VI 3 


p» 


Josh. 


XIII 


27 


iW 


Pror. 


XXVIII 23 


pbn&o 


Either 


VU 4 


P» 


Isa. 


vn 


11 


pw 


Isa. 


XXX 83 


pwio 


2 Sam. 


X 12 


prow 


„ 


xxvm 


21 


pro 


1 King* 


III 21 


pvti 


Ecra 


IV 18 


POT 


Prov. 


XXV 


S 


P9# 


Dent 


XV 14 


pwi 


pn 


Jndg. 


I 


34 


pwft 


» 


• 1* 


PW 


Prov. 


V 20 


po 


2 Chron. 


XX 


26 


po# 


2 Sam. 


XX 6 


PW* 


» 


XXI 14 


per* 


Zech. 


XIV 


12 


p©n 


Amos 


II 13 


pw 


'. 


XVII 23 


pno 
P> 


» 


• 13 


pW? 


Gen. 


XXI 6 


i*¥ 


Eaek. 


XXVI 


16 


PM» 


Jndg. 


I 81 


p*>* 


• 


. « 


pw 


» 


XXIV 


17 


pw 


Job 


VI 16 


p«W 


• 


* 12 


PW3 


Jerem. 


LI 


62 


pMT 


Nah. 


II 11 


pty 


Judg. 


XVI 26 


PW1 


Isa. 


LIII 


2 


P31'5 


Jerem. 


XIII 4 


PW 


Gen. 


XVII 17 


PW 


Dent. 


XXXIII 


22 


par 


Isa. 


XXXII 6 


pnc^ 


„ 


XXXV 12 


pert* 


J Sam. 


XVII 


23 


p3W 


Namb. 


VI 19 


PPT 


Exod. 


XXXII 6 


pntf 


Job 


VII 


16 


pw 


Isa. 


XXX 7 


pni 


Exek. 


xxm 32 


j*tf> 


Nah. 


II 


IS 


pw 


Hab. 


I 17 


pT T 


Gen. 


XIX 14 


pnvp? 


Job 


III 


12 


p»* 


Prov. 


XX 30 


=*n= pnpp 


• 


XVIII 12 


pcnw 


Numb. 


XI 


12 


p5»n 


Isa. 


XLIV 16 


p^T. 


Isa. 


XXIX 13 


pen 


Job 


XX 


16 


p,» 


Ps. 


LV 16 


p'W 


Job 


XIII 21 


pen* 


Jerem. 


XXIX 


26 


p*W 


Job 


XX 12 


pWj& 


Prov. 


XXXI 10 


pfrn 


1 Sam. 


I 


23 


R*01 


Isa. 


XXIII 18 


P'«? 


Isa. 


VI 12 


poii 


Exod. 


II 


7 


P?**n 


Dan. 


vn 9 


pw» 


Eccl. 


XII 6 


=™ pen? 


Prov. 


XXIX 


21 


P^oo 


Job 


IX 5 


P'PJW 


Ps. 


cm 12 


p^)3 526 P-P Dpn Namb. 


xn 


2 


Ps. 


XXXV 


3 


Neh. 


V 


18 


IM. 


L 

Am. 


xLvm 


11 


Cant 


I 


8 


Exod. 


XXIV 

Lertt. 


VII 


14 


» 


xvn 

E»k. 


X 


2 


* 


XLm 


18 


Nnmb, 


VII 


86 


Zech. 


IX 


16 


Job 


XVI 


9 


Pa. 


XXXV 


16 


n 


xxxvn 


12 


• 


cxn 


10 


Numb. 


xn 


14 


Dent 


xt 


10 


ta. 


XIV 


14 


H 


IX 


8 


Ps. 


xxxvri 


2 


Jndg. 


VI 


20 


• 


VI 


19 


Larlt 


VI 


21 


Nah. 


m 


1 


Dan. 


IV 


24 


Obadiah 
14 


IM. 


LXV 


4 


M- 


XI 


16 


1 Kings 


XIX 


11 


L*rit 


xm 


49 


Ps. 


Lxvra 


14 


Isa. 


V 


2 


1 Kings 


IX 


8 


Isa. 


V 


26 


1 Kings 


XIV 


26 


Exod. 


xxxvm 


28 


Pror. 


XXIV 


26 


Gen. 


XLI 


40 


* 


XV 


2 


Am 


m 


12 


1Mb. 


IX 


1 


Isa. 


X 


• 


Jsrssn. 


TI.TT 


SS 


t Kings 


XVI 


11 


« 


XVI 


10 


Im. 


xxxm 


4 


Zwb, 


n 


9 


t Chron. 


XVI 


2 


1 Kingi 


XIX 


18 


t Cbroa. 


IX 


24 


la*. 


xxn 


8 


snwk. 


XXXIX 


10 


. 


XXXIX 


9 


Nan. 


m 


19 


2 Kings 


X 


2 


1 Kings 


X 


26 


9 Sam. 


XV 


6 - P*J 


FW1 


Ps. 


CXXXIX 8 


PT1 


Dan. 


VI 24 


S*3 


pun 


Exvk. 


XXI 17 


pTW 


Dan. 


VI 21 


m 


2 Sam. 


XX 4 


pita 


Isa. 


XV 6 


PTP 


2 Sam. 


XIX 29 


p*lt^ 


1 Sam. 


VII 8 


Prf?) 


2 Chron. 


XX 9 


P7F93 


ExodL 


XXn 92 


PJW 


Job 


XIX 7 


P* 


1 Sam. 


X 17 


PV 


2 Kings 


vm 8 


Pfi] 


• 


n 12 


P^T- 


Exod. 


XIV 16 


PX 


PW 


Josh. 


XII 18 


PTS 


« 


XIX 80 


PIP 


Isa. 


XLU 14 


PIS* 


1 Sam. 


xm 12 


PT9D 


Gen. 


XLV 1 


pTIJOl 


Isa. 


LXIV 11 


p# 


Cant 


V 2 


P*59 


Dan. 


n i4 


PIP 


* 


vn io 


pno 


Esek. 


XXI 17 


pv 


Jeram. 


XLVm 26 


PW 


Numb. 


XXIV 10 


p"W 


Job 


XXXVI 18 


P*?rc 


Ps. 


CXL 9 


pTpfl*^ 


Ma. 


Lvm io 


pT& 


PTtf 


9 Kings 


IV 41 


pTtfl 


Isa. 


XLIV 8 


p# 


• ■ 


8 


pVfttf 


Ps. 


XLV 8 


pi^n 


Job 


XXXVI 16 


Pf*. 


« 


xxxvn io 


ptf? 


« 


XXXVni 88 


pw 


£*«k. 


XXIV 8 


f-Wvn 


1 Kings 


XXn 86 


pwn 


Job 


XI 16 


j^prp 


1 Kings 


vn 16 


pwn^ 


t Sam. 


xm 9 


p*hpto 


ppqm 


1 Gkron. 


VI 60 


P*tt? 


Pror. 


xxvm 16 


pt*po 


Mat 


m 8 


pwm? 


Pro*. 


XXXI 6 


ptfj 


Daqft. 


xxxm 8i 


pw 


aTmmb. 


XXI 18 


PW 


Gen. 


XLIX 10 


P«W3 


Isa. 


xxxm 4 


P*» 


pWo 


Job 


XXX 10 


ptficn. 


Nab. 


in s 


pttl 


Zech. 


IX 14 


p*w 


Jndg. 


IV 6 'op po 
p©* 

p&m 
pV* 

pw 

pW 
pfrfP 

pm 
pn 
pm 

pS£3 

p*# 
pwp 

pm 

m 

pw 

pw* 

p©*w 
pwti>-6 

poKnn 
pW 
pc? 
PW 
P*? 
pw 

ps»9?l 

PW^ 

PW 
P* 

P*K 

P¥* 

pVtfi 
p*to 

Pino? 

ppob 

1*1 

m 

pw 

pp*j? 

P#V 

P 

PV 
PW Dpn Gen. 
Is*. 13p - bm MicAh 

Pa. 

Is*. Gen. 
2 Kings Gen. 
2 Kings Dent 
S Kings XLIX 2 

XLVIII 14 

XLV JO 

XXXIX 17 VJI 6 

XXV 1 

xxvm 4 

X 9 IV 12 

CVJI 8 

XXXIV 16 XXXV 20 
XXIII 6 IX 31 

Xin 28 

XXVII 9 

XII 16 

XVI 14 

XXI 1 

• *o 

xxn 9 

XXIV 26 

XXV 28 

XXVI 23 

XXVIII 27 

XXXII 83 

xxxni 20 

XXXV 24 Gen. 


XXIII 


6 


Dew. 


XXI 


23 


Jerem. 


XIX 


11 


Pe. 


LXXIX 


8 L 14 
XIII 31 XXXIV 6 
XXI 2b sr = 19 '2 - 20 H'D =.21 22 OT1 T tt3j§TT 
3pv> ia ipan ttapn 

lwann 

3'3Da 1D0KH 

vm i «pj?»l 

nneican «apn 

bKnr> te reap** Swar nan 

D>n«^D ixap^i 

o^tnv ♦ . . ropn 

*np3 '3 DJpp 

nana n>a»3 o*3p >3 

tnap nixnKBi 

$?p m.n imni nm 

bp 3-03 ^ -op pvb te 

.mrop te naxo 2pT am 

*w tarn 13 nap te 3-5 = 23 .ytt Bote rnop 

im nro vropi rrehv 

■nn n^3 in* rupn 

Tin Tin vw mspn 

th nTO napi 

ronapa vnapn 

m nn>3 wok op napn Tin mn "irmapn lfnap*! VVPfil 
TTT TP3 VTOpn 

rrnrp n«m wok dp vw vopn 

rrnapn nnra wan dp vik mapn 

obnno nva vropn 

Tin ia nap nteaa vropn wpm* 

•mo vropn nrao 

wok mnaps napn irmwc •T3K 

onv 
cunm 

KDK 

DTliY 

vwttk 

nitaK 
nnp TD = 24 pmiwi ir*te "te *n *TDp 

inap nnaas 

pp.n te wtea ptei k^ 

nopA mpa pKa 

naip pm oterrv nooo wi '3 Hpp 
iok nK map nn« 
inK map nnx vn 26 •npa von 'a infc "ll3p*l 
3Kia pnK3 13 inn napi 
rw pa vnapa WK nap^i 27 2 Kings IX 10 

Ps. LXXIX S pnio^Di 6a nm wi in '3 *\3jD 

tarn n«i 

pin otenn> nooo 2 Sam. 
Job 
Gen. 
1 Chron. 
Levit, 
Prov. 

Job 
Hot. 
Prov. 

1 Chron. 

Gen. 
Lerit 

IM. 

Jttdg. 
LeTit. , 
Ptot. 
Job 
« 

2 Kings 
Ptot. Esther 
Esr« 

1 Chron. 

Esther 

Dan. XXIX 18 

XXXI 28 

XX 9 

XX 24 

XXVI 20 

vin 39 

V 28 

xxvm 17 

xxvra 8 

XL 23 

xn 8 

XIII 3 

vm 14 

» *6 

XXI 19 

xm .30 

V 27 
XVI 9 

XIV 64 

vm i8 

XIV 18 

xvm 4 

xvn si 

XXVI 20 IX 28* 

VIII 30 

XXI 11 

IV 4 

VI 1 XXVI 6 
XXXVI 12 1 Sam. Vn 6 
Joel II 16 

2 Chron. XXIV 6 Gen. 
Esther Gen.^ 
Isa. Gen. 
Isa. XLI 86 
II 3 II 19 

n 8 

C1I 23 XLIX 2 
XLVIII 14 XLIX 2 

XLV 20 

XLVIII 14 527 

P*to 

P#i0 
P&> 
pW 
pfa 
PP* 

P*ty 
pfc# 

ptto 
'** ptip 

nap ppp 

pm 
pn 

pGtt 
PW?1 

pen*i 
p«? 

p«B 

PE8?H 

PTO 

pftljh 
■BW '3 *h2fff\ 

nwvb ibm ntm nK onvrn.^api 
cjoan Spra on^m oinan Aapi 

3^ = 12 

^3p wi an 
^3p n^o 
^Sp iim K 4 * = U 2^ = 13 

vi 3 - 3i '3 ri^apo 

nittn 

mam 

T» = 14 

prwsw ^n '3 ^2pp 

tartly. Swatt nann 

Snp imp OP TDDK 

^itn^ tea «q?l m 

I'D = 15 

W31 '3 ^p^l 

ten Sa nx ixapn 
nfcna to te nK iiqn 
m = 16 

pmooi rajJCl? nm '3 ppnyi 

m^ins papnat 

nmn papnai 

D»ap papna 

r*> = 17 

paattqjfl 

3pm *33 iraen 

oate nopn 18 •naow 'b > d trm 'j tpjjn 

apjr> 13 isaMcn 

wmn 

ipan oate 528 twipk) — Tjjprii Numb. 


XVI 


6 


» 


n 


7 


Xhu 


V 


16 


1 Sftm. 


VI 


20 


lift. 


LVII 


15 


• 


* 


16 


Hab. 


III 


8 Pi. fa*. 2 King* XLVI 


6 


LXV 


6 


XLIX 


7 


I 


4 


V 


24 


l» 


19 


X 


20 


XII 


6 


xvn 


7 


XXIX 


19 


XXX 


12 


* 


16 


XXX 


11 


XXXI 


1 


XIX 


22 


XLI 


14 


n 


16 


n 


20 


XLHI 


S 


n 


14 


XLV 


11 


xlvh 


4 


XLvin 


17 


uv 


6 


LV 


6 


LX 


14 


» 


9 


xxx vn 


23 


L 


29 


u 


6 


LXXI 


22 


LXXVIII 


41 


LXXXIX 


19 XLI 


20 


LXXVIII 


41 


LV 


6 


LX 


9 


LXXXIX 


19 


LVIH 


13 37 n^ = 38 6di n EJTTj3il 

mrp pti 

wk jna 13m 

vrtpn S«m i? di '3 EhTpl 

in» ttmpi tp ptt 

wrrpi ditd 

cntpi iro* p^ne tt6k B"^ = 39 pruoDi nnp3 vn '3 SHp 

vAd W3 

W3n n«w 

nroram onip 

= 40 

prroo'Di it^a *rb b&fP! ^h*Ip 

to or Ken *»3 nn 

pt6 trp ^3K3 pA 

itivpd iwrn wo* 

mm *?p jwmi 

lfTOP 7P DTKiT AW 

■rmw mn'3 amp icon 

tdk na p^ 

nrm .13103 

wpr'aB mo 

mtvh anjtD onrvr nn 

tnton neTai nOW *0 flK 

3pW fipVlfl ntTfl ^K 

mpoi own mil DTtn 

i»ntm ipti tkt jpdS 

trnpYnSK.nvp >3K >3 

03^*3 mm TDK H3 

»3iSw nwi*n 
iw niK3ic fn.? i3^K3 

*f?K3 TDK ,T3 
"p&P *pSp3 '3 

mpriPTnK^ nafn 

WW ^'AK 13S*T1 

lip' 0»K ^> '3 

row m nK 
tot taa ^k worn 

7KTT* J07K K7 T3 

*>33 ^33 ttik wt 03 

^K TD31 13Wn 

13330 fTOl^ *3 1KT|P0^ 

ion iaitm 

7130*01 '3 EHTp^l 

•pKD 

fTKD 

^KTtt* 

T330 mm thlp^ wi 3*0 = 42 n'3 « 28 Namb. Numb. 
Exek. Gen. 
1 Sam. 
Jerem. Gen. 
Ecek Ntunb. 
1 EingB 
Pi. Gen. 
Is*. XXXV 8 
XX 1 XXX11I 4 
XXXIX 14 

* 16 XXXV 20 

X 2 

XXII 19 XXXV 20 

XXXH 24 

XXXII 23 

'D'DI iwra 

XIX 18 

XIII 31 

Lxxxvm 12 xxm 6 

XXII 16 

Lin 9 XXXII 23 
IMS rapn w '3 -©p?n_ 

T1133 p^K 
•THTDK *pT3 Tapm 

or napni ono or noni 29 'a on?pp 

onxoi 
ifrna* Ton «hki 

on?ppci wi 

h = 30 

pm30*oi •So wi *on '3 '3 PT^p 
^m map naxo 

m6x3 {0*33 *?1333 

Tion mop 
«*6 = 31 

'f130»01 'Dm '3 iHH^p 

H3VD 3pr aan 
rbrrp »»ti 

1^ = 32 
jmnapa vid Q13W ptt&3 WD1 'p3 '3 1^j33 

flD3 IK 

OM^KiT VK T0K 

TDDV1 33 T^ = 3* "di '3 T\np 

lT3p flK 13DD »>K 

nap ditd »axn 

1T3p D*JWT flK ]m 

'3 rnnmnp 

Ti3 wva irmap i3fu wk 
•cb in cp^n *pna 

?3n "JVD DtP 

■» iTnn^p wp 
'*« n^?p ' 3ln 
■«> irni"pp ^"^^ 7Y*7 = 35 N«Bb. 

Dent 
Esek. 

Neb. xxxvn 12 
it 
is 
is XXIX 81 

VI 9 

» so 

XXI 7 

- 8 

XXIT 19 

VI 6 

» 6 

XXVI 19 

XLII 13 

vin 9 K33H f3* 

Oi-pSk man 

DflPTI 

•nits tr* tea *3«a >3K tj 36 lArai KOTIDTI ffDiT 

hdto rmnwn 
nbbrn ror nm 

UWTpl 
17173111 

irt3«o»fe 

Tap» lATrn 
p^p inn^i 

VTpiT J113ttP 

mora Tom 
opn *?3^ ovno on^m B»n DIS^lpO — WHS « 529 Lament. 
Jerem. Ezod. 
Levit. Exod. 
Levit. V 21 
XXX 20 proem nnpa •a DTp? 
m.T uantrn 

DTpD VJ3 vm XIII 14; 
XXV 6; Gen. 


XV 19 


1 Sam. 


XXIV 14 


Joel 


II 20 2 Sam. 


XIV 25 


Job 


II 7 


Ps. 


VII 17 [Nrpiob e^in'O npTj?] rwma to 
xxvin u NrDTB HBYTp je 13 

xix i Wiyifch onn»o ntyip KnniK iwtn 'O'di 'on 'J ^bijsn 

wipn nsn >r:pn nxi vpn na 

*:eipn ^re idk> *wk3 

D3*toe p'mK iiDitn nxi 

6 

prrcoTO '3 1^|Tp T Isa. 


XLIX 


7 


- 


X 


17 


Hos. 


XII 


, 


2 Cliron. 


XXXV 


3 


Ps. 


XVI 


3 Jerem. 


II 


10 


Gen. 


XXV 


13 


1 Chron. 


I 


29 XIX 23 
XXI 8 XX 11 
VIII 16 VIII 17 
III 13 toi proa aw rw 
tv loan npnp 

»"j =57 

':om 'i Tlpl 
imi D»na »k liar »3 

'n«iun DV301 toaim 

'v*n naT» nam 

m = 58 

proe*oi d*d w b*i 'k 'a irwj^pl 

vwnpi inn m ton 

anpo Kin ynbn unb n* *a wtnpi b w : - 59 'D = 60 ':bto to 'a VR^fp^ 

nam dv n* mm -pa p to 

onn n« roe npn oron 

'roe>Di ivo *a *»0?npn 

toro* >:aa maa to 

^ >n«npn Hos. XII 1 

Pa. XVI 3 

2 Chron. XXXV 8 

Dan. Vm 24 Ezek. Ezek. nam 6e 'a lEftlp 
wnp tow to: 
itmpi tw6 toro> tik mm 
i a = 44 

prraiwi vto 6b 'j D*#1*lp 

to or ti ir rrnm 

nwb QWTpn 

p«a ton ontmp^ 

.TO = 45 

'moi 6e rea 'on nto CW{hp 

pio onerrrp dpi 

pna tok ronp^ 

mm^ owTpn 

pe^mo wirroVi 'aipe^ pto 

OWTp DPI D*OOT Wltm 

'o»di i 'ptfnpn 


Hab. 


I 9 


Numb. 


III 13 
■naa to *h o 


* 


VIII 17 
'am 


Judg. 


XVII 3 
pjoan row t|to n* w*> 


Jonah 


IV 2 


1 Kings 


IX 3 
•ran n« >nsnpn 


Pb. 


CXIX 147 


« 


„ 7 
♦mam 


2 Chron. 


VII 20 
owrm 


- 


« I 6 
^JltnpiTi *mna 'to 


Dent 


XXIII 5 


3-D = 62 
Isa. 


XXI 14 
pruzwi 'a W*Hpb^ 


Ps. 


LXVIII 2B 


Numb. 


XX 12 
toro* >aa . ♦ ♦ wnprfc 


„ 


CXIX 148 


' 


XXVII 14 


yv - 63 


oitoi£ o*ea wnprA 
'roe»m ^to 'on # a trip!' 


Neh. 


XIII 2 


Levit. 


XXVII 14 
tEHp' '3 VK1 


Pa. 


xvni 6 


Josh. 


XX 7 
tnp na itnpn 


Job 


XXX 27 


Jerem. 


Xlt 3 
di6 ottnpm 


2 Sam. 


XXII 6 


TO = 64 
Job 


HI 12 


todw p 'aw 'a OTjnpoi D^jp© 


Levit. 


XXII 2 
ontrrpe on tok 


Neh. 


XII 47 
D^ito onsnpm 


2 Kings 


XIX 32 


» 


„ 47 
D'trTpe onSni 


Isa. 


XXXVII 83 XLVm 


2 


n 


« 


6 


on&K 


[25 


7 
8 
= <T3 


pim 

JTHiT 
ro = *7 


xlvhi 


4 


'roe'Di wa -on 'j rcpTp T 


- 


6 
27 


IT» = 48 . 


XI 


! 


'd»di ? npnprr rrpnp 

mi »nK *rorn 


XL 
XLV 


6 
7 


ixw to Kian 
nrm me Kntfj^i 


- 


7 


1DD3 '3 


XLVII 


1 


•o" -enp n>an nne to *3ar>i 


I 


18 
9 


■dm -ma pin pao onp hkbi 
nonp d.t:d neje B"0 = 49 

'O'Di 'a ^pip^p 

nrrin rna^ vieip p *?r 

nnwn c]ttta vieip 

'J = 50 

p.TjQ'Dl 71 Vy^p. 

131 to 

Kex nmpS 

onr IDTp 

»iT ioip 

10"Ip *6 »3 
N": = si 

proem 'ion 'ai '♦Kto 'a proo n ^^p 

^IDDK 

>:ddk 

3"3 = 52 

to 'a njp^ 

pe 

nsm 67 a 530 


JT = 73 Nnmb. 


V 


10 


I Kings 


xir 


19 


2 Chron. 


XV 


18 


Jndg. 


IV 


9 


■ 


- 


10 


Nnmb. 


xm 


26 


Jndg. 


XI 


16 


Exod. 


XXXV 


1 


Numb. 


vra 


9 


Eiod. 


xxxn 


1 


Jerem. 


XXVI 


9 ^ wv i 

vvnp nit vm j jo.h. 

rrn<T t^o wriiT np*i j 2 chron. 
o'f6»tnn'3 "NJTJp') im rr = 74 rr? = 75 ry = 76 }*?13t flK pis ppm 

prwo'oi *n ntfhp 

ntnp {11® Tata ^*t 
rwnp itsi '3 ^$n#? *ap rrnr^vrv rfanp 

TWQ 7Mp1 

m? ^3 rot rbrxprx) 
rv = 77 

no»6 niir c»3 n*33 imo Levit. 
Jndg. Numb. 
Esther Levit. VIII 4 
XX 1 XVI 3 
IX 16 IV 10 

XXXI 18 

VIII 8 n»y =.78 »*T = 79 fTTPn pJTOO'DI tnpstf* r<3fit ^m 
Jadg. XXI 6 

2 CLron. XXX 17 

Job XXX SB 

Lament I 10 Jndg. XXI 6 

t Chron. XXX 17 

Job XXX t8 

I 10 Ps. XXXV 18 

XL 10 

Piot. XXVI 26 Dent P.. xxin LXXXIX prot Tin rnws bv 
iwwin^» ptn«D int ntinvi i^npn 

pn^o'Di a ^npn 

opn nK *? 7npn 

o^aitn oph rot S"ipn 

brrpn rrmn Va roti 

p« oi3in prto pnaaoi mpa w t Stj^S 

vha 

hnpz roi 

shew ?np3 'nop 

re = 82 

TT7V U7 TtTIt *0 

IttlpJ JW O 

OTs&ftt 7flp3 Tfip 

bnp* no' 16 row* ^ 

ti 7np3 *|mt 

TTipa p*nt wed 

^npa wn rfan 

troi S!lp3 ^ 

'3X101 'J1QV US' 8& 
10133 3 

crip Srpa ro = 83 XXVII t7 
. 84 *0*D1 *3 *^0(? 

ysaan *pvi 
o'O'o rractt np Lerit. 
Numb. 
Exod. 1 Cbron. 
Dan. Numb. 
Exod. Nnmb. Exod. 
Lerit Exod. Nmnb. Exod. 
Htrnb. Levit 
Esek. 2 Chron. Ill 6 

V 11 

XXX 17 XVI 4 

xvin 17 

XXIX 83 XLm 12 

XLV 8 

XL VIII 12 

xxin 13 

IX 24 

XVIII 10 

XXVI * 33 

. 34 

IV 4 

• 19 

xvm 9 XXX 10 

vn i 

• « 

XIV 18 

XXIV 9 

XXVH 28 

xxm is XXVI 83 

. 84 

IV 4 

„ 1» 

XVIII 9 

. 10 XXVI 84 
IV 18 

xvm io XXVI 84 

xvm io XXI 22 

XLII IS 

n 13 

XLIV 13 

XXXI 14 1*D *?pn '3 W^plTH 

wipnn nvn bn wi.t idk*i 

D'looan txvnsn bs *d 

^np3 nsi '3- 

= 66 

piTao'oi 'j do vrp 

p|3ir 13 nwimsi 

1133 IK 1W 1133 TH 

1D3 T»K OHM A3K1 wi nnoai ^333 rt D^tpnp Vftp 

mn twtn bv nm mm rotr 

nen rottn mon pi 

fwnn or6 nivm 

n»oi prot o-ior *33 

«*33i prn nnrrtn 

'0»di [D^nj5H ^Tf3] 1-03 13T 'nniK tei 

iafe«n otnpn «np3 

.nnroi 

niosn n»t 

nnp »» msj? rotr 

vm cn^» wv rotn 

^ .TiT n? 

[m> = 69 pp^ pn] 

nij = 68 

p-wo'Di 1 RY1 D^^Tp tthj3 

*«3i 

ontn 

13S3K 1 

onvi 

nrrm 

i«m onn fe ^k 

(2) ono^ >33 inss m B"D = 69 y = 70 ^i to 1 0*$rjj2fi tnp 

nnroi 

nxonrot 

nnp '33 trap rot? 

wn dtp iw rotn 

ottnpn cnpo *"p rwT ro 

•ttteitn 

TWJ1 '3 th^5 , 
T^931 

TsVastn H*r = 7i 7Qo«i r 3 wtfTfip tn^9 

nn3i 

i373Kn otnpn tnp3 

XV = 72 

*^i it^3 n D^p^T ^1PTj30 

ovrpn Tipo vrkn orb 

omn nisvS 

13 '3 

'tnp ^»3 bv niwVi 
Q'vnpn *ttnpi vbpn fen - m Gen. 
Ezra Exod. XLV 
III Ezek. 


I 


24 


» 


. 


84 


n 


n 


24 


r, 


X 


6 


r 


XLIII 


2 


Joel 


II 


5 


n 


n 


6 


Nah. 


II 


8 


Eecl. 


VII 


6 


Dan. 


X 


6 IV 8 Gen. 


Ill 


10 


1 Sam. 


XXIV 


17 


1 Sam. 


XXVI 


17 


' 


XXIV 


17 


Exod, 


IV 


9 


- 


111 


18 


1 Sam. 


XXIV 


17 


Pt. 


XVIII 


14 


„ 


xcv 


7 


Job 


XXXVII 


2 


Dan. 


IX 


14 rx = 9T ^o nm 'on m *np3 '3 7piTi 


Gen. 


XLV 16 


mno n>3 wmm bprr\ 


Ezra 


111 18 


** pimaS *tp pcm ^ipm XXVin 36 n"S = 98 TWI '3 P0tp3 ^pff! 

rvrto n>3 wmm bpm 

•'*.•* pimaf? tt W3W bipm 19*Jt = 99 *p = 100 jrp = toi 102 1 Sam 


XXIV 


17 


2 Sam. 


XXII 


14 


Pa. 


xcv 


7 


Job 


XXXVII 


«» 


Dan. 


IX 


14 


Dent. 


XIII 


5 


Josh. 


XXIV 


24 pm:B'oi *np3 * blp3 
bip hk yawn 

D'arai 'dm *?ipi 

tow vito ii33 rum 

nraia Slp3 

13 '3 

nnki 3itm 

on»on ^ips '3 

tntnns vwi 

tdb^di to f a bp7 
pwnn ran 

13*3 

t tow ^p 1 ? ram k^» nrn 

pm wi 'on '3 *|7p 
p3 tobv i^p ra iax>i 

wi 6o m t>n 'k '3 ?f^pn 
*iam tit top ra tow w 
•vo -cnp tit mtos vn pma'oi "ion a vP • 
T^pfr ppw k^i 

iron 

Tp = 104 
W1 MW331 OW333 OT M l7p3 l7p 

i^p tow W\ 

nrVnm £p ffp pt^l 

worn iSps ok owi 

Ap ?ra nor war 

njnn to mm Tpin 

ITB3 131 "niK to 

trrpn to ut33 i*?ip vbvn 

n"p = ios , 

> rrrra 'to *? 1?1p 

pma'Di *non iTB ia prima ooinai *k>31 to 

ian i*?p tow iwn 

i^»p p p*to mm ow p on' 

warn i^p3 ok avn 

£p rro 

rwnn to mm npen 

*oi to nm 'on -m '3 l^fOT 

rrapn mxi irarn 

penm to Exod. 
Numb. Numb. 
2 Chron. 1 Kings 

Jerem. 

Zecfa. 1 8am. 
Eaek. * Hon. 
P«. Gen. Exod. Jarem. Job rp = i (Mi Exod. 
Jerem. 
Pa. VI lfi 
III 17 X 21 

XXXIV 12 

XX 19 Vn 23 

XXXI 39 

I 16 XVII 38 
XXIII 24 V 2 

■ 7 xxvn u 

XXXVII 34 XII 7 
XXVII 14 LII 11 
LXIX 21 xxvn 22 

XLV .16 

IV 8 

XIX 16 IV 19 
XXXIX 24 111 26 
XLII 6 

IX 10* XIX 16 

XUI 14 

XCVIII G *"0 = 87 « 531 

TO = 84 

^p = n6 1 niK pr nrip *jgi p* nnp 

n*to = 85 

'3 nnpn ^Tp^ 

mB» r6m 
n*? ^3 rAn rrn 

T'D = S«i 

pnaaoi '3 trtSJjgO 

o*nnpn iron 

onwKm 

iapn 

'B'oi 'j rnpi tot pi 

-a^tn qi«^v mpi 

mp "nr wri 

oWnT ^ nor mpi 

'mow trta '3 W1pl 
nwna wip froi 
wipi pBi mac 

TDBTO '3 pH 

nova mm Dotws^ ipi 
pnia*oi ice ki *3 rnp 

mm'jK 
nsm 

pmooi '3 ffljyi 

Ton yrb* hx mpi 

na^ rww pm nvi» ^k mpi B*D = 89 X = 90 tnt = 91 3-X = 92 •3B'0i *Bp in 'no it '3 njjJIjO 
3io *3 yarn mpKi 

fop "va 'm -oip pjn TTjf? iTpKI 

•ow "on n bpl 7pH 
3pr Vip ^pn 

raw bpm 
wsn» 16 dk mm 

13 ra 
ipsn nrna 

latn '3 tpitf ^1p 

TB 1 PB 

d: nioK »na tp 
.rxn wo 

.•ns = 95 

pma'Di *np3 ^on n ttfl^J H|T; ^Ip? 

1JTW33 iT33»3 

Sip3 jn OKI 310 OK 

13 '3 

o^mn wi^k mn^ ra = 94 96 nrtrn oi»3 vn 

onita pK »3 16 

nn»n3 «7li np-ip* - xhp Gen. 


XIII 


17 


« 


XXVIII . 


J 


Josh. 


vn 


IS 


1 Kings 


XVII 


9 


, 


XXI 


18 


Jerem. 


XVIII 


2 


Jonah 


i 


2 


» 


in 


2 


Esra 


X 


4 


Josh. 


VII 


10 
13 Numb. 
2 Chron. Jerem. Jttdg. Ill 8 
VH 7 X 36 

VI 41 XXXV 2 LXXIV 22 
LXXXII 8 XXI 16 

LX 1 

II 19 VI 4 

6 

XXXI 6 

XVIH 9 XIX 14 
XII SI nap = tie rp = ii7 tuo*di io*e vn « Dip 

pK3-]^nnn 

oik pdtd i? 

opn n* «np op 

nnoix "^ 

nKip^> n 

nnn 7 

rorrr 
«wt ism *j*^j» 

*o*oi '3 DjD 

^03 nmt ro rteb *fi op 

dim n« tnp op Numb. 
D«ut. rr*p = us pmooi nnp3 ox*03 '3 npip 

mSk *3iwin mrp noip 

T0K3 mm noip B^p = 119 'n30*D1 jn^»D WB3 '3 Hjpip 
pK*l PD33 *n*i 

nvbx mm noip nnn 
np^pl, in o"3 rroi rrfcnn fei 

TI1TP3 3*'p =120 K*^p = 121 prawn '3 Ot6*J ftp^p 

-pn ran ovAk noip 

pun naro dtiSk noip 

tdo*oi •» vn '3 ^1p 

u*3n nK *Kt* 

*ym H3 *3 nw 

ifD3 im '333 im td in 3"3p = 122 *0*01 '3 n^5 ?l *^p 

onmo ntom ioip 

nWa rAwi ioip 

t3*p6k nvi* ^k p*K r6m ioip 

r£$J) H??1p w 

JOp = 123 

oipon jo 
*oj»Tino 

T3p = 124 

ran = *52 o*etf»n n nw p*? mboi ^o fO*o OPTP** D[}*1 rrsp = 125 1 Kings 2 Sam. 
Job 
Cant. 
2 Bam. m ti 

vin to m 21 

XIX 18 

m 2 

xvn i wi T>rr '3 Dp£1 

'33 flK p*3»«T i ? ip33 DpKl 

*3* m nnn cpm T3p = 126 pmaotn *np3 '3 np^plf 

noip* 111 f?K 133K idk*i 

*3 man noip* 

1*JD i!331DK1 K3 ilOipK 

m nmt mmro ntp^p^l mi Deut. 
2 Sam. Numb, 
Deut Deut. 
1 Sam. Numb. 
1 Sam. 
1 Kings 1 Sam. 

Pa. 

Job 1 Sam. 

Pa. 

Job Exod. Fp = 107 zbpn 

7130*01 ^o im 'on '3 n ^p XX 16 

XXVI 7 

XXI 20 

XII 18 XXI 20 
XII 18 XX 16 
XXVI 7 I 45 
XII I 

, p.l*3O*01 

XVI 84 

XXVm 28 

XX 26 IX 29 

» 88 

XII 17 

XCIH 4 

XXVm 26 

XXX VIII 25 IX 29 

. 88 

XII 17 

XCIII 4 

xxvra m 

xxxvin id 

XX 18 

IX 28 

« 18 

, 84 

XIX 16 

XX 18 PWC31 am 

13^3 X?0W 133*K 
'bo 'mro I3^ip3 P0V K 1 ?! 1*^>K 13131 n e p 108 pmo*oi wi irn 60 in '3 tt!?p3 
nioiiiio mi333 

7HI 13*?ip3 yD0 *6l 1*^>» 13131 *n l 1 ?*,! fl1M3 

[inso'oi 'on vbp '31 

isSp i»oc"i mn» bx ptnm 

13^*3 riK nirr roit»*i i3*n3K >r6n mn* ^ pncsi 

B"p = 109 

'on '3 D?bp3 
133m i3#ro 
*nror mn 

**p = H0 
inasnatorp-w D131J1 p»^3 '0*01 'On '3 D^p? 

^»Xltt** ^31 
■* fK0*1 

^»*n -f? .i3on nnm 
trp = ui 

^3 p tp i rnbpn ni^p 

pVrn* n*6pri 

mSpn i^inn 

o*on i*xp Ki*?n 

o*3i d*o ni^po 

pn ioo^> imw»3 

v\wb 3te *o 

3*^p =112 

fin3o*oi p j*3*n3 1 rr6pfl m?p 

Ptttp n*6pn 

n3»n m^pn *6m*i 

orn o*tDn i*3tp wbn 

onn« 0*31 o*o nApo 

pnioo^imw?3 

rron 5|twn 3 to *o 

K"03 f 3H3 fbp mp 1KW fel 

run nfnpn mt o*m opn ^31 

3«p = 113 

•*oi *nom w n iT^5 

n7p j n3 nwi 

r*.7p n*no 311 

n^pm • ♦ • ***>on Tin *3 

o*pi3i n^p *n*i 

3*ns li^lp 1m 

n^ipn m< o*ki ojrn fei T9 = 114 pi30*D1 Vrf?D M npp Gen. 


XXXVII 


7 


J<Mh. 


11 


11 


1 Sam. 


IV 


16 


2 Sam. 


XIV 


7 


Jerem. 


LI 


29 


1 Sam. 


XXIV 


21 


P». 


cxxxix 


2 


Zeph. 


m 


8 D*0^K0 13TOK 
1S33SD0*! 

nop 
nnovon 73 

trnvipn ^33 *yp mm 

J*Ol731 
WP1 

nop 
nop*3 1"Bp = 115 TT3nppv«i 

'30*01 jnte '3 Wpl 

*oipi *rav wv rm» 

ish *oip oi*f? Aan Esther 
Ezra Eiod. 
Dent. IX 31 IX 27 
VIII 80 XXVI 80 
XXVII 8 2 King. IX S 

Pa. LXXXIX 4ft Gen. 
Exod. 
1 Sam. Lerit. 

1 Sam. 

It*. 

2 Sam. 
Exek. IX 17 
VI 4 
XV 18 XXVI 9 

II 86 

XV 18 

XXIX 8 

vn it 

XVI 82 XVI 60 
1 Chron. XVII n 

8 Chron. VII 18 Jttdg. VII 19 

fc* XXm 18 

Jerem. XXXIV 18 

XXXV 16 

Numb. x 21 Eccl. 
2 8am. IV 10 

xn n 1 Sam. i 28 

Jerem. XXVIII 6 

p »- cvn 29 Exod. Judg. 1 Kings XL 18 

n 18 

• 83 

U 16 

in 9 

n Id 

VII 21 

n 21 

„ 21 r*p 136 V*?p = 137 B»l- *0»D1 '3 0!p 

orrtr o*p iwa 
mp ino* iokoi wp; rrVp = us B*^p = 139 a fa in ^OJp 
onvwi •tepi trp onvrn 
o^nan ttapi oven '3 Obprn 

ptfon n* 
rrfcia 013* f> 

vova inbprn mbprr 

wm fino wopm 
nontoa inopn 161 o-p = 1*0 TDOW D^a '0WD3 'J ^flbpSj 

man m* n*? 

mna 

nvrt rviN 1113 «*op = 1*1 W01 p TD 1 *flbpfJ1 

oa^K warn 
pic jna <h mpm 
nvr lai n* vimpn 

**»" T*itn* 

*ptmi ?ui wo mint 

prwm^pi 60 *av 

*p TO0*pm *pTW *0*3 

Tint a-np = 1*2 W>1 1 WpiJ 

.pro nan 

n\i 16 vn nt onto p* jn 

mraKn nK >nnai 

331 p 313V? T33 TO^pil £ 

pron n* WipiJI m «3p = 1*3 TDp = 1*4 n*Dp = 1*5 pnaooi a ID'pJj!? 

fmn p 

proooi nnps 'a Op; 

n^r rut nvp 

•naan .tot 10m 

nooi? mpo 

proom s Op»l 
pvan 

13 -3 

imi 

D*BDt? 

jncno r^p 127 Exod. XXXIII 8 

Deut. XXIX 21 

XXXII 88 128 Numb. 
2 Sam. 
ba. P», Gen. 
Numb 
Judg. 
1 8am. 

1 Chron. 

2 Kings 
Ezra 

Neh. XXX 8 

II 14 

XIV 21 

XXVI 14 

XXVII 9 

I 6 

LXXVIII 6 XXIV 54 

xxn 14 

XX 19 

XX in 24 

XXXI 12 

X 12 

vn 7 

I 6 

IX 8 cap = 129 b*p = 130 533 wi ma 6o a <MpJ 

ihn* nno vm 13x31 

oanniw imp itw 

D3ium imp* 

twi wi 7 %Sp^ 

3KV ^»K U3K 10W1 

wan 

OTO 

nma 

P 
neon iop» 

■npa 60 * «Mp»l 

lp33 ioipn 

*»** amonrimpi 

ip33 brir» >33 ioipn 

nen ia^i ioipn 

Wi w>k ^a ioipn 

rram 

fjtoa won ioipn 

ni3*n *rai ioipn 

oiop^ieipi Jerem. XXVI 17 

2 Chron. XXVIII 12 

Joan. XVin 8 

t Chron. XXVIII 16 Dent 
Pi. 1D% ipia Dm! 
1 Sam. Pb. 
Dan. to 3 anft* «pn 

pitn >ap» otok lopi 
onoc »;3 *rmo 

WW.T Tin isVn DTOK.1 Topi 
niOttD T3p3 1TK 
whp = 131 

p01p» p TM3V01 

jwp fb\ oxtrom d^3ki 
. oonnrpoip> 
mto irn io>o r|io im id* vn min33itT»333imm3in 
yhp = 132 
praam *on im 60 1 pnso t fiONp 1 , 

OXflOKI 0^381 

^33 -pno wr 
oon *ip poip 

pste .1T31K xxxm 11 

XXU 89 

xxxv 11 Jo.h 
Jerem. Obadiah o'Tiorn i 

13 'J ! Exod. 
Ps. xxxm 11 

XXn 89 

xxvi 19 

xxxv 11 

vn 17 

- 14 

vn 10 vm 7 

XXV 27 XXXV 3 

XLin 8 

1 XV 7 
LXX1V 23 rbp = 133 T^p = 134 n^p = 135 im 

TOwn *3 ^2Dp]J 
orwmm amino iopn onm 

# 

pT30»Di *np3 a nflpft 

h* n'3 rbpy\ no^pai 

ran hxw ^k nrnm 10m 

nortec n»^p noipai ioip 

T3>KJ 3131 

Ton rAw T*op pur 534 HP-BT* XIX 1 
XXVIII 12 * 2 Sam. I 1? 

2 Chron. XXXV 26 Numb. 
1 Kings Jerem. 
Pi. Hab. 
Pi. Isa. 
Joel XXII 8 
XI 26 XXXI 26 

III 6 

CXXXIX 18 n i9 

LIX 6 
XL1V 24 XXVI 19 
I 6 Gen. m 18 

Esek. XXVIII 24* 

1 Chron. IV 8 Gen. ni 18 

Esek. XXVIII 24 

I Chron. IV 18 1W3 b* H3'p Ktt 

-ix f>» hx na'p xv 
[«pn = 523 ^ ft nut pin] 

np = 156 

nsw\ bn tm 'on '3 *npn 'a JJpH 

■en *a r^ ^an fap'i 

<m 1.TBT pipi rcp = 157 n w 3p = 158 B"3p = 159 D*p « 160 w '3 nsti 

^SW '23 'MO 3K1B pp'l 

Skws p pn 

pfTOO'Dl *np3 '3 ^rtTpO 

♦rwpn nut *>p 

vmrpn rww 'rosr »3K 

for mpi 

irraiyova nypJJ 

mrpn pjA no* in 

o»i3n fe npD 1 ? 

nam Sh 

»w '3 'ixpn 

w '33» i3:*ii wpn 

T33i oratr urpn «*Dp = 161 ta^DI '3 ftp 1 ) 

T^» m«n Trm p ipi 

3K30 ppl TKBO p^D 

awriHThnppi 
d»3V03 in on^333 in rmna "rn 3'Dp = 162 rop =163 vuD'Di'ttA'wa ppl 
Yrm ppi 

3X30 ppi 
« ia ow *n*>na tAIi! Plpl 

in33 tm '333 im to in 
7130*01 *te '3 D^1p p». 


cxvin 12 


OH313 'J13D 


IM. 


xx xm 12 


to menro onap wn 

TDp = 16* 

tud'di 6o oi wi '3 1 D^fcp 


Exod. 


XXII 5 


Dltp ilKJCDI 


Jerem. 


IV s 


cifp ^k untn ^>*i 


I*A. 


XXXIII 12 


D'mos 


Ps. 


CX VIII 18 


oinp mo i3xn 


Jerem. 


XII 13 


r«p D^pl im 

JTDp = 165 
pmDDl fTKOTp 


TK1 ion im nom ion in pnn JYhpn 


Gen. 


XL1I 29 


wr Ten on« fHpn ^3 n« 


2 Chron. 


III 7 


nimtp w ion o^on nnpn rton nn spi 

TDp = 166 

pnno'oi rap *n flpj§3 ppfj 


Gen. 


XXVII 42 


np3*A -ran 


1 Sam. 


XVI U 


papn iiw tip 


2 Sam. 


IX 12 


pap f3 mD'co^i 1 Kings 

2 Chron. 
1 Kings 2 Kings 
2 Chron. 

Dan. 
Ps. Gen. 
Dent 
1 Sam. 
Jerem. 
Amos Bout 
Jerem. Jttdg. Dent 
LeTit Exod. 
Jerem. 
2 Sam. VIII 2<> 

VI 10 

XI 14 

* «8 

XVI 82 

XXI 3 

XXXIII 3 

m 17 

IX 12 

XL 3 

LXXV1H 6 xvn 21 

XVIII 18 

III 12 

XXX 9 

IX 11 

* 11 

II 11 XVIII 18 
XXX 9 Vn 86 

vin 29 

XVIII 80 XXVII 4 
XXVI 1 XL 17 
XXXV 14 
XXIII 1 Ezek. T13T 

nsto 
wrato 

* 
omopn 

1131 

^Am 
n?ip 

nap = 146 

pmom 'npa i CptJ 

rnr f> "bn ivm prnr n« o*p« 'nns nw 

•poa ormn 3ipo nnb o'p« «'33 

'^p *?« o»p« 

urb o*pK 

TTTil3D 
TDD3 *3 

D^fHft im rTip = 147 imp = us ''DDT '3 Di^P D^p^ 
Dr6 D'p» K'33 

TDO'Ol '3 Wpj! 

i^p iD'pn 

T7P ID'pl 

»33 on 1 ? iD'pn B^p 149 ? ^pn 

pi'iTnn D313P3 mm 
lO'pn *h roxoi *?odi 

i"p = 150 

p,T30'oi ^n Tm 6o "3 *np3 'a DpVT 
pvon Dpin 

•w 3pr *n^ wd bp opn trap = m 
pn30Di mwprfa W pm prima n* jAk 

V II; VI 16 °T*?. 

H 21 °TW^ 

VI 2 "W 

HI 2, 3, 8, 6, 7 °T2«7 

yap = 152 in 12 

- 18 ttWl "3 W^PD* 

pnn' n^ n prnm jn33 'nit . yap = 153 

6o im «n m ra '3 npipl 

xxvn is moK'won nopi 

xxxviji is 'te i «»-wfcnp arranoipv. 

rap = 154 

wi k'03 6o mp fei wi unnin bs in^p 

xxxi 5 wpuraap^ 

n"3p = 155 

6«] «3 f?3? JVp TttA *»3 

III 33 Ppl rbpn ^ - pqp Etek. 
I Chron. Eiod. L«Tit. Amos 
8 Kings Esther Du. 
2 Sam. CXIX 83 
CXLVI1I 8 II 10 
II 66 XXVI 4 
XXXVI 11 IV 6 

« 
7 

9 

. 10 XIV 87 

n 89 Exo*. 


XXX 


8 


• 


XXXVII 


26 


Eaek. 


XLI 


82 


2 Chron. 


in 


7 I 

XVI IV 84 Exo4. 


VI 


18 


Numb. 


XII 


14 


Dent. 


XXXI 


2T XXIII 8 &Pp = 179 Vp = 180 K'Dp = 181 wpa "noa wn '3 
•wpi Ar 

'a O^pfl D^p 

nwp . ♦ . amai 

cypn non 

^o 'a njwpa 

np VD 
"vui 

'0»oi 71 fPpTSD rpp>p 

p*p*p ov6k mn» pn 
jrp'pn ^p rev now 
«o*n jrppn nK ^ni 
p»ppn h» t^» mn awm 
p>ppn *?p norr nrm t Chron. 
Either XII 14 
I 6 3*Dp = 182 pTODiDVp 'TD '3 rfrp? 

n*an irrpa wan rum wan rut pirn 
n*an nTpa wen nwo mm nmi TDp = 18* 3*Dp = 183 

'd>di *>o im wr 'J n VtfVp 

inKn>Din 

vm rptn 

yv naton 

'5 rryp 

ion nrp 
nTp rfcm 

.TDp = 185 

pro rrnna 'n TOTD bp 
pp op* owaw *a 
npain oidv ^oti ^ 
ww mma* *a umto it* spa jn 
3333 -pin n> 
^»k ww 16 ^>mt» *33 p 

ofen *bn rrooa pr pi* mam 
iijw fPir* nrfmc *3K t 
on»n onoo om oaop *n otto p 

rap =186 

•wi mnaai omem ti nam ^p 

om mm no vnait n3n 
irnv^e ntrwo Vk nfesp ifa >a c|ki n> 
Tn6n nnri ubr\ m ra 
own ni« mnnn y m n» 
rreia nn* oifw pwai 
•rw -a pnvi pioa nrwi •pm n» 
obw p*a pn* f n 
koto wn *a c|K n» 
ttmt niao ran iam omirn inn m*an f«nva 
ix is tct no -jten m:no i«e»a ^p 

rop - 187 

*ep ?p torn *?a 
*«« [^p] 'np fei XI 81 III 6 etc. 
II 18 etc. TDp = 167 Deut. I 17 

1 Chron. XXV 8 

XXVI is 2 Chron. 
1 Kings Leyit. 1 Said. 1 Kfnp 2 Chron. rrDp 168 Gen. X 10 
XII 10 VI 8 

IX 13 

XIV 20 XL 27 535 

jopn rweh vra 

jap Tin bnxh 

"iiTniai *p& bs\ 

•MT3 bns$ fbpS 

Dowoa 0*30 rran h^» 

mevo nfrm A«n 

^loa ftDpa nAnu A«n 

pniaoi *npa 'a ^p 
'a* >3noo nap »3Bp B*Dp = It rp = no K-rp = i7i XII 9, 14, 17 proa™ '3 roten Tisprn 

iJtopa 
iiweon 
nman 

coo map i^r nop'i 

* naron mop v^p nopn 

? vt^x» n» i^r i»pn 

vbi '3 COPM ^1? -iqjn III 16 

IV 10 II 16 
« 18 m 


8 


XXXHI 


18 


XLvm 


86 


XIII 


11 


XXIX 


11 Eiod. 


XL 


27 


• 


XXX 


7 


L«*t 


XVI 


12 


t Chron. 


11 


3 


• 


XIII 


U 


lM. 


XIX 


14 


Jerem. 


XLVUI 


26 XIX 28 
* »8 a-yp = 172 

pnawi fmpni mc^a *a D7Bp»7! 

m* orb nnaton pan on*pm 

rhvn mmhv fnan on»opni 

JTp =173 " 

•0*01 •temtriK'3 frttpp! 
a^nn n* jrmp* rnea 03 
vmn vbx noun 
Trp = 17* 

pmo^V3 *WppO^ 

itapoi naro mn 

TBspoi riTu* rnw 

TDpDT noa nTPO 

rrvp = 175 . 

pmom ^»o fn wnn -a D^l^JpO^ 

nvir» onopoi 

o^Topoi o^rhvo 17 nwi7i 

no© epo tti w m Tn 

rrp =176 

, d*di ^ooi n LT90 rrtop 

lopn 

'I'Dpt'n 

npn 

yvpnb 

onopoi 

rpp = 177 

ran 'a 1l*p? 

w*pa niar nvnna 

mn 03 pntc^ n*m . * . amo 

n'Vp = 178 

pn3D*oi ^a bb i *H^p3 
man ono >3B bp rp&i 

13 '3 536 Knmb. XXIV 21 

Jerem. XLIX 16 

Obadiah 4 Dent. XXXII 11 

Hab II » 

Job XXXIX 87 Josh. 
1 Kings XXIV 19 

XIX 10 

„ 14 

Nah. I 2 XXVI 14 

xxxvn it Gen. 
1 Kings Dent 
Ps. Gen. L*Tit 

Bath Ruth Eccl. XXVI 14 
XIV 82 XXXII 16 
LXXVIH 68 XXXIII 19 

XXXIX 1 

XXV 14 

IV 6 
9 IV 1 

XLVII 28 

IV "9 

II 7 V 8 

• 16 pn - rb&\ '1 -■= 200 «n - 201 Y-\ = 202 '0>D1 '3 ^[?p 

1TW3 n*33n o 
tod rrcwn ox 

'»D1 '3 13p 

oinos owb 

lip Dn' >31 

prroow •npa n H13p_ 
dw ^>x win* noun 

TlfcOp X3p 

iT3m 
opsi xisp sn = 203 T1 = 204 to tanwrol 'noon '3 HQpH 

owto mx ucpn 

vnx in ixspn 

•mow '3 mfc «t?J3tl m = 205 206 wi un m 'So n '3 VTIJ3P? 

on?3 mx3p> 

immp* on^oo3i 

prwow Ti *TO fP'Op 

'3« men >33 to 

nonsco nm ppvi 

•pop to rap w 

mrn <]nup ovs 

nwx f?3 nx *mp . ^ 

n»0 fTOp prmwri Deut. 
Isa, Levit. 
3 Sam. Job 
Gen. 
Job 
8 Sam 1 Kings 
Ezek. Levit. 
1 Sam. 
8 Sam. 
Job 
8 Sam. Exod. 
Levit. 

Eccl. Exod. 
3 8am. 'mow *n VJj? 

mrp nx wx 

vrap \n 

o^p£ 

vnnxf?en 

DH3P m = 208 Wl '3 1^)p T 

irnx nx wap wo* on 1 ? mom 
nmnJnomn nsx^os 03i am = 209 

pmooi '1 « nm 7J psns pnn nnpa '3 flip 
Lent. xxv i4 vmh nsoo raon w 

i chron. xxi 84 pm6 Tin n>on nom 

8 Sam. XXIV 24 ep33 ♦ • • mpX 13p >3 X*? 

*n = 210 Gen. XXXIII 19 

XLVH 20 

1 Kings XVI 24 prraonji ^nps to 'xn '3 Jpn 

i^.nx dv nw nttx rrw.n np^n nx jpn 

nx vpv jpn 

nxo pno» mn nx jpn Esek. 
Dan. Ezek. 
Eccl. Dent 
Judg. 
Ptor. Judg. 
Jerem. XXV 3 
XVI 14 xxm 14 

XVII 28 VII 6 

vm ii 

IX 25 

I 23 XVI 31 
VIII 17 XXIV 11 

XVH 43 

XVI 18 

m i 

XVI 11 xxn 27 

XIX 14 

X 20 

. 20 XXI 17 
XVI 6 I 7 
X 6 X 10 

prawi 

XXI 88 

IX 67 

XXVI 2 XX 16 
X 18 B"Op 189 3t*p = 190 entp =191 )bpr\ '3 rb$y) t 

yz^b ^nx rbpy\ 
3X10 Ti33 rbpn 

prwotn ■npa '3 ^pl 
^onsi *^pi or6i 

niDDI 33tfD 

nnptn own nn» '^n 

pmooi n *hp_ 

i*?p nr 

o»o«n 

i^p w 

onroo 

pmo*Di '3 7p50 
vi3^ ^p:n w w n^K mawnn nx niwo rmm n»3^ Span 3"«p = 192 TO 1 ^p?! 

n^rncrn rwxn p 3pn 

rrftia tit nx w^on V>pr\ 

nnnpte^nwwn 

i«td nx 3^x nnu p nnx 

b^p^l A vwi 'XI 

ntp = 193 j, 

prrao^i "r x?pp 

Wpn vb D>nSx 

ttnn Wpn x^ 

-|te 1XHD3 03 
13 '3 
TJtp = 194 . 

*o»oi noD c)io nrn tdd m nn a 7?pp ! l 

ioxi T3x ^poi 

nneroo mrp v« o»o mm TTWp - 1^3 Yltp 196 nrmpo'o«Di 
mtnn3ini3i 

pnwm a ^p^p 

oitn3 bpbp 

bran nrqp ox nip = 197 mob anr a^un Q13nn pt&3 *D»01 ^p3 '3 n7?p 

*6n ov6x rttp *3 

on^x X3ni 

n^p p n*^p = its icn rn •30"D1 3 B^lp 

r^p nr *» '^ f nun owv nx x&ip wn tmp ~ 199 Gen. 


XXII 


21 


Numb. 


XXXIV 


24 


1 Chron. 


XXVII 


17 proooi nnp3 '3 ^WDp 
onx >3x 

Sxiop p rvivn ^bh hon 2 Kings XIX 28 

Is*. XXXVII 24 

Dan. XI 45 Gen. 
Jerem. Dent. Gen. Levi*. 
Isa. XIX 4 
U 31 XIII 8 
XXVUI 64 
.Ter.'.ni. XXV 33 Deut. XIV 28 

2 Kings XVIII 10 J Sam. 


vni 


12 


Job 


XVIII 


16 


„ 


V 


5 xxm to 

XXVII 11 1 Sam. 


XXIX 


4 


Jerem. 


xxxvn 


16 


Eccl 


V 


16 p^-ipn yyi - 222 

pmaw NTT tow 11 to 'a '; 12*p i 

"=^ nxp pte naroKi Gen. 

fc 5fp D11S R1380 ! „ 
pifl TXp "S? K31 2 Sam. xxxin t9 

XLVH 20 
XXIV 24 J"3-» = 223 T31 = 224 I ■npa '3 TOpO I i Kir 
r-3cp2 orn ^a .TTDfe wn ^ pjjjj rrspnri pKr rnjpzj laa. 
Ezek. oyna^o new c*arr \"^kb j Prov. 
D*orn ^aa -nn* -prom 
mr* ^hn vm wi = 225 rji - 


-- 226 


Isa. 


XXVI 16 


Pa. 


LXV 6 


„ 


XLVHI 11 Trm a d^ vht -IJpU TT* ■; *IJtp 
p*w mp hz npm 
pi* ^-p fe nana j Gen. 
piK *i*p hv yiSnn p j f'm = 227 pn n>:o»oi "xap '2 n^pS^l Gen. 
Exod. I 18 
ctsh r.vpo?i 


I 15* 
mw c*e* n-pa^i 


I 2 
n>a^a nypa^m 
tvsi -- 


- 228 

'»di irwmai "aa 'a *P£p1 


XLV 6 
ran Tin 


VIII 22 
p-71 0*31 = 229 pn*30*Di '; I^Xp 

m*p nacpbi irnn nrti 

ITJCp ^0' ^raai 

far am mxp -iew Exod. ^ = 230 K*i 3'6"l =232 3*^1 = 233 wdi 'a nr>¥p 

n-ntp nx ojmtpi 
fiTOp ra»a 

wi 'a sfi^j?*! 
innm ^r onwn loscpn 

eprpi •rtrn navi 
sprpi pna nai 1 Sain. Exod. 


XXXIX 


3 


Pa. 


XLVI 


10 


" 


CXXIX 


4 


rbi = 


234 


2 Kings 


XVI 


17 


» 


XXIV 


13 


2 Chron. 


XXVIII 


24 pnwoi f*Sp -rm 'a f*{p1 

anrn no rm wpin | 

pxpi *iar> nrp j H*b. 

rvnrfjfip ! Dan. 

'aw '3 f*3tp?l ! 

?n« -J^On Dan. 

anrn ^a *>a n» 

e\n^»Kn n»a ^a n« i Kch. 537 

K-n = 211 

'a^Di 'pa 'n Jp*1 

■Tro n npbn nst jpn 

nan« bo n« cjdt» ;pn 

**»m p :n nx nn jp^ 

? mam 
XVI 2 * pio«r nnn nx jpn 

3**1 = 212 

pnwm ^ai '^a 'npan ,TJ1p Hilp? n^lpn 

laioa njipa 

nar' bit rmpn 

2b ruip 

nsipn ia«> n j?n 

pnwoi '»si 'j njfja 

n'3» o^m jwn 

^a^»na mm 

" Jn K:=ec D>raj rveho XXIV s 

VII 12 

XV 32 

XX 14 rn =213 XLI 6 

„ 22 

XXXVII 19 XXV 
XLI 

XLI 

XXV 

XXXVII T*1 = 214 

i8eto.rV3nww wm n^p3 "T^W»7 fooT ^a JD^D 

6«ie.n^>nwi rim [n^psJ nriK yaoi ^a 

niantpa niviD 'j 

rOT =215 

TV to 1 ^p 


XXV 32 


D*3p nttwi 


32 


"iDDa 'a 


XXXVII 18 


mam 


18 


"IOD3 '3 
ran = 


216 


'D'oi 'non 'a Driipl 


XXV 3t> 


nsaa 


XXXVII 22 


•am XXXII 42 3 
13 3 
13 
6 
4 
2 
6 r>i = 2i7 rm = 218 'no rDp nam n>« n^p 

'aw 'on 'a Hppp 
nbpp *fn »a pjki B^l = 2t9 xxm 

XXIII 

xxm ii 

XII vm t^^a *on i nbyp 

n^p NMf» rbvp 1^3 »a p|«i 

n^rpa i*on 

rApp »3ttn nKTiiiwn 

*«" rbvp T\ oip o*tk> vi 

tlbvp fISC flWETim owe *idd *ni>D »*i 

n^pp nc^ nst tit xnen u*w»wi 5*1 = 220 N*:n = 221 6 
13 'a»oi '3 f*pb 

3ra» *6i pp^> ne»V 

rp^ 1*? nnm 

'a»oi '3 f*p^ 

n3nn> d'3^ ppbi 

D*3t? a^nrn pp^i 

T^an p *n^iw3 o>a^ ppbi 68 a 538 Lerit 
1 Kings 
Lorit iq?n - rr»p 2 Kings Dent. 

Ps. Jonah Job 
Bath Leiit 
Exod. Exod. 
Jadg. 

1 Kings Jonah 
S Chron. 
Dan. Numb. XXIII 21 

xvm 84 

XXV 10* ni 6 

I 18 
VIII 4 V 7* 

XXXVI 23 IV 7 
XX 10 I 2 

m 2 

XIII 82 

IV 11 I 1 
XXIV 16 xxxn 6 

XV 18 

XVI 28 

xvn 10 

. 11 

- 86 

„ 81 

in 4 

XIV 10 

VIII 16 xxvnr i9 

XI 84 ?"0n = 247 

prow piDD win 'J DpHTp 

trip mpo ntn nwt oro onmpi 

ayrb* otD onmpi 

W> pio im onmpi rfon = 248 B"0"l =249 3*1 = 250 «*3-| 251 '10>D1 n K^Tp 

tip mp 

nvbm to mp 

mpo Kip rotn «nn 

♦am ran mp 

to 6o ww« Hhp5 
riK tonr» T^o imps 

"am mpa \T1 

■prooDi'a WTp 

rtot ump Saa 

lamp did mp -[ten 

voi "t tHnpn 

rfcnan wi nw f?R *f? oip 

nam 

pwk ram mpi 

onS maa or mpi yan = 252 ■pmtwi 'nwa 'a mjte"^ t^p?l 
i^k mm nam rwia h* mpn 
ova mpo ^n mpn 3*n = 253 * 


XXXV 


16 


a 


XI 


84 


8 Chron. 


XX 


86 


Gen. 


IV 


86 


• 


XXXV 


10 


* 


xxxvni 


8 


Exod. 


u 


88 


1 Kings 


vn 


21 


» 


. 


21 


1 Chron. 


vn 


28 Isa. 
ProT. 

Eocl. to •» m vstfn HTpn 

pn*t mp*i 

TKO nam' 

pvov mpi 

'nnDix ^i opi 

rmph n^ni 

naoSitn ^ wn 

tWi ^p TTOmi 

rot* ^mi 

mm ^* mdk mpi 

Til = 254 

prwm '♦oon 'a KVT3 D1p9?T0?n"^ §*lp*! 

to ma 
m*nn nvnp 
n'ii = 255 

to i oip^Ttwhnij romp 

xxvin 19 mwrA iw or rf> ofnm 

apr» mpn 

nap ov >a mnnn miap 

owi to nana par 

wit ttt^-r^ H^pn 

VTI3M 

^mr> 

nr 

o*m 

omopn n* opn 

13 '3 ran = 256 Namb. 
Job Namb. 
Jadg. 
Zech. 
Jadg. Hos. 

Ps. 

Job Jerem. 
Ps. Go*. 
Exod. 
Namb. 
Gen. Gen. 1 Chron. Oen. 
Dent 
Isa. LIX t 
L 2 XVII 6 

XXII 8 

XI 4 XXV 6 
VI 16 
L 2 XI 28 
XXI 4 XXI 4 

X 16 

XI 8 

XVI 16 vni 7 

CXXVI 6 
XXIV 6 IX 21 
CXXDC 7 XXXm 17 

xvn 7 

XXI 8 

XXXII 81 XXIX 86 
XXX 6 

IV 9 in 4 

XLIV 88 XVI 11 

XXXI 29 

vn 14 

LX 18 rrVi = 235 vbl - 236 r*n = 237 rr^n = 238 rten nam 'a TTpffi 

mm • ♦ • mxp *b \r\ 

*r rnivp *ratpn 

nam 6o '3 TBCjJ? 

o^av ixnri 

t«p» nfev rm 

•mtp* k^ B*a»3 nmi 

raw 'te '3 "1126pP 

•p^piroonn 

mnnmt 

rrntp *fl3ajjij ttti liHDi pap m 'ne n '3 nxpfl 
ixpn mm mn ftro b* mm wi ir^n = 239 0*1 = 240 prrowi "i *l$pPl 

^mir Sopa i«»a nxpm 

ora rroi ixprn 

TVD3Titprn 

pmow *np3 ': rttp? 

i^> pt nop r«p» nnwoi 

nptna orrin 

rt«p» i Wa mwa iro-i - 241 'pdiwi *xa a inpO "^5Pp 

■ rpnopm •••■• nmto 

imp no 160 i6r 

yon = 242 

pmoDi wtei wa r^ D ^ DTflpO 

3un_ 

aaon 

norrn mam 

iTD-S = 243 

woi HVTlI o^dh n Dlp^ri D^ romp 

rroo 

na'Ttji noD 

mnn 

mnm 

n 

far 

. nym 3 nirjp 

>3K * nmp nnvo nAn 
Damtnmpja^ 

prrawi n rttTjJl 

mnn oamt nmpi 

^maor lor nmpi 

rbm yiffw Tfioin rinr» nmpi Tan = 24* TOT = 245 nj-l = 246 ebpn 


5S9 

w *# 


> trw T>m •; 


id 13 l«»l T>51 to 


rr = 257 


Gen. 


xxxvm s 


mpn p i?m nnm "ip 


pnaaw i p%$b^ TV^cfy KTj?!l 


Eiod. 


II £3 
mpn p nf?m otna 


Eiod. 


vm 4 


Dirnwrr 


1 Chron. 


VII 23 


vim mw ^k ion fna 


„ 


IX 27 


Ton 


[a'ar = 323 •» niKI r» - 357 ft ftllt ("Fl] 


n 


X 16 


rrarwn 


TCH = 264 
n 


xn si 


ni*133T 


pmooi m^o nnp3 pswr *o "Mp NlpflJ 


irn =^258 


Gen. 


XIX 37 
3kio ior mpm 


w m vn 7i DipjiTDV *ip?\ 


„ 


38 
>or p ior mpm 


Gen. 


xxxn s 


o^no Kinn oipon-or 


„ 


XXIX 82 
pin ior mpm 


Exod. 


XV1I 7 


n3^ai noo Dipon or 
33 
ppor nor mpm 


Numb. 


XXI 3 


nmn oipon or 
XXX 8 
6nD3 w mpm 


* 


XI s 


•Twan irinn oipon or 
18 
•rotr ior mprn 


Josh. 


V 9 


fefoi Kinn oipon or 


" 


XXXV 18 
»3iK p ior mpm 
1D# KHpT! inn 


B # J"I =259 


,YD1 = 265 
Gen. 


XXV 26 


3pr» 
woi-3^<nf» 


» 


XXXV 8 


.tot nom 


Lament. 


III 67 
oio ronp 


• 


XXXVm 29 


P° 


Ps. 


LXXXVI 7 
•jmpK »JT« ov3 


* 


so 


mt 


Vtn = 266 
Exod;. 


xvn i6 


^03 


timwi t>n irrijte 'a n rplCJpfll 


lea. 


IX 6 


tta 


Levft. 


X 19 
rhta fin 


Dn = 260 


Rath 


IV 17 
or masrn i^> mmpm 


p.T:o'Di 'np3 ''Ddt '2 HOtf^ H*TpT! 
. * 7 
13 '3 


Gen. 


XXVI 21 


root? 


Namb. 


XXV 2 
•on 'mro u?h fKipni 


„ 


2« 


from 


fD"l = 267 
Judg. 


I 26 


nSnor 


'D>01 


v*a 6o * KTlpD HTp 


ITD-I = 261 


Ju«g. 


XV 19 
rnson nn D>nSt J>p3*i 


Isa. 


xxxvn u 


« intnp?! nnncn 


Isa. 


VI 4 
ovon moK *onn 


2 Kings 


XIX 14 


w Oinp^ 1 3^T 
XL • 


miT JIT UB "0103 Klip ^p 


3T-I = 262 


n 


XLV 1 
xnn jjw 


pn % 3D*Di 'np3 ^odi "> foVTViH KTpfll 


„ 


LXIV 6 
nwio TDT3 mip pm 


Gen. 


IV 26 


nr 


A mo* 


V 8 
^*031 TVSO tVOV 


„ 


XXX 11 


u 


H*b. 


II 2 
fJTPn 7J? 


„ 


. 1« 


1W 


1 Chron 


IX 19 
f]D>3tt p rnp p trfrn 


• 


•o 


ptat 


Ps. 


XLII 8 
Kiip nrtn St oinn 


• 


• t4 


«pv 


rron = 268 
• 


xxxvni 4 


P1K 
'D'Di 'j ow^n 


* 


* 


rnr 


1 Sam. 


IX 21 
WTO oipo onfr fm 


Judg 


XHI 24 


pror 


1 Kings 


I 49 


in 


»m6 wit o*mpn fe iBpn 


1 8am. 


I 20 


f?Kior 


• 


• 4l 


JTD-! = 269 


T3m 


2 Sam. 


xn 24 


3-OT = 263 


"V 
W1J? 


"npi Wlp to in 'dds 'a 


•» ia#-n* Mnpini 


isfiiib. 


I 16 


-1BC »""l 


mots WW 


Gen. 


IV 26 


otk jH 1 ! nr 
XXVI 9 


cna-oT 


Vlj? -tpi W>p to mi 


„ 


XXX 11 


TO TVfh 10KH1 13 


1D1 ' Dn 


HCIp vn 


„ 


* 1» 


nrK3 rwb iDtwii itk 
XVI 2 
nip npm 


« 


. «0 


?3ia? nK^ nourn p^»3t 


jn = 270 
m 


24 


pjdv ior nK mpm rpv 
irm '3 nVTpyi. 


m 


xxxvm 4 


p -6m mr «mm put 


Zech. 


VIII S 
nam tp lAot» mnpyi 


„ 


6 


p -6m tip P|om rAr 


Esther 


II 14 
"|Son na fen dm >3 


Judg. 


xm 24 


mpm p nwtn ihm firor 


mn = 27t 
1 Bam. 


I 20 


o>D^n mopn^ vn 
ts>Di nr^ *33 '3 ^pnp? 


2 Bam. 


in 24 


ra nK *m omn nefm 


2 Sam. 


I 6 
P3^n vulhnpa mp: 
1D# 


iqjn np 13 wt io?r-nH iripn ^ 


Esther 


IV 11 


K 'ro ire -ft 


on bx wab 'nmpa k^> *iki 


Gen. 


XXV 26 


vhk Kir p nnKi 3pr 


3Tl = 272 
• 


XXXV 8 


npro .tot nom rrm 
pnwoi K"3 Nip 1 . 


n 


XXXVHI 29 


nam it 3*ro3 wl pie 


Gen. 


II 23 
r*KD *3 nwt mp* nm?? 


„ 


30 


irK vntt *v inKi mr 
XVII 6 
•pr mm d*i3« *pttr 


Exod. 


xvn i6 


mpn n3to nro pn •» 
XXXV 10 
Srwr DK '3 3pP> 


Isa. 


IX 6 


jm p vb tS» t^ o i6d 68 b 640 pTpm - vnp\ onn K*tn = 281 
Gen. 


XXI 12 
nr p Kip* pmr3 '3 
•npa t)i '3 ^ sQTjj*! 


Deut 


XXII 6 
TID¥ jp mp» '3 


Gen. 


XLVII 29 
- app' 


It 


m 13 
D'KDI pi» «ip» Kinn 


1 Kings 


II 1 
TTTI 


1 Sam. 


IX 9 
Hip* DIM K*33^ *3 


yon = 282 
Isa. 


IV 1 
•D^r TD» nip* pi 


rawi *a nnn^ aw r mnp 


* 


XIV 20 
•TVOp3 DnK inn k^» 


Gen. 


XLVII 29 


- 


^ki*>' 'a* iaipn 


„ 


XXXII 6 
313 *?33^ HP Kip' K^» 


1 Kings 


n 1 
nio^> in '0' iaipi 


* 


XXXI 4 
vbn vhv mp» nm 


Dent. 


XXXI 14 
nio^> pj* ^T J n 


„ 


LVI 7 
mp» r6on n*3 wn 


rui = 283 
„ 


XXXV 8 
n^» Kip' tnpn p-n 
*oi i nrr>& rnnp 


n 


LXII 12 
nenn Kip' -[to 


Gen. 


XXVII 4t 
nnnw '3K ^>3k '0* i3ip* 


„ 


LIV 6 
T«w fto^a ^3 


„ 


XLVII 29 
mo^> tow »o* iaip*i 


Jerem. 


XIX 6 
nrn mpnb Kip' 


Deut. 
1 Kings 


XXXI 14 
II 1 
mob pi' iaip p 
mob m '0' i3ipi 


Isa. 
Prov. 


LXII 4 
XVI 21 
.13 »ttn Kip' ^ '3 
p33 Kip' 3^> D3P6 


TBI = 284 
Esther 


IV 11 
n'0'3D.i ixnn ^k 


Ps. 


LXIX 19 
* "3TR 


Isa 


I 26 
■ -^ Kip' .piwi yp 


Deut. 


XV 9 
P3tm iw fQTp thi 


Numb. 


XXIII 3 


•n ** * 


*« 'nKip^> m,T ITTp? 'toK 


Zeph. 


III 2 


.TBI = 285 


"9TB im 


JT» = 273 


'np3 '3 HTp'H 


Levit. 


IX 8 
p.T30'D1 71 3Tp*l 
p.1K 


Gen. 
Ruth 


XLVIIII 16 
IV 14 
'Ottf 0i13 


1 8»m. 


XVII 48 
Dp '3 


m = 274 
2 Sam. 


XX 17 
n^toc 
p.T30'Dl "ip3 '.1 NTp!l 


2 Kings 


XVI 12 
( pVOlO 


2 Bam. 


XVIII 9 
oitowR mpn 


Jonah 


I 6 
tann 


n 


. 18 
vn3 1^ axn np^> mtowKi 


Wl = 286 
Exek. 


XX 29 
dak iwk noan no 


E*ek. 


XXXVII 7 


b ttnpn rfc *m nioxr *£T$V\\ 


Esra 


II 61 
0*3.13.1 naoi 


Neh. 


VII 63 
n*am 


tth = 287 
ran = 275 
Deut 


V 20 
•o'oi *a pQTpfl! 


Gen. 


XLVIII 6 
p.130D1 '3 Wlp, 1 ! 
on^»n33 imp' 


* 


I 22 
£33^3 


1 Chron. 


XXin 14 
V33 ovito<n wk wwi 


" 


IV 11 


ITB1 = 288 


prom 

two'di '3 ^Tp ' 


m = 276 


o'di [inoKJ 1503 '3 W]p*! 


Esek. 


XXXVI 8 
K13^ 131p 


Esther 


III 12 


prmn *nna "jbon *roo unp'i 


Hot. 


VII 6 
1131)3 


» 


vni § 
rrm nr3 pon noo unp'i 


Ps. 


LXV 6 


ITDT = 289 


Wl '3 ^TpW 

3ipm mm nrn 


rr» = 277 

o-n = 48o n^ro d niH pp awi *np 


Ezr* 


VII 17 


K"1 = 290 


ion 3ipm 


rm = 278 


rm 1 HTflpI 


hwims n*ipK *m»"r jhdv rww r*» 


« nm *£a 


p.T30'oi TV *on '' roip 


Isa. 


LXII 2 
TpiJt 0*13 1K11 
T5*01 iote wnrw irwab mat 


„ 


LVIH 12 
ni3in po 1331 


LeTit. 


II 4 
pip 3ipn *31 


„ 


LXI 8 
pnc **»ai6 oirS 


- 


IX 9 
. pan '33 iaip'i 


» 


XLVIII 8 
fl&yB K7 03 


Numb. 


in 4 
na-Mi i»tp nir tm oaipna 


„ 


LXV 1 
'ntnii 


Deut. 


vn it 

I 17 
1331p rw 3ipn 
mom ^k psipn 


Ecek. 


X 13 
C301KS 
131 ^ fltt^ fal 


Josh* 
Exek. 


VIII 23 
XLVI 4 
«*» prw-i 1HK 131p'1 

Knwn 3ip» wk ntown 


*rn = 279 


i^ntrjp^ 


Dan. 


III 8 
PKW3 pi33 13ip 


Exod. , 


IV 14 
Kin r13.1 031 


- 


VI IS 
prom 131p p1K3 


Numb. 


XX 18 
oiiK rb* iok'i 


Esra 


VI 17 


mn = 291 


n3:n^ i3ipni 


2 Kings 
Prov. 


V 26 

vn i6 
tt**K p.1 HW3 

'nKv p to? 


Levit 


I 16 


p.130'01 iKip')] K1B'D3 '3 to^TpTH 

naron ^k pan i3ip.n 


Bl = 280 

prrajroi P]1P vh '3 HTjSJH 


" 


XII 7 


n'to* io3i nin' »»S i3»ipm 


1 Sam. 


XXVI 20 
mpn P)ii' 


« 


III 12 
'3D7 13'1pm 1331p W OKI 


Jerem. 


XVII 11 
131 Kip ■HDpn j?ip - c??np53 541 IW = 301 
air 


= 292 
*r>pv*> wr-ip £» ^^ ^p 'J D*1p 


1 
■ow '3 D?;inprD 


Job 


XXXVIII 28 
*a 


; Numb. 


XXVIJI 26 


n«nn nroa aaanpro 


Dan. 


VII 21 
tamp 
•wdi tod idi wun* to 


| Ezek 

j 


XLIV 7 


rsn 


= 293 

woi ^a 


bti 3^»n ^ar6 n« 


Ps. 


LV 82 


3T = 302 


:npi im 


Nnmb. 


III 4 
XXVI 61 


Tan 


= 29* 


mtwt 
p.T30»Di \vnp n ^p 
wji 3TP?T| im "i 3TpTJ 


Job 


XXXVIII 23 
nanto 3ip av*? 


Exod. 


XXVIII 1 


nnw 


Ps. 


LXXVIII 9 
3ip di>3 laan 


Numb. 


III 6 


•A 


Zech. 


XIV 8 
aip ovn lanbn ova 


Levit. 


VI 7 


nman 


Dan. 


VII 21 
\vtrip dv 3ip mar 


Numb. 


xvm 2 


fHK 


rr = 303 
Levit. 


IX 2 
CD"5pCn] ipa p to i? np 
*b»di 'J HJpB 3Tj?9" 


mn 


= 295 
Lerit. 


xvn io 
oi fa fan* itra 


pnaa»ai n mpn 


• 


XXIII 30 
TTK Man to 


Levit. 


IX 17 


nman rw aipn 


Ntimb. 


XV 30 


v» = 30* 


nwn irx ream 


- 


vin 22 

IX 15 


Sen n« 3ipn 

pnn *i3 HK 31p»1 

ern pip nw aipn 
TOVBBVjIBB nnj?0 


Nnmb. 


XXV 6 
n^nan ♦ ♦ ♦ itw ^>k aipn 


Levit. 


xvn 4 
nna to 


. 


xxvn 6 


fOD^a n« rwa 3ipn 


- 


XX s 
fn« wi 


Josh. 


VII 18 


an33^» vra nx 3ipn 
» 6 


.Ytt = 305 


men wk woam 


2 Kings 
Levit. 


XVI 14 
VIII 6 


nn 


= 296 


n»3n »id nxa 3ipn 
pnn nK rwQ anpn 


Deal 


XXXI 17 
>3ip3 >p6k p* >a fa ibn 


„ 


* 22 


'3trn Vwi flK 


Is*. 


XXVI 9 
(V jinrK >3ip3 mi *|* 


n 


VIII 18 


rftpn Vk n« 


Jerem. 


xxm 9 
'3 1 ? 13W3 D*oA 


' B 


- «4 
• - 


pro >33 nK 


Ps. 


XXXIX 4 
*3ip3 *& on 


„ 


IX 17 


nman n« 


" 


LI 12 
*aipa trrn paa mm 


„ 


IX 15 


arn pip n* 


- 


XCIV 19 
*3ip3 -»Bjn» aia 


Numb. 


XXV 6 


rranan nx wik ^k 


» 


LV 5 
mpa to* *ab 


Josh. 


VII 16 


1^030^ ^»K1tt^ n« 


- 


CIX 22 
♦3ip3 y?n nbi 


* 


. 17 


miiT nnava tjk 


Lament. 


I 15 
*3ip3 *ai* tsk fa nfa 
. 17 


•D'3 


Isa 


XXVI 9 
w nWo -put wa 


„ 


• 18 


ana:^ in^a n* 3ipn 


Josh. 


IX 7 


TO = 306 


a«n» nn* >3ip3 'to 
pnawi '3 laTpl 


Judg. 


in n 


fin = 


atna 

= 297 


T^a p^r*? nraan m 
*b»bi t>m '3 tt1p?l 


Levit. 


I 9 
a^aa pnm vinai rnpi 


Lavit. 


IX 9 
vb* mn rw prut »j3 ianpn 
IV 11 


r» - 307 


rwa fa riNi ion to nso 
prraMi 'j ISTp^W 


Josh. 


VIII 23 


rrar = 


= 298 


*n wan ^n *^»a nm 
vm 7 3Tpn 


Josh. 


IX 16 
a*3*n an-iaipai 


Numb. 


I 61 


aipn itm 


Jerem. 


IX 7 
131K e*tr T3np31 


• 


III 10, 38; 


xvm 7 
•niwi vT3m 


Prov. 


XXVI 24 


n'ff = 308 


naia iw i3ip3i 
prawn '3 J"0*lp 


1 Kings 


xvn 2& 

28 
V 7 


3ipn aipn fa 

' p*IBD3'3 

f?x 3ipn fa nm 


Ps. 


LXXIII 28 
31D **> DTI^K fUTp '3K1 


a»3tn = 


- 299 
Zsa. 


LVIII 2 


B"ff = 309 


ptfDIT BVlfa H31p 


1 8am. 


XVU 41 


•BW '3 ^Tpl 
TIT ^H 31pl T^n 


pilSO'DI winmsprvpa 


a-ipm «w is iJ-in ptt6a *B1 Mp 71 f 9TfJ 


2 Bam. 


XVIII 25 


3ipi *p^n t^i 


Levit 


I 2 
anp» 


t; = 


300 
- 


VII 14 
anpm 


»a»ai itnfa 'j D Wp 


" 


XVII 4 
anprfr 


Deut. 


XX 3 


18K1 


" 


XXVII 9 
nana aw 


Ezek. 


XL 46 


nar^m 


• 


* 11 
nans fa am 


■ 


XLV 4 


mp 542 LeTit. 
Dent XXI 8 
XXI 8 Isa. 
Eaek. XXXIII IS 

*xxm 6 

XUI IS 

1 Chron. XII 40 

Either fX 20 Dent. 


xm 


8 


Jerem. 


XXV 


26 


Dan. 


IX 


7 


Esther 


IX 


to K*2>t> = 321 

6o -rm t>n nn 'a raYipn 

nVman wn»6i 

•*© -Btp Tpn mm 

n - 3» = 322 

pnaoon nnpa '70 n D^Tlpfl 

wpp tok D*ptm "uw 

rfcnK prn 

pwrn mvb 

urxbx onnpn o:n 

onann rut ramo ana*! 

onon inmen 

Y2V =323 

twi -i tPpHTfc onpi D^ynp 
corn »n?KD HlOTlfSTf aapn TDT = 324 Lerit 
Ps. 

Job Job 
Ps. XXXVIII is* 
XIX 14 * XIX 14 

xxxvm is rvato -■ 325 rav = 326 to trSa 'on ': ^p3 

enpK mpa 

nor pma nipi 

ijttto mp i^in 

to 60 'a ''STip 

pmo nnpi 1 Chron. I Clown. 
1 Ckroa. IX 19 

xn 6 

XX 19 

XXVI 1 XXVI SI 
„ M 
■ «4 

V 'oto 'j o^rnpn 

imp }a oibtcn 

irwi mpbK 

onnpn ua fo o^n iopn 

rs» - 327 

•urn JE^D 
T» 

nj» 3i0 Judg. 


IX 


48 


Jerem. 


XLVI 


22 


Pa. 


LXXIV 


6 

I 


Gen. 


XXIV 


12 


„ 


XXVII 


20 


Exod. 


m 


18 


Numb. 


XXIII 


3 


» 


. 


15 


Deut. 


xxm 


11 


1 Sam. 


VI 


9 


„ 


XX 


26 


Eccl. 


ii 


14; IX 11 


Dan. 


X 


14 Gen. 
2 Chiton. Exod. 
Levit. 
Either 
Levit Exod. 
Lerit. 
Numb. wi "6a '; WOTjpn 

rnanpn n« fwK rtp^ 

out? nana rf? iKa monpai 

momp p p Tapa 

= 311 

'njow vSa r» Vb to HHIpn 
ub? «i mpn 
mm mpn »a 
o»nawn »n?K 
mp» '71K 
ro mpK 
rbb mpa 
mn mpo 
"iam 
rbrxp *ny\ 
•pan? *nn3i 
•np "Viai 

3<*g> = 312 

'dto «a irnp 

iv 7 irnp *wk 73 fiK 

vi is v*ra mh pn tdd*i 

j"»tt> = 313 

•o^di 60 nm wnn'rt nna *a nhj5H 

xlii 29 tan**Trcn 

m 7 ■ t o^o*» man n« P|nn 

TV = 314 

pmoro *npa n ahj^j 

xn 4 nvw noaoa wa 7K aipn iiatn inn np7i 

xxv 26 win naoo m tkji ^k anpn ttiu Kan 

i u win anal* nnr lotna T7it aipm 

XXI 2 vw aTpn 

rur = 315 

prooTO iDn 'j n*Tf5rt 

xn 4 a^ipn laavi ion npTi 

xxi 2 TTit anpn r\xvb cm n 

xxvn ii raifc 0*1* p* cm 

nsv = 816 

utn ^o m w n -a 2h$y\ It 


40 
Csek. 

Esther 


VI 12 
I 14 
anpni sv& *ma pimn 

*W tOBETO T7K 3Tpm 


* 


r. 41 


HP? 
[1 Kings Vm 64] i">* *■* •""" ora 66KT 


Isa. 


Xin 22 


?T = 317 


imawn *npa n ^t^T| 
men rmr ma? anpi 


trar = 328 


Eaek. 


XXX 8 
ov amp n 


Lerit 


XXVI S7 


ipornrf? nma dio 


Ps. 
Eoal. 


LXXV t 

IV 17 
ysv anpi win 
u^vun lino potn anpi 


» 


XXVI 14 

41 
XXVI 40 


uk ^K 'naS-n 

Ot» *]7K UK ^K 

Di^ nK iTinm 


Deut. 
Jeresa. 


XXXII 17 
XXIII 28 


m? = 318 


*oto *a ShfjtJ 

uta anpo cntnn 

uk aipo »ri7ttn 


Gen. 


, XXXV S7 


car = 329 

iwi *a WW n -1p 
mob i^aK pmr tk apr io^ 


Exod. 


XXXII 27 


B'MP = 319 


*0TO Wl '3 tl^lp 
iaip hk vm 
xm i6 nmm 

7K1tt^ U37 


Neh. 


XI 16 


jniKn nnpa nr* 


Ps. 


XV 8 
CXLVIII 14 
?•» = 330 


yt? = 320 


- 


Joah. 
Ezra 


XVIII 28 
II 26 


pnaooi 'a D'HJJ nnp 

F]7Kn P7YI 

on? nnp ua 


Gen. 
Pror. 


XIX 20 
X 14 
'dto 'on 'a rp'Y? 

naip nmn Tpn io nan 

naip nnno ?nK w aspn 


WW = 341 


ninpp - 

pnjo'Di 'n H^ptf 


-mrp 
543 

&*?& = 331 

wm to 6o 1 riirip 


Exod. 


XIII 


IS 
rwpn o vm 


Levit. 


VIU 1ft 


p-31 bn BrntPi 


Dent. 


II 


30 
po nan *6i 


» 


IX 9 


mn n* pn* *aa lanpn 


1 Kings 


XII 


4 
rwpn 73K 


• 


IV 7 


fnanfnn 


2 Chron. 


X 


4 
-pa* *>aro 


„ 


XVI 18 


mn» nc 4 ? -rem naran ^»k mn 


Job 


IX 


4 


S"W =342 


33^ oan 


yhv - 332 

praam 'a ^pTp 


Dent. 


X 


16 
TO Wpfl *6 03D1P1 


8 8am. 


XXII 37 


•wn ^1^23 


2 Chron. 


XXX 


8 
oawqua oaro irpn ^k 


Ps. 


XVin 37 


warn 


Ps. 


xcv 


8 


\ 


nanDs oaaa^ wpn ^k 


J^tf = 333 
y0» = 343 


prwm "HJ? npn a-ea in»T* Fipi T *» 


'j n^p 


8 Kings 


V 7 


^iw t^o mpa vw 


1 Sam. 


XXV 


3 
VRm 


1 Kings 


XXI 87 


ann* wwa »rri 


IM. 


XIX 


4 
warn 


T^tt =334 


" 


XLVIH 


4 


TW = 344 


wio' 


pmMWI iDn 'ai ^d a n *JTTp 


lanp obvai **xb t\*Qb vipnta 'UTfl IV^!! 


i prratwi 7» n#pn mpp 


Jerem. 


XLI 3 


onaa nnpi jpt 'n^io 


Isa. 


XLVIII 


4 
nrw rwp »a wu» 


8 8am. 


XIII 81 


•w mar fei 


i» 


XIX 


4 
firp DT3TK T3 


8 Kings 


xvin 87 


npwi rram 


1 Sam. 


XXV 


3 
rwp tram 


Isa. 


XXXVI 88 


*** ^am 


Exod. 


xvra 


26 
nvpn iann r» 


rr^r = 335 


Peat 


XXXI 


27 
rwpn -piv n«i 


la^oi Ttop ^Dpr 'a P"lp3 
,TW = 345 
1 Kings 


XIII 3 


•prm inpi naron ran 


W d*k^3 # a rfltfp 


» 


6 


ptnn y*m\ mp* natom 


Gen. 


XLH 


7 
Oft* 131*1 


r^>r = 336 


. 


II 


SO 
mm w 


•a*pTP? 
YW = 346 
Kamb. 


V 17 


javon pp*ipa 


wji *npa 'j mp^p 


Amos 


IX 3 


o^n 


Gen. 


XXXIII 


10 
D3V>3K 


vbv = 337 


Josh. 


XXIV 


n 
ppr nt» mn 


''D1 *3 #p3 


Job 


XLII 


li 


rw = 347 


vnx hi rh* Mtan 


Exod. 
Ua. 


XV 7 
XL 84 


DMVn 
pW. 


yna 


*pD w Dnaitrt npjga npp jwb tai 


rrVr = 338 

praooi mpa *a tSp^ 
rrw = 348 
Obadiah 


18 


rp^ wp n>ai 


iwi *a JTpt^p 


Job 


XLI 80 


j^»p »:aK h Taera tppS 


Omi. 


XLIV 


to 
woaa mivp TV631 


B-^T = 339 


Ptot. 


xxn 


15 
to af?a mwp n^»K 


7uo>Di »a ^3^p3 
BW - 349 
Isa. 


X SO 


TVtrh »a*»9pn 


prr30*m *nom •a EJ#^2p 


Micah 


I 8 


f nK ran&pn 


Nasnb. 


XV 


18 
D*XP tVtVpD W*R HGtO*! 


D*r = 340 


» 


* 


S3 
d*j» wpa inK D'xx&n 


praomi i n^prn 
rr = 350 
Hos. 


V 1 


^>nr> n^a w&pm o^nan hkt vor 
•nwrm tnta *te '3 fflrn^p 


Isa. 


XLIX 1 


^n 0»»K vor 


Isa. 


XIII 


It 
d>to nwpi 


ProT. 


IV 1 


D^a < rot^ 


Hsb. 


IV 


10 
owvm nwvpm 


9 


VII 84 


« no*6 w»pm ♦>cocn Knr^os ^ipn mt nmpo d^ j en nut nnpo 

n-i Gen. 
Levit Gen. XLVI 30 
X 19 I 3 

n 3 

III 17 

y 29 

VI 12 

VIII 4 

14 

17 
17 n 14 
» 16 

, 16 
XIII 9 
XV 2 

4 
4 
6 

XVI 12 
» 13 
„ 13 

xvn 2 
ft 

XX 18 

XXII 14 

14 

18 

XXIV 1 

XXV 11 

XXVII 20 

XXVIII 11 

XXX 40 

40 

XXXII 25 

XLVI 3 

XLVI 2 

4 

SO 

30 71 - 5 "po n« *m*n nn» 

onKon nx i3npn "»3-ip '3-! '-wito rp H 


"OK »m 
p^k Dntwn 


dot inportt* m 


^3 pao 1 


CM^» N^2 
top vf?H 3D orb jd'd iwmm row hkoi 


iev icr 


V^3P3 
0=3 


"TIT! 
:«n *K3 **! 


~~1£ 


Gen. 


VII 


22 
VDK3 D"H 


nil 


13-n 


r 


VIII 


4 


>c^p 


^n bv 


»TW 


a-jix 


« 


IX 


7 
p«3 


iifl^ 


psn .103' 


n 


» 


7 


KplDCS '2 


ns 


13*11 


m-pi 


„ 


r, 


16 
jip3 nwpn nmm 


n>n\^-ji 


13*1-1 


* 


* 


16 


twicer # s 


d^ip nns 


13^ 


WlRft 


» 


XV 


5 
D»3313n 


nbpi 


1311 


» 


XVI 


12 
mx 


m.9 


OWTI 


» 


» 


13 
^»k nnx 


'^ 


D3nn» 


* 


» 


13 
'in 


nn» 


nrpn nfltprj 


» 


» 


13 


KP';CC2 '3 
'K'l 


mrr*H*» 


„ 


xvni 


6 
d'kd vbv 


nrp 


■*£ 


- 


XX 


18 
^3TP3 


D01 


T».7 


« 


xxn 


14 
fTIiT 


« , ^^l , 


TR 


'" 


xxvn 


31 
"JT0D3 


'WW 


TjTfh". ? .-tot 


* 


XXXV 


5 
OmmMD 


Ttrj 


*I#T 


Exod. 


IX 


30 
*3 


one 


ibpi 


« 


» 


30 


Kpioc: *3 


D'il 1 ?* m.T *3DB 


}ixi*n 


*\Bpb 


* 


X 


13 
f 1K3 onp 


rjni 


«19 


„ 


XII 


31 
mm n* nap 


D?1515 


'*1. ^ 


* 


XIII 


6 
-pri3*6 raw 


itf! 


% tri nrm 


„ 


» 


12 
10fi fe 


o^-i 


ini* nyw 


* 


xxin 


21 
vjbd 


19^.1 


■jnx ipTDflT 


* 


n 


22 
rut 'man 


TT* 


orri 


r, 


XXXII 


3 
orn fe 


^P190*l 


n*T 


„ 


XXXIV 


8 
nnK ipn nero 


1TO"1 


nrt 


LeTit. 


X 


16 
riKonn -iw nio 


«h*i 


isia^m 


Numb. 


X 


36 
b*r\w *iAk 


nl33i 


T» 


„ 


XI 


23 
fTIiT Tfl 


^?» 


T»n 


* 


XXIII 


10 
Smtt^ 


W*i 


n-jpn 


T. 


XXIV 


17 
m *33 *33 


pnw Ip-^pl 


viri^np 


* 


XXXII 


10 
mm c]« 


inn 


spy* mpn 


Deut. 


in 


21 
no* 


13P 


rn^ on-p? 


„ 


„ 


22 
D3'nS« mm '3 


diki;p 


"iDtfn ni^p 


„ 


IV 


6 
D3nx 'mo 1 ? 


n»*i 


TP 


„ 


n 


SO 
•pm»i 7*? 


iw 


fi*HD3 


» 


» 


35 
nnb 


wno 


TW 


.1 


* 


40 
vpn m 


eio^i 


nw 


* 


VI 


16 
jnb* m.m 


WW 


'nun, 


r 


XVI 


17 
yn^K mm 


nrp? nosn Levit. 


XXVI 


46 
Numb. 


X 


9 
r, 


." 


10 
„ 


r 


36 
r 


XI 


23 
T. 


- 


83 
* 


r, 


31 
, 


XII 


18 
* 


* 


IS 
* 


XXI 


4 
„ 


« 


7 
» 


XXIII 


10 
,. 


XXIV 


17 


• 


„ 


XXV 


17 
. 


• • 


18 
n 


XXXI 


48 
Dent. 


I 


10 
„ 


II 


18 
„ 


IV 


S 
„ 


III 


88 
„ 


IV 


6 
„ 


m 


84 
„ 


IV 


43 
„ 


IV 


81 
,. 


* 


81 
„ 


„ 


36 


V 


10 


•*np 'an pnbtt pbn 
(Eiod XXXIV] 


wvra \rhys/D »np T*m w ins 

may? 

?pp\"j 

ow; 

ocno 

DDflK npjn 
frtftfj 03W 

wtsS tun 

TO 

mm 

•pnaKnn? 

WW npoa ia pip» ona-ro on >a na^a ma» Urni rroo »i mm 
mpoa ia Dmp p^ruv 161 nr ¥b iprn Mann *ca mm ormrm 
-[■lrtm fD*oi .*nvi oipoai «rr mt mpoa o.ri3T3 laonaTOi 
rooa *?} flit &fi^ nwm rorafc -pool a*3 ran im iw mptta 

P110 

Win 

nnpo 
rvhpy 

WW 

TO 

TO? 

no? i 

nwrmn nwn fa in* nvr wio ^i fiS Dflit nrniK nw ito 
,t,t Rwa rnpa rprm wn* nima A cwnpi Vfc d^dd •Ann 

niM *p ptt^a inxnp 

Amoi VIII 12 etc. ^IfO Numb. 


vn 


13 etc. 


8 Kim*. 


XII 


14 etc. 


Eira 


vn 


1 etc. 


Dent. 


n 


6 


P». 


XXV 


6 etc. 


Deut 


xxvm 


7 etc. 


Job 


XXXVII 


6 


Joeh. 


XVI 


6 etc. 


Pi. 


XVII 


18 


Ptot. 


XXX 


8 


Gen. 


XXXII 


88 etc. 


1 KiBfl 


XXII 


11 etc. 


Dan. 


VIII 


6 etc. 


Eecl 


11' 


16 


Gen. 


X 


6 etc. 


Deut. 


XXXI 


81 etc. 


Pro*. 


XVII 


8 etc. 


Iia. 


I 


86 


„ 


XLIV 


19 


Job 


XXX 


11 


8 Bam. 


II 


29 XLIX 25 

* 25 
25 
2G 
XLIX 26 
26 
8? 
II 6 

. • 

VI 9 

VII 1 

IX 20 

IX 11 

X 13 

. 18 

XII 81 

- 84 

XIV 20 

• 86 

XVI 16 

» !• 

. 86 

XXIII 80 

81 

. «* 

XXVII 20 

XXVIII 1 

XXX 16 

18 

» 19 

. 80 

XXX 7 

XXXII 1 
8 

•' * 6 
86 

XXXIII 12 
. 82 

XXXIV 80 
XXXIV 6 

8 
84 
89 

XXXV 8 
I 9 
» 13 

n 16 

VI 9 

IX 7 

X 16 

XVI 27 

XVII 7 

XXVI 6 

8 

. 46 545 

n*p 
nlri* 
nil? 
n5i5 

naa i» 

T»nrD mn 

onpcni 
onpn mil 

i£l 

■jptf/n 

TT* 
TDni> 

rnpo nnm 

•«* 

nrra-»t5 
nm "«ppiT^ 

ninp 

rtrtt nri 

tw 
nurtf? 

i»ocn 

nitonn 1$ nm 
3-JC* 69 s 546 tat. 


Lvra 


6 


Cant. 


in 


10 


Pn. 


CXXXIX 


16 


Levit* 


XV 


3 


Dan. 


VI 


10 


Ifficah 


i 


13 Job 


XXVni 27 


Gen. 


XLvm n 


Prov. 


XX 12 


Ps. 


LXIV 9 


Job 


XXXIII 21 


Gen. 


XXII 24 


Job 


XXIX 8 


Gen. 


XLVI 30 


Either 


I H 


Gen. 


XVI 13 


Esther 


II 16 


Isa. 


LXI 9 


Job 


XX 7 


Nah. 


III 7 


Josh. 


XXI 10 


t Sam. 


XXVIII 13 


Eccl. 


V 10 


Job 


vm is 


Dent. 


IV 43 


Iaa. 


XXIX 16 


n 


XLVII 10 


Dan. 


II 88 


* 


IH 27 


Mkah 


in ii 


EMk. 


XXm 42 


Imu 


XV 2 


Dan. 


vn 6 


Job 


vm 7 


Numb. 


xvm 12 


Dan. 


n 28 


Pror. 


VI 11 


Larlt, 


XIX 27 


LmmrL 


n io 


« 


V 16 


tat 


LXIV t 


Pa. 


X 14 


Job 


XLII fi 


Exod. 


X 28 


Exod. 


xxm 2 


1 8am. 


XVIII 8 


Dent 


XXXIH 17 


Numb. 


X 36 


Je«. 


in s 


Gen. 


XLI 42 


ProY. 


vn i6 


Gen. 


xvm 20 


Jndg. 


IX 29 xn 2 - hn 

onren 

*n 

o«h 

ntr\ 

tout? b 1m in b* \hr\ 

•> = to 

pnswi pnniaiM irn in fai "1 pnwn y* 

HI 

*i 

*J 

Wi 

orp*n 

a«na H^KI 
a™ jTljn 

npvry 
70*n 

an 
mayi 

nta:n 

■on ^ TDpD 

Numb. VII IS etc. p^£ 

DKi p prba kt Kira mpa iwnw w£ *pnon #n rm» oh pi 
nvma >ne> pi w m kit vn nnn i* fiS pfi it nnn wm p« 

nioa no^a V^b ooioon 

IX 26 etc. *^g 

XUV 7 V^ 

II 1 etc. Vj^p_ 

XXXVIII 17 etc. ^9 

xvm 26 etc rfibip r 

7 etc. nf3*|p 

i ntr# 

ttm iwsn mra nta ot? wtn own iksp US pft If yn Sp 

t = 7 Jerem. 

Ezek. 

1 Sam. 

Isa. 

Lament. 

1 Sam. 

Levit. 

Hoe. 

Pa. IV 

IX 

C 1 Sam. nab. 

Ezra 

Ezek. 

Prov. 

Job 

Judg. 

Prov. 

Ps. 

Jerem. 

1 Sam. 

2 Sam. 

1 Sam. 

2 Sam. 
Cast 
Ptot. 

• 
t Cfcron. Jo* 

1 ftt G«n. 
Ps. 

9 

Cant 
Hab. 
Pa. 
Job 

1 Sam. 

2 Sam. 
Job I 6 
X 24 

XVn 25 

m is 

IX 6 
XVI 4 

m e 

XXXIX 9 
XX 43 
XIV 10 

Ln 6 

XXXIX 12 
XXm 28 

xvm 16 

XV 6» 

XXm 28 

V 8 

XI tl 

XT 1 

xxn to 
m m XXXI 4 
XXIV S4 

in 8 XX Jl 

XXI to 

Lxvm 28 

t8 

I 17 

III 10 

XLV 2 

vm 16 

XXI H 

XXX 17 

XIX 27 

XX 6 

XLl 6 piTO'DI '21 ptPH p^« 

awio *napa 
o^innn 

yen nnn rtt-n nxno 
tfttt rbwb 

yrf? >nn rnittn 

^inp On. H3KM 

inDHin nrmo 

aioo in nan* 

"^ in noipe ^ rrn ^ki 

ttt nn« c|*T!)0 ^»w 3ttn 

i , T3m 

^hw Tina ^^ ioip 

H npa» *b rb t 

non nnt^ ^ n3 * ?0 

"^ fitawi A nvi an napo o 

*n = 8 
[pnntn rr^ im ti fei 1 prwtrn ptel 

TO = • 

'rna^n tna 1 tti m p irac*m 
o-h 

*3 
tn 

•w »pn -1--1 547 1 Kings 


III 


26 


wn | 


Esek 


XXXIV 4 


oom 


Gen. 


XXI 


20 


n?l 


Lament. 


IV 


10 


nwi j 


Ps. 


LXVIII 28 


on 


Dan. 


VII 


10 


3 ™ \ff\ 


Judg. 


V 


30 


o ?WP 


Jerem. 


11 31 


wp 


Exod. 


XI 


9 


man 


Zech. 


X 


6 


cwapcn 


Ps. 


LXIX 27 


«n 


Neh. 


VII 


71 


nlai 


Jerem. 


XXIII 


9 


*oi 


Amos 


I 11 


H7TJ 


Dan. 


V 


19 


K0WI 


2 Kings 


V 


13 


rm 


Dent. 


XXX 7 


1*7! 


Jerem. 


XXXIX 


13 


♦31 


Pror. 


XXX 


12 


rcn 


Josh. 


VIII 24 


d*T1 


Dan. 


II 


48 


m 


1 Kings 


XXII 


38 


«oi 


Ps. 


XXXV 3 


Vf» 


Jerem. 


XIV 


22 


*» owi 


Isa. 


I 


16 


tt*ri 


Lament. 


I 3 


{■VF 


Job 


XVI 


13 


v?l 


Cunt. 


V 


12 


nutrfi 


Neh. 


IX 11 


Drn&fi 


2 Kings 


XV 


12 


*■ TO! 


Ezek. 


XXIII 


40 


nvcn 


Isa. 


XXX 16 


cgrr 


Dan. 


rv 


19 


»» ^pi 


2 8am. 


XI 


2 


nyrft 


Lament. 


IV 19 


wf> 


Ps. 


XLIV 


18 


o>$n 


Ezek. 


XVI 


4 


. wn 


2 Sam. 


XXIV 18 


Wf» 


Numb. 


XXIII 


10 


wh 


Cant. 


V 


S 


WJ 


Ps. 


XXXV 6 


*vp 


Ezek. 


XLI 


21 


«m 


Isa. 


XXIX 


13 


pm 


Dent. 


XXVIII 62 


nn 


• 


XLIII 


17 


CW1 


Ps. 


CXIX 160 


vn 


w 


XX 20 


«vD 


» 


I 


17 


f'TOI 


Ezek. 


XI 


16 


vv* 


Ezek. 


XXXI 16 


inTl 


» 


XLHI 


16 


*wi 


Isa. 


LIV 


14 


vn 


rn 


2 Kings 


X 


80 


•on tXW] 


Ps. 


LXXHI 


27 


Turn 


Isa. 


XXX 7 


sen 


1 Kings 


VII 


6 


d^i 


Isa. 


XXVI 


16 


<?pni 


Ps. 


XL 6 


°*w 


n 


VI 


88 


«wi 


Ps. 


XLV 


2 


tfoi 


n 


Gen. 


XLIX 


9 


PI 
vn 


Lament 


I • 


ppm 


Ezek. 


XIX 


2 


nwj 


Job 


VIII 


16 


atol 


Ps. 


LXV 11 


nun 


Isa. 


XXXV 


7 


a»l 


„ 


xxxin 


26 


tf&Pi 


Isa. 


XL 23 


' CPflTl 


ProT. 


XXIV 


16 


13P1 


Hob. 


X 


14 


mm 


Esther 


IV 14 


mi 


Gen. 


XXIX 


2 


oipl 
n 


Dan. 


II 86 


Kl^l 


Jerem. 


L 


6 


BPI 


Job 


XXXIII 


13 


flton 


Jerem. 


LII 23 


mjr\ 


Dan. 


III 


S3 


IW1 


Lament. 


in 


68 


^n 


Dan. 


VII 2 


nrn 


. 


VI 


18 


•WW 


Ptot. 


XXV 


9 


*pn 


Job 


XV 13 


W 


Lament 


in 


68 


W3 


Jerem. 


LI 


86 


pn 


Ps. 


XXIII 6 


nai 


Dan. 


IV 


19 


*?1 


Isa. 


XLI 


21 


own 


Cant 


III 6 


fcn 


» 


ft 


27 


•W 


Dent. 


xvn 


8 


rfcn 


Hab. 


HI 10 


Dtl 


1 Sam. 


4 XIV 


'80 


"TO 


Cant. 


i 


12 


urn 


Micab 


II 3 


mjn 


Esek. 


XIX 


2 


W 


Eiod. 


V 


21 


«m 


Pa. 


LXXVHI 9 


*0T1 


2 Sam. 


XII 


19 


m?n 


Job 


VI 


27 


o^^n 


„ 


CXVHI 18 


rrpon 


Ps. 


Lxvra 


18 


D?Pi1 


1 Sam. 


XXI 


14 


nn 


„ 


CXLIX 6 


mopti 
n 


Ptot. 


XIII 


18 


*n 


Isa. 


XXIII 4 


♦ppon 


Job 


XXI 


88 


w 


n 


xxvni 


19 


t^*i 


Eaek 


XXXIV 2 


, yi*i 


L«vit 


XXIV 


16 


0131 


ft 


XXXI 


7 


itfn 


Dent. 


XXXII 82 


Wi 


Dent. 


XXVIII 


66 


VJ 


Job 


VIII 


8 


|i^n 


Isa. 


XXXIV 6 


HOP 


Isa 


XXXII 


11 


«m 


Ptot. 


XXIV 


84 


"W 5 


n 


Ps. 


IV 


6 


*n 
X 


16 


o^n 


Dan. 


IV 6 


n 


* 


XV 


8 


*n 
31 


1 Kings 


XI 28 


i«i 


Jerem. 


XII 


6 


o^n 


Esther 


VI 


8 


xn 


Dan. 


11 29 


*si 


Dan. 


vu 


4 


r*n 


2 Kings 


IX 


17 


ars 


Judg. 


V 8 


O'tfl 


Jerem. 


II 


26 


i^i 


Ps. 


XLV 


6 


v\ 


m 


Ps. 


LXVI 


9 


Nan. 


II 


14 


B»1 


1 Sam. 


II 1 


•»P acn 


Numb. 


XV 


86 


&\ 


1 Sam. 


XXX 


17 


«yj 


Job 


XXXVI 16 


™ acn 


1 Chron. 


II 


47 


en 


Gen. 


XLIX 


17 


13?1 


Pror. 


XXVIII 26 


am 


Ps. 


Lxvm 


28 


own 


Numb. 


3*11 


30 


Wl 


Ps. 


CXIX 96 


•wi 


- 


XXXV 


20 


w 


1 Sam. 


XXV 


20 


*wh 


Dent. 


XIII 17 


■n^n 


- 


ri 


1 


wn 


1 Chron/ 


IV 


12 


"71 


Esek. 


XL1I 11 


wn 
*n 


Ps^ 


LV 


22 


wi 


Gen. 


X 11 


•on nhh^ 


Judg. 


XIX 


11 


•m Tl 
CIV 


3 


13131 


Esek. 


XII 27 


mpirn 


Ho*. 


XII 


1 


■op. T) 


8 Chron. 


XXI 


14 


^31 


Cant. 


I 17 


3TC WPT1 


Judg. 


xrv 


9 


•th 


Ezra 


VIII 


21 


«*ftn 


Ezra 


VI 6 


rpm 


Ps. 


ex 


2 


nn 


Gen. 


XXXIII 


18 


D'71 


Gen. 


XXXI 88 


ipfcn 


• 


XXXVIII 


21 


a^n= tptTi 


Isa. 


I 


6 


"W1 


» 


XXXII 16 


o^cin 


Ezek. 


XXIX 


16 


ntn 


Ezek. 


xvn 


4 


tffch 


Neh. 


XII 3 


'on DIJ1 


1 Chron. 


II 


14 


' «n 


„ 


XXVII 


3 


*frl 


Ps. 


CIII 18 


0111 


Cant 


V 


7 


Til 69 b 54% Eccl. 


I 


17 


Dan. 


vn 


28 


„ 


ii 


29 


Ezek. 


xxn 


12 


Jerem. 


XXII 


22 


Zech. 


XII 


2 


Ezra 


ii 


2 


Ps, 


LXXXI 


8 


Job 


XXXIX 


26 


Ezek. 


XXVII 


36 


Neb. 


vn 


7 


Gen. 


xLvn 


11 


Ezod. 


i 


11 


Jerem, 


IV 


24 


„ 


XLIV 


9 


„ 


VI 


7 


„ 


XLIV 


9 


V 


XI 


15 


Nnmb. 


XII 


13 


1 Chron. 


IV 


12 


Ps. 


XLI 


6 


Pror. 


in 


8 


Job 


xm 


4 


Ezod. 


XV 


26 


Jewm. 


LI 


9 


2 Kings 


n 


21 


Hoi. 


XI 


3 


Ezek. 


XXXIV 


4 


Cant 


ii 


6 


Job 


xvn 


IS 


Pi. 


LX 


4 


Job 


xn 


21 


J«em. 


. VI 


24 


N«mb. 


xm 


9 


Cant 


in 


10 


2 Chron. 


n 


16 


ha. 


LVII 


20 


Ezek 


i 


14 


Don! 


* xxxm 


24 


Pa, 


CXLUI 


10 


' •"■ 


XL 


9 


t €*ron. 


XV 


16 


Cant 


in 


10 


Isa. 


xm 


5 


H«a. 


V 


11 


Isa. 


Lvra 


• 


1 Sam. 


xn 


8 


• 


» 


4 


Jerem. 


VII 


9 


Pa. 


LXXXV 


2 


* 


XLIV 


4 


Jerem. 


• XIV 


It 


1 Kings 


XIX 


6 


Esther 


I 


C 


Job 
Ps. 


XX 

LXXIV 


19 

14 


Jerem. 


xn 


6 


t Kings 


V 


20 -Dp pn 


Cant. 


XXVI 12 


wn 


Gen. 


XXXI 18 


■SR1T3 


* 


XIV 11 


ipn 


n 


XII 6 


in 


* 


XLVI 6 


*n 


nfrn 


Dan. 


V 20 


on 


» 


VI 26 


tan 


Job 


XXIV 24 


«vn 


1 Chron. 


VI 62 


fWi 


Kiod. 


XXXIX 24 


oo«n 


Lament. 


I 19 


oopin 


Ezek. 


XXXII 6 


D 1 ajn 


Neh. 


IV 7 


ni^-j 


Ezra 


X 26 


WW1 


Dan. 


VII 9 


o?*rtn 


Ps. 


XXII 22 


wan 


Dan. 


III 24 


£TI 


Josh. 


IX 22 


Up. 


1 Bam. 


XIX 17 


*n 


Esek. 


XXXI 4 


mm 


2 Bam. 


XIX 27 


fnmjn 


Cant. 


vm 2 


>«en 


Ezo4. 


XXVIII 83 


"^ 


1 Kings 


VII 42 


WW 


Isa. 


I 12 


WT1 


„ 


XVI 4 


D^Kpl 


Ezek. 


XVI 39 


D0M91 


„ 


XVI 26 


wri 


n»i 


Lament. 


n 19 


■Vi 


Ps. 


xxxn 7 


'nri 


• 


cxxxn 16 


w? 


Job 


ni 7 


men 


Ps. 


LXUI 6 


mm 


Job 


XXXIX 18 


nnbt?n 


, 


XX 6 


«n 


2T» 


Cant. 


V 2 


mrj 


Amos 


VI 11 


♦nri 


Gen. 


X 12 


V 1 *! 


Job 


XLI 6 


V*i 


D?n 


Mica* 


♦ IV 9 


>rj 


Ps. 


XXXVII 19 


P*! 


* Bxod. 


XV 16 


pn, 


Jaag. 


XIV 20 


o^ron 


2 lam. 


XVI 16 


•on 


Gen. 


XXIX 9 


«oi?n 


Job 


XXXVI 88 


c*l 


Gen. 


XXIX 7 


on 


Isa. 


vm 9 


oon 


Job 


I 14 


0*h 


Ps. 


XLV 16 


o^n 


Bsek. 


vn 24 


«n 


Job 


n ii 


nn 


4 Kings 


V 8 


w 


Lament. 


I 2 


«wi 


Jerem. 


L 6 


Wl 1 


Job 


xxxn 3 nopn 

vfcn 

*n 

on 
n 

ran 
titan 

ym 

oorjtyj 
"01 

ron 

on 

' wr 

Bcwn 

wn 

inpajtjn 

•ten 

D»3fel 

Db-i 
o©n 

■vn 

3i 
vh 
fl 
m 

*m 

«n 

°n 
Hffl 

on 
wn 
own 

»pi 
tion 
jn 

n 
wn 

«n 

fn 

m 
n 
n 

nn 

n 

n 

n* 

on 

oon 

in tsapn 549 1 Chron. 


XII 


40 


2 Kings 


IX 


26 


Numb. 


XXIV 


17 


« 


VII 


88 


Ezra 


V 


17 
IV 


16 r* - 13 1 Chron. 


IX 


16 


Ps. 


XXVII 


4 


, 


LXXII 


14 


Is* 


XXII 


6 


Numb. 


XXIV 


17 


n 


VII 


88 


Ezra 


V 


17 


Prov. 


XXV 


17 


„ 


XVII 


27 


Pi. 


XXXVII 


20 T = I 4 Gen. 


XII 


3 


Deal. 


I 


6 


* 


xxvn 


8 


1 Ckron. 


IV 


28 


Feb. 


XI 


27 


2 Sam. 


xxni 


20 


»- 


XVII 


21 


Hab. 


u 


2 


Gen. 


XVI 


14 


Pi. 


LV 


24 


Knmb. 


XXII 


6 


Ecek. 


XXIX 


9 


2 8am. 


II 


32 


Jerem. 


XLVI 


7 


Amos 


IX 


6 


» 


vni 


8 


» 


. 


8 


Exod. 


XXV 


6 


Lament. 


h 


7 


Isa. 


LX 


7 


Pi. 


CXLIX 


4 


D«rat 


XXIV 


SO 


Isa. 


XLIX 


s 


Exod. 


VIII 


6 


It*. 


XLIV 


13 


Jndc. 


VII 


2 


Isa. 


X 


16 


1 Sam. 


XVI 


11 


Ecek. 


IX 


8 


Esther 


IX 


12 


Ezra 


VII 


18 


» 


n 


20 


Geo. 


VII 


is 


Leyit. 


XXV 


49 


1 Sain. 


XIV 


36 


Exod. 


X 


26 


Jndg. 


VIII 


18 


Josh. 


XIX 


13 b 


T»» 


b 


VW 


Job 


xxx 10 


•vrb 


vw 


Hab. 


III 16 


b 


1p* 


Job 


XLI 19 


*> 


1p31-l? 


P.. 


CXIV 4 


b 


tj»* 


Eiek. 


XXIV 11 


Eecl. 


III 4 


1 Chron. 


IX to 


b 


Tj8*fl31 


Isa. 


LVII 9 


b 


T»i" 


Job 


vn 19 


b 


vn 


Gen. 


I 20 


b 


"•PIPP 


Pa. 


CXXXIX 16 


b 


' VP 


Judg. 


V 80 


b 


IP* 


E>ek. 


XVI 18 


b 


1|33iT 


n 


XXVI 16 


b 


Ip-'T 


Numb. 


XVII 3 


b 


T?l 


Josh. 


XIX 36 


*n» b 


Tp'3 


Judg. 


V 26 


LeTit, 


XV 3 


in bs\ 1 prreiDT 3"k 


Ps. 


XXXIV 11 
n* 


Dan. 


VI 10 
nk« 


Job 


XXXV 8 
•us» 


Jerasn. 


XIV 20 
183 


Dent. 


XXV 2 
T*?3 


Cant. 


vm 6 
"Wi 


Mai. 


I 4 


aio 


iK^rf 


Ezek. 


XXIV 6 
two 


Job 


XXX 27 
i*^ 


Eiek. 


XXIV 6 
TK3^ 


Micak 


I 18 
*np^ 


Nab.. 


in 10 
l$v 


Hos. 


XIII 1 


'en 


IK?! 


vn 


"ifc*3 


«61 


1fc?3 


Gen. 


XIX 18 
ik^ 


Ps. CTLVUI 8 
*? 


Gen. 


XIX 28 
1K9S 


Ps. 


CXIX 83 
iw 


LeTit. 


xvm 18 
i«K 


PrOT. 


XXVI 8 
W. 
*W 
•ww 


Gen. 


XIV 10 
"WW 


. 


XI s 
">WT. 


Dan. 


vra 7 
*w. 


• 


IT 81 
*UW3 


Hab. 


I 6 
Iflp 


Hos. 


xm t 
iwpimi 


Dan. 


IV 14 


'op 


ll#3 


Isa. 


XXIV « 


'rm 


1^0 


Eiek. 


XLVHI 14 
T*# 


Lerit 


XXV 47 
ix^jn 


Job 


XXX 17 
nsta 


1 Chron. 


IX 16 
ixhan 


Numb. 


XVI 14 tr> - 11 12a 3" = i2b 

1* 
m 
|tHP 
Tn 
•m 
TIpT 
'piti 
w 
m 
vy\ 
*w\ 
o?«Jj?l 
TW 
owr 
w 
npi 
«p 
-n 
in 
fltf^ 
0#1 
THh 
ursh 
ta^tph 
OTfl 
wpt\ 
wi 
vu?n 
fJW\ 
Dhn, 
W 
ncn 


1 im in |D 3"k] 
Tl 


b 


•top 


b 


110'pl 


b 


1tD*p^ 


b 


110^ 


b 


**$ 


b 


T?1P 
na 


b 


190 


b 


•wn 


b 


*io*PCfl 


b 


TD*!1 


b 


*»a 


b 


•*» 


b 


**W 


b 


10! 


b 


10: 
TD n^ 6*0 
T 


b 


•w? 


b 


v> 


b 


1pj?v 


b 


TW >60 
-I--I 
jpn 


Esek. 


XIX t 


TJ«3 


Job 


XXI 10 


T3J? 


nn 


Lerit. 


XYI 4 


1*1T 


Exod. 


XXXIII 22 


T*P 


Exod. 


XXI 38 


•en ' .1* 


Emu 


xxn 12 


T*ft 


1 Sam. 


XXVI 18 


"W 


Esek. 


xvn 3 


*W 


Ps. 


LXXVI 11 


Tins 


Eccl. 


XI 10 


T^cn 


Job 


XXXIX 26 


TWP 


Gen. 


XXXI 47 


■«! 


Micah 


vn is 


T3*n 


Gen. 


XIV 2 


•pwi 


LeHt 


XI 7 


T. 


Esek. 


XLVII A 


xm 


Job 


XXXIX 4 


T*3 


Pt. 


LXXV 9 


nin 


1 Kings 


VI 81 


Tsyn 


- 


XXII 30 


•a* 


Jerem. 


XIV 8 


t# 


„ 


xvui 29 *wi Tiap 


Ezra 


II 20 


W 


Lerit. 


XXV 47 


•* 


„ 


xvin 6 


T& 


Deut. 


X 17 


"ftlD 


Esra 


VI IS 


130! 


Pi. 


LXXVIH 62 


T$J2I£1 


Jerem. 


xxm 9 


w 


Jerem. 


XXXIX 8 


lltjp 


Deut 


in 88 


i«vi 


Eecl. 


X 10 


TO* 


Isa. 


XXII ts 


T# 


Seek. 


IX 8 


w 


1 Sam. 


II 9 


XXIV 10 


•*? 


Gen. 


xxm 19 


**R 


Lament. 


m 27 


Esek. 


III 24 


n*»fl. 


2 Kings 


IX 10 


•»# 


Job 


XXXIII 17 


w 


Dan. 


VI 88 


•up* 


Gen. 


XXV 10 


T3R 


Hab. 


III 5 


•VI 


Esek. 


XLVI 8 


W 


Rntb 


I 17 


"OW 


Ptot. 


XXV 11 


Trl 


Job 


XII 14 


iip? 


Nnmb. 


XIX 18 


^w 


Esek. 


II 1 


WW 


Mai. 


I 10 


Tit?!! 


, 


XIX 16 


TW 


Exod. 


IX 15 


T«» 


Isa. 


XXIV 28 


TH?0 


2 Kings 


xxm 17 


vya 


Isa. 


XXXII 7 


T»W 


Jerem. 


XXIV 1 


■UffDO 


Gen. 


L 6 


T^ 


2 Chron 


VIII 13 


V\& 


1 Bam. 


xxiii 1 


Tip) 


Jerem. 


xxn 19 


"W- 


Jerem. 


XXXn 24 


•wi 


Obadiah 


14 


T**?fl 


„ 


V 16 


T3j# 


Esek. 


VII 16 


T^cn 


Nnb. 


xn u 


TJpfl 


Job 


X 19 


T# 


Jerem. 


V 18 


T3TO1 


» 


» IB 


nap*} 


1 Kings 


XI 16 


T3p> 


Ps. 


XLVII 4 


T3T 


Nah. 


m 8 


■W 


Jerem. 


XIV 16 


T?p? 


• 


XVIII 48 


T3T-1 


1 Bam. 


XVII 46 


n» 


Gen. 


xxm 6 


•tiff* 


Cant 


vra a 


Ti^ 


Asm 


VIII 8 


TW3 


Ps. 


CV 16 


T# 


Ps. 


LXXVUI 60 


T^fr 


Iml 


XIV 19 


TJW 


Ptot. 


XVII 19 


T# 


1 Kings 


VI 16 


*1Tb 


Exod. 


XIII 18 


TJ* 


Ames 


VI 6 


1# 


Jerem. 


xxvni 8 


1?fc 


DMA . 


n 84 


*wn 


Ps. 


X 16 


W 


Isa. 


xxxn 6 


Til^ 


1 Kings 


vra 2 


TW1 


Exed. 


IX 16 


T3tf 


Ps. 


LXXXVII 3 


TP 


Seek. 


XXXV • 


TIB1 


Isa. 


XLV 2 


T3tf* 


Josh. 


XXII 24 


•w 


■n 


Gen. 


XLVII 14 


T*fr 


Jerem.. 


II 31 


•TO 


1 Chron. 


VUI 8 


v 


L— nt 


IV 10 


T#? 


2 Sam. 


XIV IS 


T1W 


Exod. 


XV 11 


TO». 


Gen. 


XLHI 2 


*9?3 


Esek. 


xn 16 


T^O^ 


Pi. 


XC 1 


1* 


Lament, 


HI 47 


T^Ol 


Esther 


I 22 


TiV 


Prer. 


XXIV 81 


TW 


Is*. 


U. 19 


T#iT) 


2 Chron. 


XX 24 


"VF* 


Dan. 


XI 80 


TO 


Jonah 


I 4 


T3f rfr 


Ps. 


CVn 88 


•vrt 


Pi. 


XXIX 4 


TO* 


Exod. 


XXIII 24 


Tflfl 


2 Sam. 


XIV 12 


•vn? 


Ptt>T. 


XX 29 


TO1 


Jerem. 


XIX 11 


T*# 


1 Sam. 


XXV 84 


1311^1 


Daa. 


IV 84 


TOP* 


Gen. 


XLI 66 


Ti#l 


Jerem. 


XXm 28 


T^D 


Pror. 


XXV 6 


TOflB 


Jerem. 


L 28 


i3*n 


» 


IV 11 


t>tV 


Esther 


I 6 


TT, 


Isa. 


XXX 14 


T^ 


Ps. 


LVIH 6 


nam 


Judg. 


XVI 9 


TO3 


Hos. 


XIII 13 


*13*?9? 


* 


LXXIX 8 


i?ip 


» 


. 1* 


TO3 


1 Kings 


XIX 11 


TSW? 


Ezra 


I 8 


i»B0 


Exod. 


VH 28 


TO* 


Isa, 


LXV 14 


T^fl* 


Exod. 


XXXVI 10 


Tsn 


m 


XVII 18 


1*10 


Exod. 


XXII 13 


T301 


» 


XXXIX 4 


"VJ 


Cant 


vn i8 


Tipip«3 


ProT. 


XXV 16 


T«* 


1 Chron. 


VIII 17 


TOi 


Jadg. 


XI 39 


■n» 


Esek. 


XXXII 88 


T3*#) 


Dent. 


XVIII 11 


T3fr| 


Lerit. 


xxvn 8 


Tfft 


Eecl. 


xn 6 


t^m 


Exod. 


xxvm 7 


"W 


Numb. 


XXX 10 


TJ31 


2 Bam. 


XXII 27 


•w 


* 


XXXVI 18 


^tf? 


Mai. 


I 14 


Tfl] 


•u ■ 


2 Chfon. 


XX 86 


TSDOK 


Lerit 


XXII 28 


Tfr 


Isa 


XXVII 9 


•u 


Isa. 


I 86 


TSO 


Jerem. 


XXXI 24 


"19? 


ProT. 


X 6 


n* 


Job 


XXXV 14 


T^! 


* 


xni 20 


"too 


Deut. 


XXVIII 89 


T*S0 


2 Kings 


vni 16 


T»?OT 


1 Sam. 


XVII 84 


tw?o 


Exod. 


xn 19 


-113 


Exod. 


XXXVIII 6 


■w^ 


Josh. 


XV 21 


"TO 


Lerit. 


XVII 16 


1131 


Eccl. 


IV 2 


W 


1 Chron. 


VUI 15 


TB?) 


Jerem. 


xvn ii 


"VI 


« 


II 16 


"WW 


Isa. 


V 6 


ITU?! 


Esek. 


XIV 7 


TW©1 


Dan. 


III 25 


^3^ 


Ps. 


LX XVIII 62 


TO» 


Isa. 


XI 6 


Ifl 


* 


VII 26 


T3PT! wan Josh. 
Gen. 
Jerem. 
1 Chron 

Lament. 
Jerem. t Chron. Dan. 
Jerem. 
2 Kings 
1 Sam. 
Zech. 
Isa. 
, Ps. 

1 Chron. 
Neh. 

Micah 

Cant. 

Ptoy. 

Eccl. 

Ps. 

2 Sam. 
Job 
-Gen. 

1 Sam. 
Isa. 

2 Sam. 
Levit. 

Isa. 

Judg. 

Jerem, 

Jadg. 

Gen. 

Job 

Dent. 
Isa. 

t Chron. 

Dan. 

Job 

Levit. 

Neh. 

Zech. 

Jndg. 

Numb. 

Hab. 

Isa. 

Esther 

Ps. 

Job 

Ph. 

Prov, XIII 3 

XI 29 

II 18 

II 24 

IV 6 

IV 8 

XXXVIII 1 

III 12 

cm 9 

V 19 

CXIX 83 

CXLVIII 8 

II 85 

III 6 

XIII 17 

II 14 

xii e 

XLVIII 10 

CHI U 

CXXXII 1 

XXIV 27 

X 82 

VI 13 

II 7 

IV 6 
XXVI 3 

XII 13 

KXXXIX 29 

XI 16 

XIII 27 

XXXI 27 

XVI 23 

XVI 11 

V 8 

VII 9 

XXVI 26 

XXXI 9 

XVI 11 

XXXVII 16 

XV 10 

VIII 6 

XL 2 

XV 30 

XX VIII 29 

XLU 19 

XX 6 

II 86 

XXIX 16 

XIII 3 

V 13 
II 17 

XI 26 

XXIII 28 
III 9 

XXIV 19 
IX 26 

CXLVII 16 

XXXI 4 

CXLVIII 10 

VI 6 urmftr 
Tin}*! 

nn#K 
iirnps'pi 

nm^'o 
urnpei 

11BIJ 
11B» 

lion 

no>pi 
he* 

11B}\0 

in 

1*3? 

113? 
113T 
113J 

1W| 

H3?<> 

113^ 

na$0 
Harr 

Uttp H33?1 
1133<1 
11333 

113¥3 

113J33 
1130? 
TU01 

110*0 
11D*& 

ilorii 

TfD? 

n*i 
top 

1$* 

uro 

11W 

n*?0 

m 
TOO 

1*>? 

Hep? 

11BV1 
11BK31 Isa. 

Levit. 

Hos. 

1 Chron. 

2 Kings 
Eccl. 

2 Sam. 

Prov. 

Lament. 

2 Sam. 

Deut. 

1 Kings 

Jerem. 

Levit 

Jerem. 

Hos. 

Isa. 2 Chron. 

Jndg. 

ProT. 

Josh. 

Jerem. 

Isa. 

Josh. 

Isa. 

Jerem. 

Deal 

Esek. 

Gen. 

1 Chron. Ps. 

Ps. 

Dan. 

Eccl. 

Levit. 
Eccl. 
2 Kings Dan. 
Jerem. 

1 Chron. 

2 Chron. 
Dan. 
Prov. 
Isa. 

1 Sam. 
Cant. 
Esther 

2 Sam. 

1 Chron. 
Josh. XXXVIII 6 

XLVI 12 

XLII 13 

XI 36 

IV 17 

V 26 

xxn u 

IX 1 

XVII 16 

X 25 

III 44 

XVII 16 

XXI 23 

XIII 31 

XIX 11 
XXII 22 

XXVIII 12 

II 80 

XLII 3 

XLVI 18 

XXVI 7 

XVHI 17 

XXXI 24 

XV 21 

XX 4 
XXXI 9 

II 6 

XXXVIII 14 

VIII 7 

xvm 22 

XXIV 6 
VH 1 
XII 7 

LXIII 1 

XV 24 

XXXIV 10 

XXII SI 

XXXIV 10 

LXXXIV 11 

IV 18 
V 4 

XV 8 

IX 2 

I 8 

- 8 

XIII 10 

I 17 

XI 84 

XXX 13 

XVIII 6 

XXV 8 

vn 9 
xxix u 

IX 11 

X 9 

V 4 
VIII 16 
XIII 37 
XIII 5 
XIX 26 11331 


1 Chron. 


XII 33 


H333 


Isa. 


VII 25 


11333 


1 Sam. 


XXX 19 


1131 


Ezek. 


XXXI 16 


1130 


Mi call 


III 6 


11301 


Jerem. 


XLIX 28 


H3221 


Numb. 


XXX 4 


113^ 


1 Sam. 


I 11 


1133? 


Dan 


VI 15 


113*3 


113*0 


Nah. 


III 2 


113*0 


Josh. 


II 23 


113J5 


Ecek. 


VIII 2 


113R 


Eccl. 


XII 12 


H3f£ 


Dan. 


XII 3 


113? 


Eccl. 


IV 13 


113? 


Ezek. 


XXXIX 12 


113?K 


. 


XXXVI 25 


113?» 


Ps. 


LI 9 


itaw 


2 Kings 


V 14 


113? 


2 Chron. 


XXXIV 6 


luriri 


Levit. 


XX 26 


iun) 


Exod. 


XXIV 10 


113M 


Levit. 


XIV 11 


1139 1 ? 


Mai. 


III 3 


11:190 


Levit. 


XIV 4 


nap 1 ? 


» 


XV 28 


11J* 


Exod. 


XXII 16 


113*1 


Gen. 


XXXIV 12 


113$ 


1 Sam. 


XVUI 26 


111 


Zeph. 


I 14 


1113 


Isa. 


XVI z 


11130 


Prov. 


VII 23 


mn 


Exod. 


XXII 16 


11T36 


Mai. 


m 6 


it* 


Gen. 


XLI 32 


111b 


Hab. 


I 6 


1110 


Isa. 


XXXII 4 


1110 


Ps. 


LXVI 6 


iru? 


Gen. 


II 14 


111J!)?D 


1 Chron. 


V 26 


nn^s 


Isa. 


LXVI 22 


nnq*\ 


1 Kings 


XIV 16 


ii?ij 


Cant 


VII 8 


iinn 


Gen. 


VI 16 


imp 


iiw 


Job 


XXXHI 28 


1H?! 


Eaek. 


V 2 


11^ 


Eccl. 


XII 2 


1*# 


Isa. 


XIX 8 


n»*b 


Amos 


VIII 8 


i\n 


Jerem. 


XLVI 8 


nn*? 


2 Sam. 


XXIII 4 


unsjto 


Job 


XXXIII 30 


nn^oi 


, 


XVHI 18 


ifnri 


Ps. 


LXXIV 16 


lift) 


Prov. 


XV 30 


iirpog 


Exod. 


XXXV 28 


nrr# 


Ps. 


XC 8 


unn&bi 
LXXVI 5 ■bt> 551 

1^1 

11*83 

11*5 

1W) 

1^1 
1W0) 
Til 

TWO 

1,1? 
Tito 
10?? 

iottf 
10© 

iOW 
i<7W 
1«1«p»l 

100J1 

i0t* 

10090 

10091 

10W* 

i09fl 

ihp 

IClfa 

10&? 
100* 

1091 

iOW 
iob| 
1000 

inopi 
10p3.11 

10W? 
10|3 

W31 
1051 

10W 

irrc 

Ti 

iik? 

iik? 

11*01 

HK?3 

11K»? 
11*?3 
HR?1 

hk5» 
i*o 
UK? 
nxp 

HKpS 
11K} 552 apn Job 


XV 5 


"WW 


1 Chron. 


XVII 17 


im? 


Ezok. 


XXXIX 17 


T1DX7 


Earn 


n 47 


•™ 1DJ 


Nntnb. 


XUI 26 


Tto& 


Eccl. 


III 7 


T1M^ 


Noh. 


Vn 49 


»p TIJ 


w 


xm is 


IVHp 


Jerem. 


XLIX 28 


=•« -rHorypo? 


Pwt. 


XXXI. 14 


T01D 


I Ml. 


IV 6 


*riRD$H 


Zoeh. 


XI 2 


£«> trcjo 


look. 


XV 6 


Tl£! 


1 Chron. 


V 20 


maw 


Job 


XXII 24 


TttJ* 


Job 


XIX 11 


nW5 


Jerom. 


XLVII 4 


•*> Tfn$3 


Ps. LXXXVII 4 


1*1 


bod. 


XXXII 10 


Tnn 


Amos 


IX 1 


TfaBJO 


Judg. 


IV 2 


T1«J^ 


I Bsm. 


XX 6 


SW iff*} 


Dout. 


XXIII 6 


tinfo 


Eook. 


XXVII 82 


THE? 


EMk. 


XV 4 


•op n$ 


nr . 


1 Sam. 


XXIII 8 


toJp 


Jorom. 


VI 99 


™ 10 f 


Ps. 


v LXV 7 


1*3 


loo. 


vm 14 


Tti^l 


Po. 


LXIX 4 


TO* 


• 


xcm i 


Ttjw>7 


Eaok. 


IV 7 


11*0 


IML 


xxm s 


Top 


* 


LXVIII 81 


T» 


N 


V 2 


TflBpO 
xxm « 


nflb 


Hob. 


m 17 


TH 


P.. 


LXXXI 17 


yaas\ 


■ 


XLV 14 


too* 


1 Chron. 


XX 4 


•w 


2 Chron. 


XI 6 


T11RJS 


Qom. 


xxm is 


i0kb 


Ioa, 


IX 99 


T?*l 


Noh. 


II 2 


Tt»J 


Tnrr. 


m 14 


TODO 


Ps. 


CXXXVI 18 


y*r 


Coot 


VIII 9 


T«} 


1 Vagi 


X 16 


TOPS* 


Job 


XXII 28 


"Wl 


Em 


n 1 


a*e T1«J"p^ 


Do*. 


n 4i 


Tpi) 


Prov. 


XXI 8 


ts 


Book. 


VI 12 


T«|01 


«o*k. , 


xxvn is 


•Wr 


Pa. 


LXIX 9 


1J1D 


1 Sun. 


XIV 6 


Tlx^O 


1 Gotfon. 


IV T 


*« T0¥? 


Judg. 


VI 88 


TO 


Iso. 


L 2 


Tlxpq 


Domt 


xxvm «t 


rncisn 


Exod. 


XXXII 20 


th 


Dout. 


XX 19 


Ttt$ 


Pror. 


XXVI 11 


totoV 


Ptot. 


VI 1 


■* 


Pror. 


XXIII SO 


Hpi^ 


Po. 


xxxvra n 


. T0T0? 


Job 


XIX 16 


* 


Zoeh. 


XIII 1 


Tipt? 


Ioa, 


xxm s 


ih^ 


Exod. 


XXXIX so 


TJJ 


Pror. 


XXV 26 


TW 


PfOY. 


XI 17 


•w 


Zoeh. 


vn 8 


Tgo 


Po. 


LXVIII 27 


^ Tlp^O 


Ho.. 


X 1ft 


to*3 


Eaok. 


XIV 7 


•wn 


1 Bun. 


XI 2 


ilp?3 


1 Chron. 


vn 10 


to^osi 


» 


XI 1 


* Bn ip 


.Eccl. 


III 2 


Tip?!? 


la*. 


LVffl 8 


T0tf3 


loft. 


XXXI 8 


•w 


Judg. 


V 28 


•HI* 


PfOT. 


vn 15 


TOtf^ 


1 Chron. 


XV 26 


^w 


Book. 


XLVI 17 


TlTJO 


P». 


GX 8 


TX&Q 


t Bun. 


vm 6 


Tanwi 


Po. 


LXXXIV 4 


TTrp 


Job 


tin 6 


toi#j) 


1 Bam. 


VII 12 


Tflft 


Ptot. 


XXVI 2 


Tin^s 
I Chron. 


XXVI 16 


Tt?0^ 


Numb. 


XXV 17 


inv 


■m 


1 Chron. 


IV 4 


. Tin 


Hoo. 


xm 12 


n^ 


Pi. 


LXIX 16 


T©** 


,, 


vn 21 


TRH 


fttr. 


XXVI 8 


TlT3p 


ft*. 


I 2 


•Htn^i- 


Noh. 


Xn 42 


Ton 


Boo. 


xm 7 


•mtty 


PTOT. 


xvn u 


"itfi 


1 Chron. 


xn 6 


Twin 


*». ■ 


XIX 28 


•wtt^a 


t Chron. 


XXVI 11 


TW*0 


Knmb. 


XXVI 80 


TJT* 


Hoo. 


IX 8 


Tloy^« 


Gon. 


XIX 28 


Tb»p 


* Sam. 


XXI 17 


Tj?n 


» ' 


X 6 


TWftft 
• M 


Tto'p? 


Knmb. 


XXXII 8 


TBR 


loo. 


XIX 24 


*w*»S^ 


Exod. 


IX 84 


T990 


Is* 


XXX 6 


T!^» 


Book. 


X 10 


•TOfaO* 


Zoeh. 


X 1 


nepi 


Lorit 


X 6 


TffW* 


Dooi. 


XXII 10 


11^9 


Po. 


/ XI 6 


■wi 


1 Chron. 


xvm io 


Ttmw 


2 Bom. 


XV 8 


T^? 


Job 


XX »s 


Wi 


„ 


xvm 6. 


Twriflfr 


* 


XIV 82 


T^|9 


*•» 


LXXII • 


W 


Pa. 


CXLVO 16 


Tfl^ 


Exod. 


XXI 82 


•rwen 


Pm. 


XXVI 1 


trW 


Ptot. 


XI 24 


T»9 


Job 


XXXV 6 


ittf) 


Dotti 


XI 11 


T©tf> 


Ettbor 


ni 8 


TflP 


Judg. 


VI 4 


TWJ 


t fern. 


xxm 4 


TflpO 


Tn 


Jorom. 


V 26 


Tfltf; 


lorn. 


TV 6 


TW« 


ho. 


XI 8 


'V 


1 Chron. 


II 29 


TWf»«J 


Amoo 


IV 7 


-)C39n 


Oon. 


XXXIV 19 


Tcm 


1 * 


n 28 


TWfOW 


2 Chron. 


xxm 8 


iw» 


• 


XXXII 6 


TCHQ 


Pror. 


XXXI 19 


Tlt^W 


Exod. 


XXXIV so 


-w 


Numb. 


XXXIII 82 


*? 


2 Chron. 


xxvi io 


Tft^W^ 


1 Bun. 


XIX 10 


•*W 


Po. 


LXXVIII 67 


Trr? 


Mol. 


II 6 


TfttH©^ 


t Xingc 


XVI 16 


T$po 


1 Sam. 


XX 80 


TCfi 


Pror.- 


vn 22 


Tttrt? 


Joaun. 


XLIV 21 


T©j?0 


Zoeh. 


III 2 


T0*0 


Numb. 


XV 11 


Tl^i 


J Chron. 


XXV 14 


ifcjpr 


1 Sun. 


II 28 


*V 


1 Sun. 


xvm 6 


aw- nnt^ 


Hob. 


I 16 


iop.n 


Eocl. 


IX 4 


aw TtO? 


Ioa. 


X 16 


T1*©0 


Exod. 


XXX 1 


T0|?0 


1 Chron. 


XI 38 


W 


Hnmb. 


XXIX 7 ' 


Tlfe^?1 


Mil. 


I 11 


•*»' 


Oon. 


XXIII 6 


"W* 


Cant. 


n 12 


TIRO 


Lorit 


VI 16 


"W 


Jerom. 


VHI 3 


TOW 


Jorom. 


vm 7 


iini 


Pror. 


VI 7 


n&fc 


| Job 


VII 16 


TO^l 


Job 


XXXIX 8 


i^n apn 


1-1 
553 


Job 


VI 


6 


•n* 


! Ezra 


VII 


12 


T05 


| Dan. 


VII 5 


*l©tf^1 


Prov. 


XXVII 


15 


T*tfD 


| Jerem. 


II 


11 


TOO 


! Levit. 


XIX 18 


ibfl 


Ps. 


LIX 


17 


T#K 


Im. 


XXV 


6 


■«« 


i 
T 


» 


LX1X 


31 


1*0? 


Cant. 


II 


12 


■voto 


I 

| Exod. 


XXV 37 


TOO! 


2 Chron. 


XXIX 


28 


Ttfrn 


Jerem. 


II 


11 


iwja 


i Numb. 


XXXII 41 


■Tt£! 


Nek. 


XII 


46 


T#j 


Amos 


II 


13 


■ww? 


! Prov. 


XXIX 13 


Tl$0 


Ezek. 


XXXIII 


32 


•vtf? 


Zech. 


XII 


6 


nns» 


i Ezek. 


XXVIII 24 


TO?© 


Eccl. 


X 


10 


T#?0 


1 Micah 


IV 


12 


tow 


i Joel 


II 14 


TWpfiTj 


Ps. 


CXXXVII 


3 


Ttffc 


j Jerem. 


IX 


21 


T0??1 


Ezra 


IX 8 


T*#£ 


» 


- 


4 


T#J 


Ezek. 


III 


9 


TOffc? 


Deut. 


XXVIII 51 


Ttf#! 


Zech. 


XI 


5 


Ttfym 


Isa. 


VII 


23 


toi6 


Isa. 


X 18 


*~ T3&3 


Prov. 


XVIH 


23 


Ttfjri 


1 Chron 


V 


23 


TtfF 


Dan. 


IX 27 


twi 


Eccl. 


V 


11 


•v&h 


Ezek. 


XXVII 


6 


TjJpO 


Ps. 


XII 5 


TW 


1 Sam. 


II 


7 


TttB* 


1 Chron. 


VI 


8 


1*lp*51 


1 Kings 


VI 19 


Typ 


Ezek. 


XXXIX 


28 


TfllX 


Ezek. 


XVI 


60 


to*} 


„ 


. 22 


T3^ 


1 Chron. 


XXV 


28 


Tfiin^ 


Isa. 


X 


13 


Tq*?} 


„ 


VI 6 


T3^1 


Deut 


XXVIII 


54 


Tf)1' 


Ezek. 


XXI 


31 


i»pri 


1 Sam. 


XIX 13 


T3? 


Dan. 


II 


31 


TJ?P 


Esther 


IV 


4 


Tpnbl 


„ 


- ,6 


T3}1 


Josh. 


XV 


48 


Tflll 


Dan. 


V 


27 


T90 


Job 


XXXVI 31 


T5?0^ 


Hab. 


I 


4 


T£D0 


Exod. 


XVI 


18 


Tppri 


Josh. 


VII 7 


T3$J 


Ps. 


CXLVI 


7 


TflO 


Isa. 


XXXII 


6 


TpD! 


2 8am. 


XIX 19 


yyfr 


1 Sam. 


XX 


2 


Tflp? 


Job 


XLI 


23 


TW 


Job 


VII 21 


T5?ui 


Isa. 


VIII 


17 


Tflpoo 


Ezek. 


XI 


11 


Tpf? 


Isa. 


LXVI 9 


T$?» 


Eiod. 


VIII 


5 


TfllJ* 


Zech. 


IX 


9 


t» 


Prov. 


XI 26 


T*tf) 


Job 


XXII 


27 


taj^ 


Exek. 


V 


2 


"WW 


Gen. 


XLU 6 


T$£pn 
"D 


1 Kings 


XVI 


3 


tj$o 


Amos 


vm 6 


TJft 


1 Sam. 


vn 


11 


■V 


Job 


XI 


12- 


TT! 


,, 


I 6 


T$pr6 


Gen. 


XXXI 


34 


13? 


Dent. 


II 


12 


Ttftejl 


Job 


XI 10 


Tipil 


1 Chron. 


VII 


8 


W 


Levit. 


XVI 


10 


vfyv\ 


Deut. 


XXIII 16 


Tipn 


» 


- 


8 


V? 


Ezek. 


XXV 


8 


Tx?tn 


Isa. 


X 34 


TW 


Pent. 


XV 


19 


1i33 


Isa. 


XXXIV 


14 


•rcftn 


* 


XLII 21 


^wn 


Ezek. 


XLVU 


12 


153? 


Ps. 


LXXXIX 


34 


TO* 


Job 


XXXVII 


Tfl$ 


Levit 


XXVII 


26 


"^?! 


1 Kings 


X 


11 


'= n Tpfcp 


Ezek. 


XXX11I S-. 


Trnrn 


Numb. 


XXVI 


35 


■W* 


Zech. 


XI 


10 


Tpfft 


Numb. 


VI 12 


Tfrq 


Deut. 


XXI 


16 


1*# 


Isa. 


XXXIII 


9 


Ton.} 


„ 


VI 2 


T«# 


Exek. 


XLV 


14 


nifl 


ProT. 


XIII 


6 


Tprin, 


Neh. 


X 21 


i*W 
VII 


IS 


•Qian 


» 


XIX 


26 


Torroi 


1 Chron. 


XXIV 16 


T?pS 


» 


VII 


12 


■oiem 


Isa. 


XXXI 


4 


to?oi 


n 


VI 66 


T»p 


Isa. 


XXIV 


2 


13135 


. 


XI 


6 


TO? 1 ! 


« 


XXVI 81 


Tfltf* 


1 Chron. 


n 


7 


•pfr 


Hob. 


V 


14 


TOW 


2 Sam. 


XVIH 3 


-*- th£ 


Jerem. 


XXXI 


34 


"W 


Ps. 


XVII 


12 


T0??1 


Prov. 


XXX 31 


TTJ! 


Exod. 


VI 


5 


T*W1 


Isa. 


XXXI 


4 


TOW 


2 Sam. 


XXI 6 


Tn? 


t Chron. 


VIII 


31 


■PD 


Exod. 


XXIV 


10 


Topri 


Job 


XXXVIII 26 


Tqpnf? 


Eccl. 


xn 


1 


lin 


Job 


XXV11I 


1^ 


T001 


Isa. 


V 6 


TOPOD 


2 Kings 


XII 


22 


n^tfi ; 


Dan. 


vm 


5 


TO? 


Amos 


IV 7 


TOOO 


Eccl. 


XI 


8 


iSn 


• 


» 


8 


TOP' 


1 Kings 


IX 26 


T0f|01 


Jerem. 


XVII 


2 


15?5 


Micah 


I 


11 


rpp 


2 Sam. 


XVIII 18 


TW3 


Numb. 


V 


3 


*w ! 


Prov. 


XXV 


13 


TX 


Isa. 


XLIX 1 


T3p 


Ezek. 


XXV 


10 


T3jn 


Levit 


XXVI 


6 


TV^ 


1 Chron. 


XVI 4 


T3T0^ 


Ps. 


LXXIX 


8 


TJffl 


Jodg. 


VIII 


2 


T»?0 


Isa. 


XIX 17 


T9«! 


Exod. 


XXXIV 


19 


■w 


Nmnb. 


XI 


6 


Tyn<7 


1 Kings 


VII 30 


T 5 J> 


Deut. 


XIV 


21 


-bp 


Ps. 


CXXIX 


6 


T*S* 


Ps. 


CXLII 6 


TW 


Neh. 


XIII 


16 


•pp 


Expd. 


XXXIV 


21 


T*jpi 


Deut. 


III 16 


T5P^1 


Levit. 


XXV 


16 


i?b j 


Ruth 


II 


23 


T*p 


„ 


XXXII 42 


Tjqfc 


* 


- 


26 


13P* 


Amos 


IV 


7 


TVj£ 


Levit. 


XXV 53 


T3&5 


Deut. 


XXI 


14 


lipi ; 


Ezek. 


XLIII 


8 


TjPCIl 


Job 


VII 2 


T?^ 


Levit. 


XXV 


16 


•w j 


Jerem. 


VI 


7 


Tpr© 


Deut. 


XVI 19 


TW 


Ezek. 


VII 


13 


1W©0 | 


Isa. 


xra 


12 


TJ?1X 


Isa. 


XVII 9 


T0W1 


Levit. 


XXV 


23 


i59fl 


Jerem. 


XXXI 


20 


Tj3! 


Ps. 


XLVI 3 


TOO? 


1 Kings 


XXI 


25 


-Qorin i 


Ps. 


LXII 


4 


Tp5 


Zech. 


Xil 6 


TO?* 70s 554 -1-1 nspn Lerit 


X 6 


•wfc 


Gen. 


XIV 


10 


n$rr 


! ProT. 


XXXI 24 


n*ps3 


Pi. 


XCU 13 


■w 


Isa, 


XXVII 


2 


"W 


Dent. 


XXXI 16 


n» 


Jerem. 


X 6 


w 


Exod. 


II 


8 


1903 


Job 


XXXI 3 


n»l 


Pi. 


XVIII 84 


nwq**) 


» 


I 


14 


n$ta 


Prov. 


XXVI 24 


n?$! 


Micah 


VI 16 


n»w?n 


Nab. 


III 


14 


ipto 


„ 


XX 11 


W 


■u 


Deut 


XXII 


10 


nbtp* 


Gen. 


XLII 7 


naari*} 


Ptot. 


XXI 4 


n$ 


Exod. 


IV 


20 


*on i&nt! 


Ps. 


LXIII 12 


■w 


1 Sam. 


XIV 60 


W| 


Gen. 


XI 


8 


nprtrn 


1 8am. 


XIV 29 


na> 


no 


Hos. 


HI 


2 


TpfTj 


1 Chron. 


II 7 


•w 


Jadg. 


XV IS 


■*• 


Job 


XXVII 


16 


ipta! 


Pror. 


XI 17 


n#] 


1 Chron. 


ni 17 


no* 


Ezek. 


XLVIII 


14 


no: 


Ps. 


XXXIX 3 


n??3 


Gen, 


XLII 19 


no*! 


Ps. 


XV 


4 


no: 


2 Sam. 


VI 14 


nSHPO 


1 Kings 


XX 14 


TbK» 


Isa. 


XXIV 


9 


no! 


n 


. 16 


irgtp 


Gen. 


XLII 24 


^bm 


« 


XL 


15 


no? 


Hab. 


II 16 


n$tf 


Numb. 


XXX 8 


•Pb 


• 


LI 


20 


W 


Gen. 


XXX 16 


nty 


» 


. is 


nwft 


» 


y 


20 


^ 


1 Sam. 


XXV 86 


n*# 


Jerem. 


XXXI 80 


"u?*n 


Pror. 


XVII 


26 


n^O* 


Pi. 


LXXII 10 


•q^j 


Imu 


XVIII 5 


npin 


Ezra 


V 


It 


noo^? 


Isa. 


XXVHI 7 


njifc 


m 


XXVII 9 


norr 


Jerem. 


V 


6 


' no} 


» 


7 


n^a 


Eccl. 


XI 10 


no«7| 


• 


XLVIII 


11 


np 3 


Gen. 


IX 21 


n?#i 


•JOTOIII* 


XXXI 18 


T0JW 


Hos. 


XIII 


7 


T0J? 


1 Chron 


XIX 6 


ns#> 


Pror. 


XXIX 19 


nw 


Dan. 


vn 


6 


now 


Micah 


II 11 


T&\ 


Lerit 


IV 85 


W 


Pi. 


CXIX 


120 


' nB nop 


Josh. 


XVII 10 


n^fcflp?^ 


Imu 


xvn i 


ipo 


Jerem. 


LI 


27 


•op ipp 


Hag. 


I 6 


13$fr0 


Ptot. 


IV 18 


TpWW 


Job 


IV 


16 


noo* 


* 


. 6 


iscrtpocn 


* 


xxvm 22 


npO 


Exod. 


XVI 


IS 


npfr? 


no 


Pi. 


XXIII 1 


**W- 


• 


- 


86 


nofrrri 


Pror. 


XXV 7 


n^ 


Ptot. 


X 21 


now 


Dan. 


VII 


9 


no^ 


Dan. 


II 4 


no* 


Job 


XXX s 


now 


Pi. 


CXXIX 


7 


nwp 


Job 


XXXIV 18 


•Ann 


Deut 


XXVIII 67 


nph? 


Dent. 


XXIV 


7 


nwpi 


Esek. 


XXVIII 9 


nO^P? 


* 


XXVm 48 


noh^ 


• 


XXI 


14 


nww 


Job 


XXXIV 31 


now 


linos 


IV 6 


npfru 


t Kings 


HI 


4 


nov 


Neh. 


VII 61 


n^n 


Ptot. 


XV 21 


nor£ 


Levit 


XIII 


62 


np*3 


Ezek. 


XIII 16 


no* 


Eccl. 


IV 8 


noooi 


Esek. 


XXVII 


18 


novi 


Prov. 


XXVHI 24 


no*l 


Dent. 


vm 9 


noi^o 


Isa. 


I 


18 


no*3 


Isa. 


IV 3 


.nor 


Job 


IX 84 


no: 


Pi. 


CXLV1I 


16 


n??p 


Dan. 


IV 82 


no*n 


1 Chron. 


XV 22 


no: 


Isa 


LI 


8 


nOPl 


Josh. 


II 2 


no*3 


Pi. 


cxvm is 


Tfc 


Lerit 


xni 


48 


nw*l 


Eccl. 


I 10 


no*tf 


Ptot. 


IX 7 


10* 


Dan. 


vm 


7 


nown 


Jadg. 


VI 8 


nfcw 


Pi. 


XCTV 10 


■no*o 


* 


XI 


11 


iowri 


1 Chron. 


XXIV 14 


no* 1 ? 


Dent 


vm 6 


n©» 


Ps. 


CXLVI 


6 


nofeto 


Esther 


IX St 


no*o* 


Numb. 


XXXI 16 


•V& 


Gen. 


IV 


9 


nofcn 


Dan. 


IV 14 


tow 


Jerem. 


LI 27 


np?0 


Isa. 


VII 


4 


nofn 


Esra 


VI 9 


nOttO? 


Hoe. 


n 4 


1001' 


1 Cbron. 


VIII 


12 


nOW 


Dan. 


II 9 


no«0^ 


TP 


Pi. 


CVH 


43 


nt#n 


IT 


VIII 26 


no« 


Ptot. 


XII 1 


^1 


Gen. 


XL 


4 


nt#o* 


n 


II 86 


noiQ 


Dent 


II 29 


T» 


Back. 


xxxvm 


7 


nOfO^ 


Isa. 


XLI 26 


i^di 


Pi. 


XLIX 11 


TWJ 


Hoe. 


XII 


14 


•op i^j 


Pi. 


LVII 8 


no- 


Exod. 


XXII 4 


n»! 


2 Sam. 


XX 


10 


*nii 1^5 


, 


CX XXVIII 8 


nby 


1 Kings 


XIV 10 
Deut 


VI 


26 


nb# 


* 


VII 10 


nor. 


Iml 


lxh i 


"HW 


2 Kings 


VI 


10 


no#i 


Hab. 


*I 6 


no-? 


Jadg. 


XV 5 


twn 


Jadg. 


XIII 


13 


notfp 


Zeeh. 


XII 10 


nocn 


Lament 


II 8 


npn 


Ps. 


exxx 


3 


nptfs 


n 


, 10 


TOW 


Neh. 


X 36 


"W3^ 


Deut. 


VIII 


2 


nbtfno 


Jerem. 


II 19 


npj 


Exod. 


XXII 6 


ns?»0 


1 Kings 


III 


6 


nptftn. 


1 Chron. 


I 36 


n^liq 


Dent 


XXI 9 


n?3fl 


Expd. 


XXIII 


21 


nos 


Dent 


XIV 6 


non 


Ps. 


LXVIII 81 


TW 


Judg. 


IV 


6 


nofr 


Isa. 


V 6 


"nop 


Mai 


n 8 


■bn ^ ^ 


Cant. 


VII 


9 


np^n 


Pi. 


XCII 2 


nw^ 


Isa. 


xvn is 


1W1 


Bsek. 


V 


6 


i^l 


„ 


LXXV 9 


nori 


Zeeh. 


III 2 


IP?? 


1 Chron. 


XXIV 


6 


npri'x^ 


Deut 


XXXII 14 


nori nasn 555 Neh. 


IV 4 


•wn 


Gen. 


VI 


14 


1* 


Zech. 


ra 


2 


TW1 


lift 


XLIX 23 


T0?1 


Ps. 


LXXXV 


6 


■•in 


Isa. 


LIV 


9 


w 


1 Sam. 


XVI 13 


TO! 


Gen. 


X 


29 


TOt 


Nah. 


1 


4 


'bz «qrfa 


Ps. 


XVIII 48 


TPW 


1 Chron 


xxvn 


82 


••ttl 


Gen. 


XIX 


82 


•be Tj/fe 


- 


XXII 16 


nwfo 


Job 


XX 


1 


** lent 


„ 


* 


so 


*itfx? 


Namb. 


XIX 17 


"TO 


n 


n 


11 


TOn 


. 


„ 


30 


**> T&XQ 


Lettt. 


XIV 68 


•tern 


Levit. 


XXV 


9 


•WW 


Jerem. 


XL VIII 


6 


"•t^a 


Judg. 


VII 8 


•*n 


Isa. 


XXVII 


IS 


npttf? 


2 Chron. 


XXXI 


14 


tpltfn 


t Kings 


V 12 


i©ie^ 


• 


Lvm 


1 


ipi#3 


2 Sam. 


xvm 


6 


^3 


G«D. 


XLIX 21 


"•? 


Job 


XXXIX 


29 


ncri 


Dan. 


XI 


26 


TT T 1 


Pan. 


IV 24 


-»*# 


Bed. 


X 


8 


ifr 


Pi. 


LXXX 


14 


TP*0 


Jmn. 


XXXIII tl 


•** 


Jerem. 


TTTT 


7 


■*w 


Josh. 


XV 


64 


isnn. 


Zech. 


XI 11 


iWfl 


2 Kings 


XIV 


26 


TWO 


Gen. 


xxxvm 


6 


^ 


Ecd. 


XII 6 


"•01 


Nnaflb. 


XXVI 


82 


*W) 


l Kings 


vn 


86 


1W? 


Iia. 


vra 10 


•w 


Neh. 


IV 


9 


■*»" 


Isa 


xxxni 


16 


w 


-in. 


Ps. 


cv 


24 


••n 


Judg. 


XVI 


to 


^W) 


Joik. 


XIX 86 


i* 


Gen. 


XXXIX 


1 


*WfB 


2 8am. 


xvm 


12 


TW5 


Pi. 


CXIX 69 


•** 


« 


xxxvn 


86 


"Tp'tJlD? 


Job 


XXXVI 


14 


•Wis 


lift. 


XXIII 18 


w 


Detit. 


XXI 


8 


_.. .-^..W- 1 


-**■».—■ 


IX 


12 


"'-■-- *w 


JttTMi. 


XXXIV 1 


1VK)W^ 


Exod. 


-xxtx 


"88 " 


^ 


Ps. 


CXXXVI 


16 


^p?l 


1 Ckron. 


III 18 


^WWT 


2 8im. 


XXI 


8 


TO* 


Isa. 


xxxin 


9 


TV*} 


lech. 


vn * 


WJ0 


Gen. 


VI 


14 


Tpj&S 


Neh. 


V 


18 


••3! 


Dan. 


V 12 


T¥*0t?fa 


Cant. 


I 


14 


*•&© 


Exod. 


XIV 


87 


TWH 


Pi. 


IV f 


"** 


Isa 


xxvm 


18 


•*$ 


2 Sam. 


xvm 


88 


tP» 


Job 


XXII 14 


•*» 


Joafc. 


XVIII 


24 


^ 


Prov. 


1 


4 


TW^» 


• 


XXXVI It 


*°p t» 


Job 


xxxvm 


88 


•*?* 


Isa. 


XI 


11 


TR«^ 


• 


vn it 


*• n»» 


Exod. 


XVI 


14 


■*?5 


Amos 


I 


14 


TP03 


Pi. 


LXXVI 18 


iip? 


Lath. 


XVI 


20 


•90 


Jonah 


I 


12 


TSQti 


Isa. 


XXII 10 


■*# 


Deat. 


XXI 


8 


TOT! 


Eos. 


xm 


8 


"«pbr 


- 


XXV 11 


•npo* 


Isa. 


VI 


7 


■w 


t Kings 


VI 


11 


*wi 


Jerem 


LI 68 


"W? 


1 flam. 


ni 


14 


TiW 


Pi. 


LV 


9 


"Q^O 


*«ttb. 


X 9 


mto 


Levit. 


IV 


80 


*? 


H Chron. 


XXIV 


84 


■TO? 


t Chron. 


xxvm « 


■■■nw 


Kara 


IV 


10 


i*w 


Jerem. 


XLVHI 


84 


•en «^q 


1 Ckron. 


XI 16 


1*}0 


1 Chron. 


vn 


86 


•TO 


lea. 


Lira 


18 


1^^^ 


2 Chron: 


XXXIII If 


•nw*- 


Bar* 


VI 


18 


*W 


Jerem. 


LI 


68 


*V1^ 


Pro*. 


XXI to 


If* 


Isa. 


Ln 


16 


••9 


Ps. 


CII 


18 


TW 


Neh. 


VII 70 


^** 


Pi. 


xxn 


18 


TO* 


Jerem. 


xvn 


6 


TV? 


Ptot. 


XV 18 


nyte& 


» 


cvm 


17 


*WP- 


* 


LI 


68 


"tnw^?i 


Jerem, 


VI 9 


t¥ia? 


t Chron. 


n 


16 


w 


Job 


xvm 


80 


1?a7 


IM. 


LIV 17 


V 


Levit. 


XV 


18 


••w 


Gen. 


xxvn 


11 


*w^ 


Jerem. 


xvra « 


nyfjn 


Gen. 


XV 


6 


Tbp^ 


8 Sam. 


xvm 


86 


•**ei 


la*. 


XUII 10 


WJ 


Job 


XXXI 


86 


■W v 


Isa. 


vn 


SO 


istn 


Ptot. 


xxvin 7 


TO 


Hab. 


i 


6 


• op ^ v 


Exed. 


XXXII 


t7 


TS^V 


Pi. 


CXX1X 7 


vp 


Ps. 


xxn 


81 


** ■*?! 


t Citron. 


xn 


48 


*^5|6 


imoi 


IX 18 


■*>• 


n 


Lxxxvn 


6 


■•* ' 


Lerit 


no 


M 


T^ 


Jerem. 


IX 21 


Tf^J 


1 Kings 


XIII 


11 


^on 


Exod. 


xxvn 


16 


1J?t6^ 


1 Kings 


IX 16 


'en TJtn 


la*. 


XXXIV 


4 


TWO 


%xra 


IX 


8 


*tW? 


Eaek. 


X 4 


■*W1 


Ps. 


XXVI 


7 


*to^ 


Ktrth 


IV 


10 


TPW^ 


• 


XLII 9 


-»*000 


» 


XL 


6 


•HHW • 


Eecfa. 


XIV 


10 


nwf9^ 


1 Kings 


vn 12 


K01 


* 


LXIX 


29 


iWD 


Ps. 


CXLI 


a 


TTI? 


Bxed. 


XXXVIII 80 


•vrtn 


1 Chron. 


IX 


28 


"TO?* 


Gen. 


XXIV 


20 


ym 


1 Kings 


VII 18 


^vn^i 


p 


XXVII 


24 


«WB 


Ps. 


Ln 


4 


•«w 


Prov. 


m i 


•* 


Kutnb. 


XXIII 


10 


•WO* 


Ban. 


XI 


40 


"l3?Wa7*1 


Gen. 


n » 


T, 


, 


XV 


12 


"TO* 
no 


Prov. 


IV 12 


T¥! 


1 Kings 


XVIII 


81 


iet?&5 


Judg. 


II 


1 


"•» 


Isa. 


XI 18 


^ 


Ps. 


LXXIX 


13 


TO?? 


1 Kings 


XX 


38 


••w 


Gen. 


II 19 


Wi- 


Gen. 


XLI 


12 


"W T 1 


« 


„ 


41 


■•w 


h:x. 


XXIX 16 


ny?.} 


Exod. 


X 


2 


■w?fi 


Ps. 


CXLVII 


16 


'"^W 


V,,,, 


XII 1 


TO, 


Deut. 


XVI 


9 


190$ 


Eaek. 


xxvm 


18 


••^ 


Gen- 


II 7 


TO3 


2 Kings 


VIII 


6 


■W3 


„ 


XLin 


22 


"V 70 b A 
556 
1 Sam. 


XXIII 38 


Numb. 


XVI 13 


Hob. 


in 4 


Pi. 


VII 1 


1 Chron, 


V 6 


2 Kings 


VI 82 


Ptoy. 


XXHI 19 


Ps. 


XLI 8 


Numb. 


I 13 


Deut. 


XXXni 24 


2 Kings 


XIX 12 


Prov. 


III 18 


1 Chron. 


XII 36 


Prov. 


IV 14 


Jerem - 


XX 16 


Levit 


XV 7 


Mieah 


III 3 


1 Sam. 


IV 17 


S 8am. 


IV 10 


„ 


XVIII 31 


Prov. 


XXV 20 


2 Chron. 


XXXII 21 


Isa. 


XLV 2 


Ps. 


V 9 


Isa. 


XXVI 1 


Job 


XXXHI 27 


1 Chron. 


II 18 


ProT. 


XXIX 27 


IM. 


XLV 13 


Ps. 


XXV 21 


1 Kings 


IV 6 


Prov. 


III 6 


» 


. XV 21 


Numb. 


XXIII 27 


1 Kings 


VI 35 


Prov. 


XI 24 


Josh. 


XX 8 


ProT. 


XI 5 


Judg. 


XIV 7 


Esther 


vin 6 


Eccl. 


XI 6 


1 Chron. 


XI 6 


Is*. 


xxxvn 12 


Dan. 


I 8 


„ 


VII 4 


Deut. 


XXVni 49 


Neh. 


X 89 


Exod. 


XII 3 


1 Chron. 


XXIX 12 


2 Chron. 


I 12 


Ps. 


XLIX 17 


Job 


XV 29 


Rath 


I 4 


Deut. 


XXVI 12 


1 Kings 


VII 88 


Prov. 


XXII 1 


2 Chron. 


XXXI 12 


Deut 


XIV 22 


Prov. 


XIII 7 iaan T0 


Ptot. 


XVn 27 3VC Tjri ' 


Isa. 


V 28 


T¥3 


TT$$0 


a«nA 


VHI 22 


"■PI 


Lament. 


II 4 


Tp 


TO 


Amos 


vn 14 


Tp.1l 


Ps. 


xxxn 7 


T*D 


* 


Job 


xxvni 8 


^ Tpin 


» 


cxvm 6 


T¥$ij 
Jerem. 


XVH 10 


on llph 


Isa. 


LX 21 


T# 


1 Sam. 


XX 12 


ym 


Dan. 


V 18 


•on T^TD^ 


Job 


XXXVIII 16 


TpWP 


» 


III 9 


•* TWPttft 


turn 


„ 


XI 7 


TpTO 


Prov. 


XXIV 12 


T#» 


Ttffl 


Prov. 


XXV 27 


Tpni 


Isa. 


XI 1 


*npi 


W? 


Eccl. 


XII 9 


Tjitn 


■ 


XIV 19 


T*3? 
Tfctf? 


"wflfr 


Jerem. 


XLVI 23 


w 


Prov. 


II 8 


-tyvhw 


Ps. 


XLIV 22 


W- 


Dan. 


XI 7 


TV50 


Tfl$9 


Job 


xni 9 


TpH! 


Gen. 


XX 18 


Tia> 


Ttfkjo* 


* 


VIII 8 


TRO^ 


Jerem. 


XX 9 


TVX? 


nW» 


1 Chron. 


XIX 3 


Tpni* 


Judg. 


XVIII 7 


TVS? 


Tfcs 


Zech. 


XI 13 


WP 


2 Chron. 


VII IS 


Tto?$ 


Tfc}3 


Ps. 


XLIX 8 


Tpn 


Job 


IV 2 


"*p 


tHW» 


Buth 


n 3 


Tp'.l 


Deut. 


XI 17 


T3#l 


tipoo 


Ps. 


LXXII 14 


Tpni 


Prov. 


XXX 16 


TVJn 


tw?p 


1 Sam. 


xvni so 


Tp'n 


2 Chron. 


II 6 


T$?- 


mw 


Ps. 


XXXVII 20 


TP*3 


« ._ 


XXII 9 


•nfi 


Levit 


XII 7 


Tp£& 


Prov. 


XXV 28 


TWO 
Job 
Numb. 


XXX 17 

XVI 14 


Tpj 
TjW 


1 Chron. 
1 Sam. 


^XJX^H 


___J^£- 


XXI 8 


tw; 


itfin 


Deut 


VII 14 


TO 


Dan. 


XI 6 


•TSBJ0 


n«h» 


Josh. 


XI 9 


TJ22 


2 Kings 


IV 24 


W 


1W;. 


1 Chron. 


II 27 


TRW 


1 Sam. 


XV 23 


tsw 


i^» 


Lerit 


XXV 47 


TWfr 


Isa. 


XXVm 20 


^» 


i#v 


Zeph. 


II 4 


Tp?© 


Ps. 


CII 24 


T«p 


t#* 


Joah. 


XI 6 


Tpj?I? 


Mieah 


II 7 


**R9 


•WW 


J«dg. 


VIII 10 


TJ3TJ33 


Prov. 


XIV 29 


T*p* 


T0W 


Numb. 


XXIV 17 


TW 


Levit. 


XIX 9 


Tift 


ha. 


XXII 6 


TpTP9 


1 Sam 


VHI 12 


Tift 


Ps. 


LXXXIX 34 


Tptf* 


Exod. 


VI 9 


TtfpO 


T«ft 


Isa. 


XXVni 16 


Tj?l&1 


Deut 


XXIV 19 


Tfcpfl 


"WW? 


Jerem. 


VII 4 


Tpito 


Job 


XXI 4 


't* Tvpn 


T^O 


Mieah 
1 Sam. 


II 11 
XV 29 
Numb. 
Dan. 


XI 23 
VII 1 
Ttf!iji 


Gen. 


XXI 23 


Tptffl 


Deut 


II 9 


T*? 


Tihpi 
T 


T#?1 


■n 


Isa. 


XXII 6 


T* 


■w«? 


Levit. 


XV 3 


•n 


Numb. 


VII M 


Tp? 


T#" 


Dan. 


XI 36 


TT?^ 


Eaek. 


XXXIV 12 


T»* 


T^^5 


Ps. 


XVHI 27 


TIW? 


1 Chron. 


XII 40 


TJW 


TfcO 


2 Chron 


XIV 12 


T^ 


Dan. 


VUI 26 


Tgicn 


T#? 


2 Kings 


IV 86 


TTtrji 


Exod. 


XVI 7 


Tj3iM 


•wwo 


Gen. 


XXVI 26 


TW 


Ps. 


LV 18 


TPA 


Tfr?3 


Isa. 


X 26 


TT1T1 


Ezra 


IV 1* 


Tp5! 


Tfety? 
LXIV 6 


Tfrtp 


Job 


XI 17 


Tpjha 

Tp^l 
Tp^ 


•n^rn 


Zeph. 


II 14 


TTtBH 


2 Chron. 


XXXV 12 


T^xn 


2 Chron 


XXIX 28 


Ttftfp 


1 Kings 


VII 29 


Tttf! 


1 Chron 


VI 18 


TTftWjO 


Ps. 


XXVII 4 


TtfR 


Isa. 


XXII 4 


TT?S 


Job 


IV 20 


' Tj£0 


T%fl?3 


Hos. 


IV 16 


TTp 


1 Chron. 


IX 16 


Tp$p31 


Tfcyi> 


Job 


III 8 


mb 


Ezra 


V 17 


TpW 


TtW^ 


Pro*. 


X 12 


Tljtt? 


1 Kings 


IV 9 


TpT 


t^to 


Job 


XVII 8 


TTfrtf 


2 Kings 


IX 25 


"TP1» 


Tt^eoi 


Numb. 


X 9 


i^cn 


Isa. 


XIII 15 


TRT. 


Ttn?i? 


Levit. 


XVIII 18 


TT#> 


Numb. 


XXV 8 


TpT»1 


TtfSflO 


Esther 


I 22 


"IT£ 


Prov. 


XXV 17 


TR" 4 ! T3pn nm-i 557 Ezek. 


VIII It 
vm 


Eeel. 


vm i 


Job 


XXXIII 26 
vw 


Dan. 


VII 16 


Ha. 


XIX 22 
T0W1 


« 


V 12 


Esther 


I 14 
TQ# 


* 


r 16 


Gen. 


XLI 12 

. 15 


2 Sam. 
2 Kings 


XV 1'2 
XV 30 


Ruth 


II 14 
*K*Q 


Jerem. 


LI 63 


Isa. 


XXIX 14 
"»^5Pn 


Job 


XXXIX 10 


r» = is 
„ 


XXXVIII 81 


pnawi T Hpi H ro n 


Neh. 


in 38 


2 Sam. 


XIII 37 
iwwi 


2 Kings 


IX 14 


2 Kings 


XVI 6 
own 


Judg. 


V 1 


Jerem. 


XXXI 40 
ma-#rr 


Prov. 


XIX 19 
n&n b*$ 


Cant. 


n 17 


f» = 16 
Gen. 


XV 10 
$r> = 


r> = 17a 


Isa. 
Gen. 


LVIII 6 
XV 9 


Exod. 


V 21 
XVI 2 


mi? kt 
limn pa *a ^ 


Ps. 


LXXIX 11 


Levit. 


XIII 8 


Ezek. 


X 1 


runna n w-fio 


1 Sam. 


XV 15 


Zeeh. 


XJi. 1* 
utvbv mrpi 


ProT. 


XIV 23 
\ 


, 17b 

■Ml 7]? VM ^ iTWl p«6 to 


Eccl. 
Prov. 


III 19 
XXI 5 


xoi. 


r 21 


> BBtt^l DD^P m«T KT 


Ps. 


CVI 11 


Levit. 


f 
XVI' 2 


mean ^p run* 


2 Kings 


IV 7 


Zeeh, 


IX 14 


PIltT 


orrTP nvn 


Gen. 


XLI 8 


Is* 


LX 2 


■tut 


■pto rnaai 


* 


XLIX 4 


E*ek. 


m 28 


nrpan ^>k 


loan mpsn 


Esther 


I 10 


.„ 


X 22 


w*n icm o»»n nan 


Job 


XXIV 16 


n* = 18 
Ezek. 
ProT. 


vm 8 

Xn 26 


IWITQ "Di n* irn in hi net? 


* 


XVII 7 


Ga&. 


I 9 


6 


n*W 


Job 


VI 9 


Esther 


I 14 


* 


tfi 


Eeel. 


II 16 


G«n. 


xxx vm is 


6 


WTO 


1 Sam. 


XXX 27 


Exod. 


XXXIV 3 


* 


Kit 


Josh. '"~"~ 


> xxm 12 


Job 


XXVIII 27 


* 


&VJ 


Dent 


XXVHI 64 


Exod. 


I 16 


6 


rwi 


Job 


XXXVII 1 


„ 


VI 3 


*> 


«n« 


Jndg. 


VIII 20 


* 


XXV 40 


^ 


»r» 


Levit. 


XIV 17 


Isa. 


XXX 30 


b 


nyi! 


Job 


XXXVI 2 


1 Kings 


xvra i 


b 


nfio 


Esther 


I 11 


Eeel. 


II 24 


b 


■"uncn 


Prov. 


XXV 20 


Numb. 


XXII S3 


b 


*yrm 


Jerem. 


n 22 


B 


XII 8 


b 


ran* 


Exod. 


XII 10 


Dent. 


IV 28 
I 33 


b 
b 
Levit. 
Prov. 


XI 21 
XXV 23 


Ps. 


XUI 8 


b 


«*nn*i 


Esther 


IX 31 


Judg. 


IV 22 


b 


jmn 


Ps 


LV 18 


1 Sam. 


X 14 


b 


n»n« 


Esther 


VII 7 


Ezek. 


VIII 6 


b 


ntfKi 


Jerem. 


XXXVI 19 


Deut. 


XXXIV 4 


b 


*pwW 


Job 


XXXIV 22 


Gen. 


XVIII 16 


b 


nw 


1 Sam. 


XX 24 


Job 


XXXIII 21 


b 


™1 


Prov. 


XXII 3 


Eccl. 


XI 9 


b 


wibp 


Isa. 


XXIX 16 


Exod. 


XXXIII 18 


b 


win 


« 


LIII 3 


Hab. 


I 3 


b 


WJfl 


Gen. 


XXXI 49 


Micali 


VII 10 


b 


*W 


Ps. 


LXXXIX 47 


Prov. 


XX 12 


b 


n^i 


2 Chron. 


XXXIII 19 m tp9 

•n^tt . 

in 
■w 
■w 

■tfn 

Vflc/f 

npb 

nfonio 
IK 

TO 
x» 

nop 

W] 

nom n«wn 558 rftrfa - r*rn napn Hab. 


HI 10 


P«. 


LXXVII . 17 
17 Cant 
Lament. 2 Kings Jock. 1 Sam. 
Esther 

2 Cbron. B Sam. VI 9 

I 7 X 24 

XVII 26 

VI 32 XXVI 28 

VI 9 

III 7 

I U 1 Chron. XXI 26 

2 Chron. XXVI 6 

XII 7 Gen. xxiv 


30 


xxxm 


10 


xx xm 


10 


XXIV 


80 


VIII 


14 XVII 

V 

XII XI 

II 

XXXUI XI 

X 

xxxm xxxm 
m in 


18 


V 


17 


VIII 


16 ■rn - 28 0*3 29 pmooi mips '3 **p&l 
onn ifar -pm 

D*0 *pm 
13 '3 

rmwim ni33 mm 
fa ipn# onic mm 

pm30*oi '31 '3 DrPfcTiO 

mm t3 nnn nam oromn 

nfan »nn oromn 

p rbo »3 
^ = 30 

pfTOOW 1 '"TO '31 71 TD '3 "T '1NH 

•pr mm mn *3 i3*m im nom 

ijnn Sk im um 

♦or >3r fix *rom nm 

rr '«> ">na 'a yiOK '3T3 nmn fin DK 
•K^» = 31 

pmooi t>n im 60 '3 '3 nWlJ 

imr o ttt mrni 

ovAan mmn 

TT333 »3 mm ITWp'l im 

3^ = 32 

prratwi (rotwrn] **03 -ion a rift*)? 

nnn ♦ . . nms >mi 

orb* *3B nma 

W1 TT1 *fai *3 p3 '3 '31^0 

cmtVr >3B nmn 

nnn n* roro 

Wii * Smtn y?o mms *mi 

yb = 33 

'o*oi 6oi a rtterpi 

Kr tit nit bm? nuroi 

tamo n« pn rnmai 

1W33 o mm iTfeTEW m proo>oi 'rotao *non '3 Tticb 
• '33 lis *Tttm faaon nm mm n* nm& mm w 

19 rip* wk fai "A mp* no nmS 

T^ = 34fc 

.proo'Di wi 'j rtc6 

6 mrn n» nrt mm m*i 

6 r*wn ra n*c6 fat* 161 ptcn pr n« nasi 

20 >3m» »6 >3 *3B n* nm^> fain t6 nom 
n*^ = 35 

-3 wri# n*n^ 

50 130 n« rimS fain 16 noun 

is '30 fW fllK^ "JX33 r^ = 36 "3D'D1 '2 nliTT^l 

mi3i ^»r ^3^3 '3N irnoK 

'3« »n>m iwk mn 

nosn np"rt ^33^ nn *nn3 xm 6 

„ 32 

* 53 

56 pmo'Di tnB3 fc<Dp*1? 'T rHJTT! 
-^p fron nmi 

nm» om 
nm dki 20 xm Gen. 
Jerem xxxn 
xxxix «*3 = 21 22 18 Prov. 
Dan. 
Ps. L 

XXXI 8 

LX 5 

XXVI 12 

VIII 20 

X 14 pnwtn f n ir^TJ) 
n«nvi pop 

V3*P3 nor 

ran ^m 

nt^on nvB 

ipn^ tb 

'np3 '3 OtjTJ 
dki i»K3 3pr> nan 
imp*nc oNi iwm *mi 

pn3DDi D>3in33 'on 'n 3HW 
33: mm dk ( 

"3T 

rwp *[or 

V3»r3 DDn 

^«n 

'»-nnn o niWTim proow *>n3 ^lI^ , V , ^ , ! 3'Q3 ^ns p^lTjl H^l QW33i »nm« ^3 
Kumb. xxvii is b* neoioi nn» nmni 

2 Bam. xvin 2i nmm iw« "f^b l3n^S 

pnso^D') HTf w JTD3 bn pnrnai oovp fat 
ps. xxxi s »3T n« mm -new ». 


L 


18 


ior pro 333 mm cm 


Prov. 


XXVI 


12 


1W3 osn *>>« mm 


Dan. 


vm 


20 


mm to* ^wi 


Ph. 


LX 


5 


rwp -[or n^KTH in 
X 


14 


T3 = 24 

pn30*oi 'nps '3 pn$ TWI 


Oen. 


VII 


1 


mn mn3 >30*> pmt wi -jm^ 


Pi. 


XXXVII 


25 


unn atw pro *rom*fo 

n-3 = 25 

pnwoi 3'v W<Tj 


Exod. 


XII 


13 


DTim 


1 Rum. 


XIX 


3 


f? »nT3m no 


Eaek 


XXXVII 


8 


d*Y3 on^r nim 


„ 


XLI 


8 


tvsb wrn 


Ecd. 


II 


18 


nosrn pm w 


„ 


III 


22 


310 f»K o 


„ 


IV 


4 


i?or fa nK 


„ 


VIII 


17 


nt?ro fa rut 


Efltker 


VIII 


6 


vinm faiK n33»« «a 


w 


„ 


6 


13 '3 


Dan. 


X 


7 


nmon nx ns*? Smi *m 


" 


XII 


5 


tannK o'3«? nam 

T3 = 26 

^oi a T>n*n 


Gen 


XLIV 


28 


mn ir rmm 1A1 


D«ut. 


xxxm 


9 


101**71 V3>6 10Kn 


Dan. 


VIII 


7 


^»«n Sick r*3o TH^K^ nm wpn ninJi-Tina Jonah Gen. Levit. 
1 Kings Jerem. 
Job I 21 

. 26 

• «1 

VI 13 

III 10 I 10 
. «1 Gen. 


VI 


6 


• - 


XXIX 


31 


Dent. 


xxxn 


19 


Exod. 


in 


4 IX 84 
XVIII 59 xn s 

X 18 Gen. 


xvm 


21 


Exod. 


in 


s 


w 


IV 


18 


Dent 


ni 


86 


1 flam. 


XX 


89 I 4 

• 1* 

. n 

xxni is 

XLIV 4 8 Kings 


v * 


20 


Ps. 


LII 


8 


„ 


LXXXVI 


17 Is*. 
Jerem. 

Cant. 
Ps. 

1 Sam. V 19 

V 18 
XLII 14 

VII 18 

XXXVI 10 

X 14 Gen. 


XXXVII 


80 


2 Kings 


VH 


IS 


Isa. 


XLI 


88 


• 


LXVI 


5 


1 Sam. 


X 


14 o^un orann n* 

p«n mn m 

iron m» 

nnmw mm pun nx 

orrapo rw 0W333 in 

rro = 48 

w nwiaa n MtTS 0^6-5 K"in 

p« nra^ dvt^k vnp^ 

wtn finn innrn 

man pa ^nanfci nWm ova ^wn^i 

D'Vun nronn n* nv^x iron 

■TO = 49 

pmoTO "Tina n nW H"J?1 

pita oTun mrvnai >a mm m 

noni nx nncn m6 rotw >d mm inn 

dido pion mm m*i 

♦a mm mn '3 = 50 lt"3 = 5i Vi = 52 om» ^r ton unn 
o*kn ,-nrn nam 

pmaDro *np3 'a WTfl 
Trot >3*? ranai 

pm:o*Di *npa 'n rUHW 

nmin m rmn 

.roran ic mm 

on*D3 TwmfHi 

roran k* rraam 

R3 ne^DK 53 prrco»Di rtwprmi W3 i»3 n N^T 
mpo nn mm mm 

fWDOj 
ito 

Ti = 5* 

prraow *npa toi 'a ^TJTI 

win ?to w rot rrpe 

im^i D*p**nt *w 

nnami wra mm pmK >a wan nor imn TT3 = 55 1*3 = 56 praam *npa ?i rBTP 

ononn 

mma wna 

onaca pn *a 16 

nzpscn 

■rat nmi puta 

p*>a rainJiTm 
pnwm "i ntypi 

vna^n vm no nrnn 

rnrai nrtoji 

nm rural mnwx) 

nannars mrui 

pK >a tHflpl im 2 Sam. 
Isa. vm * 

. 15 XXIV 17 
XXIX 88 Gen. 
2 Kings Exod. 
8 Chron. 
1 Sam. Gen. 
Ps. Exod. 
Ps 1 8am 
8 Kings 
Eaek Gen. 
Exod. 
1 Chron. 
8 Chron. 
Job 1 Sam. 
Jerem. 
Lament. XLIV 81 
XXIII 29 XIII 17 

XV 9 

XVII 84 XXXI 60 
LXXXIV 10 XXV 40 

cxxvin e 

CXXXIX 84 XVII 42 

V 21 

XVIII 14 

- » 28 

XLII 16 XLI 38 

V 21 

XII 17 

XXIV 22 

XX 17 XXIV 1* 

XXIII 18 

III 60 xvni 2 

2 
XIX 1 I 4 

» 10 

* 12 

» 18 559 

vb = 37 

pmooi wn fcmn] -won 'a *>t\¥r$ 

pma mmn 

rot bwn n* »roro vm 

rr*> = 38 

Tiaa^Di o irmrjs 

•bo 1^ -en ^K^JDH '*>n w -on «« 
B5-^ = 39 

*>di »6d *rm wn i in&*13 
iwn pit o irons mm 

itolnna TT»a Vim0*l iVTOTD ^»o tm wr ^ 'j oriin? 

uyn nx mno n^»a 
"^ xs» whx mm '3 3»D = 42 a DTft* TOT 
dvAh nm imjo nrwaro nwn mm 
. 733^ on3 nmi 
330? *[yt ♦ ♦ • mm ■ya = *3 »n«6»n nan 

psn Hnn , tm3 cpn 

nwn 161 mnn 

iwb v3& 3vn nun 

via n« nm 

T"0 = 44 

pmocn jnVo ttti'Wo nn rmpo n -ITT! 

njn© kt nnm 

Mrn D3^p mm m» 

nam 'wrnan v6n m» 

cnn mm nm 

niAca n» b* 

•TO = 45 

prnffl^oi ran '3 M"3?) 
73*31 T3*3 B©sn p*t3 mm mm 

iTKT T1D3 *Tt3P *0 ?3 

mm m epp»» *m 

ro = 46 

D.TT3tt 
13^3 

m - 47 

Twn HH 

o*on mpoVi 

pnn Ksnni 

di»3 ^roVi 560 air - mnn bpn ro = 67 Exod. 


XXXIV 24 


Deut. 


XXXI 11 


Isa. 


I 12 Gen. 


XXII 


14 


Exod. 


XIII 


7 


„ 


- 


7 


„ 


XXIII 


17 


■ „ 


XXXIV 


23 


Deut. 


XVI 


4 


T, 


. 


.*• 


« 


- 


16 


Judg. 


V 


8 


Zech. 


IX 


14 


Isa. 


LX 


2 


Pb. 


LXXXIV 


8 n"D = 68 '3 rmi? 

vk iom 161 
nimb i«an *a pmatroi *npa y» HiJT 

rorv mm inn 

tan* ni*a 

i3'3 

"WW *|S ilKI' l6l 

mm owe nte 

13 '2 

nam nn* dk po 

.nirv omSp mmi 

px hdd» T»nn ran v 

p*atn o*nSn bx 2 Sam. 
Ezek. P». 

Esther XV 27 

vm e LXIV 9 
I 14 Gen. XLV 12 

Deut XXVIII 32 

2 Sam. XXIV 3 

1 Kings I 48 

Isa. XXX 20 

Jerem XX 4 

XLII 2 n = 57 

twi 6o m t>n 'K ^ fUjhCJ 
n3» nnx nmm prra Sk ^on ">w> 

m = 58 

pnaDDi "» to im 71 to in '2 ^ 

nm ^3 imam 

Y?on *3D »m 

B"3 = 59 

pmawi 'np3 t DIN 5 ! 
po'aa »nx wi mm dsot nam 

IttK DP 1 ? D'3n3 7H331 *p33 

jn^K mm p|dvi 

f>an iox n33 D3i 

•pio nx mm *]W vm 

ii3aS ^m wi 

liTOT ^>X IIDXn 
T> - 60 

XC 16 


.t"D = 69 


ybvs *p3P bx 
pn»30*oi 'np3 '3 N*j*5 


Deut. 


III 21 
XI 7 

IV 3 


*»di 'So '3i 'on # 3 'i nivhri 
rwim n*i 

D3>3^ '3 
1TWJ ^^33 


Gen. 


XII 7 
Di3x bx mm rti 


Eccl. 


XII 3 


ni3i«3 nimn 


- 


XVII 1 
XVIII 1 
own [3 

mDO '3^X3 


NT) = 


61 


'3 ^ n^n? 


„ 


XXVI 2 
n»»i*o nn bx 


Levit. 


XIV 35 


•b 1WK »C1 


„ 


n 24 
nWa vbx mm xin 


Jerem. 


XXXI 3 


^ nm3 mm pinio 


* 


XXXV 9 
app» bx omSx xti 


3*D = 


62 
Exod. 


XLVI 29 
III 2 
IDX'1 

»x n3*?3 v^x mm • . ♦ xm 


1 Kings 


XI 9 
■pmoDi mips 'xap '3 tUf&n 
bwb vb* 


Levit. 


IX 23 
brv* k^t 


Dan. 


VIII 1 


nbnna ^k nmsn 


Numb. 


XX 6 
tan 


pmoDi njjnjn ^ 


Dent. 


XVI 19 
XVII 7 
XXXI 15 
Sipn 

Snpna 

Sixa 


Gen. 


xn 7 

XXXV 1 


3'D = 


c 
63 


D13« 
3pr 


Judg. 


VI 12 
•pAo 
n-nnraa * 


"> Dip -^inK 


miw M»a p,13DD1 mips 71 i^jT^f] 


• 


XIII 3 
ybn 


Levit 


XIII 7 


nnDDon 


2 Sam. 


XXII 11 
33m 


ii 


19 


prwn 


1 Kings 


IX 2 
note bx 


1 Sam. 


I 22 


nim »3C nn ,iKi3i vrwam 


2 Chron. 


vn 12 
TV3m 


Jerem. 


XHI 26 


l^p nm3i 


Ezek. 


X 8 
D'313^ 


Prov. 


XXVII 25 


Ktri n«i3i inm n^3 


„ 


XIX 11 
in333 mn 


1 Sam. 


X 14 


pn '3 rHH31 *rni 


V = 70 


n&orn im '3 runci 


Gen. 


VIII 6 


Y'D = 


64 


p.13D'D1 '»1p3 1 ^T|3 

onnn *rm im3 


Levit 


XIII 67 
tip nmn dxi 


2 Chron. 


IX 11 


Di13 1K13 kSi 


Isa. 


XLVII 3 
■jmip *?an 


2 Kings 


XXIII 24 


D'srT.i nm msxn n» D3i 


Gen. 


I 9 
nravt 


Cant 


II 12 


pi»3 1K13 D'33C3i1 


H"V = 71 


*np3 '3 n$ys 


,TD = 


65 


'3 nkyfr 


Levit 


XVI 2 
mean ^ nxix pra '3 


Judg. 


xin 21 


ni3D 


1 Kings 
Ps. 


XVIII 16 
XLII 3 


3*y = 72 


iAx nxix ovn >3 
&nbx ub n*rj»y) im 

p.T3D'Dl 'n W'V 


1 Sam. 
Levit 


III 21 
XIII 14 


It) = 


66 


1^03 

pnuo^oi i nwnn 

13 nimn dv3i 


Ezod. 


XXin 16 
»3D ixi> n&i 


2 Sam. 


XVII 17 


itev K^ '3 


• 


XXXIII 28 
*D3 fix 'mom 


1 Kings 


XVIII 2 


3«nx ^ 


* 


XXXIV 20 
"*- non iodi 


Ezek. 


XXI 29 


D3»mxtsn KDpn wi- *rn 561 rr& = 85 


1 Kings 


VIII 


8 
mrmn im» rti 


proD*n nmna "ion im 6a *m 'a n VjH 


2 Chron. 


V 


9 
"^ Tram 


Dent. 


IV 86 


b»rAnn mn mm '3 rwnb nmn row 


Dan. 


I 


13 
fac^> »in im 


Eiod. 


XXVI 80 


'Sts to n»mn wk todvds 

rt = 86 

P?WD1 "IDD m '3 ^3W1^1 
[rrVi = 

W = 73 


ass **£ »ftn i> nut pnJ 
'a'D'i nitnpa i *TJQ 


Dent. 


III 16 


put *m Tjn irtan p >nna nafa ^avnfa 


2 Sam. 


XXII 


16 
nnae i^a» cp^pntimn 


Josh, 


I IS 


■mn nvaan B3V ntnVi na^n >a3imf?i 


Ps. 


XVIII 


16 
ana *p*tt imn 
1 Rings 


VIII 


8 
errpn p nnan WW) imn 


ro = 87 


2 Chron. 


V 


9 
n^i rom 


ww ^ nfo 'EflHrfo 
TP = 7* 
Dent. 


III 16 


lrtan p »nna 


'naD«i *®D3i a nijnjn 


Josh. 


I 12 


mwen aatt ncr6i 


Gen. 


XII 


7 
nsra dv pn 


rro - 88 


„ 


XXXV 


1 
nman ^ 


oti i ^ 
[at) = 62 *wh pri f apa mrHO np m mo\ 


Gen. 


XVI 13 


rtn oan 
w ' 


n I* 


ittaf? mp 
rvy - 75 
B 


XXIV 62 


IKS mas 


Gen. 


XII 


7; 


xxxv i nnpa 


wViSra runsri rwma hi 


„ 


XXV 11 


prar am 


1 Kings 


XI 


»i 


Dan. VIII 1 


JOpa flayiW fmp ki 


1 Sam. 


XVI 12 


varan rfcm 


, 


Job 


vn s 


*awnrt 
rv = 76 
Gen. 


XVI 18 


i" 1 VI ^ Ann nm 
tdto n*ici vto tp 6a 'a 


B*D = 89 


Nah. 


III 


6 


T*P 


mateai -ppa am wmm 


'naa*n •mro 'a DJO 


Cant 


11 


14 
nuo T*mai an? t^ip o 


Numb. 


XXIII 22 


Dm rwma 


Dan. 


I 


18 
nmavia^na fart unn 


» 


XXIV 8 


amnasnna 
[lTW 


58 »56 fWTD 15 nw pnrJ 


Dent. 


XXXIII 17 


naa* dw ana 

'X = 90 
rr = 77 


to a warp 


«WD1 1 DIK") 


Jerem. 


XI 


18 
mmn ^aymn mm 


Numb. 


XXIII 92 


nwnna 


n 


w 


19? 


; Ps. LXXI SO 


epto r333 *3m 


„ 


XXIV 8 


nam 
Dent 


XXXIII 17 


mp on >aipi 
rrv ■ 78 
Pa. 


xcn n 


•Vo'nna iJTp DWD DWI 
wi ■to m win 'a DlWyi 


tnt = 9i 


2 i'ings 


XX 


16 
•paa nn na nann 


pmaa'ai 'a D^tT) 


Isa. 


XXXIX 


4 
•bD.Tnn riani 


Is*. 


xxxrv 7 


otam .TTTI 
»«? » 79 
Ps. 


XXIX 6 


D'om p iaa p*m faab 


wdi 6a 'a niK*^ 


a*x = 92 


Dent. 


m 


24 
nAnn nmt 


pnaaoi nnpa p to *t ffiDKI 


Esther 


i 


11 
earn 


1 Chron- 


VI 68 


TDW HBOD"! 


» 


IV 


8 
•wan fw 


„ 


» 6& 


a*o*n nan ^ n&BBI 
'D = SO 
Job 


XXVIII 18 


van mam 


wbi *a ^IKTI 


Prov. 


XXIV 7 


mean bwb 


Exod. 


IX 


16 
•jnmn 113^3 


proom nbH^ to 'n 


Ezek. 


XL 


4 
nan nrnon nammn 


Deut 


IV 48 


ivanx 
IfD = 81 
Josh. 


XX 8 


nmri riam 


w\ a arw 


Ezek. 


xxvn 16 


-raw nomi 


J*dg- 


1 


24 
nwi iroa mt na iamn 


rx = 93 


Pa. 


LXXXV 


8 
fian mm namn 


pnaaai p to i DID^ 
3-D = 82 
1 Sam. 


XXX 27 


aaa niana wkVi 


prraa*Bi '3 VTUTQ 


Ps. 


XVIII 28 


man dwi 


Dent 


XXXIV 


1 
pun fe n« mn* inmn 


Prov. 


VI 17 


mai aw 


* Kings 


VI 


• 
aipan nx inmn 


Ezra 


X 29 


man ^*«n 
xn = 83 
2 Chron. 


XVIII 19* 


ewi nam nj^j niD^a ton ton 


pmaa'ai *»np3 '3 Tl#% 


» 


XXII 6 


■jbn ansan oa 


Gen. 


xn 


1 
fn«a ^ f» 


'on iKtn 


Zech. 


i 


9 
.-Ak nan na friK *aK 


TJt = 94 
TD = 84 
pnaeai -! V&HTl 


'3 ttOTtt 


Dan. 


IV 2 


'aatorm nnn ato 


Ps. 


L 


23 
*pn avi 


n 


7 


♦tan ntm 


1 Mieah 


vn 


16 
Tni«»a»3 71a 562 ttth - nftn aopn Deut. 


IX 


13 


* 


XIII 


30 


1 Sam. 


XIII 


17 


2 Sam. 


XV 


32 


2 Kings 


XXV 


18 


Ezek. 


X 


11 


Isa. 


VII 


20 


„ 


IX 


14 


Ezra 


VIII 


17 


1 Chron. 


V 


7 


n 


XII 


3 


» 


- 


9 


T, 


IX 


17 


» 


XXIII 


11 


» 


• 


16 


r 


« 


17 


2 Chron. 


XIX 


11 


* 


XXIV 


6 


n 


n 


11 


i. 


XXVI 


20 


r 


XXXI 


10 


1 Chron. 


xxin 


18 


» 


» 


19 


r. 


XXIV 


21 


„ 


XXVI 


10 


„ 


XXVII 


3 


I Sam. 


XIII 


18, 1 


2 Sam. 


III 


8 Deut. XXXII 33 

Judg. VII 26 

IX 37 

1 Sam. V 4 

XVII 67 

2 Sam. XV 30 
1 Kings X 19 
Isa. VII 9 

» 

VII 8 

Prov. VIII 26 Jadg. V 80 

X 18 

XI 8 

• » 

y, 11 Namb. XVII 18 

Deut. XXVIH 13 

XXXIII 16 

XXVEI 44 

Judg. V SO 

X 18 

XI 8 

9 

» 11 vb* wmi nbvri nm 

Iprn ik mnn ranx Kin pro 

rrrwm Kin 

win iv ki in »m 

win jns nn» nK o'nsts 31 np»i 

Win ilOD' ItfK oipon 

o'Soin wi win nK 

K1H D'3D KltWI jpt 

win iik Sp 

S»WP ram 

itjmK rain 

wn rmap rain iw 

oibw DiTHKI 
win nrn vpi IV 10 
VII 15 II 32 
VII 1 1 Chron. XVI 7 

2 Chron. XIII 12 nnn run 
b*nr\ noK >mi man* 

,TX = 95 

proooi '0 HtPKl 
Kt&e Kin 

rmn n?n 

•\nt = 96 

Ml = 289 tf n pp^ pp K TO '3 EttO 

nt = 97 

pnonoi mip3 '3 tP&Cfi 

wmi ttt fro TK 

pwiwi -vi vanDi nviton wo iodp nam 

nnt = 98 •p = 100 K"p yp = 102* ttTKin ^KUtt 


pnOO'DI '3 tftfHI 


rain n»3ni 


1 Kings 


II 33 


~*i* W!31 


rain pa mnoK 


„ 


VII 35 


noiaon WK131 


mrvb -j^an Kip'i 
B*tt = 


= 99 a 


K'3» run wi 


proo'Di k w ^ ^hn 


rain jna innrr 


Levit. 


I 8 ' 


pnK '03 131P1 


innrp vb* iok'i 


- 


VIII 20 


nm nopn 


rain n'oSff 
IX 13 


vb* wann 


rain inn* 


. 


XIII 30 


|p?n ik 


twnn imam 


1 Sam. 


XIII 17 


noD> ihk wnn 


rain nor 


2 Sam. 


XV 32 


K3TIY\T1 


rain pe 'on 


2 Kings 


XXV 18 


-^ts-i nnrnK 


■pi rw im fcjfchrn '3i 


Jerem. 


LII 24 


nw 113m 


oik 3^3 Ett^in im 


Isa. 


VII 20 


D^oin ijwi 
V 


IX 14 


D>0S kwoi jpr 
Ezek 


X 11 


roe* wk DipDn >a 


pmo»»oi 'np3 k*» ^"11 


Ps. 


CXXXIII 2 


»Kin bv 3ion fow 


1DK D'OHD rail 


Ezra 


VII 5 


PW3K f3 


3XT1 31? rail 


- 


VIII 17 


win iik ^ 


K3 nnx ran 


1 Chron. 


V 7 


Sk^' 


*n»i poi ran 


„ 


» 12 


^»K1» 


iT3 *rwbtn ran 


„ 


IX 17 


mte 


'1DH 1^ rail 


„ 


XII 8 


itj^nK 


noa^ Siop ran 


« 


9 


im 


onDK rail 


p 


XVI 6 


C|DK 


13 '3 


*. 


XXIII 8 


pj^'03 


pn pron ran 


^ 


It 


nrv >.ti 


San nnrsr ran 


r. 


16 


^K13W 
„ 


17 


rT3ni 


rD»fi5fi»] IHCD3 n fcttO^ 


n 


* 18 


n'oSv 


130 wiS orom om 


„ 


T, 1» 


vrv 


bsh raiS nvr 


w 


20 


n3»D 


vnb vb n»m 


w 


XXIV 21 


in»3ni 


WlS naS fWm '30K 


„ 


„ 81 


twnn ni3K 


iniK orn iont?»i 


„ 


XXVI 10 


nov 
n 


31 


rn» 'oiisn^ 


pnwoi T3 WHhb 


» 


XXVII 8 


pic »03 fO 


vxih *tttk nets >3 


2 Chron. 


XIX 11 


innoK nom 


30?^ ufn tnnb mv fonoi 


n 


XXIV 6 


pmrvb ^ban Kipn 


c]ov w>n^ nnKisn 


w 


11 


fPD Tpoi 


rKi^» iw^ Kin 


„ 


XXVI to 


innm i^k jun 


130 rm 1 ? oviom om 


„ 


XXXI 10 


inntr i^k idk»i 


brv *wk rntn »o 
B"X = 


99 b 


W vtrh vb n»n\ 


pnoo'Di 3"^ t^Nhn 


VKT\b D3f? nVlK »30K 


Levit 


I 8 


D'onan pnK *o3 i3im 


pep^i r*n^ Dn^r 1 


» 


VIII 20 


vrmb nno ^>Kn hki Judg. 
8 Kings Jerem. 
Eaek. 
Pa. wins — Twci? Job 1 Bam. 
Jonah 
Pi. 
Cant. Gon. 
Deut Ecel. 1 Kings Obadiah XVI 17 

IV 19 

* 19 

VI 82 

VHI 23 

vni 3 

III 4 

xxm 6 

XXVII 6 

LX 9 

cvni 9 

XL 18 

LXIX 6 

CXLI 6 

X 16 

XVI 4 

XIX 9 

I 10 XXVIII 2 

II 6 

CXL 8 II XL 19 

xxvni ts 

XVO 46 

IX 8 II 37 

» 44 

15 Leyit 


XXI 


10 


Numb. 


VI 


5 


2 8am. 


IV 


7 


„ 


XIV 


26 


Zech. 


III 


6 Levit. 


V 


24 


„ 


XIII 


44 


Numb. 


V 


7 


Joah. 


n 


19 


1 Bam. 


XXV 


89 


1 Kings 


vra 


at 


2 Chron. 


VI 


28 


Isa. 


LIX 


17 


Jerem. 


XVIII 


16 


Exek. 


XVII 


19 


* 


XXXIII 


4 


Ps. 


VII 


17 


Eccl. 


II 


14 


Esther 


VI 


8 wi tin va* bK io*n 

rnnen p rbo 

d*o tm jm *o 

tm ranca wpn 

npa po mm nrwi 

nwn jora rutn 

^*rai oim 

rmm 

*ppnO 

iokp 

ion pnx >ao^m 

'wn iwk vb >npnn 

oa^p nTarw 

*«mi mop 

•]W> »tki n« onavn 

rrp = ios 

pnwoi *r ^Plh^ 

♦tPICP lOtf p? 

vm 1 ? nan rpe 

*wA nrnao 

>opann law w6 nnn i^kov l«p = 106 rp = 407 •jnut r6m 

■pot? vm 

7120* ntn oi*n 

iom ?k ^pwn tp joi9i 

■jVKia mm "]Oi 

*jnpi nn 

"|WD w "poa rrp = ios 

pmsow Itttfl Irthprn mm to m 

imto TTjan jnam 

n« Tn*o» fa 

aar mm man wan 

mm nnn n« irfaai 

mwi imo *p» 10*ttP ion 

e*p = 109 

pmawi npa T> Itttf-cp 
wmavw ubtn 

1P03 117*13 

wtra ioth n* a»rm 

o*pj tjtoki two ion 

avn ta: ran nm 

pn* pnxnVi 

warn 

itmra nw psiai 

nn»-!H rama man w 

wma wmai 

povn potn 

itep aw» 

rama iw oann 

ma jna twn 2 Sam. 

Ps. 

Amos 

Ps. 

ProT. t Chron. a«n. 

Dont. 

Numb. 
Dent! 

Judg. t Si 
Pa. Pa. 
ProT. Lam ant. 1 Chron. 2 Chron. Numb. 
Dent 
Joah. Esek. 

2 Chron. 

ProT. 

Cant XXII 44 

XVIII 46 

VI 12 

cxvra 22 

XI £6 

X 6 

I 6 

II 19 

XI 6 

- 6 

XXVI 10 

10 

XXIX 11 

XXV 12 XLIX 16 

xxxm i6 

xvn is 

xxvra is 

V 30 

X 18 

XI 8 
ft 

* H 

XXII 44 

XVin 46 

VI IS 

cxvm « 

XI 26 

X 6 

I 6 

II 19 

XI 6 

• 

XXVI 10 

. 10 

XXIX 11 

XXV 12 xxm 9 

XXXII 42 

XV 9 

XL 21 

XLI 4 

«« 

XLH 11 

XVU 22 

XXV 12 

Vm 28 

IV 8 56S 

ona wrb morn 

nam 

odvo ttwiS onawi 

n» mrb nmn 

maro »K"£ naiai 

pntf wrb maia 

mrh mix vn 

Wa vi >oip 

irbi mnb mm 

ia 'a rm 3kv fiwro Vn 

•pwo *» nor6n 

trni^> imaK tow 

wni» *?a^ Kranom 

j^on vr-6 owan 37 = 102 b npicua ^ frtrr^ »nn ^p = 103 Tp - 10* Judg. XL 16 

. w 

XVI IS pn^Di ra tb^l^ 
nnman 

ma twn^ Tn« noo 

w\b mm ^arwi 

• wnS mm mn 

nn^ o^nom Dim 

^m utm r»Kn »o 

mnb vb m»m ■ 

wnS dd^ mnn <a» 

pxp^i »irt 

ona r»n^ 

nam 

«mi^» Dfiacn 

me rm^ nmn 

mawj rniS nanai 

pmcwrAitDia 

r«i^ mix rn 

n^^a »n naip 

*«Ai ttrHib mm 

. aim nawKia ^1 

mo »3a jo non 1 ?! 

r«i^ imax ino*w 

wkiS feS iwanom 

j^on wnb owan 

'O^di r> Eftf"© 

•umn onx wno *a 

mo >xn i>awK 

Viaan iwn 

inn irfrn 

nwi /Po *o 

man *o 

iaio imp* 

f|Bpit *p Vmpr WK1D 
D^IPO 

pate *mt 

fa 

Dip mn tt^lhO^ m 

pn3D>Di ra ^fat""! 

nn *^o rwfw mm 

on« ^aK ejvm 

mo^no par nK 7lb 564 "NpK"}^ - WtfT* 1 Citron. 


V 


24 
o*«*m mar *tmk 
. VII 


o 
■tbti *w jAm *33i 
r 


8 
n*m** n» *33i 
IX 


34 
maun *wm *jk 
XXIV 


4 
i*jAk *33 1WtO»1 


Job 


I 


17 
ows mrA** w onto 


Prov. 
Exm 


XIII 
VII 
VIII 


23 

28 
16 
Dn£>m T3 *J3K 3*1 

*jmw*o mtapm 
imAtA nrAttw 


Neh. 


XI 


13 


?"*p = 


matA o*»m wiki 

117 

'0*01 '3 D^tfliJ 


Judg. 


VII 


20 
■mowa o*»mn ntAtf wpm 


„ 


IX 


44 
itttto o»wnn w 
rf>p = lis 

prraooi '♦awaa pawr n rto{$ *#m 


1 Chron. 


VII 
VIII 


7* 
6 
jAa *33i 
■nnK *33 rAm 


Neh. 


XII 


10 
28 
9 
22 
noio n*i nw nm pp* nm 

,rvw*\ nanp ppaaai jo ^pbn Dffi*An^ 

onrAvfc ormm 
>o>3 o*An 
pn3DD1 ttYQJjtfJ ^l 


1 '3 jo is nnrWT •wan 'niK fai 


Numb. 
Josh. 


XXXVI 
XIX 


1 
61 


B"*p = 


i3*ipn 
Am iff* rAran jAk 

1(9 


] Sam. 


XXIX 


4 


*t**ma «An vrw ^>k nr nrw nan 


2 Bam. 


V 


24 
•vma mm* 'Jip n« 


1 Chron. 


•XIV 


15 
n-n mm 


• 


XII 


18 
in^n *t*m3 mm ttt o*>ap*i 
'D*oi Wp 5 ! '31 


Numb. 


XXVIII 


11 
03>mn *wiai 


* 


X 


10 


D"p = 


*vmai 03nj*i03i cannot* 01*31 

120 

pn*30*oi *» W,1 


Numb. 
Josh. 


XXXI 
XIV 
XIX 


26 

61 
nw man *t*mi 

Am TOK i*Axi 

n*>ron i*Ak 


« 


XXII 


SO 
om*e paw 


1 Chron. 


XXIV 


6 
31 
TO*0t* D3TI3 % 1 

nA*iia on oa A*e*i 


„ 


XXVI 


26 
i*nm nio**t* mn 


1 Chron. 


XXIII 


2 
JTT1.T3 130*1 


Ears 


m 


12 
o*3nano cam 


Nek 


XII 


24 
o*An wn H"Dp = 121 1 Chron. 


VII 


11 


* 


XXIV 


4 


" 


XXVI 


12 


2 Chron. 


XIX 


8 


Esra 


II 


68 


Neh. 


VII 


71 3»5p 122 rap 12t Joeh. XXIII 2 

XXIV 1 13*01 ta ^tJtffr 

*wn* *aa r6it *j3 

d*3*i iijAk »i3 i«on 

onwn mpSno rA*A 

* 
pmooi 'j ^JJIfyyi 

D^bV11*3 Oil 
ITDKn 

[rami T 12 a 
mm mp*i 

1*BD«Al vwrAi Gen. Levit. 
Job Gen. 
Deut. 
2 Sim. 

2 Kings 
Zech. Josh. 
1 Kings Numb. 

Josh. 

Judg. 

ISA. Pb. 
Lament Neh. 
Esek. Levit. 
Judg. 
Ezek. Micah 
1 Chron. 
t Chron. Gen. 
Erod. 
Daa*. 
Ju4f. XI # 4 

XXVIII 12 

XIII 45 

XX 6 XXVIII 18 

XXI 12 

xm 19 

. 19 

IX so 

IV 2 

„ 2 II 19 
XX 31 I 49 

vn 6 

VHI 28 

XXXV 10 

LI tl 

XIV 4 

xrv s 

I 26 

i. *« 

XLIV 18 

CIX 26 

II 10 

» 16 

in 36 

XLHT 20 XXI * 

IX 67 

IX 10 

XI 21 

XXII SI 

II IS 

IV 42 

XX 27 II 10 

xvm i» II 10 

xvm s* 

i u 

vn i« 

IX 34 

* 43 

XI 11 

xm 17 >*p = 110 
*nvb men teobiai K^nao foft nn,*33 "T 1^^*11 
PUD 1*^811 ^TJIOI 

no*otrn rao 

jmo-mr? 

art «"p = HI 3**p = 112 J"*p = 113 T*p = 11* V»p = 115 r»p 116 app» oa«**i 

nK nn^ji 

*idh ion npm 

1DD3 '3 

n*:*i* *fiB3 Dttrn 
ne*Ki ^ n^ji 

p10D3 '3 

•o*DV3 w^H-qi 

ia rprrn T ok i^vKia ioi 

i3tt*K*i3 o^am 

pn*:o»oi 'npa r* D^l 

TpDfi k^» n 1 ? rreo n« *tk 

win* rip*i 

•^in*^ *33 mb jno wan 

pw* mn* **i*tdi 

n»3ni 

o»tn ion o*nai< wa 

onn*x*x ir6w ormnm 

•WK p*p*i*? *?i*o *rip *n*i 

oe*«*i bp *itw jrpn*^ ^rooi 

D*fltt*D **1RB 

Ot£*K*l pr*3* mm* 

■jdx* iSj*n 

o*oa *j*^j; Tpoo 

w*Ak pott; 

inba* rA D^WTl *im 

T3*oi ti tfljWn? 

nmp nmp* kS 

fan Sarmi 

*3K 031 

rA-an 

*ni** onAr *]dtc*ki 

***«n i*A» 

pror *33 f o onoi 

iTtvi* «**« *>a , a«**> 

r 3 ovpiri 

pj*0 tttt* VD1 

*?*n **w* nwo *m3*i 

pn30*oi 'a Dip**} 

roaiiA n*m no* otwsi 

*j*n *twn nro *ina*i 

*0Kh rut npm 

n**<o jtAv mt jm 

oav-?j*i3*im 

oitm orn nn npn 

orn n« V«w ot?n 

n*mt*on mtn nopn pkv- 070*1 m 565 **p 131 T3p = 124 pmroi *npa i D5^H*l li«H. 


XXVI 


I 


,, 


XXV 


*r» 


« 


XXXII 


IK 


* 


XI, 1 1 


18 


Kxod. 


IV 


8 


.» 


XII 


(A 
• 


1ft 


. 


« 


16 


„ 


XI, 


a 


* 


- 


17 


Uvit. 


IV 


21 


r 


XXIII 


6 


* 


» 


7 


- 


» 


86 


• 


r 


89 


• 
40 


Numb. 


VII 


It 


„ 


IX 


1 


„ 


XXI 


16 


„ 


xxvni 


16 


" 


- 


18 


* 


XXXIII 


ft 
n 


M 


Dmit. 


X 


4 


* 


XVI 


4 


i... 


XXIV 


4 


J (Mil. 


IV 


19 


JnAg. 


XX 


** 


* R » n, v 


XVIII 


17 


v Kiiifr* 


XVII 


40 


Jwnni. 


1i 


17 


1m. 


Vlll 


ts 


• 


XLIII 


17 


F.«k 


XL 


SI 


Hon. 


11 


u 


JUtf 


11 


8 


9 


fc*ch. 


XIV 


10 


Null. 


VIII 


1H 


1>V , - 


XVIII 


IT 


llutli 


III 


in 


Kathor 


III 


1* 


l>M1 


X 


4 


?,, 


- 


1! 


• 


XI 


18 


KjSP* . 


111 


12 


• 


VIII 


711 


• 


VI 


19 


- 


VII 


9 


- 


X 


17 


Kutlmr 


III 


7 


t Cttrun. 


Ml 


1ft 


- 


XXIV 


7 


- 


XXV 


9 


» 


XWI1 


* pruow 3*d fltttociri 
pvtnn ann 


' Lerit. 
Dent 


X 
XXIX 


6 
9 
aa^aarna'axj ah* 


pwnn iran 


I**. 


XXIX 


10 
naa annn aanpinroo 


pwmn n» wi 


Esek. 


XXIV 


IS 
aaron hv oaiKei 


pwnn ae»aa 

prmn nun hph 

mn pnnn ova -|* 


P.. 

* 


XXIV 


7 
9 
aatMn anpr liw 

rrart 

^ainaa *av raa si fia "■a 


rnp mpa 
rrap 


= 125 

'D^oi J"' DJTtWn 


DV3 


Kxod. 


XXXVI 
XXXVIIt 


88 
17 
nvan imap nm 
ona^ arrmrh 


*p? 


» 
19 
hpaiK a.Ti&tn 


p«b wi «nna 


" 


■ 


18 
p)^n nxi 


.np mpo inro6«n 


2 King* 


X 


7 
arrrm n« ia*ttm 


nam 

jviaw ptwnn era 

ova oa^> annpVi 

anparr 


K««k. 


i 

XXXII 
XLIV 
XXVJI 


22 
17 

SO 
80 
mpnfva 

aniaj nK laatrn^n 

aiaa 

w^orribia 


on** 1 ? 


1 Chron. 


XII 


82 
a^nKa arwm 


anV 


Pi. 


GXXXIX 


17 
navpna 


B«w ennai 


E>elc. 


VII 


18 
B'sa bs bvo 


tnp inpa 


Job 


11 


18 
arrrm Vp idp ipiri 


BDBP1B 

•a 'a 
pvmn anaaa 


1 King* 
Kwk 


XX 
XXIII 


82 

16 


«P' 


= 126 

pnaann *a DI^H*p 

D^am an^jhaa a>pr nam 

afwiha a^na© ^ntia 


pwin r6pa 
iSp 


Q«n. 


XLVI 


tl 


r-ap 


= 127 

•hpa a V)¥ft) 
pbap»3a»3fai 


«mo 


Lament. 


III 


19 
nriai »jp nat 


oocrco 
Ask 

WD 


Exnd. 


Xlf 


2 


rrjp 


= 128 

prbmi 'pa n fitiW\ 
nrmS aa^ Kin prm 


prmrrpa* 
maa 


• 8»m. 


xtx 


SI 
44 
prtn.arn >nKamm 
prtn nai irn i6i 


maaa 


Im. 


XLIV 
XLI 


« 
27 
pinK wipr«i*3K 
aanranp^ptwh 


nwnaa 


, - . 


• 


4 


'. - V \ 


prKi.^w 


mvi 


Job 


XLVIII 
VIII 


It 
8 


pvmn pn* 
■parr nae>n 


G*n. 


VIII 


18 


rap 


= t»9 

tVT3B*Bl -OH Tm ^B T f! ptH**^ 

mr huta tncn nrno ^m 


fctvi 


Exod. 


XII 


18 
•an n«p npanic pwna 


pan 


N««nb 


IX 


A 
nacn rw irri 


na«a 


K»«k. 


XXIX 


17 
enrpavn 


ion* 


, 


XXX 


10 
Jto ftwp nrma : vpi 


•tVwi 


• 


XLV 


18 
ibkrta 


ID' 


, 


„ 


11 


'"Kpimi ivan mwa Witt Vth 


ftan 


Joel 


II 


1.1 
Bra aa^ ¥iri 


fb*a 


l.*V1t. * 4 


IX 


1ft 
J1tt^Hl9 vwiohn vrorttn im 
■; * - 


±? 


= 130 


apa** 
nmaxn 


Kxod. 

Job 

1 - 


XII 

Vlll 
XV 


15 
18 

8 
7 
dv tp pwrin Bra 

mn ran m ffe^KT? TTT1 

p^^! nrt io Swp »a w 566 npvn? - crown Levit. 


V 


8; Jerem. 


Joifa. 


XXI 


10 


Gen. 


xxxin 


2 etc 


Lerit. 


V 


8 


Jerem. 


XVI 


18 


Ezra 


IX 


2 Esther 


I 


14 


Dan. 


XI 


29 


Dent. 


XIII 


10 


2 Sam. 


VII 


10 


1 Chron. 


XVII 


9 


Jerem. 


VII 


12 


1 Chron. 


XI 


6 


' * 


* 


6 


Prov. 


XX 


21 


Neh. 


VII 


6 


Gen. 


XIII 


4 


Numb. 


X 


13 


* 


" 


14 


Deut. 


XVII 


7 


Josh. 


VIII 


5 


n 


n 


6 


„ 


- 


33 


1 Kings 


XVII 


18 


'»• 


XX 


9 


t, 


» 


17 


IML 


LII 


4 


„ 


LX 


9 


Zech. 


XII 


7 Judg. 


XX 


82 


1 Kings 


Xffl 


6 


Iaa., 


I 


26 


Jerem. 


XXXIII 

■ 


7 
11 J«df. 


XX 


39 


1 6am. 


XIV 


14 


Jam. 


XXXVI 


28 


Hieah 


IV 


8 


£••». 


VI 


2 


2 Chron. 


m 


3 


1 Chron. 


XXVII 


2 


2 Chron. 


XXIX 


3 


Dent. 


IX 


18 


Dan. 


XI 


29 XVH8;EaralX2 fWl ^>PB3 .VlB^n f&Bl 

n«on^ iff* mt 

mwm 'nabffi 

^>paa nrrn 

'n33 "im '»333 im r na in 

T**?p =137 

pnaaoi *»nvo3 'on '3 PpfeteO. 
vwnin matea navm cavn 
nannioi rwma mnn 161 
n"f?p = j 38 

pppsBw 'npn 'te 7i nyftfKp 

nawma ia mnn it 

miap^ nSip *aa 

vita 1 ? 

lfwa nWH 'BipB *?» K3 ^ '3 

>D13' H3B te 

13 '3 

nawina rfonaa rAna 
' nawma o^wi omn idd ksbni 

B'-^p = 139 

73*01 onon f rQfeJ&Cto 

naran oipa ^>k 

mm 'D ^>P nawsna iron 

rrnm 'aa mno kn pw 

rroma ia mnn onrn t 

tik wk opn ^ai 'axi 

oniH lap'nn ip lanna iiwi 

iroma bww* opn n« yia^ 

narma map nap ora ^ w i* 

mwra fiap *?k nnfra wk ta 

manon nv npa nan 

rawo 'BP TV 

np' D''K ^ '3 

nauwro rrnm '*?n* n« mm pnm uo «*Dp = 141 3-D? p.TJB'Dl 71 n^«1.^? 

wo 1 ? on d'D33 

■jten t arm 

•poor nanwn 

oviaai 

•nrw Vpi paw top 

73'Di n njfeftni 

navrm nonVaa 

jwmn naan 'nni 

nSaan tor vn wk 

nwrnn ntooaan ratal 

iramn naaiea 

maa man jinn 

naiwnn nptoian to> 

nsra Kin 

"oi 'a nftNH? 

wb Voanai 

nanniai 2 Chron. XXIX 17,17 

XXXV 1 Levit. 
Dent. 

Isa. 
Ps. 
2 8am. Exod. 
Numb. 
Deut. 

2 Kings Ps. 

Dan. 

Neh. 

1 Chron. DmaL Gob. 

Lerit. 
Numb. 
Josh. 
1 Kings Isa. 

Eather 
Eara XXVI 45 

XIX 14 

IV 82 

LXI 4 

LXXIX 8 

XXI 9 XXXIV 1 

VI 12 
X 2 

• 10 

I 14 

t 

XVH 34 

XXXIV 5 

XI 10 
XXXVI 28 

I 4 

VII 7 
VIII 11 

LXXJQX 60 

X 13 

V 16 

IX 2 

XVIII 17 

XXIX 29 

XII 16 
XVI 11 

XVII 3 

XX 34 

XXII 1 

XXV 26 

XXVI 22 

XXXV 27 

VII 10 :iv i 

4 
X 1 
• 3 XXXIII 2 

XXXVHI 28 

V 8 

II 9 

XXI 10 

XVIII 26 

XVI 18 

LXV 7 

I 14 

IX 2 yh$ = 132 TDpn 

1*?IT1 

oteiTa innew wi 'B'Dl 71 D^fcftT! 

nrb *nnan 

^iaa a*on vh 

o'O^ kj bam '3 

main isai 

la^ iarn bx 

D^RT9 Txp 'B'a Tin J^p = 133 'Bin 
'bih 

nnstn 
'nsn pnaa'Di n - a D^MTTIJ 

mbn bv 'nanai 

mwnn ca'ni 

rsnbn bv aram 

ina »map oa^i 

ctt^onn n» '30 n« 

cw on ntn oi'n tp 

1»maHniewoav 

omaK nair bv law 

mnn nSao ^ np 

*\v* oa'niaKa rnn bn 

onavi nx w^n 

o'3ttrmn tm 16 nnpi 

o'iwinn "pon rw« 

onrn ttk Sks'b nam 

oirmann mnem 

Tin o>3»mn dwih 

^on yh wawnn irn 'aai 

o wnn • ♦ • ♦ th nan 

owrin oram nail 

k"?b in oianrwm ownn kok nan nam 

•f?n '3 awnrr op mn' 'mi 

cainKm owm wovr nai nrm 

nan iron ain mvmn Sa 

ortawnn mica* nai 

vmp nan nn'i 

wrw onvinn mam 

n^npn D'attTHin CO'iTW mn «1B IBKfl 7H T^p = 13* rr^p = 135 'naa'oi n D^jWtTR) 

TOaTH 

Wttl 

TTBi '' Tf$B¥T\ 

rmvn rn ovi 

rovin tar m 

jnan ^»k dhk tram 

ipo^ nsvin 

pnn 'aa^ 'ni 

•mn oa^ rina 

nawm 'natei 

on^po 'moi 

nawm catrn 

ran ^>PB3 TDpn 

Amos 
Dun. an - nywH? 567 Job 
Eccl. VI G 
XI 41 »*Of3 - 1*9 Numb. 


XV 


21 


Deut. 


XXVI 


2 


1 Sam. 


II 


29 


Isa. 


XLVI 


10 


Deut 


XI 


12 p 91103 o'ntrn 
>33M pic «ai 


Gen. 


XXVIII 


19 


'O'di 'n rropNTO 


Jndg. 


XVIII 


29 


DD'flDir 
nc ^3 ™wno nnpbi 
Daananb 


Gen. 


XLI 


20 


rwmo t:o 


Isa. 


XLI 


22 


K -on 'tiw nn mrn n»tno 


» 


XLII 


9 
* 


LXV 


16 
17 XLII 12 
VII 8 rp = iso 

pnaooi *npi ion im i6d in a ITNSfaTffi 
# * Bn nn m»K nnn« n* ji3 nun XVIII 15 

XL 10 

CXIX 166 Gen. 


XIII 


6 


» 


XXXVI 


7 


Numb. 


XXI 


6 


Deut 


XXXIII 


7 


Josh. 


XI 


4 


. 


XVII 


14 


Judg. 


VII 


4 


* 


XI 


26 


1 Bam. 


XXV 


89 


2 Sam. 


III 


22 


1 Kings 


III 


8 


Isa. 


XXXI 


1 


Isa. 


XXX 


26 


* 


XLV 


9 


Jerein. 


LI 


86 


Eaek. 


XVII 


17 


n 


XVII 


9 


* 


XXXVIII 


4 


Isa. 


XIII 


4 


2 Cliron. 


XX 


2 


* 


XIII 


8 


» 


XXVIII 


8 


* 


XXXII 


4 


» 


XXX 


IS 


I'm. 


xvm 


16 


» 


XXII 


26 


n 


CXIX 


166 


Prov. 


XIII 


23 


n 


XV 


16 


Job 


XXXVI 


28 


Keel. 


I 


18 


Dan. 


XI 


11 


Ksra 


X 


IS 


Esther 


I 


7 


Prov. 


XX 


16 


- 


XIV 


4 


Job 


XXXVI 


IK 3'jp ■b* rm wvkio iai fmnK no 


Gen. 


X 


10 
Eiod. 


XXIII 


19 


= 151 


„ 


XXXIV 


26 


'twi lo'Smi 'd*d3 p«p f a 2"i 


Levit. 


n 


12 


oren v*n rfnn 


» 


xxm 


10 


31 bnpa * . ♦ vnra 


Numb. 


XV 


20 


*jmm taniA ai oif?» 


, 


XXIV 


20 


wip intra oupbtn nai *p& bai 


Deut 


xvm 


4 


152 


■ 


XXI 


17 


wdi rt rryi an 


- 


XXVI 


10 


Ktttt »6l 


■ 


xxxm 


21 


onai irn '3 


1 Sam. 


XV 


21 


ai dp non 


Jerem. 


ii 


S 


i*? an in* 


i. 


XLIX 


35 


on uwi 


Eiek. 


XX 


40 


m ii3Ti 


• 


XLV1II 


14 


m.T io*n 


Amos 


VI 


1 


sic aion 


Micah 


I 


IS 


baa no »3 


Ps. 


LXXVUI 


61 


tit nap 


• 


CV 


86 


TinafiaPl 


Job 


XL 


19 


onw in 


P.., 


CXI 


10 


nsj in 


Pror. 


XVII 


14 


n*ai 


„ 


IV 


7 


repb 


• 


I 


7 


Wia i6i 


« 


VIII 


22 


na iok ♦ ♦ ♦ rww 


Neb. 


X 


88 


o>nn wdi 
pan 
ownrrt it:pi wan 
TMWI **?*<* D 


onon on« nnpi pan 


Gen. 


I 


1 


>33 W*l 


Jerem. 


XXVII 


1 


31 dp nxapn ionon 


» 


XXVI 


I 


100K1 
oven wen 
31 bnpa 


Gen. 


I 


1 


31 Olbtf 


Jerem. 


XXVI 


1 


D>tfK1 T3 ^3K 31 


» 


XXVII 


t 


ni.T HKT3 BPD 310 
D1K 31 


Jerem. 


XLIX 


84 


DP3 31 


* 


XXVIII 


1 


iDionn 
31 npn 
T3 31 


Gen. 


XLIX 


3 


OVJD 311 


Deut. 


XVIII 


4 


13 D13K D*0*?K pK3 


Ezek. 


XLIV 


SO 


1D3 311 pDtt3 *yW |D ilDn '3 I 


» 


* 


SO 143 b* n*a mnn oipon or n* mp*i 

0T3K p 0W3 p 1'Ptl Dtf IKIpl 

Tap =14* 

niran nwmn • ♦ . mien nAa*m 

vb rryi iuw 

tjo »3K mtnm i»3 mn niswmn 

miatn irew »a 

mia?n k^i rrop = 145 'nao*oi n # a ri^m 

baa maboQ 

-]noiK maa 

13m 

iwwn pip 

oaintp 

nanoip nwvn 

pbnv on: 

73:1 n^Ki 

13K n»TK1 

noiK.1 nc 

nncwi hti 

oinn 

^kiip* tnp 

dtp ntpp 

na»mwws 

1130' R^l 

oraaiwn nn 

imnRBn 

ii33 ba yi 

*am 

^k w n^Ri Kin 

nvr «rt> 

noan 

nm* 

'Mp rriiT 

i^nonp 

*3*D 146 K13 

naboo 
niaboo 

r-Bp = 147 

piTiO'Di piDD «n pn:o 'a n n^K"19 

D>rf?» ma n^Kia 

niaboo 

XV ' Dn ' n3 P DOIT 

pprao^oi *xoa Ol 

«'33n iiTDi' hn nm> iai nvi iwk 

n>»Ki3 xmh nara m»i n*ap - us *npa i n*#mi 

nn« naa pun 

Ttn^n -jaan nn»m 

ba maa Sa rwm 

13 '3 568 
D # p = 160 


'3 mi? 


-rn 
Jerem. 


XVI 16 
OH'X 0*31^ 


Deut. 


IX 14 


P.. 


LXXI 7 
wvi noioa 


* 


XXVI 6 


t*"Dp = 161 


prrorwi 'npa i mi? 


1 Bam. 

2 Sam. 


XIV 19 
XV 12 


Isa. 


LHI 11 
HKT lttDi ^OPD 


Isa. 


XIX 20 


Esther 


IV 3 
o*a*A w idki pv 


Dan. 


IX 27 
ooi*? nna Tarn 
XI 33 
i5»y dj? ^arai 


Gen 


XXV 28 nopn Nnmb. 


XI 


38 


Esek. 


XLVII 


9 


» 


n 


10 


1 Chron. 


XVIII 


8 


Job 


I 


8 Exod. 


xxm 


29 


Hob. 


IX 


7 


Isa. 


VI 


12 


Eccl. 


VI 


1 Ho Lament. 
Neb.. X I 

LI 8 

LXIX 17 

CVI 48 

CL 8 

III 82 

XIII 22 

LXni 7 Ps. 


cm 


45 


Lament. 


in 


82 


Dm. 


Lxm 


7 Gen. XLVm 16 

1 Chron. IV 88 Saeh. XIV 14 

2 Chron. IV 18 t Chron. IV 18 

IX 9 Zeoh. XIV 14 

8 Cfcroa. XXIV 24 Iaa. XXIV 88 

I 3 3*Dp 162 3"Dp = 163 irn tww fe mm 

ana 1T0JP mm 

paoi nnaooi 
impo *m 

imMroi n PDT! 

nowo 
. naimn rail TDp = 164 p.TjO'oi 'npa 7 2h3 

pp13 JM 

mr6K tan 

am o mm ^:p 

djw inna or6 nan 

witiaa imy?n 

'tt noim 
Zfp* wna o^oa ttk nm 

n"Dp =165 

pruDDi rmpa pawr 'a YHQO ^^ 

oron 

orrn nam on *a 

T^pll Dhp} nr«> ^am niiT rop = 16* pun nipa a*A wi 
anS me oirrnaK man nsp = i$7 a*ae onan fe Wi *pn TTDp = 168 irS ITtJp = 1«9 ttohv tri 

dh p w n*o t^A fnm 

dW mom 

on^n rrnm dji 

iwtea 

pmooi urn 'a 2h0*\ 

Tip©* D'O* 3TD1 

may atoi Exod. 
Jerem. 
Isa. Exod. 
Ps. Numb. 

Isa. 

Ezek. rip rap IX 28 

XXXII 19 

LIV IS 

LXIII 1 

7 
VI 3 XXXIV 6 
LXXXVI 15 * Nnmb. 

Ezek. 

Isa. 

Ps.* 

Zech. 

Ps. 

Prov. 

1 Sam. 

Isa. 

Lament. 

Isa. 

Jerem. 

Hos. 

Ps. Isa. 
Dan. mp = 155 pm3D»Dl *np3 Tip 71 y]) 

dtwki 'aoo p)in 

morn man 

ronea tok ponm 

on 1 ? nVw»i 

'nao^oi 'oiroo 7 311 

Twt nap* 

rbp mno 

ranwi ^w 

•pa o^tt 

jwip6 3i 

tonr* ma^ aits 

mcD vx T^r ok 

to a njtji iprr^Ti 

rao ^ mm napn 

pam oim Sk m.T nnm XUI 22 

XLV 24 

XXXVI 20 

xxm 44 

XX 88 

XIV 1 np = 156 
pmarwi TTV tub 'npi D'DI "lrf? p»ao i 

3M3 
W131 

rrp =H9 3 nw-pn V 16 

XXIV 11 

XXX 14 

LX 4 

ni 9 

LXXIV « 

XXVI 14 

IV 19 

XXIV SO 

I 6 

XLTV 7 

IX 11 

II 8 

LXXX 18 un 12 
XI 89 r*jp = 157 

•0*01 ~NV th Tn D^ai t^» in aa jo pair n 

n^» trip mp 158 Arm 

*wi *a 0^3*19 
o^yia i^ phrm pb 
p7m noiKt ts*a*ia cnvum 159 Mai. U 6 

2 Chron. XXXII 88 

Esther VIII 17 

Dan. XII 2 

Ezra III 12 

• 1* pnwoi *npa n t^3*T! 
pro anewi otm 

" TBT30 D*K*30 0*3^1 
pKn 'QPD D*3Tl 

wp» Tiw nrrnt iwns o»a*n D'jnano D^arn 

13*3 dddd 4j__ i — arji 569 07 = ibo 
yrp = u® 
Dout 


VIII 13 
J7?T <r ro* > ptD 


1 


pn3230') n*Tpa isp a a*J1 


Ps 


XXXVI 9 
; }' l ,1 ]"f ,TTf?7PTri 23D") 


1 Job 


XXXWI HM 
•HD311 


[Deut. XVIII 5 J 


•pn^K mn» ttd la t3 mn 


Prov. 


XIV 4 
OWK pita 


Ktjp = i-*i 


a^GHiTI 


'• 


XX Itfi 


K*3ip = 171 


oranD am 


Job 


m ii 
C3TT USB i UTTI 


Ipiiirfo wj *im in wi na*l V73 ptel 


Ps. 


LX XVIII 88 
TOR 3Wr6 TOTTTJ 


Lament 


a a, n 
•k vn 


3H3p = 182 
Tl 


an m 
ftsp*K ^ai 
•©1 ^0 afisnp n^rp 


Levit. 


301 ^2 
^ .ttjo 


Gen. 


III 16 
"flyflHBO/ 


3w. 


IS 6 
it tvsno 1 ? 


" 


XVI 10 
ivit rut 


G«n. 


XXI 30 
it rp*i 


• 


XXII 17 
•fy itwo Di"l"OH , l 


Judg. 


as 39 
* nyi 


JlSp = 183 
J«r«m. 


xxxix m 
« ti 
owi a nsrpti 


B^her 


x * 
"K 3tl*» 


Ezek. 


XXI 20 
iT3im 37 JfI£P p07 


3*!Pp = 172 
Ps, 


CXXX 7 
i'W ■) T23T 1 ill 11 b 
praooi a ^a*i 


TDJ3 = 184 
Im. 


xxn 9 
Tn tp *jppa mti 


jtobdi rrto inp a HST^ 


Pt. 


w * 
nroD nnro 


2 Chron. 


XI 12 
eptosto nxst tuti °^np 7931 


w 


XXV *9 
m ra *am mn 


. 


XVI 8 
CT3WT1 CWDTI ITW1 


TPp = 171 
Neh. 


V 18 
moo Tf^n imp 


Spnraowi 6d *m wi a a^VJ 


n«op = 1-85 
J«a». 


XI » 
**ew> up 3*1 3m 
prnBwn a JTfl3fin 


<w> 


XI 2 
nar 16 onst ain 


Dent. 


XVII 16 
two mann ptzn 


„ 


XL * 
wnrw am 


Ptov. 


XXV 27 
■t? incnn iot tsk 


Amos 


IV 9 
CCPSTOl D3WD3 jTcrm 


T3*p = 17* 
rop = 186 
fnwtn ^5971 nm n np^n 
OTnaain 


«m. 


XXIV 60 
•man 


Judg. 


XX 88 
|WTT J1MR0 UUtflTPH? 


Le^t. 


xxva * 
lDTlT 


Ps. 


LI 4 


aTf npi •** 


rSTH 1 3«B *W33 TXT\T\ 


tat 


xxxn so 
^Sn vnt »jtt» na*K 


rop = 1^7 
B«k. 


XVI n 
fnro -frnwi noso 
pJTOtWDI ^TjSQ '21 ?S^ri 


Pa. 


xcn n 
T3*D>o nam 


Gen. 


XXXIV IS 
fHOI *!?T0 IMS t3V unn 


n*yp = 171 
Amos 


rv 4 


inn Man thb» £k to no 
pmem a niaT3 


rrop = *ss 
Pr»v. 


xmx. 4 
0*pH3t 
59WI '21 3^3 


-^~ 


"~^ Tl ^B 
COTH 


t 8*m. 


xvin e 
jjiR/ up ?n a?!*! 


EmI. 


w 10 
n3ien 


Lament 


n 6 


BIJp = »f«9 


JTTW fCD 3T1 


TW? = 17* 


Twi n njs-j? 
troi a D'3*p 


nBKod. 


2 90 
1^ noanm nan 


Exod. 


XXXVI 6 
t fvjnV Bim CTTtJ 


* 


, » 
vnt iar toioi 


Eccl. 


VI 11 
•US/i -U'TJ 1 ^ ^3 


D«at. 


un m 
p3T-pKn»ppai 


Neh, 


VI IT 
i ihii j r ^tH J3*3't5 


•• 


* *t 
13*3 


1 Chron. 


via 40 


arp = *eo 


ran OTsa onsnjyi im 


iPi*v. 


ms m 


insQion 


idwi lit ©n *r , t3n. 


!■*. 


(LV ^7 
"i^An^T!^ 


Jonah 


iv n 
13*1 iTUUP ©UflWS tot?! 


* 
tUJp = 177 
1 Chron. 


XXIX 7 
o'rt^nn #1*3 ji'i iapS "T3fpi 


mm rtjrp *ipi n^np p»ao 1 


" 


7 
133 


Drot. 


xxv m 
"p*^ *p^ 


Dan. 


vn io 


trsp = -tw 


(itif^' TnwTp fen T3TI 


"• 


'Mwk. 16 


fT3?p = lllft 


"pnn roi* *a tjwrn 


frruooi nnpo tiAd a KW3T1 
pmao'oi *3 a"]^ 


Em 


n u 
"TJipn^ia 


Q«tt. 


1 til 
3T»ppm 


Neh. 


VII «6 
T1J3TO 


t Ohton. 


SUV «7 
TH& IVDTI 3*T* 1U31 
» M 


aitp = 19a 


T3TD "UUK'I 


Bmd. 


I JO 


®-»p = 17$ 


opn a*T*l tm 


Jerem 


ni s 


rro r6 vpSoi oon uoon 


G«. 


XUH M 
^0*13 rwro 


• 


xrv «2 
dt33*i tin* inSKTn am 


t Staff 


V mo 
noTv noan 72 a 570 2 Kings rfyrh - vn Job Gen. 
Ps. Josh. 
Iml Deut 
Ps. Gen. 
Dent 
1 Sam. n = 20* XIX 27 

XXXVII 28 
29 UI 17 

■„ 26 
XIV 1 XXXVIII 17 

XCIV 18 

XXVI 12 

CXVI 8 

xxm n 

XXXI 5 

XXX 30 

CXIX106 Ak T»nnn nw 
-pinn pr» nnnan 

rwwt 1'ani 205 «n Am owi or 
»nro «h 'neptt *6i vnte *6 in = 206 Gen. 


XXX 


30 


Pa. 


CXIX 


106 


Dent 


xxvni 


66 


Josh. 


V 


16 


Jerem. 


xxxvra 


22 


Isa. 


Lvin 


18 •n = 207 208* V 16 

XX 2 

LVIII 18 

XXXVIII 22 Eiod. 
Levit. xxxni s 

CX 1 vni » 

XXVIU 66 
XXV 42 LXVI 9 
XLVII 4 
CXXII 2 IV 26 
XI 21 proooi nnpa n *b^\ 

iSnan Ap *fen oioa 

An noo 

PTTDP An 

pipdi 

PITHK 

noio 

■]«« mrp "pan 

A3A na 

'>mai p30 p«A Sai 

•npa 'a fyyrh 

*f? rvn ivk arm »a 

"pai ArA 13 

ipwd*di W n xj^T 

^na onam .A* 

T^a to 

paa vaon 

T^n natm awi ok 

K*oa idi ma fai 

•jArA onn prraow •npa t>n i t^yi 

jAfW ^V31 

naro awi dk 

paa vaen 

Ao roa vn iai inai nnn rowo tei 

in = 209 

« vi •a ^yi? 

•pmara «r» "j^A Tan om 

•Vd «mna -p^H OTH *pa*K n*TK TT 

*n = 210 > 

iyoi *Aa 'J Pipyi 

row pii«o kVi 

»n 

nAnn 

•m = 2ii 

proooi loAnni iooa '3 tt*!?jn 

DTD OTD3 Ottfl 

uwrn cm? iaT 
uAn vn nnop 
yn = 212 

pram '♦ipa i 1^^ 

lAnf? wni 

ovia 1? ivk Numb. 
Jerem. mp = 193 
3*oa Ao -irr inai ^33 tei Ao V3"Kf WF1 ^k ^ 

vain onw^ 
vain ♦ ♦ ♦ ♦ inpSn 
Anps vain dvai 

TXp = 194 

1T851 in o"a to njTSI ^^ 

anpon anpm 

Aon Ao K*oa TP *on Aidi 

,Vxp =195 

anpon anpm }D»d 
bo mow vDaiaa M^3 nvaiii psj^i 1 Chron. XXIV 8 

, XXVI 11 

2 Chron. XX 26 Numb. XV 6 
XLVI 2 ITJtp = 196 

"D1 *>D1 ^?0 '3 nT31 

^v pwrn pnn nv*ai *p& p 
njno Vn Sp d»txo^ 
^ P tn^ n»i vipn noun n« ionn nv»ai 
•dvi n^nn K-oa a^na WT31 ^pmn odtoi *nm« mw ^a^ 

mnA liaip anpon anpm 
a^na 0^3*1 ''aviai owas nw ^»ai Numb. 
Jerem. 
Eiek Numb. XV 6 

XLVI 2 

XLVni 20 rvp 197 Etek. 
Eiod. 1 8am. Zeph. 
Ps. Gen. 

Eiod. XXVII 1 

xxvin is 

XXXIX 9 

XXX 2 

xxxvni i 

XLDI 16 

XXXVII 26 pPTOOTO 


tp'on 


naron n« 


nw 


Vea 1T1T 


nai 


V»a ppn 


mai 


iopD nam 


n*wi 


rbvn nam nn 


ttV*1 


nraiK bit 


jnai 


namnnK 


iwi rntp = 198 
ppDOW [P3"P ^oa m D'a of?na P3*1 nt^a po fc> 
ix « eiDD^pwjrai 

roa 'ins V3 ia ow 'fai Gen. 
Dent. II 7 
CIV 22 XL1X 14 
XXIIE 6 IV 7 
XLIX 14 

xxm 6 XLIX 26 

XXII 6 

XXXIH 13 XXIV 29 
XXVI 56 »*Jtp = 199 n = 200 'afW. 

auD pvpvK *naa 

orovo h*\ proovi 'niica "a f3*1 

tnwsn pa f ai 

vwn nnn pai ytw nan nmn 'a 

tn =* 201 __,_ 

firoow wn '3 fZP 

orctmn pa f ai 
mro nnn f ai 

nn = 202 

pirawi ima '3 n^ph 

nnn ntai owi naia 

DinMin 79 rdtai oitm 

naiao tan tprtn 

y-i = 203 

'rotym w 'did TnrwTmn'a nfJ^lTl 

p*»io«nrw 

mi mo p*nm xppn 1 Kings 
Isa. , am - rvsr\ Jonah 
Pa. Joah. 
Lament. y 4 

XIV 6 1 Kings 


V 


so 


2 Chron. 


vm 


10 


1 Kings 


IX 


23 


Judg. 


IV 


21 


Jonah 


i 


6 


Ps. 


LXXVI 


7 


Prov. 


X 


6 


Dan. 


X 


9 I 6 
LXXVI 7 vm 20 

I 6 Tit. XXVI 


37 


I 


23 


s. XII 


2 Ps. 


LXXXIX 


11 


r 


LXXXVII 


4 


» 


cxxxvni 


8 


X 


XL 


6 


1. 


xc 


10 


Prov. 


VI 


3 


Job 


XXVI 


12 


* 


IX 


13 


Cant. 


VI 


5 


Isa. 


HI 


6 


* 


LI 


9 
XXX 


7 sa. 


XXX 


7 
LXXXVII 


4 


sa. 


XXX 


7 


* 


LI 


9 


> s. 


LXXXIX 


11 J"DT = 223 TDT = 224 rrn = 225 T31 =226 r*:n = 227 1 Sam. 


XXIII 


28 


2 Sam. 
Exod. 


XVIII 
XV 


16 

9 


n*m = 


= 228 

n 


1 Sam. 
Ps. 


XXX 

XVIII 


8 
38 Wl '3 iTfl 

iron tap toa 
mara o»op nao 

m '2 D y T fc V7 

noto£ onMon nwo na^ 

«••» am 

to *nwt o*ajon *w nto 

pmjo*oi n Dyp 

to* npm 

tonn ai vto mpn 

aam otu 

wao p 

mr»t 'jdi »» to otd 

13*01 up 'a 0^13 

dtu ^ no ifr TOOT 

ap?> *nto TfrnKiD 

*o*oi 'Dm 'a Pfrp 

tow atm 

owi a*n rawi to in tin 'a 'j *fn# 
pSme iron 
•man 
■sonr** nyvm *aiK p|mit 
'onmiran 

to 'a PJTtTT PjTil 

*pnn to twij 

p|Tii ^ na itto lato Hab. 
Job Levit. 
Josh. 

1 Kings 

2 Chron. Ps. Ill 6 

xvni ii m = 213 XXIV 23 

VH 26 

xn is 

X 18 

xxrv si 214 Job Jerem. IM. 

Jerem. ^*-| = 230 K"Vl = 231 ^ 

Ezek. 


XXVI 


16 


warn w •: fj-fri 


» 


XXXII 


10 


vnita tPH itooi 


la*. 


xxvn 


8 


0?30tof PjTll 


Job 


vn 


18 


onp epi im ran one* 


Judg. 


XIX 


11 


pmao*! ipto a"' ^TV 


Hos. 


xn 


1 


am tona naan rant 
toai am i»aw 
m w:a T3amn 
a?a wi iram to rrm 161 


Jodg. 


XIX 


11 


p«i top oami 


Hoc. 


XII 


1 


■pn arm oeinn "^ 
am pno iroamai 
am nn? 
wn*\n onr 


Gen. 


I 


28 


lam* 


Amos 


VI 


2 


am naxnon 
na# on am 


Numb. 


XXIV 


19 


'o^di imp ) t srn 


Ps. 


LXXII 


8 


(2) naff on am 
'pt^ toai am Tarn 
(2) yw pm ton onxoi 


Neh. 


IX 


28 


mm pvn rr ^a^ nip nip 


Ps. 


XLIX 


16 


am tona nwaT rant 


Gen. 


I 


26 VI 11 
IV 6 vn 6 L 44 

XLIX 19 
XII 19 LI 4 

XLIX 19 

L 44 

XII 19 XVI 21 
XVH 10 

Lxxra 19 571 

rbrb cjen iwi 
TOnb iram 

•30'di 7i p$ now 

topon rot uwin 
to inn ionn 

** DTHtflK 

*» nam 

ito VflPp*! 

pmowi Wa 'J W) 

wi i»a> law* 

wi loa naiorn 

«n 10a own nipni 

0*0*1 P Ji nv xnto in 1*»1 = 215a 

pmtmn 'on im to a 'j rq^JTRI 

oacnK nrrw « 

lajrm 

ip» pub 

W) - 215b 

^i fl -on m TP wi m to a 'j n^ritj 

wk o>or iikS 

i»nst ivrm * 

«ep oirnit ra^rm ra 

TP w asr« fT «bn -o^ip *ip» jwb iVriK W 

nai = 216 

'D'dvjWT? 

rona nnit n^ain 

•am 

nov? vn ^ 217 proem n D^TT^ 

•ptoioowi 

wdA w»k 

ovn^ ma mm »aK 

owfr'Dnpa^ liipcni rr»n « 2is pic onmp on to or TJ up 'iti B^T = 219 iwn rmo m fop '« *a Tl 

*• Tito ti ovm 5*n - 220 K*31 = 221 3'D1 = 222 TOi ^ *aoi a TTp 
u*n nra mi 

D^fltto H3 TT11 

•arm 

apx^o in 
D»Tr o»o 

wi 'a TTTH 

ona m*i 

onr» oa inn 

o*n njna TTITI ^i 72 b 572 run - arn 243 Exod. 


XV 


8 


IM. 


IV 


4 


, 


XI 


4 


Pi. 


xxxm 


6 


Gen. 


i 


2 


t Chron. 


XXIV 


20 TOT = 244 Jndg. 
1 Sun. 
1 Kings Exod. 
Eiek. Job 
Jerem. EeeL 
Job IMU 

Job VI 84 

XVI 14 

XVIII 12 X 13 
XIX 12 LXIV 6 
XXX 16 
XVIII 17 V 2 

V 16 
XXVDI 26 xxvm e 

VI 26 

LH 23 

n 86 pmcm n on;w 

o*o lonpa fDK rrrm 

*iP3 nroi owo nvn 

ptn mo» wot? rrroi 

diox 73 i*d nroi 

pnwm 'a WS On 1 ) 

nemo ovi7K rrni 

rnnst m rwJ? mh* mil mn = 245 

prwawi *bdi 'a rTjrTJ ITlTi 

ppn n* n»37 mm rrni 

7iiw dpd mo mrp mm 

jhk k? wk 7P t**p mm mm fOT = 246 247 rroi = 248 B"BT = 249 '3 OTJ30 OH) 

rerun n* mra onpn mm 

rnnc tram onpn rrni 

tap '3 0n3 

wr* nro *D3im 

rm3P|Tin 

dtmdk onp on? tth 

••low *np3 o On? 

rm b mm 1 itni/ni 
nvb buspv 
\ it iv n wp? 

•bw *3 on^i 

QGVO fTPD! 

wra non rmSi 250 3'fDi ptVd im 71 3Wi 7»P70 nn a fflrm' 
«■** »iwt rnwn own trotm rm KT1 = 251 JOg. XXX 28 
XXXIV 16 
XLVUI 16 VHI 3 
Iffl 8 
CIV 29 XXVII 16 
XVI 22 2**1 = 252 mi = 253 254 mro ipi prio 

TTD1 'a fffT| 

*pra 7TO3 irmi 

inrn m* Kin * *3 

vttyi *an7W mrp 

pTDOoi rrnpn 'a DPin 
orm nnci 

•VTK 

ppia* orm *pfl 

'mo^oi p to 'a rfmn 

nrrnn vi7K mm Tpc 

omac 7P 1701 Dan. Exod. 
EMk. IV 6 
. 6 XV 2 

XXXI 4 *«'M Wn po^jt on 

TJ0WD73 nOV H 7ITO1 *0*1p 7P p*UTK TP1 

*p pvnp pn?K rm n 

iTO = 255 

to *atP73 onon i HD1 

TODDim *3K V17K 

vmoan ovin p». 

Job Gen. Cant. Dan. XXVI 12 
IX 13 LXXXIX 11 

IX 13 

XXVI 12 XXX 38 

vn 6 II 31 

m 26 Gen. XXXII 17 

1 Bam. XVI 23 

Either IV 14 VIII 21 
XXVII 27 Leril 

Ames Detrt. 

Ps. XXVI 81 
V 21 IV 28 
CXV 6 Gen. I * 

XLI 38 

Exod. XXXI 8 

XXXV 81 

Numb. XXIV 2 

Esek. XI 24 

2 Chron. XV 1 

XXIV It 

1 Sam. X 6 

XVI IS 

XIX 9 

2 Sam. XXIII 2 Exod. 
P«. 1 King* 
1 Chron. 
Eccl. XIV 21 
XLVm 8 XIX 11 

XXVIII 12 

VIII 8 appn 

am fno voavni o*n wn iroa 

TDK WK7 JTI7K 3*71 = 233 T?n = 234 men iroainai otsma 75fD *tt^ n"S*n = 235 7'rn mil T*?ap7 oup 

p,T7K 137 HOT IW31 H nm T7-» = 236 r*»n = 237 prpjtrcn pm«^73 'a nm 

tip p3i *nj? ps lovn mm 

17 sitDi 7HW7 rrni 

n7xm mi 

pmo^oi *niK3 a rnn 

mm rrn 
riKmn 

IT7-I = 23d 

Dsnrro r?i3 mn ini 

Eovnwn rmK K7i 

[o^n = 239 tfHIjt H^j ^ nw pn] 

rr7-» = 239 

^i -70 im tin nn '3 I^ r ^ ,, , 

*° firm? *fo ur ^ v 

0'-» = 140 . j _ 

nemo dv6k mil 

-«m m« jto wtoan 

ovi7it rm vm i6oin 

o»r»7it rm in* K7Bi 

o»n7K mi3 nno3 

rhv rwn ttip p vmrxn 

,TO37 0M7K mm 

wji CTjrr; on] mos n^ tktw 731 

mm fm ^tp nn7m 
rtiD mm mn 

nBTt*«n Tpinn nVP rtH *fim 

♦3 *m mm rm 
irm = 241 

•np3 t»i *3 D^TR On? 
n7»7n 73 nrp 3-0-1 = 242 jimatym 'a on? 
nroi6 

nnt 73 TO31TI 
f!Tl3 0*717 DTK pn vpn 1 Kings jnn-o-n rroi = 268 bn m wi in a ipflbTJ 
xiv 7 ^o opsin 

XVI 2 *bt» KW31 

B"D-l = 269 

pnraoi ^oi a DDXpniJ? 

xvni so trhb awmi USD "a^n nK oaonna onto mom 

8« Kon vto mvn i6i 

JTl = 270 

ram to^o im pito i 'a OTJ Exod. 


XIV 


16 


•pa rm Din rinm 


Ezek. 


XXXI 


10 


Isa. 


LVIII 


1 


•j'np Din IDTtW 


Dan. 


XI 


12 


S Kings 


VI 


7 


KTl = 


271 


bvh* «mro -j^ oin 1DOT 

w\ pei '3 D*!*) 


Dent. 


xxxn 


27 


Numb. 


XVII 


9 


pao nnnon n« Din 


Isa. 


XXVI 


11 


1 Sam. 


II 


10 


a-n = 


272 


irwo pp DTI 

pnrawnpaTi-STJ} 


1 8am. 


n 


1 


Exod. 


VII 


20 


pnm mpo p warn 


Ezek. 


X 


16 


Numb. 


XX 


11 


it nn mpo Din 


Pror. 


XXV 


8 


1 8am. 


IX 


24 


pirn nK natsn Din 
1 Kings 


XI 


26 


♦HICK 033 p DP3TV 
2 Kings 


II 


18 


imto miit nK Din 


EMk. 


X 


4 


t Chron. 


XXXV 


7 


vwk» Din 


Hos. 


XIII 


6 


Ps. 


cxLvni 


14 


v&b pp oin 
Dan. 


xn 


7 


WD' DTI 


m = 


273 
Isa. 


I 


2 
OT1 


K"»'*tt mSWl W**»* NM» 


»oik pr 1 ?^ 'o»di 'j D*no 


» 


XXIII 


4 


Exod. 


XXXV 


14 


ipa norm ono to 


1 Chron. 


XXV 


4 


Pror. 


ni 


8« 


p^p DHD o^oai 


• 


» 


81 


• 


XIV 


29 


rtn* ono nn i*pi 
Ps. 


in 


4 


vem UniSft *to3 im 

Exod. 
Dan. Exod. 
Dan. Jndg. 
Ezra Ps. XXIX 27 
VDI 11 XV 28 

V 19 XIII 20 
XI 16 XV 14 

in u rm = 27* 

™ im Tap in '3 DIVI 

onn itwo rpin urn 

•« nnn -*o T>onn oivi liDfii 

.ryi = 275 

to 'vwb *nna '3 D^P 

,mo nor mp p to on ono '3 

ono mn K3* mn m W =276 fUjv 1 Kings 
Josh. ^Mri l XVI 26 
VI 20 rjn = 277 rm = 278 trm = 279 pniooi nnp3 *to a 21*1! 
pit d>td3 npn 

tmnai irin «tf 31P >3 PIT PI 

wmp^ iprn 
ntou npim ir>in 

wi *3 DT^**!? WV 

•131 ^1p3 

pun to o'nto 1 ? ipm 

♦30*01 v 1 ? f nn3 '3 in*! 

vxb i»k too pin 

rniDwa ippnn opn pin Job 


XVII 


4 


1 Chron. 


XXV 


4 


Ps. 


cvn 


32 


m 


CXLIX 


6 Dent. 
Isa. vm i4 
II is 573 

DDim 16 p to 

im toot, wtoa 

wdi *toi *to ai 

op*?np3 nmoDrm 

D311J3 Sk moon 

'Dip ) 6d kuwi 
rn = 256 

yob 0*)) in D"3 0*fl mm m»D to 
mn^ ov o D^ in o - 3 D^ tan *ip toi 

m3» 258 inn = 259 •VT3DW ^3 TO3 '* H2JT 
.101 "DT 11DR* p 

pnm to *tt noi m.T 
mn'3 'iip noi 

pnraoi *np3 a Erf? 

omeis nK o*3ii3n mw3i 

popb pm 0T17 D^OW tn = 260 toD mT TI33 DTI T03 

D3? DTI TP3V !P3Vn OJVJHDD K-D1 = 261 Isa. 

1 Chron. Job 
ProT. Ps. 
Isa. 

Pa. I 2 
XXV 4 xvn 4 

XIV 84 XXX 2 

XXV 1 
CXLV 1 a'OT = 263 3-Dl = 263 ♦ntoj o»03 

D*iin3 

pmr^ 

onvpi npsiiA 

'D»D1 *3 ^l|ttpOTTl 

♦nootii »ntoa o»u 
nvp3v^ up *noon 2 Kings XIX 22 

Isa XXXVII 28 

Ps. LXXXIX 48 

G«n. XIV 22 

XXXIX 15 

Ps. LXXXIX 20 *D*D1 *3 *ID1}T\ 

vtoi oir6 Ynmwri wnVn mm Tooti 
itnp iiY? nnnrm wtj»k mm iddii 

TD1 = 264 

pnjDDi mips *3 DOTTl^l 

oDiin kS p to 

na ddwi npit 

pinisi n^i ion pmo im iAd pmo m 

fl-DT = 265 

pruoDi 'j ?f 2?PTTl$ 
lan^n o mm tjdhk 

•JD«? iTTlK TJOtIK 

naism T?on vt6k tootik 

T*DT = 266 

neiji nem m nK 

nvn H3m 

*~ rtlTiO^VJ ***** nx po> mo*in 

Wl = 267 

im >pbtr™ im ^ObnO w wa VBnj 

1VT3 574 aTnj — ijpti TPpfi mn = 291 


[nn p*d3 


Numb. 


xm 20 
nn ok inn morn 


Ezek. 


XXXIV 20 
nn rw j*3i 


Zeph. 


II 11 
mi »a 


Dan. 


n 80 
nn Kn 


„ 


n 27 
^Ktt K3^0 *1 K?*l 


H to n*onK jifc£ 87! to Kwmp pah 


3"jn = 292 


jimo*oi '3 ntn 


Numb. 


XIII 20 
ok Kin morn pKn noi 


Zeph. 


n n 
nn *a arrbp mn* rru 


Ezek. 


XXXIV 20 


nn w j*ai nn3 ?w pa *nowi 


3"3£1 = 293 


wdi tt HH 


Numb. 


xin so 
nn dk Kin mown 


Ecek. 


xxxrv 20 
rm rm j*ai nna ro pa 


Zeph. 


ii n 
pKn ♦ . ♦ *?a hk nn *a 


Dan. 


11 18 
n^K nip jo kwo^ pomi 


„ 


» l9 
k*W n Kirna ^ircnfr jhk 


„ 


* 87 
po*sn vb bwDvchis n Kn 


„ 


„ SO 
jrA h *ki nn Kn • 47 XXIV 16 

* 16 Isa. 


XL 


2S 


Ps. 


II 


t 


ProT. 


XXXI 


4 Isa. LIV 2 

I 16 YJT = 294 = 295 k:t Kn vhxh 
N '*na froim 

131 'a V\ 

**? *n ioki 

*^*n jm*30*oi 'to 'J D^pn 

pi6 Oram jnun 

in* noi3 o*3mi 

•w ik o*3nn^i 
far - 296 

'o*oi *>o im wi in a WTP 
•fin* oipo wm 
ira -pmp *amn r*n 297 Ezek. 


XLV 


6 


■ 


XLVlll 


8 


rm = 


= 298 


2 6am. 


vra 


8 


» 


- 


12 


Judg. 


xvni 


28 


2 S«m. 


X 


6 7tao*oi 'a YJkl DTft 

Tim am o*d^k nwon 

rmn* Voj ^pi 

•0*01 twKwwia dtr\ 
am p lomn rm m *p 

POP *3301 3K1001 O-JKO 

3"oa nan Knnp otr toi 

aim ir3*> nem pew iwn 

aim n*a o*ik rat tiwi 

aimi row omn 299 Neb. 


VIII 


16 


o*on 


nrs 


" 


" 


16 


*v = 


300 


Gen. 


XIX 


2 


Judg. 


XIX 


20 


Isa. 


L1X 


14 


Job 


XXIX 


7 Tiionsi 6m *a alTp* 
o*on nw aimai o»r6K.n n*3 nmmai Josh. VI 20 

Jtidg. VH 21 

2 Chron. XIII 16 

Job XXXVIH 7 IV 6 
X 24 

XVII 62 1 Sam. 

Ps. 

Ptot. 1 flam 
Beck, LeTit 
Mai. Keek. XVI 10 
XXIV 19 
XVIII 24 XX A 
XIX 6 

VI 18 XX 66 

II 8 XVm 23 

XXII so 

xvm so 

CXIX 32 XXVI 33 

in 10 0*1 = 280 jvtoo»di ^o i wys 

rrrorwo irpnn opn jn*i 

i*nnn vm ino$»*i 

mint bpk ipn*i 

nvito *33 fe ipn*i 281 '30»di *nDn 'a tyH§ 

mn* nna piK Kiaa *n*i 

*n* moK*i opn hi u*n*i 

VtfW* *W3K IDp'l pn*30»oi ^a 'on '3 l?Jp? 

rm* k^i (3i* *6 D»onaai 

pKn rwnnn mn 

wnnr6 o*n w»k 

jin*30*oi '3 pi^ 

m*j* on^» n*a pin^> 

mK pn^ ma33 r*w* 

mnb f*nb ninnoo 0*^31 T01 =284 .TD1 = 285 '0*di 'on 'a p 4 

kxo p nw 1 ? iok*i 

r^n nwn ^k fin*30*oi en nm 60 '3 "i Y^^i 

piK no *n*i 

-m3 pinK naa *a 

^w in*3m 

*3^ 3*mn *a 

286 

pn*30*oi •n pa . a "trpTII 

3in oannK *npnm 

n n3i3 oaf? *np*Tii ron = 287 «ocl. 2 «*m 
Ptot. 

2 Sam. XV 9- 

V 2 

r 1 * 

Xll 14 ^•pW'a 

rro-i 

XLVIII 12 

XI S xn 1 

X 4 

xn 4 3*1K10K 

onnnK pnK 3im 

mio* i3na ynvbv 

ns3K ^31 mtp i*na*3o ytm fei 

S88 

pmooi nnps '3 ^p^V 

rbi') 

ipn* piKn bv 289 in = 290 0*-»K "TO 3TPD1 


Dent. 


xixn 


82 
In. 


XLI 


19 


'o*oi ^»o n 3tT£l 


* 


LV 


IS 


}*^3 3TT13 *3 


« 


LX 


13 


j^n ^>k 3im3 pn 


Hob. 


XIV 


9 


nOK 3im3 »"6tt3 *3 


Zeeh. 


XI 


2 


*3tno j*3K sinns 

''ffl^OI H TO '3 VN1 

nn thki n w nnK 

nw»Ki 
t^ftTji^ »^*Kn nm 

**di *wb2 y\ 'na n #n 

»33X* 1D33T 

nano3 jnK 
piio*3n nnn 
ji33^»n nisa 

TIP ^ no D*1fiK 

tm3 ^f?»n 

P]^ TO T£**^ ^ai '*np 'K»1 ■rwpn Deut. 
Ezek. n?prn — 3111*71 Jerem. Jerem. 
Hab. XX 15 
XII 27 XXIX 9 

* 31 

XXXI 34 

XXIX 17 

XXXIII 7 P.S. 


XVIII 


2 


Deut. 


XXX 


3 


Ps. 


CXVI 


5 


Neb. 


IX 


28 


» 


- 


31 


Dan. 


I 


9 


Isa. 


XXX 


18 


1 Kings 


vm 


50 


Dan. 


11 


18 


Gen. 


XLIX 


25 


Isa. 


LIV 


10 


Jerem. 


XXXI 


20 


Lament. 


IV 


10 LX 10 
LIV 7 XII 15 

XXXIII 26 

X 6 XXXI 20 

ni 2 Exod. 


XXXIII 


19 


Hos. 


11 


6 


Jerem. 


XIII 


14 


Judg. 


V 


30 


Isa. 


XLVI 


8 


Ezek. 


xx 


26 


1 Chron. 


11 


44 


Pror. 


XXX 


16 


Gen. 


XLIX 


25 XXIX 31 

XXX 22 

I 5 

- « 

XX 17 rrer = 308 *^B"r "bo npnrr -pa 

nlpllT) aw^i 

niprn "ikvi "irrazwn to n bfT}) 

nua bm\ 

mpp brm 

nnpb bm\ 

iKfi nc ntvn ^rro 

bm\ f)ov va iron 

>"V = 310 

[HDTT1 *^=] .Tmai n>^» im in ba nor 6 

b 
h 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b orna 
bustjti 

DOT}- 
139ITTK tr» = 3H 7nam >iimai ^wan »expa >a 
T>natr fop pro a"»v 312 313 TT -= 314 V'BV =315 ani* ncrro nn« mn 

aipr m? bj 

D^pDrn *a '«i 

TO1 'a D1T] 

mm orj nam* am 

•nam am wia 

■ram riK >nami 

omn *6 ma hki 

mnK K*n Viamt *b 

prwaw 'npa n DPH 
Wv ip^rp h«d» K*?n 

am »:a d»kwh j 
Sa Tapna 

^>ikv 
Drni b'Tv nana im Judg. 
2 Sam. Exod. 
Ps. Gen. 
Exod. 
Isa. Prov. 
Eccl. Jerem. 
Job 1 Sam. 
Isa. Jerem. 
Ps. 2 8«m. 

1 Chron. 

2 Kings 
Isa. 

2 Chron. 
Job ror = 3 id pn>3a»Di i nprn 

mb niruw »a mrp kti 

^>m nx ovtSk. nan 

nam tjb nm 

nam Tj?a mm -ua *a 

n p-bo 16 aW mn nprni w josh. 

Judg. 
Isa. 

Zech. 
Esther 
Neb. 575 

WV = 301 

wdi 6a ^ 3tTp 

xviii 28 aim n»a^> "itm papa Kvn 

x e aim n»a bik n* navn 

„ s airni naix an»o 3V = 302 

prbDDi nnpa 'J p3TT! D'lrn 

V3D ^»p mrr nam 

*ro< nnin 

1DB 'HIT »yjK 

J-V = 303 

twdw v^a 'J |6 n^> anpi npmn 

n« imp an 

ip*mn *b pmn pi 

pip •»* vipix 'nanp 

[*? = m t& b niKpn] 

TV = 304 

•v^a 'ainaa *an n pfTjO pH*TT 

nap pma »aiipi 

a*wa mta pma 

maa B'j'3ca pmi 

pana pm^» mn XXXIV 6 
LXXXVI 15 
CHI 8 * XLIV 4 

VIII 24 

XLVI 13 XXXVUI 12 

cm 12 

XXXI 10 

in 5 XXII 4 

XXXVII 18 

XX 18 

» 81 

XXXI 3 

n i2* XXVI 18 

XXV 1 

LVII 9 

XXIII 23 

xxx vm 12 VII 19 

XVII 17 

XIX 25 

XXXVII 26 

XXVI 15 

XXXVI 4 

XXXIX 29 

m is IX 22 

XVIII 7 

XXXIII 13 

XLVI 12 

VI 15 

IX 20 

IV 13 av«S Htm » 305 a 

t wpnn vwnm *m mnn p% W 7 DITTO 

Bipan rj« mn 

pma in* inn 

inn* aaenni 

nam van 

uvn lapn 

h n*rb mm pma 

awn pmainiKiKTi .TV = 305 • TV = 306 rv = 307 •B'Bi *sn n pTJO 

pma ^m_ vm ^ Tan 

fan TOiBK pma r\rw 

pma • ■• ♦ "pnt ^p6vm 

aipa 'iT7ttn 

inar pma »anpi 

nai *niK tai 

pn^a^ai *npa ti pllTTO^ 

bmom *p^a nw tit fopm 

■•^ *»am 

pima^ nrav i6n 

n»am 

nisavn aVviYa vm 

pima*? nn jwk 

io'a» vyv pimnb 

pima^ tp ravj Sipm 

wi 6a t D^pUTi 

tkb aaa "umK a»pim 

b^i^icb nan a^pimi 

»n'vj? ivK B'pim ipbv 

a'pimn aS nnit ^»k ipbv 

nw ^a»n3 ♦ ♦ • iw a'pimi 

n*w»n apimm B'aripn 

imta vn< a^pim 576 im - ni?cn Prov. 


XXV 


8 


t Chron. 


XIX 


8 


Gen. 


XXXI 


86 


1 Sam. 


XV 


6 


Numb. 


XX 


S 


Exod. 


xvn 


2 


Gen. 


XXXI 


86 


1 Bun. 


XV 


6 


Exod. 


xvn 


2 


Jndg. 


VI 


81 


Job 


xra 


8 Dent 


XIX 


17 


Ptot. 


XVII 


14 


Hos. 


xn 


8 


Is*. 


I 


28 


Ps. 


LV 


10 


Job 


XXIX 


16 


Exod. 


xxni 


6 


» 


xxm 


8 


Prov. 


xvin 


17 


Lament. 


m 


86 


S 8mm. 


xxni 


» 


1 Chron. 


XI 


SI Exod. 


XXIX 


18 


Levit 


VI 


8 


• 


• 


14 


» 


XXIII 


18 


Nub. 


XV 


8 


, 


» 


7 


n 


xxvm 


IS 


* 


XXIX 


8 


Levit. 


XXVI 


81 


Eaek. 


XX 


41 


Hob. 


XIV 


7 


Cant 


IV 


10 


• 


. 


11 


Dan. 


in 


27 


Cant 


VII 


9 n *3tt? = 328 329 b^W K*to = 331 y*?v 332 mo 3-6 win bx 
yt?) nw ooro^ im 

'a TRl 

pW ami 2pvb imi 

pbw tp ip bwv K3»i 

iapia 1S1 iok^> "noun 

o»o t£ 13n TICK** 

am app^ urn 

i*p ip *?iiw Ran 

pmao>oi 'pa 'a pSHJ? 

nop jiann no 

feaS pann onKn 

pann Sk^> ok pwwi vaen 

^amaa in '♦aaa in 'na in 

'a nnfl 

ann on*? i«m 

ann p^ann 'aoin 

pmao'Di *npa i 3*7! 
mm^ am 
naoS* am 

i*P3 ant oon wki »a Hos. lea. 
Hos. Levit Levit Numb. inipnK wt *b an I Exod. rte 333 T^r = 334 pnaooi mipa n ta^TS 

-p>a» taoro non k 1 ? 

rrnn k^ Vn 

tana pvmn pmc 

lana oik nu6 

'a^n 
ww inn 

mww , 3 r l T ) vn rvte = 335 inao'Di n tfV) ffH 

Vwi te nK mopm 

nnaon nteo rcopa iaoo onm 

o>ne nnao vwi 

o»ait?p w mnaoi 

mm? mwt omwi 

•pa^pi 

uttth 11WP31 r*?r = 336 H?r pnao^oi 'a CPT? 
oanma nna miK k^i 
oann mn* nma nna pmaow npa »n ITTj 

paa^a ib rmi 

7300 nm 

■pno^t? nni 

pna mp k 1 ? Tia nni 

omwna ^k rm Levit. Dent. 
Pa. Exod. 
Joah. Exod. 

Amoa 

Prov. 

Job 

Prov. 

Job Jodg. 
lea. 

Amos 
Job XV IS 

XXH 6 

XV 18 

XIX 8 Vm 14 

VIII 4 xxm 2 

vn 4 

XXV 8 

XXIX 16 

XXV 9 

XXXI 18 XXI 22 

III 18 

vn 4 

IX 8 317 

'O'di 'om n nprn 

nor Kip 
nam xb r\x team 
w oynvb iiok 
piKa 6 mnpm 

•a D^irpl 
o^na 
nonai '0*di 'a Tfy^b onpi n^TH 

pro mm 1300 Kxfl>3 tf'KI 

tra^ rip ia nana 

mn ro$ 'om i rȣ2 nawn 

am ino* »3i 

ia ran new roa 

maa oasi 

nn« c|i»m 

K"0C = 321 

«D^Di »»*="• K ^p"' ^ ia*in pr^»3 ">di 'a ^rjH, II 


8 
" 


26 


rnp = 3i» 


LIV 


7 
II 


21 


KTV = 319 


XV 


16 
XVI 


4 

XVHI 


4 


DOTan 


XIX 


2 


os^ai 


I 


16 


istn 


3'TU' 


= 322 


pn'ao'oi "i n^rnb 


XXX 


18 


nrm iv3 mw 


XL 


80 


Tan nK om 


IV 


6 


onva wn 
6 


TDV 


= 323 
p.T30 


13 '3 

'di 'op im 'no n f n {Tn^. 


I 


9 


vp-i3i lanpi 


» 


13 


onnsni aipm 


xvn 


16 


033* xb OKI 


xxm 


12 


anp mao^ mm 


LVffl 


11 


YDV 


= 324 


opa ntn ^a p^nt now* 


VI 


6 
pnaooi nnpa # a nyTVl 
mtmn p ibm wbmn rnpa 


IV 


2 


maiatpn ttps "paw rrsr = 325 YDV = 326 nao^Di tei 'a ^ITip 

ptr\n pr\ 

wi p 

jiimao'Di *vte 'on i 31 

3i ^ napn i6i 

»amn ns 

ino 3i^ men bx 

D»ai»3Kf? »3aK 3K 

-|jn nK 3i pi 

nOP 0313 327 pmao'Di np3 r» 3^)/ 

o,mnK ik oni3K iK3* »3 mm 

jn^> iopi mm an^ ax: 

rK3 3iS Kip nam 

iop anS f em ok n?pn aw - rns 577 n"»p - 3*8 Exod. 


IV 


20 
-tonn ta D59TJ 
Deut. 


XXXII 


13 
p* »nnoa ta 1H331! 


Gen. 


XXVII 


27 


2 Kings 


XXIII 


30* 
*ta in o"a ton rfro 


Cunt. 


IV 


li 


1 Cliron. 


XIII 


7 
"»' w o»r6nn pK n» w^p 


»w 


= 349 


Exod. 


XXIX 


26 


to*on a ^51*5 


„ 


„ 


41 


2 Sam. 


VI 


31 
n>ntan piK n» na3*m 


Levit. 


n 


12 


1 Chron. 


XIII 


7 
mm nan 


» 


in 


16 
3"» = 


= 350 


„ 


IV 


31 


praoon rmpa ptan 'a H131 


« 


vni 


21 


Gen. 


XXIX 


17 
rroi ni6 w\ 


V 


„ 


28 


Job 


XL 


27 
VC\T\ yb* T3T OK 


. 


XVII 


6 
k*:e> 


= 351 


Numb. 


XV 


24 


prrown 'a 'Spi- 


* 


xvm 


17 


Dent. 


XX 


3 
nonta^ onvn o»3ip onn 


» 


XXVIII 


6 


I sa. 


VII 


4 
Krn Sk Bpwm nwn 


m 

27 


Jeram. 


LI 


46 
0333^ rr pn 
XXIX 


2 III SI 

* 32 

xin 20 IV 23 
LXXVHI 9 Gen. XXIX 25 

1 Sam. XXVIII 12 Exod. XVI 24 
XXI 26 Exod. 


xxvm 


S3 


„ 


XXXIX 


26 


» 


« 


26 


N«mb. 


XXXIII 


19 


* 


• 


20 


1 &ngs 


XV 


18 


2 Kings 


V 


18 


M 


* 


18 


Cant. 


VIII 


2 1 Kings 1 Kings LH 23 
VI H 
VII 20 yW - 352 

to *om 'i D^pTrn 

o*ta-inn owun 
o*ta"nm wnatn 
ta nam obtain 15^1 
ysv = 353 

'W1 "* TO m 71 TO 'K '3 TVj^ 

rwp rum tno ^npo 
rwp wi yvv omw na 
tw = 35* 

won '3 ^n^T 

ysp wrap tana ion 

hiw nmn wot nob Eiek. 
C*nt. Numb. rvw 355 pmeon rmpa 'a npTI 
na nn»n 16 ntm 
omtannsn nim Exod. 
Nwnb. 6 

XVT 19 

I 3 IV 31 

xvn 6 

XV 24 

XXV11I 27 

XXIX 2 XXIX 41 

xxvm 6 

XXIX 6 W = 356 357 won *non 'j D^bTH 

troann nvm 

owtrn 

»mr ran raj ta 

K"B3 131 'Ota tan *mH tan 
3'3D Dno DVWD 0^181^ 

158 

^0 *to3 'on 'Stan mj&T ta 

3O0 D»"IO DYtttO DUnWlfTI 

ton *nnK tan 
won ton 3133 6a *np tan r»ann33 inn rnnro in 


2 «*nr~- 


N XVII 


19 
ProV. 


xxvn 


*2 


won ^3 ton « jfeT 
vtiw ta n*wn 
fOPD 


Is*. 


XLIX 


4 


JOW> 


Job 


XXXIX 


16 


pa pro 
pD fOTO 
pnn p piaa p 


Lwit. 


XXVI 


to 


♦rmrtnrm 


• 


* 


1« 


wnnnvna 


Is*. 


LXV 


18 


DHjya 


Job 


XXXIX 


16 • VI 11 
XXIV 34 wbv B"7tt> 338 339 pruo^on "ipa '3 ITT? 

nn.T 013 "iwk rvw tiro 

\v& ma yrxtro nm 

prwaw r» rrn 4 ? 
nnpSn 

Di'tapm 

.robn 

3ipn n«n 

nn^DD 7i?o 

fron pm 

TOO DH 

-in33^ 

TannSr 

onnss 

nsvn two 

rnj? two 

*or6n 

•utsw nnns rr rtTO mb HK1 

pn 
n»m 
on3*ipm 
on^wn '»•»? ns^n ta 
n« pan 

iwi ^m 1 rrjn^ n^H nh^ rrnb 

nmn Ton nta 
innn nta ista 3*ar to^onwi in 60 * -3 nianT 

fnonn n*ta norm 

; rroo3 Vwn nn nron ok JW = 343 Tor = 344 .TDr = 345 wn '3 pnb 

^moK»jin 

K77 iT33 TVWpn 

prpjo^on pTy 
torn pH? onn 
ujy u p*T? oi'ip'in 

np*3* pry? Hos. 
Is*. Exod. 
Dent. prwwn 'K to m TT to it -3 7[£H 

«nic -ponon -jm- T^noa ioi 

nam 

rDtt? =346 

rpts »°r*^ p"» Dnjin ic^a prawn Trap *a ^?T3 
xiv 4 a^ij 16 ono ta 

xxx i6 onoa ono ta 

HMO = 347 

prraotn TP»ta ton a rD^DI 
iv 20 larrn ta D33in XXXU 13 p« 'nnos ta nn33T 73 a 578 i so 
vin a XXXI IS 

LI 48 r» .= 370 KW = 371 yW = 372 Dent 


XXXII 


48 


Ps. 


LXXXI 


2 


„ 


XXXII 


11 Y$t> 373 IM. 

Pi. XXX 88 
XXXII 9 Gen. 


XXIV 


60 


, 


XXXVIII 


7 


• 


XLI 


81 


Lerit 


XXVII 


10 


Numb. 


XI 


1 


Jerem. 


11 


19 


N«h. 


II 


1 


. 


IX 


88 


P.. 


VII 


10 


m\ ros w p 


Numb. 


XI 


10 


1 8am. 


XXIX 


7 


Mai. 


II 


17 


S Kings 


XXI 


9 


S Chron. 


XXIII 


9 


Eeel. 


IV 


3 


S Chron. 


XXXIII 


9 


Micah 


VII 


3 


P.. 


LIV 


7 n- 


ntfij 
nppn 


... 


Jerem. 


LII 


88 ' 


nrm nvvi dwot 


mn '3 n$*Tfi 


Cant. 


VI 


11 


mrr roK naa 7K 


nnn pna niosn 
nrm o^nne K130 
0'W 


= 359 


pfTODW 


intfTJ 


*np3 »3 «m 


Jndg. 
1 Chron. 


V 
XII 


8 
8 
toyi fWV DM 
TTT 7K 17TO *1TI 


J01 


p*K DHD3 

733 7* 


* 
S Chron, 


XIV 


84 

7 
rox »ww rrnrp 
7MKDK7 


U3 

vpi 


f vrao*m '3 Wp 

insp tn *3 w ona wain 

3pr M7t6 isnn 

37 nr» 73 UTftPl "mi 


Numb. 
Esek. 


xvn 

X 


10 
16 
17 
19 


DTP 


= 360 

•bo nn 
Numb. 


xvn 


10 


vrw 


= 361 
■Sssher 


*0'D1 a f p*Ti 
o>op »r6 7? npno foil 


Esek. 


X 


16 
^itpTm itonp 


wi icr»S3 *on '3i 
idyi 


VTP fDIl JTI03 


- 


- 


17 


■ yw 


= 362 


IDT 00*131 
wi wi «ki hn * a ^iTl 


piTMWl 'p3 ttD "O JH 


Exek. 


x 


16 
♦rnn km om-on ioyi 


7KV131 t37 WL 


* 


„ 


19 
•en itonp 


W pKH 


ro ioiyi Oen. 


XXIV 


60 


, 


XLI 


21 


Lerit 


XXVII 


10 


Numb. 


XI 


1 


Jerem. 


II 


19 


Ps. 


VII 


10 


Neh. 


II 


1 


Micah 


. VII 


3 


Ps. 


LIV 


7 


pmowi tap ros Tl 


1 Sam. 


XXIX 


7 


Hal. 


IE 


17 


S King* 


XXI 


9 


S Chron. 


XXXIII 


9 


Eeel. 


VIII 


12 


. 


IV 


3 


Neh. 


IX 


88 TW = 374 rrnrp to3 ip mi 
romp 7K roK3ni 

Donnas dot »m 

yvn "pom 

onw rra jo»j nra vn 

13W 0fl7 fT031 

own jn kj no* 

wni fltto tsti rmsift todi *» 

m rrao *W3i 

airiroi 

onwin 

mtfto 

•two 

DfWrO 31B1 
pfPMWI 3*03 131 VI 731 

dto rm 
jnn air» 

nw *= 375 

proo>oi » « JT1 

noun 7*1101 f37 pi 

pro K7i romp 7* roK3ni 

mK to* K7i ue^rp K7 

omnnos OPfl 'iTI 

T*n3tP0i *]ntn *pom 

qwi n Kl •»!» 

row jw mri3 vn 

Dii3 nn ^ 

nitt^»jnn3*r» 

3-r fRWh pwS pjh i T3Pi «TTOH ^31 

di^3 t^i 3i0 nnin 

D3n3i3 mrp orvain 

b^ot pin nn mwy^ mwo orrn 

rrnrp n« rwao w»i 

in twp Kon *wk 

orrnwi 3ioi 

» ro 

* r3m ?TD» = 363 ♦np3 a npTpJcrtP nwn Qen. 


VII 8 
minon nonsn p 


Eiek. 


XXXVIII SO 


TOr = 36* 


DM >n »3D0 wn 


•0*D1 KfjniK3 '2 *DH) Ira H2TttH IW0*1 


Oen. 


I SI 
DV6K KT3>1 


. 


VII 81 
n:n 


Lerit 


XI 46 


.YDS? = 365 


mm nKt 
prroo'Di ^»o a teOTl 


Oen. 


I 30 
pIKfl AM 73^1 


* 


VIII 19 


ror = 366 


ikv orpnnDro^ 


Gen. 


I SI 
oranfi nK d^i*tVk run 


■ 


. S8 
dvAk DHK p3>l 


Lerit. 


XI 46 


W = 367 


noran rrrm hkt 


1 Sam. 


I 19 
fino-in on»3 Vk iksi an 


. 


II 11 
rop^KT^i 


. 


Vn 17 
nnoin irovni 


* 


vm 4 
TKTiy *3pt 73 itaptn 


« 


XV 34 
nno*in tkxbb *p*i 


- 


XVI 13 
p*M pp nK 7mor npn 


- 


XIX 18 
070*i m3 Tm 


M 


. t* 


fTDT = 368 


nnoin mn oj f7n 
wn 'j un 


Isa. 


XUV S3 
nirp mw? *3 d^dv 131 


• 


XLIX IS 
pK »7>31 DW 131 


Jerem, 


XXXI 7 
rmov 3pr6 isi B*Dtf 3G9 Lerit 

1 Kings IX 84 

XVIII 39* proonsi •nom ^-p3 a UTJ1 

DiT» 7J7 1701 13T1 DPiT 73 KYI 

DM7Kn Kin niiY noitn dot 73 uyi BPpn rtni - Jn 579 Eccl. 


IV 


3 


pniDDI 'op '3 jo'ia TJ131 WW b^ 
onwo 3ioi 


2 Kings 


XXI 


9 


raio opm 


Jerem. 


VII 


6 


DTP - 380 

mio'di # : in 1 ? 
racbm ow n 


Eccl. 


XXV 
VIII 


7 
9 


m.T o*o ^« Dnror l6l 
»te item Pa. 
Prov. Levit. 

Isa. 

Prov. 

Isa. 

Ps. 

Ptot. 2 Sam. 
Dan. 2 Sam. 
Dan. Eather 
Noh. Gen. 

1 Sam. 

2 Sam. 
Jerem. 

Neb. Dent. 

1 Sam. 

2 Sam. 
Jerem. 
Ps. LVI 6 

XXI 12 

XXIV 20 XXVII 38 

V 20 

LIX 7 

I 16 XXVII 83 

V 20 

I 16 

LIX 7 

LVI 6 

XXIV 20 

XXI 12 

XIII 22 

XI 27 XIII 22 
XI 27 Gen. 


XLVH 


9 


Dent. 


VI 


22 


Jerem. 


VI 


29 VIII 
XIII XXXIX 9 

VI 9 

xni i6 

XXXII 42 

XVI 10 

xni 27 381 pniooi op 'i jr{? 
omttriB fe 

mn vb >3 

p.Tio*oi 'ne i JH^ 

jnS aio jo ipa» *6 

3io pi 1 ? ononn in 

in' inS on^n 

iT3m 3'Dtf = 383 'io>di 'no ti op 'i t JTl^? 

1p3> 

ononn 

Dn3»no ^3 

nnn« 

-»p ej^DO 

W1 *Op 3*03 TIC VIO 1 ? *?31 

DlS»3X 131 lAl 

ootor orron 

tf = 384 

'3 mo? 

Dl^ttDK 131 *Vl 

D'3^0.1 0.T1V1 

["W = 376J W = 377 ^ pPl] m» = 385 * *D'D1 *1p3 'J DTTJ1 

nuo w nr 

otooi nniK rnrp pi 

noo im rote? 386 pniooi nnp3 '3 n?*JP 

B WTri *?31K ?T33* 13 

7 07WTT7 R131t1 

TW = 387 

p.T3D»oi *np3 *nso*T i rutfn HTn^rr njpn 

9 *pOT 161 »30D run n»33 Srti ui*k 

9 rbv> -froa pi ok 

rrVmn mnn rrm ^k 

^K VIR3.1 ItMO 

Tin >3 nvn 

PDVliI 03^1 
PTDB? = 388 

'O'oi *)jn i«6 '3i pera i«^> i « rEp T "! 

xv 9 ,itp je t 1 ? iorn 

xxv 28 "jnOK jnwA Kl KV 

xix 8 Kit nip nnxn 

xliv 17 raw nrp >a 

xxvni a *i3»on f?K Gen. 

Levit. 

Numb. 

Jerem. 

Neh. 

Micah 

Pb. wi icop 

Numb. 
Pb. 

2 Kings 
Numb. 

Levit. ( 
I»a. Prov. Ps. 
Prov. 2 Bam. 
Dan. 

Gen. 

Levit. 

Jerem. 

Zech. 
Pb. 

Prov. 
Isa. Exod. Levit 
Pa. Gen. 
Im. Gen. 

I8A Micah 
Ps. XXIV 60 

XLI 21 

xx vn io 

XI 1 

II 19 

II 1 

VII 8 

LIV 7 

VII 10 

XLI 6 
0*03 'flfi 131 

XI 10 

LIV 7 

XXI 9 

XXXII 13 

XXVII S3 

V 20 
LIX 7 

I 16 

LVI 6 

XXIV 20 
XXI 12 

XIII 22 

XI 27 

XXXI 7 

V 4 

XXV 29 
V? 22 

vm 14 

XV 4 

XVII 4 

IX 16 V 19 

XXXII 22 

xxvn io 

X 6 

LXXHI 8 

XLIV 84 

VII 16 

n 15 XLIV 84 
VII 15 

„ 16 VII 3 

LIV 7 t*W = 376 

'0*01 'f« 'O JH 

nam ^Kiran \A fri 

r6nna ra*o pi j.tkiqi 

pia 3i» m« to' ub\ ud^t s6 

pi o'UKnna opn »«ti 

101 t\ '3 >kii >mi 

pn m kvhi 

3*0*f6 0»03 T\r\bv 

*vwb inn 3i&* 

own in io io:» 

*b n iiok> ^ik 

PI WO T3V31 

nn 3w 

* inn dot 

niwo DOTn 

13103 own 

nno T03 irap i3i JH^ ^»3i 

vb 310 pa ipa» vb 

aio ot^ ononn in 

nrv m^ on'^i 

Di io^ iinon irii' v-b mbn »3 

itop 'y\ 

Tb ometio^3 bv 

rrb nnn« mnn vb »3 

v-b own ^do 

itop 3*03 Tine i3i JHS^ 1 bsi 

p30K Or OlSttDK 131 K^l 

jnoS D33$> D'3f?on nrvytn 

™ i*03 Traps JH'tfr ^> 

d>«"6k lira kSi 

Pin^ D»n0»3 K03b 

nn^ ^no 

jnn^ non o^oon 

*noor rata 

io' k*?i jnnf? »awi 

nno 3*03 •xop'jnp^ PI? ^ 

3TOpQ sno 

»ioi P)in ife ?TO - 377 n-jrr 378 E3*yr =379 'D'DI TI JT1? 

*13 ^ttjv nn 

im Vk pn* ion 

*ro» 1^1 tc^rn nb 

T3tet)it 

TT3T1 'p'O* 

1**3 
0103 n 

rwon 

MIO'DI # 1 JT£1 
.IKIKp 

oiKomjn^ 
u?in m oi03 '3 

pmooi 'no '3 JHO 

o*D3 pin ^ 

xnn y& 73 b 580 ttW*. P* 1m. Gen. Pi, 
CUn. Gon. lift; JMr 

■mm 
««* 

CPiCS oow.- 


mar ^ sua ix * 

XLIX 15 

lxxvih 7« XXXIV 19 
XX XIV 14 XLI 1 

. 18 XXXIV 9. 
XXXVII 24 

vr * IV t 
XLVI 84 
LXXX 1 

XLvn s iv ::*= 

XXVI 34 
XLVIl 3S 
LXXX * XL 11 
XXXI 10 400 rupi - 


■ ran 
Ecd. 


a 


81 


pnwm *np3 'y OJTH 


Jetcijtii 


XXXIV 
L 


28 
19 


spn pa 
DJH!1 "nn 


MieAh 


V 
XLI 


3 

*7 


nrxnnm mei 
oa*feriari» ^wn 


Jorem. 


XXIII 
XLIV 

-A 


S 

9 
9 


nsrwara njnoa 

BT21P 389 rn = 402 vnt3 

irwa 

dW? nv-p inn ram 
OTtnra njmn rn = 403 

tan vn 

onxonajnno 

bicw* njn 

pnr run 

TT'naiwn 

T/l = 404 

pnawi '*ifi3pv otpiai -r njh 

jkv np^i tan ?m 

tVtf\ ta o>'ixi3 natnn *3 

"otok m -par p« n^ 

awp >jod ^pbfi ixm jrbo wo mna iSo w oik v. *3 

run, ornSp vio'pm 

»n33«n 

mrr rvi roni nam 

'roo*tn v>ta to *t nJn 

mnni rnpsn nnen mtn 

mn^ w ,nrm nvtn *6 

03*njn rwi 

•o«= nn r* 03^3 nxn nm x*» 390 xvii te 

XH 11 XIII 7 

XLIV 98 

XXX VIII It 

xxm i 

XI 17 XIII 8 
XXXIV 8 XIIJE II 
XXIV 19 
XXV 19 Xr\ = 405 yiy = 40J> rn - 40T nvv - 40$ irn = 409 .? npr vrip runs 
tnp wta Tiofcn 

♦any*© 

->ttik runo "pro 

proem nnpa n Tph 

3in 

trro^ noun 

taiq 

nn 
»T^ ^ DT3K -nam 

proooi "nom i ny*l 

mn njn v 

r^nn nwnon^tin 

minp ^ni njn jr <ien. Ps. GKm. itgrrvfii XXXI 


17 


.-*■ 


81 


XLI 


19 


VII 


1 


LXXI 


to 


XLI 


*7 


XLI 


SO 


XXIV 


8 Job 

PfOT. Seek S Sam. fii? prami '3 rffTj^.-insn mn 

o^nsnn 

(KXtifl 

m» = 391 

p3'anlpn 

yu) nixni m^f 
•on^nniwK 

31tT = 392 

i3»oi "on w ^0; o 'a mjrvn 

njnm npnn rrnon pain 

nipim n^pnn ni^ion mtawn 

iko nvi mxnm 

3 - 3W? = 393 

in i n^r» jn 

xvw * *wp^nS 

XVHl S4 ovi ipk 

xix 4 «ro»pn 

v i wwn*» 

TXT = 394 

3*03 T3T'33 teron 'tyli? ^ffT? 'PP <n '« ^ D 
xii u .tw nn Tnnp7i 

HI 8 PfHiT K3 913V 

ro3 «n >^ ^m o"3 ?pn *vo nan nns tei 

mnr - 395 

XH n 33VTI *pTT7 VtfUl 

in . „8 Vvun jnan ptrur 10 3?ow 

vi • rD3 wi mm ^ro w *m ina tei raa? 59* ^f Job xxvui s XXVIII 48 

XXXII 11 

v to 

tt I* vn u 

XI 4 

xxxvn » 


rw = 397 ftmr 398 KDmzaro 

nioo yD 

. 3JH3 cswn 

njwi (tot ntt njn kdppi k$t - njn 581 B''>ji = 4I!> Jerem. XXXI 28 

Pa. XXXVII 8 

p rov . XXIV 8 Gen. 


XXXI 


7 


Levit. 


V 


4 


Jerem. 


IV 


22 


Zech. 


VUI 


14 


Jerem. 


XXV 


29 


Pa. 


XV 


4 Jerem. 
1 Sam. Isa. 
Prov. XXV 6 
XXVI 21 Gen. 


XIX 


7 


1 Sam. 


XII 


25 


Pa. 


cv 


15 


1 Chxon. 


XVI 


22 IX 16 
XVII 4 Ps. 


LXV 


13 


Job 


XXXVI 


28 


Prov. 


III 


20 Hos. XI 3 

Jerem. XXXIII 6 

Ezek. XLVII 9 

XLV1I 8 

Jerem. LI 9 LV1I 19 

LVII 18 

XV 26 

XXX 17 

II 21 

IV 1 Exod. 
Jerem. 

2 Kings 
2 Sam. Hos. 
Eccl. Numb. 
Ps. 2 Kings 

Isa. 

Lament. V 13 
III 3 XII 13 
LX 4 XX 8 

XXX 26 

II 13 420 pnwDi v»to ^ JTw 

intf? "|K win to 
mrb awno 

'o>oi *npa n JP.il? 

;a ton p*3Ki 

iwnb ik mri? 

jnnfc non o'o:an 

rmb ^noo: two 

■mm "TCD nan »a 

DKoa iwa maa 

7130*01 5 JP$ 

oa^> m« 161 

240 jnj* tfb] b niK pnl 

pnao*oi i HPT5 

ixnn *ik Ka to 

•onn jnn oki 

waa^n w«raa ipan to 

waaai vwoa van to 

to a JTIW JPO 
jnoi ppn Ad *a 
am^po ino 

TOfl = 424 

wi v a «ST? 

•oto niKa iwn* 

an oik >to idfv 

to wr o'pntn lppaa niomn inxna 

rran = 425 

DTRB1 v*ta] nan rrt im in ton nor K»3n - 42 i [m = 3*3n = 422 J*3J1 = 423 *vin 6 o»own 

DOKPT 
SinKDTl 

' a nor» 
iwn 1 
VHWTW 

WW 
wen van = 426 wi "So vi *on '« 'a N1B"p 

szib tov k^ Kim 

kibi 1 ? nw anrA to 

t"rn = 427 

to Vl to irn *f?N to in 'a IIB"! 

n^> Ka kct 

iron = 428 1 Kings Exod. 
Isa. Jerem. 
Zech. 2 Sam. 
Job XV 37 

XVI 16 

IV 6 XI 2 

XXXIV 16 

16 

IX 19 

XI 9 XXII 14 
XXXVII 5 
XXXVII 4 Gen. X 7 

Job XXXIX 19 

1 Chron. I » Job 
Cant 2 Kings 
Ps. 

Exod. 
Ettth Exod. 
Numb. 
1 Kings 1 Sam. 
Isa. 
Jerem. 
Pror. 

1 Chron. XV 38 

I 16 XXI u 

LXXIV 3 

V 23 

I 21 V 22 

XI 11 

XVII 20 XII 26 

I 16 

XIII 23 

XVII 17 

XIX 6 

XXI 17 nnaw nen 


Isa. 


I 


16 
Jerem. 


XIII 


23 


•onai 'a WfTf. 


1 Sam. 


XII 


25 


inw to vrpm tok*i 


Prov. 


XVII 


17 


kdt inao pnoi 


» 


XIX 


6 


•par o»a tora >a 


1 Chron. 


XXI 


17 &rri -mi rn = 412 *♦!! =413 T»J1 = 414 VttH = 415 wi f a nm 

ntnn Kan 

*enn Ka itma 

jna p nan 

p«Tao>Di 'npa n FirfiJP, 

DPiT'ama k: iai 

atom w&p naap now 

nw ibd too WYT 

oa>naa nmAi 

nntwam 

pnaonsi 'a DJH- 

nw o>or jo oirv 

nwtoaiVjpa to on* 

ianta *?ipa opt 

■»oi 71 aro 'a rBJJTTJ 
Kao tna »aai 

p1DD3 '2 

rtmx -waton 
t^ '3to 'ai 

T" vis »aai 
piooa 'a 

w 'a nwjp 

naaxn i& ineai 
man ia«nr cp finaooi nnpa i Pin 

nonn 
.^nKa turn r»n =416 

pn»ao>DT ^pa 'a Hlljpn 

mn> to mm awn 

•par 1 ? nxnn raA 

naoton to oan 

rn = 417 

pnaooi nnpa 'n JPO 

unn inn om 

xnn iSti 

pin »TD^ wnS itoin onK oa 

inn • • • • toa 

}no wvb 

»mxnn STIJI "^ 

rrn = 418 

'd^di pt^D 'ai pao 'a 71 J?in 

jnn l^in 

nn hd^? 

inn nn dki 

pin anK w toa 

(no «w6 nn toi 

^rronn mm w 582 nam - K^-i'i 36BIPI wan = 4*1 tt'Dn = 429 Is*. XLII 1 

2 Chron. XXXVI 21 Jerem. XXItl 21 

P«. CH 15 

1 Sam. Till 11 Levit. Gen. 

Levit. 

Dad. Levit. Dent 
Josh. Hoi. Ps. Ps. XXVI 41 

n 43 

LXII 6 

XLIX 14 Pi. 


CXLIX 


4 


f> 


cxlvh 


11 


Pi. 


CXLV 


19 


Prov. 


XIV 


36 


• 


XVI 


13 


Dent. 


XXXIII 


16 Eccl. XLIX 6 

I 3 

VIII 4 

XI 36 XIX 5 
XXII 29 

XXIII 11 IV 42 

XX 8 

n 6 

XXIV 14 

LXII 4 

I 21 

VI 9 

LXII 4 XXI 87 
XLII 11 XXIX 7 

XLII 4 

IX 11 pmaoi '3 HJ^n 
>wm nnm n»ro 
mm i3i nutted 3*on = 442 '3 ran 

in om nwMn n« *nnto* A 

iT33K flK "jn3P 1V1 »3 ran = 443 TO/I '= 444 iron = 445 pmaoi mips '3 pan 

«tw vkt prt 

b wo laA ^0 psn 

pijnrwratepn 

1&0 nnv» nao *>» pjpp im ron = 446 ran = 447 proaw A3 un 1 13!rfc 

■nr lip? 03*131 

mrp »3A raA 

■>xn m vm 

fa:mi oorinn 

wi noi D^jSrfc fai 

insm *3i 

VOtn »31 

■or o*on 
wn n« epm n-nn = 448 3np*m 
ram oip> mA a*an = 449 'O'DI "T «^ 
031P nit 

D311?nK 

3?3 iin* 

D/TD3 

wi 6a '3 nyti 

ibm mm mm O 
tut nx mm mm osfa unyip ran rrronoa 

nost* ^n|ni 

pnp nnsoi ronewi wen onre 1 

osfa ^rcn^ 

rn = 450 

'onsialTjrj? 

nro n& nm* 

vnwA mra 
wan = 451 

w vfa 6d 'j rwan ptA 

*]3 0*Dn3 
*nOD» I Gen. 
2 Chron. Jerem. E«efc. Jndg. 
1 Chron. Judg. 
Jerem. Judg. 
2 Kings XX 17 
XXX 20 XXVIH 27 
35 XXX 13 
XLVI 11 
XXX 21 XIX 9 
VIII 37 VIII 3 
XLIX 24 XI 37 

IV 27 Dent. 

1 Sam. 

2 Sam. 

1 Cbron. 
Ps. IX 14 

XI 3 

XV 16 

XXIV 16 

XXI 15 

xxxvn 8 Josh. 

Ps. 

Prov. X 6 

CXXXVIH 8 

IV 13 Job 
Neh. XXVII C 
VI 3 XVII 
XIX E«k. XXXIV 18 

19 

Prov. XXV 26 1 Chron. XXVIII 4 
Eccl. DC 7 b>n 430 fcAn = 431 3*^n 432 An = 433 An 434 ■An = 435 An pmooi '3 NgPF) 

cnto kbti 

imp*m to 

'3 wyfr 

fain A 

nam 

prwwi *npa '3 niKs^n 

•j"? f it nton 

nu»n nmn itnA 

nran A mm 

pmooi 77 to '3 Hpn 
dtvi r»i jo mn 

113 fWxhut 133 n©^ 

in33 vn ^333 m 

omn nmn tk 
Di3*> nnaen ptson 

w '3 tVyn 

•b .w <T3K to npurn 
nw» ^3 r6 ncin 

DTO0K1 »300 tfin 
T*? .TPMtl »pf| 

dps nfwon yM? -non 
man 3?w 9p& »pn 436 proam rmpa '3 ^JTJ 

fT3ro.*.«»|nn to 

pjnntoTn>»rK5 

^nntoimos 

rrpn = 504^-^HmKrin] An 437 pmooi nnp3 '3 tfw& 

nriK Ai »npmn >npi»3 

nation n3rn nsh rAn = 438 w '3 D^TOIO Q^T*^ 
opn nn«A o>© pm 

*3*0 13T0 1H3*1 
B^n = 439 

■0*01 '0 ^ns tA3 '3 JftHriBj 

03^31 wioi 
•90*13 pW5 
n-n = 440 

w *3D^r6^rr rqp T 

mn '3*3K>3331 

T»j?o n« D»nton mn 133 vs jBpn D?cq^h --pry? 583 ISA. 

Job 1 Sam 

Pa. 
Pror. L 9 
IX 90 II 9 

CIV 86 

II 22 

xn 21 

XIV 19 

XXIV 16 

X SO 1 Sam. 


XXIV 


u 


I»a. 


LVIII 


6 


• 


LVIII 


4 


Eiek. 


VII 


11 


Ho*. 


X 


IS 


Micah 


VI 


11 


» 


VI 


10 


ProT. 


X 


2 


» 


IV 


17 


n 


VIII 


7 


» 


X 


2 


, 


XVI 


12 


Job 


XXXIV 


8 


Eccl. 


VII 


25 


n 


VIII 


8 


Pt. 


V 


6 


„ 


XLV 


8 


m 


LXXXV 


11 Ton = 464 I 

Kin *n <b n?r mm vm j i-». 

»3WT »D piVK OK 2 King. ran =452 mn *a p3T>7 XXXVI 6 

xvin 2i ,TDn =465 

pmawi *npa ?i VpTi 


Esek. 


XXI 8 
■po warn 


Josh. 


VI 18 


„ 


9 
inam 


Judg. 


XI 84 


P». 


XI 6 
oon anKi wni 


Job 


IX 22 
nbao mn wm on 


ProT. 


xm 6 


ror» = 466 


Tomittwa* 
praooi rmpa n JH?H? 


Gen. 
Dent 


XXXVII 24 
XX XII 47 


l»a. 


in n 
m wnf? 


Gen. 


XXXVII 24 


Pror. 


XXIV 24 
nn« pm wn*? iok 


Dent. 


XXXII 47 


» 


IX 7 
WDwrA'rroior" 


Neh. 


V 18 


2 Cbron. 


VI 23 
3W17 


Im. 


L 6 


Mai. 


III 18 
pm pa orwrn onatn 


ron = 467 
2 Sam. 


VI 20 
pram rmpa «a Wpi?\ 


2 Kings 


IV S 


Pi. 


L 16 
ot6h iok wnfo 


2 Ctaxon. 


XIII 7 


Eccl. 


IX 2 


pnmn 


i^i wn(n pnjA thk rnipo rron = 468 469 praam rnipa t D*|flp"p 

tot Tterna 

crann ion» 

wo* pKD 

raw xb 

parr *a 
pro 

prroowi *npa p P?h 

Wn Kit* DW10 

wn niamn nne 

wn synao marrVi 

nwA op Dorm 

wn ontnn 

wn ?moa nawn 

wn tw 

ion^ »a 
wn »n»w namni 
moo Sntn npixi 

wn nitui 

wn wk op 

njrni 

rviK wn pon 

wn kmwvi pix nanK 

wn ^Ka tito »n = 453 ran = 454 ,TJfl = 455 Exod. 
Eccl. Exod. 
Levii. Job 
2 Sam. 
Pb. Dent. 
Dan. P"n = 470 Judg. 

1 Sam. 


XIV 


47 
Pror. 


xn 


2 


•ow "i o?oy?h 


Job 


XXXIV 


12 


o*nwn pia ma onao'i 


Pb. 


XCIV 


21 


ia a. 


Job 


XXXIV 


29 Wl = 456 XLI 19 
» 20 

» 87 XXX 35 
X 1 D'3^0 
? .TOT 

,wi *a pT) 

oinn fe no» onK pm 

nmm K»n pm 

wn a p"l 

o»o ia fK pi -nam 

oao inn pi lai 16 »a 

pUnnvap"! 

pi mam 

Kmpi*tmA»a 

.pT3 mwmmnaai 

praooi m 'j D^l 

rrforte 

onMK 

prnaow *w^>a 'j flip! 

ikti nuni ni^n 

mpin nrmn rtham 

mpin nnen ran 

pmatwi nso filpT! w 

mpnn o^awn ratn 

npn fiOTD npn 
ttr»Ka' mo »aiar 

tt'tfl = 459 

^D^npna ,D>npio .nnpiaa >npn ^nnpia Tip") 
•op ITTTn bv »BW3 »'nc ^Ip bp tspa rnn = 458 DTl = 460 XXIX 23 
VIII 26 X 15 
XXII 22 
XVHI 82 XXV 1 

XII 10 praow yhai *npa *a p*p"U 
mm *ne^ irK mxon boo 

nnwnwi inK p»pi1 iron 461 a*Dn = 462 T0T\ =463 pmiow 'j *>$$$*) 

^ ^»k »nwn ok 

*r6no *nwn kVi 

nam 

waW»tjhrr| 

wnnnK 

o*wn 

prapm nnpa 'n IF&yi 
pvt rao» i«m taai 
pw aio 

*n nmro W^* »01 Op«^ Kim 584 tr&n-i - ?]#*] 

rvn =47 3 
'»'di # a ntjna 


Judg. 


Ill 


10 

10 


IV 


IX 


16 


13BB IT JWU 
Job 


xvm 


8 


Tjm = 474 
v^-i3 nana rfw o. 


TOB'DI 


'Dp im b^o '3 '^ nthn 


Dent. 


XXXII 


24 


Exod. 


XXVII 


4 


ntnn bv nwi 


Hab. 


III 


5 


- 


* 


5 


nnn ...» nnx nrm 


Job 


V 


7 


Prov. 


i 


17 


.TJttl = 475 


P n 


»di nnp3 '3 D^n 
l»s. 


cxx 


4 


D'Bm ^ru DP 


Ps. 


LXXVI 


4 


Job 


XXX 


4 


oon^» D>om vwi 


Cant. 


VIII 


6 feWl = 471 rvn =472 napn 

j«na f?r it mm 

KplD03 '3 

ran KTBToa enn mx nnpa cfctw -t-^hSSm^-s- ?& rm nnj» v - v Exod. Gen. XXII 29 

XXIII 21 
22 

XXIV 12 
1* 

I 2 
IX 1 
XXVI 3 
VI 24 
• 26 
» 26 
, 26 

xxm 10 

XXIV 18 

18 

XXXVI 3 

3 

XXIX 8 

XXXII 16 

XXXIH 29 

XXXIV 12 I 18 

II 4 

n 7 

„ 7 

» 21 

» 21 

■ 24 

xvn i5 

t, 15 

XVI 11 

XXI 12 

XXX 17 

i. 22 

XXXII 29 

XXXIX 2 

XLVI 2 

xLvm io 

XLIX 24 

24 

III 6 

6 

XV 11 

XX 7 

t 

8 

» 11 

* 25 

XXI 2 lepiDM-a •pHjft, ^L, 


■Apa rapi 


Apa wwn sia# 


mm o# 


ma i3^> ia# 


'33 ^ -m birjip? 


»3pAl ^r#? 


viixa run np#n 


mm •pn* *pWri 


v» mm k^? 


f *n 


Exod. 


xni 6 


«p*B3 'J D1^# 


mo o*i# 


V#?i 


Gen. 


vm s 


Mpiefia 'a ^n TttfQ 


n 


xvra 16 


*:a *B3# 


* 


xxvm s 


ttpWfta '3 ^8*]$? 


Leyit. 


XIX 19 


nai n« o$rp^ 


Deut. 


VI 4 


\n& \tspn 


• 


XXII 11 


birw *nP% 


hi *y*vh bvfp 
Gen. 


I 18 


^yp Tl WltQ 3"3 W 


w 


II 4 


te?h 


•> 


. 7 


nlfr# 


* 


, 7 


na#3 


* 


» 21 


mn tffsjS 


r, 


. 21 


flta 


« 


» 24 


nannn ijp$ 


« 


vn n 


ipnp*? 


- 


vm s 


nip 


" 


XVII 15 


rrftna 


- 


. « 


ro? 


T» 


. 16 


nbpi mp 


r 


XXI 12 


»** DTT^K P0#3 


* 


XXIX 27 


m*?K ra#l 


» 


28 


SrW» OK >3 ™«»P ^r#? 


, 


XXX 22 


m^ita tf'* 


II 


XLVI 2 


(2) nmoa ^*n#^ 


> 


XLVIII 10 


^*nfc? wi 


- 


XLIX 24 


pic 2pm 


Exod. 


HI 6 


^n#> p* 


r, 


6 


■p^w ^ 


r, 


XIV 20 


tHp noiK 


• 


XV 11 


thp5 nw 


• 


XX 7 


n^n *b 


- 


8 


np n« 


* 


„ 8 


n^pj? 


T. 


n 11 


vitfTf^ 


„ 


XXI 2 


>^» nfrgfl 


„ 


2 


nwqta 


„ 


XXII 29 ram e^K iw wan mraw p& ^a pa tP 
*|btf Hfi dp6 jd*o bwi owm nuta 

"•3=2 

t\bx uvebm ow Kipaar p* ^>3 pa tP 
*pK 3^ BfA |B*o mattn dwk n«ai 

rtap 3KH 'N3 t^ 


ynstb 92J1 


1^ 


p3Kfl '33 U 


c fixoi 


D^OO 


oar f?n Bn^2«i 


-0^ 


ywt -pa* 


*T# 


7^ »*6r H 1 ? 


T39^ 


imr» 


rat? 


nrn o»nwi lax 


t35?C^ 


paxn 73 w 


JT^^31 BT3 


^tpW 


u>rfa* mm 


f)1tol? 


o>»n 


na^J 


itpiDua *a rpn 


<*^ 


btkh ^ nann 


n^n 


KpiDM 'a nannn 


^9 


p3T 


m#q> 


innD3 


o!B^n 


01' nKBI 


n^an 


"]nm 


'1^ 


nor n« mpn 16 


IT 


ttp^ioea 'a now 


nr\p 


n^pa 


vop 


nYTTW B>3» 


V2P 


nxr 


»-}p 


n^K 


vopn 


o'nS» nam 


fcHtrt 


»3»jn 


^n!w 


virp jmo 


3W3 


7^3 


^ 


npiota '3 Kin 


^1? 


mna pni 


b*rfc 


TTK3 


^3 


or n« 


N^O 


ov n« 11DT 


natgr? 


NpU»3 '3 


isHipi? 


narn ov n« 


imfipi 


D3n nponS we 


'nvipw 


Npnes '3 D^n 


'pznb 


P 


•TtPPP 74 a 586 IT «pn 

npyin wb\ *an -wb 


Exod. 


XXII 


29 
Tppb ?np«^ 


Exod. 


XV 


9 


yty& p|Twt 


„ 


XXIII 


22 
5b^ 
TW ns^i 


„ 


XXIV 


12 
o^ rpm 


Dent 


XXVII 


4 


T*3 oniK qrfv\ 


„ 


„ 


14 
i: 1 ? 13^ 


Job 


xni 


27; XXXm 11 


fa T$3 


-„ 


XL 


38 


W «3*r 


^^ 


Gen. 


XXV 


27 etc. 


nffi 


Levit. 


IX 


3 
^^ »33 b#\ 


1 Sam. 


XXII 


7 etc. 


mnfen 


„ 


XX 


2 
bx-teri *23 Ski 
?TO pt6i 


„ 


XXVI 


3 


■•npna am 


iipv© 


Gen. 


XIV 


a 


w'tipo pari 


Numb. 


VI 


24 
TW^l 


Hos. 


X 


n 


& *Hty 


« 


» 


26 
(2) |^ 


Isa 


xxvm 


24 


inoiK n^n 


« 


„ 


26 
d^I 


Job 


XXXIX 


10 


^nnx D»par Tftp t dk 


,, 


„ 


26 
0*6^ 
ran rnp wfc 


„ 


XXIII 


9 
£# ni3^ 


Exod. 


XII 


5 


n^on n^p 


„ 


„ 


10 
on^ nio 


Ps. 


LV 


3 


>nnp? ti* 


„ 


XXIV 


18 
^•ftn 


Gen. 


XXIV 


63 


'tsnr mra crifr$> pror kjpi 


„ 


„ 


18 
S»n nt?r 
J^K prin 


» 


XXXVI 


3 
W* 


Gen. 


XXI 


15 


orvfrn inn 


" 


„ 


8 
V»*l^. 


„ 


II 


5 


n-ron on? ^3i 


Deut. 


IV 


40 
^nofj 


Ezek. 


XLVII 


5 


in^ >o 
XI 


8 
n» oijiotph 


Isa. 


XXV 


11 


nin#> nnwn 
xxxn 


15 
PW 


P». 


VI 


7 


nW bin rrrn^x 
XXXIII 


29 
T"3?« 


Ptot. 


VII 


25 


noil bx topi bx pvSi 
o>o »3B ^r or 


• 

: 


XXXIV 


12 


nx-inn 


S»l^! 
IV 


16 


vSro ngfcr 


i 


T = 7 
Nnmb. 


V 


12 


intra ne^n >3 
nnxnpi Skdto 


T!p:i pp nairon nm bz vpv -o*n 


Ps. 


CI 


3 


?onrt?n» 


j 
^JQD nxnps 
XL 


5 


a» 'fi^n 


j Exod. 


XX 


7 


rnnar 


lirV mn» DW flK «^^ 


Hos. 


V 


2 


towi nontn 


p-Q^ p«6l 
"pttf pt6l 


Job 


XXXII 


22 
>^j? ^^ 


Nnmb. 


xxxm 


65 


D3W3 D'9t^ 


Hab. 


I 


7 
1118^1 lIDDtrO 


Ptot. 


XV 


19 


pin n^p? 


Job 


XLI 


17 


'SHI 


tvup mwo 


Isa. 


V 


5 


msifrp ion 
^tio i^i yu w^ nNtr 


Hoa. 


II 


8 


^fr >:an 


Exod. 


XXXIV 


7 
pp Kfcti 
•»3B int^ n?apm 


Jadg. 


IX 


48 


D*3CP fl3l^ 
ia3 niD^ d 
. 


49 


naffc trot 


Gen. 


XIX 


21 
"p3D *^K^} 


Mieab 


vn 


4 


■BIT! njifrpo TO* 


Ktroi diop iwSi 
io3 nw rrra pt^i 


Exod. 


XIX 


4 
03HK K^KI 


Isa. 


n 


16 


mortn nitfp 


Deut. 


IV 


48 
}i<^ in 


Lament. 


n 


6 


I3fr p 


»"DD nivbi 


Levit. 


XXVI 


1 


rv$£0 pin 


Gen. 


XLin 


34 
tfflpo i«n 


Exek. 


vm 


12 


103 n^ pan 


» 


» 


34 
f0'33 n»^o 


Job 


XXXVIII 


86 


wa n?$6 


Hab. 


I 


1 
nrn nB?K K\p©o 
raw jwVi 


Lament- 


II 


14 
kw nlRlpo 


Exod. 


XV 


25 


pn iS o^ nr 


^ip riDim 


„ 


XXI 


1 


D^jn -itC^K 


Job 


XXI 


12 
•raai t)fD ^ 


1 Sam. 


VIII 


11 


•6 up] 


Isa. 


XLn 


11 
vin 13T0 ^Ktpr 


Ps. 


L 


23 


"jm iDjf^] 
XXIV 


14 
oSip ^KfeT 


Levit. 


V 


21 


t nptorq 


P^D p*am 


S Sam. 


xni 


82 


npifr nnvi 


Exod. 


XXX 


12 
K^'3 

103 *m$ n«6i 


Eaek. 


XXI 


27 


'nvfl nns uwb m 
n&& pt&i 


Job 


XX 


6 
1K^ O'O^S 


Gen. 


XXII 


17 etc. 


dm n©£ 


Isa. 


VI 


1 
Kipjl in 


Exod. 


XXIX 


23 


VfiS ,10^ 


Numb. 


XXXIV 


18 
tw Knpr; 


Levit. 


xni 


45 


msjn opfr bw 
103 rDwn 


ropn raw p«^ 


Hicah 


m 


7 


u$$ bv 1BP1 


Job 


VIII 


11 
D'O »te vw Kftr? 
mjDTi pt6i 


1 Sam. 


XXX 


8 
^p 


Pb. 


Lxxvm 


21 


apro np&$ tan 


Job 


XII 


23 
D^ljS K>3ip0 


Ezek. 


XXXIX 


9 


ip^ni inxni i 


Ps. 


LXXIII 


12 


'nrr to 


^♦n natpri Tspn v-v 587 Ezek. 


XLI 


16 


Job 


VIII 


21 


Dan. 


VII 


6 


Ps. 


CXI 


10 


m 


LIU 


1 


- 


XXXII 


8 


Eccl. 


VII 


25 


Prov. 


XXIII 


2 


Gen. 


XXX 


18 


» 


XXX 


16 


Dent 


XV 


18 


Jerem. 


XLVI 


21 


Ps. 


cvn 


26 


Ecek. 


XXVJI 


86 


In*. 


XXVIH 


2 


Job 


xvin 


20 


Prov. 


XXIII 


7 


Gen. 


XXVII 


11 


8 Chron. 


XX 


10 


Numb. 


VI 


6 Judg. Gen. XVII 7 

XXXIV 14 

XIII 21 

xxxn 17 

ni 17 

XIII 2 Job XXXVI 18 

Isa. II 6 

Lament. I 14 XX Job 


V 


2 


- 


VI 


2 


* 


X 


17 


„ 


XVII 


7 


Gen. 


XLIV 


18 


Ps. 


LXVIII 


20 


Zech. 


XII 


3 xni i5 ft 'on "*i pj> pj>tfp 

pTBtb non p*\TW prbi 

6 TOW inn "TO bz Kt nnK rron '*** in n©#>} 

'03 rtVS ptt^i 

310 ^fr 

tv6 ^#p0 

■pun i|^tfp* 

'03 mifilP Kin *pD3 sraam 

niSSin nA?©cn 

pstfp nowi 

•*ns*i ^tana in 'on ft pt 

iTOWTf- ptt6i 
•** 

*i*3Hp 

rrjpp ?m pt£i 

IjflP 1*T?^7 

3opiy^ 

Ttfpitnit 

•*%• irDisn^ioa Vi 

■W0 prb 

njty wk 

.T#in 

win n?^ 

■03 IV per^i 

mp* inn *?r Ttfp 
dv npi* on^^n 

03»n3K nvq# 

•ft -o^a n3ne?m rrppo i*ft o, *"»o »» 

nin> netpi p#Vi 

nnoD i« n^rtp p«6 

milOV r»^ ^"ft W" mmi 

nw^ prin 

po^3 "p«r 

ip>$ft? ana: n^3i 

wo to ipjpj 

pro aa&wh •£ npro Hnfft •£ no^o jinsiiia ck -s 'en pt 

'03 rrnpro pp n»*o p^i 
ow mip&p 

*einm .nn* nvpes p*)pfeft a^« "•««*> P«ftai 

rrmptn H3T mew pp 

.pax |'o mrr mp-ca oro'p nnpve vrw 'bk 'warn 

w»toptt "oris n WD 

frtf? J1.T ^1*6 '3 
^3 ^ptt* ^Iptt 1^ 

nop tjtpps 3nni 

w toroo nam 

iion to trot Db?n 

ttS-opP! 

npp$© pK 

«"03 *]*DD to wfc to 

nnn ononn to o^p^ 

j^k nmm n^i wnntrt Isa. 


XLIV 16 


new pty_ pjK 


Prov. 
Hos. 
Jadg. 
1 Chron. 


Vm 16 
XII 6 
IX 22 
XX 3 


m*»"*9^3K 

p^ lana *a vmi n^303 Itt^l 6M31Dn t D * , « 


Gen. 
Hos. 


XXXn 29 

xn 6 


DP fpp '3 


IM. 


IX 8 
X 16 


rrftQn rmeb 
103 T bm pm 
nilrwj iw dk 


1 Chron. 


XX 3 


fnaosiipg 


LeTit 
Etek. 


XIX 36 
IV 11 


trxtofto ^pt^03 

nnrn rpjuiTp? o>oi 

rQTJD pr^i 


2 8am. 


XIII 9 


fi*#S»!i nK npm 


laa. 


XXVIH 26 


TO! P^S pl^l 

n^fi^ non ottn 

pj*^ "iptt i^i|0 JTTfW V*k 'wn* *«3ii *on i^ pm 


Lament 


III 11 


1110 ^311 r» Klm 

1^31 "l^D wan »nana ib ism 

ptWl iTIOV pw^i 


Ps. 


CXIX 162 


*3iK Wp 


Ezek. 


XXI 16 


fe^pj 


Isa. 


XXXV i 

LXI 10 


13T0 D'Jfe^; 


Job 
Dent 


vm 19 

XXVm 6,17 


ferft^p 

11KV pp ^31 

** ipTIW^ bzx 


Ps. 


LXXIV 6 


r* w« 


Nah. 


I 10 


d'33^ on»o 


1 Kings 
Job 


VII 17 
XVIII 8 


n?;r nwo 


2 8am. 


xvm 9 


n^xr, ^31» 


Numb. 


XXXII 38 


np^ nxi dv naoio 


Isa. 


XVI 8 


np?lp fSJi 


Exod. 


^*: 12 


onr u^rn 

'03 p^p p^l 


Ps. 


lXLV 15 


njt?? yb* 


„ 


CXLVI 5 


'oiti m.T ^p n?^ 


Neh. 
Isa. 


11 13 

II 11 


ubtrni noma nat^ »n«i 
niiT 3i^i 


Ps. 


CXLVIII 13 


10W 3|^ »3 


Dent 
Job 


II 36 
XVI 19 


'OITI n^ 1»K 

nnp prin 
d'01103 mjpi 


Gen. 


XXXI 47 


Kpno^ ia* 


2 Sam. 


XXI 10 etc 


p*D 


Isa. 
Gen. 


III 18 
XL 11 


TBPP pt^i 
pptpo fno 


mtii*A nin^o pomr r« *w« tw^a ^ ft *on r« 


Ezek. 


XLVI 13 


toWl 


LeTit. 


VII 23 


3^51 74 b 588 
v - 


tr 
nfijsr, 


■>1DDi Pp^P ptfo 


Lament. 


I 14 


i^n^i^ 


1 Kings 


XX 38 


mna to&rjjtfl 


Gen. 


XI 20 


;ii^ n» "ten 


S Chron. 


XVIII 29 


ntsnbni Kim frenriri 


'D3 rPIJW pebi 


Job 


XXX 18 


♦enn^ fewo? 


Jerem, 


XLII 17 


erben irip 


LeTit 


XI 83 


tHn »to \wfo 


nnen «jb©ai nvmra m>im ntc' *a ''B Tl^itl H331 


Isa. 


XVI 7 


mrw ^P 


Exod. 


XXXI 10 etc. 


naitn jei 
11 


fenri Tp^> 


Josh. 


X 20 


DiiD >TlJp DHnWDI 


njroa p^i 


1 Kings 


VI 9 


QniH3 (3i oniX3 nh-ft? pi 


Gen. 


XX 6 


>33K D3 IjfrflH} 


Gen. 


XIV 16 etc. 


pWl'-pi 

'D3 rraiKH rh*)pvQ r^' 


Ezra 


IX 13 


i33ipo ? rrtoo HBO 1 ? $?fcfl 


Job 


XXXIII 18 


1»D3 ^WJ2 

pbrroyi ntaio jks tip pan 


Isa. 


XL1V 13 


nftpvna r:- -^cf- '.»:- ' -n Tl^3 I.TWrp 

^Ip^p |iwf?i 


1 Kings 


XX 27 


'I'M e<tp «in pn Q^j? »5^n W3 


Jerem. 


II 23 


■' ,T3iT npl^p 


Cant. 


VI 5 


Tj^jn }D w^w 


Gen. 


XIV 23 


"'■■'■ to; "Jiiirnn 


'as rji^pi rfcvi pro 


Isa. 


V 27 


vbw i(Hv 


ISA. 


LII 10 


m.T p|^ 


^3 nn v pt*Vi 


J*d 


I 7 


aptpo Pjfe^o 


Lerlt 


XXII 23 


Bif?pi ri^ 


IbH. 


XLVII 2 


tor >tfpn 


Isa. 


XXVIII 20 


S?l#ri0 


job 


IX 26 


ton 'to too; 


: pb$ >n-is«i 


Isa, 


III 6 


nbtfp p«6i 


Isa. 


VI 2 


onor o'pi^ 


Exod 


XXII 8 


rupfr 


-—ni?BK-fi*&i 


1 Chron. 


I 47 


npiroo nfalp 
iVyvjt pe^i 


Isa. 


XXX 6 


v» ^arer t»wo *)ip »)-n^ *vri 


Numb. 


XI 16 


^ rripfr 


Amos 


VI 10 


IB-fc^ i^t|it6i 


prim -anj> pt^i 


2 Chron. 


XVI 14 


n«3-t^ 1^» ^Dlfwi 


Keek. 


XXIII 3 


ifcj? Dttl 


Jerem. 


XXXIV 5 


•tew m Y' 1,,3K 11C1W? ! » 


„ 


„ 21 


onxoo niters 


'D3 «"npi!5 pw^i 


Zeph. 


III 19 


faro to n« n£p *an 
HB^DK 1 p!Tp pe^i 


1 Chron. 


XIV 12 
Gen. 


XLI 47 


pixn te#©i 


Gen. 


XLIX 11 


fi, 6iftK ^33 HjJIfeSl 


1 Sam. 


XIV 48 


Wi bg»_i 


Isa. 


V 2 


'■">-* : 'pifenn0bn 


. 


XXV 18 


n1fcj> JK* 


. 


XVI 8 


;u n^piiir mbn 


13 


2"\n .'oik ^Kpew "i 


pft» ira "»a i=inb vro npsiK 'Bite jn33fl I«i* cain 


pTTpn^p^i 


:! J H2D£ pe^n 


Zech. 


I 8 


•v,-^--ih*33^ D'j5"1t^ 


Deat 


III 11 


^3 feny ifeng mn 


t=i ftrnn pnnp •«** 


aw'pr* 


Iaa. 


XIX 9 


mp??r o^nwD nsr 


Gen. 


I 30 


3|0&pTO 


nip^lt? e,f1TO * ,,i1 te p"lt^!S T»^ 'M*vi 'flJi' l* 


< T3H1 3*n pari 


Lament. 


III 8 


n^noi vi^Dn DITlt^ pr^i 


Gen 


XXVI 20 


pip^ 


**S*m. 


V 9 


^ :: -on^ 11i^?1 


' » " ::: - ■•'"' 


20 


■■wipip&tiiVa 


.Jerem. 


LI 3 


I3nr? tonv^i 


■ ■un ten ft 


.Kljpo imc poftnv 


indB Kiinoft ana **»pi» KpD*# nimo? 'vim wip p te 


:m> •-■ 


XLI 18 


ran y\pi vna »'i il'ltn ♦ « * JWn 


•nptm *iacn npa op rruriev 


1 Sam. 


XVII 6 


«ro^ Rirrtwpc^p pifbi 
:: 


•on^wn ^fcy ^so pwfc 


103 pesn n^»» t p^i 


,. 
nBDiro •nnn p«fo 


^i> 


XXIU 9 


inrj?3 ^iKfa^ 


Levit. 


Xttl 7 


rtfppp nfrp ok 


■T'""*;:* 
^ i nutria ptt^i 


ntwn pan 


Ps. 


XC1V 19 


W]fr 313 


Isa. 


LV1II 7 


-[onS zmb fchp 


Deut. 


XXVIH 30 


telJStJTl nrn (i^f?i 


Jerem. 


XVI 7 


tox to or^> fcnp»*!&i 


* 


XXII 23 


ttr^x^ nfen^p 


Lament. 


IV 4 


or6 f\s fcnfe 


Exod. 


XXX 23 etc. 


OTJ\p?i D^5 P^ 


, 


I 17 


nnn p* nfcn© 


DTI "It^ pT*?1 


HIT^E? pajn 


2 Sam 


IV 10 


r rrw? p*^i 


Exod. 


IX 29 


'D3 ♦ • ♦ fehpfl 


pmi p^i 


bpt^O ptt^l 


Deut. 


XV 2 


■ inri nn w? j6 


Job 


XXXVII 16 


3**^0 


Exod. 


V 13 


--"D^K D^ni 
XXXVI 29 


3^ tnpo 


Isa. 


LIII 7 


naw xim fe^33 


Ps. 


LXVI1I 16 


nr fenp? 


Levit. 


II 14 


^bi3i feH3 fit^i 


nj/^DB pwi 


B 


* 16 


n3DtfDi Prtp^o 


1 Sam. 


XX S 


^3 j?^p? ^ 


'03 Tnooi m^fin p*6i 


1 Chron. 


XIX 4 


n#pp9o 


Ps. 


LXIV 7 


^np fe^pn i3on 


Isa. 


XXVII 4 


n3 rwfrpv 


Gen. 


XLIV 12 


^»nja to»tw BDSP W - W 589 Gen. 


\XXIi iy 


„ 


XVII La etc. 


laa. 


IX 6 


» 


X 15 


Lev it. 


XIX 35 


2 Sam. 


XIII 9 


Isa. 


XXVIII 26 


1 Kings 


1 40 etc. 


Dent. 


XXVIII 03 etc. 


1 fcS'Mn. 


XVIII 5 etc. 


Gen. 


XXVII 41 


Numb. 


V 12 


Exoti 


XII 15 etc. 


Gen. 


VII 11 etc. 


Gen. 


XXIV 53 


Ps. 


LV 3 


Gen. 


XXI 15 


" 


11 5 


Ezek. 


XLVII 5 


Isa. 


XXV 11 


Ps. 


LXXVH 7 


Job 


VIII 11 


Isa. 


XVII 11 


Job 


XII 23 


Ps. 


LXXIII 12 


n 


XCUI 13 


Levit. 


XEX 32 etc 


Numb. 


XXXIII 55 


ProT. 


XV 19 


Isa 


V 5 


Ho». 


II 8 


Judg. 


IX 48 


- 


r, 49 


Micnh 


VII 4 


Josb. 


XV 35 


' 


„ 48 


Lament. 


II 6 


Job 


XXXVIII 36 Jerem. XLVI H 

Isa. Ml 20 

Gen. XXX 18 etc. 

Exod, XVI 12 

„ 13 etc. 

Gen. XXX S'2 etc. Pa. 

Neh. CXLV 15 
II 13 

* 15 ontp ^ 


n&bp pwSi 


anna nv trip} 


| Levit. 


XI 9 


rivftop\ i*» 


mffin nzinb 


1 Sam. 


XVII 5 


tns 1 ? Kin D»^ptfrp jn«n 


iffcOD hw OK 


p^nt^n p 1 *w* ^p 3 *' ,pa 13, ' , a " , »"« ^ »^*3i 


JTTB pin 


Numb. 


IV 7 


^D3H nH&f) flKl 


•TpfeHpa* bpvm^ 


Exod. 


XXV 29 


vtffepfl 


ronD ptc^n 


rnopn «« mw '' f,ia * 1 ,w ^ /^n^t^p ^wim 


rrp&n n« nprn 


Levit. 


V 6 


n^tos fit^i 


pV prin 


nj?D p»Vi 


rrjutr nan on 


Gen. 


XXXIII 19 


npipfp n«03 


ptwi nns'tp p«6 fcn 


npriiH pvVi 


napT prl? §fn rtnnv \wb ir.m> fcPtp* 


L>eut. 


IX 17 


nnbn »3er3 trfe^j 


H^n pt£ S»3rtpi 


nDD p»^ 


DtS^I 


Hab. 


II 19 


r)D3i 3nt fenog Kim 


nifeW ptf*> ^>31 


; Prov. 


XXX 28 


feWi-i oh % 3 n»oor 


^ ^ vwk no^n »3 


^l^n j"3Pi 


wnNa p«^> ^31. 


i Prov. 


XXX 9 


vfot or 'urtpcfll 


pV>D prt mn» Tltf J> p«6 ^31 
[Levit. XVHI 


2i] »«w n^DDn "Vi *^nn «*?1 "e^nvirwi 


nun *> rw fei 


Levit. 


XLX 17 


Kjiprit6 


nwa mt^ 


2 Sam. 


XIX 14 


lion Ktpp^i 


W&3 T1X 


Gen. 


I 26 


to{J*VI ^91 ptt^n 


orrfcD *rrw 


Ezek. 


XVI 25 


1^31 n« ^p^eni ptt^i 


nwn of *?3i 


Ho 3 . 


IX 6 


deh" fericp 


?o»on »3D *>r iw 


Prov. 


XXIV 31 


O^ltrpp 1^3 


inip >o 


Exod. 


XXXI 10; XXXV 


19; XXXIX 41 T$£! H33 


n\rwb nnfrri 


„ 


XXXIX 1 


T#r onrra 


? >33^> ^33 nn»t?K 
t t 


Numb. 


XXVI 46 


per "m mV *wk ro on 


KJtn nor 6 fcn 


Deut. 


XIX 14 


*]ri bi33 3*en xb 


in« K^ip. 


„ 


XXVII 17 


3'PO inn 


'ft^fc*? 


Hos. 


V 10 


^133 *J*90^ 


D*UlS K^frO 


Micah 


II 6 


TDD *w mafa 3©? ^ 


^n =i3trn 


yOD '^ won ^^Pfl fei 


n|^ p33^>3 HK3 ; 


p^ **o '3 HD^DI 


ropr p«^a rqfip *> toi 


Ezek. 


XXXIV 18 


ptoiTP D3^3-a unmn n«i 


03W3 D^V ■? ptt6l 


„ 


1« 


wnrn 03^31 fr&io* 


pin roippjp i 


„ 


XXVII 86 


ng^ VH^ DiTStel ♦ . . 0"Kfl *30' ^3 


myflpp ion ' 


* 


XXXII 10 l&tt* ♦ 


♦ ♦ n^ on'3^01 001 o w ybp »morm 


•ft *33n 


Job 


IX 17 


^ow» rnp^3 WM 


d*kp TQ^O \ 


Isa. 


XXVIII 2 


30p nj^ ni3 did 


niito «n* } 


Nab. 


I 3 


"DTT H^^pl HD1D3 m.T 


njtt^O if 


Ps. 


L 3 


1K0 ffjfifq V3»3D1 


nprpi niifr 


» 


LVI1I 10 


13*3^ p^n 103 m 103 


rbifen Ynn 


fiTom Skov ^0 pW ip^o 


HDtPB ptrtn 


'n = 8 


I3fr p 


vtifry vmncfr irfeo rrttoin nfemxos tofen ferfr* nnofen ifrn "ifep 


n?# 


liferenM 


irwto* 133^03 rafc feasi ritr\ vte raife^ vn>feo H3fe^ 


"D2? '1t6l 


: rotea ob» '»3»i^ piito *|3fen isttonn 


•TW d:i 


fen*ei ip^3 ^fe»n noi^3 pnib %3i3i »«3ife^ Yrtfn ife^ nofe^i 


nyfyri two 


■nxten fenr p^m ejiter d>t^3 mfca ptroi3 mtvr 3tor3 vnAofer 


-Qtty? pi 


•pfrnm vrtwn Awoto nbo» 


fotom ioofeT3i nto33 feronn ntw wofen 


i»3 nirotf *» f?3i 


:^« rmiton irfe^ fenn mt^on n^fe^i rpfrs nife^ oofer -jfer mnfe^ 


or6 w^ri 


Defer eiferi nfrpfrpi 3ton Kton Tifcrn 


*|1J> 6 V^J? ^>31 


13 = 9 

pp3n c]or '10 


HEPQ pwbi tip b by\ 


103 mpn jtb^o nar bb^ 


*ir«n ^«nr* 


V13fc> "p^K ; 


T^JI Itr prSi 


d^piy noin3 13& mki ■ 


Prov. 


VIII 16 


ntoj o*t^ *3 


nnnj6tn ! 


Judg. 


IX 22 


lboo« lt^3 


103 H»fi '•? «331 


1 Chron. 


XX 3 


ni303 nt?5 


mm 33^31 


Hos. 


XII 5 


IN^O f?K ItW 590 

2 Sam. 
Prov. XIII 32 
XXX 28 Exod. XXX 28 

Isa. XVI 8 

Gen. XXXVH 31 etc. 

Gen. XXVII 11 

Dent. H 1 

Judg. XX 16 

Levit. XVn 7 

Dent. XXXII 17 

Ezek. XX VII 86 

ha. XXVni 2 

Job XVIH 20 

Prov. XXIII 7 

Dent XV 2 

Exod. V 18 

Im. LIH 7 

xxix 18) i s»m. xm 
in 5 

Ecci. n 2 

X 19 

Dent. IX 17 

Hab. II 19 

Prov. XXX 28 

Jerem. XVI 7 

Lament. IV 4 

Job XXXVI 29 Gen. 
Exod. 
Gen. Gen. Gen. XLI 14 

XXII 8 

XXXVI 86 

I 11 etc. 

XI 81 

XIV 16 etc. 

XIV 10 Dent 


XXVH 


2, 4 


Job 


xm 


27 


Eccl. 


ii 


8 


Dent 


xm 


17 


Isa. 


VI 


2 


Ezek. 


XXXIX 


9 


Isa. 


XLIV 


15 


Ps. 


LXXVIII 


21 III 11 w - 

npto nn\n 

fceop oTa tvnnv 

DW3 p«Ai 

0^3 napi 

n^frpa 

bnr tp£ na ptfo yyfy Ai 

103 T»JW ^i 

koit *6i ■TD^ro to 

tod n# 6 on w *i 

DW Dfl IBM OTtffA 
D3VOK DVtJ^ •* 

aop TBfc 

*fc ItfBaantfpiDa 

ioa MMD pterin rftOtt 6 to 
w nit'WrkS 

naw Kim fr$a 

6 DW fr33 *3 

ptTO n«Ai 

tono otiok pirrtpA 

•nam 

ids ntPBn i*Ai 

nnto >a«o tfuw) 

am taog Kin 

frpOlj) D*Ta fPODV 

off ipipegi 

io3 rre^iD i«Ai p# 6 to 

to* to orA ifen 8 ?' ^ 

on^ p« fenfe 

a? *r»e 

io3 nbatn nebv b toi 

vijtoip *|^n*i 

vsfiv to rw to 

npnwoo rfypff 

nfrj? A to 

ids D*H#3 b toi 

D"#5 iixo 

pE^I. ptAi 

103 iTTO pttAl 

Qt^n pon 

103 "W IttAl 

Tfcs tan* rrren 

>to Tto otwii 

po» ntnijh JT^P to* 

loa vssnb b to 

»Ka i-»0?i 

loa npt^n "itcAi 

np'fcrn, wai 

P^! P|K 

apra npipa wi 

103 EHJ? pttAl 

toa ten? ftna nan 

103 "TOW ptAi 

oa'naa kko» *6 *ifcfr 1 Kings 

Exod. 
Job 
Hab. 
Job 

Ps. 
Exod. 

2 Chron. 
Exod. 
Numb. 
Gen. 
Exod. 
Job 
Gen. 
Dent. 

1 Rings 

2 Chron. 
Neh. 
Isa. 

Ps. 
Prov. 

-m 

Ps. 

Jerem. 

Lament. 

Jerem. 

Lament. 

Isa. 

Gen. 
1 Kings 

Gen. 
Job 
1 Kings XX 7 

XXXII 22 

I 7 

XLI 17 LXXXIX 

XXXIV 

XX 

XIX 

XIX 

IV 

XLIII 

XXX 

XX 

III 

XXIV 

vin 

VI 

v 
xxxvn 

LV 

XXII 

XXVI 

LXXIV 

IV 

m 

xxm 

in 

XXII 10 
7 

7 etc. 
7 
4 

16 etc. 
84 
12 

6 
18 
10 
81 
22 

7 
26 
16 
26 
26 

3 
10 
47 
89 
17 
2; Zech. Ps. 

Nah 

Hos. 

2 Sam. 

Gen. 
Isa. 
Zech. 
Isa. 

Gen. 

Gen. 

Lament. 

Exod. 
Ps. XXX 87 

XX 27 

XLIV 12 

XXX 18 

XX 88 

xxn so 

LX1V 7 

LXXIV 5 

I 10 

vin 6 

xvin 9 

XLIX 11 

XVI 8 

I 8 

XIX 9 

XXXVI 86 

XL 10 

XI 20 

I 14 

XV. 26 

L 28 stpn 

tvpx aia^ai pi 

nuwM pttAi 
K$n*6 

truftn ibbwo 

D*tot w m$o 

pa b rmrtp 

lAa ki&? 

putfcfa 

vfy$ *b 

o*ae Ktoo* 

can* vfyifi 

nWpo 
tan n« ftrtpp *a fittAi 

'aartpo wnan 
nowo nx$© 
nto ia Ktpai 
'ani 
i*n*a ttTK N^O 
oAa nlK^j^> 

nfK^o D^aira 

1^0? nior noan 

niaf o^> TOjm 

omfrj «^«? 

navm ni^ri 

fWotonr*)- 

IV 7; Job XXXVI 29 ; XXXIX 7 1 fill nl^ipri pi 

103 r©tn A Sai 

pto *]feno 

loa tnan pttAi 

bnaa *w?3 

loai 'nDDI *(by b mnm >tna^ towp? 

noxa fereon?i 

nontoa wai togonn 

isa nmDOi tnen p«Ai 

trprip twpn iaon 
o'?a^ on 1 ^ 

mT 0»3?^ '3 

PDW A to 

rA«n Tplto 

piW Ai 

na npi^} 

iT^itfr loto 

0*33^1 D^pl^ 

nipn^ o*ricrD 
njyijfW nto» 

rrnior ^i 

oan.^ n^ff 

anip n» ^vi 

lan^i^? 

fl&V b toi 

lb 0^ Dtt »©n v-v 591 Job 


XLI 


18 
nnfcl J»o 


j Exod. 


XII 84; VII 28 


f nin^»^ usfwfa *b to* 


Deut. 


lit 


9 
[hfc poirA 


Levit. 


XIII 7 


n^p? rtPp om peb) 


r*. 


XXIX 


6- 


O'BKI p 103 fln&l 


103 "WETl mb) 


* 


XCIV 


19 
^rifc ^^ 


Gen. 


I 28 


rfyfty jvn toi 


Levit, 


II 


14 
to3 fer*i| 


Deut. 


XXIII 86 


tf&TOl twsn vn' vb bin 


» 


» 


16 


naprm rfijnio 


103 miED "rartn 


Job 


IX 


26 
^3« bv fclBJ 


Isa. 


LII 7 


ntop ^"» 


Gen. 


XXVI 


20 


1 


3^0H ^ pty? 


103 *W3 b to 


Levit. 


XI 


10 
rtpjjlpp 


Gen. 


II 23 


*1W i^ 


1 Sam. 


XVII 


5 
o^pipp 


103 1WD b to 


Numb. 


IV 


7 
•pin nftrp 


Job 


I 7 


}^0 hx m»T iom 


Exod. 


XXV 


29 
v^ftfpi 


Gen. 


XXVI 21 


n#fr [3i 


" 


XXXVII 


16 
nflpjpo 


r^t^n pe6i 


Ezek. 


XXIX 


4 
ipO&plpp? 


Ps. 


XVIII 38 


03lw\^nKP|mK 


Gen. 


XXXIII 


19 
«np^p 


103 n»nw n»^ 


Ezek. 


XVI 


25 


1* 


an n« 'pipern 


Levit. 


XIX 28 


»Bj^j B^fen 


Prov. 


XIII 


3 
vnor pfcfe 


T03i.njWfi p«r^i 


Hos. 


IX 


6 
D«n» frlD>p 


1 Sam. 


XX 3 


>»»a 2^D3 '3 


Prov. 


XXIV 


31 
0>3lfr2pp ita 


1 Chron. 


XIX 4. 


n^s^n ip 


Numb. 


XXVI 


46 


nnt? ira nn on 


Isa. 


XXVII 4 


n3 nj^9^ 


Ezek. 


XXXIV 


18 


pfeten$ DD'^jia 


2 Kings 


XXIII 8 etc. 


bNbt^ b to 


n 


" 


19 
D3'to frs^oi 


103 rPW 6 to 


Prov. 


XXV 


26 
tepT3 pro 


Gen. 


I 7 etc. 


tw^i 


2 Kings 


XI 


S 


ntTflpa b« nam 


Ezek. 


XXIII 3 


*n ^ on pi 


Job 


IV 


13 
o»9tf?3 


» 


21 


yn onatoo mfe^3 


Deut. 


XXXII 


15 
l^^ rvar 


Zeph. 


III 19 


*p»o ^3 n« n^ »Mfr 


Ezra 


IV 


7 
KFitftfnEHB 


1 Sam. 


XXV 18 


nwwj f*«f 


Deut. 


III 


9 
n>;ip A imp* 


Gen. 


XXV 26 etc.; 2 Sam 


. ii is etc. bl$r[p$ ipJi pi 


• 


IV 


48 


2T12 K^D 


[IMP in Tin 


103 np^M b mm ronwi p^i 


Levit. 


XI 


83 
fenri 'bs 


Gen. 


XX 6 


>3jx oa WO. 


Deut. 


XXXIII 


19 


to »jiob »$Bfci 


103 B»*?D1 T"lt^ b *?31 
103 rD^ltP pt6i 


Joel 


HI 5 


Kip flliT 1VK 0'T1?31 


Gen. 


XIV 


23 


to ^hfr tjm ♦ ♦ ♦ dk 


Exod. 


XXXI 10 


r$Q HJ13 pi 
pp: rpV "ID TTH' VHtXO tub 


po* D^n MKIWl ip "W«Kl 


wwns "p^ 'nnaw 


Isa. 


XLIV 13 


ti^3 vnun* pi 


ntona 


inrM -ii3*k mn v«n pie vnwa rumt *?h 


finDK3 tt'ttN 


Judg. 


vm 21 


o^O^O 
vms* 


h* tPKfll D'JVTK S« 110 J* 0H3P H* ilt BK BK 


Job 


XVI 19 


D»01103 HD%H 
Gen. 


XXXI 47 


i^wi^ i^ 
io 
i» 


XL 11 


^aw orw BPrtpr^i pi 
'3>n Terns 12 im in fa jvid'jx 


Dan. 


VII 5 


*no*pmniB^ 


1 Chron. 


VII 


24 


^ 


'T»* 


Ezek. 


XLI 16 


f^ S|*Cl^ 


Jonah 


IV 


10 


6 


?3? 


Ezra 


VI 12 


nor pfr n «»nto 


Ps. 


VII 


1 


b 


w 


Prov. 


xxm 3 


1$^3 ^ notn 


Eccl. 


11 


8 


b 


n^ 


Isa. 


HI 17 


ipip wm n©fcr| 


- 


" 


23 


b 


mn# 


Hab. 


II 15 


Tnon nefcp pi 


Hos. 


XII 


12 


b 


on# 


I»a. 


n 6 


^p»*|p! d^isj nto imb to 


Job 


XX 


9; XXVIII 7 


b 


w&# 


Job 


XXXVI 18 


P«P? T ,D ' f° 


Numb. 


XI 


8 


b 


ra# 


#!T 


Ps. 


CXXXV1I 


9 


b 


r&K*# 


1 Chron. 


V 17; IX I 


^fern^ 


1 Sam. 


XV 


38; Lament. I 20 


b 


nfttf 


» 


VH 5 etc. 


Blroon 


Cant 


III 


7 


b 


riaV^ 


Lament. 


I 14 


'W^ ^p ip^3 


P.. 


CXXXV1I 


* 


>nnofc b 


? owiow 


Isa. 


III 16 


0^3T fltljpt^pi 


n 


LXVHI 


18 


b 


W# 


Jerem. 


II 28 


rg^ 


* 


LXXXIX 


42 


b 


ini?# 


Hos. 


II 8 


^ 


Job 


XIV 


6 


b 


np# 


Neh. 


XIII 16 


ononn bv Gfy$r\ 


Jerem. 


XLIII 


10 


b 


nnptf 


2 Sam. 


XIX 14 


non «^p^i 


Ezra 


VI 


15* 


b 


Kȴtf 


Levit. 


XXII 33 


Bi^pi wfy 


Lament. 


II 


16 


b 


VT^Ip^ 


Isa. 


XXVHJ 20 


mtfPVQ 


Job 


xm 


27 


b 


*#*# 


Lament. 


HI 8 


'fl^Dfl D^ 


Cant 


1 


6 


b 


*WlW 


1 Sam. 


V 9 


onna on 1 ? ^jf^i 


Pa. 


LXXI1I 


28 


KB11B b 


*$# 


Jerem. 


LI 3 


tt^ip? W to 592 Ps. 


CXXVI 


4 


N 


cxvh 


1 


„ 


CXLVII 


12 


Dan. 


V 


23 


„ 


IV 


31 


Zecb. 


I 


7 


Isa. 


XIX 


13 


Pb. 


XXIII 


4 


Jerem. 


XXXI 


21 


Job 


XVHI 


6 


Dan. 


in 


22 


„ 


VII 


9 


Isa. 


L1I 


2 


Deut. 


XXI 


13 


1 Chron. 


VIII 


10 


Deut. 


XXI 


10 


Judg. 


V 


12 


Isa. 


XIV 


2 


Ezek. 


XVI 


63 


Lament. 


11 


14 


Jerem. 


XXIX 


14 


2 Chron. 


xxvni 


11 


1 Kings 


VH 


17 


1 Chron. 


xxvu 


27 


Isa. 


xLvn 


2 


Pa. 


Lvm 


9 


Zech. 


IV 


12 


Jonah 


IV 


10 


Ps. 


XVI 


11 


Prov. 


XXVII 


7 


Numb. 


XXX 


3 


Isa. 


IX 


19 


Hob. 


xm 


6 


Ezek. 


XXI 


28 


1 Sam. 


II 


6 


Levit. 


XII 


5 


Deut. 


xxra 


25 


Job 


XLII 


13 


Pa. 


CXXIII 


3 


. 


xc 


14 


Hab. 


II 


16 


Jerem. 


V 


24 


Esek. 


XVI 


49 


Isa. 


I 


11 


Ezek. 


XVI 


28 


Pb. 


cv 


16 


Prov. 


XVII 


19 


Amos 


VI 


6 


Pb. 


X 


15 


Exod. 


XX 


25 


Isa. 


XXX 


13 


Pb. 


LXIX 


21 


Jerem. 


V 


5 


Pa. 


CXLVI 


5 


2 Chron. 


XXIII 


17 


Esther 


IX 


1 


Jerem. 


XVII 


18 


* 


X 


19 


Ps. 


LX 


4 


Qen. 


XLVII 


14 tr - 


V 
astpn 


rvia 13ffO# 


tr> = a 


imnatf 
"jvuaDi pnrrcn n^ im in toi V prmm nm Tn jo y* 


*n3# 


HV 


$rr3# 


Ezra 


V 


15 Kfc 


n03# 


Deut. 


XXIX 


10 38fe* 


«# 


Nan. 


m 


14 '3«# 


■yp# 


Amos 


in 


8 3* 


t|»3# 


Jndg. 


XIV 


s as# 


v# 


Jerem. 


XXV 


30 &p 


wf 


Isa. 


V 


29 nj* 


*}♦:# 


Ps. 


LXXIV 


4 13X# 


r?yp 


Ezek. 


XIX 


7 injijtf 


-^ «T3# 


Ps. 


XXXVIII 


9 wzwf 


wi W3& 


• 


XXII 


2 T»38# 


nsv 


Job 


hi 


24 V$$# 


t^tf 


Isa. 


VI 


li w# 


TO* 


Gen. 


XLII 


38 fl^lW? 


0>3tf 


Ezek. 


XXV 


6 *|CpK^ 


Iptfltf 


Ps. 


CXLVI 


3 ftp 


«« yy>y# 


Dan. 


II 


io btgp 


3™ Oypyf 


Ps. 


CXLVI 


5 ^* 


00*3^ 


Iaa. 


VII 


it n$>* 


Op# 


Ps. 


CXXXVII 


8 wbitf 


on^w^ 


Isa. 


XLV 


u ybtf 


h}V 


1 Sam. 


I 


17 $$# 


b&& 


Dan. 


IV 


14 kj^k? 


*ntf 


Job 


VI 


8 *ft# 


PV 


Judg. 


XIII 


6 ^Tfl^K? 


v& 


1 Sam. 


I 


20 INstWt 


raj* 


Ps. 


CVI 


15 D^ 1 ?^ 


n??# 


Eccl. 


II 


is v^p^n^ 


W* 


Jerem. 


xLvin 


ii p** 


wfr 


Job 


III 


i8 n^ 


,¥# 


Jerem. 


XXX 


16 -'"= 1|?0»W 


uyft 


„ 


II 


24 «^9W 


o^ 


Ps. 


Lvn 


4 D* 


VW 


H 


LVI 


2 ^ 


TO* 


1 8am. 


XVI 


11 1* 


«?* 


1 Chron 


VII 


24 nutf 


132* 


Levit. 


xvm 


i7 rrnf* 


war 


Exod 


XXI 


io PHffl? 


•on np^ 


Ps. 


LXXIII 


26 n«# 


n?* 


Ezek. 


V 


io . yanxt 


>F1|?3^ 


Judg. 


VI 


17 rapwp 


W# 


3E> 


n# 


Job 


XV 


10 * 


-i# 


Josh. 


II 


16 3» 


nitf 


Hos. 


vra 


6 d*3* 


■i* 


2 Said. 


XV 


27 n* 


-»3# 


Jerem. 


XIII 


18 W? 


*!* 


„ 


xvin 


is -' n = ^i* 


.T»? 


Dan. 


IX 


27 £** 


n# 


Eccl. 


VIII 


2 TO* 


11* 


Levit. 


XXII 


22 -n* 


VT»tf 


Jerem. 


XXVIII 


12 . M* 


n?V7 


Obadiah 
ii m* 


fUStf 


Ezek. 


XVI 


63 3TD fCW* 


n* 


Zeph. 


III 


20 D3'0** 


OH* 


Deut. 


XXX 


3 ^fll* 


on* 


Jerem. 


XXIX 


14 earn* aspn v- w 593 Hos. 


AH 12 


onitf 


Eccl. 


II 7 


**W 


Ezek. 


XXVII 26 


wtp 


Dent. 


XV 19 


V w 


* 


VII 10 


vyzp 


n 


XXXII 9 


n& 


r*. 


V 9 . 


'op v^ttf 


Lament. 


IV 9 


D W 


Gen. 


XLII 26 


Vf# 


■ 


LVJ 3 


•™ »ttW 


Cant. 


VI 5 


n$p 


Jerem. 


XVII 18 


°lW 


Job 


XXIV It 


ojpW 


Eccl. 


III 18 


DHp 


„ 


XXVIH 13 


WW 


Isa. 


LXI 10 


ferffr 


Cant. 


I 12 


#9W 


Ezek. 


XXX 21 


♦«t»t* 


Esther 


VIII 15 


*ep pjfttf 


| Eccl. 


I 7 


o*fyWW 


Ps. 


CXIX 166 


'*nw 


2 Chron. 


IV 5 


n$\jW 


" 


VI 10 


-'« epj?©CI# 


„ 


CXXXVI 23 


flipw 


Ezra 


IV 9 


k:?}«W 


J 
TO 


Isa. 


XXX 7 


n# 


Cant. 


II 1 


H3#1# 


1 Chron. 


U 49 


*w 


Ps. 


LXXXV 2 


W* 


1 Kinjrs 


XIV 25 


3v= ptf^tf 


Ezek. 


XXH 25 


:ki# 


2 Chron. 


XXXVI 21 


"OW 


Ua. 


X 13 


TlfcW 


Micah 


VII 3 


bwti 


Kuth 


II 7 


?un}# 


r». 


LXIX 13 


•flltf 


Eccl. 


I o 


9\%W 


i Lament. 


V 14 


w# 


m 


Isa. 


LVII 17 


ayw 


| Levit. 


xxm i5 


nm$# 


Dad. 


VI 28 


3^ 


Jerem. 


VIII 5 


niyti 


2 Chron. 


XXXVI 21 


•70inW 


rro 


" 


L 6 


yrz D^3iC* 


Neh. 


VIII 7 


>flW 


Ps. 


i XXII 3 


•"n?w 


Isa. 


XLVII 10 


•?jrQ3ltf 


Levit. 


XXIII 32 


CDJtttf 


Job 


VI 22 


no# 


Micah 


II 8 


'3«* 


3V 


Ezek. 


XLVI1 5 


in£ 


Ps. 


CXXXV1I 3 


UW 


1 Chron. 


XI 34 


*w 


Amos 


IV 13 


W 


2 Sam. 


XVIII 9 


V 1 * 


Deut. 


II 36 


*&? 


Isa. 


LX 14 


nintf 


Jndg. 


VI 18 


v** 


1 Job 


V 11 


nfc 


Cant. 


V 8 


r»7tn^ 


Gen. 


111 19 


ipra* 


Levit. 


V 18 


z;v 


Jerem. 


II 18 


V -nrr^ 


2 Sam. 


X 18 


131# 


* 


« 18 


ih;;«* 


Cant. 


I 5 


rrflrp 


Ps. 


LXXXV 6 


Wtf 


Numb. 


XV 25 


BWr» 


Job 


IX 13 


virnp 


Neh. 


X 26 


p3ltf 


1 Chron. 


II 21 


sup 


2 Kings 


XXV 7 


^on^ 


Ps. 


CXIX 118 


D'jltf 


Ps. 


XIX 13 


rtx^p 


Isa. 


LVII 5 


T$n# 


Job 


XX XIII 27 


*# 


• 


VII 1 


|tj* 


• 


LI 23 


»n# 


Isa. 


XXVIII 25 


np 


Hab. 


HI 1 


ni3^ 


Job 


XXIII 2 


Trip 


Gen. 


XIV 17 


HT^ 


Ps. 


XLV 10 


*># 


a Chron-. 


XXX 17 


n^S'ri^ 


» 


XXV 2 


rntf 


Jerem. 


III 2 


*™ rfczp 


Isa. 


XXX VII .10 


D^ 


2 8am. 


XXIV 2 


fiMtf 


Dan. 


V 23 


Vff& 


Ezek. 


XLI 16 


ppj# 


Jerem. 


V 1 


IBtpftf 


P*. 


cxxxvn 8 


tftotf 


Job 


XIV 19 


wr 


Ps. 


CIX 29 


»3tptfr 


Exod; 


XIII 12 


•w 


Prov. 


XI 27 


nntf 


Dan. 


V 21 


ntf 


•TO 


Isa. 


A XIII 3 


cr -^ 


Ezek. 


IV 9 


3310 


Lament. 


iv is 


T# 


m 


XL VI I 11 


■Tjntf 


Jndg. 


IX 49 


rtoifr 


Jerem. 


X 20 


Tpf^ 


Ptot. 


XIII 24 


t»W 


. 


IX 48 


Wfr 


Nah. 


HI 7 


'^TW 


Cant. 


V 11 


nnh^ 


1 Chron. 


II 66 


o»n?^ 


Jerem. 


XLVffl 1 


^TW 


* 


I 6 


rnrrjntf \ 


Lament. 


I 16 


o*ZJ01# 


Zech. 


XI 2 


"W 


Zeeh. 


VI 2 


onft# 


» 


I 4 


fWttt^ 


Jerem. 


IV 20 


mft 


Gen. 


XIII 10 


nnp 


Jerem. 


XVII 23 


=-rc g9ltf 


Obadiah 


5 


nW 


Ezek. 


XXII 30 


aontf 


Pror. 


XXVI n 


rpW 


Eccl. 


II 8 


rrn^ 


Ho*. 


XIII 9 


locnp* 


Gen. 


XLVI 16 


>3^ 


Micah 


II 4 


TtT^ 


Mai. 


11 8 


Djvn# 


2 Kings 


IV 8 


03«J 


Ps. 


XVII 9 


*3H^ 


STO 


Isa. 


XVII 14 


wpitf 


Jerem. 


VIII 10 


QiJHfllp 


Isa. 


XLI 19 


n^r 


1 Chron. 


VII 32 


Kp& 


1 Sam. 


VIII 14 


nyoW 


Prov. 


IV 16 


n$$? 


Ps. 


V 3 


>V1# 


Cant. 


I 13 


*Tp 


Numb. 


XI 8 


rap 


Job 


XXXVI 19 


vp^0 


Exod. 


VI 3 


vytf 


Eccl. 


II 26 


21b# 


Neh. 


XII 26 


on^w 


Hos. 


II 4 


$*]p 


Numb. 


XI as 


JjflDp 


Ps. 


XL 2 


♦r^i^ 


Ezek. 


XXIII S 


l-TW 


Job 


XII 28 


Cf©tf 


Job 


XII 21 


l* 1 * j 


1 Kings 


II 26 


TW 


Ps. LXXXVHI 10 


WB# 


1 Chron. 


XIX 18 


few J 


Joel 


11 16 


D Tr* 


Ezek. 


XXVII 8 


D>5p^ 


Levit. 


XXV 9 


i$i# 


Job 


XIX 29 


- ,fi - n^ 


Hos. 


V 2 


D>ip^ 


Jndg. 


VII 16 


nnpw 


Micah 


II 4 


unfr 


Gen. 


XXVI 21 


njipfr 


« 


VII 8 


Drptfi^ttf 


Levit. 


XXV 8 


Ti^ 


Ps. 


CIX 20 


*39fr 


Cant. 


V 16 


VRltf j 


Isa. 


XVI 8 


mo^ 


• 


LXXI 13 


vjpfc 


Prov. 


XXVIH 16 


PP* 


Neh. 


V 11 


o.TOllp 


Ezek. 


XIII 13 


F|0tt? 


Isa. 


XXIX 8 


flj3j?1tf 


Cant. 


III 4 


= ,fl = vn^»>^ 


Ps. 


CXXIV 4 


WS1p# 


1 Sam. 


XXVII 8 


rnitf 


Gen. 


XXXI 47 


Knnn^ 


Isa. , 


XXVIII 2 


O'plptf 


Isa. 


XXVIH 26 


m T ifr 


Eccl. 


II 22 


mn^ 594 w nBpn Josh. 


XV 11 


nyrcptf 


1 Kings 


Ill 19 


"W* 


p«. 


LXIX 3 


vjn^tptf 


Is*. 


XXVIII 1 


nw 


Ps. LXXXVHI 6 


w*> 


Prov. 


VI 7 


tqV 


Jerem. 


XLVI 21 


0H3$ 


Eccl. 


IV 2 


"W 


1 Chron. 


xxvn 29 


a*na njp# 


2 Chron. 


XXIV 12 


on?fr 


Isa. 


XIV 8 


w 


Exod. 


V 6 


V*$& 


Exod. 


II 9 


V/P 


Rath 


III 8 


n#* 


m 


Gen. 


XXX 16 


*p©T# 


1 Kings 


IV 10 


•wt n» 


Ps 


LXVIII 30 


* 


Job 


I 10 


$?fr 


Lament. 


II 6 


13^ 


Job 


XX 6 


Urtp 


hv 


Isa. 


XL1X 21 


tfyati 


Ps. 


CXXXV1I 9 


tftfnp 


Rath 


11 16 


to 


Neh. 


VI 13 


1*2% 


Eccl. 


I 10 


i»#? 


Job 


XXI 23 


wfa 


Isa. 


XXVIII 3 


nflstf 


Lament. 


11 15 


n9## 


Dan. 


III 29 


avo rfpp 


Joel 


I 6 


oni3# 


Deut. 


IV 48 


■•■■|Wr 


m 


IV 1 


nf# 


Dent 


VIH 19 


DS# 


Eccl. 


II 12 


K13# 


Job 


XV 80 


wi* 


Lament 


II 6 


nstf 


Ps. 


CXXVI 1 


ny# 


Pb. 


CV 40 


a<na <ffy 


Prov. 


H 17 


ny# 


Gen. 


XLIV 31 


nyfr 
CXXH 7 


r\f& 


Hos. 


II 16 


nnP 


Ruth 


IV 15 


TW* 


Exod. 


XVIII 2 


sytyito 


Jerem. 


XXX 14 


ymp 


1 Kings 


XVIH 27 


:rtp 


Micah 


I 14 


awto 


Ps. 


IX 18 


V# 


Isa. 


XXXIII 12 


Tfr 


Numb. 


XI 81 


aifr 


„ 


XLIV 21 


una? 


Cant. 


VIII 8 


T*T* 


Jerem. 


XIII 19 


wbp 


n 


XLIV 18 


ip«ptf 


1 Sam. 


XIV 34 


Wjf 


Is*. 


XXXIV 8 


nwto 


Jerem. 


XVHI 15 


wj# 


Ps. 


CXLIV 16 


np# 


E«ra 


VIII 10 


*>* wfyp 


Isa. 


XLIX 14 


>5W 


Deut. 


XXII 1 


W 


Isa. 


XLVHI 18 


r&b# 


Jerem. 


XIII 26 


OT# 


1 Chron. 


XI 42 


*p# 


'■«■'„■' 


LIU 6 


wgbp 


Ps. 


CII 6 


'flipV 


Eccl. 


XII 3 


W& 


mti:: 


III 16 


pVtf 


„ 


XLII 10 


wppp 


1 Chron. 


XIII 5 


Tfmp 


Etek: 


XL 11 


,'-*top 


Isa. 


II 16 


m»5^ 


Ps. 


CXIX 85 


rm# 


Hab. 


II 8 


Qfa# 


Proy. 


XXHI 2 


H* 


Job 


XXX 7 


Qtfyty 


Job 


III 26 


wfep 


Esther 


VII 10 


n?# 


Ps. 


CXXIII 2 


WJ& 


Numb. 


XXII 87 


&$ 


1 Sam. 


XVHI 30 


h$? 


• 


CXIX 97 


'flO**? 


Obadiah 


1 


rfnt 


Gen. 


XLVni 14 


b& 


Eccl. 


III 14 


wy*# 


Dent. 


XXH 29 


rltfytf 


m 


XXXI 38 


**t* 


Gen. 


XLIX 10 


if}*tf 


Gen. 


XL1X 21 


noW 


Jerem. 


XVHI 21 


m^ptf 


Eccl. 


V 14 


it* 


Dent. 


XXIV 4 


FHfyp 


Isa. 


XLIX 20 


T&& 


Micah 


I 8 


a^-na ^i# 


Isa. 


L 1 


ntjto 


Gen. 


XLHI 14 


^9t* 


Deut. 


XXXI 19 


vn xQfy 


1 Chron. 


XII 19 


*nrf?ti 


„ 


n U* 


't^bt 


1 Chron. 


IV 20 


pan^ 


1 Sam. 


V 11 


irfptf 


Jerem. 


XV 7 


'flfatf 


Cant. 


VIII 6 


WV 


2 Kings 


II 17 


vift 


Gen. 


XLII 86 


o^atf 


Eccl. 


IX 5 


VHJ# 


2 Sam. 


III 22 


ran m^ 


Hos. 


VI 9 


np# 


„ 


I 9 


*Tty%y& 


1 Chron. 


vm 8 


Vi m^ 


Job 


XXXI 36 


*W 


. « 


XI 3 


** btyp 


Gen. 


XLIV 8 


*n^ 


Isa. 


X 27 


nw* 


. 


IV 10 


b&$ 


Obadiah 


7 


tpnty 


Exod. 


XII 34 


Q9?# 


„ 


X 6 


xy>P 


Gen. 


XXIV 66 


wfa 


Ezra 


VI 12 


p# 


Pa. 


XLII 9 


itn$ 


Cant. 


IV 13 


yxfrp 


Hos. 


X 6 


ptf 


1 Kings 


V 12 


ti^r 


1 Kings 


IX 16 


ovty 


Gen. 


XXVI 2 


W 


Amos 


VIII 8 


m*wp 


Gen. 


XXXVIII 17 


Vft 


Ps. 


XXXVII 8 


P? 


Ezek. 


XXVI 13 


W# 


1 Sara. 


XXV 82 


vfr? 


„ 


LXXVHI 60 


p# 


Amos 


VIII 10 


oyi 1 ^ 


„ 


XX 22 


vjV* 


„ 


LXVIII 7 


W# 


Isa. 


V 1 


rvvti 


, 


XXI 8 


■fO^ 


Jerem. 


XII 14 


Wp 


1 Chron. 


XXIX 2 


f^ 


Esek. 


XIII 6 


orf# 


„ 


L 40 


W* 


Eccl. 


II 13 


* tt^ 


Josh. 


XXII 7 


Drr^tf 


Dent 


I 7 


W 


1 Kings 


rv 3 


Ktffc# 


Ezra 


rv 14 


*wi? 


Erek. 


XVI 26 


TW 


Lament. 


IV 21 


tyty 


Pror. 


. IX 2 


^n<# 


2 Kings 


IV 3 


!W »5!}3^ 


Ps. 


CXXXVII 8 


DfCW 


Josh. 


VI 17 


uri^ 


Ps. 


LXXIV 2 


W 


ba. 


xxvn 4 


n?^ 


1 Sam. 


XXV 40 


«ri* 


Jerem. 


vn 12 


'i^Stf 


„ 


X 17 * 


tmi# 


Exod. 


XIV 6 


«oW 


„ 


LI 13 


a<na ^jtf 


Ps. 


XLVHI 14 


Vl*^ 


Gen. 


XXIV 54 


V?^ 


Hab. 


II 16 


15># 


Isa. 


XVI 8 


»n*^ 


Isa. 


VI 8 


♦50^ 


Gen. 


XXX . 16 


"b£ 


Ps. 


LXXXIII 12 


ion^ 


Job 


XXXVI 16 


Wft 


1 Sam. 


XXV 36 


*!*# 


2V 


Pi. 


LXIX 28 


M^ 


Jonah 


I 3 


,T1# 


Hos. 


II 8 


# 


f Sam. 


XXV 26 


W^? 


Isa. 


XXIX 9 


n# 


. Jndg. 


V 27 


3# 


2 Sam. 


111 24 


wjte 


Neh. 


VI 12 


n# 


Levit. 


XV 24 


2ty rotprr w- » 595 Cant. 


IV 


10 


„ 


I 


8 


Deat. 


xxxn 


15 


1 Chron. 


V 


8 


* 


XI 


44 


Dan. 


IX 


19 


Jerem. 


XLIX 


23 


Job 


XXVIII 


22 


Jerem. 


XIX 


3 


Isa. 


XLII 


18 


1 Sam. 


III 


11 


2 Sam, 


XXI 


21 


2 Kings 


XXI 


12 


Gen. 


IV 


23 


Job 


V 


27 


Gen. 


XXIII 


e 


Pa. 


CXXXII 


6 


2 Sam. 


IV 


4 


Dan. 


V 


16 


Prov. 


XXV 


12 


1 Chron. 


II 


56 


Isa. 


xLvni 


7 


Cant. 


III 


4 


Eccl. 


II 


14 


Amos 


I 


11 


Ps. 


lxxvd 


5 


« 


LXXV 


9 


Zeph. 


I 


12 


Jerem. 


XLVIII 


11 


Ezra 


IV 


10 


2 Chron. 


XXIV 


26 


.Prov. 


IV 


21 


Ps. 


CXIX 


67 


Dan. 


VI 


15 


Jerem. 


XV 


9 


Isa. 


LX 


20 
LIV 


12 


Ezra 


VI 


12 


Dan. 


hi 


10 


Hab. 


I 


12 


Jerem. 


XXXIII 


26 


Ezek. 


V 


6 


Gen. 


XXVH 


87 


Isa. 


xu 


15 


Cant. 


VI 


12 


Job 


vn 


20 


Job 


XXXIX 


28 


2 Sam. 


XXI 


12 


Jadg. 


XV 


2 


Ps. 


cxxvn 


2 


Gen. 


XIV 


2 


2 Sam. 


XIII 


16 


Prov. 


XIX 


7 


Ps. 


XXV 


19 


Eccl. 


IX 


12 


Ps. 


XLI 


8 


r, 


CVI 


41 


Gen. 


XXIV 


60 


Exod. 


I 


10 'ep w 


Exod. 


XV 


4 


v«w 


Ezek. 


XXIII 


23 


wtW 


Cant. 


III 


7 


wW 


Ezek. 


V 


12 


'WP 


Numb. 


XII 


4 


npW 


» 


- 


4 


rtpW 


1 Sam. 


I 


17 


VOfflf 
PDflW 


Ezra 


V 


10 


WQtf 


1 Chron. 


VIII 


32 


Wti 


Zech. 


IV 


11 


tP# 


Ezek. 


XVI 


46 


itpW 


Judg. 


vn 


20 


f»W 


Zech. 


IV 


3 


■"WW 


1 Chron. 


IX 


38 


«W# 


Eccl. 


VIII 


14 


IJIMflW 


1 Sam. 


XIX 


13 


WW 


Eara 


V 


14 


npptf 


Ezek. 


VII 


20 


n??W 


1 Chron. 


XXVII 


8 


D»ripp^ 


Ezra 


V 


4 


QWP# 


r> 


ft 


10 


WflW 


Jerem. 


n 


12 


rnpjp^ 


Dent 


XV 


2 


>-vvw 


Ps. 


LXXXVI 


14 


nl-»*W 


Eccl. 


XII 


13 


•TIP? 


Ps. 


CXIII 


9 


Drinptf 


Jerem. 


XX 


15 


11W 


Neh. 


xn 


43 


rw 


Ps. 


XLV 


9 


nnatf 


» 


XVI 


11 


oip? 


Isa. 


XXIV 


7 


WW 


Ps. 


XXXV 


26 


k?P# 


Zeph. 


in 


14 


n^ptff : 


Ps. 


xc 


15 


i|#p# 


w 


XXX 


2 


ipotfptf 


» 


CXXXVII 


6 


*W 


Numb. 


X 


10 


$W 


Ps. 


xcn 


6 


fnipfc 


2 Kings 


IX 


83 


'flptp 


1 Chron. 


ii 


44 


•7fipfc 


Jerem. 


XXXI 


21 


VI?W?^ 


Dent 


xxxin 


28 


•spflpfr 


Levit 


XXVI 


19 


WP9 


Isa. 


LXV 


15 


**©pfr 


Ezra 


n 


46 


» 


Ruth 


m 


8 


1* 


Gen. 


XXXV 


2 


W 


Dent. 


vin 


4 


&*W 


Ezek. 


XXXV 


16 


*W 


Jerem. 


xn 


11 


a*W 


Ezek. 


XXXV 


9 


*w 


Prov. 


XXX 


28 


Vl*W 


Dan. 


IX 


18 


WW 


Nnmb. 


IV 


9 


oiww 


Jerem. 


V 


28 


**W 


Isa. 


xxvm 


16 


DfFfcW 


Josh. 


vn 


9 


?*W 


Cant. 


i 


6 


KWfB 


Hob. 


ii 


7 ■npty 


Ezra 


IV 18 


pflttor* 


zwfop 


Dan. 


X 11 


*$nr? 


ilftslpYp 


Isa. 


XVI 8 


rp&ttf 


ytytihp 


Jerem. 


XXXIV 16 


DitflW 


n^^f 


Nnmb. 


XUI 27 


Wflftf 


DJ?)9y«^ 


Exod. 


V 22 


iy$rfrp 


vfr* 


Gen. 


XXXI 42 


i w*y* 


D# 


Eccl. 


VIII 9 


6&? 


D$ 


Dan. 


m 27 


o?P 


mp& 


Neh. 


V 16 


wfyp 


pfcttttW 


Dan. 


VI 26 


*vhti 


^-Mtiv 


„ 


III 3 


Wfa? 


tfftf&f 


Ezek. 


XXVII 11 


orintfn? 


i^D^ 


Dan. 


VII 12 


pvfip 


oflW 


„ 


III 2 


*jw 


Wffltf 


„ 


VII 27 


•wW 


Tty 


Ezek. 


XVI 80 


nipftf 


Rtftp 


Jerem, 


XLIX 31 


tfW 


vqW 


Dan. 


II 16 


Klp*W 


rm& 


Eccl. 


Vn 19 


D'O'rtf 


flCRW 


Dan. 


IV 28 


ftrVtf 


Dftnri^W 


Eara 


V 16 


Qr^ 


a©tf 


Ps. 


LXXX 6 


tfv? 


»1tW 


2 Kings 


XV 26 


1$v? 


tp*W 


2 Chron. 


vm 9 


VpWp 


mo? 


Ezek. 


XXHI 15 


0*?V? 


nCWW 


„ 


XXI 19 


rvp&fyp 


wij$p 


1 Chron. 


XXVI 16 


rifr# 


v«w 


Jerem. 


L 10 


rftl* 


spnflp 


Ezek. 


XXXIX 10 


DiT77^ 


tftpp 


Zech. 


XIV 1 


&* 


vty 


Isa. 


xxxra - 4 


D?^f 


'WW 


2 Kings 


XV 10 


'ort qW^ 


*rrp^ 


Judg. 


I 7 


t&# 


wfv 


Ezra 


IV 17 


tfo 


J?f|UW 


« 


V 7 


Xffyp 


iQtpp 


Cant 


I 7 


np7# 


O^flOfW 


Jerem. 


L 29 


10^ 


W&P 


Job 


IX 81 


Hjiofa 


imoptf 


Josh. 


IX 18 


Wtofa 


>p# 


Neh. 


VU 48 


>P<f 


nw 


Lerit. 


X 14 


*cf# 


iW 


Nan. 


II 1 


vfy 


njnw 


2 Sam. 


XX 19 


vty 


o?P# 


Ps. 


VU 6 


*pfr 


>!?p# 


Exod. 


XX 24 


VP^? 


?«&** 


Hos. 


X 14 


I** 


o?J&W 


Isa. 


I 28 


Qt#fy0 


IfffoW 


Exod. 


xxn 25 


npfe 


np*W 


Neh. 


IX 21 


Diytfs^r 


np?W 


Cant 


IV 11 


T-obiw 


mop? 


Dent 


XXIX 4 


oyottft* 


n»wW 


Gen. 


XJ.IV 4 


0^197? 


w»ebptf 


Nnmb. 


XXII. 81 


np^W 


ajptf 


Jndg. 


XX 25 


^ 


M*W 


Exod. 


XXI 11 


c^? 


«W 


1 Sam. 


IX 4 


tWt? 


u*W 


2 Kings 


IX 26 


a-ro rrtt^7? 


■WW 


1 Kings 


XVm 84 


w^ 


>3ptf 


Isa. 


XV 6 


njt^t? 75 b 59G 


V - ID 
tttpn 


Ezek. 


XVII 


6 


r6e# 


Job 


XXXI 40 


n-\vv 


Ps. 


LXVIII 


18 


!»* 


Numb. 


XXXIV 


10 


nop? 


Ezek. 


XXVII 35 


^2? 


Prov. 


VIII 


13 


nto'tp 


2 Sam. 


XIX 


25 


109^ 


Dent. 


XXXII 17 


nrvgto ; 


Judg. 


XV 


2 


nnsqtf 


Prov. 


XXX 


26 


D>$B# 


Jerem. 


XXIII 14 


niitr 


Jerem. 


XII 


8 


CW3£ 


Dent. 


XXXIII 


19 


V9P 


Ps. 


CXLVII 13 


'ep 1jnj?# \ 


2 Chron. 


xvin 


7 


VP0K# 


1 Chron. 


IV 


37 


VpV 


Isa. 


LX 11 


•r* y$$ 


1 Kings 


XXII 


8 


lW3t? 


Gen. 


XL1X 


21 


*W 


1 Sam. 


XVII 52 


on»# 


Ezek. 


XVI 


27 


T?ok?fr 


Exod. 


I 


16 


.T»tf 


Hos. 


VI 10 


rr; .TTlSntf ! 


Eccl. 


IX 


6 


MM* 


Ps. 


XVI 


6 


rr#V 


Cant. 


IV 1 


V& | 


Judg. 


XIV 


16 


♦JOKtf? 


Jerem. 


XLIII 


10 


™ iTn£# 


r 


VI 5 


"pfr 


Dan. 


III 


27 


w 


Ezek. 


XLIII 


13 


rwiBfr 


Jerem. 


XVIII 13 


rvrpfi , 


1 Kings 


XVIII 


34 


W' 


Cant. 


V 


13 


vtfnssfy 


Job 


IV 15 


nvft 


Exod. 


XXI 


27 


w 


Isa. 


LIX 


8 


03YHn$£ 


Gen. 


XXVII 23 


rhsfp 


Dan. 


V 


6 


'ryW 


Prov. 


XXIV 


2 


OrPflBfc 


Esther 


II 14 


ta«w 


Prov. 


XXV 


18 


Wt 


Ps. 


LXVIII 


14 


&%$p 


Eccl. 


II 11 


tipyp 


Esther 


m 


8 


nW 


Gen. 


XI 


7 


o*#to 


Isa. 


V 7 


TtfVtfpfi 


Dent. 


XXXII 


41 


t>w 
per 


Ps. 


CXTX 24 


Wfttf 


Isa. 


XXXVIII 


10 


'sp *QW 


Pa. 


CXXVII 


1 


„ 


70 


^^sfvp 


» 


- 


15 


'flB 'OW 


Jerem. 


I 


11 


ipp 


Dan. 


III 6 


K£?# 


Ps. 


LXI 


7 


v$bp 


Ezra 


vm 


29 


np# 


fctf 


Ezek. 


XXII 


4 


•spj?W 


Isa. 


XXIX 


20 


Hptf 


Gen. 


XXXVJ 23 


" 1B# 


Ps. 


xc 


10 


wow 


Numb. 


XVII 


23 


onp? 


„ 


XIX 9 


'bn afar 


Dan. 


VII 


19 


ns# 


Ps. 


CXXIX 


6 


nciplp 


2 Chron. 


XX 9 


•V-t B1B# 


* 


in 


28 


nv 


Dan. 


n 


33 


'flip? 


Judg. 


VI 20 


1*?" 


Gen. 


XXVII 


45 


opmv 


Lament. 


II 


16 


-in^ptf 


1 Sam. 


VIII 16 


D?v?in?r 


* 


VI 


16 


mp 


Job 


VI 


2 


fcpf 


Gen. 


XXXII 23 


vtfvw? 


Dan. 


V 


9 


r»r 


Dan. 


XII 


11 


pp# 


.» 


XVI 6 


^0$etf 


n 


VII 


3 


wr 


Ezek. 


XI 


18 


■T^ptf 


Rath 


II 13 


sphptf 


Ps. 


xc 


9 


w& 


» 


V 


11 


•ne ^tfptf 


„ 


I 1 


'en Qfattr 


Mai. 


m 


6 


»n^ 


Jerem. 


XIII 


27 


'°P "flPPtf 


Prov. 


XXXI 9 


V$£ 


Eccl. 


1 


14 


wx$p 


„ * 


IV 


1 


SplPptf 


Jadg. 


IV 4 


fflpDfc 


Ps. 


CXXXII 


4 


•op rqtf 


Job 


III 


26 


>$9P? 


Jerem. 


V 28 


i»9^" 


Gen. 


XXXI 


40 


>r$p 


Ps. 


XXX 


12 


'pfr 


2 Kings 


XXIII 22 


mpp 


Prov. 


m 


24 


^n?ttf 


Gen. 


XLII 


35 


DH'pt^ 


2 Sam. 


XVIH 19 


ittBr 


Ezra 


VIII 


20 


iwr 


Prov. 


XXVI 


7 


0?P# 


Zech. 


vn 9 


ittbr 
D«r 


1 Chron. 


XXI 


25 


^P# 


Ezek. 


XXIV 14 


■spapr 


Ps. 


LXXXIX 


42 


inDV 


Levit. 


XIV 


37 


nhvi^ptf 


Dan. 


IX 12 


WBpp 


1 Sam. 


XIV 


48 


inpt? 


1 Kings 


VII 


6 


w 


Ezek. 


XIV 21 


VBQf 


Ps. 


XLIV 


11 


10^ 


„ 


VI 


4 


D'&p# 


1 Chron. 


xxvn 16 


v\WT 


Jerem. 


L 


11 


n?# 


Dent. 


VII 


26 


rmtf 


Isa. 


I 26 


TW* 


Jadg. 


II 


16 


dcpoW 


Ps. 


XXII 


26 


rp# 


Deut. 


I 16 


D3^pft 


Levit. 


XI 


26 , 


n?o^ 


Nah. 


in 


6 


0>¥p# 


Ezra 


VII 25 


rw 
ptsr 


Isa. 


xxxni 


4 


H*> 


Dan. 


IX 12 


Wpfe* 


Cant. 


III 


4 


'ewr 


Ps. 


cvn 


9 


"WW 


2 Sam. 


XVIII 31 


W£ 


Job 


XIV 


6 


*Wp 


» 


XLIV 


18 


uiptf 


Numb. 


XXXIV 24 


}t?pr 


Gen. 


IV 


5 


rv$ 
to 


Isa. 


XXXIII 22 


uopfe? 


Isa. 


XXXI 


4 


wp 


Hob. 


ni 


4 


^ 


Ezek. 


XXXVI 19 


o^tpetf 


n 


XXII 


4 


wr 


Ps. 


VII 


1 


■* 


1 Chron 


I 40 


*ptr 


Joel 


I 


11 


n^U^ 


Dan. 


ii 


22 


*!# 


Numb. 


XXIII 3 


w 


Cant. 


ni 


11 


nyevp 


Zech. 


VII 


2 


m*& 


Gen. 


XLIX 17 


fiWr* 


Jerem. 


XLVII 


3 
Cant. 


V 


2 


itfX%p 


Micah 


I 11 


TPtf 


1 Sam. 


IX 


4 


Isa. 


XLIX 


10 


ytf 


Numb. 


XXXV 33 


T*? 


Ps. 


exxxv 


2 


D^pj^^ 


Esther 


VIII 


4 


toyxtf 


Ps. 


LXII 9 


ttptf 


1 Chron. 


V 


20 
Exod. 


XXXIX 


1 


ip 


Numb. 


XXXV 33 


•topr 


Eccl. 


II 


21 


Josh. 


X 


20 


1T# 


Lament. 


II 19 


*w 


1 Chron. 


II 


49 


n 3 ^ 


Zech. 


XII 


3 


251-lfe? 


1 Chron. 


XXVIII 3 


WW" 


Job 


XX 


2 


^J7j^ 


1 Chron. 


V 


16 


r* 


Ezek. 


xxn 3 


npstf 


• 


XVIII 


20 


1^? 


2 Sam. 


XXIII 


7 


t]i^ 


„ 


XXIV 7 


vvupptf 


Gen. 


XXVII 


11 


11?^ 


1 Sam. 


XXX 


3 


npn^ 


Isa. 


II 11 


^F 


Isa. 


xxvin 


6 


iTjflf 


Neh. 


III 


34 


nlB^fc 


Prov. 


XVI 19 


^>Bt 


Dan. 


rv 


30 


• ! f*jp?^ Ezra 

Em*. 

Gen. 

Ps. 

Lament 

1 Cbron. Ps. 
Isa. 

Dan. 

Job 
Ps. 
ProT. 
Ps. 

1 Kings 

2 Sam. 
Pa. 

1 Sam. 

Dan. 

Lament. 

Gen. 

Esther 

Isa. v — v X 
XVI 
XXX 

cxxn 

v 

vm xc 

XXII 
HI 

v 

VI 

VIII 

XXXI 

XCII 

xln 

X 

LXXI1I 

XXV 

V 

V 

III 

XXX 

I 

XIX 40 
13 
19 
'4 
18 
14 
26 
14 Gen. 


XLI 


84 


2 Sam. 


xxin 


7 


Levit. 


V 


21 


Eccl. 


VII 


25 


1 Sam. 


XI 


14 


Numb. 


XX 


13 


Exod. 


XXIX 


43 


2 Chron. 


XXIX 


34 


1 Sam. 


Xavui 


9 


Ps. 


XCI 


7 


Isa. 


XIV 


12 


Eccl. 


II 


20 


2 Kings 


X 


15 


Gen. 


XXII 


17 


Ps. 


CXLVII 


3 


2 Sam. 


vni 


11 


Zecli. 


xin 


4 


Exod. 


X 


21 


Gen. 


XXXI 


84 no? 
orpnlrup DC"? 

'op 0## 3* = 12 


2 Sam. 


XIV 


Amos 


IV 


1 Sam. 


XXVII 


Exod. 


VII 


2 Sam. 


XXIII 


Zeph. 


I 


1 Sam. 


XIII 


Isa 


L 


Exod. 


VIII 0jS3i?P 
tfSDpi 

19 #K 

io #K3 

12 tt^t?o 

is ttep 

7 Wui 

18 0*?1 

4 #8$3 

2 #830 

io ttteWI Jerem. 
Jndg. 
Ezek. 
Jerem. 
Numb. 
Levit 
Ezra 
Joel 
Gen. 
, Jerem. 

1 Sam. 

Isa. 

Amos 

Dttn. 

Dent. 

Isa. 

Gen. 

1 Chron. 
Ezek. 
Dan. 
Jerem. 
Ps. 

Levit. 
Ps. 
Amos 
Isa. 

2 Kings 
Josh. 

1 Sam. 
Jerem. 
Isa. 

Ps. 

Gen. 

Isa. 

Jadg. 
Zech. 

2 Sam. 
Esther 
Job 
Ps. 
Cant 
Isa. 

1 Chron. 
Jerem. 
Job 

Isa. 
Exod. 

2 Chron. 
Lament. 

Prov. 

Lament. 

Cant. XVI 8 

xvin 16 

V 29 

xxvn 26 

XV 11 

XXVI 46 

XXI 6 

X 40 

I 7 

XL 10 

XXXI 2 

XXXVI 26 

XVII 38 

I 23 

V 23 
III 26 

in 9 

XIX 9 

XXXII 29 

XII 38 

XVI 4 

X 21 

XXXIX 3 

CXXXIX 23 

XCIV 19 

X 16 

T/TYT 17 

II 1 

I 7 

VI 2 

XVII 31 

XI 13 

XXX 14 

XXXVI 29 

XLIV 19 

XLVII 14 

CV 30 

I 21 

IX 7 

V 2 

V 16 
I 8 

XXIII 33 
1 22 

XXXVI 24 

XXVII 11 

VII 3 

XL 24 

Vn 16 

XII 2 

Xin 27 

XXIX 19 

XIV 30 

XXVIII 22 

XXIV 14 
I I I 21 

I 6 *ep 597 

rpwp 

vtJtP 
ft* 

*&& 

«*# 

risnip 

nipitf 
lifer 

thifer 
itt^fer 

fifeh# 
■'OUT 

## 598 v-v rotpn Jerem. 


LI 47 


Prov. 


XVII 12 


Isa. 


XXVIII 28 


„ 


XXV to 


Hos. 


X 11 


Isa. 


XXV 10 


„ 


LVm 13 


Jerem. 


LI 5 


Eccl. 


II 26 


Job 


VI 12 


* 


IX 26 


Hos. 


XH 16 


1 Sam. 


XIH 20 


Prov. 


XVII 14 


Dan. 


VI I 


Ezra 


X 16 


Zech. 


vn i 


Ezek. 


XXX 4 


Isa. 


XX 6 


„ 


XI 11 


Dan. 


XI 28 


Eara 


I 6 


2 Chron. 


XXXV 7 


2 Sam. 


III 16 


Numb. 


XXXIII 13 


r, 


1* 


Hos. 


VII 4 


Ezek. 


XL 11 


2 Chron. 


IX 21 


2 Sam. 


XIII 8 


Hos. 


IX 6 


2 Kings 


XXIII 13 


Jerem. 


XLVIII 13 


Isa. 


XXXIV 13 


„ 


XXII 25 


Job 


IV 17 


Prov. 


XVII 26 


Exod. 


XXI 22 


Hab. 


II 19 


Hos. 


LX 8 


r 


VI 3 


Job 


XXIX 23 


Deut. 


XXXII 32 


Hos. 


XIV 9 


Ezek. 


XX 40 


Job 


XXXIX 8 


Ezra 


IV 2 


Hos. 


VII 12 


Isa. 


LXI 10 


Deut. 


XXX 9 


Prov. 


XXVII 22 


Jerem. 


XII 17 


Deut. 


XXXII 35 


Neh. 


VII 6 


1 Chron. 


V 7 


2 Chron. 


XXXI 18 


Nab. 


III 1 


Zech. 


XIII 4 


Hob. 


XII 1 tflUF! 


Isa. 


IX 3 


tfttp 


r 


in 6 


ETiTK 


Mai. 


I 11 


tftttf3 | 


Jerem. 


XLI 6 


W$ 


1 Sam. 


XXV 20 


tfttyi 


Ps. 


LV 15 


tfnp£ 


Isa. 


LXV 6 


tftrpo 


Deut. 


XV 3 


eftn; 


Gen. 


XXXHI 7 


tfon? 


feno; 


1 Chron. 


XXI 20 


tflB? 


Isa, 


XXVIH 27 


msif? 


Dan. 


XI 30 


tflB} 


Esther 


IX 22 


tfirm 


2 Chron. 


XV 8 


ttvyfr 


Esther 


in 7 


&xvt? 


1 Sam. 


XI 14 


tf»$ 


Job 


X 17 


tfttS 


Ps. 


CIV 30 


#1301 


* 


CIII 5 


tfirna 


2 Kings 


XIII 7 


tttrtf 


Gen. 


XXU 22 


t^ttie 


Exod. 


XIII 2 


tfb 


1 Kings 


VUI 64 


tf\b& 


Josh. 


VII 13 


&b& 


Exod. 


XXIX 44 


tflV& 


Levit. 


X 3 


ti&ti 


1 Kings 


XXII 47 


tfbtf 


Judg. 


XVII 3 


tf^n! 


Dan. 


IX 26 


tfia*p 


Ezek. 


XLII 14 


tfi»3 i ?i 


Exod. 


XXIX 21 


tfiB39 


Numb. 


VI 11 


ttfiap 


Dan. 


VIII 13 


cr^iajTj 


1 Sam. 


XXI 6 


tfU&CJ 


Levit. 


XXVII 14 


r'iij? s 


Hag. 


II 12 


tfi:s? 


Numb. 


XX 18 


fricri 


Exod. 


XXXI 11 


tftpi 


Ezek. 


XLI 23 


tfip^3 


Jerem. 


XVII 24 


tfip*?of? 


Ezek. 


XXXVII 28 


tfh 


Judg. 


IV 6 


tf1*i:?3 


Ezek. 


XLVIII 11 


tfiT]£ 


» 


XLV 4 


tn'vp 


* 


XLVIII 21 


tffrp 


Isa. 


V 16 


frl^x 


Exod. 


XXIX 43 


frifr 


Deut. 


XXII 9 


fenfe^ 


Isa. 


XXX 29 


tflrqn 


2 Chron. 


XXIX 34 


tflnj 


Wl 


Jonah 


II 6 


tfm 


Job 


XXXIV 17 


frrprr 


Zech. 


XI 17 


frO.TTO 


i Isa. 


XXIX 22 


frrnnn^i 


Micah 


VII 19 


#D3 


Esther 


VII 8 


#03 


Hag. 


I 6 


tfn:n 


2 Kings 


X 22 ■ep frJ3B 


Micah 


VI 10 


#331 


Ezek. 


XV 7 


«w 


t Chron. 


XII 3 


ttttp3 


1 Sam. 


XXVII 1 


tfeem 


2 Chron. 


XXIV 1 


*?» 


2 Sam. 


XII 4 


tf3S 


» 


III 8 


fetea 


„ 


XVI 1 


tfam 


Hos. 


X 4 


tn 


Job 


XXIV 24 


^ 


2 Chron. 


XI 22 


#p» 


Deut. 


XXXm 15 


tthip 


tffim 


1 Sam. 


XIV 26 


«*TO 


Exod. 


XVI 31 


tffi&i 


1 Chron. 


IV 8 


tfiw 


Ezek. 


III 3 


t^itifl 


Jerem. 


XLVIII 13 


tt^rvp 


Isa. 


XXX 26 


e^Dnfl 


Job 


XXVffl 11 


• #■£ 


Isa. 


in 7 


tf^e 


Ezek. 


XXXIV 16 


tf^P- 


1 Kings 


XIII 23 


^p 


Job 


V 18 


&$ 


Isa. 


LXI 1 


tf^p* 


Ps. 


CXLVII 3 


tfip* 


2 Kings 


IV 24 


tfipn 


Ezek. 


XVII 10 


tfipn 


Isa. 


XIX 7 


tflpm 


Ps. 


CII 12 


tf^BO 


1 Chron. 


X 12 


tfipl 


Isa. 


xx vn ii 


ttfnpi 


Ps. 


CII 5 


^ipi 


Jonah 


IV 7 


tfipi 


1 Kings 


XVII 7 


tt^p! 


Judg. 


XXI 8 


tfnptt 


Job 


XV 30 


tf1j?l 


Prov. 


XVII 22 


tf]j& 


Ezek. 


XVII 10 


^Iph 


1 Kings 


XIII 4 


tt^p^l 


2 Sam. 


VIII 11 


«ftp9 


2 Chron. 


IX 18 


*npo 


Levit. 


IX 3 


tt^ppci 


Ezek. 


XLVI 13 


tfnpai 


2 Chron. 


XXVIII 10 


s^pai 


Prov. 


XXXI 21 


tfip> 


Ezek. 


IX 3 


*ftp*l 


Zech. 


III 4 


^pPi 


Isa. 


IV 1 


ttf^pon 


Job 


XL 10 


sftpnn^ 


Gen. 


XXVII 15 


En 


#1311 


2 Sam. 


I 15 


tffan: 


Gen. 


XIX 9 


tftt' 


i Job 


XL 19 


#1*3! 


i' Ps. 


XCI 7 


tff33> 


Deut. 


XV 2 


tfta?^ 


Judg. 


VI 19 


tt«afe 


j Geu. 


XXVII 25 


tfiatetl 


1 2 Kings 


XXIII 35 'op Wtoi 
tftn?i 

*w\ 

#313 
ttbn 
#an 

tfaa&i 

#3»i 
tf3»9 

#3!n 
#3!fl 

tf3'fi 

tr'33 
&W 

V2^b 

#3^ni 

EN 

#3 

«fe! 
fete* 

t&i 

#2} wpn v - tP 599 1 Sam. 


XIV 


SI 


tt^??90 


Ptot. 


XIII 


18 


*n 


Larit 


V 21 


tt*Q1 


Jerem. 


XLVI 


2 


'»n wrm 


„ 


xxvm 


19 


*n 


Hoa. 


IX 2 


tfto* 


Gen. 


I 


24 


^91! 


2 Cbron. 


XX VIII 


s 


tfrft 


Pa. 


L1X 18 


trtTJt^ 


Hoa. 


11 


SO 


tePTl 


&od. 


XXXIV 


24 


#niK 


Oen. 


xvin t« 


tffD^l 


Dent. 


XVI 


9 


tiQtl 


Jndg. 


I 


28 


tf iin^ 


Iaa. 


XXVI 16 


t^O? 


„ 


XXIII 


2<J 


WJ01 


Josb. 


III 


10 


ttfnt* 


Numb. 


xxin 28 


W3 


Hab. 


I 


14 


Wff 


„ 


XVII 


18 


tf^rfn 


Gan. 


HI 1 


t^WDI 


Im. 


XXXVIII 


8 


rp#3 


G«i 


XLV 


6 


tfnrt 


Iaa. 


LXV 25 


#w 


Ps. 


LXXXIX 


37 


tf9#3 


Exod. 


XXXIV 


21 


tfnrrsi 


Pror. 


XXIII 33 


«tw 


Esek, 


VIII 


1« 


#9^6 


1 8*m 


X 


27 


tfnoo? 


Daut. 


XVIII 10 


t^njpi 


Dent* 


XVII 


3 


tintf?) 


Hab. 


I 


IS 


tfnqs 


Pa. 


XLV 2 


tfty] 


Judg. 


VI 


18 


*w 


Job 


V 


s 


tfn$Q 


Namb. 


IV 26 


«?o©a 
TO 


1 Chron. 


XXIX 


2 


Xfyff 


Job 


XXXI 6 


tfDGI 


Dan. 


11 


10 


rt* 


Sad. 


11 


18 


tiytf 


tno 


Jerem, 


xvn 


9 


«^W 


Iaa. 


LXI 


to 


Wp$ 


Oan. 


IV |2 


Kb 


2 Sam. 


XII 


16 


tt/sri 


Job 


XV 


10 


&ty 


Pa> 


HI 4 


tfyty 


Dan. 


VII 


4 


**s> 


* 


XXXIX 


21 


fr*n 


I Bam. 


X 2 


ttfO} 


* 


in 


2 


«w^ 


Eaefc. 


XXI 


16 


trip} 


Iaa. 


xxxn n 


*•? 


Ptot. 


XXI 


a 


*»3 


Gaai. 


V 


14 


tt^l©3 


Naa, 


X 22 


&®2\ 


Exod. 


' XXI 


22 


# a^ 


IHn. 


X. 


6 


t^t^o? 


2 Ktnf. 


vrn is 


WV?I 


2 Chron. 


XXXVI 


8 


#3J£1 


Jerem. 


X 


9 


tWl©0 


1 Bam. 


IV » 


r'an] 


Ezra 


VII 


26 


#$? 


Pa. 


XXXV 


9 


fcp»7$ 


tt^ 
w 


FtoY. 


XXX 


SI 


tfro 


Iaa. 


XXX 6 


vhtQh 


1 - Chron. 


XXVII 


28 


tfyl? 
TO) 


Ea2W 


I 6 


«^n 


■ „ 


VII 


8 


#£1*1 


Ge*. 


XXXI 


18 


«n 


Jadf. 


VIII 21 


K^^ 


2 6am. 


II 


6 


fcflp 


■ « 


XIV 


u 


tf^n 


* 


XIX 24 


t^l 


Job 


xxin 


IS 


topjl 


* 


XV 


14 


*?T* 


Jab 


xxvm is 


«^3f1 


Neh. 


X 


21 


tfpW 


* 


XIV 


18 


*?T0 


Eara 


II so 


tf*9P 


Job 


V 


2 


&2? 


„ 


♦ 


ft 


*?Kn 


Eatkar 


IV 4 


ft^3^!6 


!»■ 


xvn 


7 


fcW? 


Mieah 


I 


IS 


«*tf 


Paa^. 


xxm si 


ttf^© 


Jem. 


XXXV 


1© 


toWl 


1 Kings 


V 


8 


*rb) 


Job 


XXXIX 19 


^*>0«7 


1 Kings 


XIX 


11 


Wp 
vb 


N 


VII 6 


a^na ^ 


Is* 


XXIX 


• 


tfn^ 


Iaa. 


XIV 


12 


tt^tn 


Mai. 


II 12 


«M0^ 


A»« 


I 


1 


trtsr^ri 


J«l 


IV 


10 


e^tiO 


Amoa 


IX M0 


8^*3 


Jerem. 


X 


ti 


tfm) 


Exod. 


xvn 


IS 


tt&tjn 


Lerit. 


XXVI 6 


tt^ 


Ps, 


LXXII 


16 


tfrj? 


Job 


XIV 


10 


«^on 


Jadg 


XV 6 


s^mo 


Job 


XLI 


21 


Wl? 


Exod. 


XXI 


11 


t^ 


1 Chron. 


XXVI 28 


tt^pnc 


Jerem. 


xlvh 


8 


trno 


lUL 


XVI 


14 


ttfWjp 


Deat 


XV 19 


^tfj© 


„ 


X 


10 


trtr?^ 


„ 


XL 


12 


tfty* 


2 Kings 


X 16 


^n 


Isa. 


xm 


IS 


t^nnt 


Jodg 


VII 


8 


tfagft*. 


Gen. 


XLVH 6 


t^ 
#fc 


Dm*. 


XIX 


9 


vnyftj 


Ps. 


XC 10 


tXfNTt 


Job 


XXXV 


16 


*W 


1 Chron. 


vn 


86 


tf^#l 


ha. 


xxvm is 


tthfl* 


£uk. 


xxvn 


SO 


tfpft 


Gea. 


XIV 


4 ' 


tf^ 


2 Kings 


XIX 29 


tt^rip 


Ptot. 


XX 


w 


topfr 


1 Kinga 


X 


22 


«ri*# 


Jerem. 


xxm 29 


tt^e^ 


Pa. 


LXIV 


7 


t^>n 


fcavft. 


XXV 


21 


tf^^7 


Josb. 


X 86 


««» 


ProY- 


xxrm 


11 


tw£ 


1 Sam. 


mi 


21 


tf^6l 


Iaa. 


XXX 6 


t^j 


Pa. 


LlfV 


7 


fe^rrp 


0«*. 


XV 


9 


tc^^p 


Ps. 


LXXX 6 


#ty 


Job 


XXX 


18 


fc9D0? 


*nL 


IV 


12 


tt^/U^pri 


Josh. 


XT 40 


t^Wl 


Pa. 


CXIX 


TO 


ife$ 


am*. 


XXX VIII 


24 


CTn^o? 


Job 


xxm It 


tt^O^ 


J<* 


xxxin 


24 


ttoft 
wd 


Jerem. 


xLvm i 


a»na ^jjp 


1 Chren. 


xxvm 


2 


«>$»* 


te. 


XXXI 


49 


*W 


2 Chron. 


XXXV 20 


^ «^D?W 


Eiod. 


xxm 


It 


*frm 


■eefc. 


XIV 


4 


^ 


Iaa. 


X 9 


wjyw 


» 


XXXI 


1» 


tfW 


0Mk * 


X 


St 


«^01 


Ps. 


cxrv 8 


t^Offn 


2 Sam. 


XVI 


14 


«fc#J 


mm*. 


XLV 


s 


^003 


Job 


xxvm 9 


^03 


Eaek. 


xvm 


4 


tf$#* 


Geo. 


XLI 


24 


tcf©ni 


Dent. 


vm is 


1tf*0f0Ci 


Numb. 


V 


2 


*>W* 


. » 


xlvh 


26 


tt^ft 


Iaa. 


L 7 


^*t?^05 


Pro*. 


XVI 


24 


«*£ 


Bomb. 


XXXI 


** 


«^W0 


Dent 


xxxn is 


tf'0^00 


» 


xin 


Iff 


t^? 


fend. 


X 


21 


t^DT! 


Protr 


xvn is 


3*3 tMJO 


ba> 


X 


18 


«*|0 


Hah. 


XI 


SI 


■na tfD?0 


Job 


XXXVHI 82 


#!#! 


• 


lvh 


20 


t^3 


lea. 


. X 


28 


*wk 


1 Cbron. 


V 19 


t^3« 600 w-v in S Chron. 


XIII 


21 


Gen. 


XLII 


29 


PfOT. 


XIII 


8 
XXX 


9 


Amot 


IX 


13 


PlOT. 


urn 


21 


S Sam. 


XIV 


7 


lea. 


XIV 


ss 


ProT. 


XXIX 


6 


Either 


VI 


IS 


• 


• 


13 


Jeram. 


IV 


19 


IM. 


xxvm 


u 


. 


xvn 


9 


Mnmb. 


XXX 


16 


1 Bam. 


im 


19 


lee. 


XL1I 


19 


Eiek. 


XXXI 


3 


P«. 


L 


3 


• 


XXII 


16 


■ 


xxxvni 


14 


1 8am. 


VIII 


IS 


,y 


VII 


8 


P*. 


CIX 


1 


Jen**. 


XLIX 


1 


m«fth 


I 


16 


Qen. 


XXII 


17 


Iee. 


LIV 


3 


Deaf. 


xxvni 


49 


Jnof . 


XI 


94 


PrdY. 


XXX 


18 


Jadff. 


XI 


84 


Jim. 


XXXI 


It 


2 8am. 


XII 


3 


Amoe 


III 


11 


Keek* 


XXVI 


10 


Joel 


II 


9 


Numb. 


XV 


34 


Lament 


IV 


4 


1 Chron. 


VII 


16 


Exot. 


IX 


19 


EMk. 


XVI 


8 


Pa, 


LXVI1I 


13 


laa. 


XXV 


11 


Pwr. 


xxm 


33 


las. 


XXV 


11 


Jerem. 


XLIX 


99 


Lerfi. 


XXIV 


19 


Neb. 


vm 


8 


Eara 


IV 


18 


Pa. 


XLIV 


91 


Jetem. 


IV 


81 


8 Sam. 


XVII 


19 


End. 


XXVI 


18 


• 


- 


90 


laa. 


XL 


94 


1 Chron. 


vn 


18 


Setter 


X 


1 


laa. 


XXVII 


6 


. 


LIU 


9 toTOT i 


F.wk. 


xxxiv is» 


*TP 


Prov. 


XXV 26 


tfJl 


Ewk. 


XXXII 2 


t*T38 


r 


XIV 5 


tftfn 


Gen. 


IV 21 


to"P T ! 


Jerem. 


XXXIV 8 


tol*3 


Dent. 


IX 17 


tolttfr 


Eeek. 


XXI 98 


to-m 


2 Kin* 


XIV 7 


tfm 


laa. 


III 6 


H? 


Ezek. 


XIX 8 


no* 


„ 


XIX 4 


ttftj 


Ptot. 


XXX 98 


•tjho 


Jerem. 


LI 41 


■*1W 


*xn 


Joel 


II 6 


trhm 


Ptot. 


XIV 8 


ttffT| 


Both 


HI 1 


^ici: 


Eaek. 


XXn 80 


tnn? 


EeeL 


VII 8* 


tfEQ 


1 San 


XX 16 


to"K6l 


Jerem 


L 90 


to1Q0 


Eathei 


11 23 


*W 


Neh. 


V 12 


«h: 


imoi 


III 6 


«hto 


?•• 


IX 17 


ehn 


Dent. 


VII 25 


toy* 


2 8an 


XIX 44 


toT?. 


2 Chi 


XXXVI 13 


toT* 


Amoi 


vn 1 


•m tn^ 


» 


. 1 


'op to?fl 


Pb. 


CIX 11 


tfvn 


Deut. 


XII 80 


**! 


1 8ai 


XXVIII 9 


fen* 


Ptot 


XVII 90 


«h* 


* 


VIII 8 


to"19 


• 


X 9 


to* 


» 


XX VIII 18 


nr* 


Gen. 


XXXV 16 


#19 


feh?* 


Dent. 


XX 7 


thp»] 


» 


xxvra 80 


fenp? 


Exod 


XXXIV 11 


trip* 


Jodg. 


n 8 


to*: 


» 


VI 9 


trip* 


Exod 


XI 1 


thi??i 


1 Ch 


XVII 91 


to*S 


Erek 


XLVIII 16 


to*? 


Nam) 


XXXV 9 


toTW 


Is* 


LVII 20 


to**i 


Pn. 


LXXX 9 


fen$jn 


Josh. 


XXIV 12 


fehppl 


2 Chi 


XVII 4 


«hp 


Dent 


XXII 9 


toTR 


Exek 


XIV 8 


totto 


• 


. to 


to^ 


2 Chr 


XXIV 92 


aw vhptm 


Erek 


XIV 7 


tfyfi 


» 


XX 3 


t*n^3i 


2 Ch> 


XXIV 27 top-it» 
tofp 

toD$ 
topb 

top^i - ! 1 ? 

fcto/v 

to*rq 

tow? 

too$i3l 

Up 
*P 
to|» 
^W 

tojwm 
tojfci 
topg* 
ton?* 

top?9 

tojW 
top.1: 
toffi 

to# 
top>o 

tojsr, 

top** 

tojWO 

toftR 

tojsin 

topjayi 

topw\ 
topjni 

tn 
to* 

tow 

toli 

tol» 

thm 

toTT. 

tow* 
*W* 

tow 
#W 
town 

to"H 

«h^ 

totfci 

ttfVjT) 

to-r^.1 
toip mr Exod. 
Jadg. 
Ps. 
Hos. btop — ip Exod. 

Jndg. 
I Sam. 

iMt. 

Esek, 
Hoi. Ecct. 
Job Ps. Exod. 
Jndp. 
1 Sum 
Iiia. Eiek. 

Jerem. 

Eccl. 

Job XXXIII 22 

IV 18 

VI 8 

IX It 

VIII 4 

II 8 XXXIII 22 
IV 18 

V 9 
HI 17 • 

V 6 
XLI 16 

II 8 

VIII 4 

IX 18 

XII II 

VI 2 

X 17 

VI 8* 

XXXI 10» XXXIII 
IV 
V 

ni 
v 

ii 
viii 

IX 

XLI 

XLIX 

XII 

VI 

X 

V 

XVII 

XL 

X 

II 
III 22 

18* 
9 

17 
5 

8 

4 

12 
16* 

3* 
11 

2 
17 

2 

7 
SI 
11 

6 Amos 


I 


2 


Jerem 


XXV 


80 


Hoa 


XI 


10 '3 - 20 

•O'DT 7UTD flftl fVD TO f^O fft* Vrtftl trna^ 
toroh 
torch 
to to b 
t to to b 
torn*? two 
IP 7130*01 'D 'npi T to [fto r» 

*D3 *nifcn 

ny0ta> inoam 

ipnp mrr rmto) 

D'inoj rrhpfro^i 
*n»m ^5 

fe*W3 nww 3*3 22 'D pnpi Ttf pnrr p^»o b w > p in 
nap . . ♦ ybp im p* nua -rpip »HK 

iraS rvni inaitero non 

-pm nit t» 'a:n 

♦380 iftl lafton on 

nwa onb ik 03 ra 

o'3^nm D*eon 

moDwnm 

nunana D»oan nan 

bpw ^ipt> ft 

nap irra aim 

rra 3i.-p ^i»ft *a 

w rrao nam 

my mara utem 

w*aSn irai my 

ia«? pa oom 

XWm ppr« *a tja 

3 = 23 mjiferp 
TV 

nnpfreai 

two 
ttfp T3 = 2* 1 Kings 
Job II 6 
XVII 16 T3M pi *a 2Hp$ 
■tfto3S o; 
ybnb Q3i 

prroow '3 Xfffi 
w pnra nw 

1.TI3 ^? 3KV 

3Ktt* Kin »3 

131 D"D1 TI3nK *>31 

•on 'a bkp 

nbvi maw nm i6i 

nmn S«r na Job 
Pa. 

Ptot. 
Esek. 
laa. 

ProT. 
Isa. 

2 Otron. 
Exod. 
Dent 
G«n. 

D**t 

Exod. 
Jerem. 
Pror. 

Jerem. 
1 Kings 

Dan. 
Esek. Gen. 

Judg. 

1 Kings 

Ps. 

Pror. 

Esther 

Exod. 

Job Exod. 
•Jwdg. 
1 Chron. Numb. 1 Chron. 
Cant. XXXI it 
LXXX 10 

VI lft 

XVI 10 

LXVI 14 

XIII 7 

xxxin u 

V 24 

XXXVI 17 

XXXVIII 2« 

XXVIII 29 

XXXI 84 

XXVIII 28 

V 12 

V 17 
XXVII 22 

XLV 4 

XIV 16 

XXXI 40 

XI 4 

XIX 12 601 

W 
tot 

toft 
ttVftjjip 

wn 

totob 

WW 
##0P 
totopb 
to%h* 
■tew 

tony. n-op = 185 QiQVto 2D niK pp nnpa TOa ti ^ r» XLIV 2 

vn is 

V 12 

XLII 9 

XXIV 21 

I 7 

I 16 

XXVI 18 •*di tf pnwn 'trb *nna pit -r 
p)D3n r»a3 ^33 nm m^ 

twi3 rora «nn 
d'd^k nr^t; iann irn^ 
non mfv nnr oov 
T^oi '3a m,T n*t m» 0*310 

an? ftaa niptwn 
nicttr nn«n or nrn nnp^ 
o'or imna 

[rran = *28 p^O '0 mN ^1 fQ - 16 

f o>oi t? n3ir«n mm p»n *nr cw pna nmn '*pioo '3 

xh 42 onor i3T mnft mn onor W 

v 7 tont^a ok >nopr mm ^nopr ip 

vn 24 m miw }m nm 131 fam .tw inai pn3D*01 f^ prPDIDI P^ pfWm 0*piDI3 '3 

xxix 30 pan oraS» o»o» nwtr 

»7 naron bv itan o»o» rorar 

vn 86 nn*n mvpn n«oi ontftr 

ttiow V [infto Saa nv pio* n 

xxvi 24 »3mn nncro awft 

* si ftKintn nncro ^*n»m 

1 24 n^rirac*wor 

1 1 nubtob i«m onwn iw 

a = *<> t nw p^p t *3n 1P wp p3ir '3 602 Hrtwt* ~ ^ws rnn V*» ^ 36 TO = 26 

U^OI '2 71K# 


Gen. 


XL1II 7 
137 v*n h*m hwt noim 


Amos 


IX 2 


* 8am. 


XX 18 
lonn pn 73*3 it**** 7iw 


Ps. 


VI 6 


1 S&flQ, 


XXII IS 


vb = 


o*n7*a 17 bw$) im 

37 

pm30*oi ^n i bftiP^ 


Job 
Eccl. 


XIV 18 
IX 10 


Jttdg. 


I 14 
awi »t»3lt I1K0 7W7 inHOTl 


1 8am. 


xn 19 
waton 7* 7jM300» o 


Hab. 


H 5 


S Sam. 


vtn io 
9IWDB1 13^371 


Pror. 


I 12 


J«rem. 


XV 6 
•pSp Son* ns '3 


Cant- 


vni e 


Pa. 


LXXVIII 18 
03373 7* «3*i 


Job 


XXXI so 
»3nuor6 WDirtn 


Gen. 


xxxvn 86 


irt = 


38 


,, 


XI Jl 88 
ttdi '3 JTims *TPJ ^w^i 


m 


XLIV 99 


1 8am. 


xxin 2 
warn T7«n 


« 


n 


. 


XXX 8 
TmnnnKtjTw 


Numb. 


XVI so 


2 Sam. 


n i 
npnnKsnWi 


Eaek. 


XXXI 16 


0*7 = 


39 


m 


■ n 


wi roripa •'awi r\ AITOl TVJ b#p*\ 


„ 


T. " 


1 Sam. 


XXIH 2 
o*iW7D3 wam *{mn 


Pa. 


IX 18 


„ 


XXX 8 
imn nrw *fni< 


t 6am. 


II 1 
rniiT ^ip nrwa nWi 


„ 


V 19 
ow7* 7R rtomn 


1 Sam. . 


xxin is 


H 


» 23 


bmbvm rfoft *7 


2 Sam. 


m t 


♦a == 


40 
prrjotn *npa '3 VT^Eft 


Is*. 


xvn 19 


Gen. 


xxxvn t6 
r*K ira«o>i 


» 


. ' M 


Jndg, 


yra u 
•w'tta 


Jerem. 


XXXVII 17 
m*aa *^>fiji 


. «*D - 


41 


Ju4g. 


xvm 6 
wi 'a ^IK# 


w . 


XX 18 


1 Sam. 


I 98 
rtvi tok own 7a 


1 Sam. 


XIV 87 


S Kings 


VI 6 
7nw am ^*tk nrw 


'«. 


xxn is 
131 V3K OW 731 
• 16 


a"D = 


42 


1 Chron. 


XIV 10 
wi a b#$} bk#} 


» 


i. 14 


1 Sam. 


XX « 
tit *300 7«W3 7WM 


it 


n 98 
*m 7*«w bvm 


re = 


43 


Josh. 


XIX 60 
'.wm -a f?H^»tp 


Jndg- 


VHI 26 


Hag. 


I 1 
ntw 


1 Chron. 


IV 10 


* 


II 2S 
Tnpx 


Esra 


HI 9, 


8; V 2; Neh. 


XII 1; 1 Chron. Ill 17 'WlS 717131 


1 King* 


X 13 


TO = 


44 


9 Chron. 


IX 12 


Hag. 


I 1 
wr6 oyw fwa 


» 


II 83 
ninax mn» 0*3 xwi oi>3 


Josh. 


IX 14 


1 Chron. 


III 17 
noK n*33' *33i 


I*a- 


XXX 2 


.TD = 


= 45 

fO'D 


• 


LXV 1 


Hag. 


I I 
K *©o bHPqfyup. -mail 


fc 


II 23 
1 Sam. 


XII 13 


i» 


I 12, 


14; II 2 


^J^tP **& 


Job 


XXI 29 


fr 


rep* = 584 ^Jw# rop7 t»$K} 


1 Sam. 


XXV 6 prraow iipa "i ^1Htp3 

*?iiwra vmiT dx 

•^ rrr»» ns ^»wa 

nor ^n rwm ivx Viiwa V2 - 27 28 B*3 = 29. ■*> ■■« 30 fcr*? = 3i a**? = 32 33 •H? = 34 rt*^ = 35 pn^cwi ^a 'a bwp$ 
oj&aj 

TS'OI *»^33 tJ Tf^lW 

wua fei ina fe lopn 
D30P *:a tv ¥b lam 

p« ta vrnro n»ni 
m.T na* nma ohi 

Dh? *Wlt 73V OH Tffl 

n?my vtti oita 

oto vnwnn vttdo Tpo 

r6iw im «t on 03 

H^llt^ oytn "DTir *mi 

*o*oi *a bw$b$ 

0703 '3 T3n 7lK«f71 
17370 7HW7J 

'ow *a f*<V3 
on»a3o*opiW3 

B*3*l 0*0 pKV3 

o'n7na «3 7WT7 nori 

WKV*1 7H W3 T7JW 10p*1 

o*n7Ka 7iK«» Wi 

0*rT7K3 17 7H«n 

o>n7io 17 7i*tt?7 *n7nn ovn 
'am 
piT30'D1 •nrop '3 b#»p 

17 13n3 tTliT >D 7P 

7«r 10k antn nsr: 

7KTWK n« 0>n7« K3'1 

ao»oi *a T\*?lj>p 

•T7KV *wk nxen 73 mt 

ii»am 

pn»30*oi '3 TPHp 

o-pxo DW3KH inpn 

mn 1 ? M7nn 

K177 *ne?*n3 

pn30oi nnp3 'a Dri^Ktp 
on7jw i»k onina m 

•p 1 n:jW ?^^W K7H 

wa 17 DJcl^K^ *rm nn ra»tf - me 603 Numb. 


XXXI 


9 


1 Sam. 


XXX 


2 


2 Kings 


V 


2 


1 Chron. 


V 


21 


2 Chron. 


XXI 


17 


« 


XXYTTI 


6 


* 


- 


17 


r 


XXVIII 


8 


w 


XIV 


14 2 Chron. Jerem. 
Ps. VI 36* 
XXX 9 

CVI 46 L 83 
CVI 46 Gen. 


XIV 


14 


Exod. 


XXII 


9 


Jerem. 


XIII 


17 1 Kings 


VIII 47 


2 Chron. 


VI »7 


Ezek. 


VI 9 Dent. XVI 

F.xod. XXXTV Jerem. 


V 


24 


Ezek. 


XXI 


28 


, 


XLV 


21 


Hab, 


III 


9 Gen. XXVI 3 

1 Sam. XIV 26 

Dan. IX 1 1 Exod. 


XXII 


10 


Numb. 


XXX 


14 


2 Sam. 


XXI 


7 


1 Kings 


II 


43 


Eccl. 


VIII 


2 


Zeeh. 


VIII 


17 58 DTOW * 
B"3 = 59 pa wi nn bump >33 ia«m 
onru wx* Dim 

O.T3pa 13ttW 

vmn f?a nn 

rr6n mm vtam 

wa D'ann Ton 

omnna bvn& *33 wi 

H3pa ^nn 031 

wen 60 'j DrP31^ 

«"" '*?n iatn 

oaawa »3 

* *&b unsmb onuc pw D3 lpnrm nma» fai 
omar to *aiA a>arn^ omn pi 

*D =■ 60 

piT30»oi *npa 'j n^tpj 

WTK .1303 '3 D13K potm 

nn pn raw in Taw in nai 
mm vw mm *a 

[in^D'Di -npa n l^MpJ 

warn in nan 

laro in to »ntn 

•^ C3^ Sn 

n " -n nam 

os'ta^fi iisn 

2"D = 62 

'naow '3>3n n 60 p to '3 mint? 

idd 1 ? Snn 
niP3r 3n nwi 

ni3Dn 3H31 
2T - 63 

'TOO'Dl 'Dn '3 T\)}2tf 

iDon nrstp nw# 
■f> .iron nw» 3m 

"D 64 

nipn 

oops 

pnna 

mwi mv 

T'D = 65 

p.T3»^oi 'on '3 rmntpn 

nwrn nn *napm 
nmttrn nton i3'to ^nm 

!"C = 66 

fin^a'Di ■npa n r&zp 

DtT3» 1*3 

nmr toi *n; to 

■jton tomi 

matt? *6 

-jar -|to *e »3n 

iannn b* yv HJQtjh im Amos 
Zech. 
Ps. Levit. 
Numb. Gen. 

1 Kings 

2 Chron. Numb. 
Jerem. Numb. 
2 Kings 
1 Sam. 

1 Chron. 

2 Chron. 

TD = 


= 46 

30^Di 'ne n p$# 


XXX 10 
Tina pw pmen vptn app an 


XLVI 27 
mm 


XLVIII 11 
ama 


I 33 
ron mca pnn VI 1 

I 16 

CXXIII 4 XXXII 9 
11 

18 II 7 
VIII 4 XI 11 

„ 16 I 3 

* 6 XXI 2 
XXVII 11 2 Chron. 


XXV 


19 


Gen. 


XXIX 


19 


* 


X 


7 


Ezek. 


XXVII 


23 


1 Chron. 


I 


9 


2 Sam. 


XX 


25 XXXIV 29 

VIII 48 

VI 38 

XXV 12 XXI 1 
XLI 10 XXXI 9 

V 2 
XXX 2 

V 21 
XXI 17 

XXVIII 17 

XXVIII 8 

XIV 14 1*0 = 47 rra « 48 prrarrm '3 D^33K#D 

P*X3 0*33WW1 m 

eptp >3n ^ru Pjicpi 
D'aanwn wbn 

twi '3 11133^ 

mop ni33n» an^3 

nines mr» n»33nr inn 

nib* ma »or' 3r*i a"o = 49 o^n rra pn •nsr ^p o«nvn 

pan maiwinwvcr '3 = 50 fi^a = 51 Yl = 52 r: = 53 IT nw »3in C]v-: 

iw»n«6 n^oa nr -0*01 -a IW^pi 

.T33 »3tn n»n intrni 

nn^» wa rwnn inrni •»di 'na on '3 
in^n; nn [O'D 

•paa nzp\ 
'« n n^tt^ fiv^» ^3 nar nj^i 
fm n* 
nnr 

■■.^^ '^3 'i U-.V 

"■ DDe bz nm 

oma'n 

D ^ pna 

= 55 

♦ar i3aD : 
.T3n3 [3 ^nratf> 2- . 

•mo'Di v ^x 

dsq nm pa >r: , « 

DHT73 lnx* ?:■ 1 

on&ar nn ia*jn 

d.t' j a.T3pa 

»i3in f?3 

ina r^ann mjn n = 56 76b <)04 Namb. myvi - ywppo i 37 rows joiki ^ mfrtn nwon ™ Dn P i* 85 

xxvi 4i rn*D wtn ^k do>31ki nwon * 3 ™ i D * : = 

i 39 niKO P3*n pj^m own dow """p n 

XXVI 43 niKO P31R1 ^ DWl niDIK "^ * n 

i 4i rrwo worn e^K dwiki -Trm ™ fin P ^ 

xxvi 47 nwDwnm*|SKDTOm™fw ««^» 

i 48 mm varmvf* worn rote "w*^ 

xxvi so nuns paiin h^m DWim mwan *»»*« 

[kto = 48i tFffbn n rnn pnl Namb. Josh. 
Numb. XXXVI 8 
IV & 

■ 8 vn 16 

XXIV 2 III 8 
VIII 36 XII 16 
XVI 30<f 
XXV 9 Eiod. 


XII 16 


„ 


XVI 80 


Lerit 


XXV 9 


1 Chron. 


n i« 


„ 


XU 11 


„ 


XXIV 10 


, 


XXV 14 


2 Chron. 


V » 


Exod. 


XXI 2 
priori 


1 Kings 


xvni 44 


Levit. 


XXV 4; 


2 Chron. 


xxni i Josh. H 17 

•t 20 XIII 29 
XXII 15 
XXII 18 A 


DW3W 


P30 JB'D 


niKttWDm r|b» dwmci nw 


purn 


Deut. 


Ill 13 


~*pffib 


JD*D 
ttltt 


OT 


ppotn 


Josh. 


XIII 29 


fWi& 


P*D 


nn 


„ 


XIII 13 


*ini£ 


'D'O 


rrnrn 


B 


. 16 


ms 


T^D 


13WT 


rtfi 


'0>D 


ften 


pna 


'D'D 


D^BKf 


Judg. 


V 14 


w 


'B'D 


rreooi 


2 Sam. 


VII 14 


iy6 


'B'D 


po3i 


Isa. 


XI 4 


tw Sb 


13*0 


P 


. Ps. 


II 9 


Ml 


JITD 

TO * "* ' 
Lament 


LXXXIX 38 

m 1 


fprt JW 


ten 
| Ps. 


LXXVHI 67 78 E3"P =79 W = 76 

rawn lawn 3 ^FlJprW ">©?# 

tew ♦ ♦ ♦ ♦ oae nniA oti 

nap win* or6 noun 

i«w oa p wn 

*"* =77 , 

anpn ipas wnrr oswn 
vte wn vaatrf? pw 

pnaooi mpa o *O#tf0 
oonan omnx ikwi 

i"frl3n '33 »3ttn» D'K3H 

T»3 'on '3 ^S^n 

towji ov ir pwnn m*o 

wawn ova opn vown 

run-in ibw rnapm 

'D = 80 

pmooi rmpa pon n *>$y$U 

0V3 

inawn 
mapm 

fipr* 

ntew 

i^npn 

«*D = 8! 

rrbz H1P3#M roa i tei 6b KnniK niran 

ap wr nokn np>aw3 w 

Deut. xv 12 ./wwn mrai 

pmnn npwn Jerem, 


LI 


19 


Zeeh. 


X 


11 


Ptot. 


xxn 


8 


• 


X 


18 


• 


XXVI 


8 


Dent. 


I 


23 


Josh. 


III 


12 
XVIII 


4 XXVI 


7 


I 


23 


XXVI 


14 


I 


36 


XXVI 


18 


I 


27 


XXVI 


22 


I 


29 


XXVI 


86 


I 


81 


XXVI 


27 


I 


S3 


XXVI 


87 


I 


86 


XXVI 


34 Tin 

re -= 67 

tu^di 'on '3 ^P3J!ltjto 
nm *]nP3#B i3H3« o*p3 n"D 68 15»01 [WliT] 'BD3 '3 H#3P 05^ 

nwo 03^ ^sn 1 ? rwo pm 
[3iK*i oa ^« nan 
bvn& 03 in^i B"D = 69 fct"P = 71 3*y = 72 ™ 6 n^pn 5DW 

f n30»Di 3*»3 'nnisi 'ttnm tei 

nw [fin 

^«*ltt^ 03 IfrVw 

03 . • ♦ uon 

pnoo'Di *npa *»in "i S3?P? 

idd tDawa..p»a»o 

n^:« 03»3 

VB B2#3 

^na laaers crin 

n'P3331 DPWB 02^3 YlTpBV- 
nn*l 133H OK 

tw omco can 

m-op 

sbTonvhtsam 

sr^oa *»A Eiatn 

piT30»D1 &$$} 

ova ao^i 

03^» inp nnm 

D3^» ian 73 f)81 Sb bfS ilaft^ - ! D'WD^n mo p^o mKB WOm P)^K D'P31K1 ntw n,n "P Pfln 

niKO r^i p(^K D*W5m .wn nK «"p i^ DO 

D^HKOI P|^K D^WI DOW *« 3,3fl I^ cw 

niKO »«n p^>k D^paiKi mwsn ""v"" 
ff*vom 

rmo vm pj^k own win «? rrm ' 

nwD worn ^k ona«n nw w,aft "^ 

nwo P3iKi p|^k cwom rmaix ™onp-ow^ 

nwo panm ^k mmm npa» niten P ^ w 

roKtt wm ^k d^w » ,sn r*» 

rwiD rorn n^it roaiK n " D v fl, « 

niKO worn ^k nwbtn mt> w,5n ^^ 

d'jtkdi ^k uwhm now nw, ? W!B 

niKO pa«n ^k p'rom dow *™ nwo mn raw - *w Jerem. 
Job Numb. 90 ii u 

V 9 «■» = 9i Gen. 


L 


26 


Josh. 


VI 


26 


2 King* 


XI 


4 


Ezra 


X 


5 t3tok o*p3 
ivh *jro?3#o o*p3 n^ni 

TlflXDVn ft339 

pnWDl 'ftfi T P3?^ 
Ppr 

win* mm 3"X 92 'mo^oi v^>3 ran a M#$$l 
v 7 u»an oniK mew 

ix i8* omao^wo 

yjt = 93 

wra ifitfrfc wtn P3t{h *rao '3 ])3p 

iv 36 mpn unrwvtb onnpo wi 

xxvi 6i ^mttp »33 mpo rbx 

xxxi 52 nonnn anr^a w 

T5t = 94a 

(DO 

xxvi i8 op'TtftBrr^P V3p nam pm nump 
. 2i DpWfcO? »# *™ 

, «4 opwten"^? w# (win T* = 94k XXVI 18, 24, 28 XXVIII H 
XXIX 2 

36 33 
54 Esek. 
Job XXXIX 25 
XLII 10 
XLIX 39 005 

It) = S2 

pnwm r\VX# 'npi TPQtf to 'npa i 

app* nxxv 

3vk nor n« w mm 

oSt> nw riK awn ^B mm rotai imp 
mt = 95 

prroo»Di 'a oo*8P n??# 

cD*vnn 'ttntTSi 
mxp *wwn ov3 

TX = 96 

to *a wr 'i n*}# a^o* nipt? 

-p«»6'«n pan in&m 

prun nw rr^nm 

pan rran 

?*3t = 97 j 

prooTO *np3 ^odt n D^H npptp | I*a. Esek. 


XVI 63 
ft*3tf 


* 


• 63 
010 


„ 


n 63 
13 '3 


Pa. 


LXXXV 2 


Yb 


= 83 
rrcn TO^>m 
iwi *^3 rr rW3# 


Numb. 


XXI 29 
vruai 


Esek. 


XVI 63 
'Dip 


. 


„ 63 
r* wovrt H*W31 


Zeph. 


II 7 
orratt aten 


Esek. 


XXXIX 26 
3pr> nw 


Pi. 


CXXVI 1 
pnt na*# 


M 


4 
wiw 


2 Chron. 


xxvin n 
•n* »n D3*ftKB Oft w 


Lament. 


II 14 


3to n ro# ^pintp 


yd 


= 84 
'TOOTO 


T» 


* rw# TDT rratf 


Jerem. 


XXIX 14 
uA 'ftNXOJI 


Zeph. 


II 7 
'A* nwr JT3V 


Jerem. 


XLIX 6 
l«p *an {V3V 


* 


39 
•^» fi^Tn n*y& 


Esek. 


XVI 63 
*ram 


• 


• 68 
13 '3 


. 


• 3» 
- 


Job 


XUI 10 
3Wn fTCW 


Lament 


II 14 
1^3 K^ 


n*o 


= 85 
. 


Eira 


I 1— 
tp Tom rnwn p 


Neh. 


IX 4 
<T33# 


onSi rApo ^ op^i 
IX 4— 
tt nipo Vr opn mi XVIII 26 
XXX \ I 22 iT:?P K"03 'TW^P IB'OTBID 

t"D = So 

pn30*Di 'K ">ft3 in 71 '♦na '3 '3 r%p# 
nmn icon n33«n 

? bnwr **OTr VlSftl Exod. 


XIII 


7 
73*0 rnvo 
Judg. 


XIV 


17 
jwrae mm "]3m 
Is*. 


XXX 


26 
nonn tikd rm^n itk n»m 
Ezek. 


XLV 


23 


* 


3nn »D' ftx?3n 


den. 


XXI 


23 


* 


» 


26 
or -nw nrana ^*3tr3 


1 Sam. 


XXX 


15 


2 Chron. 


XXX 


12 
3^ bv vrptm istj 


2 Cbron. 


XXXVI 


13 


Geo. 


VII 


10 
teon 'Oi 


Neh. 


XIII 


26 


1 Cbroc. 


IX 


16 


rrjt = 98 


onnxroorrnro 

isnDi *3 D^ejri r$yrf? 
Gen. 
1 Cbron. 


VII 
IX 


10 

2 
pKn Sp rn Stion »oi 


Iaa. 

Zeph. 


XIX 

I 


18 
6 
0*3t = 99 
S Ghron. 


XV 


14 
prwoi tip 


'si to -f' ^p3 1 D?D95^ 
Ge». 


IV 
IV 


24 
16 
fP Dp» D*ftP3» »3 

pp nn bs pb 


Ps. 


Lxm 


12 


IM. 


XXX 


26 
nsnn im 


Ecel. 


IX 


2 ro = 87 H"D - 88 B*D 89 mn o^K3 *^> nwvn 

mn iron b« vmnn 

o»nVK3 warn ntm 

'mow3:ninv nyQV 

ftV3»31 

mown 

wan fop *3 y^ tp^n 

13 WW3n ^3 f?f?ftft» 

nema jo«&n wona 3ioa 606 T©#ni - jotpi Is« 


XLII 


s 


Jerem. 


xxvin 


12 


Hos. 


ii 


20 Jerem. 
Isa. 
Hos. 
Dan. 1 Kings 
Jerem. Judg. 
Ps. Gen. 
Josh. Neh. 
Levit. Exod. 
Job XXYIII 12 

XLII 3 

II 20 

XI 26 XIII 86 
XXVIII 10 a~p =112 

to 'bn 'a T13# ■TEWfHjl mn# 

pun nap 

iiar nn« 

pi«n (0 iotk 

•a»Di JTTQtP t^a nxnpa 6a n 

rran tow nrw 

nna nnwi Tia#> lA p isn nap 

pian }D iwk narf?ai aim nvpi 

innate mne »ta*i fp =114 V'Bp =115 TO '3 VTfiHftl 

vratm miA mm mann 

waan mon» nxw ^d 

'a ni^^T! Zecb. 


xi i6 ran o>pa »a:n nan >a 


Dan. 


viii 22 naiapm 
r-ap = ti6 
^oi KnnncvnK^ -ain "it^a pmaa>m tr^a 'a *tj# 


Isa. 


xxx n onxv ^aa nrttfa matn 


„ 


lxv u mi lavDi ?' rt p =117 LIX 7 

LX 18 

XLVIII 3 VII 15 
CXLVI 6 II 2 
V 12 VI 3 
XXVI 34 XVI 30 
XXXII 1 LXXXIX 45 
CXIX 119 -6m *6i 

p.Tio>Di -npa 'j.1591 

un* tnb on^an 

oon tip vnw vh 

npw hip 

wi *wb nna 'a FQIP 

ppn;a pawa »nn 

vn^.mm ^>p i*o» 

"npa 'a rfsitp? 5 
*p»3OT ava nam 
ninaa pan natw "ima*Di 'npa 'a r©tp# 

na*6an natrn n&b 

mnnav n« mnm p»n nam m Pm. XII 7 

LXXIX 12 

Prov. VI 31 Dent. XXXI 20 

1 Chron. XXIII 1 Ezek. XVI 28 Exod. XVI 8 

Lament. V 6 rrp = lis B'">p =119 Isa- 

H&b. Jerem. 
Job Gen. 
Prov. LIII 11 
II 6 V 7* 
IX 18 XLI 29 
III 10 2 Chron. 


XXXI 


10 


Joel 


II 


26 


Gen. 


XXV 


8 


Prov. 


XIX 


23 XXI 2 
XVI 10 «"jp =121 3"Dp = 122 TDp -= 123 TOp = 124 to 'a WEpp\ 

warn ova opn matpn 

D'tWKn nt^tcnnawn Gen. 


XXXV 


29 


Job 


XIV 


t 
XLII 


17 Levit. 


XXVI 


6 


Isa. 


XIII 


11 


Jerem. 


VII 


84 


v 


XLVin 


36 


Ezek. 


VII 


24 1am nnpa 'a $3pn 


Levit. 


XXV 


19 


•nnotf-navn 


. 


XXVI 


5 


^a rawi D>a»D 


Exod. 


XVI 


3 
Ps. 


LXXVIII 


26 


^>di fP]"Dl 'a ''rfltPn 
'nawn nnnan ba 
»na»n iTn ^im 


Isa. 


XXIII 


18 
Hag. 


I 


6 


woi a"> 'pST^iTi 


Ezek. 


XXXIX 


19 


np-i mn 


Isa. 


LV 


2 


dh: p*o 
nmm npa 
3Nia*? 


Levit. 


XXVI 


26 


ona »xn Yiaam 


Ezek. 


XXXIV 


27 a*"P = ioi a"p = 102 rp = 103 Tin 

DT&ntt ppra 

a watt waa*^ arm 

oto» Kxaai 

*mo»m 'a J?3*tn 

.1201 }#Ti P3EH 
[p? TITI 

•raa'Di 'a fi$$p 

•viwk »aa *?« >a?m 

Trmn n« »aim nnpa 'nam 'a Blsflp? 

par 1 ? npaa on 1 ?! 

t una ansa 'a>oi Tttap 'Dp? 'a P^^ 

par* fttrr irea tepa 

P3» > k*?i mas Kim Tp = 104 rrp = 108 N"*p = lit 'mow Tt^^a ^n 'a J?3'^JSt1 

on« ratPKi 

omnoo *3^a«^ >a 

'npa 'a $2p 

ms<3 ow r3» ran 

ratt i>odk i*6on 

6o '3 rin'^i 

nrnam 
cn^a*n 

>w a j?3fen 

DmaK nan 
in ips' f?a p 1 ?* 

praooi nnp3 ': $2®) 

cjoxn nan pn^ nan 

ran r3tn o>a> ixp 

o^a^ patti fp? 3vk nan on^aKi 
nn^aKi 
iafe«a 

'a>m 'i ny?^ 

naanxi mno nvn 

npattb pxi Siax 

npa^ a^n on^asn 

nvsvb xiba oaran 

'D>m 'a na^? 
on^ niaa oa^ natra 
d^p moo nx nara m fiTTt* — row £cek. 


XLV 


80 


Prov. 


XX 


1 


Drat 


XXVII 


18 


PfOV. 


xxvm 


10 


Job 


xh 


16 


Gen. 


XLIII 


12 


Job 


VIII 


11 


• 


• 


7 


P». 


XCH 


13 Dent. 


xxvm 


30 


Jerem. 


in 


2 


Zeeh. 


XIV 


2 


I*». 


xni 


16 


Dent 


xxvm 


34 


Jerem. 


XXIX 


26 


Hos. 


IX 


7 


2 Kings 


IX 


11 Dent. XXVm 28 

2 Kings IX 20 Dent. XXVm 18 

.61 
VII 13 

xxvm 4 Jerem. XLVIII 3 

Is* LIX 7 

LX 18 Dent 
Ps. Jerem. 

Job xxxn 17 

CVI 37 XXI 2 
2 

XVI 4 

xxxm i 
i 

LI 56 
XV 21 

LI 48 

. *3 Tvbp = 135 r^p = 136 r*7? = 137 ■o to by\ nar non pi f> 
TTMrw a iij$D 

Kin Hjnpo *Vik nrn 

0*0 *fa VIKTOR 

*to rw 
paa^a me mo* ions pn* 

rr^p = us C^p = 139 nSjrs&nDw 

tT37jl?fl O^tWTA iwo iwn 
-pS* mn P|$?n *a vmvT\ &p = 140 tH3p = 141 3-D? = 142 aa^pnonai 

am* pw»a >a 

% * 

pnwoi -I fs$t$ *lj# 

nwpoa**' WK 

Tnorrano bm 

Trvnpiai -pnm 

"pea*ie /pa 

■■'■> 

fkj33 

rA* *6 o*w6 von 

onvma run orroa iw van 

TOp =* u* 

.♦wi roprmn 
iao 

*rn3T3tw 

■ ta<a 

rrraj rtate ♦ ♦ ♦ . hahp n^p 

lama* tw otVfca 

n*op = 145 rop = 143 Bob. « KiBgt 
2 Cfcron. Lorit 

Nwuob, 
1 Chron. Sm&b. Lament xxm 

* 
XXVI 
XXX 

XXXIV 

I 

II xxin 

XVI 27 
48 
13 
10 
13 
26 
4 
13 rrsp = 125 1*3? •= 126 XXV 

xxvm 

IX 
IX xxvm 

LXVI 6 
10 
32 

14 rap = 127 607 
T,nOt 

not 
T*w pen 

0*1183 p&iT JIM 

e*W>;i 'maiwn 
rna?oo 

voi6b 

fwtfarntrm 
nariAp 

TVTp fDtf prao>m ;-* *)3^ rev map = <28 cap = tat mpb mp nan trm lUek. XXXI 
XX 

xxn IS; LeTtt XIX 3; SO; XXVI 2 
13 Lmit. XXVI S Cbxoa. XXXVI 34 
84 

« 
21 UTit XXVI 34 
34 • Ckro*. XXXVI 11 faa. XB 4 

„ xxxm 6 

Pa. CXLVm 18 

Pror. XVIH 10 „P». L*Tit IX 10 
CVfl 41 IXXIT 6 
IV is "♦UK ?6l3 

Vw» ira'ia'-ron- 
rpta itnp 

*rp = 130 

pmovi 6o ai "on ^ i- I^Oh?^ 

n* ha tvnat m'fyft- trrvt-m 

*" icpiDDa'a 

«v /tk «r om onb «sr?ra 

«^p =131 

■pun -nrw'w.. 
■o'a 
onoawnpxm 
n»nm» n« pun ?mn ti? 
a-^P = 132 

3#P51 im imp o ^3 

rrarn 

pr 

J^»p = 133 . 

7% f»r» nx rw mn» a«ri 
wo panajc»»i 

T^p *= 134 

wdi *a ^tfh 

onnn ba *** \jiy 

^npn *3»po nan t6wi C08 
np - 


156 


•dto v*te 'on '3 n*1Tip 


1 King! 


VI 9 


o'n«3 


2 Chron. 


XXIII 14 


1V3B 


mn Dent 


XIV 


4 


Im. 


XLIII 


23 


Exra 


V 


15 


Dent, 


XIV 


4 XIV 4 

4 

XLIII 28 

V 16 np 157 

iron TOtpte pmne 'a Hip 

onp ntn c»3ra nv *w 

■pnte pit ^ wan |6 

K'iKO n*?K .-6 nam 

dip n?^) w 

n"jp = 158 

tod'di N na nm *n 'na r a i Htp 

nonan na? 

na 'a 

*pnte mr 

•»* «™» pm p^K to "ma K p ,-^ TOTO trap =159 

pvte tooto P|btt 'na nm VI 'a*na 'a n^a n't? in toao t fflP 

*bto ?*w ? n °« w* - tK "uvi 

Dent: XIV 4 nOtoH r*T 

. * * a 

i«L xLiii 28 -pnte rw *b nran 16 

Em V 16 ^kk»m, r6 "nam 

VI 3*na mum P]^N a*na kvq 

D"P =160 # L # 

'bto 'a rrtP7 ntp 
xxxiv n rvth nv pa ocr »un 

22 n«^ nr pa tibotti Eiek. K"Dp =161 Exod. XXXIV 19 

Dent. XVII 1 

Lerii XXII 23 

Joeh. VI 21 

1 Sam. XXII 19 Judg. Exod. XXVIII 20 

1 Chron. XXIV 27 nmaOTO 'n tip) 

nn\yoD te 

nurS rarn *b 

oiSpn rmv 

nomrm 

o*anan yp a: nan 3*Bp = 162 Judg. 


VIII 


21 


- 


» 


26 


IM. 


III 


18 

[ma 


ProT. 


III 


28 


Gen. 


XLIII 


18 


Exod. 


X 


8 Nnmb. 
.Jerem. XXI 1 
XLI 10 nish ntn m» rip) nith mp te 

pun b*\y n« wn«n Di-pte nann 

3 Dp = 163 

naoTO wb 'nna 'a Dnth 

onwn ttrttmn 

nan "nan 

TDp =164 

won ^ tpyyj&ij 

D'ainrn hk npn 

D'a'rfwn p 12b 

'an* ito mnn ova 

.YDp =165 

n^ nm in ten DW ':r^?S pn^oi pte] 

*a o*tt?ann i*o"i '« af n 
pro* nKi nra n« *h atfvi 

VDp = 166 

a»na taw] rwte »a*a fa pant *n ja m 

'3 p Ti ?tp*l 

>ara3n rairn onmtn 

te n* bxvQtr* avn ^kj?dv* I«*. XXVIII 24 

Hon. X 11 

Job XXXIX 10 Nnmb. XX 17 

XXI 22 

Is*. V 8 

Ruth II 22 

II 8 Gen. 


II 


'19 


n 


« 


20 


n 


III 


1 


* 


• 


14 


« 


- 


18 


» 


. 


19 


Le-vit. 


XXVI 


22 


Exod. 


XXIII 


29 Levit 
2 Sam. I 6 
IV 8 XXV 84 
I 21 2 Sam I 21 

Iaa. XXXII 12 

2 Chron. XXXI 19 

P». (XXXII 6 

Prov. XXIII 10 

Neh. XII 44 

Ruth I 6 

IV 8 1 KingH 

Micah Jerem. 
Neh. Gen. II 26 
II 4 VIII 10 
V 11 XIV 3 

8 l"QB ~ 146 TDp =1*7 pnaoon rv^^i *: m Tiff*l 

tnn' ovn bin 

rrxeho nb& onem 

law *b 
nmvb 

OTD 

WW 

onnpn 

n*op =148 

to 'na 'n KID 'ain'Ot HTt^n 

•nrn 

mpn 

rmm 

?ma 
nrta 

narnan 

B w »p = 149 

'me rrrt^n Trip fe 
'•xdp iTTtpo rnt^3 mttt rrtp ten 

3"p = 150 

pnaBTO mm 1 "idd3 71 tp a «Tflp3 
idp n« m.T ipe '3 amo mra npow >3 

3«10 .TWO .13OT 'DW m3B 

n':p =151 

-D>Di TT /na im 'n 'na in "i rrtp^ 

tnao 
Tl'' •«=."» momn prDD'on 'i nnna'n e)io3 '■ '3*n3 "H^p 

^»o b* vibn mn 

omDD om» ^r 

nr3 D>3n3.n pnK naSn 

nniBKa nnapor nan 

oSnr ^33 a«m Sk 

mnn on>3 rrpon 

pmoon n ^na '3 p n3 'nnan nm ten 

n^ntei *rn opm 

np^n ^»kjS noirn 

rjp - 153 

nnx mn vk »a jir te "f? rvur 
p^mnamr 
r:p = 154 

-a Drrovrtp 

omnK 4 ? orw: nK jnK p^» 
•^d rraip d.tS k: i3^n .Tip - 155 to 'a DTfcn 

msn n^it te 

non6o DfiK na^m 

mio omt?n pan mn aitf - stfn .Tu«li. 


XXII 


5»9 


.Jerem. 


XI.1V 


14 


4 Chron. 


XXX 


» 


Jerem. 


XXXI 


19 


Pi. 


(XVI 


7 


2 Chron. 


XVIII 


26 


Exod. 


IV 


10 


1 Kings 


XVIII 


43 
XIX 


16 Vntrh. 

IM 
P». Numb. 

IM. 

p». Jerem 
2 Sam 
Ps. S Sam. 
Jerem. Gen. 

Exod. 

Dent 2 Kings 
Isa. 

Joel 
Job G en. 

Exod. 

Dent X 86 

XLIV 23 

VI 6 

XC IS 

CXXVI 4 X 36 

XLIV 22 

VI 5 

XC IS 

CXXVI 4 

XL 6 

XV 27 

VII 8 XV 27 
XL 6 XLIII IS 
XXXII 27 

V 27 XVII 18 

XXI 12 

XXXV 16 

II 12 

VI 29 XLIII 18 

XXXII 27 

V 27 

XXI 12 

XXXV 16 TTJ? 171 ,T*p = 175 ryp = 176 rvp rrrp mm nnae orn atr^i 
r«n cSo mm i6i 

bt 033W3 *3 

pmooi W3 'a T3W 
♦noro >3iv in* '3 

oito3 

w» *ip3 tsn *a S^ 

mo v onxo 3r "i> 

owe P3» 

prai muio ttt6 aw -f? pmooi dwd3 7i r\yi&' 
nroai 

^WB 3P3 *mnB 

ww m6n 
omm 

pnaOTi i*>e 71 rQltf 

ior nra3i 

ypro 3P3 'mno 

wa nx^n mm row 

'no tp mm wir 

o*p'0K3 ianw n* mm row 

Troi'orfrai'tepn'roi 

rrtna *?* rom 

otaD TPil H3tt7 

«ror onoS m^pi 
*>o rainai ^ tai 178 DTP = 179 D? = 180 oi^tn I'm ror 
mVtt to rotn 7130*1 to *^o 'J ttTO 
lnpowKfim 

1P<H 1P*V0 13W1 1*13P 
D3^m6 03*? 13W 

mop = i8i 

•coi tamrosi inrajai w 71 *3# 

rrrimai bmtrci mm urn 

wa pvan on 

r«" ds^k nteio 

•or mm oio nnp on 

ro »pi* mp wn 3TSp = 182 iins ^n ^0 'J 'QTOJ 

r«n to iaw loipi 

iptt£> *wb wri nip 

asbwh tab isw 

•on moa in wi *3j tai 

lorno* 

oytorfww Deat 
1 Kings 

Pa. XLIl M 
XXI 35 IX 9 

vm «o LV 20 
IX 8 t 

cvn Ps. 
Esek. 
1 Kings cxxxn IS 

XLVIII 16* 

VIII 84; 2 Chron. VI 26 1 King* 
Jerem. Job 
Lament. t Chron. 

m 

Esra 

neb. 

Levi! 
lea. 

Esther Gen. 
Pa. Gen. 609 

•3 p m n#n 

tn nr3 dp mm non 

mm to yen mpn 

*3 jo m y&$\ 

•pb mm *nto3 mnn 

1131 «t mm opn opm 

•3 10 in 20V) 

03JTI Sk vow oip 

iDit ite opn im piow 

*3 p in D^b^ 

itm twn nr« o»xS 

op ^np3 imoonn cspt 

*3 jo ti 3T{hDp 

p^3 mm ms *3 m* 

"^ onmn o^o^ nrom 

s »o ti DJT&V'Tl XX 24 

XXVIII 28 

XIII 20 

XXIX 16 

XXXV 16 III 26 

XLVn I 

II 13 

II 10 I 16 

XIX 1 

XXXIt 7 

II 1 

VII 6 XXII IS 

xxin 17 

II 14 XXVHI ft 
XXIII 6 vm 


s 


« 


7 


i 


14 


m 


SO 


xvni 


24 


m 


27 


XXXUI 


19 


xvn 


•7 fop = 167 

wn b$m bp mm \wb bi 

orhn b* tSdh 3«m 

mpn aeno-^N 

noon ?k 3tn 

r/iSm b* o*3«p on *rm 

m ko3 V* 3«mn ^on ^« 

noinn b* i3«n 

rrop = 168 

wm t^3 n ^b ^aw 

srn p«^ nnpii 

ko3 pit piA nr 

pi6 vut -am 

10T pi6 131T 
irop = 169 

Wi 71 0?tptl V H3V 

o^tnrS »ratr mm ioh na 

owimstn 

nvamn nn ^ron 

mnon *& nbw\ 

'3m rp = no 73P03 a rtp^h 

man ms Sk rottn 

n»ni6 rotn 

rptp r n ipaai Tn ryp = in prwwi pite *3 * J3??h 
♦3K fP3 ^ otVra von 

b$ ^IDTT 10m 3H5 "Jfct 

pnnm n^npi iw nm fcpwm moT tai 
prnaow *np3 'i SW\ 

3Wl"ptol 

swiirnp 
ai«n mn 

XVp = 173 

73*01 inpa n D^?^ 

^1P mwn lpltO pH* 3tt731 
miwtai pmC3ir31 

mptno p*n airsi 

rom 

»n«^ivi nn mano mi 2W^ im 77 a G10 p*. 
Job 

Prov. Oen. 
Hob. S King* 
Jerem. ■ttJft-OW? 5t"p ^ 190 LIV 7 

XXXIX 12 

XII 14 L 5 

rv is 

V 15* 

II 9 

III 7 

IV 22 
XXXI 18 XV 10 sntp = 194 Judg. 


n 


19 
2 84m. 


XXIII 


10 
Jereat. 


XV 


19 
* 


XXIV 


7 
Him. 


m 


6 
. * 


XIV 


8 


. 


Ps. 


VI 


11 


rvp = 193 


Eiod. 


XIV 


* 
» 


M 


26 
Jere». 


XXXVI 


7 
• 


XXVI 


t 
Jonah 


in 


S 
t Chron. 


VII 


14 
Pg. 


xxn 


28 
• 


MX 


15 

mtpS inn 3>v> 

ynx iw v 13 poHnn 

A 3ntn out *t Sioai 

io*6 fwn *3* 

omo3 ito th S* rawm 

»oipo Sn rnitwn 

roiwn ^« iaw 
ov6*n r*n np nsrmo 
runt >3 rami ia»n a-itp = 192 

man *m ros -on Rnnm Ss ttWJ 

ran -aw win im 

pratwn un ros 6o twi imp ixp tei 

wwn nib3 mm 

mtb T* mrm taw ppm 

Skwj3 13*p ->rm 

1&3 w* n«r 

wn «o» 13*7* 

'Atn nm* Sai Jndg, 


vm 


38 


* 


XXI 


•§ 


1 Kings 


XXII 


an 


2 Kings 


I 


* 


JereiD. 


XXXIV 


11 


Zach, 


I 


ft 


2 Chron. 


XI 


4 


» 


XIV 


u 


• 


XIX 


t 


* - 


XX 


29 


«i 


XXXIV 


• 2 Chron. XI 4 

XIV 14 

XIX 8 

XX 27 

XXXIV 9 prpatwi in ti EWpjl 

mwi * *3D^ wni i3*m 

on*o Sp ©w •am 

onann St>n *Sik 

gprinann 

win3*i 

mm Smawrw 

"*\ rvh i3«m 

TKp = 194 
30*1 l6o 1*03 W to^jB OTTOl KflHW te 

prone two- 11*1 

QfiSrn 7K ♦ ♦ ♦ xjRim 

h*rw> 7S0 *S »3 

1*7H D^SKTOH 13HP1 

p nn* "Dim 
ooi ivio ♦ ♦ ♦ 13W1 

« - 0a HOT IT3TD Vdi 
093*1* 7H 11370 

31S pa 13m 

OTVITO 031 

©Sty™ .Tw tnt S3 t3»n 
^rtan jron trfbn S* npn 

iTJtp =195 

pmooi 0*3^133 w rr totfHl 
aw Sk nsSo 

cArmcai 

hrun \rtsn vrphn Sk uon 
'So 1 f© *d nisi iiwui tini* 731 Joel 
2 Kings 
Job Ps. 

Lament. II 12 

XVII 13 

VI 29 Gen. XLIII 13 

Exod. XXXII 27 

Dent. V 27 

2 Kings XVII 13 

Jerem. XXXV 15 

Im XXI It 

Zeeh. I 4 

Job VI 29 11 
12 CXLVI 4 
III ft Jndg. 


VII 


3 


1 Sam. 


XX 


ft 


Ps. 


LXXIV 


21 


2 Sam. 


XV 


8 


Isa. 


XII 


1 Numb. 


XXV 


4 


Deut. 


XX 


6 


• 


.m 


ft 


r 


• 


7 


Dent. 


XX 


8 


1 San. 


XXIX 


4 


.*' 


V 


11 


t Kings 


V 


10 


ba. 


LV 


7 


1 Chron. 


XXIX 


10 


« 


XXX 


8 


« 


XXX 


€ 


Ecd. 


xn 


7 


Dan. 


XI 


10 

26 2 Saaa. Ill 16 

1 Kiagv II 41 Joel IV I 

XXXIII w 

XLIX 99 3"Dp 183 nn 

nw 021 

up »3in 

to *So 'a ^t^ Tye 

loipi 

'nw -win 
aptn ntom 

10K TUp - . 184 IV3IS tWH t133«9 MI9V 

wa ft3» nao noum 
pSvo3m3» 

rrttp = 185 

10*01 W! 3133 *>0 'flS3 .3«^ 

H10116 3W vm wn Ttp Itt6 1WI 71 3Wj 

*V10 sTIfl IWI 
0^31 71 30* *M 
TDP1TI1T13 »3 

*3onarn "pn 3«r» 

onansn cAwira «n*«i toaeo te» 0Unn TwSi l&Cl t*Dp = 187 nt^ = is irop worn ija mrrS qiyik vpm 
ma nrit »wi »o 

013 W33 WK 
nw *HK 1»M 

aaSn 711 kth tnun *o 

0*111770 **1V lw ^DXp*1 

idok^i mSm 

*p^3 3BH 

"oil vtnw 

*3aS op firm 

cpnp wpfi Sit 

ntrStvi Sk 

wirairw 

m3»t tSu io«n 
*w» f?n >3 noS«6 iyi 'mow 2*&1$ ^1 n^ljt to ti 0M0 
D7W3 nn Wm- -jo^ 611 Gen. 
Deut. Ezek. 
Amos .Judg. 
1 Kings 2 Chron. 
Noli. Ezek. XIX 3 

XIII 4 

XXVI 15 XXIV li> 
IX 2G XXI 35 
XMI 22 Gen. 


I, 


15 


•2 Sam. 


XV 


20 


Ps. 


LXXIX 


12 


Neh. 


III 


36 Gen. 


XXVIII 


16 
2 Kings 


XIX 


28 
Isa. 


XXXVII 


29 


on = 209 


1 Kings 


XIV 


28 
2 Cbron. 


XII 


11 


>n = 2io 


Levit. 


XXV 


28 
2 Sam. 


XIV 


13 

in = 206 

xl 13 -pa bv ^p^rtl Rnnwr wrp |a>o 

xxviii es cnxa mm Sp^Ol *a>3n 

[Exod. xxxvm io] DHiarn Til wdi 

[rm = 218 D'OEPD D rn« J»Pi] 

tn = 207 i 

xx 22 w jpdS win i 

i s pp*^> 

nn - 208 

prraa*m *npn '3 ^^ni^rri 
nanan ^k -pn3»m 
name 
rn n«a iw warn j 

'a Ktftf 01 

Tram 
■won 6 pV* ta '»*di 'a D^tbn 
-f?an 

p.T30>DT '3 ny VO? 

•*= inwib rah bv iaiS 
i6« n3w.-6 by t6i 
vd ^» naw.-6 n*Aa i"itp = 196 

'30'dt vn 'a \mp1 


Isa. 


XXXV 


10 


•wt par* mm»HDi 


Jerem. 


XL1V 


28 


par* a-m »b6bi 


Job 


XXXVI 


10 


pKO par* o 

fltp =197 


Isa. 


XXXV 


10 


■Kc-sp mm »HB1 


Jerem. 


XL1V 


28 


ain ^di 


Ps. 


CIV 


9 


pan moa^ par* Va 

mtp = 198 

prrotwi 'np3 '» pDW? 


1 Kings 


VIII 


35 


-itsa mm kVi o*ar wna 


2 Chron. 


VI 


26 


own wna nam 


Isa. 


XXXV 


10 


**HB1 


„ 


LI 


11 


paw mm 


Jerem. 


XLIV 


28 


am *©^di 


Micah 


V 


2 


nr tp D3n* p^ 


PS. 


CIV 


29 


pSna* -pe mnon 


Job 


XXXVI 


10 


noia^ asm 'ran 


Ps. 


CIV 


9 


• p-np* ^a nar ^aa 


Trov. 


II 


19 


paw *6 maa to tm = 211 n"n = 212 

pnsaoi nnpa '3 Dy Wt 5 

d*n33 ona n^r'i 

ina*i iien 

ana irni 

m = 213 

'a*oi 'do 'id w 'ds in 'K 'a 2£?n 

Dipaa mi*n to 3rn 

aw ion pxi nora 'njfi'Di 

Numb. 
1 Kinfrs 
'J (!)iron 

'£*D1 W 

Gen. 

Numb. 

I Sam. 

Hos. 

Lament. rn = 214 pn*3a*Di 'npa n 2#*7! 

arm p)dv uacar* ^ 

top *pn« n« arm aw 

Dpn to D*nx?ar i3*3ar^> arm 

Dfisin arm V'BT = 215 pn*3a*oi o nytpn trap = 199 

'*di 6a «"aa 'on d*k*331 'nm« fe ! Q ! I#1?I 

xxni 12 iaim aw ok 

K M aa 6a 'ian '»airo by 

xvii io lawn dSd d^ki 

n = 200 

f sQWp # na im f^O^P ra im ff^p to nn '3 pn^fl 

xxxn is vTwa parn 

ix 6 "~ br - paw 

vii u. .^-i^fi-t^-H -ani 

K"1 = 20 i 
*b -pub bi«-c *r**z. Kient kc«-! ^e: m^H pW^a piTifi'DI T H^ t^Jl 

xxii 5 D3^« naw;i 

naw3i «?ki nana 

■nra^ 

vb 

ia>a*n niwsna 

nawn 

'« D^l 1.T01H XIV 4 

IX 5 

VI 1 

III 40 

V 21 

XLVI 1G* an = 202 1 Sam. 

Isa. 

Ezek. XVII 15 

VI 10 

XXXV 7 prrao*Di 'npa 'a 2p] 

a^i n^n titi 

1^ kdti at^i 

nn nar isaa viiam :n =203 Judg. 


XI 


13 
DY?wa jnnK nawn nnpi 


Ps. 


LI 


14 
*I»n jiw ^ nawn 


* 


XXXV 


17 


rtn = 


DiT»ro WD3 nyvn 

= 216 

'a»Di 'a ^3^n 


Gen. 


XXXVII 


14 
Dlf?ttr n« HK1 X3 *\b 


Jerem 


XXXI 


18 
mn' nnx 'a naw«i *awi rp = 170 ^^ j«p mf?a 'a H^ TH = 204 prrorDi 'on w 6a '« 'a Tj^DSi^l Gen. 
Job XXXVII 14 
XIII 22 P*) = 217 

'a>oi 6a nm 'on in -npa 'a ^tttfijl 

'on D1^ DK nXI X3 ^ 

■vo narx 'aani «npi Ezek. 


XXXVIII 4 


yTT73 uTin 7 nnji ]'njjt , i 
XXXIX 2 


«Vc nK-ini -pnx#en jnaawi 


nn 


= 205 


'a^Di 'a W^n 


1 Kings 


XIII 20 


«»33n b» mm 13T '<mi 
23 


mann ib rami 


B 


26 


lawn irx W33.n j?arn 612 «C0 ann 2 Kings 


xni 25 
wi^i 
XVII 8 
iBH&fm. I 


[ 


XX 11 
lTPrtfuj-' in^Ml 


Gen. 


XXXVII 14 


* 


XXII 9 
]3\m up 


2 Sam. 


XV 25 


Ezek. 


XLIV, 1 
snpon 


Jerem. 


XXXVII 20 


1 Chron. 


XXI 27 
"JX^^ 1^# 


2 Chron. 


XXXIV 16 
■JUliJ * jjp 


S Sam. 


XXII 25 
Gen. 


xxxvn 14 


Ps. 


XCIV 23 
D11K 


2 Sam. 


XV 25 


Job 


XXXUI 26 
w 


Jerem. 


XXXI 18 


Prow 


XX 26 
rmo . 


» 


XXXVII 20 


r:n 


= 223 

•mm-** W^ 


Ezek. 


XLVII 6 


Ezek. 


XLVII 1 
nno ^k 
6 
nsr fa 


Gen. 


L 16 


rm 


= 224 


Exod. 


XXI 34 
Kfa im ion in a iJTS^j 


Levit. 


XXV 51 


2 Kings 


XIV 22 
n^K nK run Kin mnmb 


„ 


» 62 


2 Chron. 


XXVI 2 
ni^\x m naa Kin rmrrt 


Deut. 


xvn 16 

XXXII 43 


iron 


= 225 


1 Sam. 


XXVI 23 
pmooi nnpa '> D^Vp 


2 Sam. 


XXII 21 


Gen. 


XXIV 6 
OiliaK i^k toot 


Ps. 


XVIII 21 


Deut. 


XXIV 13 
maun nK "fc awi am 


1 Kings 


II 17 


Judg. 


V 29 
mwi nww moan 


Isa. 


XL1V 19 


2 Kings 


XVIII 24 
nno ub nK a»*m fw 


Ezek. 


XVIII 7 


Isa. 


XXXVI 9 
nno >3D DK anwi ym nam 


n 


8 


r 


LVIII 13 
^fai nawo aw ok 


r 


12 


Ps. 


LXXXIX 44 
lain nix anwi *)K 


« 


xxxni is 


„ 


LXXIV 11 
■fp a'tfn no^> 


Hos. 


XII 3 


Job 


XV £% 
•jnn fa fa awi *a 


r 


n 15 


Lament. 


III 64 
mm Vidj Di-6 anwi 


Ps. 


L1V 7 


1"31 


= 226 


Job 


IX 13 
pniooi nnpa i 2t?J? 


« 


XXXIX 12 


Gen. 


XXIV 8 
nor awi xb »aa nK pi 


Prov. 


XV 1 


Ps. 


XC 3 
son ip btok a»n 


R 


XII 14 


r . 


CXXXII 10 
-jn^o »» aem fa 


f 


XXV 13 


2 Chron. 


VI 42 


voi 


nam 

= 227 

pn*iO'Di 'npa i ft^Ptfft, 


Dan. 


XI 18 


2 Sam. 


XVII 3 
ffa dim fa ravin 


Gen. 


XIV 16 


Isa. 


I 25 
yfa *r nanpKi 


» 


XX 14 


„ 


„ 26 
rwmaa "poor ravxi 


* 


XL 21 


Prov. 


XXVII 11 


rrai 


iai 'Bin nanwri 

= 228 
XV 11 


Ps. 


CXIX 69 
fa >fal 


Gen. 


XIV 16 


Neh. 


xm 9 
«f ; or natwn 


r 


XX 14 


B"31 


= 229 


„ 


XL 21 
'?01 byth \biw 


*•** omn-prfa prwo»Di w^ to*#*l 


Exod. 


IV 7 


Deut. 


I 22 
oafa *fa paipni 


» 


XV 19 


Isa. 


XLI 28 
tf >K pKl X1K1 


„ 


XIX 8 


Lament. 


I 19 
10V fax wpa »a 


Judg. 


IX 56 
'inaa m ^3^3 in ro in 


- 


XVII 4 
XVII 3 


*n 


= 230 


1 Sam. 


XIV 27 
\-uo'di 'fa ': ^tJW 


r. 


XXV 21 


Numb. 


XIII 26 
D'falO 


2 Sam. 


XV 29 


2 Chron. 


X 16 
orani 


Ps. 


XVIII 25 
XXXIV 28 


"i D 


* "ifcTT prriin liiVK' 


1 Kings 


II 30 218 pmo'oi 'whs 'on '* ^©#0! 

13T I3tf m 

»3Kim »aa»m 
jnaim ma mm fai 219 220 N"D1 221 222 V»ba ttl 7T W^iJ 

ian s 3awD 

'3Kim »3arm 

•&* nai^Ki >33W 

jnain* n»a 

vshv\ 

pnaooi nnp3 rs ZN&l 

P|D1> vtk 

cbv> Ton 
o^ra mai 

O^ttD 14W3 

naT.iA 
on: wavi 

nvr. uSw^ 

? awn *iaYi nam 

no^ k: non 

laV bx yw 

pvt6T«tta 

nba-rmn 

a^n Van 

mno am 

onBK owan 

lapoKnn 

yi rovo 

>enB0 

a^r nrca 

D^K 1 ? V3D 
'^D1 [h»»K13] 'BD3 '1 2p*\ 

rain *?a hk avi 

pn»nK-Aari 
o>p»on w nK asw 

D13K DnK 3CTI D#*l 'Kl 

pn^o»oi n"a ^1^1 

twin fa nK atw 

iSo'aK npn 

D^pvon n». 

"p» 3»n 

npiB did na^a 

nom itv Dpn fa nn 

nrinK 

tjoan nK 

P]D3.1 ilKOl PJ^K 

por t6 jmvi 

ipr 1 ? *jk 

m»aKi pmt 

>p1x3 

m*:a mn "tip) - nttft 613 K*DT = 241 Jerem. Ezek. 
Ps. E«ek. 
Levit. Isa. 
Jerem. Ecek. Job XIII 22 
n 26 
III 5 Micah 


I 8 


Job 


XII 17 


„ 


„ 19 Gen. 


XXX 


41 


Deut. 


xxn 


14 


r 


XXVII 


15 


1 Sam. 


VIII 


11 


Isa. 


XXVIII 


25 


Jerem. 


XVII 


5 


Zech. 


X 


3 


Ps. 


L 


23 


Exod. 


II 


14 


Deut. 


X 


22 XVII 4 

CV 21 

LXXXI G 

XVII 6 

VI 3 XXIII 13 
XII 11 
XIII 16 XIX 5 
XXIV 7 I 
IE pfl3DTO '2 yhw 

ybw A:d yw m 
*p£> bv ybw >nDwn kx nil 

3*0*1 = 242 

pn»30»Di 'npn 601 s ^6itP 
oinjn ^w na-jw 
bbw o»a»v "p-jio 
Ww n'ana *t*-?io pn»30»oi n D\pi 

pran *n£ m-jpon nx ♦ ♦ * ♦ ntn 

onan nS^i? n*? on 

nnoa on 

waanoa A otcn 

nnw nan 

unt nwa 

mn D1D3 

1*n nn TBI = 244 iron =2*5 VDT = 246 nn = A47 rfbi = 248 B"D*1 249 Gen. 


XL VII 


6 
Deut. 


X 


2 


an = 


Numb. 


VI 


27 
Hos. 


II 


2 

■2 ftp 

wxb *jdw '0 

'O'Dl "7 l£fr 

low o^an nwa 

mzb fnx low 

*iow epi.Ta nrw 

naton ^it« io\p*j w 

nSoo 1 ? now 

noott6 nor 

rootoA notn 

tuoto 'a 'IfiJipto 

innop i*D3 imao 

nvrc ^ 

'a £)2pfe>CT 

^ norm 

nam 

tdo»di 'op 'a oripfen 

^ n#K bv rupo *w 
pnxa onotn 

prrao'Di jnte 'J -IBipi 
k :a bv >ow nx ion 
thk r*n on 1 ? ion 251 IV 6 

r 14 wm p?ai r\H 'on 'a ins ^fen, 

'ioa vfe wdi 

•pte ^a m vbv win 

«"■>•* 


= 231 


'on n ^o 'j * -WPJ1 


Numb. 


XIII 


26 


wan ia^i 


Deut. 


I 


26 


on>a Yipn 


^j> Josh. 


XXII 


32 


dto'b 


1 Sam. 


V 


3 


DHTTOK 


2 Sam. 


III 


26 


nnon -nao 


1 Kings 


XII 


16 


T^ilK^ 


2 Chron. 


X 


16 


iTani 


2 Kings 


XXII 


20 


■JDDK 


2 Chron. 


XXXIV 


28 


mam 


Jerem 


XXXIV 


11 


onarn 


re nmnn vpvitn .orani ,0*^0 
ybi = 


= 232 


tro 'om 'a VTJthl 


1 Sam. 


XVII 


30 


nai opn inawn 


1 Kings 


XX 


9 


3-Vl = 


= 233 


nan inatm n*aj6on la^i 
wn 'a WPIp 


Isa 


XXVIII 


6 


nnw non^o -a-wo 


Prov. 


XXVI 


16 


rbi -- 


: 234 


opra 'a»ro nrawo Gen. XUII 12 

Numb. V 8 Chron. Ps. 
Prov. Amos 
Dan. Kings 2 Chron. 1 Sam. 
1 King3 
1 Chron. XXIV 20 

„ 20 
XXV 20 III 8 

V 13 

VII 4 XL1V 26 
II 18 vm 12 
XII 4 XII 11 

, u 

X 11 

* 14 XVII 1 
IV 10 

IV 18 * S Chron. XXVIII 18 
XI 7 'o»di nno nm pap in 'a SWSn 

oa^nnnoK «a 

r=p -Kins anon ntwn 

.T^T =235 

pn:ooi n^ia nnpa 'j ^^W 
o'vnn nb »aabi 

vn«i via -?K3w nw ntt^wb 

T^l = 236 

'*di o nit? 

on^nV nw f»K "iSo^ 

^ nw WK nr ^»ai 

l^on p?:a nw nxn p« »a 

t^T = 237 

'O-Di 'a nri?^ 
we: nor-? nnw ra 
nrva mo bx rmw o 
rr^i = 238 

pr-Do^oi wr nm ^o nn 'a 'iBlplE^ 

mn» nan n« ttrpa 4 ^ 

ono ^n nrwi 

D-*?1 = 239 

o^opn -ax nnm 

Bo^t n mnn D^»n nXJ?3 Dfvb* n3T1 

•ttt DTam 

Dn = 240 

piTJD'Di # n ttlto 

nt-K naw tdoti 

pn ->3i na» i-i 

iair nKi nan ran 

iTmaai iair nKi 

lair n«i n« n*a n«i 

•™ IDito l nna f jn '^ Hbto *onp 'a 614 iWW'll *~" 'Otpl am 


= 263 


- 
proa™ '3 p in *?3? ^39 D"V 


Ezek. 


xni 17 


ma 
XXIX 2 


ranc 


• 


XXXV 2 


Ytn 


= 26* 


•ppt& in 
pruooi nnps t3 D^l 


Gen. 


XLIV 1 


wtnoK *03 v*k cps o»tn 


Exod. 


XVII 14 


ptrwT *3m3 o*n 


Numb. 


XXI 8 


cpw *p nw 
xvn ii 


*]Vim fPlOp QMP1 


Esek. 


XL 4 


•J3^ t^fttD 


Numb. 


XXIV 21 


*|3p P^D3 D^«n 


1 King* 


XX 24 


onwrn mra o*n 


Esek. 


IV 2 


onup 


Job 


xxn 22 


,TDT 


= 265 


mm voo ks np 


i 


a*oi i?^3 *on 'D p3m *om h ^Dfefl 


Jerem. 


XXXI 21 


o*mon 


' 


XL 10 


rtn 


= 266 


03*f>33 lotn 


Numb. 


VI 26 


OVW "p OttPl 


Zeph. 


n is 


nw rw o*n 


Ps. 


LXXXV 14 


VDPB ' J" I' IV DV1 


Job 


XXIV 25 


Y170 7K7 DEI 


Dan. 


XI 17 

r 19 


1*30 DV*1 
1*30 OfcPI Namb. 6, 14 
8, 11 3T1 = 252 

v^3 vfy) mnron nKtnp pro 
[©•an = 299 D'OD^D D niK fnrG jV» 253 wi T\H nw rran HJJ 3*03 vb ttanp -3 '3 fa '3Tf3 

IV e inaio^n mp nos i^P uroi 

u t$ vfy) m w nos ybv wiei 

iv 8 t^3"nK «tf{n nx6in 133 orrt>p i«noi 254 iv 6 HK wi i«j3 ioip 

. 14 i*$3 vfy) 

iv 8 "rj3-n« raifn 

.11 n^ tsn ins vfy) 

[* = 

rm = 255 

IV 6 

* 1* 

IV 8 

» 11 

» 19 

VI 27 fO*D 

K3 WT rotoTp 
* K3>3n 

300 o^G^D b m« pml t"DT = 267 Gen. 13*01 pi 't3WPB 1 ^91 

m3 iottn 
vn3 wi 
inn n* ion 
ma hk ion 
r»K *PK OTY1K iB«n 
f?p w me io«n 
?m3 iD«n 

T133 V1K *Dfr W *>30*m romps HDTO v»*n t>n ' TO = 256 Gen. 


XXXI u 


7DJn TJQ ODl7m 


pmsvi *np3 s Olto 


Deut. 


I 13 


03HP1TO DOtTKI i 


1 Sam. 


XXX 25 


bdvoVi prb no«m 


D«at. 


xvn 


15 
*|70 "T^/P OVII OW 
xxvni 22 


orb no yxb nnmc\ ! 


Jerem. 


XLH 


15 
povn DW ♦ ♦ ♦ OK 


2 Sam. 


XV 4 


pio BO* TSDtt^ *D 


Keh. 


vni 


8 
^3» Ott^im 


Jerem. 


XXXI 21 
XL 10 


03*733 10ITI 
rn = 257 
2 Kings 


X 27 


2^= mmnn^ *v nucnA nam 
•0*01 *W1 '3 IDtfTTlK MP? 


Jerem. 


XLU 16 


rre*m po Vfl DW • • ♦ • OK 


Demt. 


xn 


5 
oipon ?K OK ^3 


2 Kings 


xm 7 


tH7 1093 00V1 


1 Kings 


XIV 


21 
093m 
1 Ckron. 


xn 


IS 
nom 


rron = 268 
mi = 258 
trh^ *Dn a ^'npri iyyy 
proonn , ^dt '3 10t? D^ 1 ? 


I«. 


m 7 


OP pltp 


Dent 


xn 


21 
"po pnr *3 


Cant 


I 6 


coisn rm mtQ3 >30r 


„ 


XIV 


24 
"]B0 iT3T T31 
„ 


xn 


6 
B'DT = 269 
O'n =259 
proo^oi m a 'fpfer 


nyqy\ n Dft^TJ 


Gen. 


XLVHI 20 


onoK rw o«n rro303i onoio o»rf?K -p«r 


1 Sam. 


vm 


12 
cd^k nr A owSi 


Jerem. 


XXIX 22 


■nwc 3rooi irrpTxs nw io«^ 

X?^ = 270 


2 Sam. 


vn 


2S 


On = 260 


OV 1? OW71 
'3 ^pfltf? 


praaoi nnpn *>o *3 ^TO^] 


Job 


xxxvm 


9 
W3f? pP »D1«D 


1 Cbron. 


XXVI 10 


■ mob VTT3K VTD^n 


Esek. 


XV 


7 
'3DHK 
XI 25 


inpovD iv ttt inotf 1 ! 
K*DT = 261 
*non niwi 


Namb. 


XXIV 


23 
6^8101^0 


mm = 27i 


Isa. 


XLIV 


7 
oSip Dp ^OtS^J? im 


*n30*oi t>n nm 6o nn a np^T 
3*01 - 262 


*nn ipi nn 'ns -JNIDtPO 


Josh. 


VIII 28 


^ d^v hn 


Namb. 


XXIV 


23 
1 Sam. 


XXX 25 


•=n ooro^i pr6 
b$ to^po 'Tsns Jans bv imim *ybvy rann nittf - BtWjH 615 3"S"i Vs. 
Job Judg. 
Lament. Judg. 2 Cbrnn. XVIII 42 
XXXV !t 
XXXVI 13 XV 4 

V 18 II 15 

- 15 

XV 4 VII 1 

* 73 

X 29 

* 40 

XI 19 

XII 25 

XIII 5 

XXIII 19 

XXXIV 13 JTn = 283 pnaom nnp3 '3 W.^ 
Ipw 

D1DK *3 pn30oi .i*ip3 ^o a D^JttEJ 

33* f?K 33t [D*1 

in 13^1 o^xnr TOT - 284 D* W i3^> W1K 

'ioD3 '3 

i3*?*i ptw i^n n"D1 = 285 V'DI = 286 Job 
Ps. IX 17 
CXXXIX 11 uw *te '* Dnpi^ri 

noinn nn33: it**o *n*i 

•eipi 'j-n o^rian i3t»i 

o*An D^non ojm ixtn 

tow* *33 W3» mst^n *>k '3 

ornnxi pote 3ipp 

iopo d*ijw o*ioc» 

r6ii3 rot* 1 ? i^> twi 

oniwn Torn 

onen ohdid on^.ioi 

'0>D1 '3 ^e^ 

*3Dit»> mw3 ton 

*3BW *]Wn -JK 10K1 Gen, 
Dent. 
1 Kings 
Isa. 
Jerem. Judg. 
Ezra Judg. 
Ezra 

Gen. 
1 Sam. XXIV 47 
X 

VIII 21 

LI 16 

XIII 2 XII 3 
VIII 17 XII 3 
VIII 17 XLIV 21 
XXVIII 22 Gen. XL VI 3 

Hos. XI 8 

1 Sam. XXVIII 2 Hos. 
Job 
2 Sam. Levit. Hos. 
Job 
2 Sam Exod. 
Levit. XXV 9 VIII l 
XXXIX 25 Numb. Levit. Vm = 287 

p.i3»>oi *>o '3 jo 13 t>n 'm« b "fcfej 

*Mtwi «nra njmn ibw mapm 

ii3m 

n"D1 = 288 

[1.130*01 'K*333 'Dn '3 left 

iBe> pn to 
mn iok* •»» *i3 

XV io-xxiv 25 '1001 'DID 12 0*^310 Dlto*3K ntow [01 

B"D1 = 289 

'.130*01 6o"'3 IDItP 

xxv 9 nxnnn idw mapm 

9 13 , 3 

''01 3*03 Tima '*3in31 'K>33 tol 

vm l wpnto 

XXXIX 2 & fTKH 10K* IBtt* *13 

XIII 23-XX1V 25 '.ini3'1DDt»D 1? Dlto*3KKip*l[01 

1£"*1 - 290 

'n30'Di f po;n pi# 

totn fo nnp*n 

noun i3fin 

anpon 

aton nK np*i 

rnaton tooi 

mrnn nro 

.una 1*? ,TiT oirai 

N*3n = 291 

pruO'Di '3 HHK D^rrlK Tl# 

1^1* '3 m IK 3#3 IX 1W 

.1:1103 ?y ix 3c^3 ix *nr tDnc» i»k XXIX 22 

VII 32 

33 

VIII 25 

,. 2fi 

IX 21 

XVIII 18 XXII 27 
XVII 3 1 Kings 

Isa. 

Ps. Josh. 

1 Sam. 

2 Kings Exod. 
Jerem. 
Job 
Ezek. XVIII 23 

XLI 20 

LX XVIII 7 X 27 

VI 11 

* 15 

XI 16 XXII 24 

XLII 15 

XVIII 2 

XLIV 8 Ezra LXVI 9 

CIV S 

CXLVII 14 

LXIII U V 13 
VI 1 3T1 = 272 p.T30'Di «npa 'on n tipH) 

flfiK bv D?3.1 OtfKI 

pixa trbn nx own 

B, ^ M DipO D» DtfKI 

T*D3 >i3i DVX1 

»3fl0 to OffKI 

JTI = 273 

pn30Di nnps '3 H^lMfl 

»D33 ^D3 HD^KI 
Dnai D.TB3 

TT1 =274 

'o^di 6oi '3 n^tjwn 

'B33 wz: .io^ki rnsno ^k '3 mnm 
^r onix mxKi 

[1.130*01 na^ 1 ] '31 

v^r *3>r no*e»Ki -1"n = 275 m =276 rn = 277 O'-aStn [in*30»Di '3 ^p^'^K 

^O^K ^113 *cb »3 

D»K33f3 7O*0K 

TtWK »»X1^ not* 

[1.1*30*01 *«1 '3 ^^Jl 

0*30*J1 Si* 10*tt**1 

A*3t^1 10*«r*1 

0^*03 D*i1^«3 10*tt»*1 wi ion i w'V»] 

m^13 0*33K 10tt**1 

nin* pi» m io»*i 

rArun jaKn ^ 

on* r6 io^i rnn = 278 

pn*30*oi 'on im bz '3 1 poipp 

P)03 OK 

OUT DflK OK 

H3K ir 

% moro nott$> 'en vtdvt BTT = 279 D1 = 280 13WD3 
0*3^ 
^133 

isipa 

'0*di '3 DSIp Dip 
mn D3r3 013 

K3^0 Cnm [HK3 

ttni3^ mn ruc*3 N"0T = 281 1 Kings II 21 

n r 22 

2 Kings IV 36* fin*3o*oi i w '3 mwttpn 

thk i.tsik^ n*03rn 3t^*3x nx jn» io«m 
m n W n« no^i 
nw *rn*3 *?« mp»i 6i(; 


win Job 


xxvni 7 

XX 9 


TV 


= 302 
= 303 

'o*oi npa 


'*D1 '3 ^Fl©?^ 

ppmora 
mow pp 

-a rr\rv iytf> mnrwn 


Levit. 
Numb. 


IX 4 

xxn 23 

. 28 
VII s 


3"3t"t = 


292 
'nao*oi n Tft^l 

o*obrb b*K1 

jmw men mtrr 

mr ik nwn 

nn*b m«n 


Dont. 
1 Sara. 


XXVI 10 

1 19 


nnwn n« *roon nan 
nnnsn npaa iowi 


1 Sam. 


XXII 19 
mom nwi 
Tfi£ wi 


Erek. 


XLVI 8 


TV 


= 304 


pun op wrrwrn 


ttTl = 


= 293 
wn 'a ^nWJ$ 


Eiod. 


XI 8 
XXXIII 10 


•pap ba inn 
mm 


Nomb. 
Hob. 


XXIV 17 

XXIII 9 

XIV 9 
Art* *bl 13IC1K 

lamtw rnxnaoi 
^TIEMI »n*ai» 'a* nm 


Isa. 

Erek. 
Ps. 


XX Vn 18 
LX 14 

XLVI 8 
XCIX 6 

„ 9 


Vina nDura ppn* 
rrvw 

loom 
100m 


Ezra 


IV 12 

„ 13 


•nr 
pmooi 


= 294 

fl to nm 8 '3*to 'a 'a KfWh 

vchzb mnb r*n* 

N to nabob mnb p*n* prc 


n*tt 


? = 305 
„ 


* „ 16 


n 


*w reran prnno 2 Sam. 


XV 


82 


2 Chron. 


XXV 


14 


Esther 


III 


2 


1 Kings 


XXII 


64 Gen. 
1 Kings 
Heh. Josh. 
Isa. Gen. 
Numb. 
2 Sam. Hab. 
Prov. Job XLin 28 

IX 9 

VIII 6 

V 14 

XLIV 15 XLVni 12 

xxn si 

XVm 28 Gen. 


XX VII 


29 


• 


» 


29 


Isa. 


XLIX 


7 


Zeph. 


n 


11 


Ps. 


XXII 


28 


„ 


LXXII 


11 


, 


LXXXVI 


9 pn*3D*oi 'a rnnEnp'! 

wnn nr «a mn *mi 

mrrira* omaDbi 

mrtrwr *bi ro* «b *aTioi 

ib n)C©#n nm 

TB> = 306 

7iao»Di Tin *npi Ti to 'a 'fflJEnj?*! 

oibtf moan 

•afcn iarr *wk bp 

mrp-pan 

HP = 307 

nann TP»ba pnao*oi irpia lap "a Ttt-ltffri 
rnmi vao b« prim ben 
wwn bK bpe* *)* 
rro = 308 

'o*oi **oon 'a V^^ T!B#*1 

onK epi* mnn 

*a*p n« mm ban 

ppo*m< mpn 

B-T = 309 

pmaonai nnpa n ^rt£np?| 

'|ILBJ' 

taa 

iopi 

nn 'a 

tot* 

0*370 

ona »*ff = 310 XXXIII 6 
XXXVII 7 III 6 
XIV 19 tmtf - 3ii y»V = 312 XVIII 
XXV *di 'a fnontffrni 

pnbn ren 
*nob*b 

•d»di *a TtiP 

obip nipsa imp 

o*3io *3ob o*pn imp 

pmooi mnpa 'on 'a TflSJrj 

pbob »icap 

iop nnoi bvon Judg. 
Hos. 
1 Chron. I Kings 

Ps. 

Esther 295 IX 22 
XII 5 
XX 8 pmao*oi ptP to 'a Tt>*l 

ban*** bp -|bo*3K wn 

ban ^bo b* nm 

nnaoa ntcn nn = 296 Ta*Di n Wp 


Dent. 


XXVIII 63 


oa*W mm m ntwo mm 


Ps. 


XXX 9 
CXIX 162 


y tok br m nema 
•yinoK br *aan w 


Isa. 


LXIV 4 


nn = 


297 


tW flK HP30 
pmao*oi *]OD 


'to nm pW 'to n 'npa n 'Wty 


Dent. 


XXVIII 63 


mm «rr n»io mm 


. 


XXX 9 


^faKbr 


Isa. 


LXIV 4 


w mc ro?ajD 


Ps. 


CXIX 162 


^mpn br *3a»t tro 


Isa. 


LI 8 


do obsr noxai 


* 


LXVI 14 


rnn 


= 298 


oaab Vty\ omm nm 
'nao*oi 'a tf : rtyiyi 


Isa. 


LXV 19 


UVVT l*a frzil 


Jerem. 


XXXII 41 


D< V)V 


Ps. 


CXIX 14 


B"3n 


= 299 


A'Spty ytvcTD *pna m 
pnwDi *npa i fe^aV'J 


Dent 


XXVm 63 


Da*?! 9 mm v*v*p 


Is*. 


LXII 5 


nvi* t*nt** 


Zeph. 


HI 17 


nno&va 


Ps. 


XIX 6 


maas trtr 


Job 


XXXIX 21 


naa fe^PJI nm 'V - 300 vn 19 

LX 1 
I 2 etc. XLV 1 
LXXX 1 X"V 301 pmao*oi **np3 'no '3 pJW 

obiio pt*it* mtrpo 

nmj* pent* ?x* rncaob 

to ian iTP3TJ [SW bai 

'Dn '3 D^IV't^ 

*3b wnn 

S«ne?* mn mn Titf -rwrw 617 Job 


XII 


4 


Pror. 


XIV 


13 


Eccl. 


VII 


6 


Lament. 


III 


14 Judg. 


XVI 


27 


Jerem. 


XX 


7 


Job 


XII 


4 


Prow 


XIV 


13 


Eccl. 


VII 


6 


Lament. 


III 


14 Judg. 
Prov. XVI 27 

XIV 13 Jerem. 


XX 


7 


* 


XLVIII 


2G 


n 


» 


39 


Eccl. 


II 


2 


» 


HI 


4 


- 


X 


19 


Judg. 


XVI 


27 


Jerem. 


XX 


7 


Job 


XII 


4 


Pror. 


XIV 


13 


Eccl. 


VII 


6 Lament. Ill 14 

ww •Don nuc tesi jnmr^ mm ,TJ» = 325 

pnso'm 'mtoi vn i pfip 

injr6 pnr 

2b n*y pnra dj 

^oan pnr p 

pn» vi»n 

VDV = 326 

jinao'Di p*6a '2 pTfp 1 ? ptvp$ 

prar pmr3 owm 

dim fa pinr 1 ? Ti»n 

promoi wi Ta3 6a ■vim ^aina fai 

n»nK inn 1 ? pnr 

aS 3N3» pnr3 03 

fasan pro p 

w fab pnr >n»n «» = 327 # o»m 'on tm 6a in '3 pirtpa 
pror pinra m*on 

*^= '««? 2b 3K3> pnm 03 

insa *r>fa 'on m 
a"aa 'norr w 'wa: fan 

n w JD = 328 

'moi 'orr w 6a 'i 7 pTnp^ 

' c " mn* 131 JTH '3 

»:nprn now mm 'irrne 

wpa 3X13 pDDl 

pinrb 3Kia mm 

6faia 'man pinrb 

pinrb nri 

onb D»rp pinrb 

w» owasa r>fa 6a i 'nnx trt 

pror piroa o»mn 

hbki mm *3mne 

w 'on roa 6a nai "ins fan 

•«m -cnp ,-pnx irarb pnr 

3 1 ? aaa* proa a: 

^oan pnr p 

>or fab pnr >n»n 

•*at n«n '= u«m 'cnp -ice ymxb »6i «nwpa ijeiicn ivan <aai 

•ins rrn p «»S B"3» 329 Zecb. 
Jerem. VIII 6 
XXXI 4 fatf = 330 2 S*m. 


XXII 43 
P». 


XVIII 43 


«6r = 33t 


ha. 
P«. 


XXVI 9 
LXIII 2 

fttf>rr; m» 'a D^prityp 

mnama 
bmD3 

•aw '3 Dpn#K1 
piK "W3 

mi »3C fa 1DP3 'a^Di '3 ;prnMj 

■pro* *aip3 vm f)k 
»ro3 -jS fmait Levit. 


VI 


18 


» 


» 


18 


Iiia. 


LXVI 


3 


2 Chron. 


XXIX 


22 Gen. 
Ezek. Exod. 
2 Chron. Levit, XXII 10 
XL 39 XII 21 
XXXV 6 noir 

VIII 15 

19 

„ 23 Numb. XIV 16 

1 Kings XVIII 40 

Jerem. XLI 7 m? - 313 

p.T3B*Di rw *non i rfcDTHP 
rwonn mm n»s? 

13 '3 

roo nrn omr 
ipsn ionr'1 

T»r =314 

•o»di 6a nm 'on in a U2in^b 

133 n« onrb nfaxan n* np>i 

n«onm «nfan dit6k omrb itar = 3i5 pnaooi '3 IBCJUft 

}>« D3b mpi iara 

c«a*n n^- tenpnm noen ianri ror = 3i6 :cr r c- 'fl3B*D1 '3^03 D^rai 'XOp 'J fiSPl?^ 

nra ng'i anrn fr» 

nra rrin tsnrn an» 
nra npn onrn lair r"^ = 317 n"^ = 318 13103 DCDnr'1 

pr'p bn: b« .otsnr'i 
•Tan: p b»xrar> 

'3 o^n^n 2 Kings 


X 


14 


ipr no*** b* 


2 Chron. 


XXIX 


24 


o^inan moron 

BD^r = 319 

'a»m 'n ^TI^ 


1 Kings 


X 


16 


nay D'nKa na^r ^an rrn 


2 Chron. 


IX 


15 


ewna-n ^ 3m 


1 King* 


X 


17 


maja m»s*a r^ri 


2 Chron. 


IX 


16 


' e ' -" ,n Tarn 


Jerem. 


IX 


7 


onr^ tDinr pn 

DT& = 320 

ttm'di 6a im tin in '3 HIprTOD 


Lerit 


XIV 


G 


man bv 


» 


„ 


51 


o^nn masi M*3r = 321 VI 18 

n 1* XXVIII 27 

• 36 
II 7 Y3V = 322 ybv = 332 VIII 20 

XIV 12 

LVII 9 

CVIII 8 

Job 


XLI 


26 


'naa^oi n HJ& 


fl 


XXVIII 


8 


nnrnSi nnn^ 
nbsi y* 
ni^K 


Job 


XII 


4 


ii3m 


Lament. 


III 


14 r2V = 323 T3T = 324 irm looa 'a fiDD^P 

rbpn 

nKarn 

n^aw '3 pntp3 

onaca 

fa 

avK n« 

'a penp 

pnr '33 fa fa -]fa Kin 
pnr ^33 inamn 16 

'ai3i '3 php 
rvriH inj?*6 pnr 

'en 'ins ta^ ^ p ntr w>n 78 a 618 fcBtt — TUP rmn 1 Sam. 


VI 


5 


2 Bam. 


XX 


15 


Gen. 


XIX 


IS 


Jerem. 


XXII 


7 Gen. 


XIX 


13 


Jerem. 


XXII 


7 


1 Sain. 


VI 


6 


2 Sam. 


XX 


16 Mai. 
Prov. Hos. 
Pb. Numb. Jerem. 

Zecb. 

Jerem. I 14 
XXV 26 V 
CI V 12 
„ 29 V 1 

IV 10 

XLIX 3 nam = 344 Gen. 


XIX 13 


XXII 7 


iTB» = 345 


Judg. 


XX 42 
2 Sam. 


XX 15 
I»a. 


I 4 
2 Chron. 


XXVII 2 
Gen. 


XIX 13 
Jerem. 


XXII 7 
1 Sam. 


VI 5 
Jerem. 


VI 28 


ra» = 346 


Judg. 


XX 42 
Isa. 


I 4 
Jerem. 


VI 28 
2 Chron. 


XXVII 2 

347 •V>n'na p to '2 D^rnrnpo 

tjmK o'nnre >3 

■pp vntnpn •Dim miK ownra 

nennn bwfo o wn»o 

ownro o>33 o»jno P"tf 

nw bsm b* «3 vb pn 

namK o>nn»o *d 

cniroo t^p >n*npn 

DTOPD TO Ol 

oanno *otoc 

non on*n»o o^3 

won n O^flTttpO 

nnnw owiwo onpno twin 

pp lis op wan >n3 nn 

crno no ofe 

owmpa opn Tipn 

won '3 on^ntpo 

osnno 'obx Dnwi 

3KV HK IttTK opn by\ 
.won D^nntpo to an 

13TOK DWWD '3 

owwo -p^p vitnpn 
DTWtfO "win 348 n3m« o>nn»o »3i 

D^iTnpO T^r wnpnl 

o3nno na^t onwil 

*« DrpntPO nonnn b>B.-6J 

•ana D^nTTtPO "nxtn 349 rV = 350 won a nflipp 

nnwo nin -nan 

nmpo *nnpon vois ppo W ^BD TO W J"?tt TO K '3 D W 

•\pnvn o*sa» nonen 

vuor D'tto top 

[fcrsp - i2i 'D niK ppn] MW = 351 yw = 352 a»i» = 353 won pfi fflB&fl 

nn»K 

fwopn rnnn nm 

won tt 'on '3 D^^H 

rn iron pi*x w 

own "pann o»3-i o>03 

[££# v»te prma ptel 

>b D^JDl^p 

(2) 6 PDoonwim 

(2) *? 0>BB1t?0 Isa. 
Joel Joel 
Hos. Cant. 
Lament. Gen. 
Ezek. 

yhv = 333 


'D»on tt TR# 


VIII 20 
XIV 12 
LVII 9 
ito & p« "WW 
^n mnr Hiss my 


CVIII » 

CXXXIX 9 

III 9 
msnn 

■niW »C33 MTK 

hkt Ski 


XLI 10 
inW *DPDP3 


VI 10 
nnr no3 nspmn nm 'ts 
T^tf = 334 


won '3 ^fl#? 


LVI1I 8 * 
II 2 
*]inK inws rp3^ m 
onnn br ttno inws 
TV*?*? = 335 


won 'Dl '3 *l W? 


II 2 
onnn bv «no *irnw 


VI 3 


•f^E? = 336 


nwto p33 inw3 


too'di ^o 3-D3 t>n 6-d unrip rrftp "intf trb bi 
i 6 nmon *** mw 


IV 8 
oiKn innvo *]»n 
H?IP = 337 


won '3 J?fl# 


XIV 20 
XXVIII 17 

IX 11 


nrw "jmK >3 
-|npD» Sp ^nosn nnv 

rr^tf ^338 

prawn '3 p#il nCRP? 
fnnn nrre^ Sn30 tip .t.t i6n xxx ii Y*\*n nrwb o>K3no o>na w nn« nom wn »•*?» 339 Jerem. 
1 Chron. 
Dan. Deut. 
2 Chron. Levit. 
Deut. Gen. XXXVI 10 

LI 11 

XXI 16 

XI 17 IV 31 
XXXV 21 XIX 27 
XX 19 BTP 340 p.T30>on n PVpTJptft 

m ana^vn nan 

n -|iAan-p r6w 

nb (rp otttn nan 

"[HTntn K^l "pT *b 

iokS o»3K^a *p^k n^rr»n N"Bff = 341 3*D» 2 Sam. 

Isa. 

Ezek. 

Mai. 

Prov. XVHI 28 

29, 30 
31, 32 IV 16 

XXXI 29 

XI 1 

XXXVII 12 

XVI 47 

III 11 

XI 9 

•o^on '3 nTnpri 
n«D nopn *b 
vp b* inntn >3 


42 


jnn wk f 9 pi 


n^npu 


KDnp JB'D 


rim 


'n'Snn vx\ 


WtTplt 


vnam kp»31 
tffl& J>J>T& p»o ro» = 343 won ^3 'on i mvro 

D3 1 ? onnwn pnrwn p 

fmmwn nrwn o 

pop »33 m nnmcnn 

»nn3K nnnrn nw 

[no vnmwin op tapes 

noi«n no na oab nnw 161 

nnxn nrw e)3n nB3 »nn oriwocn - TOpten 619 l's. 


LXXVIII BO 


Jlldg. 


XXI 21 


„ 


A 21 


Jurein. 


VII 12 


.Judg. 


XXI 1!» 


1 Sam. 


I 24 


r 


III 21 


« 


XIV 3 


Jerem. 


VII 14 


- 


XLI 6 


1*8. 


LXXVIII 60 


Judg. 


XXI 21 


* 


„ 21 


Jerem. 


VII 12 


(ion. 


XLIX 10 Jerem. 1 Chron. 

2 Chron. XXVI 6 

9 

IX 6 

IX 29 

X 15 

XI 6 Ps. Exod. 
Judg. 
Isa. LXVIII 5 

33 XV 1 

V 3 

V 1 Ps. LXVIII 26 

LXXXVII 7 

2 Sam. XIX 36 

Eccl. II 8 

2 Chron. XXXV 26 

E«ek. XL 44 2 Sam. XIX 36 

Eccl. II g 2 Sam. 


XIX 


36 


Eccl. 


II 


8 


Zeph. 


11 


14 


i Chron 


VI 


18 


- Chron. 


XXIX 


28 
XXIII 


13 iSr pro won 


2 Chron. 


XVI 


9 


Djv*m 


2 Sam. 


XXIV 


8 


piDDD '3 


Dan. 


XII 


4 


»OipO bx *0 13^ O 


Numb. 


XI 


8 


■mtn 


Josh. 


XXIII 


13 


mm in n:n noxn 

mm no mKam 

^oor bx mm nfcu v> 

monK p mron 

i^S wot tons 

ODttD DnWK 1K3>1 

lb# p^D won 

ixv dk nam orwro) 


13 ,j 

'Oipo ^>k k: •dW 
.-6»r K3> *d -rr -iKttn TOP .TDtt 364 365 '3D»D1 '3 JO -rn 1^#3 

imo 


mw ^rn fail 

note nan iNttril 

row nmn »3i 

kwi 

•men VW = 366 t*Dtt = 367 n"Dtf = 368 p.woi 'a &&&*? TPV 

iov no? dvt^k 1 ? rw 

ovAiA nnp pKn nwteo 

pmao»oi 'np3 *j iTJ^^ 

mm 1 ? .twk 

nwK »3ik 

Trt «3 mvr* 

pmo'Di nnp3 'n D'Htp 

d>:j; nnn onr loip 

D'^na nnen 

mien ant> ^ip3 

DfTO'D'pa 

mnnoi B*DB> = 369 mwi onto *?ip3 to po#k dm 
nntn onr ^ *nw w 370 ^Ip3 TIP POtfK DK Ezra 
Gen. Gen. Judg, 
1 Chrpn. Gen. 
1 Kings 
Job 

Prov. 2 Kings 
Ps. ('IX 4 
XXXVIII 21 IV 6 
XXVI 21 XV 16 

XXV 8 

VIII 82 

XXIX 28 II 6 

XVIII 27 

XXX 4 

XII 8 

XXIII 29 IX 11 
CII 1 Gen. XLIX 10 

Judg. XXI 21 

Jerem. VII 12 Judg. Judg. 
1 Sam. Jerem. «TO = 371 phm iw Sip 

•mron pvi 

two toti 

-n -en, Trn ^ M on-worn Gen. 
Judg. 
1 Sam. 

Jerem. XXI 21 

r 21 

VII 12 XXI 19 

I 24 

III 21 

XIV 3 

VII 14 

XLI 6 

XXVI 9 

LXXVIII 60 XLIX 10 

XXI 19 

III 21 

XIV 3 

XXVI 9 

XLI 6 

VII H 

*> 


nlDCp^p 
b 


mp*\ 
b 


loip^; 
b 


TO^ 
b 


toot^7^ 


~ 354 
'30>D1 


'nnn« nnn 
3io '8311 nnn 


^ 355 
pnwoi # a njuptp 


mitwiK 
raw now Kipn 


= 356 


pnww "dot i nyio n^pz 
Tna« ^»k 


Kiin nnni 

omaK 

pxnj »*J» = 357 rnv ^358 C3"J^ 360 pn^o»oi -npa # n DT 

•ttt oio mtn nnr bai 

j>v »3i n»» o 

nn& >^»r rvbo o«opn 

Ttni pi6 rro ik 

n»r >o^» d*:ho »o^» 

'3 imp 

rwn nn onrn onK 

, m»r *]©»» miT *nb\ 

'npa p to 'ji rbi# 

Sin^ 

>01pD ^K p.Tio^oi Tc^a -npa bn v 1^|p5 
iW nua uw» dk mm 

'OlpO ^K K3 13^ >3 
K"Dt^ = 361 

pTOD'DI ^3 *np3 1 TO TT 1^2J 

mn» jn n:n 
mm n>3 imam 

mm nbn o 
3ionK p mrwi 

WTO *WK3 
D^iK 1K3»1 

mm otca n>3a pms 
i^» [3t?o won 3*Dtf =362 'picen 'jw rbw K3^ »3 TP 

p6*»3 mm jn mn 

mm nbx »3 

aionK p mrnn 

n'33 jmo 

D3WO D*r:N 

ib»e6 »mrr n^K3 7^b 620 np — Tip TT\ Exod. la 
lb 
1c 
Sa 

2b 
Sb 
4a 

6b 
6b 
7b 
8a 
8b 
9a 
9b 
10a 

10 b 

11 a 
lib 
13 a 
18 b 
14a 

15 a 

16 b 
16a 
16 b 

16 c 

17 a 
17b 
19 a 
19b KW = 381 

noiwi wna rrran «TW ]&0 

XV 1 a V 

13?ti 
nj?nrt> 

P* 

TO 

«*» n?b$ 

m$ 

to 

ic©i 3W = 372 Isa. 

Pa. n*w ••a: ^»p nwAi nrab -aa bp n--iK rio m*wn D*D» = 382 

»TW tor mm per ntmn JB^D 

Exod. XV 20 a OpJ?! 

„ sob »TW* 

■ "a WD 

. 22 a *tfl 

. 23 a Hfcjl 

[Ps. LXVni 18] npa vb fi^ vm *vA *bto D-paiKt aw nvr ^r jwn bai 

3W = 383 

br»wi D«ma is ^n Ans bpb it ppb w*> .it nn-v ha paiai d^idc "D^Ni! 1VW) 
iron mnn in* »pa n«tn rrrvn tvwv na ,mw im into awi e<pa-iie iwpnnii '*m*t 
iron m<n Jn^«a B*rAw .ninv* w»tb toi .ibbAb worn n^pt^o mm <a tonm ran *j«?a 

,mab wi rhstb pet? to 
TB» = 384 

TO^TD K3TO KiTTO Kin ty£PD]. 
Dem. XXXII i- ^ WOTl JO 

{dot 

[OOT pi 

KttK>3 Gen. 
Exod. XXXII I— 

» 14 

15- 
. 39 
„ 40- 
43 IV 26 
VII 23 nsn W*tt 166 t"1 

np 

nan rnabaa *iD6 »*i "W KVK >3 [01 

w via *iob 'w*\ 'fTWT KD1D 

rn« *aj ^»p mi* 'aw ba wrm ,TDP = 385 prwo»Di i rnp 

in« jnt D*nto ^ tw '3 
n«6 djj n^ ntt 1A1 XLII 10 

xxxm s 

XL 4 

XCVI 1 

xcvm i 

CXLIV 9 

CXLIX 1 XLVIII 1 

LXXXIII 1 

CVIII 1 CXXII 1 

CXXIV 1 

CXXXI 1 

cxxxra i Isa. XXIV 9 

1 Chror VI 17 

XXV 6 XXVI 1 

XXX 29 

V 13 

XXIII 18 

XII 4 

XXIX 28 2 Chroi Eecl. 
2 Chron 1 Kings 
Ps Gen. 
Amos 
Prov. V 12 
XL1I 9 XXXI 27 

V 23 

IV 25 

XXV 20 prpoDi imps '? tthn "W 

m-pwn vwnn 

mmna pa "OWi 

«nn to *»n pi 

pica wi flVTv VW 

"now 
^ .-itok «nn to o*nto 

n<i^n Win TO 

pwi pnnisn n^i 3*JW = 373 nw fma nip ^:ab nioto iv 
•f? *m hx wrb* vpxh iidto *w 

*b itai TIT^ 110T0 "1^ TPP = 37* ^ ono«3 'nnow 

13^ mw mm ^ 

'3 1 ? naa k^ nin 1 

o'w noi aitD no mn n'TV = 375 o'nivo 

D.T3K 'T ^ nV« to W = 376 piTiO^Di 'n T'tPD 

tot i«n> Kinn ova 

03^ nvr Twn 

in«3 Mn 

tot 'ton omwom 

Twn msn Sd ihot 

Tntro^tprn-Tm 

W = 377 

'O'di n ra im Ufl to in '2 TY# 

P|toi nron r\w »ppi 

^or niw n^toi 

n«yr = 378 

^i v^to *on t D^J^^ 

onwi nnotD 

*pr pen 

*p33 nr Twwn 

ri al? to onwa -wn 

B-r» = 379 

tdooi 'on im ^o in '3 DHV^ Gen. 


XXXI 27 


'on on»3i nraro 


1 Chron 


XIII 8 


*^o ?r to3 o^nton wb 

D*» = 380 

rrrw pro 

«nn3enn jo ^"pto «no^ *»n p^Ki 


Exod. 


XIV 28 a 


DVJO 


„ 


„ 29 a 


n^».3 


« 


* SO a 


•^P! 


„ 


. 80b 


no 


n 


„ 31a 


OHJfWp tOTTl ?&& — tity$ Pi. 2 8 Am. Ezek. Rath 
Prov. 1 Sam. Gen. 

Exek. 

Job Josh. 
Job XXI 10 

13 

XLV 17 XIX 33 

34 

VII 12 

XI 9 

XXXI 18 

XXXII 18— 

XXXIII 2 Josh. 


II 


1 


2 Kings 


IV 


11 


n 


IX 


16 Gen. XXXIV 7 

XXXIX 10 

Rath III 7 

2 Sam. XI IS 

Prov. VI 10 III 7 
VI 10 III 2 Chron. XIII 23 

XXVI 28 

XXVIII 27 

XXXII 33 

1 Kings XIV 81 XIX 4 

XXXII 29 

XXI 26 H 8 
XXX 17 2 Sam. 


XVII 


8 


Hon. 


XIII 


8 


Prov. 


XVII 


12 ftttf = 396 

'o*oi ro4nni 10031 's 1BEHP$ 

»K 113TD IBnWl 

T*in*03 oa*> ion*rn »a 
p«n tea o*itt>*? n» = 397 msm 1 n^jt rn W 

»iv> ni333 pin 

into* '3 

n*ii« 33*2**1 

nrnm 

p 1 pan to nru [oi 

•70? *33 to 131 frW = 398 am now 
n*ton to id*i 

on* *3 BW = 399 '/I = 400 KT) = 401 p?wDi n astp^ 

toit»*3 nw ntoa *3 

n*to i»d*» »6i 

noirn mcpa aacrS nan 

3U*3 kv*i 

p3nej*o 

*o*oi 'a a^ 

noipn rwpa 

aarb on* pan 'o*oi 'a a^# 

*33.i iok*i *to . ♦ ♦ ♦ p*i 

*to to 7^*1 toiot* op*i 

dk n*.n aa» ^ toiot^ *to toot 3"J1 =402 p.i30*oi oroa 'n ajnp*} 

n»3* 

inup 

?n« 

irrptrr 

worm catoai yn = 403 n*n = 405 pn*30*oi *ipa '3 ! D9tp^ 

vrn >imki 133*** oib 

i33r* o*toj» hk nan 

133*** idj* to in* 

"inaa in '>333 in "ma in 

nnto K*m paar» oi» nam 
paar* 16 *pun 

# o*oi 'j ^a# 
nm* nntt *nn toot 

bw ai ttnjfi Hos. 
Job 1 Sam. 
Ps. Exod. 
Isa. 

Ps. Exod. 
Isa. Exod. 
Isa. 

Jerem. Jerem. 
Job Gen. 

Exod. 
Ib». 
Jerem. 
Job 

Prov. Gen. 

Numb. 

1 Sam. 
Roth 

2 Sam. Isa. 

Ps. 
Dan. VI II 
XXXVin 86 IV so 
LXXXIV 4 VIII 7 
XC 8 XXXIII 4 

XXII 7 

CXL 6 

m 7 x 1 

XXXI 21 
XVI 8 X 1 

XVI 8 

XXXI 21 xm 16 

X 20 
XXII 24 XLVUI 17 

XLVI 4 

XXI 22 

XXVI 1 

L 8 

XXXVIII 11 

XXVI 24 XXX 40 

XLVIII 14 

XXIV 1 

n 8 

III 16 

xxn 12 XXI 4 

LXXIII 18 

VII 17 

XIV 18 

XXII 17 XXII 7 
XC 8 
III 1 621 

*p i*xp ew mvr 02 
noan ronoa rm »o 386 pmooi Toa 'a tTQp 

naS new nh\ nnv 161 

•TmoK nrw ir* 

VW = 387 

'0*oi 'ito 'm '*to k 'a n$# 

1*^31 nnn new to 

'no typ -M ^133^ ww row 

nw = 388 

pmtwi 1 p in toip 
i*to in? *»*x vw 161 

nto ^ TW 0*tt»pO 
W 3*30 WK 

B"Dtt = 389 

'•130*01 ^»o im 'on '3 '2 ^W 

*n» jro 1 ? 

nfeo^ <pb 

•»» Kins y« Wa 

5t"» = 390 

pnao^Di 'on m ^»o '3 '3 ''ptp 

•Dipa r6it *nn« *ntr fj»o^» 

T^jt Ws *n»«r 

nboo^ ^3^ »n^r •em r^^o nuDip 

tntr = 39i 3"3t» = 392 nttt = 393. Yxr = 394 ism 's TV0) 

rvam 11*6 onnpi 

opo na'tam 

i3ta lor to n*t*i 

pn*30*Di t rp#; 

n*tt»» *3 C)01* rn 
ySV UK *33K 

o*^to3 [nai ne*Kn bvn 

?m mom n*K>* row* 

poxo 

n*e>* hoi 

noio rw» iaipai 

'.130*01 1 n^*l 
113*? 0*11!* i^ nts**i 
o*iok vri to nt»*i 
i*3D 1310.1 to nttri 

*?3n on*to nt^i 

D*U*t» w 10*1 

•rtt*n nt**i 
pmooi '.i n^tpiji 

1301pn *3 

nip^ns yt 

tt»13K no 

fn* no 
•pm on .TX» = 395 '0*01 f3 'H3 pto r a n& 

nrwn int* nt!? oitnom 

yisoh i3*n3ip l^tP 

nv i*o« n*no yew }*or noii 022 pp. - TW Hos. 


IX 


14 


Jerem. 


L 


9 


1 8am. 


XXV 


3 


1 Chron. 


XXVI 


14 


Eccl. 


X 


6 


Ezra 


VIII 


18 


Neli. 


VIII 


8 Prov. 
Dan. 2 Sam. 
Job Jerem. Numb. 
Josh. 
1 Sam. Isa. 
Ps. XII 8 
VIII 26 XV 2 

I 6 Gen. 


XIX 


2 


Jndg. 


XIX 


9 


1 Sam. 


XXIX 


10 XXV 8 
XLIV 4 
XXVII 14 Gen. 


XXXVII 


14 


Josh. 


XXIV 


1 


Jndg. 


IX 


1 


• 


* 


81 


r 


XXI 


19 


2 Chron. 


X 


1 rrn = 418 B«n2? = 419 ^wo orn i 

3W» Vb b'3#a 1T3» 

•o*Di 'no ti b2p 

bov ram rowim 

f?aro ppv 

o>ana3 baon fra 

^airr m«n 

k-,bd mA nsrwm Knxp kwvk 'j*m t^3 'O'OI 
D"n =420 , . 

«w bbrv ibar »uS 
nana n^xm i^att ^n 

won = 421 

praaoi nnpa 'a D^ipfT! 
iapi o-frMK owm 
rfom ipas owm 
a"an = 422 . 

prroo'oi 'j Dfipstprn 

oaaiib ona^m onaattm 

■f?niA 

"oVl 03^ TIKI 
ran = 423 

pirarcn '♦ipa 'wba [3 'ro 'J D^tJWt 

mw «Aw fa 

nStsn awn * • ♦ oa^K n^tmi 

^p D3tpn own ipaa Vru topa mm -pao 

ran =424 XIV 40 
VI 16 
IX 26 V 11 
CXXVII 2 V 11 
CXXVII 2 .Tan = 425 'B'Di anon 'j ^3^!! 

inn mn bx Am 

wzvn ova nn 

w 'a *0*S#0 

*a>a»a nn 

op »awa oaS mw 

Van = 426 

''Bi piooa 'a TOW ^5#& 

c|»» *in«a . • • i:n ipaa *a»awa nn 

Aa* nar nn«a op *owo oa^» mw 

? W D/1 = 427 

prpawi *pa i Ttipyp 
near nan pian para lnrAtm 

now ^?3T p *|^D»ait *]Vi 

iai6 noma 

Aeo mn* an ran 

n-jn = 428 

prrawi 'om ^pa 'j p&b lea. 

1 Sam. 
Jerem. 
1 Kings Isa. Levit. 
Job Isa. 
Jerem. XIX 14 

XXV 36 

XXIII 9 

XX 16 XX VIII 1 
3 XXV 40 
XIV 6 
VII 2 Isa. 


XLIX 


15 


Ps. 


CX XXVII 


6 


Isa. 


II 


16 


Prov. 


XXV 


11 Exod. XXXIII 22 

Isa. V 6 

Hos. II 8 

Job I 10 

X 11 

XL 31 

Lament. II 6 Levit. XXVI 22 

1 Sam. XV 33 

Lament. I 20 Deut. 


XXXII 


25 


Mai. 


III 


11 


Job 


XXI 


10 1 Sam. 
P«. XXVI 21 
CXIX 99 Namb. 


IX 12 


fan "pKfo 


1 Kings 


VIII 12 


*?D1P3 


Job 


XXXIV 35 


2 Chron. 


VI I 


eran = 


= 429 


wn 6a 'a pStp'! 


Jerem. 


III 16 


Job 


XXXIX 28 


mraeoi vho jw bv 


Neh. 


VIII 13 


Ps. 


CIV 12 


paw own ppp nrvbv 


Dan. 


IX 13 m - 406 23V\ 

prroe'Di i *Ti3# 

nav nwna 

taa to ^:a« nam 

iw w*o n»n 

nav nnv Tin pi 407 'o»oi 6a irn 'on in 'a *H13# 

niio nits? nn 

■on »ip raoain oAaia 408 B"n = 409 411 412 «W '3 *rcjtpp 

attina iwa 

Tawa mrv ir 

■TCpiftn avKa im 

'o^di ''ei 'a r@#no 

nVp n»K natwin 
nnr r6ina na»nn 

•0*01 'a *sjtT?t$$ 

inacrx kS »33kt 

o^crrv in3»K ok 'nao'Di wf?3 pt^ 'na "i TQV? 

»D3 n3W 

inswa ion 

naw nnK *bn 

'aaarn otji niawai 

nt3»a K^ann 

ia»p j">n =413 '0»oi '2 n^stj 

rm nnnam 

ja -jam a>m r6aw 

am n^aw pno 

'ainaa im '333 im 'na in TYl piT30»m *np3 'a bjtpll 

3in ♦ ♦ ♦ pma 

^awi kSi 

tatm ubi vno o*?sr» 

inaa m ^a:3 in # na in 

TOn = 415 

'V 'na im 'D 'na in a Tp^Sftf^pT 

i«a nam nwn n^aon ran 

»ntam naSa ^aa 

ran = 416 

•nwi w^a '3 7>3ipiTl 

V»awn i6 man 

^attm nsn oar* urn nn = 41? firaooi rpipa '3 b^prb^i 
nnnn iai bn ^arnbi 
■poKa ^arn*?i U"UI tbtf?-pp\ Deut. 


XXIII 


6 


2 Kingb 


vn 


6 


Ezek. 


XXIX 


18 


1 Chron. 


XXVI 


4 Dent. 
Hal. XV 18 
III 6 0-n = 440 

oi£>3 n« ybv i3tf toki 
^tov i^a wbv "ov mn 

«"Dn = 441 

prooDi 'w^> '♦nm 'a "D'yi 

win nattn ntr^rn nw» 
3"an = 442 

TOtt 13» >p»1731 Judg. 


V 


17 


Isa. 


LVII 


16 


Jerem. 


xxxni 


16 


Ps. 


CIV 


12 


Job 


XV 


28 


„ 


XXIX 


25 
xvm 


15 


p.. 


en 


29 


2 Chron. 


VI 


1 


Jerem. 


L. 


39 ran = 443 pnaooi rvnpn '3 "QP 623 

W» = 430 

prpMwi 6d ^oa ^on pnwb to JiRfto 

p3V> WlDD ^n 

pawt snrpi olio 

•nn rwih para 

patn own «jv orrtv 

nrtnaa onp paem 

•maa 7^03 pawn 

A ^ao "Anna pawn 

ojnn iai3ff> *jn3P '33 

""« bnmpav^ "IOKiTW 
0»K JTK 0«3C 13V p^ 

w6n = 431 lea. 


XIX 


10 
efD3 »ooK na» w ^3 


^o im 'on i n $SNft\ 


Prov. 


XI 


18 


ran =444 


na« nar npix nn 


Exod. 
Numb. 


XXIV 16 
X 12 


mm Ti33 
13T03 pj>n 


Ezek. 


XXXIX 


19 
[6] jTijn^ 

jn?# '3i 


Dent. 
1 Chron. 


XXXIII 28 
XXIII 25 


no3 imr 

0^1T3 


Jerem. 


XIII 


12 
tftaa nan 


( Job ' 


XV 28 
. 


^^2 mTia: onp 


Ezek. 


XXIII 


33 


.ran - 445 


pa»r 
■win '3 nnV^P 


] Gen. 

1 


IX 27 


ybn 


= 432 


or ^nua |3^?1 im 
•bn '3 JtD^p 


Exod. 


XXVI 


17 
tnp^> ni*p >n» 


Jerem. 


XXXIII 16 


no3b parn ntomn 


* 


XXXVI 


22 


ran = 446 


wan '33wdi *»ani 


Job 


L 39 
XVIII 16 


0»>R n« D»»X 13V p^ 

i*?n«3 [i3»n 


Cunt. 


VIII 


C 


np mn nta 
fan =447 


3ns ,Trn nte njfl3j]fr# 
'3 £# 


ibn 


= 433 


WD1 6o '3 J13tft!t 


Isa. 


LVII 15 


fi3»K tempi mio 


Jerem. 


XII 


1 
naa na3 fe 


Job 


XXIX 26 


TIYJ3 *]^03 J130K1 


Lament. 


I 


6 


rran = 448 


1^» iT3'K 

wot n»D-w p«6 *?3i 
p.T3B»Di 'npa 'i *bp 


T^n 


= 434 

fimooi 


t)n nm 6n nn '3 W5«Jh. 


Pb. 


CII 29 


'^a •pap > a3 


Jerem. 


XII 


1 
133 H33 ^3 


Jerem. 


XLIX 31 


' Dri nns k^»i o>n^n xb 


Lament. 


I 


5 
l^tt iT3»K wA iTW Vn 


rr^n 


= 435 
Dan. 


III 


29 
*» n?V *10K> H 


pn»3D»oi *np3 i ^2® 


- 


VI 


5 
rwntn ite tai 


Deut. 


XXXDI 16 


nan »33» prn 


Ezra 


IV 


22 
nn \nmi 


Jerem. 


XLIX 16 


r^on n3n3 »33W 
VI 


9 


»*an = 449 


*b H D1>3 01> 

pnaooi nnpa '3 V^tP? 


Obadiah 
Micah 


3 
VII 14 


Y*n 


= 436 


T73?? »33» 


Pb. 


CXXII 


6 
•pan* vbw 


v^3 '3 ^rus^i 


Job 


XII 


6 


yn =450 

'0*01 


o^n« i^»> 
6o in vn 'k '3 DYfop 


Jerem. 


VII 7 
„ 12 


r**»n 


= 437 


n?n oipo3 oanK 
K3 ia^» *a 


Micah 


1 


14 
oirAv »ann 


prrcttPDi 'a |3^p?1 


t Kings 


IX 


16 


nt&v n»K ins 1 ? n*r&v nann 


Gen. 


III 24 


jtv pb oipo \dw-\ 
Ps. 


LXXVni 65 


on^nia pvi 
K"Jfl = 451 
„ 


VII 6 


n^»D p#? ini 


KHK1 KZIpb 


innj wsj | 


■* doti p*£a prraow '^3 pa 'on 'n tibtf? 


rvhr\ 


= 438 
'O'DI 1BC1 1 '^ C1 "o^» 
K"D3 


*pD ^ H1DD \wb bi 


Gen. 


XXXVII 


4 
m« ^3 vnK i«nn 


Isa. 


XIX 10 


T3»'»P 


1 Sam. 


XVI 


4 
n« ^KiDtt rp>i 
m» pfe^ w> K"L1K \wb fai 


1 Kings 


11 


5 
n« mn» nn« oai 


Ezra 


IV 5 


on^ onaoi 


- 


- 


6 
^noana nwvi 
[rtp = 


136 rrrab k m« p'pi] 


* 


V 


26 
nubiDb noan [ru mnn 


&*?r) 


= 439 
Ezek. 


XIII 


16 
D*R3jn ^KIW *K'33 


}1.T30'D1 '3 ^l?^?) 


*■ 


- 


16 
13 '3 


Kah. 


III 11 


n3wn n« D3 


Jerem. 


XV 


5 
ybv b&v »a 'a ; 


Lament. 


IV 21 


'•Tprmi n3t?n 624 vbp - aby 

itjn = 462 


! 

'aDlhf&'l ! 


2 Sam. 


XI 


7 
f?K»n rbx nniK Kan 


Dan. 


X 19 


" 


- 


7 


3"DJ1 = 463 
'B'Dl 


'on 'ai 'ba in '5 ^pi^ttf 


Judg. 


XIX 20 


Isa. 


XLvm 


18 
.■pito nniD vin 


Jerem. 


VI 14 


Jerem. 


xxxvni 


22 
■pn'on 


- 


VIII 11 


Obadiah 
7 
■piran 


Is a. 


XXVI 3 
TDn = 464 


wi 'Dm 'a OZJDSP 


1 Chron. 


LVII 19 
Xlt 18 


Dent. 
Ezra 


xxm 

IX 


7 
12 
cnstsi nato «mn xb 
ansnoi Da^tP wnn k*?i 
n"on = 465 


wi ''333 ^>a 'a D^V 


Job 
Ps. 


XV 21 
XXIX 11 


2 Kings 


XV 


13 
14 
-cc «m eq» p di^p 
n: p nroo ^pn 


15 
ntppi cibtp nai inn 


Isa. 


LV 12 ssnn 

mn = 452 

proem pawr nnpa '3 •*£ D1?# 

nnan ip>k m*n ^k 

fptn 

3"3fi =453 
pmitWl 'DD1 *np3 '»DD1 71 £&>& I Dl7# 

iKDin 

»ap na ia# nK iDin 

lien 

vnwm 

»#ap riK rraa^ mn T'DD =466 Ezra 


X 


24 


Neh. 


VII 


45 


1 Chron. 


IV 


26 


„ 


IX 


31 


2 Chron. 


XXVIII 


12 


- 


XXXIV 


22 


2 Kings 


XV 


10* 


" 


" 


13 
15 proa'Di 'on i D72? 
'cb 'k^ oiwn 

133 D^tP 

msan Kin 

imptnn 

m6n 

P-13DD1 '^B '3 [0 13 131 'W33 *?31 

i^p ircpn 

■jba my p mto 

nsi inn 2 Kings 
Jerem. T"Dn = 467 Numb. 
Deut. XXIV 22 

22 

XXVI 26 XXII 32 
XIX 2 

XVI 16 proa'Di 'J niCPEJ 

niabtp nrart 

13 'a 

wiki mo^ Kin rron = 468 proa^oi rrrina '*?a 'a Wwty 
nxb 711.1 err »3 
-ft ^nsn anp erbip Zech. 
Mai. 1 Kings 
1 Chron. 

Prov. 
Ps. ! Kings B"Dn = 469 pmaorcn rn 'hn 'a EftT^ Numb. 


XXII 


32 
naa? jnn nr ^ 


Deut. 


XVI 


16 
in3' IttK 0ipB3 


• 


XIX 


2 
"^ ^-Dfi onp wbv 
•*aaa ^>a '3i 


Ezek. 


XLI 


6 
r^it but vht mbtm 


22 


rn = 470 
pnwm 


niDK trfap pp namn 

'13*7 lf13 fal 
*»3331 'H3 ^B 71 tft7# 


Numb. 


XXII 


32 


wbn mbv n? 'pnK m rton 


Deut. 


XVI 


16 
■to C3»ax?e enW 
XIX 


8 
'onp onP B?'W 


Ezek. 


XLI 


6 
j?^ Vk rbx ni^ntm 


2S 


«*3?n = 471 

bo 


'^0 13T 1H3 fal 

K*a3 'on 'ipi tt?b?? ^»3 


Ezek. 


XL 


11 


'pm*i w\*z 


muti -onp max tot tt^r Gen. Esther 
Jerem. IX 22 

XXV 37 

XXXIII 9 

VIII 12 VIII 19 
II 5 XXII 9 

XII 18 

III 2 

LXXXV 11 2 Kings XXXVII 14 

14 

XLI 16 

LIV 13 

II 11 

XIV 13 

XXIX 7 

XXXV 27 

LXXIU 3 

CXXII 6 XI 7 

7 

7 

X 13 r:n =454 mn = 455 # a>Di '3 D*6#3 

13*03' TTW 01^3 

oi^tn iap nx yiy mn» 

'K Dl^n 1 ! 
iKxn nnara '3 nn = 456 piTJB'DI ^tp3 'W11 "1 Dl7t^n 
D11.T niK13 M'l 

rn*w iai3i 

naian ^3 bv ita*n nnDi 

oA»n pi? ^3 'D'DI '3 1 

i3n« oA»ni naKm 
oi^trm o»nn ins nnM W13 n"3fl = 458 p.T3a>oi *n D17IP1 

-insn n3P ^33 rm Kin ^a 

*]b 1^13 p nsn 

>tt?ap nK nw3^» mil 

1^ id'dv oi^en 

ipw di^i pix B»jn = 459 D"n = 460 'a»oi '3 OlT'fc^ 
IflKip^ Dion 331 1^1 

did 33i nbttn 
mran 

pn3aoi nnps •» U\7p 
oif?r nK nn ♦ . . ib ibim 

'1DS3 '3 

mnt hk p)dv jpn 

mm maf? 733 fei 

>ana om ovtei 

nan mrp '3iK ♦ ♦ ♦ ioki 

wn di^w nK Tttn-n 

»pi3t »xDn inarn 

o^Sina *nK3p >3 

73nK v^» d^h> a\bv I^KV N*DH = 461 'a>Di 1 Dl^iPb? D1^^? 
i^k rmiK Kan 

'DD3 '3 

Y?an '33 oiSc6 1131 ronn 1 Chron. 2 Chron. 
Esther nnvw. — tlyTHvp tror 481 pmo*Di *?n Y03 'on mp bs EFtibfyi] tF&hw 

xi is nwhvn fo nmbv inn 

, 26 1333 wi o*«r6tt*n fo 

xvi 12 mrbv iwa kdh lArm 

IV ii itefl ^K K13^ >nmp3 l6 *3K1 3"Dn = 482 

prfo pun moK rfoo 0*3 11 'on D^tpbt^n D*#bfcJ mip bs 
p.i30*oi TV tsn *ro3 TV o*»6o pr£oi ^o 

1 Sam. IX 22 tt*K 0tt£t>3 ilOm 

ron = 483 

prom mp3 p3*ooi n nQtt9 B*#^# 

Exod. xxvi 8 nnun rnm*n p* 

xxxvi i6 i*i3m 

i King* vii 23 ,iok3 o»t^r ipi 

2 Cbron. IV 2 11*3H1 

Ton = 484 

D^erAvn pa rwnbw nri 

1333 ui 

.TDD =485 

p.i30*oi 'a fcfa$ OTJ&tffcp 
judg. xx 89 bm& «**« -[cmi 

xx 31 pT33 *33 1I0P1 

i sani. ix 22 nn3tt^ dk*3*i rrw nm h*** n* toner npn XI 15 

»■ 26 ron 486 Exod. 


VI 


11 


L«Tit 


XVI 


26 


Exod. 


VIII 


17 


2 Kings 


XV 


37 


Is*. 


VIII 


6 


2 Sam. 


in 


24 


Dent. 


XXIV 


4 


1 Sam. 


VI 


6 


Numb. 


V 


2 


\ 


- 


3 


Gen. 


XXXVII 


14 


Iaa. 


XI 


14 


Numb. 


V 


3 


• 


» 


3 


1 Sam. 


VI 


6 


2 Sam. 


III 


22 


1 Sam. 


XXV 


40 


. 


XXVI 


11 


Jerem. 


XXVII 


3 


Ecek. 


xvn 


6 


Zeeh. 


VIII 


10 


Neh. 


VIII 


12 


Pi. 


LXXIV 


7 


Dent. 


xxrv 


4 


Dan. 


X 


11 


Proy. 


XVII 


11 


1 Chron. 


XII 


19 


Job 


V 


10 


Prov. 


VI 


19 


Lerit. 


XVI 


26 DTrtw pt**to> pn*o ptoi] 
h ntot?*i ron = 487 b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b tybqtft 

wtyift\ 

wfypn 
into? 

Hff%f 

nytffli 
nVtfin 

nritotf 

n^ 
inrf?# 

tWipi 
Owptn yyn = 472 2 Sam. 
Ezek. Josh. 
2 Sam. 
Esek. 1 Chron. 2 Chron. 1 Kings 

2 Kings 
Jonah 2 Sam. 
1 Chron. 2 Sam. 
1 Chron. 1 Sam, 
Esra Josh. 
Exod. 2 Chron. 
Esther 1 Chron. 

2 Chron. 
Esther XIV 27 

XLVHI 31 

32 

33 XV 14 

XIV 27 

XL 21 

XLV1II 31 

IX 1 

VIII 12 

VIII 9 

III 18 

III 12 
IX 18 

II 3 

XI 12 

„ 16 

, 24 

XII 39 

XXIII 23 

IV 4 
XX 26 XXX 12 

XII 6 

n 17 

n 1 xxm is 

xi to* 
- 20 xxm is 

XI 20 IX 20 
X 8 
« 9 VII 4 
XXXn 28 « XVI 12 
IV 11 XI 16 

XVI 12 

IV 11 625 

'0*01 *»333 ^0 1 tVpbp 

oito&aiA -nfym 

mot* to* i**n nwn 

no*ip nne ton 

m*0 »0H .1333 n*Di rrn = 473 TVD 'o*m mvta tnAa r» mjfthp 

pm *33 nmbv nn 

0*33 ntntop 060316 iito*i 

ico nritoc* mm 

miox ntnbv o*iw 

13 oi* iw nntota 

tnr6 1 w rwntora ♦ • ♦ inn 01*3 

13 o*irjn n*r6«>3 

mn^ iw ntn^r3 

13 dv iwp nnfca 

13 iw rnEnho i^np3 

i^» 1^13 .ittn^r 

0133.1 mcn^3 K1.1 

o»«n^,i jo rrvbv rm 

D'i33n mtn^3 00 Ai 

o»niwi o^3« mrbv o»o» 

rwrftr mom 

no* o*3C nrfrn 

ntn^tr o»o» vnn 

474 

twi i D^O^ ffi{&# 

n^3i r6e iS wi 

e^vtn QtQ» nr^r ir 13^ 

0*0* HV7V 11^3*1 

3in *j*03 ii3i* *m rryn fvi30*oi 60 iti 'on a *3 rnpb#3 

Wn niKO r^«» hv m»3n dk inr mm 

nn* ores 

i»^b 'itvo .ion 'wsip b«fi^i *«ia«rt ^y|> >nK 
rVT\ = 476 

fm»30*m -on in 60 it '3 TVpbys 
• , * n nv7V3 dv 1S1 
** «"" nam 
rw = 477 

•w '3 onjja n^btp 

o*o*n n*bv oi*n -ji mi3K,i nurw^v 
o*o*n rwbvb Ki3* 16 itm ban 
pw3i rnw nwK to ixapn 

PTVT\ = 478 
'30*01 ? »*03 **001 '3 D^^tJ Tfpbtfl 

nor o^n p i^n 
mm oi*3 orn p ^0*1 
v*pn = 479 

p«130D1 ,T1p3 'bb '3 O^Wbp 

K0Ki6rr*i 
Y?on *13^ bs 

&T) = 480 

p.13001 ^0 '3 Dn^l^ 

'idb »k^i tfKi o*n^t*n p nin^E* m*i 

hdk 16m 

•T>on f?« m3*? »nmp3 *b *am 79 a 626 'TO&tfi - mbw 1 Chron. 


XII 


19 


Isa. 


LVIII 


6 


Prov. 


VI 


19 


Levit. 


XVI 


26 


Exod. 


VI 


11 


Numb, 


V 


2 


Job 


XII 


16 


Dent. 


IX 


23 


Ezek. 


V 


16 


Exod. 


XIII 


17 


Job 


XXXVIII 


35 


Obadiah 
7 


Isa. 


XXXII 


20 rfnt\ Gen. 
Exod. Jerem. 
Ezek. 

Neh. 

2 Chron. XXII 10 
III 20 
IX 15 XXVI 15 

V 17 

VI 3 

XXX 1 nnWn 
ODjptfn 

i-90 

* *di '3 TTWJ niT^W 

it n« oni3K vhm 

onxo nx warn t n« vrnVen 

t nx >nn^tt nnv >3 «"3tn = 491 '.i30>oi i hi} ntrbxD 

no*o 

»nr6«n 

nrfawo 492 CV 20 

•> 28 f>o-r6# 

T»n n^r 

1** oanni bvw paem HTl TIT! ,,ft,:ii ** **> £}&n3 &** ,lto,M HTl 
J*5tfi =493 

Dent. XXXIV 11 DVttJlOm finKfl faS 

Isa. xxxvil 4 Vprk V31X llttK t^o into IttK 

2 Kings xix i6 m^p wk 3*m3o n3i nn . • ♦ 131 ninMonnsm TlMI 494 Gen. 


XLV 


8 


2 Sam. 


XV 


36 


Jerem. 


XLII 


9 
20 on« *b nnjn 

0T3 

*na onrrbtt i»k 
ownn »3 

,1"JM1 = 495 

^rhp Bnb^ m3i o^oi tonettn o*BDri rtnnn '»iik (?3 

p.Y30*oi 3"03 pei 6s Wlbtfft 
nop: am dd^ vmani 
nnto (in mn» iok na 
opn mhv ni30^>K 

p.T30'01 **D1 3"03 '31 131 rtt 1W ^31 

ow33n n« vinto *6 
iror *b to* nnn 
naoM nnSr iwk Levit. 


XXVI 


25 


1 Kings 


XX 


42 


Job 


XX1I 


9 


Jerem. 


XXIII 


21 


" 


XXIX 


19 
25 496 XXVI 


25 


XXIII 


21 


XXIX 


19 D33VJ3 131 

'0*01 3"03 7113 iTOT fal 

1X1 

wor xh wk nnn 
'nnis w nni ^prn* fai Exod. 

Numb. 

Job 

Deut. 

Ezek. 

Exod. 

Job 

Cant. 

1 Sam. 

Exod. Gen. 
1 Sam. 
Numb. 

* 

1 Sam. 

2 Sam. 
Gen. 
Isa. 
Jerem. 
Ezek. 
Zech. 
Neh. 

P8. 

Deut. 
Dan. 
Prov. 

Levit 

Exod. 

Numb. 

Job 

Deut. 

Ezek. 

Exod. 

Job 

Cant. 

Isa. Gen. 
Isa. 
Numb. 

1 Sam. 

2 Sam. 
1 Kings 
1 Sam. 
Jerem. 

1 Sam. 

Ezek. 

Zech. 

Neh. 

Ps. 

Deut. 

Dan. 

Prov. VI 11 

V 2 
XII 15 

IX 23 

V 16 
XIII 17 

XXXVIII 36 

IV 13 

XXVI 11 

XVIII 2 b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b ra tnn 

nten 
Drijp#*i 

nWns 
Toft 

n»mW 

b 7*3 n«Dn = 488 
(1.13001 'nisi n»^ im in fai jr^ ins pte ^ XXXVII 14 

XXVI 11 

V 8 

> » 

VI 6 

III 22 
XXIV 66 

XI 14 

XXVII 3 

XVII 6 

VIII 10 

VIII 12 

LXXIV 7 

XXIV 4 

X 11 

XVII 11 

VI 19 

XVI 26 

VI 11 

V 2 
XII 16 

IX 23 

V 16 
XIII 17 

XXXVIII 35 

IV 13 
XXXII 20 XXXVII 14 

XI 14 

V 3 

„ 3 

VI 6 

III 22 

XI 22 

XXVI 11 

XXVII 3 

VI 8 

XVII 6 

VIII 10 

VIII 12 

LXXIV 7 

XXIV 4 

X 11 

XVII 11 b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
> rfa#p ? b in!?tfjj) 
om^i 

017^0 

nte*i 

'Why 
rtyf\ 

n^*i 
*Dr^3 
n^o B*Dn 489 # 3i b 7i 'n ^3i pe^» m3 ^ jo in 
inri^ 

Hn^i?i 

oin^ 

om^fni 

m^ 

o^nVt^i 

00^1 

n^^»i 
*^ri^ Tmn rf?tj^ ~ *Ffr?ty 627 o-pn 509 TOT = 497 mn i ryhp 
« 


OTT^th 


K'oa 'Pin^^h ^pn 4 ?^ wrmK ^a 


1 King* 


XIV c 


rwp yb* nfm *aiKi 


Levit. 


XXVI 25 
3>tk ra onrui oaaina iai 


Jorom. 


XLIX 14 


win rvkv Q»U3 TO1 
'o*oi a-oa 'man 'aun Kn>o^K bs\ 


Ezek. 


III 5 


'pop op b* ¥b v 


Jerem. 


XXUI 21 


* 


onrajn rm »nr6» 16 


" 


XXIII 40 


&vb* rnbv yb& iwt 

*pn = 5io 


- 


XXIX 19 
iai bn iror 16 ir k mn 


•?roi <^*B3 


vprw ks^bi pannier 


oum jwbi pnuo»m *npa *tei ti W^# 


mtn 


= 498 


iwtdi ^t 


Iflft. 


XI 14 
ot mfjro-ainoi orrK 


I Kings 


XIV 6 


nvp -|^K mW 'smcii 

VW1K P0»3 ».TlJ 


2 Chron 


XXXVI 15 
*™ rvhtn earn 


| Esther 


III 13 
ra onDD mWai 


Jerem. 


XLIX 14 


awn ni^w onaa 


o*xn 


= 499 


Ezek. 


III 6 


new »pop dp f?K k^> »a 
pnuo'Di bi i nn^tp 


i. 


XXUI 40 


dtoi6 mr6rn ra *|Ki 


Gen. 


XLIII 8 
iran Txrfm 


N"*pn = 5ii 


1 8*m. 


XVI 11 
unpi nnVv 


mAud ^r»J-i itnanpn ^Dl t>n ^313 mi ^0 TO '3 *1p3 'J iTTktp 


„ 


. « 
TttW I ilw* 1 


Gen. 


XXXII 19 


nmfcr Km nrao 


2 Kings 


IV 22 
anran p ttw ^ ks nrAr 


- 


XLIX 21 


nrfw nf*K »SnD3 


Ezek. 


XXXI 4 
innooi own vrfrw o»o 


Ezek. 


II 9 


nrrft* t rum roriKi 
a^n = 5i2 
rrhpn = 538 n^£ ppt, p»p <j in^p 
XVII 7 


p»n 


npoo n\3ipo 

= 500 

'a rt>$n 


3«pn = 513 


I»a. 


XIX 20 
niKax tvexh u^i nuA mm 


'a i^pn!?ip 


Dan. 


XI 42 
f iki rnrm3 rv r&m 


Iaa. 


L 1 


oaoK nrnna ido nt *k 


vrpr\ 


= 501 


Jerem. 


III 8 


mnnia idd n« (mo 
'opbo '2 rfatfn 


•rpn r= 514 


Exod. 


XXIV 6 
nranK 


imam # n n Vl^# 


Gen. 


XXXVIII 20 
mvr 


Judg. 


I 8 


otonra rrnm u3 ionVi 


1 Sam. 


XVI 20 
THT3 


• 


XX 48 


onpn ^a oj 


a-pn 


= 502 


Jerem. 


XXXIV 11 


o*won inw IttK 
pmaonsi *npa '3 ^Jtityfti 


2 Chron. 


XXIV 23 


pron ^b into nHw fai 

ropn = 515 

prawn rnpa *j wfe& 


Gen. 
Neh. 


XLV 7 
n 6 


ypn 


T^on 'isS ao«T 

= 503 


Judg. 


I 25 


into mnoro te run v*n run 


Josh. 


VIII 3 
non%n op ^ai jntnm opn 


Job 


XXX 11 


•np nm *m nn* *a 


„ 


9 
137*1 WW 3TTW1 


* 


12 


ioip> nmo po> bv 


1 Kings 


V 28 
ruua^on^r*i 


rBpH = 516 


„ 


XV 18 
kdk "pon ori?vn 


pmo*oi ^ Dl^tH? 


rpn 


= 504 


Gen. 


XVIII 16 


onto^> oar ■jtoi omam 
wen '3 m^pisti 


Exod. 


X 27 


onto^» naK 161 


2 Sam. 


XIV 32 
3KV ^K D1^3K 10K*1 
XII 33 


opn Sp omro p:nm 

t*pn =517 

♦dot 'a nw rbv 


2 Kings 


V 6 


n*pn 


tod nntwni K3 *^ oik -^o 10m 

= 505 


Exod. 


VIII 16 


•*»p ipaa oarn 
pruo^oi 6o *3 fo in rf?1^ 


• 


X 3 


runts »no ip 


Esek. 


II 3 
oTiun 


mpn = 5«8 


„ 


• 4 
•k^ti 


p.1U0>01 'J ^rfptP 


rpn = 


= 506 


Gen. 


XXXII 27 


rrtv »a unto 
moTO 'on im 6o '3 'j rt>1l^ 


1 Sam. 


XX 29 


na? *a kj unto 


Ezek. 


II 3 
rf?1» DTK f3 


Gen. 


XXX 25 


>oipo ^>k natot unto 


» 


n 4 
&yn = 519 


Exod. 


IX 14 
♦nDio 


woi 'on *ki 60 '« »a lyfptf 


r*»pn = 


507 


Gen. 


XXIV 64 


o*ttuxm Kin vwi lfem 
'o*oi '3 Tjn^'tP 
p3ir jnn ok 


- 


56 


•SB w -en 'mp , nK -nnKn ^k d."6k ion 


Gen 


XXXVIII 17 
a"pn = 520 


1 Sam. 


XXI 3 
-|^o*ro6 m iok*i 


pnuo*oi ^ipa a"' n 1 ??^ ■ 


rrpn = 


= 508 


Exod. 


IV 21 


nonxo aiw^ ^ro^a 
'3 n^fe^ 


• 


III 20 


t nK 'nn^«n 


Trov, 


X 26 
du'pS pw?ai w>wb f^ona 


• 


XI 1 


rAa nn^ra 


« 


XXV 13 
mep ova 3^ rasa 79 b 628 rhwo - rfa&y ro-m YDpn = 


= 526 


Dent. 


VII 20 


mmn nx oai 
}1.T3B»D1 'np3 7» rf?tPri 


ft 


XXVIII 20 


nainan nx 


Exod. 


XV 7 
rpa ia?3x> "jam nbm 


Isa. 


X 16 


\vr\ vaoffoa 


2 Kings 


VIII 12 
onnxa» 


Jerem. 


III 1 


vwn nx ma nhw jn *i»*6 


Deut. 


XXII 7 
nbvn rbv 


n 


XVII 8 


ww nbw biv bvi 


Ps. 


LXXX 12 
nnncp rbvrs 


Job 


XX 23 


laaa vbzb w 


, 


CIV 30 
yrr\ 


Prov. 


XVI 28 


niaonn e^x 


rDpn ■- 


= 527 


Ps. 


LXXVni 49 


pin oa rfw 
pfTOBTO '3 Tty&tf\ 


ft 


LXXVIII 45 


air ona 


1 Sam. 


XIX 17 
oten *a>x nx 'nbvm 


Exod. 


VI 11 


^■w> *aa nx n^V'l ^^^ 


Isa. 


LVII 9 


rvopn 


prnD tp ym »nbwn 

= 528 


X"3pn = 52 i 

pnaoDi nnpa m fl 1 ?^ 1 ;! 
pnaa>Di 'npa 'a rfptfijt 


Gen. 


VIII 7 


aipn 


Gen. 


XXXVIII 17 
nnp na n^wx >aax 


« 


» 8 


naw 


Exod. 


VIII 24 
>aax nne noxn 


» 


« 12 


navn 


„ 


X 10 
03D1? m,T p vr 


. 


XIX 29 


Bl^ 
XXIII 27 
'no»» nx 


» 


XLV 24 


vnx nx 


Deut. 


XXXII 24 
axn no 


Exod. 


XVIII 27 


nvo 


1 Kings 


IX 7 
^>n»' nx warn 


Numb. 


XXI 6 


ox?a 


Ezek. 


V 16 
ainn wi nx t6m 


* 


XXII 40 


nan 


„ 


XIV 19 
p«n ^ n^wx i3i in 


Josh. 


XXIV 28 


PWP 


2 Chron. 


VII 13 
own iiwx jn 


Judg. 


II 6 


WliT 


Zech. 


vni io 
oixn te nx rfptfjjl nm 


„ 


III 18 


nnaon 


B M Dpn 


= 529 


n 


XV 5 


o»Tof?a 
'>D1 a nrf?#so 


t Sam. 


X 25 


BDVO 


Exod. 


IX 28 
poon x^» oanx rvrbm) 


(• 


XI 7 


103t 


„ 


VIII 4 
nvn nx nn^wxi 


» 


XXX 26 


a^»px 


b"pn 


- 530 


2 Sam. 


m 21 


nvapxi 
•3 ;|lft#* 


* 


xvni 2 


flTOH 


2 Sam. 


XI 12 
.ttix ^>x m iottn 


2 Kings 


V 24 


fern 


1 Kings 


XX 34 
y6ttx nn33 >axi 


« 


xvn 25 


mnxn 


K"^pfi 


- 531 


ft 


ft 26 


nvixn 
p.T30'Di *np3 n Tl^t^ 


■ 


XXIV 2 


nna 


1 Sam. 


V 10 
PT» 


Ps. 


CVI 16 


pn 


„ 


XXXI 9 
nwa^ 


S*3pn = 522 


Jerem. 


XXXVIII 6 
o^ana 


prraa'Di 'npa h 'inrfp^^ 


1 Chron. 


X 9 
n'n«6o 


Gen. 


III 23 


pr jao o>nf?x m.T inn^n 
T^tP?l K"oa 13T mix fei 


2 Sam. 


III 23 


xaxn fei axvi 


Gen. 


XIX 10 
dt nx owaxn 


1 Kings 


XX 34 


ptwa *^ own rnxm 


ybpn 


= 532 

'mo»oi 7i Tfc#71 


Jerem. 


XL 6 


•we id 'tts -a virAtn nxrm nmx 

3"Dpfl = 523 t 


Gen. 


XII 20; 


XXIV 69; XXXVII 32; Numb. V 4 11X 73 


^oi iam # a nrrjj^i 
XIX 10 
owaxh lrf?#>l n"3 


Gen. 


XXI 14 


wvn *|^m nnSvn 


1 Sun. 


V 10 
jnpp 


Judg. 


XIX 29 


^»xiv^ biaa fea 
XXXI 9 
owfe 


TDpn =524 


1 Chron. 


X 9 
nam 


^di n Drf?^ , ; , 5 


^ 


XXXVIII 6 
l.TOT 


Gen. 


XXV 6 


laa prw ^po onfeni 


ji^pn 


= 533 


„ 


XXVI SI 


inxo laSn pmr ortwi 
motn nNf?N 'Jinan 'a TI^V^ 


Josh. 


XXII 6 


xwi,t oanan 


G«n. 


XII 20 
vbv ran 


2 Kings 


XXIV 2 


rniiTa orrtwi 


i» 


XVIII 16 


rbpn 


owaxn oro noipn 

= 534 


n'Dpn = 525 

'>di 'n Drfpt^l 
piraaw *npa i tf?#? 


Gen. 


XXV 6 


pmr Tpo 


G«n. 


XLIII 4 
nx rthm ytr> ox 


« 


XXVI 31 


laViprnr 


m 


6 
r6ra ym oxi 


Josh. 


XXII 6 


iwi.T oaian 


Exod. 


VIII 17 
*ar nx r6tco *p>x ok *a 


2 Kings 


XXIV 2 


iTDiTa or6tm 


Levit. 


XVIII 24 
rb* biz iKtacn ^ 


2 Sam. 


X 4 


DiTTid nx man 


ft 


XX 23 
nan npna latoi 161 


1 Chron. 


XIX 4 


n^-' nam 


Jerem. 


VIII 17 
0>aj?D2£ D*WB 


Job 


VIII 4 


Dp^D T3 
XXIX 17 
oa r&va >aan 


2 Kings 


VI 23 


ma on^> n*on win ntf^-.n^ftp 1 Chron. XXIV 8 

23 

XXVI 2 

XXVII 6 

p i 

Exod. XIX 11 

1 Sam. XVII IS 

2 Sam. HI 3 Is*. 

Jerem. 

Ita. XV 6 

XLVIII 34 

XIX 24 Exod. XIV 7 

1 Chron. XI 11 

XII 18 

Prov. XXII 20 Gen. 
Numb. 1 Kings 2 Kings 

Isa. 

Etek. 

Job 

Neh. 
Numb, 
Deut 
1 Sam. 
Ezek. VI 16 
II 24 VI 6 

XVIII 1 

XXII 2 

XIX 29 

XXXVII 30 

V 12 

XLVI 14 

XLH U 

X 33 

XXVIII 14 

XXVI 12 

HI 8 

XXI 19 Numb. XXVm 14 

Deut. XXVI 12 

1 Sam. HI 8 

Ezek. XXI 19 Numb. XXVIII 14 

Deut. XXVI 12 

1 Sam. HI 8 oin^ 

vrnAmfyi 
when «3in ir 

13 '3 

•troi 'on ros i3i n^p to 

*eben n?2 »a when u\h 0*333 imi 

nne wbmm 

nans p dAmk *fown .TOpn = 545 proa™ 'j p in n#b# 

nto? 

rram rapn = 546 'am 'en 1^3 br otfon 
iodd rftmi 

'« Dl#?# •£ vona *&n r*epn = 547 

p 'roi 6 o^#3 rrap/i = 548 

pn»30*oi '3 Dlf^tph 
one^ri ow 
w» owbm 

BTDpfl = 549 

nannnn wn 
m.T lan cai o*o> *nn 

nwi -j^ nn 
'am 
mr* mi bA rw^vm 
oi^ pnn nwhe psn 
710,1 fnp rra^&n on 
nixo i3»*?r liiopm 
^6 jvm nehm 
nexh ntoi »a 
Nip nvp epn 
*» rflJP^pr nrwhe 3in toim J*pn =550 Vj6 pnn iwton 

irpon n:r nr^ttrn 

ntnSrc Skiq» mp spi 

nnw^r am 

wapn = 551 

"di f»:n TV wr p a>na -j mp^?ft 

Sn6 pnn jwtei 

nvton nwfc ntoi »a 

rw»tea S«ior Kip m.T p|d>i 

[»"Bpn = 549 ^ f»tf] 0>*6o '01 Prov. 
Levit. 
Ps. Isa. 

Prov. 

Isa. Judg. 

Obadiah 

Job Levit. 
Ezek. 
Amos 2 Chron. 

Neh. 

1 Chron. Numb. 
Exod. 1 Chron. VI 19 
XVI 26 
CIV JO XVI 2 
XXIX 15 

xxvn io V 15 

1 
xvm 8 XXVI 22 

XIV 13 
VIII 11 XXIII 10 
IV 17 

vni 8 III 31 
XXVI 35 xxvra i6 

16 Dan. 
Ezra Exod. 

1 Sam. 

2 Sam. 

1 Chron. Exod." 

1 Sam. 

2 Sam. 1 Chron. IV 23 XIX 11 

XVII 13 

III 3 

VIII 1 

XXIV 23 

XXIV 8 

XXIII 19 

XXVI 2 

XXVII 6 
5 XIX 11 

XVII 13 

HI 3 VIII 1 
XXIII 19 629 

om pa dvho rkefyyi im 

* »n in* hmsh iwn na cfetfijen im 

onn pa uhrm owo oWpci mi 

.T^pn =535 

r - * P a " «p 'moon •orn '3 rfptrp 

r6#0 

n^ro imi 
atpji nf?tto ma 

V*»pn = 536 

pn*ao»oi 'Dp im 'no 'a '3 rf?# 

vtoa rr^r popa 

nSr o»m -van 

v^»ji3 ntna n^v »3 »"Vpn = 537 n-^pn =538 B'^pn =539 0"pn =540 'a™ 'j ^rr^rn 

033 

3tn H3 vin^m 
3jn *fin^m 

proooi nnp3 *j in 1 ?^ 

orn • . . r»K lorn 

nwi *nm ^k pn 

oriK in^r fO 

'3frf?^rn 
fn^rwn pun 

Sr [nn pnaooi nnp3 '3 IYDfl^$? 
nijn^ f?pvo amn «n K-Opn = 541 mpn = 542 'o>oi 'a fa^p pp^i 

K'ov jo^r n rr:n n p 

" '=-»? pe>pn paboi prratsnsi wi # j 

*wSrn ova »a 

nor »rt»m 

naro p diV»3k vt&vni 

r©3 i3i ni to 

rnnxi 

^Knn» 

LTO^O^I 

K3JM 10 

13 '3 

ropn"= 543 

'*D1 'On '3 ^ 

' 1SC1 '™ n»333 vm 

nor nt6rm 

naro p di4t3k ♦t^wm 

131 m ^ai 

TDpD =544 

'o^oi [d^om nail '003 ^o '? W*h$n 
when mn«i 
when bmrr nap^ - mfrp Exod. 
Josh. 
Judg. 
2 Kings Jonah 
Pa. Deut. 
Zech. 1 Kings Neh. 

1 Kings 

2 Chron. 2 Sai 
Hos. 
Ps. Lerit. 
1 tings VII 12 

VIII 29 

VIII 25 

xm 2i Job II 4 

CII 11 IX 21 
XI 13 Xin 24 

„ 28 
XXXVI 30 XV 21 
XXX 2t 

16 . VI 16 

VII 61 

V 1 XX 19 

IX 7 
XCI 8 V 24 

IX 25 

VIII 6 XXIV 21 

XXIV 18 

XXXIV S3 npn = 557 Exod. 


IV 


3 


2 Kings 


II 


16 


""- 
Dan. 


VIII 


7 


B*ipn = 


= 559 


Gen. 


XXI 


16 


Judg. 


IX 


53 


Ps. 


L 


17 vtao #*« 

ipn *|bo nxi 

nhmn m wien 

»** onap an »m 

IDbt^.1 nn jo ia tuvd ovid fai 

irjpn = 558 

p.T3Q»D*l *npa 'J VI3?^ 

too D3*i wtA vm 

onnn irna 

inooTi mrm vb^w 

inaa in 'Oil tn to in nnn l^n n« iSrm 
mi nfa nnK tok *f?rm 

oovoa im *W333 ti "tro in crpn = 560 fcTDpn = 561 3*DpJ1 = 562 Jt)j>n = 563 TDpfl = 504 rropn = 565 Numb. XXVIII 14 

Deut XXVI 12 1 Kings 2 Kings 

Isa. 

Ezek. 

» 
Job 
Neb, VDpn = 566 nbrao 
>3nKtf3 

'on nm ^o in a *f *?##! 

rwnM 

•b* "ma -«vn b« 

onsp o^iK wm 

infas hk w»n 

nsfarts iTnn wfaai 

♦oto 'a bb^TO 
Wwo opn npn 

rm,T op6 farno nSm 

protwi *npa '3 D^ppl 

noinn oSrm 

naiAon fa o^rm 

?rn nom 

13*01 *r*fa tDn '3 v?tp 

^nr» ™or ns^r *33K 

wa mpon w no 

nnn o wi rrtAri 

prraD*m '3 D^Vl 

irrw inn bfan 

non n* 

■put ni3 fDpfi = 567 proom mpa '3 rftQ 1 

moVr* nana naoi 

norm #D3 naoi 

fttOSt» *]0P0n VI 6 

XVIII 1 

XXII 2 

XIX 29 

XXXVII 30 

V 12 

XLVI 14 

XL1I 14 

X 33 Numb. XXVIII 14 

1 Sam. HI 8 

Esek. XXI 19 2 Sam. 
Ezek. Gen. 
Exod. Deut. 
Exod. 
Deut. 

2 Kings 
Josh. 
2 Kings Exod. 
Josh. 
Judg. 
2 Kings Exod. 
Zech. XVIII 2 
V 12 XXXVII 20 

IV 8 

3 

XXXII 24 

IX 21 

XXII 30 

IX 17 

XXIX 27 

II 16 

X 27 

XXIV 20 

IX 25 

, «6 
CII 11 

VII 12 

VIII 19 

VIII 25 

XIII 21 

IX 26 rv s 

XI 13 yjpfl =552 

to -o Htnp TV 'on p awnniM fa TVtihfy 

*\&b iTiT \tnri ntn dtodji 

topS nfan >a 

TO 0^0 '531 

nannnn jwn 

DOT O'O* Wl 

rwfarn rora wi 

a^oT *7DK filKH "|^ iTTI 
rrpw»n VOTTJ 

mw rm fa^» ntrt»m 

rifan rw trA n'«^fay p«n 

•pen pp n't^rn on 

ntto wfa worm 

^Di *»3n Tl^ tin nijM?# p»ro '3i 

pnn ncn on»3D3i 

^«io» xnp 1TI1T cjon 

nnwfw ain beam 

'om 'on rwj^P fnnD 'n 

yipn = 553 

pmo'Di ttrfa *» -non 3*» Vtp^b W 

1iTDfa^31 

inArn 

13 '1 

nfa^ 

osSttrn 

inafa^n 

osfa^i Exod. 
Zech. 
2 Kings Exod. 
Job nron inKa K5T1 WK3 

neprm 

inx fiafa^n 

>t ^n«r fao 

mnn p« ^»k 

onnn inio 

mwsn ^ 

nvr -otd ftp^na vtifam Mr nam 

nafown »3nKT3 >a 

•nsi 6o roa ioi 'D^Tl fai 

inoo r*M ia*Sm 

r6orn itm itnen 

r»M onap on vr*i 

*on M*oa 6o man o>aina fan 

•yrnnnKiafan 

T3pD = 554 

wi *a VOvtpn 
mriM vo^rn 

•Tap/I = 555 

to di6d fan wan VT3v^3 IV 3 
XI 13 
TX 25 XXXII so 
XXVII 22 mas frrr np^na 

«^o -nw !jk ,^b -mn nvr 1313 Hp^m 

ripn = 556 

nrf?n n« vto 
Viom 161 vbp T^rn *bv\ Rtftytf) — D7$t$l 631 Deut 


XXIV 13 
•b 3>rn a»n 


j 
rVDpfl = 568 


* 


XXIX 4 
oan« i^iki 


'o»oi 'J 0*?W! 
[rfcpW n» i3i np toi 


2 Sam. 


XV 7 


D^tfKl K3 n3*?K 


Josh. 


VII 6 
wim mp»i 


Iaa. 


LVII 18 


cam rfwm 


Judg. 


VIII 26 
jnn pro nam 


Job 


XLI 3 


wrpn >a 


1 Sam. 


XXI 10 
vision m^ 3in 


ntf?m\ ? nbvm -m 


2 Sam. 


XII 20 
•pn prrvi 


B*Dpn = 569 


ProT. 


XXX 4 
dw r6i» 'a 


TO 'J 0^9*1 


Rath 


III s 
rwoi mmn 


Deut. 


VII 10 


WOtf^ 0^01 


Isa. 


III 6, 7; 


IV 1; IX 4 

D*pn = 580 


inw*l 


Jerem. 
Ps. 


XXXII 18 
XXXI 24 


n wi o*o^6 ion ntw 
m«j nm in* f?p 

ypn - 570 

proaoi ': D^? 


Dent. 


XXVII 6 
mm n3ta nx n:3n 


| Ps. 


LXV 2 


iTDl ^ 


Josh, 


VIII 81 


K*Dpn = 581 


pm:a»oi i ffiD 1 ?^ 


1 Prov. 


XI 31 
XIII 13 


p*ix jn 

•iw tm •*»? pn» •= nixa Kin 

K'Tpn = 57< 

•o»oi '3 nq^hyn 


Josh. 


IX 5 
m^n rna^ttn 


Josh. 

| 


X 4 


nsii ^tri ^k i^»r 


» 


XXII 8 
131tt 0*31 D>0333 
XI 19 


rwbvn i»k tp nn*n k^ 


1 Kings 


X 26 
ow30 nam 


i w rpn =572 


2 Chron. 


IX 24 
owsa om 


•dw 'on '3 ^0 '3 T D^^l 


3"Bpn =582 
Isa. 


XLIV 26 


o^v V3*6a mm 
wdi wr ran 6a 63 D"D yzb Wfliabfc rflB^P 


Job 


XXIII 14 


>pn o»^» »3 


Deut. 


XXIX 4 
nw DWK D3HK *]^K1 


Isa. 


XLIV 28 


nbw »a»n ^3i 


Cant. 


IV 11 
Tna^r mm 


Prov. 


XVI 7 


te '^p '5 d 1 ?^ vanK oj r»K »0TT nw myi3 


Neh. 


IX 21 
kiwi omna^tr 
'on Iftb D"0 fai 


JTpn =573 

'a>oi «^a wi 'J »b^n 


yvpfl =-583 
2 Sam. 


X 19 


^nr» fw io4ni 


*di 'vjt^n i-ion '3 niD^P 


Isa. 


XLIV 28 


o^ »»n *?3i 


Dent. 


XXIX 4 
Dynotor lfci kS 


Prov. 


XVI 7 


r™ ? pnnm 


Cant. 


IV 11 


TDpfl = S84 


nn3 i^na^r nm 


TPpn =574 

'3 OWS* 
•on '3 y$bp 


Gen. 


XXXIV 21 


o>o^» n*?Kn mnxn 


Numb. 


XXXIV 27 
vbv p iimn* 


Nah. 


I 12 


0'31 pi o^o^r ox 


Jerem. 


XX 10 
'O^tf #138 ^>3 

miwb '33 pym 


rrypn = 575 

'a»oi ^ , nn3 '3 0^?ft 


,vopn = 585 
Gen. 


XLVI 24 


o^ri in *3i3i i»Ksm 
pmaroi 'nps i ^Tp^EJ 


Deut 


XXXII 15 


o^ri ops >*? 


Jerem. 


XXXVI 14 
7113 ^>k onrn fe inbrn 


lTpfl = 576 
XXXVIII 1 
{no p meet* rat»i 


to '3 tb*rj»p? ^bp] Tpn9 '^^^ 


« 


XXXVI 16 
"[ten nun 


Prov. 


I 1 


tpt {3 no^»tf >^»»a 


Ezra 


X 41 


VDpn = 586 


miar rrpbtfh nm 

wi i *jbtP 
i3in -ron e^t* i6i 


2 Chron. 


XXX 26 


o^iTa n^na nna» vim 

rypn =577 


Judg. 


VIII 20 


j o*Di Y?$n tifcbp :"a3 Titfap *f?$n mip ta 


Job 


XX 26 
rroo K3n v\bv 


t King* 


H 17 


■[Sttn na^f? «a nt» laxn 


Pa. 


CXXIX 6 
to* p]^v naipr ; 


1 Chron. 


XXIX 24 


no*?» nnn t 13m 


Ruth 


IV 7 


Vtipn = 587 


■injni? jroi i^r: vk PjVr 


2 Chron. 


X 2 


n-T na^r »>eo rm i»k 

n H ypn = 57s 

pmao'oi 'nps m rto'bc^ 


'0*01 'DH W ^0 'J 1 HB^E? 


1 Kings 


I 19 


Kip kS -pap no^w^i 


Numb. 


XXII 23 
pnan mm 


n 


« 26 


-p3T »3K ^1 


„ 


31 
™ hk mm f^l 


„ 


IV 7 


0*3X3 nop ouv no^rSi 


Josh. 


V 13 
ptnm mro vm 


1 Chron. 


XXIX 19 


rhv 33^ p 


1 Chron. 


XXI 16 


rrcpri = 588 


Tiao^Di '3 MJf??ft 


2 Chron. 


VII 10 


nTi onrr oval 

t*"Vpn = 579 . 

•^3 TO 1 no??* 


Deut. 


XIX s 
-pna ^iaj n« 


Exod. 


XXII 8 


TOO 131 fe ^ 


1 Sam. 


XX 19 
ixa inn 


* 


„ 25 


^»3nn *?3n ok 632 Gen. 
Numb. 
8 Sam, 
2 Chron. 
1 Sam. tiqv - avhw a*>in XLI 12 

XIII 33 

XX 1 

XXVIII 9 

XXI 8 mtpri = 598 

prwB»m 'do '*o M Dp) 

nau iP3 una on 

wbmn nx wki on 

p pyo ion fa'fa w* mp3 ntn 

k»33 mn on 

^1KT H3PD 599 Gen. XLI 12 

Numb. XIII 33 

1 Sun. XXI 8 

2 Sam. XX 1 
2 Chron. XXVIII 9 

Dent. XXII 14 Numb. XXI 16 

Josh. XIX 13 

wiown prncn iSam Kruno '•it' Gen. 

Numb. 
Dent. 
Josh. 
2 Kings G«n. 
Etek. II 10 

XI 9 

XXI 16 

XXX 4 

XIX 13 

II 26 

vn 2 

„ 19 XLIX 31 

XXXII 29 

v 30 

xxxrv is 

LXXVI 4 '>D1 D"1 Tt D?tt 

nsr iP3 i3n« on 

D^»D3n n« win otn 

friar nawa n* wen 

^>jpfa n« *np3 on 

lor tip mrrt> #33 mn on 

ins an TOW prfa m 

onsi rfrbp r6 on 

m - 600 

D"i *a WP9^ 

i3j? 
tnn = 601 

na!> nan mawi D13in prfa p.Y30>D1 71 Dfcfa} 

'8*D1 >oias 
TTB* DrOI 

mm oven 

iTlK3 DrOI 

yip oroi 

iar nroi 

pior lin = 602 603 Gen. 


XXIX 


3 


Dent 


XII 


6 


Pi. 


CXXII 


6 


2 Kings 


VI 


14 


* 


IX 


19* 


Es*k. 


XI 


18 


Exod. 


XXIX 


43 


2 Kings 


IX 


2 


Dent 


IV 


42 


Josh. 


XX 


3 


Jndg. 


xvra 


16 


Josh. 


ii 


1 


it 


» 


16 


„ 


VII 


3 


• 


n 


4 


" 


XX 


3 
9 •>am 

•30'Dl TD'D Vn 71 tVpp 

omaK n* nap 

D11K 
>3>D3 

nop map nor 
nrp wi i3r now 

wdi mjtp ^n *fa *dd *■» 

oniPn fa.lDr 1DDK31 

03>nfa note? omam 

Mvtb niKos i3n nor o 

sari d>did nor nfan 

n*am 

TWJfn nor utai 

fan»» '33*? nor >mwi 

or mm nor nsai 

-mm nor D3^> 

rvam 

? o'abm nor nion 604 Gen. 

Exod. 

Dent 

Exod. 

Nnmb. Gen. 
Deut. Gen. 
Dent pmao'Di (mm) 'B>D3 i fl$p 

nor wot 

nor onaroi 

nor ps*r\ fa 

nor nun jo ifan 

nor ovb 

nor Dis 1 ? L 23 

XX 5 

V 9 

XXXIV 7 

XIV 18 XXXI 2 
XIX 6 XXXI 2 
XIX 6 »"Dpn =589 

p.Y30>D1 71 D^^tP 

o»wSb 'a oneiA F|DV im 

mow n*»n DW31 fai OWfaf fa 

113m 

mo© nVurr D»fifa^ TDn HC3 

113m 590 tntpn = 591 to ^o '3 DIET??? 

p*> '3D n* 3pjn m*i 

am faj spr jb 2 Sam. 2 Sam. 1 Sam. 

2 Kings 

Hag. IV 7 

X 11 

XXI 6 

III 17 IV 7 

X 11 

XXI 6 

III 17 IX 4 
IV 42 I 12 
II 2 TOD*D1 713 hb '3 OlE^tP 

mp i33>* nam 

Din faa *pV fB 

twi w ro3 60 'nisi *33 fai 

owfan inn 

urn* fa *m 

13^ mxr 

mn 133K i3ii 

3*arpn = 592 

'O'oi ^333 'on 'n Dfe^7V 

n«t3 mvn vb v 

utho toonKO vnv fa »nn 

13b n-ncp nr« dk ^ 

^JKir> *3p? DP JIM 133K 1311 

1*03 131 *»ii« fai a^pn = 593 TJtpn = 59* '30»D1 'Dm '3 fl&?p 

onDK ins i3im 

nrf?r fa30 «3 rw Exod. 
Lerit 
Dent ^di '2 bip$bv 

bwrbv p ^33it ror>i 

bnrbo p fasit mi nn mm un 

bK^nSr p fasi? Sk K3 iok 

[ya = 43 b&$b$p W> pril rntpn = 595 
pmonsi Gp ro3 tlQti idd c|io onsin ( -6k mp^i mar rb* fa 

TOfl TUP 

pnmoi 

n^fawiaitnan 

mm spwm n w 

^n^n mnv noo rroti 

yrb* mm ^ rtiotn 

xxvi 2 tihko rsn iTH noinn nu fa rnrmo nnp 1 ?! rjtpn = 596 

*o»di njp^p &P P^oo 1 

mm in3* itk oipon mm 

D3ir bx w^>k i3j^i orn >mi 

mop Yp tvbp 10 nrrs 

on itk ?*n fai 

13V n3*?S min or n>m iri« fa 

oipon fa Ost »3 
rapn =597 

'30'D1 '3 0%1^$P1 q^p 

brn fa 
pi XXIX 42 

XVI 23 

I 28 

XVI 2 Deut. 
2 Kings 

Jerem. 
Esek. 
Deut. 2 Sam. 
Exod. xn u 

IV 8 

, 10 

xxn 27 

I 20 

XII 5 VI 7 
XX 21 afnn D^5i - n*iv 633 Gen. XL1X 31 

Deut. XXXII 52 

XXXIV 4 

Jndg. XVI 27 

Isa. XXII 18 

Jerem. XVIII 2 

XXVII 22 

Isa. LV 10 Gen. XVI 15 

XXI 3 

1 Sam. VIII 2 

1 Kings XVI 24 

Ezek. XXXIX 16 

ProY. XXX 4 1 Chron. Gen. 
2 Sam. 1 Kings 1 Sam. 

2 Sam. VII 13 

IX 18 

X 1 

I 4 X 1 XI 10 
VI 2 XVIII 25 
XVIH 24 Jerem. 


XXVI 


16 


Micah 


IV 


5 


Ps. 


XX 


8 XVII 45 

VI 2 

* 18 

XVIII 7 CXVI 4 
17 T) = 610 

pma'Di 'n fllpp) 
nvb fix vnap natti \ Gen. 
j^iKn m n*nn 133a '3 
nan ^awa ivwon * * 

D'Httto '31D to ! „ 

nDW *]D33P *]13X j NnmL 

nai nr ^pattK nan j „ 
iw natti 1K3T ntoa 
own }a atorni own to ittjo '3 tmn = 6ii msi Krnp itu m=« omax di:k piT3B'D1 TIB '1 Dt£? 133 D» D13K K*lp'1 

onn3K 

wan i3i dp '.ti 

'3Tk ibv or to 

TO 

i3n Dtp nai iDtt na m/1 =612 

'3B'di 'o>aon n np$ D£T| D# 
nrn ovn 030?a 

H3 '33 V.T1 

na »33 m^in ntoi 

nv m 
ynn = 613 

•»di pra ppoai pebnna D'piDD '3 
na xn nrn ow D«pa 
ffi ™ ra>n Dm D«ft 

nann }D D'Kipn na »aa i\ti 
HT& ^ n^n DOT D# 

ns '33 mtoi ntoi 

W •*! nan do d# 

*mn = 61* 

p.T3B'Di "DDi '3 D# DtP 

natt n«a p or ott mtoi nto 

niK3x niiT ott or Kipa to* 

1-83171 = 615 

pnawi ^np3 m -i DVfaK Dt&3 
03^> inns toan wazh irvb* ibk'i 
ott3 ontnpi 
rain = 616 

twji '3 wrSt nyi? &#? 

ma Dsro nrn tt'K^> pK 
tt'K ia^ awn to »3 

0'D1D3 ntol 33*13 ,lto 
mn = 617 

'a^Di t rmy$ nirp ot£p 

niKa* mn' otta -|'to K3 oaKi 

or Kip3 i»k 

nix33£ m.T Dtt3 oi?n nx "jtoi 

mpa to rr-in = 618 wdi '3 m;rr> d?^ 

'ttB3 ntato mn' mK 

kvk mritt' Di3 

min n3? nam *f? Josh. 

1 Sam. 

2 Kings 

Isa. 

Ezek. Exod. 
2 Kings 

Isa. 

1 Cbron. XXIII 13 

xxiv r. 

8 

XLIII 30 

XV J 8 

XXXV 26 

II 1 

XXII 1 

IV 11 

IV 10 

LXV 9 

XXIX 13 

XXXVI 21 

XL 1 

XL VIII 35 

IX 10 

Up ran Gen. 


XXIII 


13 


» 


XXIV 


6 


n 


» 


8 


n 


XXXIX 


1 


n 


XLIII 


30 


Numb. 


XV 


18 


n 


XVII 


19 


n 


XXXV 


26 


Josh. 


II 


1 


1 Sam. 


XXII 


1 


2 Kings 


IV 


11 


r, 


IV 


10 


Isa. 


LXV 


9 


Ezek. 


XXIX 


13 


. 


XXXVI 


21 


„ 


XL 


1 


m 


XLVIII 


35 


Eccl. 


IX 


10 2 Kings 

Cant. 

Eccl. XXIX 13 

XXXVI 21 

XL 1 

XLVIII 35 XXIX 42 

IX 2 

XVII 27 

XXXIV 15 

IV 41 XIX 20 

* 22 

IV 11 

VIII 5 

m 16 .Tin =605 

'a'DI T 'DC ID njptJJ 

f"1«n DP >3?K3 piDtf to 13T1 

'33 n« 3'ETI JB -|^> nap n 

nvvtn n3Kn vb dki 

vam na33 '3 p]dt ina'i 

pKn ^K D3833 

rnnn ♦ ♦ ♦ «»' dki 

p3 }3 WiT n^'i 

laton ora in ^n 

nav «3'i DTn 'nn 

i'p n'to «3 nw3 

mt apra ♦ruwm 

nar DTaiK ppa nin» '3*tk idk ns '3 

'ttrnp or to ton«i 

i3m i ?3 1 ? n3tf warn ontwia 

*i»r mat* ano 

■JT K3tan IttK *?3 

131 'iin ottai D'3n3 mini matt ibd toi 

fin =606 

'a'Di 'idb 'bid n*' n&p 

natt 'na n« niapjn 

natt '33 n« 3'ttn [b ^ nattn 

natt 3ttn k^ '33 na pi 

natt mmn *wx 

natt pi minn «3'i 

piKn to D3«33 

una ^n«3 onmm 
nnn ksc kip d«i 

iaK^ ttnn 

natt vto Tnn 

n^bvn to ion 

mop i»p n'to K3 /row 

rnirpai in? 3pr'B 'nxxim 

nw d'wik ppa 

vnp ott to tonKi 

mrn ttKi3 vnbA mv ram onttrs 

?]to -wr matt a'ao 

•jt Kican WX to 

D^ ra3 ran n-ai matt ntoi toi 

nn = 607 

'a'Di itoprm) 'Boa 'D'D c]io i H©^ 

ppa 

tonin 

onttpa 

3'3D 
mn = 608 

'a'Di UV njpV IDB 71 

D3'niT^ ran nto 

nKii natt n«3i 

iittK ^to in 

risp map natt 

D'3in3n nto 110*1 

B"1J1 = 609 

'B'di nxp^ ns^ 'DO ^ 

na*ip*-.TOn «3 mn 

in mvvh toiK vb '3 

natt K3n oi'n »nn 

■onan [a nto n«? 'a 

ODttan Dipa wattn nnn wm toi 80 a 634 }n»tr - off] -6nn 2 Sam. 
1 Kings Numb. 
Josh. 
1 Chron. Numb. 2 Kings 
Numb. Gen. 
1 Kings I Chron. 
1 Kings 
1 Chron. 2 Chron. 

Esther 

Neh. I 


2 


bvnw »a3 mr fe wn n» ik» ; 
a*nn = 619 


18 


own nrn^ TnK3 i^npn mm ta nxi 


•aw to k"i r» Dth 


. 


20 


piKi 


Gen. 


II 


13 
inan on 


„ 


22 


pPDtt 


„ 


» 


14 
nam 
24 


na 


„ 


IV 


21 
vn* 
34 


p«d aitH ntio 


Exod. 


XVIII 


4 
w^k vwn on 


XXVI 


53 


r6mn pan p^nn nf?*6 


Numb. 


XXV 


14 
^KW* tt'N Dn 


•^D "J3T 1*131 *>3a ^31 


„ 


„ 


15 
HDOH fWKfl DPI 


n"Din = 628 


„ 


XXVI 


46 
TOK n3 on 


mn HTUTIK 16 nr pfinDtt iKipa n 


„ 


„ 


59 
d-ibp new on 


XVI 


11 


^KJ?Btt» 


Josh. 


XIV 


15 
&&b pwi 


XVII 


19 


pnat» 


1 Sam. 


XIV 


50 
^>ik» new 


XII 


24; 


1 Chron. XXII 9 ilB^tf 


„ 


XXV 


3 
*?33 ttWI 


xm 


2 


wr 


1 Chron. 


II 


29 
im3K ntra 


B»3in = 629 


Ruth 


I 


2 
■jte^K n«n nsh aj>i ias crviDtfl jons 

x i6 wanan = 'a na«n = 'o wn = '3 

« 17 | Ton = 'd >p*ipn = 'r nnn = 'i 

- is Uiann = 'n nastn = ? mn«n=n 

'an 'ox tik ''D 'pip '»in 'tfana idk in' 

hnan ,nax >htik *m ^pn? -nn wana >niBK »*oi3*] 

*rw = 63o 
'nao^Di ttt "Q DWa 'nni3 n>^ pte pto 620 III 24 

XIX 45 

XXV 4 

« 4 

11 

XXVII 8 

XXVII 4 

■ 20 

XIII 11 

» 13 

XV 14, 17 

XXXIV 28 

XXXIV 21 

24 

25 

XXXIV 23 

26 

XXII 24 XXV 13 

I 26 

I 19 
IV IB 

■ 1» 

IV 14 

III 1 

XXII M 

XXVI 14 

• *& 

V * 

XXVI 1 

XXIV 1 

X 1 

II It b 

b 

b 

b 

b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b nv? 
mnatf 

inn© 

'DTO 

n» 

#nn trfnn = 63i tvd n^" rfro 

'b>di un pn>r jnatp 

jnan pi^n 

KMtn n* a**^ 

n* p 13a 

'wio -a ptnn -j^o ain 

Kty p 3Tvrw 

™ pa* naan 

d^^on Yi?n *w jdk ^>k 

mm: p Stqtffi 

»i)3 nfl 

■aa muai *1# K 

Kip [3 VwAttB 

'3iopn naawi nptoi Exod. 
1 Sam. Numb. 
1 Sam. 
1 Chron. Gen. 
Josh. 
2 Sam. 
1 Chron. Gen. 
Dent. 
Jerem. 
Zeph. Ps. 

2 Chron. Zech. prp3B*oi Dth U0) pro nw 'ids i Gen. 


XXXVI 


39 
-I133P p pn 7j?3 nan 


1 Chron. 


I 


60 
r^nm 


1 Sam. 


XIV 


4 
w« ninaron pn 


„ 


„ 


50 
n3 owns ^«r new ocn 
XXV 


3 
^3J tt^KH on 


1 Chron. 


VII 


15 


'D'Dl 


DW^I D'Dn^ H0X np^ Y301 

Dt?1 Dth Dt^l ''3 ivm HDD ini 


Ruth 


I 


2 
■J^D^K tt^KH DVI N"D"in =621 xvm 4 

XIV 4 

4 XXVI 69 

XIV 60 

II 29 IV 17 

XIX 47 

VII 9 

XVII 8 X 21 

XXVI 19 

XIII 11 

III 19 LXXX 19 

XIV 10 VI 13 
X 20 
X 12 II 20 
XXVI 18 7I3B*D1 'J .T^n Dth 

pro in*n Dvi 
ruD nn«n atn 622 wi HKnp3 D*i •! np^ Dth 

nm m^ ittrx n^ n3 i33v DiBP'nwK d»i 

^ikv new D«n 

"iiK tw^sk ntc?K on 

rmn = 623 

pmBDi n Dt?3 

•pan 

uvhb 

nbitn d»3 

■lttK o^nan d»3 T31J1 = 624 rrmn = 625 r^i^ « 626 rmn = 627 •B'01 T DP/ 5 ! 

Kin Da n 1 ^ 
^>p p^r -pm^i 

p3T 

T^PB^3 

•DW '3 ^t^ 

mpa *p»3i ia^nn 
ponn bv tik3 "pr3i 

p«T2B^oi 'a IDtp? 1 ! 
pirn 
nam 
T3^»nn' 

pn»ao'Di m ^b *d niDt^ 

mar DTKn mpn 

nB^3 niB» |n^» mpn rfrv\ nrpwtffl - ne» 635 N"ain = 641 

Josli. VII 9 

Gen. XII 2 etc. 

Dent. XXVIII 23; Pa. VIII 4; CXUV 5 3"8in = 642 ppb pm 

'bv tobtefytz o£>ttofr btisv® bttop n^npipn "ip ^ 

rmn = 643 

700*01 •te im 'on in 'a **\b&tip 
'=" *uaa< 
•^ warn 

'a>oi a 7$totP!TO 

W >301 j Ezek. XI 1 

^0$ \&D 1 Chron. VI 4 

'on TjOtfj ; Neh. XII 3 ip? p mm* n« 

>#9i ^na ma »33 2 Sam. 
Ezek. II 21 
XXXIX 3 ronn = 644 ybin = 632 

rbp = 134 ; ^p = 133 1 ntH py i B^oi paa mow 

a*^nn = 633 

[j^rron pnaa mow] 

.jrri' a^f ,o»pyt» ,p*jvi> *rcf» «nmT idd fa 
n?'T aHW ,o*p*in> .piyinj ##frr sp^n 'np fai 

*rfaft = 634 

o'Daeo 'on fa \bn nn owwn mow fa 
•ana mm «np in 'on fa b^ate 2 Chron. 
Ezek. Zech. Exod. Judg. 2 Sam. 
Ezek. Deut. 
Josh. 

1 Kings 

2 Kings 
Isa. 1 Kings 

2 Kings Dent. 
Josh. 
2 Chron. Ill 17 

I 10 mnn = 645 IV 3 

11 

III 16 XIV 22 

» 29 

vn 20 XIV 19 
XXI 21 XXVm 24 
46 
61 
61 VII 24 

XI 14 

XV 29 

X 17 

XXIII 11 XV 29 
X 17 II 23 
XI 14 
XX 10 n'fan = 635 woi 6a a n^NOW I Nu 
in* rrfa o»nn owi 
own w no vto now |PKi Numb. 
Exod. 

mb. I 6 etc. 

VI 23 etc. 

I 10 etc 

„ 10 etc. 

„ 12 etc. Kin 6a twiw 

Kin 'fa TOiTJp 

»nn ^rbn fa h#>8j» rain = r,46 

tin nm 6a 'a 'j p6ltfOW 

nfan pD'D TJK | Gen. 

Vb* 1BK1 pm i " 

nwa o^ tw Exod. 

?wi - 647 ! , gam , 

'too'di 6a nm 'on 'a 'a D^KOWO 1 ! | 

M»0»» | 
'em «n *a vfan =636 o^iK»r Ta ipwi ! Gen. n"oin = 648 '0>Di "> to 'a bljfoifei 1 Sam. 
Exod. XXII 11 

XLVI 2 

III 4 

III 10 XXII 11 

XLVI 2 

III 10 D^syDO IYIOW n 

D.ni T 3K I D.713K 

ap^iapi? 

mtfa n#a 

^Kiatfi^natf 

mnpa 6131 

rfan = 637 

pnaa^oi poo h6 w poo 'J piwDO mow i 

aps! apr. 

bm? bwa# 

in * mpo ntfa 

^'OWffrl }*0i*6 WK DX , ewnanfr ?o pbw torn rrwei .^ea oba op naw rr^nw ia^o .rmo.rin pp^neo abn rw^i 

6>o^n »o^n >yo»n nrotnn 

n^in = 638 

[tptb^ mm mow p*] 

pniD»Di r wD r^° ' n P l"^ 3 n ^ ^pTos "t p in 

xxvi 33 D'aa ib vn xb nsn p irmbn 

XVII 3 wm iDn.p inofa 1 ?*! 

jnnf?in nioa p»o lOffiO rnnm rote nfan roi rtno 

[p». li ?j 'ok »3narp pr^ 

xxvn i p>o lltSO inD^ nua manpni 

[Cant. IV 3] '«» P» iTIlO ^3101 [Ttt^ 

xxvn 7 nnai nne^ jroa p 

iiino froi na^oi nfam nann n^no m^nni 

XXXVI 11 p^ D 

[Numb, xxxiv io] 02b on'iKnm pe^» jtiik naio nSm oipoa D"Din ^649 

prpao*Di n YlP'Pn 

mrp |n> Numb. 
?fa mai 
-[nana no fa«i 
^n fa dj 
rtn =650 

•nao'Di t^a tin »n Vpotpn 

on^o jnai 

nnrn ^er fai 

KEwa 

wnn 

rua*Di 'on J a I^TOWJl 
Dj?a-i* n^a fa nx nan ia^aa ™ Exod. 
axnx^ i 

mn = 652 ! 

pnaaoi -j DH^OWH 
INI 'ofr D'irmi 

'"= D*1O0n 'cnn'on Dm?nfatt?fa , n Exod. 

•^b *ri3 -,^0 o j Numb . XXVIII 11 

21 

XXXIX 14 XXVIII 12 
XIII 4 fc"fa/l = 639 

vn ^ now 
rin nwa 

D^aK.Tl 

D»iaxm 
o'nn = 640 

pma>m nina bn 'a DniOW 

mm- wb amar n« fin« wwi 

pun noa^ uniw n^Ki 80 b 636 nvdv - TOprfa 

aiDin = 663 


Deut. 


XXXIII 


18 
Eccl. 


XI 


9 
Prov. 


V 


18 


TDin = 664 


Ps. 


V. 


12 
„ 


XL 


17 
„ 


LXX 


6 
Job 


XXI 


12 
Ps. 


XXXV 


27 

'3 Tltip 

now iox fVorh 

inn^a una nor 

n^xo n£*Eft mi 

'3^di '>di m Tiptoll 

obix£ -p *om fa mowi 

Trpao bo la mowi iww 

am 

"11331 ejna 1XW 

mnwi w .WW = 665 

TlDtW in p "* «"> inp^PT! ta^nni xisro ta 

cvn «o "" ' T™ 1 * 

finptptj] x"03 tvdi imp to 

XXI 12 inowi 11331 pjna ixw win = 66( 


1 Sam. 


XI 9 
Jerem. 


XLI 13 
Neb. 


XII 43 

mowi wa> wx^ vrcn 

Dm ^3 mxi3 >mi 

xinn ova ran 667 Isa. 


XXV 9 


Pa. 


XC 14 


„ 


CXVIII 24 


Cant. 


I 4 


Ps. 


LXVI 6 


Jerem. 


XX 16 


Ps. 


LXXXVI 4 


2 Chron. 


XX 27 


Ezra 


VI 22 


Neh. 


XII 48 


Ps. 


CIV 16 


Prov. 


X 1 


» 


XV 20 


Eccl. 


X 19 


Prov. 


XV 30 


„ 


XXVII 9 
XXIX 3 prorwi *npa "t nnp'^l 

ib inp m wnto nan xinn ova ioxi 

i3>o> tea nnoiwi <i33i3i 

13 iinwwi nto 

rn»a» in .mown nSm imn l^on wan 

13 nnptpj or im Dent. 
Josh. 

1 Kings 

2 Chron. Dent. 
2 Chron. 1 Sam. 
1 Kings 
Jerem. 1 Sam. 

2 Sam. 

1 Kings 
Ps. 

Jerem. 
Ezek. 2 Sam. 

Isa. 

Dan. JTDin = 668 B"Din = 669 •npa '3 ITZ&fr 

mno» 

■pap w©3 

'O'Di ^ Drtpfr 

amanao mm onow '3 

nixo jn w 

o>na? xinn did man 670 wdx aa^» now p 

froa {3i ax now* can p 

oik ^D3i ax now can p nam 

om now pn 
aS now ow nxo 
a^» now mopi jo» 
now nosn anx wx XXVIII 63 

IX 24 

XIII 34 

XX 23 II 23 
XX 10 

pmao'Di *npa 'a TtQV\ 


Hos. 


VII 


3 


l^o mow onxna 


Ps. 


XLVI 


5 


-w mow V3te im 

3THn = 672 


1 Kings 


I 


45 


pmc mx irraon 
VIII 


66 


naion bo bv ob >aiai dtjo# 


2 Chron. 


VII 


10 


naion bv n ** , " t nam 


Ps. 


CXXVI 


3 


i:dj? rnwb mm ^13.1 Ps. 

Jadg. 

Nnmb. 

Isa. 

Lament. 

Prov. 

Deut. 

Prov. 1 Chron. 
Ps. Exod. 
Zech. II 24 

X 7 

LI 46 

. 46 II 24 

XIII 30 

II 28 

CXII 7 

XLIX 14 

VII 26 IV 4 

LIII 1 

XI 44 XXXV 14 

t& 

CXIII 9 

IX 13 

X 10 

LXVI 5 

II 17 

XXVII 11 

XXIV 6 

XXIX 6 XXIX 9 

XVI 9 
CV 38 IV 14 
X 7 III 12 
VIII 16 VIII 16 

V 18 mn = 653 

pmaow 'npa i TWpilp* 

w itrxs mm 

jntnm nx wi 

nm 1313 >mi 

per '3a vron 

T31I1 -65* 

prayoi 'on in *te '« '3 DrPDtPH 
•=n dtooti ineao o>xirn nnnsa 
■bo Disown xbi omtoa no »a 

rmn = 655 

rurowi naio xi^> 

TODtt ircx 

nxnown mra »ai 

'1D*D3 '3 
mn = 656 

pmo'Di trb^ 'on 'n H^O^fTI 

»33» wk nrovn naio «A '3 

nxttwm i*n3 non 'mi 

3«i» ir n«a nwswm 

xt» 16' ran nroro 

'footer nror 

ranow ^« nrow 

nifl = 657 

'o»Di '^a 'on '3 ny^ 

D^3i n33 p biK» p fruin^i 

i3npoe6 po«n »o 

mbna» rnpotn m-in = 658 RlO\p wbs pmo p*?o] 
h nb^5 


1WP\P3 

nrr©^ 

n©t^?n 

o$pnp£ h D3nnp^3 ■b 
b 
•b 
>b n^i 
ne%n, B"3nr = 659 •o'Di '3 ntsp 

nwp i^on tit D3i 
ni33 ton nS notr 
nni«a onito nor 

D"irt = 660 

'np3 *a no^, 
i3^»3 notn i«ii 

onOK 11333 vm 
«*Dnn = 661 

pmooi [nSnp] iBoa ^o '3 Tfityp? 

OX '3 D3 31ED pit O 'fUn 1 

»3K Tinatn 
ntnn =662 

^Di 'on 'xi '*?o '« '3 rrtDip?! 

mott^?i mnwVi Sawb ox »a 
'bo'Kenp ibopa now^np^n n« ««6i &v\ rRpo^i - Dtopn 637 Ps. 
Job Lament. 
Neh. CXLVIII 13 
XV 15 XIV 12; LXIII 

LV 10 

XIV 2 etc. 

CXLVIII 1 

II 1 

IX 13, III 60 
15, 27, 28 

TDITl = 684 Josh. 
Judg. 

2 Chron. 
Job XV 6 

XXVIII 12 

IX 8 

« 10 

IV 19 

XXX 12 

VIII 20 

XX 40 

XIII 20 

VI 13 

II 12 o>otn p« bv mn 

JO 13 6l3 i1W» 
[DlO^rrp] IT 1ttK3 '3 

}0 13 Krftnrn 

nwp 
mm 

pn^o^Di #*> npjo^n 

nonwn *u can 

nown rso whti 

no'own nt>o ipin 

no'oem rwo inx pin 

nown -jw wwi jdi 

no*orn vA nfa* *o 

wn >«ok 

nbnn 

nown ♦ ♦ ♦ . anfai mfaa viri 

iV3 no'ro nw '3 

Oi-wri fa ibp ipim 

685 

imo>Di 6oi 'J *pp# 

fOtt HK1K '3 

■pwn fa iff* t»o» vm 
-potr on 
rein =686 

*»pi D"^ onp *icb T03 T»^ onp 0"*D rbtty mvin fa 

131 fa fa 

fann fan ok 

tnofara 33ten 

nynasbv An *A 

'0*01 rD3 TWYJ *>1p fal 

win* jnpn 
itsnsn 

*|fapi 

o*o iix >o 

n3Di natn-n 

'ni3i nw» fai 

•3 nbptpi 

13 3.1K1 

nfauo 
D'Bf? onpi TOb fai *on fib#p nab 1 ? onpi D"£ fa jo>d n"oin Ps. 


VIII 


4 


Deut. 


XXVIII 


23 


Ps. 


CXLIV 


5 Exod. 


XXII 


8 


r 


n 


25 


Deut. 


XXIV 


13 


- 


XXIX 


4 


Josh. 


VII 


6 


Judg. 


VIII 


25 


1 Sam. 


XXI 


10 


2 Sam. 


XII 


20 


Prov. 


XXX 


4 


Ruth 


in 


3 


Isa, 


in 


6 etc. 


win - 


= 687 


Deut. 


X 


18 


Isa. 


IX 


4 


twin ■ 


= 688 Dent. 
Cant. Ps. 
Job XXIX 4 

IV 11 XL 16 
XVII 8 689 690 2 Sam. 


XIII 20 


Isa. 


LIV 1 


Lament. 


I 13 'o*di tin 3"03 p«fa rntyyp 

o3>fao o3>nofar lfa xb 
\mb mis ynofar rv-ii p.13001 'Dm '3 IQEP 

3px? bv 
on«p 

'fa 'in 'on '3 'j npo't^i 

noon ion arm 
nooir *33 om '3 

•te 'Krso nOOtf '33H3 rrm 673 Amos 

Job 

Prov. Isa. 

Eccl. 
Ezra Judg. 
Zech. 
Eccl. Ezek. 
1 Chron. 
Ps. 1 Chron. 

2 Sam. Pa. 

Deut. 

Isa. 

2 Chron. 

1 Kings 

2 Chron. 
Ps. 

2 Chron. 
1 Kings 
Ps. VI 13 
III 22 
II 14 IX 2 

VIII 15 

III 13 XVI 23 

VIII 19 

II 2 XXXVI 3 

XI 27 
XLVI 9 xni 

VI Tjnn = 674 .TTtfl = 675 mn = 676 nnn = 677 1.T30'D1 *npn '1 DTlO^n 
131 «fa 

b^ 'fa 

[i.T3o»oi f a nnp&n 

nsn rram 

nnoff.i na >3K won 

top o>T30 opn pin 

piT30»oi o nnpip^ 

rmoffto on>nfa p:i^ 

wsnn nixi win oi¥ 

faino >niDK pirn&f? 

# o»oi ^ M&EJ 

e]Ktn mo» fj^3 pp 

minn nioc7 

p«3 nioer or wx 

'0>D1 '3 ^tDDt^ 
103.1 100V '3 1 I' '3JD n*ynn = 678 'o^oi 303 xb im n 303 m {^^ m3 im m jo pan '? LXXXIX 30 

XI 21 

LI 6 

II 5 

VIII 35 

VI 26 

cvni 6 

CXLVIII 4 

VI 18 

VIH 27 

L 6 1 Kings 
Jerem. LI ! VIII 30 
; Ps. L 4; Dan. XII 7 o?0# 


»0>3 


oro^'ii 


W9 


D?0# 


^ 


o?o^n 


v 


o?o^ 


tvm 


o?o^n 


i»?W 


o?o£ 


bv$ 


o'O^n 


^PO 


O?0^ 


mn 


&Q$Q 


mn 


o?et^ 


iTia 


o>o»n 


iT^n 


o?0^' 


-* 


orofn 


-^ BTnn 679 CXLVIII Deut. 

1 Kings 

2 Chron. 

Neh. 

2 Chron. 1 Kings 
Zech. X 14 

VIII 27 

VI 18 

IX 6 

VI 18 K"03 *Dp [D^ptPH] 100 101 '3HK *?31 'nD fa 

own p m.T n« ifan 
onn = 680 
p,T30>oi *»ooi ^ DIO^H ^0?h D*55t^n 
-pn^>K niiT^ jn 

DM^K 3V> D30K.1 >3 
n3 150?> »0T 

m33 in 13:3 in rn in 

DK3X fai D^D^lI ^Jtp D*!Sl^n im 

im DTO^n W 1 ! D%^ mn im Gen. 
Isa. XVHI 45 
VIII 12 II 4 
XL 12 681 682 o>3P mpnn 

0f?0 13H* 

p.T3o*oi *>ip3 1 oyyp\ 

OMSK iTMT nWV DV3 

pn nin o^ori 638 nrw - oewe r6*n K*»n = 701 691 Numb. 
Ezek. 
Neh. Judg. 

Jerem. 

Ezek. 2 Sam. 

Ezek. 

Eccl. 2 Sam. 

Ezek. 

Eccl. XVI 13 

19 

XXVII 17 

XXI 17 

» 20 

III 7 XXXII 14 
CXXXIH 2 XIII 20 

XXXIV 16 

IX 35 II 2 

n . 16 

VI 8 

IV 9 prrao'Di 'npa n pEtt 
njrrvi 

mono r>K 
'i6*n 

P)D3 Judg. 
Gen. 3"tPn = 702 r»n = 703 '0>D1 *J1 'a 

mma jaw orrnmi 
twin by aitsn 

pnao^oi 'j n^ot^n 

inn mown yi»n noi 

tppaa maan n« 

amaSoa om YtWl = 704 n^nan pnx m b« ntoam 

jnan mcspm 

1300 onm rtpn =707 vin is 

XL 41 
XI 2 men 708 Gen. 


V 


2G 


Judg. 


III 


30 


1 Kings 


VI 


1 


2 Kings 


XIX 


36 


Ps. 


xc 


10 


Esther 


I 


4 rriwi = 705 

'O'DI 6o 'J rDiBtp 

in u f^or nx ton»* »m naxw 

lii 29 marnaiaA nnw nnott n«n 

xl si i^o miott rrbwyi 

idt own nan Sai 

l"»n =706 

'O^di 'J ;o in idt ttdi ^ Sai 'on rpbtP ♦m* te 

vin is ow mn wi 

xl 4i ion»» d.t^k manto mw 

xi 2 npatt6 p^n fn 

•te .m bai wdi ^o 'j n$b?& 

ow mn tw^i 

mrhv miow 

miot^ D3i nw»i> pbr\ }n 

nan ni Sai '0*01 6o i D*Oi£tf 

ntocnnon yx\ 

nwKt n3W owor pan optwn 

nwA m» niKO mn«i nw o>riOtfa w 

b^^bt tiipk mnoa mi 

o^iow ITTQia OKI 

vnate maa ntw? nx manna 

'on x B oa 6o nan nn ^>ai 

^ao r^x ♦ ♦ • ono wi 

Wn = 709 

'K fo na *6o 'np Soi 'on mi* *?a robtf covi nam Eccl. 
Ezra Levit. 
Ezek, Levit. 
Ezek. Levit. 
Hos. Jerem. 
Ps. hai n'b nm ti by\ njPD# T^a pmo p^e] 

in 4 ^ wo#n 

IV 23 "b fpow" 

xxm 6 6 ligptf VII 16 

IX 3 

4 XXVI 31 
XXXII 10 XXVI 31 
XXXII 10 XXVI 32 
II 14 X 25 
LXXIX 7 XXVI 35 

XXVI 34 

XXXVI 21 Isa. 


I 


7 


Ezek. 


xxm 


33 


* 


XXXV 


7 


Joel 


ii 


20 


Zeph. 


ii 


9 


Jndg. 


in 


29 


Hab. 


i 


16 


1 Chron. 


IV 


40 


Ezek. 


XXXIV 


14 


Isa. 


XXX 


23 a'jnn 692 •ow ^o 'i Deitto 

nnv oannn bx\ 

oowd natw 

ooiro a»> *3X1 

midw ^o # a ^nistprn 

oa>enpo 
ybv 3^in =693 pmo'm bn 'a ''piatPfTl 

nnx k^i oa^"Tpo nx »mowm 

o^an ♦ ♦ • ybv >mowm 

'o»di 'on 'ai 

pn«n nx >3« 'norm 

nmxm naoj *n»wm 694 mnn = 695 'nao'Di 'a. ^ipn 

pmoDi nnpa '* TVp&iJ 

nawn nown.^o* ^a 

n^nnaw nx yvnn mnn m 

iiToi* »Da m.T nan nw^of? 696 ntnn = 697 'o'di '.n npp^^i 

on: naonoa 

\sbon pi paw 

n^w ♦ * ♦ n« 'nnai 

D3»^W5 p^nnx vnottn n«i 

^nn pwoo 

'iTaow n f 09 

«>nn npa atno nx lan 

ionn^ nat' p bv 

aim fow nno nocon 

•njnK aita nrioa 

f 0^*1 {tn n»ni nm n*^"in = 698 

''di wba 'a p^ onpn pt^ 2 Chron. 


II 14 
XI 11 


pn jotrm onxwm o»onn nnpi 

p jon ^a«o nrnno ot^ ona jnn 

fDtr 1 ? fr. onp pp tei 

tritin = 699 

pmooi nnpa pn i f9^3 


Exod. 


XXIX 40 


prri 


Numb. 


xxvin 25 

XXXV 25 
Pa. 


LXXXIX 21 


>n*«o 


„ 


XCII 11 


^ip 


Esther 


n 12 


non jdto 


Hos. 


XII 2 


t^*n = 700 


Prov. 


XXVII 16 


wo» 


Eccl. 


IX 8 


^*n ^r Jerem. 
Ezek. 
Amos 
Neh. wqp - nrar LI 27 

XXVII 30 

III 9 

IX 9 

V 14 

n 16 pK3 03 INtt 

chips ybv ipwm 

TIWK3 nttOIK ^>x» worn 

p]io d' ^r nro# onpin run 

khiidoo 13S 'ai 

Y?p npotn 

*^»y nrotp n^xi 

T1W) =714 

prrowi Hpb o"'03 *flpa njPBtt fa 
•jrwK ^ip*> nrott '3 iok onAi 

'Iff ^lpS D13K poe^i 

•j^ iwan 

^pb IPOtt' *6l 

7^A prow *Ai 

mm ^ rom 

unn ^ipb .wo porn 

1132 IttK J?' IOK'1 
DM 1 ?** 1%D1 

dj k: rote nnn 

$»3K *6 IOK'1 |K0'1 

•^ noon mnw 

'Sp 4 ?! DilK '^ ON 

on' ^ ran 

'383 tjim war 

o'rn^a b*\pb par' *6 i»k 

^ip^» »ap rap *6i 

onsn o'W3 rurvn 

^J? lAfil in« plDO 113T3 DniK 130 An 

mo bipb 'nror kVi 

^1p? nip ^»33 '33 /TO'101 W '33 ^Ip? •nip *K31P0 Gen. 


Ill 


17 


» 


XVI 


2 


Exod. 


III 


16 


» 


IV 


8 


* 


» 


9 


» 


XV 


26 


* 


XVIII 


24 


Judg. 


II 


20 


1 Sam. 


II 


25 


» 


XXVIII 


22* 


* 


n 


23 


1 Kings 


XX 


25 


2 Kings 


X 


r> 


Jerem. 


XVIII 


19 


Hab. 


HI 


16 


Ps. 


Lvm 


6 


„ 


LXXXI 


12 


Cant. 


vm 


13 V 13 Gen. 


XXI 


17 


Ps. 


LXVI 


19 


„ 


Lxxvm 


69 Jerem. 
Pa. ITMWi = 71 5 

pmo'oi 'ooi 'j Dv6n wy$ 
inn *?ip nK dm^k pot? »3 

D'H^K POtt J3K 

i3wvi DM 1 ?** ror 

*>DT "irawn irae mat wn oiJIfl p«&l JlfOODl iinp3 1 J?D# 

xxxvi is m'3*o on*? nan 

XXII 25 1^« 1JW31 

XXXIV 18 IpjnC 

xxxiv 7 pott ni.Tl Kip >3P nr 

proow *np3 n fil?0# 
mjn p liwi* ^o '3 
n^niK 'po *po 

riper kA.i nn ^>k tp3 ibki 1 King! 


I 


11 


Jerem. 


IV 


19 


* 


XXII 


21 


Ruth 


II 


8 Gen. 
Job XVII 20 
XLII 5 rr>m = 718 f nxn ■ '0*oi '3 'spflJpOtJJ 

•pnrott Wott^i 

nnpi ynvsv jm vsvb enwi =719 Exod. XV 14 

Jerem. XLVI 12 

Lament. I 21 '.130*01 'D*B tn 'J VO^ 
O'OJ? 

TI33 THl ''333 THl Tl3 in Ps. 

Dan. 

Isa. 

Levit. 

2 Sam. 

Numb. 

Dan. 

Jerem. 

Ezek. 

2 Sam. 

Jerem. 

Deut. 

Isa. 

Esther Ps. 

Dan. 

Isa. 

Levit 

2 Sam. 

Numb. 

Job 

Jerem. 

Ps. 

Ezek. 

Exod. 

Zech. 

Jerem. 

Neh. 

Exod. 

Deut. 

Isa. 

Esther 

Jerem. 

Neh. 

Judg. 

Ps, Numb. 
2 Bam. 
2 Kings 
Isa. Gen. 
Isa. 
Jerem. CXXXII 6 

IX 19 

XLVni 7 

V 1 

XVII 5 

IX 8 

VIII 13 

LI 46 

XVI 66 

XVII 5 

VIII 6 

IV 33 

XI 3 

II 8 IV 23 

XXIII 6 
CXXXII 6 

IX 19 

XLVIII 7 

V 1 
XVII 5 

IX 8 

V 27 
LI 46 

CXII 7 

XVI 66 

XX 19 

VII 13 

VIII 6 

, xxm is 

IX 27 

XXIV 7 
IV 33 
XI S 

II 8 

XVIH 22 

XII 43 

XVIII 26 

CL 6 

XXII 26 XII 6 

XX 17 

XVIII 28 

XXXVI 13 

XXXVII 17 XLI 15 

XXXVII 9 

IV 16 

VI 7 

XXIII 16 

XXVI 6 

XXXV 18 h 

h 

b 

h 

*> 

h 

b ' 

b 

b 

b 

h 

b 

b 

b 

K"M2m = 711 

[njPBttf 'ff^>3] 131 b mi in hy\ 
vmb -]Qb iok'i 

IPW »31K 

rrawco nmwta 

nrAo mrp mm mrp 

iki33 nrw 

rib* *?ip 

vs3 no 

mir no 

T^ n .iriKi 

0333^T1>fDl 

kiw vb nm 
did nn»n K^l 

130P 13T bK) 

ir*3 \ti 
ro»Ki 'nstrpn 

10P '0 '3 

T3 oonni 

nnsn idd np^ 

omSk ^ip or 

Y?on 131 

o.Tn30 nprt 

Kinn cm insn 

l^K llOK'l 

pop bvbvi 'vrhbn 
rov vb* unr3i 639 

npw'Ki 
n^ot^Ki 

.1^10^3 

npp^i 

i"3 jo in 
]P0p 

VPQp 
tJW&P 

inyppi 

DFiPOtf 

WW) 
•"WW! 

n^pKr'Kl 

n&QP 

.1^10^3 

rvpapQ 
n^otpr^ 

VQp* 

PO^rii 3Tfl = 712 

'io^oi rr D"n nen nnn njnow 

n3i ki iror 

n^»K 3ip»i 

' ,abe "' npwai 

'om 

-wi non 

j^tpn =713 

[imo'oi bj? 3"'03 ^ njw» peb hi 

iok^> -j'^i' 'nror >3Ki 

e^m tns t^o npnm bv wwm 

^p ixyown ♦ ♦ . wh itdth 

.TO'O 113 1'p»13 

n3i ^r iporn *?* 

nsi ^r pov^ 

D'33in n>3^i 640 yptfi - tisp am Ezra 
Dan. Jerem. 
Esther Numb. IX 3 
X 9 Josh. 


VI 


27 
„ 


IX 


9 
Jerem. 


VI 


24 
Esther 


IX 


4 
Numb. 


XXX 


6, S, 


13, 16, 16 VI 27 

IX 9 

VI 24 

IX 4 XXX 6 

8 
13 
„ 15 

* 6 
VI 27 
IX 9 
IX 4 rDvr\ = 727 

|VUD»01 '3 tyQP^ 

mn lain nx *powi 
mis wn >:ki man ^»p nx wotwi 

novn =-728 

pmo*n p*op i ipptp 
mm nx mm vw 

•\VQV 13PDW '3 

ii»T idt war nx ttuar 

-[to maa otio ^ru »a 

pnmai am: ntne ^>ai 

B"5»n = 729 

''di ti omj ransn 'n '£3 1J?pt? 

wim nx mm wi 

-pap ixn nxa npvn pxe 

war nx iwar 

maa >3Tio ^nj >3 

^rri = 730 

pma^Di nnpa 't 1J?2?t2 

nnx max mn qki 

mnm war ova nr\s ran 

k^ nrsa ioxSi iTTtA mnsr x^na ^a 

war ova •-£ r-inn ^ 

war nnx onx id* ion dxi 

pun to war >mi 

WOV IWOr '3 

minon to ^in iPBth w 

X'^rn = 731 

# o>di 'npa '3 ipptf? Exod. 


XVI 


7 
omxm npn 


Dent. 


XXIX 


18 
nn nx wars mm 


Ps. 


CVI 


44 


ybvn = 732 


on^ 1X3 xmi 


Dent 
Josh. 
2 Sam. 


V 
VI 
XV 


20 
5 
10 
'nrnn *pno Sipn nx 
ton pp3 -jra3 mm 
o>toa oitox nto 


Dan. 


IX 


17 


ybvn = 733 
pmaoi 


-pap nto Sx 


Neh. 


III 


36 
nra u»n »3 T^rn = 734 Deut. 


V 


24 


Numb. 


XXIII 


18 


2 Kings 


XIX 


16 


Isa. 


XXXVII 


17 


Dan. 


IX 


18 .T^ttttl Deut. 


V 


24 


Numb. 


XXIII 


18 


2 Kings 


XIX 


16 


Dan. 


IX 


18 


Isa. 


XXXVII 


17 


Ezek. 


III 


10 


» 


XL 


4 


„ 


XL1V 


5 '0»D1 'Dp 71 Pptp 5 ! 

non 

nan 

bwii nan 

'a>oi 'tfap 'n pptft 

pari nnx mp 

ran phi mp 

"prx mm non 

•pm *n^« nan 

*w mm non 

'0>di ppE? 'jn 

row -pwai "pa^a np 

^x •wi 

>Sx ioxn 5"rn = 720 Exod. 


XXII 


22 


Deut. 


I 


16 


„ 


XI 


13 


1 Sam. 


XXIII 


10 


Jerem. 


XVII 


24 


$»2vr\ = 


= 721 


Exod. 


XXII 


22 


Deut. 


I 


16 


„ 


XI 


13 


1 Sam. 


XXIII 


10 


Jerem. 


XVII 


24 
rt 


Isa. 


XXVIII 


12 
L> 


* 


XXX 


9 


Jerem. 


. XIX 


15 


Dan. 


IX 


11 

n-arn = 


= 722 


Numb. 


XXX 


9 


Deut. 


XVII 


12 


1 Sam. 


XV 


22 


Isa. 


XXVIII 


12 


„ 


XXX 


9 


Jerem. 


XIX 


16 


„ 


XVII 


23 


„ 


xvni 


10 


„ 


XLII 


13 


„ 


XVI 


12 


Dan. 


IX 


11 Isa. 
Jerem. 
I»a. 
Dan. 2 Sam. 
Jerem. Prov. 
Eccl. XXVIII 12 

XIX 15 

XXX 9 

IX 11 XXII 45 

XI 10 

XIII 10 

VI 20 XXI 3 

XXXIII 15 

XXVIII 9 

I 8 XXXIII 16 pmao'Di vn n tfb# 
inprx rarx rar 
oarrx pa j?ar 
ustsmn ra# ox mm 
ptyv ^ob? 
•nsTi pporn par ox mm 

'd^di 'on 'n J?b^ 

mppx rarx rater 

Da'BBttr nx macxi 

warn par ax mm 

*pai> raw rat? 

^x pparn i?ar dx mm 

QTftW] T'aa "idi Sb^ fei 

nwian nxn 

D»3a D'rna tron 

dd^ij? nx wpn »a 

^ipa riar »n^ab moi 

[ya«»n = 723 ppS p>jn] rr&K rar ova 

fnan f?x par >nto 

aia nata 

nmson nx? 

np v 

wpn wn 

DD*ir nx lrpn 

win mrxn 

onx anax dxi 

orann onxi 

liar ^xir> ^ai 

^»a -'tod 1 

■aw ^?a n 51^?^ 

om^H nax nrx 

? mriOT 

no or »a 

nor »nto tidi 

[«*3»n = 721 ^> ptjn] 

pmia»ai ^0 i Vfop? 

^ffltt *|33 ^a 

oniax naw br *ar 

nn nrn opn 

rm nimnc 73^ nwA 

to *>n t PbWO 

xrara *nnx?3 

anrr roro wx oox 

mm ratf a wk maa 

pocto fix x?an x?i 

mm m mwtp xb jn 

a^naa • ♦ ♦ ddtvdw dx >a 

mowo urn dox 723 724 725 »«nn 


Jerem. 


xvn 


24 


por ox mm 


Zech. 


VI 


15 


imam 


Dan. 


nr 


6 


X31P3 


" 


" 


15 


rrom = 748 
X31P3 


Dcut. 


XVIII 


16 


•ptpO X»33 


« 


I 


17 


own = 749 
0*30 lion x^» 
pmooi m^na 


mips 3 POtMO 


Deut. 


IV 


32 
DWX1 O'O^ X3 7XW >3 


Neh. 


XIII 


27 


npin 


TJ HK 


nvr 1 ? pawn dsti Josh. 
Jerem. Gen. 
2 Sam. 
Ezek. 2 Sam. 
Prov. XXIV 7 

XXVIII 35 

I 20 II 11 
XXXV 8 

n 10 XXI 6 

XVII 9 

III 27 XXXIII XV 3 

I 3* 

XII 16 

XV 82 Gen. XVIII 10 

XXVII 6 

1 Kings X 1 

Pror. XV 31 

XX 12 

XXV 12 Jerem. 


Ill 


21 


w 


XXXI 


16 


Ps. 


XIX 


4 


Neh. 


VI 


6 Exod. 


XXIII 


13 


Isa. 


LX 


18 


r, 


LXV 


19 


Jerem. 


VI 


7 


* 


XXXIII 


10 


Ezek. 


XIX 


9 


- 


XXVI 


13 


Nah. 


II 


14 iTWl = 750 

wi f op im 'no a 'i W3#?) 

man ieo npn 

nirS p.ix to mm 

*(ten Dane po»3i 

N"3ttn =751 

1333^ 00*1 P0V31 

3131m Tipa poroi 
o^nxa a»3i ■awn = 752 r»n =753 rarn =75* rrarn = 755 tooto urn n #$3&D 
^ pmr 

0.13 tola 

•jmx nam 
povn potPi 

(AMI 1 &0tfl 

nxo *^» px poen 

nua jav >7 pocn 

oan nxp? 

ruip nnain 

pmaero to 7t JTffDto 

npo# nitpi 

npov npan 

**** romr *3v xatoi 

o»n nnaw npor jm 

ilXI ppl PQM2V JtX 
D3H IT310 Tip im 

pmooi *ntop n Ppipj 

PW3 O*0tt 7P Tip 
POW i*lfiT3 Tip 

DTtp row *TJ 

iO03i poerc oi:q m airo 

'JTDT piDD PjIDI TT3flX TJ1 fJIWl =756 pmaoTO *npa *» IWp? 

11DOT 03^X VnOX IPX TJ31 

•pnxa oon np por> x^ 

otonma *nS:i 

mo*o ma Tprra 

nrn oipoa rotn to? 

o»nna 13103 voti 

yw pen »nawm 

.133X^0 Tip Ezek. 1 Kings 

2 Chron. 
Micah Isa Jerem. 
Josh. Gen. 
2 Chron. 
1 Chron. Isa. 
Ezek. Judg. 

Jerem. 

Isa. Exod. 
Numh. Dent. 
2 Chron. Jerem. 
Ps. Josh. 
Isa. Exod. 
Deut. 1 Kings VI 3 

XXV 3 

XXXVI 4 XXII 28 

XVIII 27 

I 2 XLIX 2 

„ 2 

XXVIII 23 

23 

XXVI 13 

III 9 XXIII 8 
XXVIII 11 
XXVIII 2 VI 10 
III 27 IX 7 
XXIII 18 
XLII 23 xvm 1 

XXI 1 XXXII 1 
XX 9 IV «i 
LXXXV 9 VII 9 
XLIII 9 IV 9 
II 25 
IV 6 641 

rbvn = 736 

■mm '3 rn,T T?$riyi w& 

pop '3*7 moxi 

■^ nn 

rton = 737 

[1,13001 pa*BDi '3 D*J£) UV$IS W2JV 

ditto awn aw ox 

oto d»op ipor nam 

nxtoi fix *a»rpn 

rrton = 738 

'dto 'xnpa 1 WQV) 

app> na irottn •ncap.i 

piooa 'a 

fyp tpori i3txn 

iDDa 'a 

whbm 03*311 iawi 

iron .13.1 W2 ^xi»» *3a ^x pttniT inxn 

B*ton = 739 

^oi ^0 'xi 'on 'a '3 W9Q# 

*3P0tt? HflPI 

>nx *3Por 0"»n = 740 X"0»n = 741 'o*di ptop a P0#? 

wmai V3*pa nxr fo 

Tinm pov pQvn pfrotwn npa ifii 'j POtf^Tl 

OM^»X 03^»X 

TID3 iop >o »a 
nxr pw oaa nj 

3 - D»n = 742 

'*oi ]*&**& *>y& opoa 'a VOW*) 
pi» f.ia im> por*i 

1*?0 '3P33.1 P0ttr>1 ro»n = 743 rorn = 744 rrawi = 745 VD#n = 746 ro»n =747 vn 12 
VIII 20 prDDD! *»B1 '3 POtpPI 

nox pwn 
v^dw\ povni 

•a nwfo 

03 .1X1X *flO IP 

mn» ton iaT no nporx 
pn^ow *>iei 'a Wptpil 

T3P33i1 1P0W1 

nox iioxn tportni 

nso^oi m JWp#? 

nvixn 

nn*?nx 

omottn 

oniapi 

tnhtn *p& nx 

prraonDi npa 1 pWpipf) 

fiporn app mm 

mm irx o^pa 81a 642 -flat? - osttpKl HMWl = 767 

jimooi tin im 'bo in 'a "WPV? 


Numb. 


XXV 14 


3K n'3 KTO 


1 Chron. 


XXVII 16 


*^o m™ i&2v bin 2 Chron. 2 Kings 
2 Chron. Job 
Ps. 768 XXIX 
XXVI 
XXXVI 
XI 
XVII 
XXXI XII 
XXIV IV 
XXVI X 
CXIX 20 
12 

8 

8 
15; XXXV 9 pn»MWi 'npa 'n in^OttJ 

»»bron m'por bKi 

K33no n»n r»K d:i 

■jbon rva Tin 

n"ri nam 

vroor onbn nnoxn 

ia-1 r^BW bai 

•on mw b3i B"Dtt>n =769 rem = 770 trmn = 771 'o>di *a nyptp 

n?or [a nann 
nror (a nar 

'O'di 'a f BE? 

in:a for *3?k npni 

iam nixp nbK p XXIX 18 •O'Dl ?TOoa WW '3 rnp$ 

vrn mor ^mpei 

-pmp *rB3 mow 
rnwn = 772 

tnn '3 jo n3 *pn rrypw mibnm tod fa 

yrnr >rD3 mow 
'K JO 13 tot 'np bai 
obwb dkt mow awn = 773 


Gen. 
Numb. 


XLI 35 
IX 23 
Amos 


H 4 
Ps. 


CXIX 158 


rjawi = 774 Gen. 


XLI 


35 


Nnmb. 


IX 


23 


Jereni. 


XVI 


11 


Amos 


II 


4 


Ps. 


LXXVIII 


56 
CXIX 


158 Job XXXVII 4 

Neh. VI 7 

2 Chron. XXX 27 Deut. IV 10 

XXX 12 
13 
Jerem. XXIII 22 

Ps. XXVI 7 

1 Chron. XV 28 II 14 
VIII 13 Deut. 
Isa. b rufth 

'O'Di VK$$ '3i 

moro 

vpm 

-[mOK WK 'O'DI 1 VUSp 

nan onpa b3K 

nor m.T more nK 

now Kb »mw run i3?p tiki 

ddko bv 

n« non loan 

notsipnKi dhj3 win 
nwn = 775 

■Mi 'wt '3 ^j50-^-nK nrnosh Gen. 
Exod. 

1 Kings 

2 Chron. 
Isa. 

Isa. 
Hos. Isa. 
Hos. Ps. 
Job aann 

03pP» *bl 
morn D'K'33 031 

o^nan lopn P5$H mi nrn - 757 IV 10 
XLVIH 3 'O'DI 
XV 1G 
XVI 42 
XV 28 XXIX 13 

XXIII 1 

X 1 

IX 1 

XXIII 5 pmo'Di 'K3r*ba 'on i D20##l 
3iri3 ynb* m.T >3&b mop wk ov 

10xb Kin D'0r3 Kb 

noxb Kin cb wo Kbi 

H1D3 nor OKI 

rrnn bipa porb 

D'POrO 
mm =758 

JinaODI "1BD31 '3 ^ITglpn 

■jbip nx worn 

0*333 narvn 

B«JtWl =759 

'O'DI 'bo 'K1 'Dn 'K '3 DJ^^KI 

nan nK 

'on itnnp WIP »D01 

D"^n =760 

'on -Ki 'bo 'a '3 UW&fr DW?#0 

TH tOK'1 

pn anon 

IV 'en icina ninina ♦ . ♦ ^KIW bai 761 XXIII 5 
VII 12 XXIII 5 
VII 12 XVIII 45 
XLII 5 'o>di 'o VQV 

app> row nK ph rora >nn 

K1W row KtWI Kb 

nobr row n« nror 

nobr row nK npor 

nnxob row 1WK3 

»0r? '31 

IV 20W3 

ompb ror3 762 763 '3 VW2 

it pora ib»n> 

omrb Eccl. XIX 


37 
-3!kd ina-r on*ion 
XX 


22 
Kin ma Iran OfPlOWl 


Numb. 
Nah. 


XIV 
III 


15 
19 


lWn = 


776 

'nao^Di 'na ^o ': "llDtp 


Hab. 


III 


2 


V 


It 
itnpb rarn m> nK nor 
VI 


17 
ji-iorn -nor 


2 Sam. 


XIII 


3 


XVI 


1 


rjawi - 


a»3Kn r*rn nx 

777 

'bo 1 7in# mot^ 


32 


V 


12 
narn nv nK 


Gen. 


XXXV 


23 


VI 


17 
■»* wti piorn mor 


» 


XLII 


36 


XVI 


1 
3>3Kn rm nK 


Gen. 


XLVIH 


6 


XII 


13 
H1D0 vrmco nKi 


2 Chron. 


XXXIV 


6 prufioi paWT nnpa '3 ftt* VOW? 
b u?or> jtk rorb 
"pnror jtk porb D>Wn 110K1 

nna-pK 

*]Por ^npor 

= 765 

'0>di r:K oir f! 'n3 '3 H3?p?? 

npor }3 313V ion xn fi30Kbi 

io«n m tik nror j3 aw pri 766 ',T30^D1 "7 flPP?h 
ilKb '33 

onbar 'nK 

]W0n J31K13 

on'naina mn orpstj? - -ibtf 643 1 Snm. 


XVII 


22 


Ps. 


CXXI 


4 


„ 


CXXVII 


1 


t. 


CXLV 


'20 


Prov. 


X 


17 


Eccl. 


VIII 


6 


Prov. 


XXII 


5 


Neli. 


IX 


32 


1 Chron. 


VII 


32 


2 Chron 


XXXIV 


22 Josh. 
Mai. IX 24 
V 12 II 4 

IV 16 

XXIII 11 

II 16 

» 16 1 King* XX 43 

2 Kings VI 19 

XIV 14 rrwn = 788 

WO\ % * Tff\t) 

-i»iw t fa ♦ ♦ • ofan nx tit won 

fanw low jw» xVi oia* 16 nan 

ioiw npr xiw 

vanx fa nx mm now 

D»r6 mix 

•tko tow 

vpv "pia D'no dux 

Tonrn nnan now 

omn nxi 

«^» OH33n 
B"D»n =789 

p.T30'D1 '3 *VIWP 
IDX^ Y? "HOW TSTID^ '3 

imn^ vfaa^ mow iw 

jrwn =. 790 

•o*oi *n D£H£1Jfr| 

Dpn JTX1 
OmXI X^> >3 

mm nx rnnx^ 

D3Pn*l3 

imam 

ftWWJl = 791 

pmaenDi *npa 6o 'a rplHBEJ 
fanw *|fa 

DfllK ^i 

ronow an nianrnn >aa nxi 778 3"5t1Wl =792 

mpa ieb *i»am ■np "Dr (iwS a-oa ropJ tw^ *ip fas #p# 

pmao'oi 
xix 23 p«n fa «r worn 

v 31 vnaia men nxao 

xix 6 mono xtp fnna mm 

nrrnTTtt^.Tm 

xxxn 32 rwn "6 mm 

rapD 'wb a-oa "Dt nwS w rwo ^ fan 

Dent XXIV 15 W»i1 "I'fa X13n K^l 

Gen. XV 17 nX3 WBW.l VW 

[aw = *72 m^ 'nwpn]' Gen. 
Judg. 
Ps. 

Gen. 

«twn = T93 


nm\ 'a t?9#»!n 


S Sam. 


II 


24 


nxa worm isax nrm ^waxi 3xv ww 


2 Kings 


HI 


22 


TJnWl = T»* 


o*on fa nmt wowm 
»o>di 'a D?3# 


Gen. 


XLIX 


12 
3^no our pto 


Amos 


IV 


6 


n*3HWl =795 


ow p>p3 03^> >nna 
'a DiT|# 


Numb. 


XI 


33 
omaw p imp iwan 


Ps. 


LVII 


6 


rwn = 796 


Om3W DTK '13 
7I3D>D1 W>fa 1 DiT3# 


Numb. 


XI 


33 
lamp *nwn 


Micah 


III 


6 
o*3wan 


P». 


LVII 


6 
omaw oix ?aa 


« 


CXXIV 


6 
■Dana x^>w mm -pa 

'mow 'on 'a Tb# 


Dent. 


XI 


22 


piown now dx *a 
XXVII 


1 


.TWO wi 

BWJ1 = 779 

*fa *« ': 7ia#a 


2 Sam. 


XI 


16 


•wi fa 3kv mowa »m 


Pb 


LXXXIX 


29 


non 'fy mowx o^ 


Job 


XIII 


27 


vnmx fa -norm 


2 Sam. 


XVI 


21 


D"WJ1 =780 

•pan *wa^D bx ma 


2 Chron. 


xxxiv 


31 


rrop ^ -^on foxm 


1 Kings 


XI 


38 


porn dx mm 


1 Chron. 


XXII 
XXIX 


12 
19 


mm i 1 ? jn* ^x 
d^w ab jn ♦» no^i 


2 Chron. 


V 


11 


mpSrro^ mow 4 ? px 


Neh. 


X 


30 


onnnx omnx ^ o»pnno 


Eccl. 


III 


6 


•p^T*? nxn moi^ nr Josh. 
1 Chron. 1 Chron. 

2 Chron. 
Neh. Ps. 

Neh. 2 Kings XXIV 8 

XXVIII 13 

XXIII 6 

XXIX 19 XXII 12 

XXXIV 31 

X 30 1 Chron. 


XXII 


13 


2 Chron. 


VII 


17 


Job 


XIII 


27 
XXII 


15 LIX 1 
XII 45 XXIV 8 
XIII 1 

'O'DI 
XXIV 8 
XIII 1 VI 17 

VIII 1 

XI 22 

XII 1 

XVII 37 rumen raa nown 

aarb x^i wxn^» mm ■prui 

ixo onprm 

»33 nvbvhi 

pn nto5^) iDipb*! 0?^°^ 

n*D£>n = 782 

pram 6o 'a 710^71 
mm *f? fm *]x 

awn nam ^an TOjni 

omnx ^ D'pnno 

[D^n = 780 ^ pp] «^f^ ^ 
rorn = 783 

pnaooi nnpa 6o n "TlO^pri 

rn^vn rx 

^n ox nnm 

*roa owm 

mxn 

TD»T1 = 78* 

pnaooi nnp3 *3 T$y?\ 

worA man nx nowi 

mowo tuwi men 785 # *D3 a npipfl 

liViXti paaa Town 

Tarn fe nx 

norn =786 

^ptpp *nn p 13 p'TO^P mm nawo fa 

txo *io«^ mmtn M33 norn 

'aax twx narn fa nx 

pTpS^fl x*oa Tip^p 'xnp fai 

?"orn = 787 

pio^m p-ia#n mow 

*aax nwx niton fa 

>aax nwx nxrn mvon fa nx 

iwx D'oowom o'pnn nf?x 

•^.tei n'pnn nxi 81 b 644 ^ - K# Tnr\ Jerem. 
Esther 
2 Chron. 2 Kings 1 Kings 


XV 


9 


» 


XV 


1 


2 Kings 


VIII 


16 


» 


IX 


29 


2 Chron. 


XXXIV 


8 


* 


XVII 


7 


Ezra 


I 


1 


2 Chron. 


XXXVI 


22 Gen. 
Eecl. 1 Kings irnn = 808 

•o*m ipa i OTD^> n3#3 

lii 31 n , »'»^ *?»1K Ktn 

ii i6 mo« np^ni 

in 2 ^m 

XVI 12 KDK *6lT1 

cnn = 809 

xvh 6 wm^> rrxwnn raw 

XXV l *^tn .vpnafc n'JJmi WWa Wl 

mn =810 

pn^oi 'dd in ima « ** n)?^ 

033 [3 0X72*1' *\bt& iTIW i13Btt 

3kh« p oiv 1 ? wan 

wwton liltD^ 

sewn V*W^ 

ttnia^ 
warn 

n i i¥3i333 niabo 1 ? ovw rwai 

'dd *]» mi 
xvii 8 jkt *6 mxa fi3tt31 

arm = 811 
vyp =177 DnDD D niK p> D^IBD ^ d*W "1BDB 

mnn = 812 
a-3 = 22 k nw pv K 3TO pnSa T3i K3#lIP KJ# ja*o 

:rnn = 813 

pnaooi nnpa pa»ooi '3 ifrbp &yp 

tmnn 

13 '3 

^on d?A pn 

tvui = 8U 

pnaaoi nnpa '3 D^lfh 
onpia^i nrwb ivn 
nw ni3i owi 
va/m =815 

prrawi «npa ^odi i OTftyjtfl ^ 

ann nnb itw omw&i w nan 

•DDimi onwan w 

iawn 

inun 

r*onn = 816 

prua'Di '3 D^JJMJO Ffcb ^V 
ix io mxio o*aMo»33Knnm^wnK^Krn.Tjnn 
„ n ov D'paia ppa ».ti 

Till 9 p1K3 pK XI 17 
w 17 
I 6 I 14 
VI 3 Deut. 


XIX 17 


Jttfa. 


II 4 


« 


« 23 


1 Kings 


XXI 13 ?'">nn = 817 rWfl =797 2 8am. 

Mai. 

Prov. Deut. 
2 Sam. Erod. XXXI 18 - fJTI 

xxxii is jen 

xxxiv 29 nm tvti3 m 

rrrm = 818 ^ . 

p-rawi -npa tria i "")#£ '#3 ityp r?tf Itf}? >j#b 
josh. m 12 aw ito w D3^» ♦ ♦ 4 nnin 

ipa iw w ^ nap 1 Kings 
Ezek. VII 25 
XLVII 13 protn n« An3nn i»k ^133 .13 XII 31 

XVI 22 

XIII 22 

II 16 

VI 16 xxn 13 

XXIV 3 XXII 16 
XIII 16 p nwn 16 
*\b D'pn 161 

D1^3K 

rf?p tov *3 
nun tw£? rraem = 798 'db id im 'dd m in '3 n^jt?^ 

■" •» nxacn n^K «3i 

pin«n r»«n mon 

BT»n = 799 
'D'DI '1DD ID im 'DD 'Kl in '3 0*$P?1 

nw»n nwA ntn wx 1 ? ww »n3 hk 
iko nVnj row fo&K room 

n"n = 800 

'a^Di 'n K3*to Ps. 


CVI 10 


wiw to own 


- 


CXX 6 


oi^tt tnw dv n?fii nb m3» nsn 


Prov. 


XIII 24 


133 K310 103» "pin 


w 


XV 10 


mo» nnain ww 


» 


XXVI 24 


K31V *Di» mo»3 


n 


XXVII 6 


jow *np*w nviwai 


» 


XXIX 24 


irD3 w 333 op p^in 


Job 


XXXIV 17 


tt3TP ODWO R3W P)Kn 
«"Jnn = 801 

^oi n HJtel 


Josh. 


XX 5 


WliT 


Isa. 


LXI 8 


nbiP3 bt3 K30 


Prov. 


XI 15 


noi3 o»ppm lotn 
XXVIII 16 


D>0» *p>P WC3 K3tt 

'131 'nnix bi 

3 W J1D =802 

'3 Spjpfc 


Prov. 


XXV 21 


1K3V 31T1 OK 


Exod. 


XXIII 5 


nan ronn >3 

J"Jin = 803 

wn v^a 'H to '3 KJ^? 


2 Kings 


XXV 29 


-rsten ^f?3 H33 n« K3ttTl 


Eccl. 


Vllt 1 


icr> V3D mi 


Lament. 


IV 1 


aiori onan voir* 

Tflfl = 804 

pnsaoi (1 ?ai '»3r>b 'nnai 'a 0*}1# 


Prov. 


XXIV 21 


aij?nn ^ d*3W ojr 


Esther 


I 7 


D'3W 0^30 0^1 
n*nn = 805 

H 3*na ki K 3>nD '* *3 H3?h 


2 Kings 


XXV . 29 


d'sSot wSa H33 flH 


Jerem. 


Ut S3 


HH ^~ ''Bin 

vnn =806 


Jerem. 


I 1 — 


iy loo vn fa 


» 


XLV 3 


^ K3 »ik man 


'a*oi HJ$3 "ipi H3V3 


'nai3-a3 pn»y p ivranaanjU^S npnx 


Jerem. 


XXVIII 1 


ntj? p n»33n ^»k ion 


* 


XXXII 1 


*?33 i^ai '3m 

t*nn = 807 


Numb, 


XXXIII 38 


p.1K bw 


1 Chron. 


XXVI 31 


Til niste^ rtsnn tjw# - "«£ 645 Gen. 


XXXI 


37 


Job 


IX 


33 


1 Sam. 


XX 


42 


N^nn 


= 83 


Isa. 


LI 


19 


Prov. 


XXX 


7 Isa. 
Job 
Isa. Exod. 
S Sam. Isa. 

P8. Levit. 
Deut. XVII 7 

VIII 15 

XXXI 1 V 9 
XXII 42 VI 10 
XXXIX 14 XIX 19 
XXII 11 b»nr\ = 830 

pmacoi 'npn # a W2& 
ia»ar pn mwi 
raio wau w xb 
law iar3ra ira 
ouinsa nn exuas in nina nn btid = 819 1 Kings 


Ill 


16 
Ezek. 


XXIII 


2 
Zecli. 


V 


9 


mnxr er 
3"^nn = 833 t)D '*n '3 D?Elt£J 

ran enr 

'r6*r cnr 

a^nn = 832 

mat era enr naian m 
era cnr cm p Exod. 

Numb. 

Josh. 

Ezek. 

1 Kings 

Ezek. Numb. Levit. 
Bed. 
J#b Job 


XXXIII 


14 


-r^riri = 


834 


Ruth 


I 


19 
IV 


11 


rr^nn = 


835 


Deut. 


XXVIII 


37 


1 Kings 


IX 


7 


2 Chron. 

P8. 


VII 
XLV 


20 
6 


y*?r\n = 


836 


1st. 


V 


28 


Ps. 


exx 


4 


t'^nn = 


837 


1 8am. 


XXIII 


. 


Judjf. 


II 


14 pnaooi nnp3 'a D?Ertp31 ! 
& bvnn oho? dww | 

p1D03 '3 

naw *6 enrsi Deut. 
P». 'D'DI '3 DTPB?^ 

toku iv nrvrw nasfjm 
^sntn nu n« o.Tnr ion nr« 'D'di ■tei 'a nj^bl 
too^ nveb n»m 

ft-n o'nrnai 

pnaooi ciAoi 'a DXJtttj? 

caiar "pen 

caiar rim nr« 

or caiar "raa 'vn 

'3 DW 
manan n« 
omK ior'i | 

n"Wi = 838 ! 

pn'ao'oi pmar'*?3 'a ^1? n"PtP 

inw ^ dthh nw 

wu bv {W Ps. 

Ee«l. 

Esther 1 Kings 

2 Chto*. E«tk«r 

N.k. Gtn. 
Nu«b. B'^n = 839 o*nn = 840 ««onn =841 'np3 '3 Wtp? G«. 
npr n3i3 

PWB ['NT 1 Chron. 

•tttji '3 j?#n 

prn raw ran rami Eed. 
na^3Ki 'aoo wn ; pnaooi '3 tjlpjplp 

T^p n^p' i& raopr c*63 nasi 

rum XXVIII 21 

VII 3 

III 12 

XL VII 13 

VII 26 

XXXII 1 XXVIII 9 
20 XXV 62 

VI 3 

XXXVI 26 XXXII 7 

LXXVII 6 

H 

X 27 LI 39 

» 67 

CXXXII 4 

V 11 

VI 1 X 22 
IX 21 II 14 
HI SO VI It 
II 16 VII 16 

VII # 

XXVI 17 IV 9 
12 XXV 19 
XXVII 1* D'Tin = 820 trsnn = 82 l ''38*1 'i 'ipy lyfi? 

pvw 

O031p 

nnpi 'eoi 'a CPNpy ^ph 

rur 

snn nn 

nooi 

to 'a V}# 

'03 ♦ ♦ ♦ D'a#3 

'0' rmr 
ipn 161 raw nooo y'Dnn = 822 

pn'ao'oi Knttfn 'a nu# 

in mar iau 

o'o^ir mar 

frtr pc mar 

nanxpn onntn niit^ 1 ) w 

j'onn = 823 

pH'an'Di tDI^Tl vte 'n r\}p 

nb^ nar iar'i 

rium 

'a^ nar ;nx dk 

isrn nar npmo 

•^on nar nna 

T^nn =824 

'aaoi nnp3 a D^n 1 ) D^p) D^«n^ 
car r^ r\m •TDiin = 825 ta»oi n n^V pool ^5?^ 

w o>ran nu ^k nsr km ip33i 

'ar mo wn »^¥ [3 pam i-ann = 826 rnrm = 82? wti '3 d^w &.yp 

car ennn 
ire o'attn [inaooi nnps p3'ooi 'a D^ip &}p 

. iran ^»30 car car 

na ^k no car car 

car car cddk^i n'ann = 828 B"Dm = 829 pnaooi '3 D?J#n 

earn duio 

TiKn iBprr dki pnaooi p3'Oon '3 *lfrj? D^t^H 

nurnb nrr earn 

rnnn nrp car^> irr earn 646 cr&v - rmmt Tonn 

yiDT) = 853 


prrttwi 'no a J £#y) 
3"»nn = 842 

»*di ">w>bi 'on n rvnptp 


ISA. 


X 


20 
.w ^ pnwi 


Gen. 


XX VII 


11 


ip» wk mx wv jn 


Numb. 


XXI 


15 
3R10 VdA 


r. 


„ 


23 


mw vnx wr **pa w vn d 
■nnn = 854 
Levit. 


XVI 


18 


iwn oiDi nen did np^i 


'D»D1 '3 J3?$!1 


„ 


„ 


21 


»nn *wn ran fe 


Isa. 


L 


10 


vnbm ;wi ffirp ow rrB3» 
J"Onn = 843 


Job 


XXIV 


23 
jjftn n6D3^ lb }fl» 
"i^J?to 3 W D3 Tytf^l 100 'XI ni33ip 110 ^3 
mnn = 855 


> n-D3 ^ TBti \wb bi 


Numb. 


XXVIII 
XXIX 


30 
11 


DH33 

onoa 
'nia pn vixn 


2 Kings 


VII 


17 
item 
n-ann = 844 


Eitk. 


XXI 


27 
dW ODp.1 iTH 


Numb. 


XXVIII 


30 


naipn w ^ itih dw W# 


ProT. 


XIV 


19 
owi imp 


Cant. 


VII 


6 
pwi bii03 tiki* 
rronn = 845 


2 Chron. 


XXIII 


19; 


XXVI 9, 9 


0>B> '1311 
'3D»D1 '^J?3 1 HKlSn I^J?^ 


Neh. 


IX 


4 
v nbvn bv op»i joi 


1 Numb. 


XXVIII 


22 


noo 


r, 


XIII 


31 
131 'BD1 'DID 


p 


XXIX 


38 


nDDi 
nnn = 856 


tt*m 'j nj?$h nj?^ 


1 " ■ 


' XXIX 


22 

28 


^»Dm 


1 Chron. 


XXVI 


13 
niHia ib>B'i 


31 


wi 


2 Chron. 


VIII 


14 
Til BDttD3 10*1 


34 


ti HiDB wan 


■ 


XXXV 


15 


rann = 857 


curoni 
vonn =846 
pmow ^ i D^l? ^J?to DW •JV^I 


'no im ^p '3 ': rnj?#n 


Numb, 


XXVIII 


16 


vinn 


Dent. 


XXV 


7 
TflD3' fifl^PI 


r 


n 


30 


onaam 


» 


XXII 


15 
mwn '3* np^n 


i „ 


XXIX 


6 


nxnini 


Iftft. 


XXII 


7 
ontnoni 


11 


C1D31 


n 


XXVIII 


6 
rnj?# nonte >3»rD im 


! 


„ 


16 


jn bv j Win -j 
mnn = 858 
! 


• 


19 
25 


wan 


. 


wi *JK£D to mi to to in '3 'HlJteP 
r0Wl = 847 


Ezek. 


XXXII 


10 


ptt 


•na -)^^ QiT?3i01- 


- 
isa proa™ 'j rm^n] inn Dnm^fen 


Hab. 


III 


14 


*]BD 


,f * WD.lb TWO' 


Numb. 


XXIX 


16 


ifrtr pt&Ki 
o-jnn = 85 1 
» 


p 


19 


>3r 


''Dl '3 1$V 


« 


y. 


25 


W31 


It*. 


XXVIII 


2 
30p Itftt 113 D1» 


n 


XXVIII 


15 


™ wn n«ipn^ nn» onp T>yto!i m 


Job 


XVIII 


20 


D*nn = 860 


ipw inik cioipi 


J 


n-onn = 848 

Wl ^0 '3 D^Tjip 1 ! 


Numb. 


TI 


18 
inn nb:n 


ISA. 


XIII 


21 


Or lipT 


. 


VI 


6 
m: mi w bi 


i 2 Chron. 


XI 


15 


mos 1 ? 


Jmdf. 


XVI 


22 


pwnwi ^f-pi 


| 


^•ann = 849 


2 Sam. 


XIV 


26 
ipki n* inkiai 


| 


roa ''in ^ 'on ^a DTJW3 


*iptfl nni 


! Deut 


XXXII 


2 


Ktoi »^r 


Dm. 


HI 


27 
pwanDi 


1 

| Isa. 


XIII 


21 


or npi» 
VII 


9 


ironn = 8ii 


pn*jO'oi 'j TT#p 


: 2 Chron. 


XI 
ni03^ 

ynn = 850 

ij*di '3 onj? n^j?to 


Ltrit. 


XIV 


9 
warn ova nvn 


Levit. 


IV 


28 


no'on onr 


* 


- 


• 
pioea 'a 


" 


V 


« 


nKorf> onp * ♦ ♦ nsp: 


" 


xrv 


• 


utinn = ti2 


hk mean 0331 
«"inn = 851 

pn'iD'oi 'i iTVffp 
'»*» p# •yd '3 iTTJJipS 


Gen. 


XXXIII 


14 


'mkS n^nann 


Nah. 


I 


f 
lam mwai horn 


„ 


. 


16 


inn* ^tri 


Job 


IX 


17 


Jitm/i = M3 


'3Dir* (TW3 itw 
3"D3 'on D^iyto wb bz 


Joah. 


XII 


7 


'3^0 .I^Kl 

3"inn = 852 

MiD'Dl '3 D^bj^^l 


1 Chron. 


XI 


13 


'Bi 


,w » np^n >nni 


Judg. 


I 


35 


HOKil f?KTl 


t Chron. 


XXVII 


5 
onSj aim 


1 Kings 


IV 


9 


rp»3 mnn T[\Bph - TCttttW Ps. VII 12 

IX 5 

Prov. XXIX 14 

2 Chron. XXVI 21 OVI^N 


HDDb 


T* 


Isa. 


V 7 


Dnm 


Prov. 


VIII 30 wrm = 876 Judg. h is 'bbt *» miT iTm D>G3fiv or6 rrtrT Dpn oi win = 877 prna'Bi 6a a Bp1t£f7 
sett nr6 m,T B*pn *ai 
•otP bsivh niD3 .Tm p s . Dan. 
Isa. Deut. 
Josh. Deut. 

2 Kings 
Ruth 
2 Chron. 
Deut. Deut. 
Hoi. IX 12 
XXXIII 22 XVI 18 

XXIII 2 

XXIV 1 '3 wpv 

WBW 6?1 
rwm = 878 trpnn = 879 XIX 18 

XXIII 22 

I 1 

XIX 6 

XIX 17 XXI 2 
XIII 10 Jerem. Prov. 1 Chron. 

2 Chron. Levit. 
2 Kings Judg. 
Jerem. XXXVII JS 

CIX 7 LIX 4 

LXVI 16 

XXV 31 

II 35 

XXIX 9 XII 5 
XXI 2 XLI 18 
XLIX 9 

HI 21 XVII 4 
XXIV 4 VI 20 
XXII 17 p.TJB*Bl 1 CflOP&fi 
WITI 

law 
nan [Diapt^iT) nml 

•aw '^ *?pi!ppteh 

mOK Iff* I'BDWI 

N*cnn = 88f 
pruBDi idb pjid irn idd m in '3 1Bp#fl2J 

vtn XT Ezek. 
2 Chron. 
Ezek. 647 

YD/ID = 864 

vntw po: nnn» two 
nv dv omtw ronm n'onn = 865 

pnsooi 'nom nnp3 tf ^Jj&Jltf 

wmv -pmxMu 

iTTwi Tarn 'jna» 

wjw "jrmn >^6 

im pixai ix 

^urnt^ *roKn 

vorm = 866 

pma*oi ran bl? nw? p«6 ^a 
a*ao nnor bx n^rai 
instf ^k ino»a 
xlvii 7 nrai ma ikb n p> toun iro ^»k rum towd 
[a'apn - 523 ^ K niK pml 

ronn =867 

[ja>D rnnptp nhptp] 

i i-xxx 3o 'on nhpt? ixfivi tp loon n^nna 
xxx 3o-l 26 «* B riinpttJ nson bjib ir pen pi JXD 


C 24 


* 


77 


* 


92 


f. 


143 


M 


174 XLIII 13 
IV 2 rronn = 868 D"W1 = 880 D'BTin = 882 2 Chron. 

Ruth 

Prov. pixa K-jp pK 

astw nvr two 13 

nxp IP piw K3 

fm* ic^k m efitw oan wx ttinn =883 Twin = 88* Ps. 
Lament. Pa. 

Lament. 
Judg. Isa. 
Job .Torn ^885 T'D/in - 886 pn:aoi 'a VTlpOtth 
»cnnfr in*BD«n 
i.Tocttn ^xa»B*i 

'ma^oi 6a 'j D^ptp 
B»s>r ^>r nnDK 'sa^Di 'ap popt a *?fp^ KK ek 

*pn Dl DJ1 2 Chron. 

Mi y?a 6a a ^iDtp^ 

71DW pnan riKi j is.. 

*pBe6 »pin di bin 1 Am 08 XII 16 

XX 14 

XXIV 35 XX 9 

I 1 

XXXI 9 VIII 5 

6 LXXXII 8 
III 59 LXXXII 8 
HI 59 
IV 4 XI S 
XXI 2fc 
XXII 13 XX 4 
XXIII 36 

I 11 WDnn - 86 a v'nn = 870 wjmn = 87i synn = 872 pnaB'Bi vn 'i Fhpp) 

a»BVl BIDK^I 

ipai }kx *]^a^a« npn 
^•w riK iia mnn 

pniaoi nnpa 'j £DP^ 

mn tt6r «ian dk 

D^octcn 

70 nno 

'b*bi 'a U8p^b 

mn vbx najn 

bvnnv ws 1am rvi 

pmom ,Tipa a mpp^ 

pnan noor u>rbx naip 

»nmp niiT ntvxi in 2 

H 3 'b^bi a mpp^p 

pi*tn noer mn» nap 

>nnir ,t«t rwn 

nra: n«m frna-rr rflppW vn 

j'rnn = 8T3 

bidv» t»av n*na^> k^-j 

bidv d^bi j<im 

atDtt* f?Dij? iran 

Tynn =874 

'a>Di 6a a fiDIB^nn 

n6n« nx 
'^m SDlD^ri it^K im 
wnn = 875 

pnwoi 6a 1 25D1D 

«*3J1 

viiam 648 *b& - ntoBt? piDnn 2 Kings 
Ezek. 2 Sam. Levit. 
Ps. 

Jerem. 
Amos IV 38 
XXIV 3 

S* 
XVII 29 XI 32 

XXXV 13 

VI 26 

VIII 10 98 
FDW1 = 887 
'j niatf 
nbibin 3# 


pe^ki 


Ezek. 


XVI 38 
^o non nn bx 


Woi 


» 


XXIII 45 
wnbx m.T lex na 


13 '3 


Prov. 


VI 17 
MDEh im 


to ni: B"xnn = 899 b& -w* fai 

oni^ra 

»or m 

wfam 

idt F|b>«i p'^5 fai 900 L 

LVIII 

IX 901 Gen. 

Numb. 

Joel Numb. 
Dent. H. 6 
V 24 
IV 15 'Btn '3 p&l 

rump d*o» tt^a^K 

jw idhi pn 

1BK1 p«TI 01*3 

pmo'oi '3 fifJtpiT! 

pnn jo nfa> w 

ntwn nK npwm 

Sni r,K npw m n"prin = 902 XX 8 
XI 10 •roo'Di Wo im rite in 'open 'fcbnno -ivo '3 rPpttfiT] 

dto n«i rnpn nx 
n»pwm 
rpnn = 903 

"Ao '31 'S^O in '30>D1 vfa i Vp^iTI 

p-vn p i^ro n'prm 

ni?n nx 

p* oniK 

pns c »3ip onjn fa nK inx nn*prm TpJlD = 904 

twoi 'on im ^e in '3 DTl^pEJiT! 

•bt> D^>3X0 

'na DTiptWTI 0^33H Deut. 


XI 


10 


Numb. 


XX 


8 


Jerem. 


XXXV 


2 
XXV 


15 IX 14 
XXIII 15 iy 905 Gen. 


XXIV 


43 
Judg. 


IV 


19 


rpnn = 


Gen. 


XXIV 


14 
r 


* 


19 
» 


* 


44 
- 


*' 


46 


[Judg. V ni 1 Sam. 

Ps. 

Dan. Isa. 

Prov. 
Dan. 2 Kings II 7 

CXLVII 6 

V 19 LVH 16 

XXIX 23 

IV 14 Isa. 

Job Gen. 


XXIX 


2 


Jerem. 


XVI 


7 


Ps. 


CIV 


11 *m 'di '3 Dsrepp ar^wn 

•pan o*3 tapo X3 ^ppn 
»nox >3 

906 

^n 'O'o 

3K#X 

np#K 

7^03^ oj n>xi xdm **o npw 7^0:1 rr '>d 
t]pia D3 7^3 03 n*xi qpio D3 px 

tt b« PIT DJ J^£ '»D 

[m - 208 D^D^D D mx p*pi] oni*n ipm Kinn -nan fo »3 
onix ipr> x 1 ?! tuo'di w*fa '3 rVDBEJ 
7noDtn 

D'ttttXI 

oti 

to rvDpfc w» ra rbetJ 'Konp 

n-onn = 888 

prroow 'on im 6o '3 '3 b*>BEJ£ 

00110 P)X ^fiffo 

pX *1J? DWI ^WD 

•on -ins ^B#o mn X33C xin *n 

B"Dnn = 889 » 

K»31 DT 10K fT3 »3 

"jon* rm ben 
«03no pv mta 3t"nn = 890 IX 17 

LX 6 
XXII 11; XXXVIII 34 'D»D1 '3 D3?CtP 

nun '3« npotf 

piDD3 '3 
"|DDn D>S03 fWDV N"jtnn = 891 XXXIII 23 

24 

XLIX 21 'nao'Di '3 Hpt? 

iron 
*idv noK jrun 

3"itnn = 892 

praoDi ^3^ ^nnm nnp3 '3 JT^)?? i Exod. 


I 15 


mow nnKn nv 


\ Job 

i 


XXVI 13 


mew D'Ott vrm 
:ntnn =893 

pjTiow W ra\ ^^3 n pBp*>. 


1 

i Numb. 


XXIV 10* 


VD3 nx peon 


1 Kings 


XX 10 


\™v idp puw» ox 


Job 


XXXIV 37* 


V-»OK 311 pCV 13'3'3 


" 


XXVII 23 


io^3 io^ pe»> 

T^nn = 894 

'#3 3"03 "["DD3 Pip«D fa 


1 Kings 


XX 10 


pior nor pcr» ok 


Isa. 


II 6 


ip»er> on33 n^3i 


Job 


XXXIV 37 


pDW 13^3 
J»D3 3-03 pttb 3VK1 np>fiD fal 


Job 


XXVII IS 


10'fa pBD' 


n 


XXXIV 26 


opBD o^rtn nnn 


■ 


XXXVI 18 


poos *in«» p 

rr*rin = 895 

JV130D1 iTipn '3 pfetP? 


1 Kings 


XX 1« 


pDW IBP pBttn 


Job 


XXVII 23 


10>B3 ID'fa pOW» 


" 


XXXIV 37 


vanrr = 896 
'O^DI ^01 D TI3 Vl 'Dm t* TO '3 '3 pfafe^^ 


1 Kings 


XX 10 


pior 1BT 


i Job 


XXXIV 37 


piBD' 13»3»3 
XXVII 23 


10*fa 


Numb. 


XXIT 10 


VD3 nK pfep*l m 

t^nn = 897 »w wn fa ^?^ i-a- pt? 'nai 6oi ^ Ip^tp! &D-m n£ - ,p 08i 649 Exod. 
2 Sam. Isa. 
Prov. Isa. 
Ps. Micah 
Dan. 
1 Chron. XIX 28 

XXVI 8 

XIV 24 XXVI 8 

XIX 28 

XIV 24 

XXIV 20 XI 10 

* IS 
» 42 XXXIII 4 
XXVIII 15 XXIX 8 

CVH 9 

XXVII 10, 14 

XXIX 9 m io 

XXIX 9 Hos. 


HI 


4 


2 Chron. 


XXXII 


21 


1 Kings 


XX 


43 
XXI 


4 Sam. 


II 


8 


r 


XIX 


14 


Kingi 


XVI 


16 


Chron. 


XXVII 


34 V 14 
„ 15 VII 3 

XII 1 

XXVII 8 

XV 27 XVIII 21 

25 

LXV1II 28 &y nn = 919 rprm - 920 KOprm = 921 y^pnn =922 in3 '3 *pPT\ 

moan did >3D bv 

pbnn im ♦ ♦ ♦ ♦ *]^a*3K 

onxa mrra b» 

}i,T30»Di *npa "t *lp#*l 

item* P|pw 

did >3D ^ *|ptw 

amta mna ^n « * . epen 

-j^an na Kin mna pjpsn 

JVl^D'DI '3 DH f*p# 

tok tei 

n6x nan 

pn3 ^r T^in bs 

pnaaoi mips '3 pp1E> 
•o ppv d>33 praa 
ppr 3T» om nx 

y'SpjTtf = 923 

'a>oi 'on in 'bo * '3 njJplEJ 

ainn of?m iroo mm 

nppr PD3 mm >3 

TDpnn =92* 

d*k:>j DH *lp# »D •wn 'onp 

d>k33 npn ^p# >3 , n> l ?n 

d>K33 DH Ip^ri o kp>31 

n'jpnn = 925 

mm Die ipto ok >3 

D*K33 DH ipttD »3 
TDpnn = 926 

'D'DI IttSp 'Dpt '3 "ft? 

i«n T33i ^n ii3i fe irian 

TID 3*03 *ap "131 "ID ^31 

ppn id wa *?r irr "j^a -^n 
wa b* 3Knx nan r"Dpnn = 927 •npa ''DDT "1 K^—fiP 
K3tf IV 13 f3 133K1 

•nan K»ai&j 
•jSon nx ran ♦ . ♦ nar iwp 

*"" 3KV ^b K3X in rropnn = 928 B'spnn = 929 'd>dt '3 mrp R^rnfr 

♦3K '3 K^> 1D«n 

mm K33cir io«n 

pmsa'Di *np3 'no n "l&n 
D»Q3 nn bv 

^K3'D 102' KM.1 nr3i 

wnn vnnb v^nnn 

1OT1 .1*333*1 ^pnn = 93o to nto nfr *ifc ^piDD ': 
mnn nnm 

iw fa*33 or 1 Kings 
Esek. 
Job 
E«th«r Jerem. 
Ezra Eiod. 
2 Kings 2 Sam. 
1 Chron. 
Jerem. 
Judg. XIX 33 

• 35 Gen. 


XL 


1 


Hab. 


II 


16 


1 Kings 


X 


21 


2 Chron. 


IX 


20 


Ezek. 


XLV 


15 XI 31 
XII 11 irpnn = 908 

pfliO'Dl l'3l T Ppt 

Kin nWo |" f.T3K nx pprrn 

I" f»T3K nx mnn nWn D3 ppttm B-pnn = 909 M3a?oi i nppti 

wen 

nsoa 

to tei 

113m 

iw npt^SO im 

[a-onn = 869 » mK ppi] ^pnn = 910 2 Kings 


XXUI 


24 


Nab. 


UI 


6 


Zech. 


IX 


7 


3->pnn = 


«in 

912 


Isa. 


LXVI 


8 


Ezek. 


XXXVII 


23 


jrpnn = 


913 


Jer,em. 


XLVII 


6 
7 LXII 1 

XVIII 4 

III 13 XX 19 

IV 10 

VI 2 

III 9 

IV 7 
VIII 25 

piTOO'DI 

XXXII 9 

VIII 26 

VIA 25 XIV 24 
IX 32 VI 16 

XV 29 

VI 1 

V 28 nap* uaa D>jnn 
nn^n Tann ioin nrai 

K«pnn =911 

prwaw 'vto 'on '3 D^jP^CI 

1K13 1»K D'3tp^.1 ^»3 n«1 

wvpv T^r >n3^m 

81H D3 1KW31 VW p3D VtpW w '3 DiT»p#;n 

.1XDH Dtt?D3 
D.1^^33 TIT WDO' *6l 'om '3 ^pvri 

»cDprn t>k 
i*>pnn = 91* 

pTDODI .T1p3 '3^3 ^B '3 CSlptp^ 

e"p»« 16 D^rni> pa^i 
no»3«i moipttm 
. nnp >3 
nspnn = 91 s 

'd>dt tn^3 6a i ^Ip^p 

^lpttn C)D3 133 IK 

t^3 bp»» ^ip» *\b 

^"pttTK C)D3 133 D'C^K nitHn 

-[Van n3j ^r ^ptt^ 

fopnn =916 

'api 6a im 'nei 'on '3 *np3 '3 n^ptpjjtl 

pjosn nK -b niprm 

F|DD dt ^»p n^ptttn 

on^> nViprin r">pnn = 917 rj3a*Di trbi '3 ^{< HD^pt^ 
mm pjpt^i rrwin = 918 'D'dt i n^ptpj 

ii?3 nept£?3 b-wo na ^3»ai 

ii3m 

^113 i3«n psim n©pt^3 

33VTI neprs 82 a 660 wrw - n# JTD 1 Sam. Isa. 
Neh. Numb. 
Isa. Gen. 
Isa. 1 Kings 
Isa. Isa. 
Prov. VII 5 

XII 3 XXX 3 
LXXX 17 I 7 
III 34 XXI 6 
VI 6 XI 
IX IX 8 
V 26 L1V 7 

L1X 11 

XXXVI 24 XXXII 1 
VIII 16 IV 16 

IX 15 

I 22 ropnn = 


= 944 
»"bpnr\ =93i 

wo) win rr«8n ntn d^djhw nto 
DtTfinaro on^ wvn .id ox »d 


Numb. 


XXXI 


14 


Win nipe ^ .wo eppn 
#M3 pawn D.Til^M ^'DD 


* 


,• 


48 


n»o bx i3ipn 
onn3?» n« antral 


1 Chron. 


XIII 


6 


tvt ^npn 


2 Chron. 


XXV 


6 


*i.txdk ppi 


rropnn : 


= 945 

'aw 'on 'm 6o '« '3 Hp^ 
a*^pnn = 932 

'D'Dl ',1 D^JWbe ^ 
none? ram . . ♦ mi snn 


1 Sam. 


XVIII 


30 


o^nrSe n» ikvi 
■en «na nmD3 ttfM3 ilDltt 


- 


XXIX 


3 
4 


rbtrn u^ivn no rapnn = 946 

pmooi 'on im '*6o in »a m'D'Hfc? 
# k mDiw oanp 
D>:nKn n« vnM ropnn = 947 mm n^ttn n"opnn = 948 a'apnn = 949 ypnn =950 Nuprin = 951 i":pnn = 952 

wpnn = 


953 


Judg. 


V 


14 


Hos. 


IX 


16 


Isa. 


V 


24 


rjprm = 


954 


Amos 


II 


9 


Ezek. 


XVII 


6 


rriprm = 


955 


1 Kings 


VII 


17 


2 Chron. 


III 


16 
16 'mo*Di '3 HDIfe^ 

d>:3^ ranta nan 

nDit^ nnvn 

'0>D1 '3 pH^l I 

iioki J 

* I 

praooi 'on a m^ 

inn y>w 1 

»3KT [ 
D'WK 1TW WK j 

;iraooi nnpa '3 VlteP \ 

BDttO^» j 

'tp^3 tin 'j T$0 i 

niiD niEJD 
oniD omit? ^3 ; '12? to 'mitoi '& to 'Dip '3 
|>Dp = 182 -niD 'D m* j^in] pmiO'Di 'j Dt^nip : 

OttTW D>1DK >3D 

oenw D'lfiM .13.1 

.T.T p03 OttHfr 

nnno vnn : 
vnnn 

rnitntt nt>po n^u 
main mittntr ttjn 

ID '3 

npnn =956 
mpnn = 958 jopb p*p 'J 03 WTHIP Isa. XLI1I 28 

1 Chron. XXIV 5 II 18 
I 3 Gen. 
Judg. Gen. 
Isa. Exod. XXVI 12 Obadiah , 14 

Job XXVII 15 Dent XXIX 18 

Jerem. VII 24 Jerem. XI 8 

Ps. LXXXI 13 Levit. XXI 18 

XXII 23 CXXX1X 23 
XCIV 19 Exod. XXIX 14 

Josh. XI 6 

Jerem. XXXVI II 23 i3'3 j'^pnn = 933 '0>D*i '3 ^Hp"^t? 

enp nr b^nxi 
.iSk op n^K n^mja oip^nn r^pnn =934 praooi '3>odi 'i i^nji in^r 

-[^on w 

iD^a^ ^i 1 ?^ ra^a •T^pnn = 935 XVI 


1 


V 


15 


rbpnn = 


936 


XIV 


23 


V 


27 


vbpnn - 


937 wb '»inm b"i '2 vip) 
dii« nm 

1DV»*2 

toina dm 
pra m 1 ?! KnrDK p^a pt> pnta mt^i 
p)irn niDi 

n'^pnn = 938 

'0»D1 '3 VTHi? 
nmc ova vvw uon ^mi 
ii3p» man vm» 

'0>D"i '3 n^i.tbs 

T^m >3b 
jnn D3^» o*pnn --= 940 M*opnn = 941 3*opnn = 942 rnpnn =943 'o>di 6a '3 nVTHtt^l 
nan m^t wo» m^i 

D3 1 ? mint^3 innbrMi 
'ns n^llt? iMtti 

'D>DT '3 2^1^ 

miw is Din im 
.i3ra mbpi 

»d»di '3 ^esn^ 

iD^ir pm 'Mna 

*31p3 >0ri» 313 

'D'Dl 'om 'J PptPF) 

1D.1 1V3 HM1 

ommaio nMi 
ivn nxi *nn irm - m#i G51 irDpnn 


= 068 


nprni 


= 957 


'o»di '3 ni?h 


Ezek. 


XXIII 34 
rpjtoi nm« nwi 


Nnmb. 


VIII 26 


vm DK mwi 


Ruth 


II 9 


B'opnn 


p3iw» itwo rvnsn 

- 9G9 

M3»>m t^3 '3 rpntfh 


Dent. 
! Numb. 


XVIII 7 
IV 12 


mpnn 


- 958 


vn^K mm dm 

wdi 'j- Donnish 
inpTi 


Ezek. 


XXIII 34 
mxoi 


\ 2 Kings 


XXV 14 


*on d^m mi 


Is.i. 


LI 17 
nmp 


Ezek. 


XLIV 19 


DntTC31 


Ruth 


II 9 


ypnn =■ 


non 

970 

*di n ''no 'j tirw 


Isa. 


LX 7 


B"3pnn 


= 959 


W3i 3 ^mi?h 

•fi 1X3p» ♦ . . [NX fa 


1 Sam. 


I 9 
•inr nnxi .i7t> 3 .i73« nm< 


. 


n 10 


7flOTfT 133 '33 1331 


Isa. 


XX [ 6 
n'exn nux 


D"pnn 


= 960 
Jerem. 


XLIX 12 
nmt^ DBBttB |»K new 


1 

Numb. 


XI 28 


'3d™ 3 rrps m??p 


NTpnn -- 


^ 971 

*na 'on i nri?^ 


Josh. 


I 1 


Ntspnn 


- 961 


pp 


Exod. 


VII 24 
nnico 73 nemi 
'j»>Di mnp: 


n^to in jo 13 nvnpa >nr imp ## 73 


- 


XV 23 
nnt?7 fa» **7i nma iicn 


Prov. , 


VI 16 


HW .13.1 W» 


Gen. 


XXIV 10 
nn#7 i^d ox ip 


3"Dpnn 


=- 962 
Exod. 


XVII 1 
p«i 0'vsi3 umi 


[1.13QD1 '3 tPEtel 


3"j?pnn = 


972 

tub'di '3 tltW*! 


1 Kings 

2 Chron. 


X 29 
I 17 


.13310 iwm r6wn 
lism 


Numb. 


VI 20 
I" man 


Job 


V 19 


T^jp mix r»3 


Ps. 


CX 7 
nntn pis broa 


j"0pnn 


- 963 


p.l'30'DI 'DO HI '3 t?t?l 


j'Tpnn = 


973 

p.T30»Di 'nps i D">lYth 


Exod. 
Judg. 


XXIII 10 
XVIII 16 


j?im d»3» ren 
oni3n «^K nwo cwi 


1 Sam. 


XXX 16 
Wnwr 733 D'Mni Dvncn o»t3k 


2 Chron. 


IX 18 


KD3^ wbtto w 


1 Kings 


I 2. r > 
dtipi d^3k oam 


iroa in ^333 m ins in 


■ 


IV 20 
inw .mm 


Y'Dpnn 


= 964 
1 Chron. 


XII 39 
Dtt V.T1 


pmow 'l onj?1 tWl 


Job 


I 13 
dim vm 


Exod. 


XXV 4 


f»3i«i nfem 


» 


„ 18 
i3io n? *m 


„ 


XXXV 6 


113m 


rrpnn = 


974 


» 


23 


in« KX03 ir» WK fal 


proo^ 


D to im TP 'n3 in '3 DOE? 


rropnn 


= 965 
Lament. 


III 8 
'nten onr 


'.13a»D1 'H3 '3 O^^l 


2 Chrorc. 


XXXTI 30 
•™ wno mc djid 


Exod. 


XXVI 9 


nrwi n« n^»S3i 


n'vpnn = 


975 

tt'DI '3 10?? 


Levit. 


XXV 21 


VDpnn = 


: 966 


dsV >n3i3 rw »nnn 


Ezra 


VI 13 
nw m.i3 nap nna >3nn p* 


*0»D1 '3 flWp 


- 


6 


'aro irw mnj 13? nno »inn }j>3 


Ps. 


LI 14 


*]W* fiw '7 ii3^n 


rypnn = 


976 

pnaooi pswi 3 ^f13 10?fl 
CXIX 111 


fdpnn = 


967 


•IDil »3f? p»» >3 
p.13»'D1 '3 ^&& 


Ezra 


V 3 
war m 


Jerem. 


XXV 26 


y&V 1751 


- 


6 
*ni3K (WID 


» 


LI 41 


piRn 


hi nbnn wcnm ivw rro^a tk K«Bn WTj^oa ppn m« na-ij?D d^w 


rn nw roiya Obadiah 12 

Esther VI 10 

Jerem. XVIII 22 b ^ I 

* bm \ 
b VOtfn Josh. 

Deut. 

£xod. 

Judg. 

Jerem. 

Nah. 

Exod. 

1 Kings 

Isa. 

Job 

Isa. 1 S*m. 
Prov. 
Pb. 

Obadiah 
Prov. 
Jerem. 
Levit. 

2 Kings 
Job 
Josh. 
Exod. 

Dent. 

Exod. 

Gen. 

2 Sam. 

Exod. 

Ps. 

Isa. 

Exod. 

Job 

Exod. 'D'Di "ide>3 'i'3 jot Knwi tma n pte 'a ja in 

xxxn is nnona n« vina^m on^nn 

i6 maaipi R»n na*p nplpfi *$v npatf ran tea 'a>m ''&1D3 p •wo H ptwan pte [B nn 

na» nx Drrra*o *-? prafl 

opn nabn xb b pa-po 

nm nnn by o»nton n« ^ pnagn 

nwvb nnwn tow nrattn *S panri 

own naotot te ^ pM?i? 

XV 12 iwoen ISTI^ T 10 ^ ^ ^N' 1 ^ t W ^ 

maan b« mom *ptoi ^ IFWO 

nvr to* p»nn no 'b paf&fl 

>b pvm cnp warn ^ p*W 

•ton 16 m.T iok na ^ p»0fa 

did to? *a 16 noRni b pM$ 

nawon nr pro ^ pnpOP 

nrai nawa ^ pwtyn jnwi sjtot to row minar. wi to> paa n 
Dpftfl *^K t* orA pyo d wi nwo XII 3 

VI 14* 

XXIV 15 * 

VI 3 

XXII 21 XXVIII 13 

I 9* 

XXII 30 

XII 24 

XXX 16 

XXXII 11 

XXX 15 Dent. Exod. 
Deut. Gen. Exod. to = 9 
I'avi '«na fil ■ XXVIII 14 

I 10 

CXIX 171 

12 

VII 21 

XVn 17 

XIX 5 

VI 8 

XXXI 7 

VII 3 

XII 4 

XXII 24 

xxxm 8 

XXIX 17 

XXXVII 7 

I 20 

V 4 

L 19 

XLI 22 

XXV 2 

XI 14 

XXII 29 oti vna n '31 nb nm nn ' nn ja 


rvasSa 


Levit 


XVI 30 


b 


*W 


« 


„ 30 


b 


Kan 


r, 


XXIII 32 


b 

b 
» 


3*2 
32 


b 


ttp«lB 


„ 


32 


b 


JT.ru!) 


„ 


» 41 


b 
b 
" 


XXIV 3 
11 


b 


nqp?i 


» 


U 


b 


v$$ 


Deut. 


XI 14 


b 


iDain 


* 


XVI 17 


b 


m,^i 


„ 


XXXII 2 
W 1 


- 


2 
n^ 


r. 


XXXIII 17 
n?ftoj© 
wn?© 


Ezek. 


XXXII 28 
TDVfc 


Eccl. 


vm 3 
njnpn 


Ps. 


CXLI 8 
>npnfi 


Gen. 


XLIX 4 
\9p® 


Numb. 


XXX 4 
lajfiri 


Ps. 


LV 24 


im nn 


toi \bn 


Isa. 


I 20 '3=2 XXXII 16 

16 

XXXIV 9 

XVI 17 

XXXII 2 XIV 13 
XXXIII 13 I 2 

II 4 

XXXII 16 

16 

XXXIV 9 ejto* mfan two kopaattr w ^a paa H 
ftp F|btt 1*? on^ fO'D dtotiti nam 

'3 = 3 JL 

axn 'Ka n 

^ nrifj 

piDoa 'a nrfp.n 

w»pb pc6?i 

Y.nbx mr? wp? 

'nnax -?oa ^t9 

paKfl '33 ft 

iriK m.T nsnap 

»n = 5 

jvAiao prrrn ^rnsn 'n«mK3 a*3 h 

nonnp 

nflwj 

nn^n ^P 

Qa'Ofefp 

npn 
own n« 

po© ok rnnn ^00?) 

nmna n315? 

tea *?#i 
l nipK 
masn 

1 = 6 

[n^man nb nm nn ^ai n piTttnnn pSa] 


*» 


htyys\ 


^ 


isp 


h 


nom 


h 


•rtp 


*> 


Brim 


*> 


ujjpri arm n 653 p.i30»Di pnni2i n>^> im m tei Numb. 


XXXIII 52 


Esther 


IV 14 


Deut. 


XII 2 


Prov. 


I 32 


Job 


XIV 22 


Dent. 


XXVIII 39 


2 Chron 


XIX 2 


Trov. 


XX 13 


Zech. 


Till 17 


Prov. 


I 22 


Ps. 


IV 3 


Ezek. 


XL 36 


Cant. 


IV 5 


Gen. 


XXXVIII 27 


Ps. 


XXXVIII 10 


Jerem. 


I 17 


Eccl. 


VII 18 


Gen. 


XXIV 56 


Ps. 


LXIX 16 


Isa. 


XXII 4 


Mai. 


I 10 


Ezek. 


III 3 


Job 


XX 26 


Levit. 


VII 24 


Isa. 


I 20 


Levit. 


XI 42 


Numb. 


XI 19 


Isa. 


XXXIII 11 


Dent. 


V 22 


Ezek. 


XXIV 27 


Ps. 


XXXI 19 


Prov. 


XXII 25 


Lament. 


III 65 


Cant. 


VII 4 


Deut. 


XXVIII 66 


Exod. 


XXVI 24 


Jerem. 


XII 6 


Prov. 


XXVI 25 


Isa. 


LX 4 


» 


VII 9 


Ps- 


LXXXIX 82 


Jerem. 


XXIII 38 


- ■. 


X 11 


» 


XXI 3 


Ps. 


XCI 10 


Judg. 


XIV 4 


Ezek. 


XXI 11 


* 


XXIV 12 


Josh. 


XVI 6 


Jerem. 


II 24 


Numb. 


XII 14 


Exod. 


V 7 


Josh. 


II 18 


Exod. 


XVI 23 


Levit. 


XXIII 17 


Prov. 


XXIV 15 


Judg. 


XVI 13 pnncm in in p 2"x 
'0*D1 «h 


in tei mavi vna n im in fa 2 w x 


an 


1 Sam. 


XXVIII 14 


nxn no rh ioxn 


n^n 


nsxn 


Prov. 


I 10 


D'KDn "pnD» DX >32 


xsn 


iiaxn 


Obadiah 


12 


-pnx di»3 Kin tei 


bvB 


.rnw> 


Prov. 


VII 21 


nnpb 212 inon 


1311*10 


oi^Kn 


Isa. 


XXXIII 11 


vp iitei wn 


nrin 


*W 


« 


XIV 15 


mn bMw te nx 


'»p Tim 


*ty& 


Levit. 


XIX 6 


o^ote n2t W2?n *2i 


mrijitfl 


2rwn 


Oen. 


II 21 


noun omte rritT ten 


«i3nrtn 


ao&P 


Exod. 


XII 14 


02^ nm Dim iTm 


•op mann 


ttW 


Job 


XXXI 7 


'3D new nan dx 


nan 


tt.ixn 


Josh. 


VII 3 


noxn win* te un 


rji?i?i 


ffcCW 


Gen. 

i 


VI 16 


.i2n i ? nwn imr 


.i3^n 


=*ro ^ 


j Hos. 


' XIII 6 


12102 -pnpT '3X 


niixj'n 


WW 


! Exod. 


XV 9 


f)11K 2»1K 1DX 


iDxSpn 


o>oixn 


. 


XXIX 17 


vrro^ nran tewi nxi 


nn:n 


m$n 


i Job 


IV 16 


pjbm >3D te rmi 


i©pn 


IffXn 


Judg. 


V 29 


tvnrw niD2n 


njwe 


rh$?n 


Isa. 


XXX 33 


nnen ^nonxo iiip '2 


nnpn 


llflKfl 


Dent. 


XXXII 46 


10V D.lte 10Xn 


Diyn 


loan 


Levit. 


XIX 18 


ion x^i opn x^> 


opn 


12t»xn 


Isa. 


XLIV 8 


mm tei linen te 


min 


ITKn 


Dan. 


I 13 


wxio *peS ixm 


' b p nxin 


te$n 


Dent. 


XV 3 


wn »i23.i nx 


ao^n 


intexn 


Gen. 


XLII 1 


i» «n '2 app» Kin 


ixinn 


m^pitn 
X" 


♦ = H 
*w 
p.T30'Di 


xntrn vi2 nn 2»oj m in p 2"x 


oitetfn 


Prov. 


XXIII 6 


on^» nx ante te 


i^tnn 


pterin 


Nell. 


VIII 9 


tei itexnn te 


itexnn 


OD^Pl 


Ps. 


CVII 27 


112^2 umn tnrr 


P^unn 


utetfn 


Dent. 


XIV 1 


mrrt ona o»32 


iil^nn 


D^ 


Micah 


IV 14 


n2 mnn nw 


Tl&in 


njp^n 


Prov. 


XXV 6 


*f?» »»S iinnn te 


HDnn 


"faw 


Numb. 


XV 39 


>inx nvtfi k*?i 


iimn 


V»te» 


Eccl. 


VII 16 


.i2in pmt vrn ^>k 


Dsann 


, 0» 


Job 


XIII 27 


^31 1D2 0W)1 


n^Dnn 


pttjo 


Jerem. 


XII 6 


nnan d^ji nx »2 


•Tionn 


DOKh 


» 


IV 31 


>npor n^vo *?ip »2 


Q&nn 


|©$B 


» 


v so 


>e»nn Kir^» 


^?nn 


W» 


Ezek. 


XXII 22 


ii2 *]in2 c)02 "pnn2 


«nn 


njofe 


Job 


XXII 3 


7211 onn»2r3DpKi 


onn 


13Dl$n 


Eccl. 


V 7 


ten en pro ox 


nonn 


^V9^ 


Exod. 


XXII 29 


*|iK3^ -ptt^ nwn p 


I3nn 


n&rtn 


Numb. 


XVI 3 


rwo te itepn 


iKf^in 


pipKfi 


Deut. 


VII 26 


n2rm >r2n i^i 


I32j?nn 


pORn 


Isa. 


LXIII 17 


1,2110 ♦ ♦ . ispnn no^ 


i3pnn 


nj^ 


- 


LVIII 14 


nvr te 33rnn rx 


33Pnn 


n^n ; 


Deut. 


XXI 14 


nxen vb ox nmi 


i^pnn 


naxn ; 


Prov. 


XXX 28 


onn n>oor 


trenn 


D*3Xn 


Job 


X 16 


♦to inr trrnn 


Kj»enn 


n;xn 


Numb. 


X 7 


Sipn nx ^npn2i 


ippnn 


nruKn 


Gen 


XLII 1 


i2r d» '2 2pp* xin 


iK^nn 


P10J?n 


Ps. 


CVII 26 


VTT o>o» ite» 


33iann 


peptfn 


2 Sam 


XXII 27 


bKiev-r laj^ 133 D p 


innn 


M?PKn 


Ps 


XVIII 27 


m^m iiann.iM DP 


i*i|rin 


ie*ta ! 


2 Sam. 


XXII 27 


^«i»«n ^pp op 


^nn 


rwexn 


Ps. 


XVIII 27 


ni^nm bnfinn VpV DPI 


tegnn 


^§n 


Numb. 


XXXIII 54* 


D2»n2K moo nior^ 


i^rt3nn 


wm ; 


Amos 


IX 13 


d*dp onnn iB'om n 


333lonn 654 -inn Ruth 


II 


16 


ii^n i 


Ps. 


LXIX 


16 


*32?30 1 


1 Sam. 


XXVIII 14 


n$n 


Ezek. 


XXIII 


34 


'0W 


2 Kings 


XVI 


10 


1JT350 


Deut. 


IV 40 


TW 


Ps. 


LXXX 


9 


#1W 


Isa. 


LXIV 


1 


n:p0 : 


Lament. 


IV 8 


D !P 


Micah 


II 


9 


ptthjn 


1 8am. 


II 


29 


18^30 | 


Deut. 


xxvni 30 


fen«0 


Isa. 


LXV 


6 


ttfep 


Isa. 


XXI 


12 


PW 


Hos. 


XIV 1 


O#80 


Dent. 


XV 


3 


#30 | 


Ezek. 


V 


2 


1^30 


Prov. 


IV 14 


*i#«0 


Ezek, 


IX 


r> 


1#30 


Ps. 


CXIX 171 


n»3© ! 


Micah 


IV 8 


0080 


Exod. 


XIX 


15 


ltf30 


Deut. 


XXI 


9 


*W | 


nn 
in 


Nnmb. 


XI 


3 


niW | 


Prov. 


I 10 


830 


Josh. 


XXIII 


8 


ipft& 


Exod. 


XXXV 


3 


"230 | 


Jerem. 


XIII 1 


10X30 


Dent. 


XIII 


6 


ppw ! 


Job 


XIII 


11 


n£J0 : 


Exod. 


XV 17 


ia«3n 


Gen. 


XIX 


19 


'3J2310 


„ 


xx xm 


7 


30230 ! 


Gen. 


XXX 38 


T [830 


2 Sam. 


XIV 


12 


1310 


„ 


VII 


14 


'30230 


Job 


XX 22 


13830 


Ps. 


LVIII 


2 


pi310 


Judg. 


IX 


50 


f30 


Isa. 


L 2 


#K30 


Gen. 


XXXII 


20 


p"i310 


Zech. 


IV 


9 


0325f30 


Mai. 


II 1G 


11330 


Job 


XLI 


14 


pin 


Jerem. 


LI 


53 


1*30 


Isa. 


XLVIII 8 


11330 


Dan. 


IV 


18 


inn 


Levit. 


XXV 


11 


11?30 


Eccl. 


VIII 3 


^0 


Job 


XXXIX 


15 


$#110 


Hab. 


III 


9 


tf|230 


Ps. 


LXXXIII 16 


0^030 


Prov. 


VII 


21 


130»10 


Isa. 


L1X 


5 


- *j?90 


Ezek. 


VII 27 


n^0|0 


Zech. 


III 


7 


n* 


Hos. 


XIII 


8 


D^30 


Ps. 


XXXV 8 


108130 


Ps. 


LIV 


3 


'33H0 


2 Kings 


VI 


19 


P#P>30 


Ezek. 


XXXII 11 


■?|8130 


Prov. 


XXII 


22 


8310 


Nab. 


III 


It 


>#p30 


2 Chron. 


IX 21 


0;«130 


Isa. 


III 


15 


=1X310 


Isa. 


XLI 


12 


D#p30 


Ps. 


XXXVI 12 


'38130 


Lament. 


II 


18 


Dip 


Gen. 


XLIII 


9 


13tfp30 


Deut. 


XXXIII 16 


008130 


„ 


III 


49 


nsnn 


Judg. 


V 


24 


^30 


Levit. 


XIX 25 


1n£130 


Jerem. 


LI 


6 


iai_0 


Numb. 


VI 


23 


«W 


Job 


XXXI 12 


>08130 


Esther 


IV 


13 


wp 


„ 


XXIII 


25 


«9TW 


» 


XXII 21 


T|0«130 


Jerem. 


XLVIII 


2 


>$l0 


2 Kings 


IV 


29 


iszmn 


Prov. 


III 9 


■SJ08130 


Isa. 


XL 


18 


p'Bin 


1 Chron. 


IV 


10 


VJ3130 


Levit. 


XXV 20 


1308130 


Jerem. 


XIV 


17 


n?W 


Levit. 


VI 


21 


^#30 


Prov. 


XXIII 22 


?13F) 


n 


XIII 


17 


2310 


Exod. 


XVI 


23 


lb#30 


Isa. 


XXIV 3 


030 


Isa. 


VI 


9 


win 


2 Sam. 


I 


20 


nwsn 


Job 


XXXII It 


D3'013130 


„ 


XLIII 


19 


tfirjn 


Prov. 


XXVII 7 


D13£r 


„ 


XLVII 


11 


^TP 
an 


2 Chron. 


XXII 7 


00130 


Ruth 


III 


18 


pn© 


Ruth 


IV 


4 


^»«30 


Isa. 


XXIV 3 


pl30 


Ps. 


I 


4 


13B10 


Isa. 


Ln 


3 


^830 


Jerem. 


LI 47 


#130 


Numb. 


XXX 


4 


1*T0 


Jerem. 


XIII 


15 


10?}0 


Deut. 


XX 14 


?30 


Dent. 


XII 


11 


=1110 


Zeeh. 


IX 


2 


^30 


Josh. 


vm 2 


1t30 


„ 


XI 


25 


13170 


Job 


XIX 


5 


1^130 


Gen. 


XLII 15 


130|0 


Judg. 


V 


21 


vrw 


Obadiah 
12 


^130 


Job 


VII 18 


133030 


2 Chron. 


XV 


2 


vt^tip 


Job 


VII 


17 


13^30 


1 Sam. 


XVI 7 


B30 


Jerem. 


XXIX 


13 


^#110 


Deut. 


XVIII 


22 


1130 


Levit. 


VII 30 


fWW 


Gen. 


I 


11 


8tfl0 


„ 


I 


t7 


11130 


» 


VI 14 


0|8 y 30 


Prov. 


XV 


30 


f#in 


2 Kings 


VIII 


1 


nup 


Deut. 


XXXIII 7 


138>30 
nn 


Deut. 


XV 


19 


T30 


1 Sam. 


XX 8 


'3«T3n 


Isa. 


XVI 


7 


1300 


Prov. 


XXII 


22 


^30 


, Job 


XXXII 8 


03*30 


Ezek. 


XXXIV 


21 


1D*T00 


Josh. 


II 


20 


'T30 


Dan. 


II 42 


n?30 


Dan. 


II 


24 


13100 


Job 


XIX 


2 


p>30 


p.. 


XIV 6 


ltt^30 


Ezra 


VII 


25 


pxrjirm 


Levit. 


V 


7 


r» 


! 1 Sam. 


I 8 


^30 


Dan. 


II 


5 


*#ijnin0 


Amos 


IX 


10 


#*30 


Ps. 


LXXVHI 64 


0^330 


„ 


„ 


9 


*33jnirt0 


Mai. 


I 


8 


ltf'30 


1 Job 


XXVII 15 


"3330 


Ps. 


LXII 


4 


inntnfl 


r 


» 


8 


p«fafl 


Ezek. 


XXXII 26 


*'°n ^30 


Dan. 


II 


6 


p000 


Prov. 


XXV 


9 


ta 


Exod. 


XVIII 18 


^30 


„ 


B 


9 


^1000 


Isa. 


XLVII 


3 


b|0 


Isa. 


LI 6 


n^»30 


Jerem. 


XVII 


17 


n?00 


m 


XVI 


S 


*V^n 


. 


X 25 


00^30 


Exod. 


XXII 


30 


[V00 


Ps. 


CXVI 


12 


'01^030 


Levit. 


XXI 20 


^30 


Hos. 


III 


3 


"00 


B 


CXLII 


8 


^Q30 


2 Sam. 


XX 19 


pfcff 


Micah 


11 


12 


03^00 


Deut. 


. XXXII 


6 


1^330 


Exod. 


XV 12 


10^30 


Job 


XIX 


3 


n?00 


Levit. 


XIX 


11 


13330 


Eccl. 


X 12 


13^30 


B 


XLI 


10 


b$n 


' » 


XII 


4 


rjn 


! Numb. 


XVI 34 


132^30 n:in n -n 655 Ezek. . 


V 2 


«"n?fl 


Levit. 


XXVI 23 


Wn 


! Job 


IV 18 


nft» 


Ps. 


CIV 22 


mrn 


Ezek. 


XII 16 


DiTfll3I|1n 


Ps. 


LXXV 5 


^hn 


Levit 


XII 2 


n?o 


n 


XXIII 36 


frpnla$ln 


r 


LXXIII 9 


•$00 


Dent, 


XXIX 22 


njn 


" 


VII 8 


ipni^m 


» 


CL 6 


y?&Fi 


J ere in. 


IV 3 


Wftfl 


• 


« 20 


onlDjn'n 


Exod. 


XV 11 


rbn$ 


Isa. 


XVII 10 


isjnrn 


« 


XI 18 


rprapm 


Ps. 


IX 15 


Toiw 


nn 


» 


VI 9 


D.Trngfn 


Ezra 


IV 13 


PBW 


Job 


V 21 


82m 


Prov. 


XXI 16 


njrfn 


Deut. 


XXXII 20 


nienn 


Deut. 


XXIV 20 


£3nn 


Job 


XXII 25 


niBfin 


Job 


XX 16 


mim 


- 


XXIV 17 


^rtn 


» 


III 4 


rem 


Ezek. 


IX 6 


uw» 


Micah 


II 10 


^?0P) 


Ps. 


LXVIII 26 


m'BDm 


Levit. 


XX 15 


tflOG 


Prov. 


IV 8 


nspanri 


; Gen. 


I 24 


K»1fl 


Ezek. 


XXVI 6 


n»W 


Exod 


XII 14 


mm 


Ps. 


LXVIII 21 


m«ym 


. Deut. 


XIII 10 


tt}Tn$ 


Ps. 


LXXVI 11 


niinri 


Josh. 


XVIII 19 


yfl = vnixvm 


Isa. 


XXXIII 11 


Wfl 


• 


LXV 13 


nj-urrri 


1 Chron. 


V 16 


Dfiixym 


Exod. 


XV 7 


oho© 


" 


XXI 7 


mm 


Ps. 


XXXI 6 


^♦ym 


Prov. 


XI 11 


oirin 


Job 


XIV 7 


' d p ^run 


2 Chron. 


XXXIV 22 


^ nnpm 


Exod. 


XXIII 24 


oeion 


Deut. 


XXIII 23 


' nc Wnn 


Prov. 


XI 16 


o»ppin 


; Prov. 


XIV 1 


ttpW 


Job 


X 17 


tnnn 


Deut. 


VII 25 


tfpm 


| Ezra 


VII 16 


n$#nn 


1 Sam. 


I 1 


irm 


Ps 


CXXX 4 


X^fi 


Job 


XIII 9 


^pnn 


Prov, 


XXV 23 


tyfnp 


: 1 Kings 


II 6 


Tim 


I 
in 


Isa. 


LI 2 


op^inri 


Isa. 


XIV 15 


Ttffl 


Ezek. 


IX 4 


m 


» 


XIII 18 


omn 


i Ps. 


LV 24 


mim 


Exod. 


XXXVI 29 


oo«m 


Exod. 


XVIII 21 


nrnn 


Cant. 


I 11 


mm 


Isa. 


LV 12 


p^n 


Job 


IV 3 


pm 


Josh. 


XVII 18 


tfnm 


Ps. 


XLV 16 


ntfwi 


Ps. 


LI 9 


^mm 


Numb. 


XXXIII 55 


irnm 


Prov. 


XIV 13 


rgvi 


Deut. 


XXIV 4 


locprm 


Exod. 


XV 9 


iotfnm 


„ 


X 1 


nw 


Exod. 


I 22 


p»or» 


Ps. 


LXXIV 19 


TJ 1n 


Ps. 


LVI 13 


•^ nnm 


2 Kings 


IV 7 


vnri 


Cant. 


I 3 


pw 


Hab. 


III 2 


nm 


Ezek. 


XIII 18 


ny»ori 


Isa. 


XXIV 5 


rnm 


Prov. 


XIV 33 


ru& 


« 


19 


n??nn 


Ezek. 


XLIV 24 


mim 


Ruth 


III 3 


VT\n 


Jerem. 


V 22 


ib'HO 


Exod. 


XVIII 16 


tm-im 


Neh. 


XII 31 


*e" mm 


Isa 


XLV 10 


p^wi 


Levit. 


XXII 10 


n#m 


Dan. 


III 24 


mn 


Job 


XXXIII 4 


^nn 


Isa 


XLIV 26 


aqfon 


1 Chron. 


VI 19 


nm 


2 Kings 


IX 3 


Msnn 


* 


XXXIII 1 


TtfVl 


1 Sam. 


X 8 


^Ciln 


Prov. 


XIX 20 


o*™ 


Ps. 


IV 9 


wtfin 


Job 


XLI 1 


tafrfln 


2 Sam. 


XXIII 8 


^flfl ^ 


Judg. 


VI 31 


pirpm 


Ps. 


XXXIX 8 


m^nm 


Ps. 


CXIX 98 


'3&W i 


Josh. 


XXII 22 


urtfm 


Job 


XXXI 35 


*» 


Dent. 


XVI 9 


^nri 


Ps. 


XLIV 7 


w#in 


Prov. 


IX 8 


njm 


Levit. 


XXI 9 


^nn 


Isa. 


XXX 15 


pj?^^ 


Hos. 


V 9 


ncota 


Deut. 


XXIX 21 


*7**6ojp» 


Jerem. 


IV 14 


Wtfi 


Ps. 


CXL1X 7 


mrpm 


Jerem. 


XVI 4 


o^OP 


Job 


XLI 21 


nnm 


Prov. 


VI 23 


mn^m 


Ezek. 


IX 6 


i^npi I 


Gen. 


XLIX 4 


•mm 


Jerem . 


II 19 


Tpift 


Jo rem. 


XIV 18 


'8^08 


m 


Levit. 


XIX 17 


n^m 


Ps. 


till 3 


ow^os i 


Levit. 


XIX 5 


inn?rjpi 


Ezek. 


XXVIII 16 


^m 


Job 


XXIX 20 


*i^oo ! 


Deut. 


XV 21 


warn 


Neh. 


IV 5 


opm 


Ps. 


(II 27 


DD^nri 


Levit. 


XV 25 


:»?# 


Exod. 


XVI 20 


o^m 


Deut. 


XXVIII 30 


uSVruri 


Job 


XXXIX 15 


OW 


Numb. 


XIX 6 


nj?Sm 


Job 


XX 24 


inc^nri 


Ps. 


LI 6 


nsrri 


Isa. 


LXVI 24 


on^m 


Isa. 


XX 2 


f^nn 


• 


LXXIX 8 


-©tn 


Ps. 


XVI 5 


•spom 


Numb. 


XXXII 20 


1161713 


Ezek. 


XXV 10 


"Stfl 


Gen. 


XXV 24 


Dom 


Ps. 


LXVIII 18 


pi'Dfi 


Exod. 


XXXIV 19 


*W 


„ 


XXXVI 15 


™ jpm 


Amos 


VII 17 


p^nri 


Ps. 


VIII 5 


wisrn ! 


2 Kings 


XI 15 


noin 


2 Sam. 


XIX 30 


ip^™ > 


Deut. 


XXXII 2 


^ I 


Exod. 


XXII 20 


njin 


Ezek. 


XXIV 11 


onn : 


Jerem 


II 36 


^>?n ! 


Deut. 


xxin 17 


wim 


" 


IX S 


iVonn , 


Ezek. 


XVI 15 


™ "fOttTfl 


Isa. 


XLIV 28 


IPJP 


Job 


XXXIX 14 


n®m 


* 


XXIII 35 


* c p fn^rn ! 


Job 


XL 32 


p]pm 


Ps 


L1X G 


fhri 


* 


XXIII 8 


arayn 


Deut. 


III 26 


«lptn 


- 


XXVII 3 


rans 


Hos. 


HI 3 


*;?n 


Prov. 


XXX 6 


pjpm 


Exod. 


XIV 2 


ttDO 


Ezek. 


XVI 26 


^we 


Zeph. 


III 11 


>epin 656 n inn Ps. 


LXV 


10 


WW 


Amos 


■' VII 16 


Dent. 


XVI 


19 


T30 


Micah 


II 6 


„ 


I 


17 


ITS© 


Dan. 


IV 9 


Prov. 


XXIX 


13 


D'??© 


Levit. 


XI 44 


Ps. 


XL 


12 


*kv> 


Jerem. 


XXXV 7 


Isa. 


XLIII 


6 


'tf 1 ??© 


Job 


XXIX 22 


Ruth 


11 


15 


niO'tw 


Levit. 


XIX 18 


Job 


XIX 


3 


^0^50 


Ps. 


XXVII 9 


Numb. 


XII 


14 


o^pn 


I8A. 


XLV 


17 


wten 


Job 


XV 30 


„ 


LIV 


4 


*otofl 


Prov. 


XVII 22 


Gen. 


VI 


16 


rtfm 


Ezek. 


XVII 10 


Job 


XVII 


5 


njfep 


Josh. 


vn 3 


Ps. 


LXXXIX 


3 


W 


Prov. 


XXIII 4 


Prov. 


XXIV 


12 


ph 


Eccl. 


X 15 


Ezek, 


XLV 


11 


\fr 


Esther 


II 4 


Is*. 


XXV 


5 


W 


Jerem. 


II 33 


Ps. 


LXXV 


4 


w 


Isa. 


LXV 14 


Neh. 


III 


37 


D3© 


1 Chron. 


IV 6 


Prov. 


XXVI 


26 


neon 


Isa. 


LXVI 11 


Exod. 


XII 


4 


1DD© 


„ 


LX 16 


Job 


XVI 


18 


TO' 


Jerem 


n 19 


Obadiah 
10 


TJ5S© 


Ps. 


XCIV 12 


Isa. 


LX 


6 


fCO© 


Exod. 


XXV 31 


Job 


XIV 


15 


pp?© 


Dent. 


III 22 


Jerem. 


XXV 


6 


=id*i?3© 


Numb. 


XIV 9 


1 Sam. 


I 


7 


nsp^o 


Judg. 


IX 13 


Isa. 


VI 


7 


w 


Isa. 


LXII 8 


Ps. 


LXV 


4 


Diwn 


Judg. 


XI 24 


Deut. 


II 


6 


to© 


Prov. 


XXX 23 


Numb. 


IV 


18 


inn?© 


Jerem. 


XXXI 12 


Nah. 


in 


15 


ion?© 


Deut. 


V 30 


Isa. 


XLV 


23 


m?© 


Judg. 


XI 23 


n 


LXV 


12 


*n?© 


Prov. 


XXX 31 


Job 


XXXIX 


3 


njsrw 


Ezek. 


XXXV 9 


Judg. 


II 


2 


vrpn 


* 


VI 6 


Exod. 


XXXIV 


13 


pnh?© 


Ps. 


XLIV 24 


Prov. 


IV 


12 


^© 


Prov. 


XI 5 


Ezek. 


XXXVI 


15 


>•>#?© 


r 


XXXVI 


14 


aw t^^| 


Ps. 


LV 12 


Ps. 


CII 


19 


3©?© 


2 Kings 


HI 19 


Josh. 


XVIII 


6 


WW 


1 Sam. 


VI 6 


Prov. 


XXVII 


22 


win?© 


Prov. 


IV 8 
bn 


Isa. 


XLIII 20 


Job 


IV 


2 


rqfri 


2 Sam. 


XXI 17 


Isa. 


VII 


13 


IK*?© 


Jerem. 


II 22 


Hos. 


XIII 


5 


niia^© 


Ps. 


LI 9 


Deut. 


XXVIII 


66 


' Brt d>>6© 


Zech. 


XI 17 


Prov. 


XXIII 


21 


tf^n 


Isa. 


XLIII 2 


Job 


X 


11 


^fc^ 1 ?© 


Prov. 


VI 28 


„ 


XL 


10 


^© 


Ps. 


XXI 13 


Ezek. 


XXXIV 


3 


itf^© 


Isa. 


LIV 14 


Isa. 


XLIX 


18 


^© 


Job 


XXIII ft 


Jerem. 


IV 


30 


♦#3*7© 


2 Kings 


IV 16 


2 Sam. 


XIII 


18 


n#3*>© 


Isa. 


LVII 11 


Isa. 


LIX 


17 


n#a*>© 


Zech. 


XI 9 


„ 


XXXIII 


11 


IT*?© 


Jerem. 


L 2 


Gen. 


III 


16 


H^© 


2 Sam. 


XIV 18 


„ 


XXV 


12 


ni 1 ?© 


Levit. 


XIX 11 


Jerem. 


XXX 


18 


n 1 ?© 


Josh. 


XXIV 27 ppeo 
»*$© 

y?B© 

F)ton 
ite© 

#3!© 
W© 

vim 
w»© 

W© 
>?£'© 

ipy© 

13*192© 
D1KT© 

o$T© 

*S[#1T© 
#T© 
#T© 
tth»© 

p#T© 

tt^rn 
n#tf»© 

t#*© 

1#?© 

T12£© 
TTW 

nw 

>P55© 
WW 

np© 

WW* 
I*W 

>3?13© 

in;«© 

»© 

'WO 

*r©?© 

VT03© 

'103© 

itfrp© 

ptfro© Ps. 
Dan. Numb. 
Deut. 
Micah 
Jerem. 
2 Kings 
2 Chron. 
1 Kings 
Jerem. 

Gen. 

Ps. 

Deut. Isa.. 
Jerem. 

1 Kings 
Prov. 
Deut 
Job 
Isa. 
Jerem. 
Deut. 

Hab. 
Job 
Esther 
Isa. 

2 Sam. 

1 Sam. 
Ps. 
Exod. 
Micah 
Prov. 
Ps. 
Job 
Nah. 
Job 
Prov. 
Isa. 
Eccl. 
Isa. 
Ps. 
Dan. 
Ps. 

Jerem. 
Gen. 

2 Sam. 
Gen. Job 
Isa. LXXXVI 6 

IX 17 

» 23 

IX 18 

XXXV 33 

VII 2 
IV 11 
III 1 
VI 8 

VI 39 
IX 3 

XLII 9 

XLII 2 

XLV 20 

XCI 4 

XXV 4 

vm 9 

XX 3 

LIV 4 

XLIII 7 

XI 20 
H 4 

VIII 9 
XXXII 11 

XXXIV 10 

XXVI 9 

VII 2 
XX 17 

I 13 

xra 5 

IV 14 

xvm 6 

V 24 

VII 8 

CIX 1 

XIV 14 

VII 16 

XXVII 14 

LII 4 

VI 26 

I 9 

XIX 15 

XXIV 11 

LVIII 1 

XII 2 
LIV 2 

LXIX 24 

IV 11 

LXXXVI 13 

XXVIII 13 

VI 16 

XXIV 6 

II 21 

IX 31 

XXXI 7 

XV 28 

XVI 30 

XXXI 10 

III 15 •bo >©iiairi© 
vyap© 
*p$w© 

IB'5©© 
Din© 

'©3D© 

orp©*©© 

*!^n© 

o?©3©© 

tt©|©© 

oh© 

npn© 

obr?© 

io©n 

wfOe 

D©}8©© 
DJ$©© 

ra^n© 

nsn© 

pip©© 

onn© 

con©© 

tfn©© 

ptt^T©© 

*#nn© 

rw 

tthn© 

^10© 

ptthn© 

3#n© 
a#n© 
•otf©© 

p3#©© 

^t^n© 

ijiton© 

"^©© 

*?p^©n 

ufr©© 

nsptf©© 

*nl©©© 

nj©©© 

[©»©n© 

D>©©© 
Q»©©© 

n|©n© 

an 

•^ao© 
ntsn 

ino© 

nnq© 

f©9© 

una© inn C57 Prov. 


XII 24 


■^ ^iran 


Ps. 


XXXIV 22 


nnian 


Job 


XXVI 7 


ri?h 


Exod. 


XXX 30 


ntpari 


Neli. 


XIII 14 


nom 


Esther 


VII 9 


irfy-i 


Ps. 


VIII 7 


in^pei 


Ps. 


C1X 14 


ntpn 


Hos. 


XI 7 


'^ DHjn^n 


* 


XXVIII 3 


'jjtfOfi 


Deut. 


XXV 19 


nnpn 


Exod. 


XXII 24 


nf?& 


Gen. 


XXXVII 8 


'=n hmn 


Jeri'in. 


XVIII 23 


VQ& 


Deut. 


XXVIII 12 


*i?o 


* 


IV 7 


tyQn 


Ps. 


LXVIII 24 


pnan 


Josh. 


X 26 


n?b$ 


Prov. 


XI 3 


n*fl 


Amos 


IV 7 


Ttapn 


2 Sam. 


XXI 12 


= ,n = D^ri 


Job 


XX 12 


p'fiOtf 


r 


7 


iB§ri 


Deut. 


XXVIII 44 


tffai 


.Tercm. 


XLI 8 


vow 


Jerem. 


XXVII 8 


>an 


Exod. 


XVI 12 


nftbfl 


an 


Deut. 


XXXIII 8 


TO 


Numb. 


XVII 25 


onagri 


Jerem. 


XIV 21 


YQQ 


Levit. 


XXIII 16 


nbw 


Zech. 


XIV 14 


on^fi 


Amos 


II 12 


ixnsn 


Prov. 


XVII 13 


='M &QQ 


Prov. 


XXIII 6 


orr?n 


Jerem. 


XIV 21 


^33fi 


Micali 


11 3 


i^pn 


1 Kings 


XII 24 


pan^n 


Ezek 


XXXIV 21 


injWii 


2 Chron. 


XXIII 14 


.TlfV&fi 


Exod. 


XXIU 9 


rofr 


Isa. 


LVJII 3 


imin 


Prov. 


XXI 25 


urvpn 


* 


XXII 20 


nyrfco 


Jerem. 


XVI 5 


•un 


Ps. 


XVII 5 


1*9 


Gen. 


XXVII 3 


T#9 


Dan. 


IV 11 


"W 


* 


LXIII 9 


n?P9 


Ruth 


I 16 


'3^n 


Jerem. 


XXII 10 


n:n 


Levit. 


XXV 23 


*i?pn 


Dan. 


II 39 


HKn^n 


Ps. 


XXXVI 12 


TOi-i 


Deut. 


XXI 14 


nyppn 


Jerem. 


L 9 


t?5pp 


Dan. 


11 30 


1H3D 


Ps. 


XLI 13 


9W 


Ps. 


XXXV 8 


n^n 


Ps. 


LXV1II 3 


*]Wi 


Isa. 


XLI 10 


spflaoa 


Jerem. 


X LVIII 7 


H^fi 


1 Chron 


XXI 22 


in^i 


Ezek. 


XXIII 33 


**/?$& 


Deut. 


VI 14 


p^o 


Jerem. 


XXII 3 


wn 


Exod. 


XV 9 


lOK^pn 


Josh. 


IX 13 


d?& 


Numb. 


XXXII 7 


= ,ft = pxw 


Job 


XXXIX 2 


rui&ofl 


Jerem. 


X 2 


npfo 


Job 


XXXIII 10 


nlKWj?) 


1 Sam. 


XXIV 21 


•^ ^pn 


Deut. 


V 28 


DipSn 


Numb. 


XIV 34 


tksujji 


Levit. 


II 13 


n^pn 


Ps. 


XCIV 12 


uip^i 


Isa. 


XXVII G 


n^ 


Job 


VIII 2 


tyori 


Judg. 


I 10 


' ep 'P^fi 


Deut. 


XXXII 13 


rnun 


„ 


IX 9 


WO 


1 Chron, 


XXV 8 


TP^n 


Judg. 


IX 11 


>fl}ttfi 


1 Kings 


XX 25 


W0 


2 Sam. 


XVII 16 


to 


Jerem. 


IV 1 


i^ 


Numb. 


XXII 16 


r;pn 


Job 


XXI 3 


MftQ 


k Ps. 


XI IX 1 


own 


Josh. 


XIX 50 


njpri 


Exod. 


XVI 26 


inop^n 
(XXXII 4 


npufl 


P«. 


LVIII 9 


°Pfl 


Isa. 


XXVII 12 


IttjP^ 


Isa. 


X 3 


*DWp 


* 


XXXVII 31 


-T^pri 


Prov. 


XXX 10 


n#& 


.« 


XXX 16 


po^n 


Jerem. 


XXIX 6 


*oypfl 


Dan. 


VII 20 


n^iji 
XXIV 20 


2i3fi 


r. 


X 24 


>3sppn - 


r 


V 19 


Hn^ri 


Numb. 


XVIII 11 


nbun 


Nnmb. 


XXXV 8 


ia>rpn 


Ezra 


VI 4 


. ^ 


Prov. 


VI 22 


nrari 


2 Kings 


IV 3 


W9fl 


Dan. 


III 23 


pnnSjji 


Job 


XV 11 


main^n 


Levit. 


V 15 


^rpn 


Cant. 


V 11 


ca'te^ri 


Ps. 


XCIV 19 


TOtn^n 


Neh. 


I 8 


itypp 


an 


Jerem, 


XVI 7 


D^n^R 


Exod. 


XVI 25 


*nK$pn 


Job 


VI 1* 


' cn xpri 


Job 


XXI 2 


op>nb^n 


- 


V U 


W^Ofl 


Is.-i. 


I 20 


^3^pri 


Josh. 


1 6 


^mn 


Ezek. 


XXVI 21 


nwpn 


~ 


LIV 6 


DK^n 


Dent. 


XXXI 7 


n^mn 


Jerem. 


L 20 


ny«V9H 


Job 


X 3 


ospn 


Numb. 


XV III 20 


^W 


1 Sam. 


XXIII 17 


W?fl 


Levit. 


XXVI 15 


'iDKpn 


Isa. 


LXVI 13 
Isa 


XLI 12 


DKXBfl 


Prov. 


IV 9 


WOP 


Job 


XXI 34 


wbqmi 


Dent. 


XXXI 21 


T fKV©n 


Ezek. 


XLVII 18 


nbf, 


Isa. 


LXVI 11 


ijpnjp 


Eccl. 


XI 1 


u*¥pn 


Ps. 


XLVIII 6 


=mpn 


* 


13 


«ow 


Isa. 


LXVI 11 


wbri 


Hab. 


I 5 


*npji 


Jerem. 


XIV 19 


^njn 


Zech. 


XIV 12 


pan 


Isa. 


XXXII 4 


i»naw 


Levit. 


XIX 26 


itfrun 


* 


12 


n^pert 


2 Chron. 


XXIV 5 


iiricri 


Isa 


XL11I 6 


w 


Exod. 


XXIIT 21 


ie© 


2 Kings 


VII 13 


iari 


- 


LXIII 14 


wrrap 


Judg. 


IV * 


npn 


Ps. 


XLVI 7 


3^ an 


Ps. 


CXIX 121 


'3D'3ri 


Josh. 


XXII 18 


irian 


„ 


LXV 11 


n^3iari 


Dan. 


VII * 


•"W 


1 Sam 


XII 14 


iipfl 


Ezek. 


XLV 3 


-rto^i 


-" 


II 7 


nwan 


* Sam. 


XfX 14 


npto 


Isa. 


LTV 10 


nj^on 


Deut. 


XXXII 33 


D3'3n 


Eather 


II 9 


rrpiipn 


Ps. 


XVII 15 


^^0P» 


Job 


XXI 29 


^SJfl 


Job 


xxxrx is 


K^Ofl 


Isa. 


XXII 25 


it^ori 


1 Sam. 


XXI 10 


H33fi 


Prov. 


XX 30 


a-ns pnprt 


Ps. 


LXXXII 7 


pn«n 


Isa. 


XXX 17 


103TI 


Esther 


II 3 


firpipsi 


Ruth 


I 17 


»n^ 


Deut. 


VI 16 


loan 


Judg. 


VI 18 


#pn 


Etek. 


XIII 19 


njniao 3:Ja 658 n ro-m Job 


XIII 25 


r*vb 


Deut. 


XV 


8 


uw$e 


Exod. 


XVII 


2 


pos© 


Isa. 


XLVII 12 


W?0 


Numb. 


XXXII 


5 


V133JCI 


Ps. 


II 


9 


n*w 


r 


VIII 12 


«nw> 


Ruth 


I 


13 


vm 


Micah 


IV 


10 


^2© 


Jerem. 


XLVII 6 


T^e 


Ezek. 


IV 


12 


w? i 


Prov. 


II 


11 


.ijnw 


Ps. 


XXIII 5 


•ft& 


Isa. 


LXI 


10 


fr^e 


1 Kings 


II 


9 


irp© 


Isa. 


XL 18 


«T?© 


• 


XXI 


4 


nj£i 


Numb. 


XVI 


14 


ip3© 


Deut. 


I 29 


l^TPo 


• 


VIII 


16 


rrpwj) ! 


Deut. 


XII 


30 


tfp?© 


Prov. 


X 12 


r#© ' 


Levit. 


XIX 


26 


12312© 


Isa. 


LXVI 


12 


INfe^Pl 


Cant. 


VIII 4 


vrfift 


Deut. 


IV 


17 


epwp 


» 


XLIX 


22 


.T^W 


Gen. 


VI 16 


i#p?& 


Isa. 


LX 


8 


nypviji 


•> 


XLIV 


21 


'#J0 


Ruth 


III 4 


flwa 


Hab. 


III 


9 


.1120 


Exod. 


XXIX 


17 


D©3© 


Job 


V 12 


ntfrcn 


Job 


XVIII 


4 


ny© 


Esther 


VII 


3 


tw 


Exod. 


XXVIII 15 


WpVfi 


Prov. 


IV 


6 


WPffl 


Ezra 


VII 


20 


i©j© 


Deut. 


XIV 22 


*i&£© 


2 Chron. 


XV 


2 


inpfj*© 


Isa. 


LVIII 


6 


ip©j© 


Ps. 


LXV 10 


nnw© 


Prov. 


IV 


2 


wnjsi 


Ezek. 


XXIII 


34 


>p©3© 


Job 


XXU 27 


*i>©#© 


Lament. 


V 


20 


mm 


Dan. 


XI 


4 


#©$© 


an 


Ezek. 


XXIV 


17 


rw© 
on 


Deut. 


XXIV 20 


TW 


n 


» 


22 


IBM?© 


Josh. 


VI 


4 


=i3b© 


Judg 


IV 9 


"?]©1KB© 


Ps. 


VIII 


6 


. VTItpSJH 


Gen. 


XXXVII 


7 


fi)^ 


Jerem. 


XIII 18 


DD©^© 


„ 


V 


13 


iinjptf© 


Dan. 


III 


15 


p*T$pn 


Judg. 


XV 12 


prfffi 


1 Sam. 


VIII 


9 


tj?© 


Deut. 


XXIII 


16 


T*p© 


Ruth 


I 16 


^IP© 


Isa. 


Lin 


6 


«W? 


Obadiah 
14 


mp© 


Isa. 


I 27 


■TJ9© 


Amos 


II 


13 


pWfl 


Numb. 


XII 


14 


ijp© 


Job 


VI 23 


WB© 


Isa. 


III 


16 


njpaui? 


1 Sam. 


XXX 


16 


TOP© 


Prov. 


XXV 11 


'ITIB© 


Jerem. 


L 


11 


-^ >6x?o 


Jerem. 


XXXI 


22 


:d1d© 


Zech. 


I 17 


n$*iB© 


„ 


XI 


15 


1^© 


Ps. 


VII 


8 


3Wto* 


Hab. 


II 19 


frtoin 


2 Sam. 


I 


20 


rrj^W 


* 


XXXII 


7 


Wtoin 


Jerem. 


L 11 


runs ^©j-j 


Ps. 


X 


1 


nty© 


2 Sam. 


XIV 


2 


*3*d© 


Isa. 


XLIV 8 


nns© 


Isa. 


LXV 


17 


n^n 


Gen. 


XLII 


34 


nnp© 


Jerem. 


XXXI 4 


w 


Lament. 


III 


56 


o&© 


Deut. 


XIX 


14 


*Wl 


Ezek. 


XXVIII 13 


TpB© 


Judg. 


XIII 


16 


n&j© 


Ps. 


LXXX 


9 


%IQQ 


Isa. 


XXIV 8 


owi 


Ps. 


CII 


25 


'A?© 


2 Kings 


IV 


4 


TP© 


Lerit. 


VI 14 


W© 


Prov. 


XI 


10 


r^je 


Exod. 


XXX 


9 


wp© 


Isa. 


XLI 16 


rw 


Isa. 


VII 


3 


n^n 


Ps. 


CXXXIX 


13 


>33p© 


Esther 


VI 10 


hwa 


Ezek. 


XXXI 


4 


n^n^fi 


. 


LI 


14 


^ppp© 


Deut. 


I 1 


h&a 


Micah 


II 


9 


CW* 


Job 


IV 


15 


i©on 


Ezek. 


XLVII 22 


I^B© 


Levit. 


XXIII 


29 


n|pn 


Ps. 


XVIII 


36 


TB?p© 


Ps. 


LXXH 20 


nf?p© 


p 


XVI 


29 


i3j?n 


Josh. 


III 


3 


irp© 


Job 


XXXIX 3 


njrfes© 


Prov. 


XIX 


10 


J 5 ^© 


Exod. 


X 


28 


PIP© 


Micah 


VI 14 


B'^P© 


Micah 


I 


16 


TJW» 


» 


XI 


6 


*ph 


Ps. 


LVIII 3 


pD^»B© 


Exod. 


XXII 


21 


pap© 


Ezek. 


XXIV 


16 


ifep© 


Jerem. 


XLIX 16 


Vjtf?M 


Deut. 


XV 


14 


PW3 


» 


n 


23 


nppn 


Prov. 


XXVHI 9 


mVp© 


„ 


XX 


11 


ipse 


Exod. 


X 


2 


IBP© 


1 Kings 


IX 8 


■^>b© 


Josh. 


XII 


21 


,nB ^© 


Deut. 


XVI 


9 


ipp© 


2 Kings 


XV 16 


nop© 


Judg. 


V 


29 


njw© 


Ps. 


XLVIII 


14 


npon 


Ps. 


LVIII 3 


p^pp© 


Ps. 


LXV 


6 


«M?e 


Levit. 


XXIII 


16 


nsp© 


„ 


CXL 9 


ps>© 


2 Kings 


IV 


*9 


«$B© 


Deut. 


V 


29 


«W 


„ 


VIII 5 


inpp© 


2 Sam. 


XIII 


12 


'332© 


Exod. 


XXVI 


12 


nip© 


Isa. 


XXXV 6 


'*Wj2t© 


Job 


XI 


17 


Hptf© 


Ps. 


XXXI 


21 


QT©P© 


Jerem. 


XXXIII 11 


IB© 


Gen. 


XLV 


6 


132$© 


2 Kings 


III 


It 


1D©P© 


Exod. 


XXIII SO 


fiT?© 


Judg. 


XVIII 


9 


*^JJ© 


Ps. 


LXXXIX 


47 


1©f© 


Jerem. 


XXXIII 20 


nei? 


Dan. 


XI 


6 


"W© 


Zeph. 


II 


S 


iinp© 


Hab. 


m 17 


ms© 


2 Kings 


IV 


24 


i«© 


Isa. 


XXIX 


14 


-i©np© 


Isa. 


LXVI 14 


n;rnp© 


Judg. 


XIII 


16 


^"IXB© 
pn 


* 


XVII 11 


TPID© 


Zeph. 


II 


4 


T?S© 


Ezek. 


XXXVI 


*4 


15?© 


Exod. 


V 4 


ipnp© 


Josh. 


XI 


6 


ipE© 


Josh. 


XXIV 


15 


piajjo 


Levit. 


X 6 


lO^pn 


Ps. 


CXLI 


8 


IT© 


2 Sam. 


XVII 


16 


iiaje 


Isa. 


LIV 8 


Tt'ip© 


Prov. 


XIII 


19 


W© 


Ruth 


II 


8 


n^o 


Jerem. 


IV SI 


trips 


Ezek. 


XXI 


35 


ni?© 


2 Chron. 


XXXVI 


14 


mnp© 


Job 


XVI 15 


'©IB© 


Joel 


I 


20 


W© 


Deut. 


XV 


6 


032© erin 659 Isa. 


XXXII 


3 


n^atfpp 


Ezek. 


XXIX 


5 


PiW 


Jerem. 


XXXIV 


3 


von 


Ps. 


X 


17 


a*#pei 


Deut. 


XIII 


17 


m* 


Ezek. 


XIV 


6 


feton 


Isa. 


LX1II 


17 


rrtfpn 


Neli. 


IV 


14 


wnpn 


Gen. 


IV 


21 


fc^n 


Jerem. 


LI 


63 


ivpn 


Hos. 


IX 


6 


0»?j3f» 


1 Kings 


XIII 


4 


irrtppn 


Josh. 


11 


18 


n#pn 


* 


- 


6 


oi.3pn 


Josh 


VIII 


23 


ifrsn 
nn 


Deut. 


XXI 


23 


^l?pn 


1 Kings 


XVIII 


40 


ifrpn 


Dan. 


I 


13 


n*W 


n 


XV 


19 


tf'*!i?fl 


Mi can 


II 


8 


potfpn 


Isn. 


LX 


5 


*Kin 


Isa. 


VIII 


13 


itf^Ipn 


Jerem. 


XLIX 


16 


nppft 


Zoph. 


III 


1ft 


'Kin 


Ph. 


LXXXVIII 


14 


;[91pr> 


Job 


XXII 


6 


tD't^&n 


Mieah 


VII 


10 


w n^ifi 


n 


XXI 


4 


is$ipn 


Jerem. 


XL 


10 


on^on 


Numb. 


XXIII 


13 


n3K-in 


Dent, 


XXII 


9 


tf^pn 


Isa. 


XXX 


33 


nnen 


Ilab. 


I 


3 


'MHO 


Levit. 


XXVI 


37 


npipn 


Job 


XXXVIII 


31 


tfnen 


Cant. 


T 


6 


*3Kin 


Jerem. 


XXV 


27 


itnpn 


Exod. 


XXVIII 


11 


nnen 


Ps. 


LXXI 


21 


anjpi 


Isa. 


Lvin 


12 


ooipn 


Jerem. 


I 


14 


nnfn 


Dent 


VII 


22 


n?Tfi 


2 Sam 


XIV 


t 


mjipn 


Ps. 


LI 


17 


nnpn 


Jerem. 


III 


16 


«"in 


Exod. 


XXXIV 


22 


neipn 


Isa. 


XXXV 


6 


njnn$fl 


Dent. 


VI 


3 


paifl 


Ezek. 


XIX 


5 


W 
xn 


Numb. 


XXXII 


14 


msnn 


Job 


IV 


6 


^pn 


Amos 


IV 


3 


•T)K$8 


Levit. 


XIX 


19 


win 


Ezek. 


XXXVU 


11 


wipn 


Josh. 


XVI 


3 


a, ro «jnfcy n 


Cant. 


I 


7 


r*10 


Zeph. 


III 


7 


V#Q 


Ps. 


LI 


fi 


PW 


Ezek. 


XXXIV 


14 


njw 


Prov. 


VI 


25 


TOn 


Ezek. 


XVI 


52 


n?pwi 


Amos 


VIII 


8 


T*Tfl 


Amos 


IX 


2 


onpn 


Prov. 


VI 


26 


"nxn 


Gen. 


XLV 


24 


«W 


Ezek. 


V 


.1 


nanpn 


Ezek. 


XIII 


18 


fiJTTfit^i 


Is.i 


XXXII 


10 


n;w$ 


Ps. 


CXXXIX 


19 


^bpn 


Job 


X 


16 


»nwn 


Dent. 


XXVIII 


6ft 


mo 


Levit 


VI 


16 


napri 


Dont. 


XXXII 


46 


Divn 


Hos. 


XI 


3 


♦fl^Tfl 


Prov. 


XXIII 


8 


•"WW 


Josh. 


I 


18 


*m& 


Lament. 


III 


48 


tip 


Dan. 


V 


27 


Knb'pn 


Isa. 


XLV 


11 


WW 


1 Sam. 


XXVI 


12 


nOTjfc 


, 


VI 


9 


o>pn 


Deut. 


XX 


19 


Tixn 


Prov. 


XIII 


21 


*|Tlfl 


Jerem. 


XLIV 


26 


ruiypn 


Jndg. 


VII 


5 


J^yn 


Ps. 


LX XXIII 


IB 


DUTO 


Dan. 


II 


42 


Kppo 


Prov. 


XI 


6 


Q^vn 


Job 


XIX 


22 


*»Tin 


* 


II 


40 


np*pn 


Ezek. 


XXXIII 


12 


is^yn 


Ps. 


CXXXVIII 


3 


Wtt 


Job 


XXIV 


18 


^pn 


j Jerem. 


IV 


* 7 


n^vn 


Isa. 


XLIV 


8 


innn 


Ltvit, 


XIX 


18 


Dpn 


, Josh. 


VIII 


8 


in^n 


Numb. 


XIII 


32 


rip 


Josh. 


VIII 


7 


topn 


Ps. 


CXIX 


43 


^n 


Prov. 


III 


30 


a«n= ^^ 


Eccl. 


XII 


9 


[pn 


Jerem. 


II 


37 


^n^vn 


Ezek. 


XLVIII 


12 


n»9vin 


Ezra 


VII 


17 


«>po 


! 1 Sam. 


III 


11 


n^^vn 


Ps. 


LXXV 


11 


n^Of-iri 


Jerem. 


XLVIII 


28 


rw« : 


Isa. 


LXV 


13 


WW 


Nnmb. 


XVIII 


19 


ntoinn 


Ezek. 


xm 


23 


fttpopn 


Deut. 


XXIX 


22 


n»V n 


Exod. 


XXV 


2 


♦npnfl 


Jerem. 


VI 


8 


' rpn 


Isa. 


XLII 


9 


njnovp 


Numb. 


XVIII 


8 


*nbnn 


Prov. 


XVII 


18 


?pn 


Ps. 


L 


19 


T»V n 


» 


- 


27 


D?nonn ■ 


» 


VI 


1 


nppri 


« 


CXLIII 


12 


n^oitn 


Exod. 


XXIX 


28 


onpnn 


Esther 


IX 


29 


HP* I 


Hab. 


III 


12 


15^1 


Prov. 


IV 


12 


fnn 


" 


X 


I 


topn ! 


Exod. 


XIV 


15 


p»3fPI 


Ezek. 


XXIX 


7 


rtT© 


Levit. 


XIX 


17 


»po 


Isa. 


LXV 


14 


ip^Vn 


Is*. 


XLIV 


14 


nno 


Job 


X 


10 


WJRfl ! 


Exod. 


XXVI 


29 


npvn 


- 


LVII 


4 


wjg 


Deut. 


XV 


7 


WW ; 


Ps, 


LXV I 


7 


n;^n 


Job 


XXII 


23 


prpj© 


Dan. 


V 


20 


nepn 


Exod. 


XXV 


11 


^3pvn 


1 Chron. 


II 


48 


•TWV 


Prov. 


III 


11 


fpn i 


Ps. 


XXXI 


tl 


°;»vn 


2 Kings 


VIII 


12 


ttoin 


Numb. 


XI 


23 


*? ^Vpn 


Job 


XIV 


13 


'33fi5fn 


Isa. 


XIIT 


18 


ruftfin 


Job 


XXI 


4 


,f1B itfpn 


Tsa. 


XXIX 


4 


pivcyn 


Deut. 


XXXIII 


8 


Win 


Dent. 


XXIV 


1 Q 


"Wpn 


Deut. 


II 


9 


ivn 


Jerem . 


II 


29 


«no 


Levit. 


XXV 


11 


nypn 


T«a. 


XLIX 


19 


*TO 


It* 


XX VII 


8 


napnn 


Prov. 


X 


27 


nyifcpn 


Deut. 


II 


19 


Q 1Vn 


J«b 


X 


t 


Win 


Isa. 


LXI 


6 


impn 


Ps. 


XII 


8 


w^n 


G«n. 


XXVII 


40 


T*V1 


Jerem. 


XXXVI 


6 


o*1pn 


„ 


XXXII 


7 


'JTfP 


Ps. 


LXXXIX 


18 


vra Qnn 


L.vit. 


II 


4 


^ipn 


Jerem. 


XLIX 


2 


n^nvri 


Mirah 


IV 


9 


T'ln 


- 


XVIII 


14 


:npn 
P n 


V*. 


Lxvni 


32 


rw» 


Dent. 


I 


17 


I^lpn 


Job 


XL 


26 


aj^n 


Hah. 


III 


8 


aain 


Isa. 


XLI 


22 


n^lpn 


Dan. 


II 


6 


P^3p^ 


Job 


XXX 


22 


W^S 


Jerem. 


IV 


30 


'tfipn I 


Numb. 


XXIII 


25 


M9»P 83 b 660 Din Isa. 


L 


11 


pM#n j 


Isa. 


LTIII 10 


vzrm 


Micah 


V 8 


Dhri 


Ps. 


LXVIII 


14 


P35TO ! 


Josh. 


XXII I 7 


WTiQ 


Zepli. 


III 13 


nwn 


Deut. 


XXXI 


21 


nptsfn ! 


Levit. 


II 13 


ivrio 


Ps. 


CXIX 118 


onwn 


2 Kings 


XVII 


38 


m?vn 


Exod. 


XII 15 


irvsrfn 


* 


XCI 13 


Db*}fi 


Deut. 


IV 


23 


mzpn \ 


Numb. 


XXIV 22 


!J--*B 


Ezek. 


XXXIV 18 


lopifl 


Isa. 


LIV 


4 


wyp® 


Job 


XX 10 


mrr'ri 


Isa. 


XX VIII 3 


rWTG 


Ps. 


cm 


2 


TOsfo 


Jerem. 


XXXVII 20 


»3"'-»ri 


« 


XXVI 6 


rwifl 


Isa. 


XLIX 


15 


mrisTO ; 


Micah 


VI 14 


vzvn 


Jerem. 


XXIII 26 


noiP 


Lament. 


V 


20 


unsefo ' 


Exod. 


XVI 12 


wr m 


Ezek. 


XXVII 6 


r# 


Ps. 


XIII 


2 


>3rD#fi 


Prov. 


XXV 16 


wyz\m 


Job 


XXXIX 23 


•"PIP 


Judg. 


IX 


33 


D'SEto 


Exod. 


XXVIII 4 


jcr*0 


Ps. 


LXV 9 


pria 


Job 


X 


It 


Wttfi j 


Prov. 


XXV 15 


■ErJfi 


Isa. 


XXXIII 23 


o:iri 


Deut. 


XXXII 


25 


bsm ! 


Ezek. 


XXXII 28 


*12?F\ 


Ps. 


LI 16 


pin 


1 Sam. 


XV 


33 


hzpn 


Deut. 


VII 5 


TOrto j 


» 


LXXI 23 


fWP 


Job 


XI 


14 


ptfa 


Levit. 


XI 33 


r)ztfn 


» 


XLIV 3 


jnri 
III 


5 


fVW» 


Exod. 


XXXIV 13 


pirr^ ' 


Prov. 


XIX 15 


arw 


Ezek. 


XVII 


23 


nfip& 


Ruth 


I 13 


nrprn ; 


Isa. 


LXV 13 


ttpnn 


Ps. 


LXVIII 


15 


zbpn 


Deut. 


11 28 


W'^Fi 


Ezra 


VII 24 


H?no 


2 Kings 


IV 


28 


ntyo 


Job 


XXXIV 36 


rz">q : 


Ps. 


LX 5 


n^HE 


Ruth 


11 


16 


&VF\ 


Levit. 


XXIII 32 


inzdn 


Job 


XL 9 


ono 


2 Chron. 


XXIX 


11 


&$& 


Numb. 


XV 22 


•:r>o i 


Ps. 


II 9 


Dj?nri 


Exod. 


IV 


13 


pfypti 


Job 


XXXVI 24 


K^fl 


Exod. 


XV 6 


PHfl 


Numb. 


V 


3 


in^ri 


Ps. 


CXIX 10 


>:rr?n ; 


Jerem. 


X 10 


tfFifl 
n 


3 


Dirr^Fi 


Isa. 


XVII 11 


'3te:r>ri 


E/.ek. 


XXVI 10 


nwyw 


Job 


XXXIX 


3 


njotoft? 


Prov. 


XXIV 15 


T&Q 


1 Chron. 


11 65 


o*run«=i 


Josh. 


I 


16 


un^'n 


Deut. 


XXIV 10 


rtfo 


Jerem. 


LI 8 


wt© 


1 Kings 


XI 


22 


^n^tfri 


Ps. 


LX 3 


33'tfo 


1 Sam. 


VI 3 


WSHfl 


Neb. 


11 


5 


^nbpr\ 


2 Chron. 


VII 19 


**» pn^ri 


Job 


VII 19 


W)0 


Ps. 


CXIX 


133 


efte 


Numb. 


XXXII 15 


'on p^trn 


Ezek. 


XXXIV 18 


ptteia 


Dan. 


V 


16 


'Dp ufypQ 


1 Chron. 


XX 1 


nrs'ri 


Ps. 


LXVIII 17 


PTW 


n 


II 


39 


•nu vhpft 


Prov. 


XXVI 4 


iT^ 


» 


LXII 4 


in? 4 }*) 


Exod. 


I 


22 


irp^ci 


Eccl. 


VII 16 


ooi^ri 


Prov. 


XXDI 26 


a ™ rvynj-i 


Deut. 


XX 


12 


wtyo 


Isa. 


LVI1I 9 


PtfF) 


1 Kings 


XIV 17 


'TWO 


Exod. 


XXII 


30 


pa^e 


Job 


XXIV 12 


pitfn 


Ps. 


CXIV 6 


npin 


1 Sam. 


IX 


20 


D^ 


Ps. 


CXIX 41 


'rpjptfri 


Job 


XXXVII 18 


rpi© 


Gen. 


XLVII 


19 


'op Dtffl 


Gen. 


III 15 


oprafri 


» 


XXXIV 17 


r?hn 


Ezek. 


XII 


19 


■*it D^n 


„ 


* 16 


i[np T Wr) 


Isa. 


LIV 17 


wjhe 


Isa. 


XXX 


21 


^Kpfcn 


Cant. 


IV 8 


nitta 


Eccl. 


VII 17 


r^in 


Deut. 


IV 


26 


jnoqte 


Isa. 


XXIX 4 


ntin 


E«ra 


IV 24 


pPT© 


Jerem. 


XLII 


16 


pBtCN? 


Exod. 


XXXIV 25 


mtn 


Num¥. 


. XIV 34 


oniri 


Prov. 


XIV 


3 


niiD^n 


Levit. 


XXII 28 


itaro'n 


2 Kings 


XVII 31 


prnri 


„ 


XXIV 


17 


nptpri 


Job 


V 22 


privn 


wn 


2 Sam. 


I 


20 


n#WG 


„ 


VIII 5 


nntffi 


Isa. 


YI 11 


nijn^n 


Deut. 


XV 


3 


0©{f^il 


Exod. 


VIII 20 


nnffl 


Jerem. 


XXXVII 9 


ik^'pi 


Exod. 


XXIII 


11 


njipp^ri 


Job 


XXX 21 


'3SE?n 


Micah 


VI 16 


*KJ^i!» 


1 Sam. 


XXIV 


22 


T9#Fl 


„ 


XIV 19 


rptfn 


Ezek. 


XXIII 49 


nyKfyri 


Josh. 


VI 


10 


w#o 


Ps. 


LXIX 16 


vjcctfri 


Deut. 


XIV 26 


^Kt^ri 


Ps. 


LI 


10 


»3?'D^0 


Deut 


XXXII 18 


*#n 


1 Sam. 


XXVIII 16 


^^fi 


Judg. 


XVIII 


25 


r&#fl 


* 


XXII 1 


OTtifr 


Job 


XXX 22 


^Kfn 


Jerem. 


XVIII 


22 


vown 


Ps. 


XLIV 11 


«3*#n 


» 


XXXVI 20 


P]K^ 


„ 


XIII 


17 


mrptfn 


Job 


XXVII 20 


nn^'trjn 


Exod. 


X 26 


iK^n 


Judg. 


XIII 


13 


I0#fl 


Josh. 


II 6 


DOW 


1 Kings 


II 20 


n^Fi 


Ps. 


cxxx 


3 


iptffi 


Hos. 


X 9 


DJW 


« 


XVII 21 


2^ri 


Exod. 


XXIII 


13 


i-i&^n 


1 Iaa. 


LIX 9 


13^0 


Gen. 


XXXIV 10 


n^n 


2 Sam. 


XXII 


44 


Tiptpfl 


j Prov. 


VI 22 


tjnipn 


1 Kings 


IX 6 


pi^p 


Levit. 


XIX 


17 


*?fer» 


[ Isa. 


III 7 


^Oipn 


Ps. 


LXXXIX 10 


onstffi 


Neh. 


XIII 


21 


tttffl 


1 Ph. 


XXXV 9 


ft?^pri 


1 Kings 


II 16 


'^ 


Job 


VII 


19 


n^^ri 
XXI 7 


inrrtfn 


Ezek. 


XXVI 20 


»3*0 


Isa. 


XXXII 


3 


njW? 


i 


LXII 11 


wtfn 


Hos. 


III 3 


»3^e 


ProT. 


in 


5 


|Wto 


\ 2 Sam. 


XIII 20 


NTtffl 


Ezek. 


XVI 55 


nrnt^n KDnn n 661 Jerem. 


IV SI 
ns??nn 


2 Sam. 


XXII 3 


* 


IV 30 
*8_TC> 


Isa. 


LXVI 12 


2 Sam. 


XVIII 13 
aspflfl 


2 Chron. 


I 11 


Ezek. 


XXVIII 6 
*pn 


n 


XX 12 


„ 


XXII 22 
wnn 


Prov. 


XXIX 23 


Isa. 


XXVIII 22 
*xy6rwn 


Exod. 


XXIX 12 


Job 


XXII a 
Dfin 


Ezek. 


XX XII I 25 


2 Chron. 


XXV 2ft 
DPtPi 


Isa. 


XXXII 19 


Ezek. 


XXIV 11 
am 


„ 


V 15 


Eccl. 


V 7 
n$nfi 


» 


XXVI 12 


Ps. 


CVII 26 
jjionn 


Pa. 


XXII 16 


Amos 


IX 13 
n^iariri 


Job 


XXII 7 


Prov. 


XI 16 
'pRQ 


1 Kings 


XX 39 


Ps. 


XLI 3 
inaijifc 


Ps. 


LXXX1II 2 


2 Kings 


XII 8 
injifin 


Job 


XL 26 


Exod. 


XXII 29 
tinn 


Ps. 


XXXVI 9 


Jerem. 


XLVIII 27 
Tjianm 


Jerem. 


LI 64 


Josh. 


X 19 
own 


Levit. 


XI 11 


Numb. 


XXXIII 64 
^n$nn 


Deut. 


VII 26 


Deut. 


XIV 21 
n$w 


Gem 


XXI 23 


Ps. 


XLIV 12 
^33rin 


Levit. 


XIX 11 


„ 


LXX1V 14 
i33ffin 


Prov. 


VI 27 


„ 


XXVII 12 
»WP 


Job 


XXXI 12 


Ezek. 


XXIX 15 
KWjnn 


Numb. 


XII 11 


Numb. 


XVI 3 
iK^jnri 


Dan. 


II 44 


Prov. 


VII 25 
rnri 


Ps. 


XLII 7 


Dan. 


11 5 
fn^nn 


Ezek. 


XXXIV 19 


Deut. 


VII 26 
«WCU? 


1 Sam. 


I 14 


Ps. 


CVII 6 
«iww 


Isa. 


XLI 10 


Isa. 


LVIII 7 
ofeflO 


Job 


XXX 16 


Ps. 


LV 2 
D^?nri 


Lament. 


IV 1 


Amos 


VIII 13 
n»Vw?0 


Numb. 


XVI 13 


Prov. 


XII 26 
ogns 


Deut. 


XXI 14 
1SPW 


Neh. 


VIII 9 


Job 


XXII 26 
'°p J3j?nfi 


Deut. 


V 18 


Isa. 


LVIII 14 
#no ^nn 


Isa. 


LXIV 11 


„ 


LVII 4 
«JW 


Ps. 


CVU 27 


„ 


LXIII 17 
«W?0 


Isa. 


XLIII 18 


Jerera. 


LI 58 
urwris 


2 Sam. 


XXII 27 


2 Sam. 


XXII 27 
b$FW 


Ps. 


XVIII 27 


Job 


X 16 
K^si^n 


Deut. 


XIV 1 


Prov. 


XXX 28 
frgnjji 


Hieah 


IV 14 


Ezek. 


XXI 29 
1fr&#fi 


Jerem. 


XLVII 6 


Pa. 


XVIII 27 
^©JTA 


Deut. 


II 6 


Deut. 


VII 5 
i3cnn 


2 Sam. 


XXII 41 


Numb. 


X 7 
wpn$ 


Prov. 


XXV 6 


Gen. 


XLII 1 
isnnr) 


Jerem. 


XLIX 4 


Dan. 


III 15 
^D-irjn 


Job 


XXXVIII 14 


Prov. 


XXH 24 
mnn 


Numb. 


XV 39 


r» = 13a 
Ps. 


CIII 6 


[irrvDT n^> im in Sai H 


pJTDlDT 3"«] 


Numb. 


XXXI 20 
ni 


„ 


XXXI 19 


Jerem. 


XLIII 3 


'h 


rrfc^n^ 


Eccl. 


VII 16 


2 Kinpcs 


XXIII 5 


(*) h 


rr6t©!?i 


Jerem. 


XXXI 22 


Exod. 


XL 36 


h 


m*?¥n;M 


Job 


VIII 6 


Deut. 


XXIH 26 


h 


*W>9 


„ 


XIII 27 


Isa. 


XXI 8 


h 


nfrVn 


Jerem. 


XII 6 


Cant. 


VII 9 


h 


rrrtq^p 


Ezra 


VI 4 


2 Kings 


XXHI 6 


(2) h 


m^i 


Job 


X 10 


Josh. 


V 3 


h 


n *W 


Isa. 


LXI 6 DBtpn 

np#n 

Dp#n 
?p#ft 

ncrn 
p3fi#n 
nnin£n Yinipn 

nn 

nwnn 
pexnn 
x&ann 

n^|nn 
iT|jinn 

nnn 

Tjanj-i 

'^nnri 

■^snnfl 

iiinn 

t^nnn 

wannr) 

wtpOfln 

osnnn 

f?nnn 
nprinn 
rnrjflfi 

»3p>nci 
na?nn 6G2 n sarin 13 i Deut. 
Pa. 

Numb. 
Judg. 

1 Sam. 

JtKlg. 

2 Chron. 
Nnmb. 
Jndg. 
Job 

2 Chron. 2 Kings 
Micah 
1 Sam. 
1 Chron. 
Joel 
Dan. 
Ezek. 
1 Sam. 
Ezra XXIX 

XIX 

XXXIII 

VI 

XIII 

II 

XXXV 

XXXIII 

V 

XX 

XXXV 

XXX 

II b 

b 

b 
b 

b 

b 
b 
b 
b 

b 
b 

b 
b nnnp$p 

nnpfep 

niin^n 

nfisDi 

m-int^i 

mvpa 

rrhp&s 

nnhv 1 Ham. 

Deut. 

Job 

Exod. 

Isa. 

Jercm. XXI 

III 

II 

XVIII 

IV 

V 

XXII 

XVII 

IX prrozym tn "h lm in hi) tdvi ids JTJ a"K 

nn 

13 b 

b 

14 b 

8 b 

b 

20 b 

20 b 

6 b 

b 

b 

b nt&flj 

noej> 
nn?o^ 
nnarn Isa. 


XXVIII 


17 


2 Kings 


XXI 


13 


Jutlg. 


XII 


6 


1 Kings 


I 


9 


Eccl. 


XII 


8 


Lerit. 


VII 


12 


* 


XI 


47 


Exo4. 


XXX 


34 


Isa. 


XLVII 


14 


Ps. 


LXIX 


3 


Jndf. 


XII 


6 


Lerit 


XXII 


22 


Isa. 


XXXV 


1 pma»oi in b titi m Sdi tovi 'ion TV n"« 

nb 

n^#» 

n^ap 

rbnin VB = 15b Jerem. 


LI 


13 


Dent 


III 


11 


la*. 


V 


30 


Pi. 


xxxvm 


9 


Hab. 


i 


9 


N«nb. 


in 


41 


It*. 


LVH 


9 


Ps. 


XXXVIII 


9 


„ 


CXXIX 


6 


Jerem. 


LI 


13 


Isa. 


V 


30 b 
b 

(V b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b (2) b 

(2) b 

b 

b 

(2)6 

b 
b 
b 

(2) b 
b nSrrfpct 

rbb\ 

nfrw 

nS>ns 

n^t&h 
nbap 

n^OTW 
r6aDna 

no 

n©w 

now 

n$:p 
noni? 
now? 
new 
noijW 
no* 

now Ps. 
Isa. 
Ps. 
Deut. 

Jerem. 
I Isa. 

I Job 

I Exod. 

i 

! Prov. 
2 Kings 
Judsr. 
Prov. 
Jerem. 

1 Judjf. 
Deut. 

Nnmb. 
Cant. 
1 S.lm. 
1 Kings 
Ps. 

Lerit. 
1 Kings 
Isa. 

! Pr 

! Ezek. 
! -Isa. 

| Prov. 

I 

I Cant. 

I 

| Ezek. 

Lerit. Isa. 

2 Chron. 

1 Kings 
Jer«m. 
Eecl. 

Numb. 

2 Chron. 
Prov. 
Jerem. XVIII 6 

XXIII 26 

II 10 

XL 36 

III 19 

VI 9 

XXXVII 11 

II 10 CX XXVI 9 

III 19 

XVII 4 

XXIX 28 
XXIII 26 

VI 9 

II 19 

II 10 

XL 36 

XXX 14 

XXIII 5 

XXI 23 

XXIII 29 

VI 9 

V 2 

XXXII 42 

xxm 9 

I 5 

I 13 

VII 31 

LXXX 6 

XIV 17 

VI tl 

XL 19 

LXXIII 18 

XXX 14 
L 11 

, 11 

XXVII 6 

I 2 

III IS 1M 16 

XXXIV 11 

XI 8 

XLVI 8 

XII 11 

VIII 16 

XXX 6 

XXVII 6 

LI 32 }'"> = 13c r» = 13 d 13e 13g b 


mtoprn 


b 


fibbp 


&)b 


m^?ri 


*. 


nlStfrqi 


b 


ntfuniji 


b 


nlWo 


b 


nfcpna 


wb 


nl^|3 


b 


nfafftpp^ 


b 


nl^rii 


b 


nfy$? 


b 


ib#sy\ 


b 


rt 1 ?' 1 ?? 


b 


mV?o 


b 


nilgai 


b 


nh^o 


b 


nfycpi 


b 


nby$& 


b 


nfye!?"| 


b 


rfl^tBja 


b 


ni^tj 


b 


nhpbo 


b 


nurjp 


b 


nuns 


b 


rtWpTI 


b 


mp^gi 


b 


niwj 


b 


MP) 


b 


nira-y? 


b 


ntppia 


b 


rW- 


b 


rnpwB 


b 


trfptpf 


b 


wpfrp 


b 


mpi«j 


b 


nipt 


b 


npn?< 


b 


rtpvft 


b 


np^t) 


'b 


nfpfo 


b 
b 


nnnan 


b 


rrnno 


b 


ni*ij|fl^o^ 


b 


"ftf* 


b 


nti^ppo 


b 


nnwi 


b 


ntip(po^ 


rvh 


nip© 


•nr6 


nfi^^ 


Tir6 


ninnp3i 


■nrtf> 


frti^joni xnn 663 1 Sam 


I 10 


b 


mp 


Prov. 


XIV 10 


b 


m_p 


Pent. 


III 1 1 


Gen. 


XXVI 3* 


b 


mb 


1 Chron. 


II »5 


B~ -|9 
Ezra 


V 11 
ira 


Hab. 


I 9 


I Sam. 


XX 30 


h 


n#3^»i 


Ezefe. 


XLIV 13 


b 


*nWft 


Vs. 


XXI 3 


b 


n^iw 


Hos. 


III 1 


Isa. 


XXX G 


b 


rtfpi 


Prov. 


XXX 20 


Jerem. 


in 24 


b 


npsrn, 


Ezek. 


XVI 32 


Isa. 


LIX 17 


b 


n^aSp 


2 Kinga 


XVI 17 


Exod. 


IV 9 


b 


n^^?3 


Levi*. 


XX 10 


Gen. 


VIII 7 


b 


rt#3? 


Gen. 


I 2 


2 Sam, 


XI 4 


b 


n^pno 


2 Chron. 


III 15 


Prov. 


I 17 


b 


n^nrr 


Cant. 


V 14 


Ps. 


XLIV 16 


b 


n#3i 


Gen. 


IX 17 


'3 = 20 
Jerem. 


VII 32 


prrwDi TW provm \hn fo* 


Levit. 


XIX 20 


Ps. 


XCV 5 


Mt* W 


ntfW 


Exod. 


XXVI 12 


Eeek. 


XLIV 13 


\nA bit iw »6i 


nt^i 


„ 


II 3 


P*. 


XXI 3 


nbo nwo bz wiw 


n#n$ 


Jerem. 


XIX 14 


1 Sam. 


XX 30 


rmp nwn^i ywib 


n#3^ 


Levit. 


XXVI 16 


Isa. 


XXX 6 


3a mora mra 


n?Vl 


Deut 


XXVIII 22 


- 


LIX 17 


p»a np-rx ra^n 


n^3^»pi 


Levit. 


XVI 4 


Exod. 


IV 9 


dj wan* j6 dm rn,m 


n#$» 


Gen. 


XLI 18 


Gen. 


VIII 7 


prtn fen o*»n nw *m 


npy 


2 Sam. 


XI 4 


route th nten 


mftpjio 


I Gen. 


XLI 4 


Jerem. 


II 2ft 


KtfO' '3 33J 


n^33 


i Cant. 


VII 7 


Lerit. 


II 7 


yyp rwmn nron dot 


ntfrno 


j Gen. 


XLI 18 


Jerem. 


II 28 


•pnte vn jhd tcoo »3 


*nrA 


1 


IX 27 


• 


III 24 


wra* pvr rut fifem 


ncteTj 


Jerem. 


VII 32 


2 8ftm. 


XI 21 


p i^oo* pm ran *b 


*nttT 


Gen. 


XIX u 

I 2 


IM = 21 
ProT. 


XXX 20 


pmttwr pnmDT 


nb *rm in ter n pmntn im *m p 3"k 


Enk. 


XVI 32 
HK 


Larit. 


XX 10 


Gen. 


XLI 35 
n^n 


Cant. 


V 14 


- 


xxxm 11 
niqn 


2 Sam. 


XIV 3 
W* 


Gen. 


I t 


Gen. 


XXXI 27 
C*3?3 


n 


IX « 


1 Sam. 


XIX 2 
WP1 


2 Kings 


XYI 17 


Eaek. 


IV 7 
J?K331 


Jerem. 


VII 32 


Exod. 


XXXVIII 8 
nfc?ta 


Exod. 


XXVI 12 


Eaek. 


XXVII 3 
nirtap* 


2 Chron. 


IX 29 
n*ra? 


Prov. 


XXX 2fr 


Ezra 


▼I 14 
m«$* ; 


E*.k 


KVI 32 


Gen. 


XLT1I 24 
rin3/)2 


Exod. 


II 3 


Prov. 


XV 6 
nmarq* 


Gan. 


IX 27 


Deut 


XXII 9 
n«w ; 


Job 


XVII 6 


Numb. 


XVIII 30 
n*W5 ; 


Jerem. 


TH 32 


- 


30 
rnn3j£i : 


Caat. 


V 14 


2 Chron. 


XXXII 28 
n*n3r6 


G«. 


I 2 


Josh. 


V 12 
nKn3rio 


8 Chron. 


III 16 


Esther 


I 5 


5TO 


nirt^ i 


Jo«h. 


XVII 11 


2 Chron. 


XIX 2 
flKT3^ 


Gen. 


XLV 23 
nxb 


2 Sam. 


VI 22 
ntf-ro 


Jerem. 


XLVIII 36 


Jerem. 


XVII 3 
nK$n$ 


Levit. 


IX 19 


2 Kings 


XXIV 3 
ntosin^ 


Josh. 


XIX It 


Exod. 


V 16 
nwpm 


1 Kings 


I 15 H3 = 16 a ro = t6«i n = u &)b 


n»*a 


b 


nsrro 


b 


noTpo 


(2) b 


najp 
na 


b 


n^iji 


b 


*9W 


b 


no^pn 


b 


nwno 


b 


nw*01 


b 


n$n*ip 


b 


n Wl 


b 


n&pp 


b 


W$ 


b 


noro 


b 


^0? 


b 


n^vn 


b 


nop 1 ! 


b 


nonrio 


b 


nen^n 


b 


nOTO3 


b 


n^3to?^ 


b 


nfe^i 


b 


nty 


b 


n^o* 


b 


non 


b 


r\$b 


b 


nph^ 


b 


nptoOD 


b 


nsnip 


b 


flD^ 


b 


nptyori 


b 


'WScn 


b 


nobpfy 


b 


nwnp 


b 


tyfi 


b 


npvio 


b 


npft? 


b 


npTfcn 


b 


m& 


b 


nwwa 


b 


w 


b 


np^ 


b 


norn 


b 


nph5 


b 


riQ^p 


b 


npnip 


b 


noviTi 


b 


nW 
m 


b 


nin: 


b 


^101 


b 


n irj,«T 


b 


n*]^o 664 n-n tdtti Ruth 


Ill 10 


wo 


Gen. 


XXVII 1 


fJK*lg | Ezek. 


XLV 23 


n«^oi 


Levit. 


XXVI 16 


ranpi 


Jerem. 


XLIV 23 


fltt*1p T Levit. 


V 8 


Dent. 


XVII 8 


nim 


1 Sam. 


XXX 21 


nmpb- 


» 


VII 37 


Numb. 


XXVII 14 


nnnp? 


Levit. 


XIII 10 


ntfpa i 


,ament. 


IV 6 


rm$o& 


Gen. 


XLIV 31 


nyfr 


Exod. 


XXVII 7 


n^tfete Isa. 


XLIII 23 


r»8'30 


Ps. 


CXXVI 1 


ny# 


Jerem. 


IV 10 


n«#r 2 


Kings 


IX 2 


n^301 
XIX 8 


W#& . 


Lament. 


III 47 


rwn i 


sa. 


XLI 25 


nan 


2 Sam. 


XII 3 


! 
n35 ! 


Levit. 


XIV 66 


Hl*tS^ Gen. 


XLI 20 


nfcH30 


Numb. 


XXII HO 


Wl 


Deut. 


XXIV to 


nx#s 


- 


XLI 4 


nfrnaoi 


1 Sam. 


XXV 20 


nn:n 


Judg. 


XX 40 


ntfpQr- 


« 


XLI 2 


nfcnv 


Pa. 


LXVI 12 


WW 


Amos 


V 11 


nwp& \ 


Ps. 


LXXXIX 11 


nan 
nkfypoi 


Exod. 


XV 4 


nssio i 


Jerem. 


XL 5 


mVP 


Exod. 


XII 13 


Gen. 


XLI 43 


WW 


Prov. 


III 25 


ntf&& 


Ezek. 


XXIV 12 


Josh. 


XIX 6 


nnsiso 1 


Gen 


XLIII 34 


n«fr££ 


Gen. 


XXX 35 


Isa. 


XIV 8 


W# 


Esther 


II 15 


nar; i 


Ps. 


LXXVIII 70 
Ruth 


III 8 


nnptf 


1 Kings 


X 22 


ns?r: \ 


Exod. 


XXVI 11 


Micah 


VII 5 


ra#o 


Gen. 


XLV 23 


n'Ntr: 


Job 


XXXVI 17 


Exod. 


III 2 


ns^s 


m 


Cant. 


V 12 


Ezek. 


XLIV 25 


nafr 


Gen. 


XXIV 11 


niBfeH 


Exod. 


XXVIII 17 


£.. n o Q- «- a- 


1 Chron. 


II 3 


H3& 


Zech. 


II 12 


roza 


Levit. 


XII 6 


Gen. 


XXXI 30 


?W 


Ezek. 


XXXVIII 8 


nnnltr2 ! 


Dan. 


II 35 


1 Kings 


XVIII 37 


napo 


Deut. 


XXXIII 2 


•an n33-a ; 


Ps. 


CXVI1I 23 


Deut. 


XXXII 16 


napina 


Levit. 


XIV 9 


nss 


Exod. 


XXXIV 10 


1 Kings 


XIV 24 


rogmo 


Ezek. 


XXXVI 3 


nan 


Dent. 


XXX 11 


Ezek. 


XVI 52 


ro^oo 


Ps. 


CX 3 


rb-a 


1 Kings 


XVI 24 


DNO 


Isa. 


LI 9 


W090 


Deut. 


XVI 10 


nr: 


Deut. 


XXXII 14 


mqn 


2 Kings 


XVIII 4 


nasjao 


Ezek. 


XLV 11 


nsn ! 


Ps. 


LV 22 


nktjno 


2 Sam. 


XVIII 18 


rny^ 


Gen. 


XVII 17 


rcq I 


Ezek. 


XXII 4 


DKOtp 


1 Sam. 


I 26 


nflfW 


Hos. 


m i 


nnr^j ! 


» 


V 11 


nK9t? 


Prov. 


X 10 


nw* 


Gen. 


XXV 28 


ram 


Ezra 


VI 21 


XV 13 


nawi 


Hos. 


in i 


rnrma 


Exod. 


XXXVltl 27 


Isa. 


LI 1 


nnp£ 


Ezek. 


XLV U 


f1301 


Prov. 


VIII 13 


nkb^ 


Judg. 


IV 21 


nn^eo 


Dan. 


n 23 


$30? 


Dent. 


I 27 


n»^a 


Hab. 


III 14 


WPJ 


Ezek. 


XXI 3 


nan^ 


Ps. 


XXV 19 


n^fen 


Dan. 


IV 19 


W 


1 Sam. 


XVII 7 


fpcfri 


Amos 


III 12 


n«D3 


Lament. 


III 58 


Wl 


Job 


XV 30 


nnr6tf 1 


Ezek. 


IV 12 


n«v 


1 Sam. 


II 5 


H3T, 


! Dan. 


VI 19 


n3i i 


Isa. 


IV 4 


r»K2i 


Ezra 


IV 15 


nninii 


Hos. 


XIII 5 


nrnaSp 


1 Kings 


XVII 13 


owni 


Isa. 


LI 10 


nn-tpf^n 


Isa. 


XVII 9 


ro^3 


Ps. 


CXLIV 14 


nmfi* 


Ezek. 


XXVI 19 


WCB 


Ps. 


CVI 5 


n3ie3 


Amos 


V 3 


nKyPOl 


2 Sam. 


XVII 27 


nsn» 


Esther 


II 7 


n3lDi ! 


Gen. 


XXXVIII 26 


nmn& 


Prov. 


VI 1 


??H? 


Deut. 


XXXII 13 


naw-i 


Cant 


V1I1 10 


nKViaa 


Ezek. 


XVI 37 


WT3? 


Ezek. 


XXXVI 30 


nnurn ; 


Gen. 


XXIV 13 


n^v^ 


Numb. 


XXXI 12 


n!n? 


Isa. 


LIV 6 


n3i2tt?i i 


1 Chron 


XXVII 1 


nx^oi, 


Deut. 


XXXIV 1 


ni*v» 


Prov. 


I 32 


n&tft? : 


Jerem. 


XXXI 4 
Prov. 


XVI 27 


^nv 


1 Chron. 


XX I 


r#v0$ 


Josh. 


XIV It 


Deut. 


II 37 


W» 


! 2 Chron. 


xxxvi io 


mwnb) 


Isa. 


LVII 10 


«W 


Lament. 


III 57 


'™ Wf? 


Prov. 


XXX 6 


STO31 


2 Sam. 


XVIII 22 


HKVO 


Dan. 


VII 16 


H31p 


Ps. 


IX u 


PiltV 


Jerem. 


L 24 


n«»?3 


D«ut. 


11 19 


WW 


Prov. 


II 17 


fl3^0 ! 


Gen. 


XIX 15 


nit^jn 


Iaa. 


XXX 7 


n3# 


Levit. 


II 5 


nanan 


Levit. 


XI 18 


«j^o 


Ps. 


LXXXV 2 


W 


1 Chron. 


XXIII 29 


naoein 


Deut. 


XIV 17 


««j?01 


2 Bam. 


XXIII 7 


-op rntfa 


Gen. 


X 11 


•o« nsrn 


Ps. 


CII 7 
8 


nsfs 


Prov. 


VII 12 


n3tri3 


» 


LXXXIX 48 


0*» 


Amos 


VIII 6 


n^tfoi 


Ps. 


IV 2 


nacnn 


Josh. 


XVII 15 


nmni 


Josh. 


11 15 


nn#l> 


Isa. 


LVII 8 


MOIO 


Ezek. 


XXI 36 


nm?3 


Exod. 


XVI 36 


n3#tt 


Gen. 


XXIV 16 


•on n3fa 


Deut. 


IV 35 


'on gqij 


Ezek. 


XXVI 17 


n^Jj 


! Esth«r 


II 16 


nag 


« 


X 21 


nir^o 


Job 


XXXV 2 


SW 


1 Judg. 


VII 22 


na& 


2 Sam. 


I 14 


O^r 


Esek. 


XXXVIII 10 


J?}#01 


[ Jerem. 


I 12 


WO 


Prov. 


XVI 6 


H8T31 riD-in n 665 1 Sam. 


XXV 20 


Wl 


! 1 Chron. 


XXVIII !6 


rrflaxp 


j Gen. 


VI 6 


r&tfrr© 


Job 


XXXIII 24 


^TP 


2 Chron. 


X 4 


mi2jeo 


| Jerem. 


XXIX 11 


fiit^t?©C! 


Exoa. 


VIII 9 


nijpn 


Ezra 


III 11 


mm?} 


' * 


III 2 


*Ptf? 


« 


XXXVIII 20 


rvrnn 


Neh. 


XII 31 


'=- rnin 


! 2 Kings 


IV 13 


n?^ 


Deut. 


XXXII 36 


nmp 


« 


• 40 


rvrmrj 


; 1 Kings 


III 17 


ni#> 


nn 


Ezra 


VI 4 


rnrr 


l 
Isa. 


XLVII 8 


•on n^D 


Ezek. 


XXXI 10 


aw 


Zech. 


XI 9 


mcwi 


Deut. 


VIII 12 


Wft! 


Deut. 


XXVIII 62 


nnaan 


Deut. 


XXVIII 66 


frin^i 


i Ezek. 


XXIII 41 


w*ii 


Gen. 


XXXI 33 


nngtyn 


Job 


XXVIII 19 


nisp 


Prov. 


XXII 10 


na#l 


Ezra 


V 4 


nnptf 


| Exod. 


XXXVI 22 


m\ 


Esther 


I 2 


n?£? 


2 Chron 


XXXIV 22 


= ,ft = nrrpvi 


1 

j Ezra 


VI 7 


nryfr 


Isa. 


Lvm 18 


n^«6 


Gen. 


XLIX 10 


nq?? 


Ps. 


XLV 1 


■on HTT 


» 


13 


n*W 


Prov. 


XXX 17 


nn0 


Gen. 


XLVn 24 


n*i»ci 


Isa. 


XLVIH 18 


Wj?r» 


Numb. 


XXVI 67 


nnpb 


1 Kingz 


X 19 


flTI 


Job 


XXXIV 86 


r£#n 


- 


HI 27 


«7p5n 


Numb. 


xn 8 


ftrni 


Exod. 


XXXII 32 


0?W 


m 


Neh. 


IX 34 


rivpn 


Levit. 


XIX 28 


ntfq* 


Jerem. 


II 24 


nm 


Esthar 


II 12 


>™ nyp 


ra 


lea. 


XLI 22 


mnan 


Prov. 


VI 2 


QVfo 


Isa. 


LVII 11 


Wfl 


Ezek. 


XLI 6 


m*q=i 


| Jerem. 


L 24 


Wfo 


Judg. 


VI 11 


nas 


Pa. 


XLV 16 


fllK^IO 


j Ezek. 


XVI 4 


mfrn 


Numb. 


XV 28 


nw*0 


Josh. 


XIX 6 


rtn?b 


! Gen. 


XLVHI 6 


$ni>in 


Ezek. 


XLVII 10 


nji5 


- 


XV 32 


m*q^ 


Jerem. 


XXXI 8 


m^ln 


Isa. 


LXIII 14 


WW 


Ezek. 


XIII 17 


nfKSjnari 


1 Sam. 


IV 20 


ni^ 


Lament. 


II 18 


fl31D 


1 Sam. 


II 22 


ni*Q*n 


Levit. 


XII 7 


m>n 


Cant. 


V 13 


Wl^ 


Prov. 


XXIX 13 


nm 


Judg. 


XIII 3 


ni^Il 


Prov. 


X 1 


nJ=m 


Ps. 


X 2 


mm 


lam. 


Vn 14 


n&) 


1 Sam. 


VI 17 


** 


Isa. 


XIII 11 


*W\ 


Nah. 


II 4 


rfbq 


• 


XVII 4 


'°p n|o 


Job 


xxxni io 


fllKW 


Gen. 


XXV 12 


•err firfph 


1 Kings 


XIX 6 


nay 


Ps. 


LXXIV 3 


rmyof? 


Ezra 


VT 8 


mo 


Exod. 


XII 39 


nty 


Ezek. 


XVII 9 


nwpifi 


Pi. 


XXXIX 6 


TO91 


Ezek. 


IV 12 


nsri 


MiMh 


I 6 


nikeo^ 


» 


XIX 10 


rrjpip 


Levit. 


XX 16 


WW 


Job 


XIII 23 


nfKipm 


Gen. 


XXVII 15 


nlprtri 


Ezek. 


XVII io 


rtrp? 


1 Kings 


XVI IS 


nMtern 


Nah. 


V 4 


nwh 


Levit 


XIV 21 


n^o 


Neh. 


X 14 


nlmprti 


Deut 


IV 10 


WW 


1 Chron. 


XXI 11 


n^o> 


2 Kings 


II IS 


m^sn 


Ecel. 


I 4 


nv& 


m 


Ezak. 


VI I 


m*^i 


2 Sana. 


XX 8 


*nw 


Deut 


xxxin s 


'** m 


1 Chroa. 


XXV 4 


manno 


Dan. 


VI 19 


nna 


Dan. 


VI 6 


nft 


P.. 


XIX 13 


ntrjtf 


Levit. 


XII 2 


nn? 


Ezra 


vn 14 


nr* 


1 Chroa. 


XXV 30 


mnnno^ 


Pb. 


VIII 3 


n7©' 


Daat. 


XXII 3 


rrsff 


Ok*. 


XLI 7 


niKn^n 


Prav. 


XXV 19 


nTJpo 


Kuanb. 


XXI 29 


?W 


Ewk. 


xin 22 


frtK?5 


Numb. 


XIX 9 


irn£ 


Eiek. 


XXVI 17 


^73^ 


la*. 


VII It 


m^o 


Exod. 


XXXI 7 


*vb 


Pa. 


IX 6 


^73« 


Ezek. 


XVI 16 


fllK^p 


. 


vni 19 


"T? 


Job 


XIV It 


rr«Kf 


Josh. 


IX 5 


mn^p* 


Isa 


XXX 22 


nm 


Exod. 


XIV If 


«W5 


Ezek. 


XXXVI 38 


mt6p 


Exod. 


XXIX 6 


*wi 


Isa. 


xlvh « 


TOO 


Job 


XX 22 


=*« nufcpa 


Isa. 


LXV 6 


flTR* 


i« 


XXVI 16 


t»p jgT7j?j 


6m. 


XLI 7 


m>6*ni 


Dan. 


VII 11 


mjrt ! 


* 


XLIII 4 


'« VW5 


Jerem. 


XXV 12 


nt6o5 


Jerem. 


XXXVII 18 


nw | 


Deut. 


XXVni 47 


*w 


Ps. 


cxix ite 


mi6e 


- 


LH 11 


rnppn 


Dan. 


rv st 


n75^ 


Dan. 


XII 6 


MK^&n 


Job 


V 24 


97P9 5 ! 


Deut 


xxviii at 


i?W1 


Job 


XXXVII 16 


niK^co 


1 8am. 


XX 18 


9W1 


1 Chron. 


XXVI 80 


nii^i 


- 


XXXVII 14 


nl*V?£ 


Deut 


XXVIII 52 


mi ! 


1 Kings 


xn 4 


n7tmo 


Pa. 


CXXXI 1 


nn^w;n ! 


Numb. 


XI 9 


nyin^ 


Exod. 


XII 22 


ni^ 


Gen. 


XXXIV 16 


nlK5 


Ezek. 


XXXI 18 


*?7"^ n l ' 


Esther 


II 20 


n^O 


Ps. 


XXIII 2 


m*;3 


1 Kin^B 


II 9 


fi-nmi | 


Jerem. 


XLVHI 37 


nil? 


Neh. 


XII 44 


nUQp | 


2 Kings 


IV 13 


&W 


Prov. 


XXVII 8 


nni3 


Prov. 


HI 8 


nix?n 


Prov. 


XXIX 26 


W1H ! 


Esther 


IV 8 


irp 


Jerem. 


XXXVIII 22 


niKyio- : 


1 Sam. 


XIV 15 


flT>c6 | 


Dan 


VII 26 


nn 


Ps. 


LXVIII 21 


DMKpn , 


» 


XVII 28 


to j 


2 Chron. 


XXXI 21 


mtap 


Josh. 


II 23 


nixyeri i 


Eccl. 


III 21 


JiTtfi i 


„ 


XII 8 


-^= rnia^i 666 n-r TTT\ 1 Chron. 


XVI 4 


Pa. 


XXXI 3 


„ 


LVI IS 


Neh. 


XII 27 


» 


VIII 10 


Job 


XV 28 


Zech, 


XI 16 


Ps. 


LXXXIV 2 


Neh. 


XII 8 


2 Chron. 


IX 18 


1 Kings 


VII 32 


Zech. 


11 4 


Judg. 


IV 4 


Eccl. 


XI 10 


Jerem. 


XVI 3 


Zech. 


VIII 6 


Dan. 


XI 88 


Ps. 


CXXII 2 


Jerem. 


LI 26 


Ezek. 


XLI 8 


2 Sam. 


XXII 16 


2 Chron. 


II 15 


„ 


VIII 13 


Ezek. 


XXI 21 


Isa. 


in 20 


» 


L 2 


» 


XXXIII 16 


Ezek. 


XIX 9 


1 Sam. 


XXIV 1 


Judg. 


VI 2 


Jerem. 


XLVin 41 


Cant. 


1 11 


Gen. 


XXX 35 


Ezek. 


XXIX 15 


ProT. 


VII 27 


Neh. 


III 15 


Ezek. 


XXVI 16 


Prov. 


V 6 


1 8am. 


XX 80 


Josh. 


XII 3 


* 


. 8 


„ 


X 40 


* 


XIII 20 


Jerem. 


XXXII 15 


Eccl. 


II 8 


Neh. 


XII 29 


Dan. 


II 35 


Micah 


VII 3 


Prov. 


XI 6 


Isa. 


L1X 9 


Ezra 


IV 24 


Prov. 


X 3 


Job 


XXIV 17 


2 Sam. 


VI 20 


» — 


. 22 


1 Chron 


xxvn 8 


Ezra 


VIH 86 


Isa. 


III 16 


Esther 


IV 8 


Neh. 


IX 14 *»D fining 


1 Sam. 


., IV 20 


nfi«p 


Isa. 


XLIV 12 


rvrrin 


Jerem. 


X 4 


Hiring 


1 Kings 


VI 7 


mio 


Ps. 


LXXXIX 52 


ntro?) 


Exod. 


XI 9 


nnpjtt 


Neh. 


VII 71 


ntn? 


Isa. 


XXV 11 


nfrjij 


Deut. 


XXVIII 63 


nnn 


Dan. 


XI 41 


nfn 


Job 


XIII 6 


mf? 


1 Kings 


XVIII 28 


rflvib 


Ezek. 


XXXIII 27 


nrfcn 


„ 


XXXII 12 


nnfti 


„ 


XXXVI to 


nTT^n 


Isa. 


V 17 


nnppai 


Joel 


IV 10 


mips? 


Jerem. 


XXV 9 


nnpioS 


Ezek. 


XXXVI 4 


nnp»o 


i» 


XXIX 12 


nttpfc 


. 


XXX 7 


rrtibpl 


Josh. 


IV 13 


ntiyte^i 


Jerem. 


V 6 


nn?ij 


Ps. 


LXVIII 6 


nnj^rn 


n 


„ 31 


n*n$p 


Ezek. 


XXII 6 


nnv? 


Jerem. 


XLVIII 24 


nntops 


Numb. 


XXXII 14 


nnvP5 


Obadiah 


11 


nnypn 


Ezek. 


XXXVIII 12 


nnvpoi 


» 


XII 20 


nttR? 


Hos. 


VII 4 


mijjfin 


Prov. 


XXVII 25 


nnn 


Jerem. 


VI 16 


nrni» 


Zeph. 


I 5 


nnii'D 


Isa. 


XXII 1 


nrno 


Ps. 


XLIX 4 


ntn* 


Nah. 


II 8 


nvn»o 


Lament. 


I 4 


nffifte 


Cant 


VI 2 


rftvftp 


2 Chron. 


IV 16 


nTOAKn 


1 Chron. 


XXVIII 17 


ntn^Ji 


2 Chron. 


XXXV 5 


nttipi 


Judg. 


V 16 


nWi 


2 Chron. 


XXXV 12 


nrffw 


Eecl. 


II 8 


mn 


Lament. 


III 49 


met 


2 Kings 


XXIII 7 


nw;n 


Ezek. 


XXXVIII 20 


mfti£ 


* 


XVII 7 


1R3 


Prov. 


XIX 27 


rwcn 


Josh. 


IX 13 


nm^s 


„ 


IX 4 


ntnpa 


Jerem. 


L 6 


mnp^n 


1 Sam. 


IX 20 


mnp# 


Ps. 


LXXXVIH 3 


minei 


Isa. 


LVIII 6 


nuts; 


Zeph. 


III 4 


m^i 


Jerem. 


XII 7 


nnpn 


1 Chron. 


XXV 3 rrta^ri 


Judg. 


XX 48 


majjw 


2 Chron. 


XII 7 


man©? 


Levit. 


XIII 14 


nl3j3 T 0i 


1 Chron. 


XVII 21 


ntap? 


2 Kings 


X 27 


msi 


Ezek. 


I I 


man 


„ 


XLI1I 3 


mni£ 


2 Sam. 


VII 23 


nl3*iD^ 


Judg. 


VIII 1 


mail 


Prov. 


XXII 26 


mail 


Ezek. 


XVII 9 


mains 


Ps. 


LXXIV 3 


mairja 


2 Chron. 


IX 21 


main? 


Isa. 


11 14 


ntairjrn 


Ezek. 


XL 12 


mairn 


Prov. 


X 24 


maiir^ 


Job 


XXXII 19 


nla^n^ 


Isa. 


LI1I 3 


^C& 


1 Chron. 


XXVIII 9 


maTflij 


2 Sam. 


XIII 6 


ma^ctj 


1 Sam. 


XVIII 8 


mail? 


Numb. 


X 36 


rvfa*$ 


Deut. 


XXXIII 17 


mai^s 


Micah 


VI 7 


maifj 


Ps. 


III 7 


mahpjn 


• 


CXLIV 13 


maiden 


Ezra 


VII 16 


n«n© 


Ps. 


XXIX 7 


ma# 


- 


CV 32 


ma^ft 


Lament. 


IV 9 


mapiart 


Cant. 


IV 2 


ma# 


2 Chron. 


XXXIV 24 


ntafri? 


Ezek. 


XXXVI 4 


nino?^ 


Cant. 


III 2 


m«o 


Prov. 


XXVI 13 


maii* 


Zech. 


VIII 6 


n«co 


Jerem. 


IX 20 


magjt} 


Gen. 


XLI 22 


item 


Prov. 


VH 16 


mavni 


Ps. 


CXLIV 12 


mafysa 


Jerem. 


XVII 26 


ntafcwn 


2 Chron. 


VI 8 


nfl^i 


Job 


XXXIII 13 


ma^ 


Ezek. 


XLVII 19 


ntibff?^ 


Ps. 


LXXXV 4 


ntajsoi 


Isa. 


XLII 16 


ntteri 


Cant. 


VIII 7 


ntrjk 


Isa. 


VU 4 


ntm»ci 


Judg. 


XV 4 


ntrjpj 


1 Kings 


XXI 1 


ma$> 


1 Sam. 


X 13 


nftKi 


Ezek. 


XLI 24 


nfmii 


Job 


XXXVII 12 


nrp* 


Ps. 


CXXIX 4 


nlTifcn 


2 Chron. 


XXXIU 2 


nn$a? 


Isa. 


V 18 


nrq* 


2 Chron. 


XXXVI 14 


nti£ 


Numb. 


V 22 


nm* 


Ezek. 


XXVI 11 


nmn 


1 Kings 


XIV 28 •he 
'he m«v9$n 

m*nlT| 

rrtrjo 
m&rioi 

ni*h&, 

ma^s 1 ? 
nlKfo^> 

nlK^O 

mafc? 

ntikjo 

r*ia# 

mas 1 ? 
ma?i 
niayi 
maai. 

masio 
man? 

ntan 1 ? 

mac* 
rnauno 

nlavr?o 

marr^ 

nlafnn 

mirfrp 

rrtahi© 

mafai 

nl3BD 

rrta^np 

flian 
mano 

ntrrq? 

nl33t 

msjnno 
maoto 
mapp 

nl3£ln3 
ms^ai 
nla#n 
ms)6 
ni3ac»^ 
nl3^ TDTT n-n 667 Neh. 


VI 


17 


•^ m^m 


i 1 Chron. 


XV 


15 


nittba 


1 Sam. ' 


XXV 


18 


vra fYfofc? 


Zech. 


V 


10 


niaSia 


! 

| Jerem. 


XXVII 


2 


nlofai 


Esther 


I 


17 


ni?3D^ 


Dan. 


VII 


27 


nia^p 


Judg. 


XIX 


8 


mm 


Judg. 


XVI 


3 


nmtpci 


Esther 


I 


14 


rrc&sa 


Josh. 


VIII 


19 


nis^p 


Deut. 


VI 


9 


nl??p 


m 


IV 


14 


HoM? 


Ezek. 


XXXI 


12 


nl^3 


Eccl. 


IX 


12 


nitric 


Jerem. 


XXV 


•26 


mate®* 


Esther 


II 


9 


ni'^nrt 


Ezek. 


XXI 


34 


fiftna 


n 


XLIX 


28 


nfa^pp^ 


Rath 


I 


4 


'en ni*axb 


2 Chron. 


IX 


29 


m?ri3i 


Levit, 


XIII 


24 


map 


Gen 


XXXI 


26 


fil>a#? 


Ps. 


XXVII 


4 


fii?c6 


Zech. 


XIII 


6 


nfapn 


Isa. 


XXXIV 


15 


filH 


Prov. 


IV 


24 


rw/p 


Prov. 


XX 


30 


ntsoi 


Neh. 


XIII 


23 


aw nini*np8 


» 


XVIII 


23 


fifty 


Ans os 


V 


2G 


map 


Ps. 


ex 


6 


r\*W 


1 Chron. 


VII 


31 


»» nfna 


Josh. 


XIII 


27 


man] 


Exod. 


I 


19 


npri 


Esther 


IX 


19 


nln^fl 


2 Chron. 


XXVIII 


2 


mapp 


2 Sam. 


XX 


3 


mm 


. Ezek. 


XLIV 


25 


mnt6 


1 Kings 


XIV 


9 


niDQZft 


Ezek. 


I 


14 


nf*nrn 


1 Kings 


XI 


8 


ninatpi 


Prov. 


II 


14 


niaenna 


„ 


XXXIII 


12 


nl>r6 


Hos. 


X 


1 


mnarp 1 ? 


Ps. 


XXI 


4 


maia 


Gen. 


VII 


3 


rftnb 


1 Sam. 


VIII 


13 


fiinae^ 


Dent. 


XXVIII 


2 


rrbnari 


Ezek. 


XIII 


19 


m»D^ 


Ps. 


CXL 


5 


rnrrft 


Isa. 


V 


28 


nta-n 


Dan. 


VIII 


22 


nfa^p 


Job 


XII 


6 


ninani 


Josh. 


11 


6 


ni3T»n 


Isa. 


II 


16 


nl»atp 


Neh. 


IX 


17 


mn^p 


Levit. 


XXIV 


6 


ma^p 


Ps. 


LXXIII 


7 


ni'??P 


Ps. 


CXIX 


85 


nirmtf 


Joh 


XL 


31 


nfsfra 


Prov. 


XXV 


11 


ni'3frpa 


„ 


CXLIX 


7 


mnain 


n 


XXXVIII 


31 


nfa^ia 


1 Kings 


VII 


36 


m^n 


Prov. 


VI 


23 


mnato 


Ezek. 


XLII 


5 


nia^rn. 


Ps. 


VII 


10 


m>^ 


Ps. 


XXXIX 


12 


fiinaffis 


Neh. 


XII 


44 


nla#$n 


Josh. 


XV 


19 


m»Vtf 


Ezek. 


XXV 


17 


nfroma 


Ps. 


XXXVII 


4 


rrfytpp 


2 Chron. 


III 


9 


m»^.;n 


n 


V 


15 


mnaftai 


Lament. 


I 


4 


n&m 


Jerem. 


XXII 


14 


nl*b;n 


Dan. 


IX 


9 


fiin^Dni 


Prov. 


XXIV 


6 


ni^srioa 


Prov. 


I 


21 


ftl»ph 


2 Chron. 


XXXV 


13 


mnS^ai 


„ 


XX 


18 


m^nn^i 


2 Chron. 


IV 


22 


nfwpn 


Job 


XXXII 


6 


rvro 


Ps. 


XLIX 


15 


n*3*? 


Levit. 


XXVI 


13 


rwpzpip 


Prov. 


XXXI 


3 


ntinb 


Job 


II 


10 


n"6a$n 


Dan. 


XI 


40 


nto^ 


2 Kings 


XIV 


27 


mn$> 


Exod. 


VI 


7 


*» rr6ap 


Isa. 


LX 


9 


nl» T «i 


Ps. 


XVI 


11 


mnpfr 


Jerem. 


XXIV 


1 


m^n 


Prov. 


XXXI 


14 


n1 'J«? 


1 Chron. 


II 


62 


rnnipn 


Ezek. 


XXI 


29 


rutins 


2 Chron. 


VIII 


18 


=<na nWK 


Esther 


III 


12 


nines 


1 Cbron. 


V 


41 


m^.13 


Jerem. 


XXXVII 


16 


niacin 


Ps. 


XXXIX 


6 


mnptp 


2 Chron. 


IV 


12 


nfwm 
\ - • 


Mai. 


III 


4 


nv#np m 


1 Kings 


VII 


9 


nino^n 


2 Sam. 


VI 


20 


rrfyn? 


Isa. 


XUII 


18 


m»?bnp.T 


Isa. 


III 


22 


mnftppni 


Isa. 


LVI 


1 


nfyrA 


Lament. 


IV 


10 


fil 9 j$rn 


Ezek. 


Xffl 


18 


mn^ppn 


Jerem. 


XLIII 


3 


m^nf? 5 ! 


Judg. 


III 


16 


m>p 


Nah. 


III 


4 


n1n$#pi 


2 Sam. 


VI 


20 


ni^ 


Prov. 


V 


4 


m»$ 


Ezek. 


XX 


32 


nm^tfpp 


1 Kings 


VII 


31 


nfe$ 


Cant. 


IV 


4 


nl»^r£ 


Josh. 


VII 


14 


nTwhgh 


Gen. 


XLVI 


5 


n*6#a 


Ps. 


cv 


41 


nf^a 


Neh. 


IV 


7 


rflnyftf? 


Hos. 


X 


5 


m^ 


Jerem. 


LII 


19 


n*j»pg 


Josh. 


XXI 


20 


nm^tfp^ 


Pror. 


XVIII 


2 


ni*?i»r»n^ 


2 Chron. 


IX 


25 


mnij 


M 


„ 


38 


fiUlB^PP 


Gen. 


XLI 


19 


m^. 


1 Kings 


VII 


29 


m*H& 


1 Chron. 


VI 


61 


nnetfpp* 


Josh. 


XVI 


9 


m^apri 


2 Sam. 


I 


23 


nlnjjtp 


Isa. 


XXXII 


4 


nmv 


1 Chron. 


xvn 


21 


nf^i 


Exod. 


I 


16 


*^ nfnapn 


„ 


LVIII 


11 


nln^nya 


Ps. 


CXXXI 


1 


ni^3 


Prov. 


XXVII 


4 


ninrag 


Ezek. 


IX 


4 


mnvP 


1 Chron. 


XVII 


19 


mV^rj 


Neh. 


XII 


15 


nl*K# 


Neh. 


X 


82 


ninjfpn 


Cant. 


V 


13 


mS^np 


Jerem. 


XL VIII 


24 


ntnp 


Jerem. 


XXXII 


19 


fiinpsj 


1 Chron. 


XXVII 


25 


rn^pai 


Josh. 


XV 


25 


nm.pi 


1 Sam. 


VIII 


13 


nin$i*? 


2 Chron. 


XXXII 


5 


m^pn 


Isa. 


XLIV 


7 


nl»fi$q 


Isa. 


XXI 


13 


nlrrjK 


Cant. 


VIII 


10 


rr6^P3 


Neh. 


IV 


7 


nl'nnep 


Prov. 


II 


20 


nirn*p ( 


Jerem. 


XV 


8 


n'frnai 


Prov. 


IX 


13 


nvng 


Jerem. 


XLIX 


36 


mnnrr 


„. 


VIII 


16 


m^nyp 


1 Chron. 


XXVIII 


19 


nla*6a 


Ezra 


VII 


20 


n^int^tt 


Ps. 


LXVIII 


27 


rr6npD3 


Hag. 


I 


13 


nia^pa 


Isa. 


XXV 


11 


nirr^ 


Isa. 


LX 


G 


nfpnrn 


Gen. 


XXXV 


8 


nias 


Ps. 


LV 


22 


rnnne 


Ps. 


LXXIV 


17 


rrfei 


Ezek. 


VIII 


14 


rvfaap 


Dan. 


VI 


19 


ni!p 


Amos 


V 


22 


ni^r 


2 Kings 


III 


24 


marn 


Ezek. 


XVI 


67 


nUDK^ri 


Ezek. 


XLV 


17 


rrfripn 


Isa. 


LV1II 


4 


nfari^ 


2 Chron. 


XVI 


9 


fiiapyp 


Zech. 


X 


11 


nl^atp 


2 Chron. 


IX 


21 


'en maSi 


Isa. 


VIII 


8 


map 84 b 668 nonn IftJL 


XXX 82 


runnel 


Ps. 


LXXII 20 


m^en 


| Micah 


VII 


19 


rrfajtt?3 


1 Chron. 


XXVI 27 


morion 


Ezra 


11 52 


JTDV3 


Job 


XXVIII 


26 


mVfp 


n 


XXII .8 


'op map^i 


1 Sam. 


II 15 


rxh^? 


Pb. 


XII 


9 


mty 


2 Chron. 


XH 15 


*■ niDflftfl 


Zech. 


XIV 20 


nvnap 


Ezek. 


xviii 


12 


fvfal 


Eiek. 


XLI 16 


nttttjtjo 


Ps. 


LXXXVIII 7 


rvfattp^ 


2 Kings 


XXIII 


6 • 


m^^-j 


Deut. 


XXXII 7 


ma> 


„ 


LXVIII 23 


nfatao 


Zech. 


VIII 


22 


rvfrfl^ 


Ps, 


LV 6 


mo'*] 


Prov. 


XXXI 27 


n^yg 


Isa. 


11 


19 


m^Dpni 


t Chron. 


VI 10 


mo'Dip 


Gen. 


XXX 37 


mby$ 


Judg. 


XI 


34 


rrcVnp^ 


Ps. 


XC 15 


nlD»5 


Nah. 


I 14 


Qbfr 


1 Sam. 


XVIII 


6 


rrfcnprrj 


1 Chron. 


VII 8 


mann 


Judg. 


V 6 


mVj^pj? 


Isa. 


XLIX 


8 


n*W 


2 Chron. 


XVII 8 


=wo nlDiptph 


Zech. 


XI 7 


AW|?9 


2 Sam. 


XIII 


2 


fTfr&flift 


Ps. 


LV 16 


a™ ma*#? 


Ps. 


XCIII 4 


mbpa 


2 Kings 


XVI 


6 


nfraw 


Ezek. 


XXV 9 


manfto 


Neh. 


X 35 


nfriaiji 


Ps. 


V 


I 


rrfrnac! 


2 Sam. 


III S3 


ma?o 


1 Chron. 


XXIV 5 


niVrto} 


Isa. 


XXI 


8 


nlW?g 


Jerem. 


IX 16 


nfojnn 


Josh. 


V 3 


ntom 


Job 


VII 


3 


m^i 


2 Sam. 


XV 21 


n»5> 


Hab. 


II 8 


ni?# 


Prov. 


IX 


13 


rvb>Q% 


Ezra 


VII 26 


maj> 


Ezek. 


XLVI 23 


m^tpai 


Jerem. 


XXXVIII 


12 


nfc'¥8 


Ezek. 


XL 30 


ma^i 


Isa. 


XXXV 3 


ntttfs 


Numb. 


VII 


1 


nfep 


n 


XL 16 


irtefc# 


Zeph. 


I 3 


rrfctfssiji 


Prov. 


XXX 


14 


m^KOi 


Judg. 


V 26 


rwsfyrfp 


Ps. 


CXXXVI 9 


rtfbpQqb 


„ 


V 


11- 


«fe?3 


Prov. 


XIX 29 


nfaStiBi 


Zech. 


IX 17 


rvfrna 


Deut 


X XVIII 


32 


nfoi 


, 


XVIII 6 


maft©^ 


Isa. 


XXX 10 


mfcrio 


Hos. 


VIII 


14 


rrfcyo 


Ps. 


CXVIII 18 


n»h 


Numb. 


XXV 16 


ma* 


Ps. 


LXXI 


9 


m^ 


Job 


VI 6 


niaj'n 


Ezek. 


XLIII 13 


msiqj 


Levit. 


XXVI 


16 


rrfaa 


Micah 


II 6 


ma!?? 


2 Chron. 


VI 13 


nis«i 


2 Chron. 


IV 


21 


rrfe?o 


Jerem. 


XXIH 40 


maSai 


n 


111 11 


maxS 


Eccl. 


II 


3 


n*W 


Is*. 


L 6 


ma^s 


Ezek. 


XXVII 16 


maxYi 


n 


„ 


13 


nAaw 


Ezek. 


XVI 27 


ma^ri 


Esther 


II 7 


ma:n 


n 


VII 


26 


m^cn 


Cant 


VI 8 


maftn 


2 Chron. 


XI 15 


maab 


* 


II 


12 


ni^pi 


Pa. 


XLIV 20 


n»te 


Numb. 


XXI 20 


maiiai 


Jerem. 


XVIII 


21 


n'fcptf 


Jerem. 


XIII 16 


fWW 


Ps. 


XLIX 12 


mana 


Cant 


VII 


9 


rvfrstfa? 


Josh. 


XXII 8 


mtaftw 


Gen. 


V 1 


niais 


„ 


VII 


8 


m^«5? 


1 Chron. 


XXVI 25 


yna fittS^ 


Jerem. 


XLVI 22 


ma^Mi 


Eccl. 


I 


17 


m^«n 


Pa. 


CXLIX 6 


mapn 


Ps. 


LXXIV 5 


rt»T!P 


» 


• 


17 


ntth 


Ezek. 


XXXV 9 


nidQvf 


Jadg. 


IX 48 


MaTpo 


„ 


X 


13 


rn^in 


• 


XXXVI 4 


maprn 


Isa. 


XVI 8 


ma"j# 


„ 


VII 


25 


nttm 


Jerem. 


XXV 12 


map^ 


2 Kings 


XXIII 4 


mantf? 


Jerem. 


XLIX 


9 


m^i* 


Gen. 


XLI 23 


nioav 


Hab. 


III 17 


mait^ 


Judg. 


XXI 


23 


m^'npri 


Ezek. 


XLV 7 


ms$ 


Ezek. 


VII 16 


nia.1 


Prov. 


XXIH 


29 


m^?n 


Ps. 


XVI 11 


nfaj?} 


Micah 


V 7 


maro? 


Judg. 


VIII 


2 


nfcfr 


1 Sam. 


XXX 2d 


ma^ 


Job 


XXXV 11 


marrsp 


Josh. 


XIX 


18 


mVp?ni 


2 Kings 


XIII 21 


may^i 


Deut. 


XXX 19 


ni^cn, 


Jerem. 


VI 


9 


mSofa 


Job 


X 11 


mav^ 


Isa. 


XVII 12 


mans 


Judg. 


XX 


32 


mVppD 


Ezek. 


XXIV 10 


«bwji 


Ps. 


LXXV1II 15 


m&'ins 


1 Sam. 


XV 


22 


rrtera 


. 


XXXVII 5 


niaipBb 


2 Chron. 


XV 5 


•^ nfovip 


1 Chron. 


XXIH 


31 


m^* 


Ps. 


LXVIII 36 


ma^m, 


Ps. 


LXXI 20 


mamrio^ 


Jerem. 


xxxvn 


11 


m^ria 


Jadg. 


XV 5 


maps 


Job 


XV 11 


nia^rg© 


Exod. 


XL 


36 


m^n^ 


Pa. 


CHI 22 • 


mapp 


n 


XXXIH 16 


nioaosi 


2 Chron. 


XXXI 


3 


nfrfrft 


2 Chron. 


xxxm 19 


mappm, 


Esther 


IX 81 


mated 


Ezek. 


XXVI 


3 


m%p 


Pa. 


XLV 16 


mapnS 


Neh. 


XII 44 


nlanrA 


2 Chron. 


XXXI 


3 


m^^» 


Neh. 


XI 29 


niaii^ 


Prov. 


XXX 32 


mar 


Hos. 


VI 


6 


n&vo 


1 Chron. 


XXV 22 


rvtoT^ 


Isa. 


XXXII 7 


ma? 


Ezek. 


XL 


49 


m^©^ 


Ps. 


XXXV 20 


ma^o 


Ps. 


X 2 


matp5 


« 


XL 


22 


m^»^ 


Neh. 


III 34 


ma^a 


Job 


XXI 27 


marpi 


Ps. 


CXXI 


1 


n6?©^ 


Jerem. 


XXXI 40 


=™ 3 n1ty#o 


Neh, 


XII 29 


n$w\ 


Judg. 


III 


24 


rn^j 


» 


XIV 14 


aw maim 


Prov. 


XXII 24 


man 


Josh. 


IX 


5 


ntfqftl 


2 Chron. 


XXVIII 10 


ma^s 


Jerem. 


LI 68 


mah 


Ps. 


XVII 


4 


m^o^ 


Job 


XVI 7 


gWij 


Cant. 


V 7 


mohri 


Isa. 


III 


19 


n1 ^?10l 


Numb. 


XXVI 55 


mo^ 


Neh. 


IV 1 


mart 


„ 


LIX 


9 


m^{jt3 


Isa. 


XV 6 


matfp I 


Jerem. 


I 18 


marti 1 


Eccl. 


X 


18 


n^p^ win n-n 669 Jerem. 


LII 21 


rfltyft 


2 Kings 


XXV 16 


ntotyen 


Jerem. 


XLVIII 34 


nla#pi> 


2 Sam. 


XXI 20 


ntinv^l 


2 Cbron. 


XXXII 28 


m^po 5 ! 


. 


XXXIII 10 


ntatfjo 


1 Kings 


VH 31 


nipyio 


Ruth 


IV 17 


n1i?tffo 


Ezek. 


XXXVI 35 


ma^i 


Isa. 


XIX 18 


nlpatfai 


Isa. 


XXXII 18 


ntotfsii 


Isa. 


LVII 16 


ma#* 


Ps. 


XXXVII 17 


nwi\ 


Ezek. 


XLI 16 


nt&oni 


Job 


vni 6 


.*» 


Job 


VIII 3 


nm 


» 


XL 25 


ni&BO? 


Zeph. 


II 6 


** 


Ps. 


XLV 9 


nftnfR 


2 Kings 


XVIII 16 


rrfcpfcri 


Ezek. 


XVII 17 


nttpi 


Isa. 


LIV 2 


nl&T! 


Dent 


XXVIII 59 


WKH 


Isa. 


LVI 6 


ni5$oi 


Cant. 


I 5 


nij?n>3 


Eccl. 


I 15 


nfttprb 


Eccl. 


XII 11 


ntttVp 


Isa. 


L 4 


rwfy 


Neh. 


XIII 31 


nfr$?B 


Isa. 


XXII 24 


nl:|*r? 


Lament 


III 86 


r\\xb 


2 Sam. 


XX 3 


rra^K 


• 


LXV 17 


fll3|3 


Amos 


VIII 5 


njp^ 


Jerem. 


XVIII 21 


ntopftn 


„ 


LXVI 17 


nt33D 


Ezek. 


XLI 8 


rvto^fij 


Lament. 


V 3 


nl30^3 


» 


I 29 


ntelBO 


- 


XLI 6 


rrfo^crn 


Jerem. 


IX 16 


rUMfp^ 


2 Chron. 


XXIII 


najpo 


* 


„ 26 


*\Hht\ 


Ps. 


LXIII 6 


ntin 


Ezra 


I 6 


m^jwi 


1 Kings 


VII 31 


nu^po 


« 


XXII 25 


™* 


2 Chron. 


XXX 11 23 


rrto^oi 


Job 


XXIX 17 


mrVnp 


LXXXVIII 1 


nt3tf> 


n 


XXI 3 


nu^fr 


Joel 


I 6 


nwhrxp 


Job 


XXXII 1 


nfc?0 


Job 


XXXVIII 31 


ntnip 


Ecci. 


I 15 


nJW 


Cant. 


IV 8 


nl3i?po 


1 Sam. 


II 36 


msrori 


Lament. 


II 11 


rrfwpp 


Ezra 


VIII 21 


rrfappn^ 


Ps. 


LXVIII 13 


*w 


Ps. 


LXXX 6 


nlrpiu 


Dan. 


X 12 


r.lsgnr^i 


* 


LXXVIII 72 


nft'Dj^n 


Ezek. 


XXIV 26 


twtfpjfy 


Ezek. 


XLVI 19 


n1:fen 


Prov. 


XXIX 3 


nl3lr 


Dan. 


XI 44 


rtvnpi 


2 Chron. 


XI 12 


nlsv 


Job 


IV 13 


ni3l'i0D 


1 Sam. 


I 13 


nu>: 


Amos 


IV 2 


ni3V? 


» 


VII 14 


ntrt»fciw 


- 


XX 30 


nm 


Prov. 


XVI 16 


ntopi 


Ezek. 


XLII 6 


m:i3^n»i 


Isa. 


XXII 24 


mpBarn 


Zecb. 


VIII 4 


ntapp 


Jerem. 


XXVII 19 


flWSQQ 


Ezek. 


XL VI 22 


mrvpnp 


Hos. 


IX 1 


mr» 


Prov. 


XXVIII 20 


ntiing 


Isa. 


XLIV 13 


n&tppz 


Esther 


VI 1 


rrtfqtrj 


Levit 


XXVI 39 


m^s 


Job 


I 14 


ntth 


Zech. 


II 1 


ntnp. 


Dan. 


IX 16 


ntfupi 


Ps. 


LXXXVIII 4 


mrp 


Jerem. 


xvn 1 


niiip> 


Neh. 


IX 2 


ntotp 


1 Kings 


VI 6 


nir^o 


Esther 


III 8 


nW 


Job 


XXXVIII « 40 


jiww 


• 


XVII 20 


tfln% 


Isa. 


XLIII 9 


nuwirn 


Josh. 


XIX 34 


m»j» 


Ezra 


VII 18 


wo 


Gen. 


XLI 32 


nb$n 


1 Kings 


XXII 38 


rvwci) 


Job 


IV 4 


rrttnS 


Jerem. 


II 36 


nW^ 


2 Chron. 


XXI 13 


ntyri? 


Ezek. 


XXXIV 10 


mxn : 5 


Isa. 


LXVI 18 


ntrttycn 


Judg. 


XIX 9 


nl:rr 


Dent. 


XXXII 42 


nftne 


Job 


I 14 


nt:htjsni 


Ps. 


lxxvh 10 


r\W 


Judg. 


V 2 


nixn* 


1 Sam. 


IX 20 


rtah^i 


Eccl. 


XII 3 


rrtorjferi 


Ps. 


LXVIII 21 


ntinpfo^ 


Neh. 


vn 72 


ir&Wl 


Zech. 


XIV 15 


nlso©3 


- 


LIII 7 


r\W) 


Esther 


IX 22 


rrfoflttt 


1 Chron. 


IX 18 


nt«s£ 


Isa. 


XIX 14 


mrnro 


Deut. 


XXVIII 31 


ntiro 


1 Sam. 


xvn 4 


macro 


Ps. 


LVIII 7 


m^o 


Isa. 


XLVI 1 


JTfD^ 


Ezek. 


XVI 61 


ntiojpo 


1 Sam. 


VIII 13 


ntefc6i 


• 


XXX 3 


niDi^oi 


Isa. 


xx vn u 


nlr$ 


Isa. 


XXI 1 


nlDiD? 


, 


XXX 2 


mon^T 


Ps. 


LXIX 13 


mi'^ 


Prov. 


XV 3 


nfttt 


Mai. 


II 13 


mb$ 


Hab. 


III 1 


rrtrtitf 


Neh. 


III 34 


ntonto 


Ezek. 


XXIV 8 


niD^n 


Lament. 


I 1 


rrtrvo* 


Cant 


V 13 


nlBta: 


Jerem. 


XXXV 5 


mo*} 


Esther 


IX 16 


ntanp? 


Isa 


III 19 


niDiw? 


Ezek. 


XLI 16 


niD^p 


Eccl. 


II 8 


ntinOT 


- 


22 


niop^ecrj 


Dent. 


XXIX 2 


niD©o 


Esther 


II 18 


mrwi 


Job 


XLII 15 


nlDj 


Zech. 


IX 16 


m&ptflo 


Ezek. 


XIX 8 


ntnpo 


Gen. 


XLI 2 


nlo» 


Ezek. 


XXXVI 36 


niD>n$n 


Joel 


III 1 


nl:*?0 


Amos 


VIII 13 


nie»o 


« 


XXXVI 35 


nlonrjim 


Dan. 


II 7 


n&jy? 


Judg. 


VIII 26 


mo^^Di 


Jerem. 


XIX 2 


*™ niD*)Da 


Prov. 


VIII 28 


nli'j? 


Ps. 


CXL1V 13 


nto'^D 


Dent. 


XIV 6 


nto'ip 


2 Chron. 


xxxn 3 


ntt^o 


Judg. 


XIV 19 


mo^on 


Ezek. 


XXXII 13 


nlD-jP 5 ! 


Gen. 


VII 11 


nttyjjo 


Isa. 


III 23 


rrto^cn 


» 


XXVI 11 


nteio? 


2 Chron. 


XXXII 4 


nt?j?90 


Prov. 


XXVII 22 


ntenn 


Hab. 


II 7 


niDtfpb 


« 


XXXV 25 


nl3>j?o 


Ps. 


LXXIV 6 


niB^'51 


Zeph. 


I 10 


nuncio 


Jerem. 


XLVI 4 


ni3^pa 


Josh. 


XI 2 


ms^ 


Levit. 


VIII 13 


rrtujjo 


2 Chron. 


XXV 14 


rwitfi 


Job 


XXXVIII 13 


mops 


Exod. 


XXVIII 40 


*« mi^oi 


„ 


XIX 3 


owoi 


2 Kings 


XII 14 


nlBp 


Numb. 


XXIII 9 


*•» ntt^o* 


Ezek. 


XLII 6 


nto^oo^ 670 jnn Joel 


I 


17 


Job 


XX 


28 


1 Kings 


VII 


28 


» 


n 


32 


1 8am. 


XXIV 


4 


2 Chron. 


XXVIII 


18 


Josh. 


XV 


41 


Zeph. 


II 


6 


Isa. 


XLI 


4 


* 


L 


3 


Amos 


I 


13 


Judg. 


V 


22 


» 


* 


22 


Prov. 


VI 


18 


Cant 


VIII 


7 


Jerem. 


XLVI 


8 


Judg. 


VI 


2 


2 Chron. 


XXXII 


28 


Ps. 


XX 


7 


Isa. 


LI 


9 


Job 


xxvm 


10 


Ezek. 


XXXVI 


35 


Isa. 


XLII 


7 


2 Chron. 


XI 


11 


Neh. 


IX 


13 


2 Sam. 


XII 


31 


Jerem. 


IV 


11 


Ezek. 


XX 


23 


Job 


XXXVIII 


32 


Eiod. 


XXXII 


16 


Ps. 


CXXIV 


3 


2 Sam. 


XXIV 


1 


Judg. 


V 


10 


Cant. 


V 


11 


Eccl. 


XI 


10 


Job 


XXXVII 


6 


Ezek. 


XLVI 


22 


Jerem. 


XLIV 


15 


2 Chron. 


XXX 


14 


Isa. 


XXVII 


11 


Ezek. 


XLVI 


23 


1 Kings 


XI 


8 


n 


VII 


38 


2 Chron. 


XXXV 


13 


Amos 


IV 


2 


1 Kings 


VI 


6 


Ezek. 


XLI 


25 


„ 


XXI 


11 


Amos 


VIII 


3 


Neh. 


X 


37 


Jerem. 


XXIV 


2 


Gen. 


IV 


4 


Neh. 


IX 


8 


Levit. 


XXII 


24 


Deut. 


XXIII 


2 


Isa. 


LXVI 


20 


Micah 


I 


12 


Ps. 


XII 


7 


» 


r, 


7 


Amos 


IV 


1 nn^e 


Micah 


■ IV 


13 


nnp 


Gen. 


XLI 


3 


rvhjipo 


Ezek. 


XII 


27 


n1i5P^ 


„ 


IV 


1 


nl-ns 


Levit. 


XVIII 


30 


rmijo 


Jerem. 


XLVIII 


24 


nffiji 


Ezek. 


XXII 


5 


nnpi 


1 Sam. 


XVIII 


7 


nfftci 


Isa. 


L 


11 


nrnp 


„ 


„ 


11 


nnn 


Gen. 


XXXII 


16 


nnyi 


Ezek. 


III 


13 


nnrriS 


Prov. 


XXVII 


6 


nnrtep 


Cant. 


I 


2 


nn^ 


Isa. 


XIX 


9 


m-inasi 


Ps. 


LXXIII 


18 


nnn^n 


Dan. 


XI 


32 


rtfnwfa 


2 Chron. 


XXXI 


15 


nniajg 


1 Chron. 


XXVIII 


13 


nrm 


Jerem. 


XXIII 


12 


mma 


Job 


XII 


22 


n*h«? 


Judg. 


VIII 


26 


nnix? 


1 Kings 


VII 


30 


mnwsn 


Zech. 


IV 


2 


nnini 


Esther 


I 


7 


ntijjcfin 


Amos 


IV 


1 


nftf? 


Gen. 


XLI 


27 


nnAi 


„ 


XLI 


19 


nhjo 


Judg. 


V 


16 


nvnn 


Isa. 


XL 


19 


ntins 


1 Kings 


VI 


21 


nnr6 


n 


V 


6 


mnhv 


Jerem. 


II 


13 


filing 


2 Sam. 


IV 


2 


n^nnsfai 


2 Chron. 


XXXII 


28 


nntpe 


Prov. 


XXVIII 


27 


nnpp 


Zech. 


XII 


14 


nnippp 


„ 


XI 


9 


nntppsri 


1 Sam. 


XIII 


6 


mnn*p 


Ps. 


LXXI 


16 


nlT^n 


1 Kings 


V 


23 


nlT&pe 


Ps. 


XXXI 


19 


nii'»5 


Isa. 


XIX 


18 


nm^s 


Gen. 


xxxvn 


20 


nlTp3 


2 Sam. 


III 


35 


nT-pp? 


Ezek. 


I 


11 


nTvp^ 


Prov. 


XX 


30 


niinpsi 


2 Chron. 


XXXIV 


11 


nlTtf 


1 Chron. 


XXII 


3 


ni^3 


Dan. 


XI 


23 


nv-i^n 


Lament. 


IV 


10 


ni-iisaa 


Job 


XXI 


30 


nh?l 


* 


XL 


11 


nn:n 


Isa. 


XVI 


2 


nn:fi 


Jerem. 


LI 


32 


nn^w 


Job 


XXI 


32 


nnp 


Numb. 


XI 


35 


nnp$ 


2 Chron. 


XXX 


6 


ninps? 


Jerem. 


XLI 


17 


ntipfcn 


1 Chron. 


XX 


3 •bv> mpim 


Eccl. 


XII 


11 


mpTi 


1 Kings 


VII 


50 


mpirn 


2 Sam. 


XVII 


28 


nipm 


Isa. 


XV 


9 


mpno 


Numb. 


XXXII 


14 


niprn,} 


Isa, 


XXXI 


5 


niprnrn 


Job 


XXII 


25 


mpnfrpr? 


Ps. 


XCV 


4 


mpn 


Lament. 


V 


10 


mp'trn 


Ps. 


XI 


6 


mp^9 


„ 


LXVIII 


26 


mp*#© 


Nah. 


II 


8 


mpnft 


1 Sam. 


I 


20 


nlp'#3£ 


2 Sam. 


XVII 


19 


nipnfr 


Ps. 


LXIX 


10 


nipjra 


Isa. 


I 


7 


nipi>rj3 


Jerem. 


XXXIV 


5 


nip^ne? 


Neh. 


III 


14 


rvip5?D0^ 


„ 


III 


13 


mp^pbqs 


2 Sam. 


XVII 


29 


nips^ 


1 Kings 


VII 


34 


mp33?n 


r, 


VII 


30 


n W 


Ezek. 


XLI 


o 


niptfiD 


2 Sam. 


XVIII 


5 


mptfen, 


Exod. 


XXVIII 


11 


mptfrn 


» 


* 


25 


ntpin 


Ps. 


XLV 


14 


nljm 


Jerem. 


VII 


17 


mp-itf 


Prov. 


VIII 


26 


niprni 


p.. 


CXIX 


62 


mpws 


Isa. 


V 


25 


nl>s 


Job 


XXXIV 


20 


nn«s 


1 Kings 


XX 


34 


nli«3 


Jerem. 


VII 


34 


nnxi 


Cant. 


V 


12 


nnxp 


Prov. 


VI 


22 


nTiKtf3ri 


Zech. 


III 


4 


m-i^«ni 


Isa. 


III 


22 


ni*&;rt 


Judg. 


VI 


21 


nn^5 


Neh. 


IX 


13 


nnrft 


2 Chron. 


XXX 


6 


nnn^n 


Levit. 


IV 


27 


nn$no 


2 Sam. 


XVIII 


8 


nrtiri 


Isa. 


XI 


12 


mi^ 


„ 


XXVII 


9 


n?i3ln 


Amos 


IV 


I 


nn^n 


Ps. 


LXV 


9 


nl*i3Dp^ 


Exod. 


XXXVIII 


5 


nnsDp^i 


Levit. 


XIV 


43 


nri|nrin 


2 Kings 


X 


32 


nntf? 


Job 


XXVIII 


24 


ni*n$? 


PS. 


CXVI 


9 


nrap 


Ezek. 


XXXIX 


27 


nn-)?o 


Ps. 


CVII 


3 


nn^grn 


Prov. 


XVI 


7 


rrhjj£ 


Amos 


I 


3 


m-nps 


Ps. 


LXXVII 


8 


nn-ix? 


Ezek. 


XIII 


5 


nii33 


* 


XXX 


24 


nin^ 


Gen. 


XLI 


7 niBp$ 

nisei 
nlepi: 
msp^ 

nlBpm 
niB2ini 
nic^t 
niBi£? 
niBpm 
nissha 
msprib 
nlBin 
nisnm 

nis-ife^i 

nte#«n 

mstfn 

nlB#i 

fllBnp 

nlBP3«^ 

mon?! 

n^v? 

n1it3f» 

nftst^ri 

mx3#99 

miring 

mmm 

mxrr 

man 

nttm 

nterri 

nten^ 

nttrn 

Cl^pOl 

nl^qisa 

nl3C©31 

ntt&o 

n1VB3 

nftB;i 
nft^p 
nttyhn 

™W 
nixjsn 
nttpn 
matp^ 
nttpS 
ntti«? 

ntt^t? 5 ! 

ni3T£ 

manna 

nttnp3 
mpr<3 xmn 1 Sam. 


XIII 


21 


1 Kings 


VIII 


54 


Ezek, 


XXXIV 


12 


Jerem. 


XXXII 


21 


Ueut. 


XXVI 


8 


Isa. 


VIII 


18 


Jerem. 


X 


2 


Isa. 


VII 


19 


Ho* 


XI 


4 


Levit. 


XXIII 


15 


Ezek. 


XLVI 


3 


„ 


XLV 


17 


Neb. 


X 


34 


„ 


XIII 


15 


Isa. 


XXX 


14 


Ezek. 


XX 


44 


Isa. 


L 


1 


„ 


XXX 


14 


Levit. 


XXII 


24 


Judg. 


XVI 


3 


2 Chron. 


IV 


9 


Ezek. 


XLI 


24 


1 Chron. 


VII 


8 


Ezek. 


XIII 


18 


Levit. 


II 


6 


1 Kings 


VII 


50 


Lament. 


IV 


5 


Eccl. 


X 


12 


Gen. 


XXX 


38 


1 Kings 


VII 


2 


Ps. 


XI 


3 


Isa. 


XXII 


13 


Job 


XII 


5 


Neh. 


IV 


10 Judg. VI 37 

Prov. VIII 34 

1 Kings VII 5 

Gen. XXV 26 

Ezek. XLVIII 22 Job 

Jerem. 

Ezra 

Prov. 

Jerem. 

Ezek. 

Levit. 

Numb. 

Lament. 
1 Cbron. 
Dan. 

Levit. 

Deut. 

1 Chron. 

Ps. 

Isa. 

Jerem. XLI 25 
L 2 
V 16 
XX VIII 18 
X 8 
XXI 20 
XIII 42 
XXIII 4 
III 81 
II 21 
XVIII 8 
V 23 
IV 31 
XXVI 16 
XXVIII 22 
IV 20 
I XIII 2 
XXXII 18 
XIV 2 rrtofEW ! 


Isa. 


XLVIII 6 


nifenf 


Ezek. 


XLII 5 


nttfip? 


Cant. 


I 17 


ninx? 


Prov. 


XII 18 


ntniqi 


2 Chron. 


III 7 


mn'i6 


Neh. 


II 8 


ninfeo* 


2 Cl-.ron. 


XXXIV 11 


ninsn 


Isa. 


II 21 


ntniys 


» 


III 16 


nta^tf 


Ezra 


IV 14 


mn?#3 


Neh. 


V 18 


mn$#3i 


1 Kings 


VII 9 


ninptfri 


Job 


XIII 26 


mn$ 


Gen. 


XLII 35 


nmn5 


2 Chron. 


XXXIII 3 


mni#$o 


Ps. 


LXVIII 12 


nvrp 


2 Chron. 


XXXV 25 


nlnp 


Isa. 


III 19 


nin^i 


Ps. 


LXVIII 7 


nmbi? 


Ezek. 


I 23 


mnfti 


Neh. 


XII 44 


rtrfy$ 


Gen. 


XXX 41 


nm#i 


2 Chron. 


111 16 


runps 


Jerem. 


XXXIV 7 


ninp 


1 Kings 


VII 16 


nlnfern 


2 Chron. 


IV 12 


nlne#8 


Zech. 


IV 12 


rrtnWn 


Ps. 


XIX 13 


nmptf:? 


Prov. 


XXVII 6 


nm-pn 


1 Sam. 


vn 8 


nm#o 


Josh. 


XIII 31 


nmtft 


Dent. 


XXVIII 4 


nmpvb 


Judg. 


II 13 


ntatfpoi 


Ezek. 


XXXVII 2 


nr 


» 


4 


n» 


Neh. 


• V 6 


nnrp 


Isa. 


XLVIII 6 


nhupcn 


■ 


XLII 9 


nrn* 


Hos. 


IV 14 


nirr^Ot 


2 Kings 


XIX 25 


nn 


Eccl. 


HI 7 


nrr 


Ps. 


XLIV 8 


no 


Is*. 


XVIII 5 


no« 


Cant. 


II 5 


nn*3 


Jerosn. 


VII 18 


nn«^ 


Ewsk. 


XLII 6 


no}* 


• 


XXVII 19 


now 


• 


xxni 2i 


nh#90 


- 


XIII 18 


nh^rn 


1 Chron. 


VH 33 


WW 


Ezek. 


IX 4 


nn$$9* 


8 Chron. 


XXVI 21 


nnstf 


Pa. 


LXXII 13 


no?tf 


Eaek. 


XIII 18 


no^po 


Numb. 


IV 7 


nrmp^ 


Exod. 


XXXVH 16 


nolt 


1 Chron. 


xxvni 17 


riva$ 


Ps. 


CXLI 9 


ntropv 


Ezek. 


XXVII 28 


noiVl 


Job 


I 14 mnif^ 


Ps. 


CXL 11 


m^p 


n 


XCV 2 


ntip 


2 Kings 


XII 14 


m-ifno? 


Isa. 


XVIII 5 


m^o 


Cant. 


III 6 


nnp^P 


Jerem. 


X 4 


nfij^n 


2 Chron. 


III 9 


nnp?? 


Ps. 


LXXVH 6 


nnpippi 


* 


LXIII 7 


WW 


Neh. 


vn s 


mr» 


Eccl. 


xn ii 


nn^p 


1 Kings 


VI 82 


ntihp 


Joel 


in s 


rtrtif 


1 Kings 


VI 86 


ntiW 


Zeph. 


I 12 


nnfcapo 


2 Chron. 


IV 21 


nn^cn 


Josh. 


XI 2 


nwoi 


Zech. 


IV 8 


nii^isa 


2 Chron. 


IV 7 


nntf 


1 Chron. 


xxvni 16 


nntypsin 


2 Bam. 


III 34 


nn^ppo 


Jerem. 


LH 18 


nW*i#3 


Numb. 


XXXIII 30 


ntiniacT 


Job 


XXXIX 6 


m-in? 


Numb. 


XXXIII 81 


nnnsoi 


Ezek. 


I 13 


nnnjv 


Ps. 


XXIX 9 


nnnp3D 


Isa. 


XXXII 14 


nnipfti 


1 Sam. 


XIII 6 


flliflttfjeijl 


Isa. 


II 19 


nrnjqtel 


Ezek. 


XXXIU 27 


nnn^xn 


Judg. 


VI" « 


nnn^i 


1 Sam. 


XVII 28 


mety 


Esther 


IV 4 


ntetyo 


Ruth 


n 23 


ntt/WJ 


Esther 


II 9 


nlBfjo 


Zech. 


IX 14 


nftfini 


Isa. 


n 20 


mtfipo 


Judg. 


vn 16 


mtfr6 


2 Chron. 


XV 14 


mtfr£ 


Ps. 


LXXI 15 


nW3D 


Prov. 


VIII 26 


nltf*tp$o 


Ezek. 


XIII 18 


nW^ 


2 Kings 


XVI 8 


mtf^ 


2 Chron. 


vni 16 


nUtfypQ 


» 


XVI * 


r\W% 


Jerem. 


XIV 1 


nitons 


Deut. 


XXVm 62 


nifefarj 


Jerem. 


xxxm 8 


n^sftn 


Dan. 


XI 16 


nftago 


Isa. 


LXV 16 


» nitfppo 


Neh. 


XIII 13 


nlttfDji 


1 Kings 


XV 18 


rnfft^ 


Ps. 


xxxm 7 


mrp 


1 Chron. 


IX 26 


n^pn 


2 Chron. 


XXXU 27 


ifltp^ftl 


Numb. 


XI 85 


nWfito 


Neh. 


vni i6 


nww 


Numb. 


xn i6 


n1«h : h 


Prov. 


XXI 23 'bo •hn 671 

nfibno3 
nno?$ 
nnptp 
fltujflte 
nftpw 
mippos 
nnpppb 

rtfnxfpop 

n-Nsno 

mnpni 

nftfern 

nnss 

ntncn 

rrh» 

rttvh 

miip 

nnip 1 ? 

nnp$ 

mipo 

m-ipbs 

nhpbt 

nnpbp 

ntofp 
m-i?p3 
nii£$3 
nl-j?p3i 
nnypo 

nn# 

nn© 

nnpftf 

nnijitf;n 

nnbp 

mips 

nn?np*> 

nnv^ 

nn^O 
nt-^so 
nttpoi 

nrqpo 
nti^o 
nfiyfx 

nti^? 
nnyiK3 
nnyfttn 
nny^l 
mi«03 
nmpo^ 
nrtwo 672 ajnn Jerem. 


XXVI 9 


n*33 


Ezek. 


XVII 6 


nrnb 


! Job 


XI 18 


j-ine^ 


1 Sun. 


X 6 


JV33n<7! 


Gen. 


XL 10 


funfa? jerem. 


XXVIII 15 


?nwn 


Dent 


XXXII 15 


W 


Levit 


XIII 42 


fiH"!j33 1 Chron. 


XXIV 22 


nn; 


Dan. 


VII 19 


rrcay 


Gen. 


XIII 10 


f*!D# » » 


IV 2 


nnrj 


* 


IV 19 


avis n^1 s 


Job 


XXXIII 28 


flntp3 Exod. 


XVI 31 


nnw 


Ps. 


XLIV 13 


*w 


Gen. 


XIX 29 


nntfa 


Gen. 


XXIV 14 


FTOi 


Nab. 


in i6 


n'nn 


Job 


IX 31 


nn#3 


* 


XX 16 


iiriDii 


Josh. 


XIX 20 


n»ai»7) 


Ps. 


XLIX 10 


no^D 


Jerem. 


xin 25 


r>n?# 


1 Chron. 


IV 10 


jva-jm 


Deut. 


XXXI 29 


nritfn 


Dan. 


II 25 


nrotfcr 


2 8am. 


XIV 11 


!w H*3T10 


Prov. 


XXIII 8 


flDtfft ; iaa. 


XXIII 16 


nns#5i 


Dent 


XXX 16 


0'37l 


1 Chron. 


XX 1 


fitn#?l Dan. 


V 27 


i?fl3i?#iTl 


Levit. 


XXV 37 


iT310?1 


Isa. 


LII 14 


nri#p 


Exod. 


XXXII 16 


rrtci! 


Ptot. 


XXVIII 8 


™ rwjo?* 


Prov. 


XXV 26 


'°p n$p$ 


Ezek. 


XVI 4 


fln^pri 


Numb. 


XXI 29 


nnfs 


Mai. 


I 14 


'™ nntfp 


Lament. 


UI 42 


$n^9 


Rath 


IV 14 


n»a#n 


Levit 


VII 35 


nntf^ J 2 Kings 


XXI 13 


nrfop.n 


Ps. 


vin 3 


nyprfp 


Jerem. 


XIII 7 


nOtft 1 Chron. 


XXII 11 


rio^vni 


Deut 


XXI 10 


rr?#1 


„ 


XVIII 4 


nn#?i 


Micah 


III 3 


nnVp. 


Ezek. 


XVI 53 


nm n ^^s 


Exod. 


VIII 20 


nni^n 


1 Sam. 


II 14 


nn^rt 


Amos 


vm 4 


n»5^i 


Ezek. 


XXIII 11 


■ nrnpfli 


„ 


XXV 25 


mbp 


Levit 


II 13 


n«j£n 


Gen. 


VI 11 


nrnp"rn 


Dan. 


II 35 


nnp 


Josh. 


I 8 


W! 


Numb. 


XXXIII 26 


ncina 


„ 


II 34 


nrrpi 


Neh. 


XIII 24 


nnWK 


Ezra 


VI 5 


nrwDi 


2 Chron. 


XXXI 13 


nnoi 


Ezek. 


XXIII 40 


rrm 


Gen. 


XLIV 2 


nrrflPK 


Ps. 


XXX 2 


nrr&ip 


Exod. 


XIX 16 


n*n$ 


» 


XLIV 1 


m^ps 


n 


XLV 16 


nnpfer? 


2 Kings 


IX 87 


aro tfijl 


» 


12 


nnripK^ 


„ 


LXXXIX 43 


nriofcn 


2 Bam. 


XV 83 


rt?ni 


1 Kings 


VII 32 


nnrip 1 ? i 8a . 


IX 2 


nnpteq 


1 Sam. 


XXXI 12 


n?i| 


2 Kings 


IX 3 


JJirTnp} ' Jerem. 


XV 16 


nripfc^ 


» 


12 


n*T3 


Exod. 


XXXIX 6 


nnnpo 


Eccl. 


VI 5 


nnj 


Judg. 


XIV 8 


nnj? 


ncs 


Ps. 


LXV 11 


nnj 


- 


9 


flnjw 


1 Sam. 


II 32 


$ip3i7! Mai. 


II 6 


fin: 


Dan. 


V 12 


njijjm, 


Dent. 


XV 6 


9P3?m Ecci. 


IX 17 


nn;$ 


Deut. 


XXVIII 12 


cnfrn 


Exod. 


XXIII 2 


nton^ 1 joei 


IV 11 


'™ nmn 


1 Bam. 


XIX 23 


yw n*u 


Jerem. 


XXVIII 13 


nb10 Dan. 


V 20 


' n TOn 


• 


XX 1 


aw ffJU 


Numb. 


XV 24 


nynb isa. 


XXX 16 


nrrji 


Ezek. 


IX 4 


nnnm 


2 Chron. 


XXX 17 


ngmtf 


2 Sam. 


XXII 35 


fWl 


Jeresn. 


xxvn 4 


OTH 


Isa. 


X 20 


# n&bm 


1 Chron. 


VIII 6 


nrijp 


Jndg. 


XV • 


*rt 


Ezek. 


XVI 30 


v nipTt^ 


Ezra 


IX 5 


«w< 


2 Sam. 


XII 9 


W 


Dan. 


IV 21 


nop 


„ 


IX 4 


«w^ 


Lament 


III 9 


m# 


2 Kings 


IV 21 


fH9P i Ps. 


XXXVIII 3 


fiWii 


Isa. 


IX 9 


mji 


Levit. 


XXVI 13 


nbb 


Jerem. 


XLVIII 28 


nnp 


End. 


XXIX 21 


ffKH 


Dan. 


IV 19 


n&pi 


Euth 


UI 16 


nrwpgg 


Isa. 


LVII 8 


rwn 


Numb. 


XXXVI 8 


mtseo 


Ezek. 


XXII 20 


nnt£ 


Ps. 


L1I 10 


n33 


Exod. 


XXIII 2 


rfofr 


Levit 


XIII 2 


nnep 


Jndf. 


IX 8 


rr& 


Jerem. 


XLVII 3 


n®%p 


„ 


XIV 66 


nn9©Si 


Hot. 


IV 8 


rr»n$ 


Josh. 


XIX 16 


r\$p_) 


„ 


XIII 6 


noepp 


Isa. 


XV 6 


ivflite 


Euth 


II 19 


mvpb 


1 Kings 


XVII 12 


nn?»3 


1 8a-. 


XVIT 46 


fWTTT^ 


Zech. 


-I 11 


npj^feh; 


Josh. ' 


XXI 34 


nn?^P^ 


2 Kiags 


II 80 


flTDJP 


1 Chron. 


IV 40 


ntpgfch 


1 Sam. 


XVII 6 


nn^P 5 ! 


Ps, 


IX 6 


ri^p 


Levit 


XXI 5 


np«# 


Jerem. 


VIII 5 


nnv? 


Levit 


XIU 24 


n!no 


Judg. 


IX 83 


rip#^ 


1 Kings 


XXI 19 


rinynri 


Job 


V 22 


D!D0^ 


IT | « Kings 


XII 9 


nnp 


Levit 


XIII 10 


n!noi 


Iaa. 


XLVII 13 


fT^ ! Ezek. 


XXII 12 


^np^ 


Isa. 


LXV 8 


n»n#n 


1 Sam. 


XXVIII 18 


fPljn Gen. 


III 19 


rin^ 


Gen. 


VI 1| 


rvrnpft 


Bacl. 


V 10 


*« n»*n 


1 Kings 


XIV 3 


Finpb] 


1 Chron. 


XXI 16 


rvrnprpi 


Exod. 


XXVI 80 


•^ j-wnn job 


XIV 3 


COP? 


Jerem. 


XV 8 


rvntfrfa 


Ps. 


LX 6 


jvinn i Exod. 


XXX 25 


nnpno 


Ps. 


CVI 28 


- fi'tftfrip 


2 Chron. 


XXIV 26 


nOKl»i!l 2 Chron. 


XVI 14 


nnp.1P3 


Ezek. 


IX 8 


fi'H^OO 


- 


XXXIV 8 


f»??cn 


1 Chron. 


IX 30 


nripi^n 


1 Sam. 


XIV 15 


rvntptern 


Numb. 


XVIII 7 


n»30^ 


Gen. 


XXXVII 26 


nrnfc 


Jerem. 


IV 7 


rptnpo* i 


Gen. 


XXV 13 


n*H 


Isa. 


XXX 24 


nni? :j?nn n 673 Gen. 


XXXII 29 


nntp i 


Hos. 


IX 1 


W\ 


Gen. 


XVHI 28 


n*0?00 


1 Chron. 


XII 38 


nntf 


Jerem. 


III 1 


W\ 


Exod. 


XV 12 


tm 


Exod. 


XVI 36 


nnferc? 


Hon 


V 3 


WW 


Ps. 


LXXXIX 46 


0*920 


Ezek. 


XXIX 1 


jvifeflgn 


1 Sam. 


XVIII 10 


mnm 


Isa. 


LXII 3 


ran 


Isa. 


XXVII 4 


n>tf 


Dan. 


II 12 


$'» 


2 Sam. 


XIV 2 


0^01 


Neb. 


XII 44 


tvtfvH? 


Ps. LXX XVIII 8 


IJW 


Deut. 


XXVII 9 


rai& 


Prov. 


III 9 


nnPRW 


Deut. 


XXVI 6 


o^i 


* 


XXX 16 


0?0! 


Job 


XXII 24 


n»#i 


1 King* 


II 26 


n^pnn 


Ps. 


LI 10 


on 


Jonah 


IV 8 


Wno 


2 Sam. 


IX 8 


W 


Job 


xxvin H 


rrcjop 


Deut. 


XXXII 15 


0>fr?> 


Ps. 


LXXX 10 


pw 


Levit, 


XXVI 1 


nqteo 


Kumb. 


XII t 


rrtfa 


Mai. 


III 14 


nwp 


Judg. 


XVII 2 


rv^ 
1 


rrtfjo 


Jerem. 


XXV 1 


rvjfeftnn 


Levit. 


XXIV 10 


•r^nty 


Job 


XXX 1 


n^ 


2 Sam. 


XVI 19 


rvjtfoi 


1 Chron. 


XVII 25 


&l 


Isa. 


VII 23 


*to6i 


1 Kings 


XIV 2 


irosntfrn 


Isa 


LVII 8 


n^s. 


Levit. 


XXVII 19 


™ JTtf&CI 


Ps. 


LXXXV 3 


w 


2 Kings 


XVII 26 


o^n 


1 Kings 


VI 31 


wt ntoo 


Deut. 


XXIII 14 


O^?! 


Ezek. 


XII 3 


0^1 


Dan. 


VI 4 


nt^i? 


Isa. 


X 28 


flf* 


Ruth 


III 4 


n*toi 


Ezek. 


XVI 59 


aw ]T£¥! 


1 Kings 


VI 33 


fW! 


Isa. 


LVII 10 


n^o 


2 Kings 


XV 5 


tvtfpnri \ 


Numb. 


XV 4 


rwia 


* 


XIV 10 


0*0 
II 10 


tytipfi 


1 Kings 


XVIII 44 


n»x?3^3 


* 


XXXIV 14 


*(¥> 


Deut. 


XI 12 


n^fho 


2 Sam. 


XIV 9 


'^ n'jrtpnn 


Levit. 


IX 19 


n^cn 


1 Kings 


XI 1 


n»tfn 


Neh. 


IX 3 


nww 


Ezek. 


IV 6 


0*31 


Exod. 


XIX 17 


rvnnna 


2 Sam. 


XIV 4 


*" n^ppn 


Ps. 


CXIX 118 


0*9 


Dan. 


VI 18 


n?ovn, 


Dan. 


VI 25 


n'jn*6 


Judg. 


I 15 


nhv. 


Prov. 


XXIV 28 


0W31 


Levit. 


XXIV 6 


Wl 


« 


III 20 


r&V* 


HD 


Cant. 


VII 7 


w T 


Isa. 


LVII 6 


n*$0 


Deut. 


IX 21 


n*l 


Ps. 


XLV 3 


OttS; 


Exod. 


XXXII 7 


0**0 


2 Chron. 


XIII 10 


n^psi 


Isa. 


XXI 6 


•to^b 


» 


XL 4 


0*?H1 


1 Chron. 


XXIII 29 


fo^a^i 


Prov. 


XXIV 10 


0TO 


Pa. 


XCVII 9 


0*« 


Judg. 


IX 48 


rgifr 


Jerem. 


XI 16 


w 


Neh. 


VII 64 


n*p 


Isa. 


XXIV 12 


w x 


Numb. 


XXXI 27 


0**01 


Deut. 


XXI 22 


0*01 


1 Kings 


XIII 9 


0^0 


Isa. 


LI 17 


n*p 


» 


XXXII 39 


n'O* 


Ezek. 


XVI 47 


•i» o?*?0 


Esek. 


XXI 3 


n*© 


Ps. 


L 21 


0W 
XXIII 31 


•op ^ipSri 


„ 


XXIII 34 


n^pi 


1 Kings 


XI 1 


rftfTK 


Exod. 


II 5 


n#i 


Ps. 


LXXXV 2 


W 


Esek. 


xxxn 2 


W> 


1 Sam. 


XXV 4* 


rifyft 


Gen. 


. XXIV 8 


0W 


Levit. 


XX 4 


fi*00 


Neh. 


XII 31 


n^ncn 


Numb. 


IV 7 


n'papn 


lea. 


XIV 11 


fi!P0 


Ezek. 


I 13 


npfau?& 


Isa. 


XV 9 


nnw6l 


Exod. 


XXI 29 


nwi 


Exod. 


XVII 5 


wfcn 


Jerem. 


II 22 


rn* 


1 Kings 


XVII 18 


rofr 


Neh. 


XII 38 


rgVinn 


2 Kings 


XVII 38 


nnsrn 


Ezra 


vm io 


•^ rwty 


Eccl. 


I 7 


n*ft 


Jerem. 


XXXI 32 


mw 


Cant 


VII 1 


fl»9^#3 


2 Sam. 


XVI 8 


«*9 


2 Chron. 


XXXIV 32 


nn?3 


' * 


. 1 


rM&TKtiy 


1 Chron. 


VII 18 


rgSbn 


Mai. 


III 2 


m^ 


1 Chron. 


HI 19 


n^T^h 


1 Kings 


III 7 


9**W 


Ps. 


LXXIV 20 


rm*i» 


n 


IX 12 


n»o^p 


1 Sam. 


VIII 22 


W^Wl 


Jerem. 


L 24 


nn|nn 


1 Sam. 


II 6 


TOO 


Isa. 


X 10 


n^pO^ 


Judg. 


XIII 3 


nnrii 


Prov. 


XXX 28 


n»op^ 


1 Chron. 


XXVI 16 


np^tf 


P«. 


CXXX1X 3 


On? 


2 Kings 


IV 12 


n^;w^ 


Isa. 


VI 13 


njfrK? 


Eccl. 


X 13 


nnn«i 


Ps. 


CXLI1I 12 


n^OltP 


, 


XIV 19 


0?^0 


Dan. 


vm 23 


nnpwp 


Zeph. 


III 13 


fi'01© 


Ezek. 


V 4 


W^T! 


Jerem. 


XXXII 1 


fin*fefl?0 


Jerem. 


VIII 5 


ivo-183 


Isa. 


XXVII 7 


naopB 


Numb. 


XXV11I 5 


nn.^i 


Gen. 


XLIX 13 


i^. 


Numb. 


XXVII 18 


WW 


Ps. 


XL 7 


on? 


Ezek. 


XVI 26 


m^ 


Ps. 


XLI 13 


0?00 


1 Chron. 


XVII 8 


rawj 


Jerem. 


XXXI 4 


^W3l 


Neh. 


XII 27 


na#p* 


Jerem. 


XLIV 8 


nn?o 


Ps. 


CVI 20 


rnjw 


Amos 


IX 11 


nsp 


1 Kings 


XVIII 4 


nn^n^ 


1 Chron. 


XXVm 19 


nw? 


Numb. 


XXXIII 6 


r6p$ 


„ 


5 


m?3 


» 


n 12 


nwi 


Deut. 


XXVII 9 


njpo 


Dan. 


VII 16 


f»r$0S 


Isa. 


XLIV 13 


n>w? 
XVI 13 


n&pci 


1 Kings 


XIII 21 


onp 


1 Chron. 


xxvm it 


irjpo^ 


Ruth 


III 3 


Wl 


z Chron. 


XXIV 26 


nnptf 


1 Kings 


XI 1 


rtypp 


Exod. 


XL 3 


papi 


Isa. 


XXXIV 9 


rap# 


2 Chron. 


XXIV 26 


n^iaeo 85 a 674 •tnn Levit 


XI 


47 


Dan. 


II 


47 


Exod. 


XVIII 


2S 


Dent. 


XX 


9 


1 Kings 


V 


25 


Gen. 


XXXI 


28 


1 Sam. 


XIII 


IS 


2 Chron. 


XVI 


9 


Ezek. 


XX VII 


3 


Dent. 


XXXII 


32 


ProT. 


XIX 


14 


2 Kings 


11 


19 


* 


» 


21 


Ezek. 


XXXVI 


13 


1 Sam. 


IV 


19 


Job 


XV 


7 


Isa. 


LI 


9 


Ezek. 


XXII 


8 


Levit. 


XIX 


12 


r 


XXI 


9 


Zech. 


XI 


3 


Jerem. 


XXV 


36 


Isa. 


XXIV 


13 


Mi can 


VII 


1 


Dan. 


V 


10 


Numb. 


xxn 


29 


Ezek. 


XVI 


62 


Ecel. 


VII 


22 


Ps. 


CXXXVII 


8 


Dan. 


III 


28 


Gen. 


XIX 


16 


Jonah 


IV 


10 


Levi! 


VII 


12 


Josh. 


XIX 


12 


1 Chron. 


xxin 


29 


Levit 


VI 


8 


Neh. 


in 


19 


Joih. 


XIX 


44 


Ezek. 


XVI 


46 


Gen. 


ILI 


17 


Exod. 


XXX 


8 


* 


X 


26 


ProT. 


V 


19 


Numb. 


XXVIII 


23 


3 Chron. 


XXVI 


18 


Exod. 


XX 


26 


Pi. 


XXVIII 


6 


It*. 


VII 


3 


Exod. 


XXVI 


9 


J-** 


XIV 


8 


lam. 


XIV 


12 


2 Bam. 


III 


14 


Abob 


IX 


11 


2 Chron. 


XXV 


19 


Emk. 


XVII 


6 


Dan. 


V 


22 


Isa. 


XXIX 


4 


Ps. 


LXXX 


6 


Gen. 


XXVII 


36 


Cant. 


11 


1 nft*i& 


Cant. 


VIII 9 


fiby 


2 Kings 


XXIV 14 


etai 


w 


VI 32 


rto 


Numb. 


VIII 14 


rf?3Q 


Deut, 


XV 17 


i^aon 


Esther 


X 2 


&?P} 


Gen. 


XIX 6 


9r>W 


Cant. 


VII 6 


r\b^ 


Exod. 


XXIII 6 


r&9p* 


Ezek. 


XLI 24 


n^D 


Ps. 


XL 8 


rbyvp 


Ecel. 


XII 8 


rbyftp 


Exod. 


XV 13 


n5>3«toi 


Deut. 


XXXIII 4 


rib 


Ezek. 


XXXVIII 13 


qffim 


Numb. 


vm 9 


nS^fno 


„ 


XXXIII 25 


rt^n 


„ 


26 


sftrn 


Exod. 


XV n 


nftoo 


2 Kings 


XXIV 14 


nft 


Cant 


II 5 


rifry 


,, 


V 8 


rihbvi 


Exod. 


IV 26 


hbtys 


Deut 


XXVII 6 


r#& 


Neh. 


X 34 


n^te^n 


Exod. 


XX 18 


&te 


Lament. 


I 15 


#»p 


Deut 


XXXII 36 


pbtyti 


Isa. 


III 14 


nto 


Prov. 


XX 21 


rfw? 


Isa. 


XLVII 14 


*&*? 


Exod. 


XXIX 2 


nfa 


Ptot. 


XI 7 


rbps 


1 Kings 


I 9 


nbtfri 


Ezak. 


XX III 40 


f»7&0 


Exod. 


XV 20 


n^B 


w . 


XXXII 19 


flfcpi 


Cant 


vn i 


nfr* 


Ps. 


XVI ft 


rfrprt 


Josh, 


XIX 61 


rt^RWt 


Exod. 


xxin so 


riVri 


Ezek. 


XXH 16 


nfcp 


„ 


XXXV lfr 


ffc* 


Numb. 


XXXVI 4 


*fr»9- 


Exod. 


XXX 34 


i*W? 


2 Sam. 


XXI 10 


r&jj$ 


Ezra 


IV 24 


rtw 


Dan. 


rv si 


^7! 


Deut. 


n s 


nJw 


Iaa. 


XXXV 2 


J?^0} 


Dan. 


VII 4 


*5w 


. » 


» 11 


ii{*iO 


Deut 


XXIII 26 


Jvfan 


Exod. 


IX 32 


pfw# 


Gen. 


HI 11 


ri?9#r\ 


Prov. 


XXIII 8 


ri?$ft 


Isa. 


XXX 27 


rimy$ 


Ruth 


II 14 


Sfr* 


tou 


IX 4 


niw 


„ 


18 ■Dp nh 


Isa. 


XXX 22 


rin 


Josh. 


XIII 13 


rfrp 


Jerem. 


XX 3 


ri^rri 


Jonah 


HI 4 


rb*p* 


Jerem , 


II 21 


rfrt$ 


1 Sam. 


X 6 


ffacn 


Deut. 


XXXII 20 


riri] 


Gen. 


III 24 


frm 


1 Chron. 


XXVIII 3 


rfrf? 


Ezek. 


XXII 3 


rt?m 


„ 


XVI 38 


riptfpn 


Jerem. 


VIII 22 


S^B 


Deut 


XXII 7 


nfcij? 


Dan. 


IV 31 


pf?m 


Prov. 


XI 11 


ri^npm 


Deut 


VIII 10 


ri^npD3 


Nah. 


II 9 


nb$$QQ 


Deut. 


XXXIII 13 


. rV?JW 


Hab. 


III 15 


rta? 


Exod. 


XL 4 


nb'in 


Levit. 


XXIV 3 


nblnp 


Job 


I 10 


hb^Bb 


Jerem. 


II 23 


fhto 


Ps. 


XVIII 12 


rfrlfr 


Ezek. 


XLV 6 


fh^n 


1 Chron. 


IX 33 


n^inaS 


Ezek. 


XLIV 19 


n h^ 


Jerem. 


XXXV 4 


rim 
XXXVI 21 


nbtfyQ 


Judg. 


IV 6 


rbn$ 


Prov. 


XV 19 


ribm 


Jerem. 


VII 20 


rArrtni 


n^rrtcr 


Exod. 


XV 13 


flfr? 


Levit 


XXV 32 


ribhgp 


Numb. 


V 23 


ri^hpi 


1 Chron. 


XVII 27 


nbnp$ 


1 Sam. 


I 17 


ri?m 


2 Sam. 


XIV 2 


ffcnarr 


Deut 


XXXII 8 


*fan 


Numb. 


XXXII 3S 


&&) 


Exod. 


XIX It 


**o# 


w . 


XXVHI 14 


n!?rocn 


Roth 


II 14 


fiwp* 


Levit 


XXII 21 


n^ano 


ba. 


I 30 


rfaa% 


Prov. 


XXX 32 


rim 


Isa. 


XXXIV 4 


nS» 


Exod. 


VI 6 


nS 


Judg. 


XII 6 


rirto^ 


Ps. 


LXIX 3 


rnnpf? 


Isa. 


XXVII 12 


rib^p 


Ecel. 


XII 6 


*^Wt 


Obadiah 


20 


tfm 


1 Kings 


VII 41 


&2* 


2 Kings 


IX 35 


ri&* 


Deut. 


XXIX 28 


tf*w 


Ecel. 


II 8 


n^iKO 


Numb. 


VII 3 


n}>5jjo? 


Jerem. 


III 2 roarrn 

rbofcft. 
WW 

J?7H 

n^pb 
nip 

rvpn 
topb 

&#& 

rb 
rim 

ri*$*7 
ri?$$ 

rifoi 
ri?$ 

ri?#p 
ri&t\ 

din 

ri*$ 
nbibari 

riffp 
ribzy 
nb& .inn n - n 675 Gen. 


XXXVI 4 


Dan. 


VI 18 


Gen. 


XXVI 18 


Numb. 


XXXIII 49 


Levit. 


XI 18 


Prov, 


XI 3 


Judg. 


XX 5 


Isa. 


L 2 


Hen. 


XXXVIII 25 


Ezra 


VII 25 


Exod. 


X 3 


Jerem. 


III 3 


Josh. 


XVI 6 


Gen. 


XI 8 


Exod. 


XXIV 10 


Lament. 


III 65 


Esther 


VII 8 


Gen. 


XXIV 53 


1 Sam. 


XV 32 


Exod. 


XL 16 


Ps. 


LVI l 


Escek. 


XLII 6 


Exod. 


XVI 12 


Isa. 


XXXIII 6 


1 Chron. 


XXIX 7 


Isa. 


LXV 7 


Exod. 


XV 26 


Levit. 


XX 6 


Ps. 


XVII 3 


Numb. 


I 61 


Prov. 


XXX 2 


Isa. 


XXIX 14 


Ps. 


LXI 1 


Levit. 


XXV 22 


Deut. 


VIII 7 


Gen. 


VIII 2 


Dent. 


vin 9 


Pi. 


LXXIV 2 


Micah 


IV 10 


Exod. 


V 8 


Ruth 


IV 16 


Pa 


LXXXIX 29 


2 Chron. 


XXXI 3 


Deut. 


XXXII 15 


Numb. 


II 24 


Josh. 


XIX 60 


Numb. 


XII 8 


Job 


XXXVIII 18 


Ps. 


XXXVII 10 


Job 


XX 5 


Exod. 


X 3 


Numb. 


XXX 14 


•J Chron. 


XVI 7 


Gen. 


XLI 46 


Prov. 


XXV 13 


Exod. 


XVI 33 


1 Sam. 


VUI 6 


1 Kings 


XI 4 


Dan. 


IV 33 ncs^ 


i's. 


LXXVI 11 


no^l 


; Josh. 


XXI 32 


nb#* 


2 Chron. 


VIII 4 


nb#n 


| Gen. 


XXI 14 


np#nn 


Esther 


VII 2 


non 


j Josh. 


XIX 35 


nbrn 


1 Job 


XXI 20 


nbni 


! Numb. 


XXI 14 


npnhn 


1 Sam. 


XIII 22 


ru 


I Chron. 


II 65 


$38] 


Deut. 


XXXUI 6 


n?80 


| Prov. 


XX 2 


m% 


! p s . 


XIX 8 


r>3H$ 


j Levit. 

1 


XXIII 15 


nfrS 


1 

| Dan. 


III 14 


nwS 


1 - 


VII 5 


m* 


- 


4 


nm 


Numb. 


XII 12 


ni^i 


Ps. 


XXXI 13 


nmo 


Exod. 


XXXV 25 


narpS 


1 Kings 


V 10 


nji> 


Deut 


XIV 1 


nif^yn 


j Ezek. 


III 26 


nln^n 


Gen. 


XXXVII 10 


nj'ia** 


1 Chron. 


VI 45 


njiatf 5 ! 


. 


VII 8 


ntfgi 


Exod. 


XXII 25 


n#*rn 


Ps 


XCI 8 


n#> 


2 Kings 


XXI 19 


*m 


Dan. 


V 23 


niny 


Ezek. 


XXXIX 11 


w: 


Exod. 


IX 32 


r\m 


Isa. 


XXVIII 25 


nr:i? 


Eccl. 


V 15 


nj*p#n 


1 Kings 


VII 20 


nty. 


Ezek. 


XXXII 19 


ni#© 


2 Sam. 


I 26 


n^SQO?. 


Cant. 


VII 7 


w? 


2 Sam. 


XII 21 


W5p) I 


Ruth 


II 9 


njapo 


Gen. 


XXVI 16 


rq&fy 


Isa. 


XLVII 9 


njp& 


Deut 


XXIII 26 


f^m 


2 Sam. 


XII 21 


WW 


Deut. 


XXIII 26 . 


njbth 


2 Sam. 


XXII 48 


n:pn 


Levit. 


XXVI 25 


nap™ 


Numb. 


XXXI 28 


n?3*inn 


Josh. 


XIX 21 


royfanm 


Ezek. 


XXIII 20 


n»n 


Jerem. 


XXIII 26 


rivb \ 


Deut. 


XII 11 


H3^ 


Ezra 


VI 12 


n&p) 


Dan 


III 10 


*m j 


Ezwk 


XXII 4 


nsx? 


Ezra 


X 10 


n?¥?V 


Amos 


VIII 14 


J??P; 


Prov. 


XXX 10 


™p? 


Numb. 


XXXII 38 


njpnn 


» 


IV 32 nan 


Isa. 


XXXV 1 


nfco 


Ps. 


LXXXVI 13 


npna 


Exod. 


IX 34 


noni 


2 Kings 


XXI 13 


nern 


Isa. 


XXVIII 17 


nom 


Hos. 


XIV 2 


novw 


„ 


IV 5 


nb?$p 


Isa. 


LXIII 19 


npr6© 


Deut. 


XV 6 


nsso 


Jerem. 


XXXIV 1 


nbj 


Isa. 


XIV 10 


wk 


Dan. 


VII 20 


no>$no 


Lament. 


V 11 


nbw 


Ezek. 


XVI 4 


np'pn 


no'pn 


Jerem. 


LI 13 


nO'pn 


Exod. 


XXXVI 21 


nas 


Deut. 


III 11 


no? 


Josh. 


XXIV 14 


no:>n 


Gen. 


XLII 16 


nopno 


2 Sam. 


XIX 38 


noS 


Isa. 


XLII 3 


W^l 


Deut. 


IV 43 


«?fo 


Numb. 


XIX 18 


ntf& 


Hab. 


I 9 


.npfcn 


Levit. 


XIII 19 


nafa 


* 


XIV 37 


noV&h 


Dan. 


VI 11 


np^fp 


Josh. 


XIII 18 


npo'hnn 


Ezra 


V 11 


nppm 


Ps. 


CXXIX 6 


n w?oi 


1 Sam. 


XXVI 12 


nppDi 


Deut. 


XXXII 32 


no? 


2 Sam. 


XII 19 


n©$>p 


Deut. 


XXXn 24 


WW 


Numb. 


III 41 


9W 


Jerem. 


XXVI 19 


«?W 


Prov. 


V 11 


npv 


Isa. 


V 30 


npjn, 


Pa. 


XXXVIII 9 


WW 


Deut. 


VIII 7 


no*?? 


Job 


II 9 


nop 


Deut 


XXXII 50 


wp 


2 Kings 


XI 2 


nop? 


Deut. 


XXI 12 


nbpj 


Amos 


III 9 


nppi 


Neh. 


II 13 


nb^ 


2 Chron. 


XXVII t 


npT! 


Neh. 


I 3 


nDin 


Jerem. 


XV to 


nOTd 


Neh. 


II 8 


no^ni 


1 Sam. 


XXXI 12 


np£ 


. 


XIX 11 


WP 


Numb. 


XVIH 19 


nptf* 


Levit. 


XXII 12 


np£» 


Numb. 


XV 20 


no#«? 


Ezek. 


XLVIII 12 


W#tt 


Levit. 


V 21 


nbpn 


2 Kings 


XI 15 


nb^3i 


„ 


r, 16 fbpm 
&#? 

fitep 

n^>#pi 
nb^pp 

nSnn 

no* 
nb» 

no*? 

npipi 
np«n 
np*n 

W*& 

nbK*3 

n&3 

neap 

npnpi* 

naipit? 

WTP- 

nbip* 

noipb 

noiptf 

noil© 

nbftfoi 

nog 

nbrr? 

now? 

nonn 

W n ,l 

now 

nonso 

nbnn* 

npi 

npi 

np*n 

npvTj 

nbvip 

nbm? 

nom;n 

noim 

noin^ 

noin^ 

noino 

np^D 

nb^nn 

noiins 

no*Tn$ 

nonno 

npten* 

now 

no^ni ^5b U7G lynn Prow 


VI 


1 


qppn 


2 Sam. 


XIV 


10 


rua^ ■ 


t's. 


CXXX1I 


4 


rw' 


Jerem. 


XL1V 


9 


•en nin 


2 Chron. 


III 


11 


rrno 


- 


XXIII 


■> 


w^ 


Numb. 


XI 


11 


nsnn 


1 Kings 


VI 


•27 


nvfi 


Isa. 


LXI1I 


4 


rotfi 


lien 


XLI 


•27 


ninm , 


Numb. 


XIX 


22 


nwto 


Levit. 


xni 


11 


fiftfa 


Zech. 


VII 


1(1 


njni i 


Isa. 


LXIV 


4 


$W 


Cant 


II 


1 


nssW 


Deut. 


XXXIII 


27 


nsn? I 


1 Sam. 


X 


5 


Fiippi ; 


2 Chron. 


XV 


10 


n$c6 


Exod 


XXIII 


2 


ni>i? j 


Job 


XXXIV 


35 


•™ nn? 


Ps. 


LXXX 


5 


rattty 


Levit. 


XIV 


57 


nrw 


l'rov. 


XIII 


16 


**p nrp 


1 Sam. 


IX 


3 


o" nahg.j 


2 Chron. 


XXVI 


lit 


nn^Bi 


Isa. 


XIV 


12 


pjhj: 


(Jen. 


XII 


16 


nihsrj 


2 Kings 


V 


27 


rvrsf) 


Ps. 


exix 


66 


nni ; 


Exod. 


XXXIX 


27 


niflja 


Levit. 


XIV 


55 


wvfr 


Ezra 


X 


13 


ngm 


Ezra 


II 


09 


rt*W! 


Numb. 


XII 


10 


W$0} 


Job 


XXVI 


3 


ronin 


Exod. 


XXVIII 


38 


n:riD 


Job 


XXVI 


2 


nptfin 


Exod. 


XVIII 


20 


rinini 


Dent. 


XVI 


17 


r\WQ2 


Zeph. 


III 


11 


'ne J^|?#B 


Jerem. 


L 


•24 


mr 
no 


Jerem. 


III 


m 


T.p $$yQ 


Dan. 


V 


22 


rprv 


Ezek. 


XXX 


17 


^P5 


Deut. 


IX 


b 


nptha 


n 


IV 


6 


nvy. 


2 Cliron. 


XXII 


7 


now 


» 


» 


4 


njflpw 


Isa. 


XII 


5 


-'^ npTfl 


Jonah 


IV 


10 


ripn 


2 Chron. 


XXIV 


7 


ngsh^n 


r 


XXXII 


4 


rwb 


Dan. 


V 


28 


nen? 
ns 


Eccl. 


VIII 


o 


rymv 


Numb. 


IV 


15 


nb3|? 


Jerem. 


XX 


7 


n$$) 


Numb. 


XXIII 


21 


npnni 


Levit. 


XXVII 


23 


no?a 


Ezek. 


XX III 


45 


•en nbxi 


Ps. 


XXX VII 


39 


nvww 


Exod. 


XII 


4 


no?03 


Levit. 


XX 


10 


nDNirn 


Lament. 


III 


26 


njntfflb 


Deut. 


XVI 


10 


nm 


Prov. 


XXX 


20 


noxjp 


Gen. 


III 


19 


ngp 


,. 


IV 


34 


nbo|j 


Ezek. 


XVI 


32 


noKjpn 


Eccl. 


III 


2 


nyvb 


„ 


VII 


19 


r©on 


Hos. 


III 


1 


nDsupi 


Dent 


VI 


11 


WW 


Job 


IX 


23 


rwvb 


Zech. 


XIV 


15 


no» 


Numb. 


XX VIII 


14 


nryn 


Levit. 


XXVI 


36 


nqn 


Exod. 


XXVI 


12 


npTjyn 


Exod. 


XXIII 


11 


njpstprn 


1 Kings 


XXI 


•22 


npj??n 


1 Cbron 


X 


12 


no^ 


* 


XXVI 


12 


nirv$ 


Ps. 


LXXII 


16 


neb 


- 


« 


12 


nbia 


Levit. 


XXV 


22 


nsw&Qft 


Ezek. 


IX 


3 


npp 


Gen. 


XLI 


6 


nbmjft 


Dan. 


IX 


21 


nr? 


r, 


« 


11 


nppn 


Deut. 


XIII 


3 


npiarn 


Judg. 


XIII 


23 


n W 


» 


fl 


2 


nppl 


Pa. 


LXXI 


7 


nui05 


Ezra 


IV 


17 


n$pi 


Judg. 


VI 


25 


inDnrii 


1 Kings 


XIII 


5 


flDlS5 


Jerem. 


XIV 


19 


ni^i 


Levit. 


XI 


3 


nbi T ? 


Deut 


XXVUI 


46 


npio^i 


Numb. 


XIX 


6 


ng^n 
ny 


Numb. 


XVIII 


It 


nbun 


Exod. 


XXXV 


36 


n^tas 


Gen. 


XLIX 


26 


np?3 


Exod. 


XXXIV 


22 


nbipn 


r 


XXXVIII 


23 


nj&lnrn 


Exod. 


XXIX 


9 


rtW 


2 Chron. 


XXIV 


23 


no*pr6 


Levit. 


XIV 


52 


nj?^lnn 


„ 


XXXIX 


28 


n^^D 


Exod. 


II 


3 


nDp=i 


1 Kings 


VII 


3 


ni^ac* 


Numb. 


XXXI 


60 


nwo 


Ps. 


CXL 


12 


nbrn^> 


» 


VI 


18 


nripo 


Exod. 


XXV 


16 


nx?303 


Gen. 


I 


2 


npcnp 


Deut. 


XXVIII 


39 


ns^Mg 


„ 


XXXV 


22 


n»wi 


Deut. 


xxvm 


22 


n§n#3 


Exod. 


XXVI 


1 


rubft\ 


2 Sam. 


XXI 


20 


' Dn nxr^v^l 


Levit 


XXVI 


16 


npritfct 


Eccl. 


IV 


1 


n?pn 


Dan. 


II 


42 


nwwn 


1 Kings 


IV 


11 


ngs^ 


Prov. 


XXV 


12 


nppfc 


Ezek. 


XLVI 


22 


ni?31»3 


Dent 


XI 


18 


nbcpfe^ 


Dan. 


V 


16 


r>gp# 


1 Sam. 


IV 


2 


n3?3185 


Exod. 


XIII 


16 


nboiB^ 


2 Sam. 


IV 


4 


nj?2p# 


Ezek. 


I 


15 


nj?3l*^ 


Deut 


VI 


8 


nbtpfc^ 1 


Pa. 


LXXVI 


9 


jp#0#n 


„ 


XL 


47 


w*TP 


» 


XXIII 


26 


noopi 


Dan. 


V 


14 


nppieft 


Hab. 


II 


16 


ni?3^ 


Gen. 


IX 


27 


J?P! 


Deut 


XVII 


4 


WW 


Jerem. 


V 


24 


n^tff 


" 


XLI 


4 


nb* 


Jerem. 


LI 


46 


npotfsn 


Ezek. 


XVI 


49 


nc^ 


1 Chron. 


I 


6 


nem 


Levit. 


XI 


26 


n2o# 


1 Kings 


XVIII 


44 


n?3?3 


Job 


XXXI 


27 


ffipn 


Job 


X 


3 


ru?Dln 


Numb. 


V 


21 


n^3 


Gen. 


XLI 


18 


nb'i 


Jerem. 


XL VIII 


21 


yra nj?Din 


Exod. 


XXI 


2 


nri^s^ 


Levit. 


XI 


19 


W5WD 


1 Chron 


VI 


64 


JW0 


Ezek. 


XXVII 


33 


inw^n 


Deut. 


XIV 


18 


n^ymrn 


Josh. 


XIII 


18 


nctftt 


Zech. 


VIII 


17 


r^^ 


Gen. 


IX 


27 


fl$£ 


Ezek. 


XXVI 


10 


ng^t^p 


Jerem. 


IV 


2 


C¥3#l 


* 


X 


3 


nom 


* 


XLVI 


22 


ntfscpp 


Job 


XIII 


11 


n^3n 


Levit. 


XXIII 


40 


n&3 


* 


XXIX 


7 


^p?^ 


; Esther 


IV 


14 


Wfi 


Numb. 


IV 


7 


nBsn 


Deut. 


XI 


11 


nfrpyi 


i Isa. 

l 


XLVII 


15 


Wt 


1 Sam. 


X 


3 


nobrr"! 


Amos 


I 


5 


nspse 


1 

! Eccl. 

I 


XII 


12 


nj?J* 


Ruth 


III 


8 


no^n 


2 Kings 


IV 


39 


nfrp^ 


J Ezek. 


XVII 


10 


r\m ?jnn n -n 677 •-' Kings 


XXII 1 


fijmo 


1 Kings 


XV 13 


r>¥^9 


1 Judg. 


XVI 29 


nfe{?n 


* 


IV 4 


flpvn 


Ps. 


LXXX 18 


W®* 


J Cant. 


V 14 


np^p 


„ 


* & 


aw npyo 


Ruth 


I 18 


nvpxnp 


1 Kings. 


IV 11 


n&? 


Exod. 


XXXVIII 27 


np# 


Ps. 


LXXIV 14 


wn 


Isa. 


XXX 28 


nty? 


Josh. 


XIX 35 


npi 


Dan. 


II 42 


WP 


j Josh. 


XVII 11 


AW0 


Ezek. 


XXVIII 13 


npW 


„ 


IV 26 


n*pi> 


Exod. 


XX 25 


Wff 


Gen. 


XXVII 40 


W3f* 


„ 


. 31 


rojft 


Josh. 


XII 23 


W$ 


Levit. 


XIV 37 


njWpT? 


• 


I 18 


nvpo^ 


j Levit. 


XVI 4 


nWWJi 


Gen. 


XXIV 20 


nptfri 


Levit. 


XXVI 34 


wm 


Dan. 


IV 30 


n&p 


laa. 


XXX VIII 17 


fiptfn 


1 Kings 


XX 40 


WTP 


! p s . 


LXXXV 4 


wo* 


Deut. 


XXI 11 


flptfCH 


Dan. 


IX 26 


WTW 


1 Kings 


X 7 


$?pin 


m 


2 Sam. 


XVIII 27 


nrp3 


Dan. 


IV 33 


n&qvi 


2 Kings 


IV 89 


it* 


1 Kings 


11 8 


ww 


Dent. 


XIX 9 


wp:i 


Gen. 


XXVI 18 


rlv& 


Gen. 


XXVIII 14 


jfqnp* 


Judg. 


I 17 


nsy 


n 


15 


rhua^rn 


Nea. 


I 3 


n^bp 


2 Cbron. 


III 15 


noyen 


Deut. 


X 6 


rnxso 


Levit. 


XI 46 


nrifeto 


Esther 


I 6 


r»ep 


Prov. 


III 33 


map 


Isa. 


IX 17 


ntffll 


2 Kings 


XVI 17 


nwno 


Gen. 


I 14 


iTtttt? 


np 


Deut. 


IX 7 


W*p* 


„ 


» 16 


rntopri 


Exod. 


VI 5 


np»: 


Dan. . 


V 20 


riDpn 


Ezek. 


XVII 6 


**=> nhKfe 


Cant. 


III 6 


*m 


" 


IV 19 


iffipftt 


1 Chron. 


XXIX 11 


n-iKprirn 


2 Kings 


IV 16 


npgh 


Neh. 


V 9 


nrirrp 


Isa. 


XL1V 13 


*™pn3 


Gen. 


XLI 24 


ripl* 


Levit. 


XIX 20 


WTO 


2 Chron. 


III 6 


mxeriS 


» 


4 


npn 


Obadiah 


20 


n©^ 


Josh. 


XIII 2 


rn^jri 


Judg. 


V 11 


np7v 


Jerem. 


XXXVI 29 


W^P 


Iaa. 


XLVII 7 


n W 


Isa. 


V 23 


1J2TO 


2 Chron. 


XXI 19 


nrtpp 


w 


5 


n"p| 


1 Sam. 


XIX 20 


np* 


Isa. 


LXIV 10 


no"S6 


Numb. 


XXVII 7 


rhtft 


Jerem. 


XVIII 16 


3 ™ npvrtp 


Josh. 


XIII 6 


•en nb*$pp 


Josh. 


XIX 12 


m^p 


Isa. 


VIII 11 


ip?n* 


Ps. 


CXX 2 


ne^p 


2 Sam. 


XIV 3 


flWl 


Levit. 


XXV 35 


wroi 


Exod 


XV 10 


W*J 


Deut. 


VI 11 


rtoi 


1 Kings 


II 2 


^lprnn 


Isa. 


XXVI 12 


nfetpfi? 


Josh. 


VII 7 


9132* 


Neh. 


IV 11 


npjrjO 


Jerem. 


VII 32 


HDhSl 


1 Kings 


II 87 


«rWI 


Ezra 


IV 22 


«PB* 


- 


XIX 11 


nstoi 


Ps. 


LXXXIX 39 


rnsBrin 


n 


• 15 


npnspi 


* 


14 


noftno 


Gen. 


XXXV 20 


"W 


Dan. 


VI 18 


np?J?3i 


Job 


XVII 6 


n$hl 


Numb. 


XXXm 16 


' Dn rtt^pn 


Jerem. 


XXXI 35 


npn 


Jerem. 


XIX 12 


npfc? 


Deut. 


IX 22 


rapai 


Levt. 


XX 23 


npna 


nx 


Numb. 


xxxin 17 


'°n rfinpp 


Numb. 


IX 14 


npn? 


2 Sam. 


XII 14 


WW 


Jerem. 


XXVIII 13 


FP? 


Gen. 


XVIII 16 


FPW 


Ezek. 


xxn 20 


™W 


„ 


XIX 10 


?Wl 


Isa. 


XXVI 16 


spm 


• 


XXXVIII 8 


W?PP 


Ezek. 


XXVII 34 


rry#} 


Dent. 


XX 15 


nphnn 


Job 


XI .19 


W*T1 


, 


XXX 22 


iTJ*?KI 


Exod. 


XXX 86 


J?ptnph : 


Exod. 


XXVIII 39 


WW 


Esther 


IX 29 


m r 3$ 


Josh. 


XXI 31 


**p npft 


2 Sam. 


I 20 


hnn^j 


, 


. 26 


fflW 


2 Chron. 


XXXV 6 


npftq 


Deut. 


xxvm 57 


XWO 


Joel 


I 8 


rojn 


1 Chron. 


XXVII 4 


ni&TO 


2 Sam. 


XVIII 27 


nynp 


Gen. 


III 7 


n^n 


Prov. 


VI 24 


npfoo 


Exod. 


XI 4 


n^ 


Exod. 


XXIX 9 


wen 


Dan. 


VII 20 


,rtB np^e 


Hab. 


III 13 


.wop 


Isa. 


III 24 


rnirjo 


„ 


8 


•«p npSp 


Numb. 


XXXI 43 


«TO 


Deut. 


XXVIII 60 


rft 


Gen. 


XXXI 36 


W*j 


» 


47 


nyoop 


Exod. 


III 22 


n-ifo^ 


Deut. 


xxvm 22 


npHfl 


« 


30 


nvnspi 


Josh. 


VI 1 


rr#b 


Ps. 


XXXV 6 


n^P^Oi 


Ezek. 


XXIII 40 


W01 


2 Kings 


IV 4 


*W! 


« 


XII 6 


npW 


2 Sam. 


XI 2 


riVO'n 


1 Kings 


VII 28 


rnaptj'i 


Isa. 


LX 16 


W1 


Ezek. 


XVI 4 


WO*] 


Josh. 


VI 1 


niaopi 


Pb 


LV 4 


nja? 


Ruth 


in 3 


PVTO 


Ps. 


XXXIX 11 


mjW 


Judg. 


XVIII 23 


9PW 


Lament. 


IV 11 


n^j 


Ezek. 


XVII 8 


rm» 


2 Kings 


VIII 5 


np# 


Isa 


XXVIII 4 


•nt nrv 


Josh. 


VII 24 


rmgtri 


Job 


XXXIV 28 


npW 


Ezek. 


VIII 3 


w!?i 


Gen. 


XXV 26 


*m«? 


Dan. 


II 13 


*pw 


Numb. 


XV 39 


Numb. 


XX XII 16 


n*HI 


Cant, 


VIII 5 


nprw 


Prov. 


IX 12 


Ezek. 


XLI1 12 


niiin 


Job 


XXXVIII 38 


npw 


Ps. 


CXVI 8 


Numb. 


XXXII 24 


rftm 


Josh. 


XV 39 


np»i 


2 Chron. 


XV 16 t>78 n njnn Gen. 


XLIII 11 


rnpto 1 


Esther 


1 6 


rnncn 


Dan. 


V 23 


$w 


Isa. 


XIX x 


rnbsp | 


Cant. 


I 6 


trfrpp 


Prov. 


XIV 28 


nil* 


Ezek. 


XVII 3 


TO? ! 


Dan. 


VII 28 


nip: 


Dan. 


IV 31 


nTjrn 
22 


TO¥P 


Numb. 


XXXII 34 


•on rh$y 


Levit. 


XIX 32 


W7! 


Judp 


VII 19 


rrftp*$ 1 


„ 


35 


•tr nips 


2 Chron. 


XX 21 


r\T\&? 


1 Chron. 


VIII 21 


TO#i 


Ps. 


LXV 12 


TO? 


Ezek. 


XXI 19 


nypn 


Numb. 


IV 27 


TOtfpa 


Zech. 


VI 14 


nip$?»T» 


Gen. 


IX 12 


nil 1 ? 


Exod. 


XVI 34 


rrpifcf? 


Isa. 


XXVIII 5 


TOs£ 


Isa. 


LIX 15 


nrm 


Dent. 


XXIII 10 


*no#i 


Numb. 


VIII 16 


nips 


1 Kings 


VI 9 
Exod. 


XXXIX 37 


rfo 


Exod. 


XXX 37 


rntoj?Dl 


2 Kings 


XI 15 


1 Kings 


VII 49 


n\3m ; 


Cant. 


III 6 


nipj?p 


Jerem. 


XX 17 


TO 


Josh. 


XIX 35 


1TP! 


2 Chron. 


XXVI 19 


TOpP 


Levit. 


XIV 56 


Deut. 


III 17 


nW5 


Ps. 


XIX 9 


nrw? 


Ezek. 


XXIV 13 


flop 


1 Chron. 


XXVIII 15 


rhip^i 


Cant. 


VIII 9 


nnnp 


1 Chron. 


XXIII 28 


mnp 


Prov. 


XI 22 


nW 


1 Kings 


VII 43 


ni*$n 


2 Chron. 


XXX 19 


"W 


Deut. 


II 7 


j-notf 


Exod. 


XXXVIII 3 


iVmPCi 


Gen. 


XXVII 20 


TOO 


Ezek. 


XX 37 


rnbpa 


1 Kings 


II 31 


ni'ern 


1 Sam. 


XXV 34 


TO9 


2 Chron. 


XIX 3 


%1V2 


Isa. 


XXVIII 5 


nTP#l 


Exod. 


VIII 1 


TOW 


Jerem. 


XX 9 


•rriya 


„ 


V 1 


W# 


Isa. 


LX 5 


TOl 
XXXVI 22 


rn^io 


„ 


xxm 15 


w#? 


» 


XXVI 19 


nil* 


2 Sam. 


XXII 16 


mjra 


Ezek. 


XLV 11 


nTtpgi 


„ 


XI 8 


mixp 


Ps. 


LXXX 17 


riTOP 


Hos. 


X 4 


nip 


Gen. 


I 15 


rftbtfp 


Deut. 


XXVIII 20 


rnjttpn 


Ezek. 


XVI 4 


rvi? 


Ps. 


XC 10 


nUaja 


1 Sam. 


XIV 27 


mp? 


1 Sam. 


XI 1 


nn? 


r 


CXLVII 10 


rnjaj? 


Gen. 


L 13 


m?p? 


„ 


XXII 8 


*W 


1 Sam. 


II 36 


nTft*6 


Jerem. 


VII 11 


mpjo 


Joel 


I 9 


ran 


Prov. 


X 24 


nnttp 


Josh. 


XV 69 


fOI^ 


Isa. 


ni 9 


TO n 


1 Sam. 


IX 1 


nils? 


Judg. 


XVI 9 


rnfcin 


„ 


XIV 8 


rr&ri 


Zech. 


IV 2 


•^ mtip 


Isa. 


I 31 


n-iw^ 


Numb. 


XV 31 


TO* 


2 Chron. 


XIII 11 


nitap 


Numb. 


VII 84 


™?p 


Ps. 


XXXVII 34 


TOfl? 


Levit. 


XXII 22 


fi*H£ 


„ 


IV 7 


TOj?n 


1 Sam. 


XX 15 


H13H3 


Exod. 


XXXIX 34 


nUr 


Job 


IV 15 


rntfp 


Deut. 


XX 20 


TOT 


Ezek. 


XLI II U 


mrc 


Gen. 


XXVII 23 


TOfr 


Isa. 


XVII 10 


*m 


Neh. ... 


IX 25 


nhix3 
XLI 26 


'on n'-i^ 


Ezek. 


XVI 61 


jsi"pri 


Deut. 


I 28 


rhwp 


Jerem. 


XIII 5 


rnpa 


Nah 


V 15 


TO*© 


Job 


XX 14 


ninp 


Zech 


V 8 


rn$1tfn 


Obadiah 


9 


TO' 


Levit. 


XIV 37 


revnqpp 


Exod. 


XV 10 


rnplrs 


Job 


XL 28 


nip?.! 


Isa. 


XXIV 6 


nim 


Job 


XI 18 


TO?? 


Ps. 


CIX 16 


n *W 


Exod. 


XVIII 20 


tfimri 


Gen. 


VI 14 


V»?l 


Nah. 


III 4 


niDbn 


Levit. 


XXVI 46 


nllnrn 


Neh. 


VII 67 


TOb 


Levit. 


XXV 42 


TOPO 


2 Chron. 


XXX 16 


nim? 


Ezra 


II 55 


TO&n 


2 Chron. 


II 16 


m?j 


Isa. 


XL 12 


nn3 


Levit. 


XXV 8 


TOP"! 


Joel 


I 6 


'" TO* 


Dan. 


IV 14 


TO? 


Neh. 


VII 7 


rnppp 


Obadiah 


10 


Wl 


* 


„ 21 


nim 


Jerem 


VI 29 


TOP 


Prov. 


XV 6 


TO?? 


• 


II 45 


n-ninK 


Zech. 


V 7 


rnfii? 


Isa. 


LI 21 


TO«ft 


» 


„ 34 


m„r|inn 


Numb. m 


XXXI 22 


TO**? 


Jerem. 


LI 7 


TOtfp 


1 Sam. 


XVII 4 


nnq 


Job 


XXVIII 6 


TOri 


Isa. 


LVII 8 


ivpro 


Isa 


XXXI 2 


rnry 
XIX 24 


TOin 


Exod. 


IV 26 


nlpni 


Job 


XXVI 2 


9W 


Gen. 


XLII 21 


m* 


1 Sam. 


I 10 


in nnp 


Ps. 


LXXX1X 11 


ime 


1 Chron. 


IV 7 


trv$ 


Prov. 

| 


XIV 10 


»" n^p 


1 Sam. 


XXII 5 


n*in 


Deut 


III 5 


rnra 


Gen. 


XXVI 86 


nib 


Ezek. 


XLI 24 


mrntS 


Jerem. 


XVII 8 


rn*3 


Dau. 


rv 6 


TO* 


2 Sam. 


XIII 16 


TO*0 


Deut. 


IX 1 


n-nfas 


Jerem. 


XXXVIII 22 


nipfc 


1 Kings 


III 8 


Cin? 


Josh. 


XIII 19 


*mn 


Deut. 


XXVI 17 


i?10«0 


Deut. 


XXX 19 


^W 


Jerem. 


LI 13 


riipH 


Dan. 


V 10 


TO*D 


Numb. 


XI 32 


m T rj95 


Numb. 


X 2 


TOlvri 


Isa. 


XIV 4 


nipSl 


Jonah 


IV 7 


mnpS 


„ 


XXXIII 17 


'=" nhvna 


Ps. 


CXIX 123 


nipK^i 


1 Chron. 


XXIX 21 


TOP/' 


Exod. 


VIII 9 


TOnn 


1 Isa. 


XXIV 16 


nip? 


Jerem. 


VIII 16 


nT\: 


Deut. 


I 1 


nhvcn 


1 Amos 


V 23 


nipn 


Josh 


XIX 19 


n WW- 


Numb. 


XXXIII 18 


•on TOpp 


j Isa. 


XVII 10 


nibri 


; Ezek. 


XXVII 15 


mnp Bjnn n 679 Exod. 


XXIX 


u 


Gen. 


Vlll 


7 


Exod. 


IV 


y 


Ps. 


xcv 


5 


2 Sam. 


IX 


12 


Jerem. 


II 


26 


2 Sam. 


XII 


4 


Gen. 


XXI 


28 


Ps. 


CIV 


1 


1 Sam. 


XX 


30 


Isa. 


LIX 


17 


2 Sam. 


XXI 


8 


„ 


XIX 


25 


„ 


XI 


21 


Numb. 


VIII 


19 


Ezek. 


XLIV 


13 


Exod. 


XXXIV 


30 


Ps. 


LXIV 


3 


2 Sam. 


XI 


4 


Josh. 


XXII 


8 


1 Chron. 


XXIX 


2 


* 


» 


2 


2 Kings 


XXV 


16 


Levit. 


II 


7 


„ 


VII 


9 


1 Sam. 


XVII 


28 


Jerem. 


XV 


6 


Job 


IX 


S3 


Ps. 


XVIII 


12 


1 Kings 


XIII 


18 


1 Sam. 


III 


8 


Dent. 


XXVI 


12 


Numb. 


XXVIII 


14 


Gen. 


IV 


26 


Job 


XXXII 


3 


1 Sam. 


VI 


18 


Levit. 


XVIII 


29 


Cant 


V 


14 


Levit. 


XXV 


21 


Jonah 


I 


6 


Levit 


XXI 


11 


Jerem. 


L 


24 


Gen. 


XXI 


20 


1 Sam. 


I 


16 


Isa. 


VII 


24 


Hoa. 


II 


20 


Prov. 


VI 


2 


Isa. 


XXII 


3 


Ps. 


XXI 


3 


Gen. 


IV 


14 


Prov. 


I 


17 


Hos. 


V 


1 


Micah 


I 


14 


Judg. 


IV 


16 


v 


IV 


2 


» 


»» 


13 


1 Kings 


XXI 


19 


Numb. 


XXXVI 


8 


Nah. 


IX 


23 


Esther 


IV 


7 w&cn 


Ps. 


CIV 26 


npy : 


Isa. 


XXIX 3 


n#?»3 


Prov. 


VII 10 


n^i.n 


2 Chron. 


VII 9 


npz^qb) 


Ps. 


LXXXIX 46 


ntfrl 


Levit 


XIX 20 


nn? 


Ezek. 


XXXI V 12 


nfcD? 


Gen. 


XLII 29 


<•## 


Deut. 


XIII 15 


n#2ty\ 


Isa. 


XLIII 4 


np3b$ 


1 Kings 


VII 9 


•on npipp 


Isa. 


XXVIII 16 


•on n$2QW 


Exod. 


XXXIII 22 


ntfrv 


Ps. 


CXIII 9 


ntt? 


Neh. 


IX 29 


ntf#l 


Ps. 


LXXIV 13 


np& 


Deut. 


XXXII 32 


rwftn© 


Zech. 


VII 11 


n#TjW 


Prov. 


VII 11 


ntfnm 


Jerem. 


XVIII 13 


ntpr^rn 


2 Chron. 


XXIV 14 


n#r^S 


2 Sam. 


XVIII 20 


r\pr\$> 


Numb. 


IV 12 


rvfijrp 


2 Sam. 


XXII 12 


n#rrp3 


1 Kings 


III 6 


$#©? 


Deut 


xvn 12 


ifi^©j 


2 Chron. 


VIII 14 


n#: 


1 Kings 


I 16 


n# 


Numb. 


VI 3 


Wftl 


2 Sam. 


XIII 9 


n&tytfs 


Ezek. 


XXVII 33 


tvfrypiy 


2 Chron. 


III 6 


tV(fr?pl 


Jerem. 


LII 22 


ftpb) 


Levit. 


X 12 


rngtapty 


Jerem. 


XLVIII 36 


mWtft 


Levit 


IX 19 


f»#p$ 


1 Kings 


VII 17 


nvty 


Prov. 


XXTII 6 


rifrn 


1 Sam. 


XX 19 


ntferp 


Deut. 


XXIX 28 


rntfpj 


1 Kings 


xvn 3 


IrtWtt 


Jerem. 


XXXUI 6 


flt^p 


1 Kings 


XI 6 


n *fc 


G«n. 


XIV 6 


n?j?3i 


1 8am. 


vn 4 


«^m 


J-I^j3l3 


Ps. 


XC 8 


npfiO 


Isa. 


xxn 7 


nWp 


Dan. 


III 1 


?m 


Ezek. 


XXm 44 


n^g 


2 San. 


XVI 21 


ntfTi 


Gen. 


XXIV 4& 


n#7iD 


Judg. 


XIV 15 


ntf-itf 


Jerem. 


II S6 


n^irij 


Ezra 


IX 7 


ntjhrio 


Isa. 


XXX 6 


j?w$hj 


Josh. 


XIX 11 


n#t 


Jerem. 


III 24 


n?£ 


Ezek. 


XVI 63 


n?h|» 


Ps. 


XLIV 16 WW 
nhjsr? 

wpcn 
flip 

FJT11& 

mp 

rt"p T bi 

mp& 
rnpQ 

tinpytf} 
nTOtso 

WW 
xrjto|ft 

rw 

nft 

W 

nm 

&m 

1-11^3 680 ffJRTl n-nm ^bn pnm wa • Rttnpo n>a neipoR npp 131 ,Rtnpo n»3 
ritp p*oR id did -[So tnia nwai Aaa-* n»nRi totprm mnavR 
ram o-wrvS mpDRi idd pin 4 ? Kim nrmm ^33D pom* mro 
p itr^x i-? rwu ii ropn p R*3iro if? iidd oroai rorao ■?*« 
if? wapr ii *R»app iS w.t ii wim i*? "pp p irn^R n ^tp 
dito ii i^a^i Dim iS Rtt»D n w» iS »m,T n >«mm 

if? iidd itafci 

iidk iW?n wi *3ip npaiR rA n»Ri fpai mhi Rirmita dtp n 

is-? in 4 ? ritdi rypd -733 fram rroirai nuopi mVna nvniR ^3 

tori mx ttenS nio» r-Vi pwD.i pi' jm 1 ? 

hip mwa Gen. I 1-VI 8 ITtWTQ i 1 i 

3 

; 1* 

* 20 P'pn Tin 

npm 

itmni 

niita \ti ovfyf 24 
2 
3 

4 V 29 I 2 wtirni „ 

«»*h D^^l 

T^n O'i^R 

nwp Qi-aT D , rt , 7{< 

Kfl^11K3 T* RnwDR3 »moi I* 1 

rwtm 

pmaip 1 ? im prmirjR^ pin ^ip Rn-Vm Rn»nx3 n*3 H 

nwo 

DM-?»riin t 
nprnp 

aw mnpefii 
'n»iiR3 rt rtidi rt 

spfij Sp 

^ TO*© 
w n« nnp 1 ? 

>ni3i# 

virrji 

>mi pri6 

•w tt imiRa ro & 

1 rvtWTS 

I 4 mm-rp 3^3 tj 

II 8 . P9fl 

- • -VawAatri 

III 52 mun pi ^552 

Kirniw re ep s d o'pm ^ 

rwma 

DM^R R13 D1^| III 13 
» 10 
» 14 
- 18 

IV 11 
* 11 
„ 23 
VI 2 

3 Esther 

Exod. 

Gen. 

Numb. 

Pi. 

Nth. 

Dent. 

Gen. 

Exod. 

Deut. 

Pb. 

1 Sam. 
Ps. 
Gen. 
Isa. 
Numb. 
Levit. 

2 Chron. 
2 Kings 
1 Kings 
ProY. 
Lerit. 

1 Kings 
Jerem. 
Hos 
1 Kings 2 Kings Isa. 
Jerem. Cant. 
2 Chron. 2 Sam. 

1 Kings 

2 Kings 
Eiek. 
Jerem. X 2 

XXVIII 22 

XXXI 37 

XII 11 
IX 7 

IX 10 

VII 19 

I 14 
XXVni 24 

VI 22 

CIX 16 

XIV 13 

XXXIV 22 

XXXV 6 

IX 3 

XVI 17 

XIII 65 
XXV 80 

XXX IV 7 

XVIII 4 

XIII 7 

XXV 14 

XXV 23 

II 26 

XXXII 9 
XIII 1 

VI 36 XII 24 

XX 23 

XXIII 8 

XXIV 14 
XXV 17 

LXVI 17 

XLIX 25 

LII 21 

IV 9 

XI 18 

XII 6 XVU 12 

XIX 4 

XI 

VII 

XXVIII 

XXXII 

I 2 
2 

1 
1 
10 CXIX 40 

. 174 2'D = 22 Bin 

nE"**i# 
n#$ 

nn 

nh« 
nhKfli 
nhfc"? 
ntt# 
rtfilK 
nnioS 
noiop 
nnloj?i 
nflD 
^nr?p 
ninno 

n*g 

nrio? 

nnaxb 

nh# 

nh^3 

nni 

nhis aoxn Sa but anvn na»p k^> *]*k*t 
nior onrnprTT pn^D»Di *»3n3 k^i 'n ipi k*» jo ti 
idt n« mpm 
>ni3fi 
D»i3M mar ,-6k 
dSwii' fe nK n^m 

.1DK niKTP ,T3D» 

Dintsnni D*npnan 
r6nn 
nop 

inK3 >3n33 i ? 

mon> p 
p)D3.i -?3n pm» 

VTOB'Dl *np kSi '1p3 *n TD 1 
nnK3 rtlt 13K31 

13103 ^n mm 
wn.T npm 
. DiR p nnRi 

.13V3 \T1 
. 131.1 

'n«rSenn iop P31R. '3d»di '3 virusin 
"pnpc-? TQRn ran 

"li'lV'lfv TI3Rn V 
VI .1*3 = 25 

jntnm o*pm& d^3R mm &m fD f.i3.i *bv p»dki >3«n isd pirn 
wb p tD"?ei ,^ p wb&b poo Skid»i ^riotS pooi bAn 
i.tSri rin^R^ nttRi ^Awn rvnvh ^Din»n«i ^cin^nR 1 ? poD 
nDipDR3 viropi rowaa^ jrnim rjnan imnb jw^ri .jnt^-i win ff j«n - eraci 681 Gen. Gen. II 11 


}W*5 


TPniK3 ">m '31 .Y3 ty 


III 24 


np^cwo 


IV 23 


v£ bwn pnoiBi ^ 


"ttt «S*T 


ami IflflpS 

'jwua mcp £ 


Gen. 


II 3 


rwmn 

nmro 1F13K^ too 


n^ina 


" 


V 2 


nnpai i?j 
•vyp tt wnno rp ^ 


IV 16 


mm 99^$ rp 


VI 1 
nan* n >a? to 31b 


rwica 


„ * 


D*^pja 


Gen. 


I 22 


iwn 


„ 7 


pw 


"tfi *»nnwi 


nonarr >ap too 


- 


„ 28 


Tim 


wr tt wnio *■» fcl 


- 


II 8 


T3W 
nnwro 


* 


III 8 


iVopo 


III 1 


nOK '3 F|g 


nnnb 


rem pirtop nmi pmtop p mn pmani pmtop 7110 ? 
ppan K^n 


paw 'an 'ivnwa .TDp fi 


rn fwia 
rwann 


nnwra 


I 5 


dvAk inpn 


Gen. 


in 21 


D^»3 


• 6 


nW *ri[5 


w 


» 28 


nnD^n 


„ 30 


pT to 


n 


- 24 


dc6 


II 8 


tfnp?1 


pain 'an 'n*mia o*^ H 


» 24 
n^MTD 


III 10 


Gen. 


II 9 


nmoj 


. " 


■jmn« VlpS 
* 9 


^?W^ 


IV 26 


mm D»3 KhpS 


] 


III 84 


npecrij^cj 


*anp '3i 'rvm&a a"p 1 


„ 


IV 1 


Trap npnfti 
rrwnn 


B 


VI 3 


i»5f wn 


I S 

II 3 


UK »m 
otiSk *O t 3 


pn^ itk pawi 'ai ppan K^n 'n«ni«a rp p 
n^fTQ 


. 7* 


no«i 19^ 


Gen. 


I 1 


n'«»nan G*!]b% 


III 17 


*rws 


* 


- 3 


•urn <rn D'.I^K 


„ 18 


iTHl 
. * 


-iwnfiwn O^rt^H 


V 29 


"31p 


nn 'imetpi 


!=T» 
n 6 


r^pi ^n^n D^|{ 


wp rr Ti»niia 3"a W 
• » 


«P"» o*r6$ 
rraira 
n 11 


•ww o^ 1 ?!? 


I 18 


topft 


* 


» 14 


nmm-r D >^ 


II 4 


mferg 


w 


» 20 


«n»n Q»,^ 


- 7 


no# 
» 24 


wnrn d^ 


. 7 


mn tf£# 


r 


II 2 


bs^n o^u 


» st 


f^n 


* 


„ 3 


■ "pa 1 " 0^^ 


„ 21 


•nan/in 1^ 


„ 


„ 4 


D^r-jjirT^ ? oman dva 


. ** 


m#*a 


» 


in 1 


o*rfe|j nan '3 
pnteo prwn '^ron wn*3 1*3 h 
V 2 


DptpnK 
rrairQ 


„ 


» 2 


D^H 0T3 


I 2 


nptntp 


wmna 'a vrcaan D'pjn ^) 


II 4 


n^pc 


rt^ira 
rt«rQ rfcon 


Gen. 


I 26 


oTKfi n^a 
§. * 


n 


„ 26 


w^v? 


Gen. VI 9-XI 32 PD 
» 


» 26 


W^OT? 
'*»a«n tt "f 


# n«niK3 r> ^a^no 161 pnntn opin y° 


IX 4 


"■' 
lOf'WD33 


n^^nn 


» 6, 


5 


iww 


■OWJ 


Gen. 


VI 8 


mm jinj 
ppsn 161 ^am tt wniia m ^ 


- * 


BTW 


» * 
prmn 


12FJ 


r rwma 


„ * 


onKri nn 


Gen. 


II IS 


nmro 35lB«n 


» 6 


Q9W hk ™ 
KWT J"* 


» 


IV 14 


•vw 
# fr»niK3 r> pn*«pn nra bm J> 


VII 11 


*rrj-i$a 


Gen. 


II 25 


rwnnp O^PV 1 ^ 


» 28 


in$?i 


« 


III 10 


D^K 


XI 8 


'W TT ^ 


**ain m 'n^niK3 a"B ^( 
rwsro 


IX 20 


0^3 pgn 


Gen. 


I 2 


nponp 86 a 682 awn - own aenn Gen. Gen. Gen^ VIII 17 

„ 17 
IX 7 * 14 
IX 16 ^ n£i 
13*11 


Gen. 


V1IL 


4 


ir#h 


13 


13-11 


14 


WJi 
XI 


! 


njncr» 


Gen. 


XI 


6 


rwpn n^n?i 


^ 


r 


6 ra than rpnTV , §• 3 Gen. XII l-XVH 27 T>t If XIII 14 


»*■» rifn ; 


* 14 


nyni : 


14 

n"TIK3 
XII 12 


vix lanni 


XV 2 


nnp ^in ^tyi 
b 


XII 8 


pflp.MI tD'l 


, 16 


.1113^3 3'9'H 
1 


XII 17 
XIV 16 


pbnn 
7 


XII 1 


:pn* 


s 

4 


T9W 


XIII 16 


VB 


* 16 
XV 2 
XIV 20 


*p* f» 


XV 13 


DDK 13?1 


XVII 11 


wa nn3 


* 11 


iw™ 03^1 


. 17 
. 17 


pmn i»# *>p 
n# mto ptoi 


17 
XII 6 


r 


XIII 10 


w 


. 11 
XV 2 


'TIE 


xvn 16 


OW ^ 
tvo^ prwn o>pin wwia n 3in jf 


XV 8 


n.K rros 
JD 


XII 17 


nirje n« mrp wn 


XIV 16 


n3in ip oc^?i 
"»nn m ± ( 


XIV 18 


p-TV^OI j 


xvn 6 


'n'niK3 rr "3in m 'f . 


XIII 9 


PW ^ *^i ■ VIII 1 IX 4 

* 6 VI 16 

n 16 

VUI 2 

IX 21 

* 24 IX 


17 


• 


18 


IX 


12 


■ 


12 


IX 


26 


XI 


32 


X 


30 


XI 


2 


VII 


11 


■ 


22 


VI 


13 


. 


14 


- 


16 


VII 


1 


. 


2 


vm 


20 


• 


21 


• 


22 


. 


22 


. 


22 


IX 


14 


<* 


16 


1. 


24 


X 


30 


XI 


2 


- 


2 


VI 


12 


VIII 


4 
14 ep >3 trpjrr 7 
o:sn i3-in 

10P 

orro 

mp tt ^ v 1* 
yd p.Tjni prrSip -pin v 

"6 7VOV 

p3W TT D 

HJ?p3 1K^p»] 

p3KH '31 pp31 ^1 CJ 
n3 f?N D'd^ 

rann p n^ri 

'.T33?3 D»pin ^ 

TO 

*wa kVi pn*m D>pxn )f* 

P.TTW1 {£3:3 >,T1 

pri3 

p'3T >>6l *»ttn TT tp 

""» 

^b r3^ pnbiDi ^3^ro k^t £ 
vw 

pp3i »6i parr '3i j^ 

rp 

D^P 

FWlp 

»30^» p^.V 

f'nppi 

feo n|3>i 

^ _ 

m 

n^pn nnrtti 
ntgr'pn iwm 

Q7p«^ "vt 

D-TpO DP033 
'*31p '31 H 

p*ixn nt^3' arm ■raw - o^jKn 683 Gen. Gen. Gen. Gen. XVIII 25 ■ 


1 


. 


5 


• 


6 


* 


6 


n 


8 


• 


ie 


XX 


18 


XXI 


8 XXI XVUI 


26 


XIX 


16 


• 


17 


XIX 


13 


- 


21 


XVUI 


19 


It 


19 


* 


21 


XIX 


4 


* 


3 


„ 


17 XVUI 26 JEVin 


7 


• 


8 


XXI 


3; XXII 14 


XXII 


14 


XX 


18 


XXII 


14 


» 


14 


w 


18 o-rmwa <or iwwi kti rban op# 

Dftf?$ TOP 

dto« bv 
orn .to tm 

a# Kin TWO 

f 

•w m ^ 

pKn te fcptfn 

np9& 

ft 

n?3P TOR 

»W 

"»YB»1 

pif «7 ^ own 

nnon npn 
DfroK irjgn 

Trip on i 
•»rp rr w 8. 5 e«H. xxui i-xxv 18 TTW Tt xxm ie 

XXIV 1 

xxv 1 fpr ncr»Ki 
otrpK epi Gen. Gen. Gen. Gen. Gen. XII 


8 


XIII 


4 


* 


4 


XIV 


S3 


XVII 


6 


• 


17 


« 


21 


■ 


23 


XIII 


9 


XV 


2 


n 


4 


. 


4 


- 


6 


. 


6 


XVI 


12 


* 


13 


« 


18 


XVII 


2 


• 


6 


XVII 


16 


„ 


16 i? 'f? rban raxon oip$ 

KljT t&i 
QiTQR nj?*l 

H 
Win 

RIP 

*»1 ^>R 

■pint njrw 
inn wpai 
»3ip rr K7 

not? rT)|p *D §• * Gen. XVIU 1-XXII 24 HTI H xvm i 


wro b$k$ 


XIX 11 


Dni3D3 OfJ 


• 36 


rmta &$#?* 


XXI 4 


o<TO8 ten 


n 12 


.n* *»n DiTJJH 
pnunpV im prmtnA *rp jnnn J» 


XXI 19 


»* nppn 
KW1 n 


XIX 13 


D'j^n^o 


• 13 


n$rit^ 


„ 26 


iTW 
*? 


XVIU 26 


ii*Dc£ 


» 26 


p"i* 


- • «« 


w*w 


XIX 26 


rf?o a**) 


XX 13 


* *W 


XXI 11 


lain r*^] 


. 22 


few 
^ 


XIX 29 


DiTOK mi o»n^K nip 
•f 


XVIII 19 


mmp.i 


XXI 22 


tpR 0'iT^K 


XXII 18 


p>TO9 


. « 


TP 


* 17 


^PW 


17 


TTB 


. 1» 


wiprps 86 b 684 own - ran isnn G«D. Gen. Gen. Gen. ' M 


XXVII 4 


nKonp 
XXVI 24 


XXVII 46 


XXVI 8 


XXV 22 


jinnnn 
XXVII 13 
^-ntj -pi 


XX¥II 20 


nrfon rfcon 


m.T rnpri 


Gen. XXVIII 10— XXXII 3 K1T1 
ii 


XXVHI 15 
n 1 ? 'aw 


n . 16 
nrn oip^a 
pjwn i -n 5 


XXXI 19 
*?m aijcn 


20 
3pp» 3i£] 


26 
vu3 n« jnjni 


xx vm ii 
tfgtft! N3 '3 


16 
*pflW3i 


XXX 26 


spv nx bm rrh 


26 
mm nx nj^ 


XXXI 29 
D3»3« *$bxi 


30 
robn f>n 


* 48 


rfr 


WK frT3^ IK 


63 
oni3K »rt^K 


.■ «4 
1.73 uAn 


XXXII 2 
DV6$ >3*Ad 
'nwoK3 »3>ntn V 


XXX 22 


fcn 


n& dvAk is?] 
Pf 3 '3 Q'pm 9 


XXX 8 
^89? 


13 
nfl» 


» 13 
*^*T^« 


• - 1* 
ounn 


- M 
^n 


16 


jrmn 


W 


20 
*Aw 


26 
i*j 


26 
*fc 


XXXI 26 
»n!>2 


43 
^ 


43 
>J*& 


xxxn s 


xxx n 


^m n* d>.-6k t^ 


^npTT 7 


KXVIII U 


IC XVIII 20 
vhbb *m*i 


XXXI 32 
^ ™ 


, 38 
*W Gen. Gen. i Gen. XXIV 


16 


XXIV 


60 


XXIV 


7 


- 


59 


XXIV 


7 


* 


S3 


« 


67 


XXV 


3 


- 


3 


» 


3 


XXIV 


3 


- 


7 


» 


35 


n 


67 


» 


59 


1. 


66 


» 


67 


XXV 


6 XXIV 


12 


xxrv 


4 


XXIV 


u 


• 


60 


XXIV 


51 


• 


65 


XXIV 


1 


XXV 


11 m r6Dn ixd rime nsto 
vxb ofr»n 

D*tt#K 

<? 

ova vJ? 

Tix Kirf 

omsK }^ 

*wo kSt prwn D'pjn p 

rn ^ 

■ * 

gr 

tut 
runt 

■on kv: 

j 

finp 

H 

T» 
T3W |. 6 Gen. XXV 19-XXVIH t nTTW) 

pan mr6m r Kn*mn3 1 ^ 

LVII 29 ijvdp! DH^H {3 ^KPW fl3 

& 

3to pn 

1 

■new XXVI 


29 


XXV 


22 


m 


29 


» 


30 


XXVII 


33 


» 


41 


• 


46 


XXVII 


30 


XXV 


22 


XXVII 


46 '33N nr n^ hbti man - srsttn Gen. Gen, Gen. Gen. Gen. Gen. XXXV " 


10 


• 


27 


XXXV 


2 


• 


6 


XXXII 


10 


XXXII 


21 


■ 


21 


XXXIII 


11 


XXXV 


11 


XXXIII 


11 


- 


13 


XXXII 


25 


XXXII 


29 n*anp rh&n nbon b* n»a dvi!?x 

B 
'n 1 ?* fin vrp.7 

£ 

V ^»KTO» DK '3 mraip ^"fr? Gen. §• 9 Gen. XXXVH 1-XLI 1 3EH Gen. XXXVII 2 

» 2 

13 

19 

36 

36 

XXXIX 2 

23 

23 

XL 10 

» It 

n 20 

XXXVII 33 

•6 

XXXIX 19 

xurm t» 

XXXfll 1 
34 

3* 

XXXIX 10 

10 

XL 10 

» 1» 

» 21 

XXXVII 28 
XXXVIII 1 JWITM jvm*in ruttJTp HMBtp B 
origin *?« 

«a n$rt 
n'rrjea to 

VW JTjrT TOK3 

» # a 

oran,-6 fjjtpn 

run rm 
7 

*npr> 

nor itw^ 
fi'rtlpfa Gen. XXVIII 


11 


* 


17 


* 


17 


XXX 


2 


XXXI 


43 


XXVIII 


16 


XXX 


42 


» 


43 


xxvni 


18 


XXXI 


49 


XX VIII 


17 


. 


16 


XXXI 


9 


* 


10 


- 


32 


XXVIII 


11 


XXX 


40 
40 *A, *stn rfcon 685 

tj 

Dip$3 wen 

oippn rm no 

o>c6g no 

tftfyj nnnn 

r 

vm 

pr pita 

? 

mn cuppa 

mn ofppa . . . . &» 

oyaK njpp 

oniai o^pj 

^ "PI 

M 

apjp "rnort 
na^ on^ 

w §. 8 Gei. XXXII 4-XXXVI 43 r6t£Tf 

'n»m>n rwar patn ? pr6 mn Jif XXXH 29 

XXXU 28 

XXXIV 7 

XXXV 10 

11 

11 
12 

XXXV 19 

xxxur 4 

XXXII 12 

11 

XXXIV 29 
26 
30 
80 

XXXVI 24 
39 

XXXV 9 
11 

XXXII 22 HTB'Fl TOblp W»Tp B 

T»» np 

TKa oc£ inn 
dv6»$ A ioitn 

•Tip 

nor 
n arti o,;naȣ 

T 3 

ton np^a 

kwi ft 
7 

atf»j 

n&DO >fip 

own n« 

f 

nri^n *iawv» €86 D'lJKn - OTKTI iBin 


Gen. Gen. Gen. xlv y 
v^h o^nwp 


9 
Dv6» »3Dtt 


9 
oh?9 *?a^ 


XLV1I 6 
nw oni^n 


17 


XLV 6 
nju tin 


8 
W*7?l 


XLVI 34 


vivam 
XLVII 6 


rmntp 


TW*> 


XLVI 28 


mm* nm*i 
XLVI 8 


XLVI 3 
•■me 


2 
n*iO? 


» -. 4 
TW 


80 
nrr» 


80 


wn rfcon 

§. 12 


♦ami 


(Jen. 


XLVII 28- L 26 TP1 


^ 


XLVII 31 


XLVII 28 
npr »D» tpi 


31 


pHM-tfl 


n^g twn bp 


XLVIII 18 
&WP rw 


18 
nj >a 


19 
DMao 160 


20 
ovfaj TW 


XLIX 6 
d^3R3 


7 
"Wfe. 


9 
nrj* to 


„ io 
nrij3» 


• 11 
nhV 


• H 
nfflo 


17 
P **? 


„ 1» 
•lv Kim 


*0 
nftf 


„ 81 
ro»o 


ft 28 
nfa ta 


L 84 
3 


L 26 


nimtp 
XLVIII 18 
naan n? >a 


XLIX 25 
TW\ 


- * 7 


L 20 
*7 


XLVIII 9 
>S f« "W* 


10 
DMK 0|!1 XXXVII 


7 


,. 


28 


XXXIX 


83 


XXXVII 


3 


XXXVIII 


29 


XL 


4 


XXXVII 


6 


- 


23 


XXXVII 


2 mrenp asn n^Dn B 

onpb 
-tO&D rva to p« 

t : 

"iff Tj3D»5 
TIP Wptn 

W 

§. 


10 


Gen. 


XLI l-XLIV 17 


n» 
n 


XLI 8 
npaa >0»l 


12 
o>rr|$n nab 


, 29 


prvnn 


ow pat? n*ri 


XL1I 18 
kt »3K o'r6#i n* 


86 
ruSa vr\ *bp 


XLni 23 
tV*8 


« 23 


pmvr 


D3>3K »fltoq 

4 


XLI 43 
•piK Tjtf 


« 42 
inK ttte^i 


. 49 
^fno 


r 53 
nyftMM * iwtaro 


* 64 
nyfri^i 


XLII 24 
UiybsQ 30*1 


> 24 


ILD 23 
D^tf 


« 23 
B* 


, 23 


pnn^n 


0?^ 


XLIV 7 


XLI 45 
Wt 


. 50 
rfcon 
. ii 


nmna 


m$»0lB 


Gen. 


XLIV 18- 


-XLVII 27 Wl 

U 


XLIV 19 
1 1 

3K 03^ tf (J 


- 80 
rnntfp 


XLV 20 
mn oaS 


25 
n*6#n dk m 


XLVI 80 
npitH* 


90 


pi™ 
XLV 12 » 
DPW 


- 12 
naton t 


XLVII 6 


XLV 7 
ni'0*i rein mad - man 687 bod. IV 


31 


V 


23 


VI 


1 


III 


22 


I 


11 


. 


22 


II 


12 


f. 


15 


» 


23 


„ 


23 


IV 


14 


V 


23 


II 


6 


n 


20 


IV 


17 


I 


10 


11 


12 


» 


16 


II 


10 


I 


10 


II 


24 


in 


15 II 


i 


III 


16 


IV 


18 


» 


27 


• 


29 


II 


25 


in 


5 


* 


20 


IV 


21 


* 


25 


i 


7 


in 


14 


IV 


19 


VI 


1 


hi 


15 


. 


14 


VI 


1 


- 


1 


in 


19 


„ 


20 Exod. Exod. II 5 
IV 6 •■fart 

3 
*i 

mm p]K nrpi 

t 

nj onapn 

WW 
nj5 noon 

*»™ mnapn 

np? nri 
onxa n* warn 

f ' 

rtDDKi tjS 

Di7ttr» ^ 

ruop^ t^j 

pron nwo *spn 

cwmkh ta in© 

B 

DVt^K TIP 

oa»|?K nnVr nvm 

r 

If 

^kw »53 Dj? run Gen. Gen. XLIX 26 
L 18 

XLVIII 16 
20 

n 20 

XLIX 25 L 17 XLIX 


25 


« 


25 


L 


26 


XLVIII 


18 


« 


19 


XLIX 


1 


i. 


26 


• 


27 


xlviii 


7 


L 


17 


" 


17 


XLIX 


23 


XLVIII 


13 


XLIX 


1 


» 


10 


* 


24 


■ 


27 


XLIX 


25 


» 


25 


r 


25 


. 


26 


« 


25 


i. 


26 


m 


26 


« 


27 


XLVIII 


10 


XLIX 


24 
24 mi rbnn §. 13 Eied. 


I 1 


II 3 
III 3 
8 
IV 12 
* 15 
» 17 
* 27 

-VI maw r6«i f 

TO? 

run »?$ 
b 

«» 

vn* if} 

If 

^ nnD 
nap vtyb 

H 

(2) rfrp 
(2) rtrj* 

ddt t 
nina 

§r 

jrwa a^fei 
Vrjft fax Wffi& DlpO 

*pnnirn 
nhtoj n« 688 d* aKn - imrti nenn Exod. Exod. Exod. vn 4 

VIII 18 
19 VI 9 

VII 1 

IX 20 

. 11 mm rbon §. 16 

Exod. X 1— XIII 16 K3 IX 28 

X 5 

XI 4 

XII It 

* is 

* 27 

* 88 

* *> 

» 44 

* 46 

XIII 11 

* 19 
16 

* 16 
16 

XI 6 ia^n jinmn XI 


7 


X 


1 


X 


28 


III 


15 


XI 


6 


xn 


42 


xn 


80 


xm 


10 ronna IV 29* X 


19 


- 


28 


xn 


17 


• 


41 


X 


9 


M 


9 


XII 


34 nwA nsr» irjpn 
-ȴp0 

osenro H 

ni 

p*a »nSBj 
^vo wna 

nyvi 
"WW 

3 

a?? prn 

jwmn ova if* 

. -a 

b' 

0*9*9 

B 

*}f mm 

e 

nut?* 

V 

ipv? Exod. Exod. Exod. Exod. 

M 


II 6 
I 10 


•T3T }$ 


• U 


oh& 


» 12 


r^? 


IV 9 


w»n 


V 21 
II 4 
I 5 


3|55! IT 


n 14 


n^f? mapa 


II 24 


w»W 


III 4 


i^k «ii??i 


6 


3Tp8 to 


1 


DORW 


9 


npw 


rv 21 


nKpfos 


IV 19 


Dnfl?»?o 


• 27 


i^» p#i 


V 28 


0*p8* 


VI 1 


onto* ngjtj 


II 6 


nan tj?j 


. 6 


ro o*wj 

If 


III 5 


*ptoa *?# 


» 6 


mots rbor 


1 


tfTprtfn* 


Exod 


VI 2-IX 35 


*OKl 


H 


VI 8 
pn»inn 
„ 4 


onn^p 


* «. 
P*i 


nw 


8 


rnjhlo 


» * 7 
nwonp 


onaTon 05 


VII 1 


-pnns mm 


vrfm 


vm is 


3 


vni 15 


ro» 161 
/ 


VII 14 


nmo a^> t^P 


vin 20 


T^air 


IX 7 


rom> a^> ipn 

f 


VII 16 


nine to ^> 


VII 4 


oato ro# 


vm io 
mroTp 


onon onprj 


IX 6 


ttw no K^ 


7 
n:poe-i 


no 16 


VII 4 

VI 6 

ann Exod. XIV 


19 


V 


19 


n 


19 


» 


21 


XV 


(5 


7, 


6 
17 XVI 


14 


XIV 


11 


« 


12 


- 


25 


XIII 


17 


» 


17 


XIV 


13 


r, 


13 


» 


14 


» 


14 


. 


24 


XV 


8 


» 


10 


r 


10 


* 


18 


* 


20 


„ 


26 


XVI 


S5 


» 


•5 


XVII 


1 


XIV 


25 


XVI 


14 


„ 


21 *V 18 Exod. - 


2* 


XV 


17 


XVI 


14 


» 


21 


■ 


1C 


XIV 


17 


. 


28 


* 


28 


XV 


4 


* 


8 


1. 


8 


* 


1* 


r 


1* 


* 


16 


" 


19 


XIV 


8 


» 


4 


XV 


9 ffjKn - otkti. 1 #2 


44 

iA nn&p nm no 

*JB0 notiK 
W 

oni<-£ 

D> 10D3 

D'TW 
o*n? 

pK ^>K Dl**> IV 
ffitp ^K DJJ& IP ¥ *L 

toph in 

^3K »p? 

ipa n1»^ 

rune 
njne n3:no 

norm wpj? 
njnp DID 

'h Exod. X 13 

. 13 

XII 81 

34 an rfen 689 onp irn 
onpn oni 

WW 
o$htfjto §. 16 Exod. XIII 17-XVII 16 nf?wa XDI 19 


***#!■ 


»ia nK rarn *a«wi 


XIII 17, 17 


pn'ivi n^wa *nm 


O'Cfyj 


» 19 


np^n 


. D^U 


21 
i>8r6 


» «2 
WW 


XIV 31 


nmip 


nfrw 


XV 1 
nyj 


. 11 
fi^.nn 


. 15 
*W 


- 16 
fW 


. 20 
*|ftri 


n 21 
o>a np*j 


XVI 33 
ipfrn *6o 


» 33 
nioi 


XVII 6 
p*9m 


7 
npo 


» 12 
nj«* 


» 16 
5 


XVII 3 
opn foi 


7 
onoj ^n 


8 
ptep nap 


„ 13 


XV £ 
^k nj 


XVII 6 
'■■H 


XV 10 
W 1 ? 


, 18 
TO 


• 16 
lOtljK' 


• 16 
TO} 


XVI 81 
fa' 


xrr is 
1^310 


» 21 
on 


• 27 
on 


XV 12 
TO 


XVI 4 
inppo 


» 24 


XV 4 
ifcyp 


» • 
T3 1B9 


. io 
tflPW 


„ 11 


mnna 


n#J 


* 17 
W 


n 17 
^13 87 a 690 Exod. Exod. Ezod. Exod. Exod. Exod. Exod. Exod. XX 


3 


» 


4 


n 


9 


* 


12 


• 


21 


n 


21 


* 


21 


• 


21 


XVIII 


18 


XX 


23 


- 


23 


xvin 


11 Exod. Exod. XX 17 XIX 


4 


tt 


12 


XX 


7 


„ 


7 wwn rbon |. 18 Exod. xxi l-xxiv 18 DTDMttS XXI 6 
XXn 26 

. 80 XXIII XXIV 1 

22 

25 pnmn pwdm rtepn JOTTO! IT 

fqrjtfO 

iofc 

np >A rat 

njnj mas 

If 

n$o »A 

7 Exod. o^a^n - ffaxn to: 
B 

H 
« 

ir 

*7 o%© Exod. Exod. Exod. Exod. Exod. Exod. Exod. XIV 13 

* 16 

» 30 

XV 10 

w 26 

XVI 4 

. 38 

XVII 6 

XV 12 inn 

psvi-i no 

pro 

•wo mam 

Dflfcl *¥i XIII 


17 


XIV 


20 


XV 


8 


■ 


17 


XIV 


20 


n 


26 


XVI 


16 


» 


16 


„ 


36 r6tn n^on §. 17 Exod. XVffl 1— XX 26 V12W) XVIII 


22 


XIX 


12 


, 


22 


XX 


1 


II 


2 


- 


6 


n 


7 


» 


11 


« 


16 


II 


17 


1. 


18 


• 


21 


• 


23 


XIX 


17 


n 


18 


* 


19 


XX 


17 


- 


21 


xvm 


9 


« 


16 


* 


22 


« 


26 


XX 


17 XX 21 XX 2 

2 f 

inn 31tr 

M 

1«1 

ipfr 

iepo «fTjwmo H 

D*Vf)90 

*poR#n 

DT^O 

oip90 te 

K 

n>fino} 

nam mjo 

nyteo to to 
«W 

i xrm man - ff hkd 691 §• u» Eiod. Exod. Exod. XXY 1- XXVII 19 Hip*) Exod. XXVI 1 

» 6 

XXVII 5 

Exod. XXV 9 

Exod. XXV 8 tripi rbon %. 20 Eiod. XXVII 20— XXX 10 TTDtT\ Exod. 


XXVII 


20 


i. 


XXVIII 


1 


- 


. 


38 


» 


» 


42 


n 


XXIX 


9 


« 


» 


21 


• 


» 


30 


» 


» 


S3 


* 


n 


37 


> 


XXX 


10 


" 


- 


10 


Exod. 


xxvm 


17 


Exod. 


XXX 


10 


Exod. 


xxvm 


39 irrfiin XXVIII 


4 


XXVII 


20 


xxvm 


1 man n^on §. 21 Exed. XXX 11— XXXIV 35 HtWl XXX 


23 


n 


34 


XXXI 


18 


XXXII 


19 


„ 


26 


a 


28 


* 


29 


m 


34 


» 


35 


XXXIII 


16 


»» 


21 


n 


14 


m 


23 jirrnn H 


Exod. 


XXIII 25 


W* 
* 


25 

25 


n 


26 


1 prw 


n&&n >*n ip 


n 


26 


T 1 ?: 


TnK niriri 


, 


• 28 


T»^ 


win mn» 
* 


Exod. 


XXI 1 


ptfen rraan 


* 


Exod. 


XXIV 14 


onm bw n? 


prtHP» 


w 
Exod. 


XXI 1 


o^ri *wk 
» 


XXIII 2 


0'51 nnn 
- 


XXIV 14 


oo!?u rcp 
• 


13 


°Kl 


M 


• 


» 13 


D'r6#$ 


i3 r%i}> 


- 


- u 


n^PT* 


^ tijft 


<? 


O'tfjjJO fW 


Exod. 


XXIII 29 


«*W 


vrt? orsi* im 


3? 


"W» 


Exod. 


XXII 17 


1|W9 IWM1 


Kin «npi 


^ 


Hik 


P 
Exod. 


XXI 2 


tppn? wp 


no «np 


„ 


„ 4 


1B3? *«> Kim 


raroa nfci 


„ 


XXm 26 


jo» iepo 


Kin 
nyi* 


■ 


„ 30 


.TflSfl'WK 

X 


DTK 110 


Exod. 


XXI 12 


WW 


B 


" 


. » 


nunn 09^9? 


P«-ik i^5^ 


• 


* 33 


nor ^©ji 


^ 


« 


XXII 8 


vti$ in 


W»*l 


• 


XXIII 6 


"P'SK BB#£ 


niqi#$n 


■ 


4 


rs^ri >3 
• 


» 12 


«*W 


» 


1» 
17 


m.T pun *J9 ^k 


Ton T) 


w 


aipd nnw 


Exod. 


xxm t2 


'pw 
* 


22 


Exod. 


XIIM tl 


nw '3»* 


H 


P 


oto-njpji 


Exod. 


XXIV It 


nvo ojjji 


n# 


* 


„ 14 


O'JpW ton 


D^ftf* MICKS 


<! 


vtn nnn 


Exod. 


XXIII 20 


1190 


nyvb '0 


» 


21 


"Wfl 


XSOft fO 


» 


22 


m* 


"7» 


F 


or6t? vnpoi 


Exod. 


XXI 2 


njftfoi 


ifc? 


„ 


XXII St 


J>0?1 


Iraki srfccj 


m 


XXIII 21 


oipo nan 


n 


XXIV If 


o# mm 


■£ »nnwi 
n 14 


uj? law 


¥np*31 
DTOfittB rbon 

87 b 692 Exod. Exod. Exod. Exod. XXXIII 


23 


XXXtV 


24 


XXX 


12 


II 


16 


n 


16 


* 


16 


» 


16 


XXXIV 


29, SO 


. 


35 


It 


86 


XXXIII 


3 


XXXIV 


9 


XXX 


15 


f. 


19 


" 


21 


XXX 


24 


« 


26 


r 


26 


T. 


26 


* 


86 


• 


87 


XXXII 


25 


XXX 


86 


XXXIV 


6 


• 


8 


XXX 


16 


« 


15 


* 


18 


fl 


18 
19 XXXII 1 rnp^H « 


19 
* 


26 
» 


26 
XXXIII 


12 
fl 


22 
xxxrv 


20 
n 


6 
• • 


8 
« 


24 
* 


29 


nit 


* 


35 
XXXII 


16 
n 


16 
XXXIV 


9 
r 


9 
" 


9 


iwn *o nbon ffaan - ffaxn •arv *6 ^di 
B 

r$9 IIP 

V}9 to 

H 

*|i* 
Kin *n$> rap 

w 

c 

«Tjpi 
nj2h 

nopio op*i nwo 

nitoprn 
R3«ra kVt p 

PW 
Kip.n V3D br 

ran* ijsn 

M 

"•# 
nrro m»3 

mi? 

is#i 

rtr» 
nnK run 

nip*? 

Tin 

h 

n«o 
nhtoi ^ 

w!w 

Wiqpofr 

u^op Exod. Exod. Exod. Exod. XXIV 


4 


1. 


6 


" 


8 


- 


10 


r 


10 


r 


10 


- 


24 


r 


23 


n 


23 


„ 


28 


r 


31 


* 


32 


i, 


34 


- 


35 


XXXII 


1 


* 


2 


« 


3 


f. 


7 


- 


35 


XXXII 


19 


« 


21 


XXX 


35 


XXXIII 


7 


fl 


19 


XXXIV 


7 tee VT 
jim-in XXX 


34 


XXXI 


18 


XXXII 


16 


XXXIV 


17 


XXX 


23 


» 


23 


1. 


32 


* 


84 


• 


86 


XXXI 


16 


» 


17 


XXXIII 


19 


XXXIV 


6 


» 


7 


* 


7 


* 


7 


XXX 


34 


- 


84 


XXXII 


19 


» 


25 


xxxh 


15 


XXXIII 


20 


„ 


19 jwnn win *n*l^i nnn 

^d no 
ninj i:mpi 
nyi* Tp*t 

ma oik n$o 

W? 

nn$0 *i*i 
D'K^D 

*3»0 1H5 WK 

m# tok 
nn»o 
3 

^k w?iy\ 

pHK ^K W5J1 

mji 

K'HDI P 

rwo sk ion 
npi rvjbj? 

ttOKpr6i 

awcn 

1 

fa 

0$$ }Q3p1 
Dfcb <13pl 
03$> .TiT 
t|Q3 D^D 
D?J» ilMfl 

o$>lr nna 

o^ Kin 

n#3 'nKipi 

mm 

j> 

*?^0 hk Kin 
•nn rv 

W nK mKi 1 ? jann ff«n - D^n G93 Levit Levit Levit VI 23 
1W^ 


§. 22 


VIII 15 
iw{» 
Exod. XXXV 1— XXXVIII 20 btlp^ 
V 26 
vtof 1*31 


H 


p 


Exod. 


XXXV 3 


vispfl 


II 11 
f©rr nwn »6 


§. 23 


H 
Exod. XXXVIII 21- 


-XL 38 HlpB 
I 9 
13-ipi 
1 


H 


« I 3 
31^1, 


Exod. 


XXXVIII 22 
^nbxan 


H3¥ 


■» 16 
-pprn 


„ 


XL 15 


o^ip nin^ 


*op*i nbon 
n 


n 36 
bl3' Kbll 


|W*0 
„ 


„ 38 
rmna 


o»7ppo 


§. 25 


m 


Lent VI 1— VIII 36 12E 
Exod. 


XXXVIII 22 
nuifia 


Wpep 


B 


» 


XL 33 


■nppti na opn 


VI 2 


W1 


roapcii 


H 


7 


nttmp 


ncwo 


Exod. 


XL 32 


WW 


* 18 
ftt^OO 


VII 1 
otpsri 


Exod. 


XL 38 
UP on 


^n#? 


VIII 89 
o*ifyw 


bnp^ rban 
* 29 
vtwji 


§. 24 


IX 24 
0«90 
* 
Levit 


. 1 i-v 26 mpn 


5 

* firm 


vh la 

VIII 86 
naaio n^bi 
rrrcen ^B9i 


Levit. 


i i 


• 31 


" 


. 3 
„ 4 
i» 6 
»n«m 


TOO b{lK 


VII 26 


on ten 


D^#H?1» 
„ 7 
laipn 


owo 


*• 9 


•WDpJTl 


VI 7 


n 9 
i-piai laipn 


nw* 


» 10 
np9o *6 
• 1* 
aipnn 


nw 


VII 7 
13 "If}' WK 
» I 7 
PBVTT 


rtf* 


9 
np90 iwk 
II 2 
nrann 


<^« 
* 3 


pm-in nirromn 


njn? 


IV 6 
■U>3¥& rw 
r 6 
nviBi 


Ktn 


, 1? 


rvnnan 


Vffl! 
. 7 


nJVti 


IX 9 
1p*i¥k Saon 
n 8 
mann 


0»|«3 


P 


i» 


«. 13 
pnp ban 


T-^» 


VIII 2 
pnn n» np 


,' 


» 1* 
nwn 


Kin 


• 3 
*op* 
• 16 
Ttprm 


fW 


» * 
^D$m 
III 5 
vrepnn 


nw 


4 
. 16 
OTIBpHH 


ni* 


VI 9 
riTOMl 


„ 


IV 4 
nnotp 


1*5 


9 


rtKBtp 


nV03 


„ 


3 
nMenp 


on^w 


is nbon 


- 


6 
§• 26 


Levit. 


in 16 


it IX 1— XI 47 


•"row 
f» 


Levit. 


11 1 


rw nJ'D 


IX 24 


vm tntnn 


WPCt 


n 


, 5 


n^ta nVo 


X 10 


b*nar6n 


im^j 


» 


„ 7 


jpwa n^'o 


» 18 
n^?B 


B 


|? 


Levit. 


1 4 
■pOH 


1©3^ 


X 20 
v:*pa ae»i 


„ 


„ s 
vnvn 


nop 


*? 


„ 


» 6 


o^m 


X 3 
^ 


„ 


„ 11 


rqbv 


» 13 
np'j? 


* 


IV 6 


n^hf >3p nx 


VII 26 
? oytfapio 


„ 


- .. 7 
HltDTp 


TW 


X 9 


pi 


DytfllV 


» 


» 17 


np*ipO 694 ffaKn - ffann nmn Levit. XVIII 4 


iran '09^5 


« R 


iw IttK »B9^0 


Levit. 


X 17 
27 


D3>:pS IttK 
n 19 
Dfl«^D 


30 
» 19 
n$'v 
M 
XI 21 
Wp 


XVI 27 


nnonn 19 n«i 
* 


XVII 7 


DT)?lflJ 
XVI 30 


h 

D3>nfctsn 


Levit. 


XI 3 
fiD1D£ 73 


„ 30 
§. 29 


nittfl 


Levit. 


IX 1 

8 
"IB 

p.1K 31p?l 


Levit. 


XIX 1- 


-xx 27 enmp 


H 


» 


X 1 
vipn 
B 


* 3 
*T?* 


XX 25 
nnbiann 


1ft$> 
« 3 
tfip 


« 26 
" 


ft 4 
13*?p ? Kip 


XX 14 


.19: iron vfy\ 

i 


„ 


« 16 
^p?i 
„ 


« 19 
onpn 


XX 21 


onnr 


- 


« 19 


XIX 4 


* 


Levit. 


IX 7 
X 16 


XIX 15 


89^93 
w 


„ 15 


H-^5 


Levit. 


IX 3 
^n#? '33 bro 


ft l6 


^IT3 '39 


wv rbsn 


„ 36 


CjB^S 


n 36 


pix no»x 
§. 27 


r 37 


nrwin WQpQ 
Levit. 


XII 


1— xiii 59 rHTD 


w 
H 


XX 2 


bvft* *an Ski 


Levit. 


XII 7 
m^o 


[on^rrp] 


? nn» nbon 


N 


§. 30 
Levit. 


XIII 45 
D'019 


Levit 


XXI 1 


-XXIV 23 TBK 


ff 


" 


« 45 

ft 49 


XXI 6 
nrnna OfWlW? V.T D>#1p 
j 


XXII 33 
»"jtinm 


n1*ri^> 


Levit. 


XIII 11 
W139! 


XXIV 11 
Wp*H 


D#rt 
b 


23 
XXI 7 
ItTJtVH 


f 

■nW>m n# tok 


Levit. 
Levit. 


XIV 16 
XIV 16 
n«n*ip 


^ 
r 27 
rTCOVl ttW? 
jmm rbon 


XXIII 38 


qpvtJpe 


w 38 


o^tp 
§. 28 


38 


nyrti) 
Levit. 


XVI 


1— XVIII 30 


ma 
40 


onon nb5 
1 


43 


i3#n n^D3 

4 


Levit. 


XVII 14 
1ff3 b Ql 

* 


XXII 16 


aJw 


Levit. 


XVIII 17 
Kin .19? 


16 


DH^ip 


ft 


22 
i$r rwi 


XXIII 16 


D^DDI 
V 


* 15 
Levit 


XVI 21 
XVII 13 
pro* 'sjop 

1DP3 1.1031 


XXI 1 


Ka&> k^ tfp^ 


■ 


16 
D23> K^ OKI 


XXII 14 
^3K" '3 WKH 
Levit. 


XVI 2 
2 
^19^ 


XXIII 16 


Dfl'jPDI 


„ 


8 
1p3 p ip? 


„ 16 


iiqdj-i 


, 


4 
f1D3^031 nnn otkti - ffJKn 695 Levit. 


XXVI 


16 


• 


- 


41 


Levit. 


XXVI 


6 


Levit. 


XXVI 


9 


» 


» 


13 


" 


XXVII 


24 


Levit, 


XXVI 


6 


. 


* 


8 


n 


* 


46 


„ 


„ 


46 Levit. XXVI 3 <ftpnattn 

[>npro] ? -ira nbon 

§. 33 

Numb. I 1— IV 20 "DTM 

Numb. Numb. Numb. Numb. "1 

raw w*|* V 'Ob'pni 

rwspip 

tjthd vtjp 

TWfm I 16 


'P^ 
w 


I 18 


*^flj>0 


i* 47 


^TRWW 


III 82 


.nte w» 


IV 7 


O^O 


» 16 


fytfpo te 


„ 16 ' men 


WjjWfl 
9 


III 31 


«npn ^ 


IV 7 


nten nm 
<? 


IV 7 


rtjOTO 
9 


II 17 


*w 


* 


(* 


I 61 


inn io*p; 


III 4 


oyipw 


. 6 


moo nK 3*3^0 


. 31 


tfJjJO *^31 


„ 32 


"W 


« 86 


rapp 


"■man nbon 
§. 34 
Numb. IV 21— VII 89 KtW 


R 


V 6 


^D^» D^p 


n 8 


on?ao 


» 17 


q$8 ^K 


• 26 


apiW 


» 27 


«JT 


• 28 


Tim 


» 30 


nwn 


„ 30 


^ 


* 31 


TW 


VI 2 


*w# 


6 


?VtO Levit. XXIII 28 

* 28 Levit. Levit. Levit. Levit. Levit. XXIII 32 
• 32 

32 
32 

XXIV 3 

11 nan rhai a 

h 

TO' 
wrrrm §. 31 

Levit. XXV 1-XXVI 2 TO H 


XXV 61 


XXV 6 
V 


XXV 80 


nrva 
XXV 29 
Ofo TV' 


29 
rmn ony 


S3 
OWJU 


» 84 
d^ip nm* 


■ 46 
«w 


« 66 
DH H3P 


» 66 
ow6» 


XXVI 1 


XXV 18 


dfl*wpn 


*©$^9 


19 
■an» purr 


6t 
wtf 


• 62 
W >P? 


XXVI 1 


§. 32 


rmoi Vw 


Levit. XXVI 3- 


-xxvn 84 TlpTO 


HI 


XXVI 9 
• 13 
fftp 


XXVII 34 


nuron rtn 


to no? 

* 


XXVI 16 
p*f? o$$np 


19 
QrH? 


33 
1TW 


. 41 
trow 


• 43 


XXVI 44 
D»npw? 


» 44 
D^^ 


44 
otf># 


* 46 


. 


nrfy won 


XXVI 41 


XXVI 9 
- Wf* 


xxvii 8, is; xxrv 12 bOfi»D3] ? rrnrn '2 y hv 696 Numb. raw - omtn Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. X 32 
XI SI * 32 
XII 8 IX 


15 


XII 


7 


IX 


13 


XI 


12 


X 


34 


• 


35 


VIII 


21 


XI 


33 » 10 *J5 q 


IX 15 


D>pO 


» l" 7 


oippy 


X 29 


olppri ^ 


„ 36 


nv»P 


XI 23 


■*pe 


* 23 
IX 14 
X 9 


ooxnni 


, 10 


I^t^ 


. 36 


niayi 


XI 23 


-»VF?^ 


„ 28 


TJTO 


* 3 1 


0111 


XII 12 


Dtno 


h 13 


K3 K$*l 


yrbpm 


rbon 
§. 36 
Ninb. XIII 1~XV 41 


rhw 


■ fl 


XIII 30 


Di!!?l 


XIV 41 


on* m npj? 


XV 20 


njfi 


• 41 
t»T 


h 


XIV 16 


0917^ 


„ *1 
XIV 18 


TBI 


„ 18 


.tjjjjiA 


„ 18 


TP* Numb. Numb. rfc# rten VI 7 

* 21 
VII 1 

r' 11 

„ 84 

„ 89 

vra 4 

VI 21 

VI 24 

* 27 

VII 11 VI 


9 


• 


21 


V 


31 


VII 


G 


„ 


17 inn 

nanwm CJ3?$8 

<? 

rra w 

5 

»PTP» 

» 

f 

K3»TD ifrl p 

nnfjW to DHorn on 

f 

T#tt) 

D1^ §. 35 Numb, viii 1— xii 16 ^nnpro X 


4 


- 


36 


Ill 


7 


1. 


7 


IX 


10 


XI 


12 


* 


12 


• 


16 


« 


16 


n 


16 


• 


18 


r, 


22, 22 


f, 


23 


* 


23 


» 


32 


1. 


38 


t. 


34 


XII 


7 


■ 


8 


X 


*29 


* 


32 nnto hot 
rman rft 

ocnp 
"in* toi 

^ ngpgt 
oyo *apt 
itf^pnn 

TO 
TWO 

Kin jao 
n*H»i 
If 

nvr aw inn Numb. Numb. Numb. XXIV 8 

. 18 XXIII 23 

XXIV 17 

XXII 23 

XXIII 3 

22 

XXV 8 

XXIII 23 

XXIV 17 
XXV 7 XXIII 10 

XXIV 17 

XXIII 9 
10 

XXIV 18 
18 Numb. 

XXV 13 

16 

XXVIII 16 

SI 

XXIX 19 

„ 81 

„ 39 

XXX 17 * 

XXVII ft 

11 

. 21 
XXIX 33 Numb. XXIX 6 Numb. XXVII 7 . 17 
XXXVI 11 Numb. XXV 11 

11 Numb. XXV 17 

» 18 Numb. XXV 17 Numb. pbn than 

§.40 

xxv io-xxx i OPDB ivwn dmsan btovt nuonp ffjNn-eraKn apr i£>2 |. 37 * on3B rbort SKID >o$e 

b 

np6p 
nfe$m? 

I* 

ran nj2!i 

• «wa 
4 

TO 
f 

on# mo orpsw 

WW 
wn nfc 
o>pnn rfat 
If 

WWW 
Dppp npTD 

r 

l 1 ? pK pi 
IftPTffl * PITT 

I 

Thy 
cm* 

•my Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. Numb. XVI 1 -XVIII 32 (Tip XVII 


28 


XVI 


1 


» 


33 


• 


56 


XVII 


6 


* 


27 


XXI 


6 XVI 4 

XVI 29 

• 29 

. W 

.. « 

XVII 14 

„ 17 

■ 23 

84 Nl.b. 
XXI 9 

n 18 

XX 10 

XXI 14 

„ »»' 

XIX 18 
XXI 4 

. »0 

XXI 4 

7 6- 88 

xix l-xxn i npn npn rfcon J. 89 Nn«b. XXII 2— XXV 9 t*» XXV 2 XXIV 9 

* 9 XXIII 10 

XXIV 6 XXIII 23 697 3 

nip njei 

B9fl 

ir 

nip w 
on*D npi wn bv vifllps 
* ppm?5 
D 

aim npft M 

n*P*i TBI 

a# 

46 

Dppl6l 88 a 698 man - ffJKn rnrn Numb. Numb. D*ut XXXV 31 


„ 32 
is* 


- . 38 
te'jnfl 


33 
tp?j 


» 83 
T* 


* 8* 


XXXni 66 
DJ^l 


» 66 
B?*W» 


». 66 
"in 


XXXV 26 
t^pci fatw 


. « 
VTRO 


. 82 
mpr\ 

w 


XXXVI 8 
W 


3 


vm rbon 

§.48 


^rifr! '32 


Beat. 


1 1— in 22 nnsT 


Kmrnia rr> ppaTi ioip vn ¥t 


I 41 
Wflfll 


. « 
pw 


n 23 
QTO 


m n 


pmrw aw pi '3i 


rt^q 


» 13 


-rpban wn 


n*W 


„ 21 


I 17 


I 11 
D?^ Bp 


III 18 
^K1ff> '53 0^0* 


„ 21 
B 


I 19 
rwi 


II 3 
3b D3^» 3i 


ni 17 


1 44 
onann nj^e 


I 17 
o^p rran 


„ " 
eypttr >a 


II 9 
T3W1 ||91 


» 36 


I 7 
TTDt Up 


III 18 


I 83 
nw 


III 19 


I 10 
osmtna-yi 


II 18 
i* 


D«it in 23-vii ii pmci 
■r 


VI 4 
TCHjnw Xunib. XXX 2- XXXI I 24 t'SI * Numb. XXXII 


33 


XXXTI 


13 


* 


14 


• 


15 


XXXI 


24 


" 


50 


XXXI 


6 


. 


7 


• 


27 


» 


29 


• 


53 


XXVII 


22 


XXXI 


64 


xxxii 


1 


11 


14 


• 


16 


• 


42 


XXXI 


48 p 

It' 

""TO 

Dn<£R 

H 
cripsai 

nnvxrii 

rnxrn 
Drr?n©o P np*o n^on trtnrv n« np?i 

rraa npi 

an nip& 

ariap 

uapa^ 

r6 jopn 

H 

.100 ^K Wlpfl §. 42 Hurt. XXXffl 1-XXXVI 13 1PDD XXXII 


89 


XXXIV 


14 


1. 


14 


» 


16 


* 


19 


11 


20 


XXXV 


4 


a 


5 


* 


18 


* 


16 


» 


26 


• 


26 


n 


28 


» 


28 


» 


SO 


» 


34 


XXXVI 


1 


1. 


1 


n 


11 


1. 


IS 


. 


IS cnnon 
nrvo 
nmro Numb. ff 

HI* 
nteeo 

fnSg 

?ptna 
nt3$n 

£C ' 
K©on l6l 

H 

n9pi3i 
cptn enn ratn - ffawi 699 Dent. Deut. Deut. Deut. Deut VI 7 ipip^ 

• 17 TW1 

H 

iv s nftfin oaw 

iu 22 nwya 

iv 6 vnob nn 

in 24 frtin^ 

IV 43 T$$ 

• si ovri 

• si jnannn? 
- 3« WW 

fa 

[Exod. XXIV 14] Kima jvt^d <g-ip rut irj* ^ iTinntWl l6 O IV 40 
VII n pnron nbon 

§■ 45 

Dent. VII 12-IX 25 3DJ7 XI 17 
IX 19 VIII 6 
X 17 VIII 2 X 17 VIII 


6 


VII 


19 


IX 


4 


XI 


7 


VIII 


12 


IX 


28 


X 


17 


» 


16 


XI 


14 


. 


18 


XVI 


16 


VII 


12 


n 


22 


IX 


7 


* 


18 


• 


20 


» 


21 


• 


26 


■ 


26 


VIII 


20 


IX 


4 epen Yl 

ionn t6 
It 

npocn 

*7 

■irw np» *6i 
nbtti 

If 

towi (^ 
WW* Dent. Ill 


27 


» 


28 


IV 


25 


r 


25 


* 


26 


« 


26 


* 


27 


" 


28 


V 


16 


. 


26 


VI 


8 IV 


6 


vm 


18 


HI 


24 


IV 


$2 


M 


88 IV 9 HI 


23 


IV 


9 


« 


9 


• 


9 


IV 


42 


VI 


16 


» 


16 


„ 


16 III 24 IV 


16 


V 


28 


VI 


8 


n 


12 


vn 


10 


• 


11 


IV 


82 


« 


84 


V 


4 


» 


6 


m 


7 


» 


8 


w 


9 


* 


10 


VI 


20 


» 


21 


»* 


22 


n 


25 


vn 


10 'mnm ramnp prrnbn Sna" rifi rpm wip im >n 

■30*! 

nb$b$> 

*? 

H$P top 

$ 

WW 

mm n* $-p{i 

Y 

TWO 

f«WJ 
^> nntmni 

TO 
nor 037 

ot«w 

/ 

TRWfiK H nv^pQn rm < pn»ntwi|l 
nto nnm 

n^ttui |9 

• mxon hk rnon 
X 

YJP^ vn iw 

0^1031 

.0999 d^9 

run »*9$ 

9*to 

motfttfj) D*pnm 
wAk nvr ^ 88 b 700 Dent Deut Deut. XXIX 8 

XXIV « 

» XXV 2 

„ * 

16 

XXI 22 

XXV 1 

7 «3W H3fin r&on mo 09^0 
pari! Deit. XXVI 1-XXIX 8 K2Tl 

ppsn icip nm h 
o^150f?ni 

f?a -ipft;n XXVni 68 

. «8 

XXVHI 68 

48 
48 

xxvin u 

17 

xxvni 4 

8 
1« 
18 

• 18 

18 
18 

xxvn 7 

XXVIII 12 xxvni 10 

XXIX 1 lanr^on 31890 vttm 

w 

^#3 no 

nw? 
S 
rypffo 0. 60 Demi XXIX 0-XXX 20-XXXI 50 0*3X3 XXIX 22 

- n 

■ *7 xxix n 

XXIX 17 
XXX 6 

7 
XXXI 27 H 

If 

3*807 \*9 Deut. Dcmt IX 5 

7 
6 

* 1* 

X 11 

» IS 

. n 

XI 14 pew dm rrrrn *p* Wp 

h 

WW spy rbar\ 

§■ 46 
Deut. 


xi 2e— xvi 17 ran 


T 


XIII 18 
P3T 


• 18 
TCT 


XV 11 
^W! 


XIX 14 
3W l6 


XIII 6 
w 


n 18 
tog fnno 


XIV 11 
mno -rtov 


n «3 


rtami 


^ 


XV 8 
nh$ 


» 8 
nepa 


» 20 
t 


XV 7 
h 


XVI 17 


mrna 


TOT5? mn nbon §. -17 

Dent. XVI 18- XXI 9 EFBBO xvni 10 
io 

XIX 14 

XVII 8 

XIX 9 

• " 

• 18 
. 20 

xvn 6 

8 
XIX 6 

XX 9 tmem rhon * 

DOp 

D^p 

won 

O^OfJfctl W 111 

*»p*i6i 

l6f!^ 

SP g. 48 

Deit XXI 10 -XXV 10 tOEH Deut XXIV 9 
XXV 17 XXV 4 

12 O'-IBT 
p^BJH 9 

•ti- 
.4 

obrjoi6 
omijK"? ran XXXIII 


29 


XXXIII 


6 
10 


n 


27 


" 


28 


XXXIII 


* 


» 


3 


• 


21 


» 


10 


XXXII 


47 


XXXIII 


27 


XXXIV 


12 


XXXIII 


29 


XXXIV 


12 


xxxm 


17 ••jim pin trotm ro"Q n"?on / 

k 

X 
pep 

TWO 
h XXXIV 8 

7 XXVI 24 
XXXVI 29 Hi*. 


II 


19 


Joel 


I 


12 


Numb. 


XX 


6 


Dent. 


VIII 


8 


Is*. 


XXIX 


2 


Lament. 


u 


6 


Isa. 


LX 


IS 


■ 


XLI 


19 


Dent. 


XVI 


16 


» 


XIV 


28 


Job 


XXXI 


12 


Jerem. 


II 


3 


Ezek. 


XLVDI 


18 1"3 = 26 

pfDOTT 'a %*flfi 

nan tab innn inn ino 
pax Voa D3^» rw nn 

« = 27 

; nao*Di TP •on im 'Dm *on m 'a DQJtffl 

wen ODKT1 "PiTI 

IV 'on -ro DOKlfl ViTI 

n*3 = 28 

r*n = 433 pte & hm p> O^DlKn an 

»'D =29 ■ , 

muoa jn?n tot 
ronnm mtnavi pun 30 pn wm ra rpljHrfi 
rnwn non f*w K"^ = 31 y*> = 32 ■npa •♦dot -a n?^1 n?3(!fep 

rwwi rown 

rmn* run am 

w 'a nM^fttn^ 
*enpo oipo tkd^ 
nor nn laioa fnn 
r^ = 33 

prwow '2 ^W^P 

^aai ymn iaa 

■jninan two bj n* iwnn 

«rwn ^nwan baai 

1^ = 34 

pmo*oi KfT *»na 'a nftjTCafl 

nnman rwm jti.tS bunt? tnp 

'Tart on% nnman nnvn Dent D«nt Dent Dent XXX 


17 


XXXI 


16 


* 


27 


» 


28 


m 


28 raatt rfcon twin nbon 701 

s 

njp* dm 

(i 

op.1, 

'apt 
top Ha §. 51 
Dent. XXXH 1-52 WKH 


H 


XXXII 38 


iM>jr» nan 


34 


ovin 


XXXII 2 
4 


b$#? wn 
» 


XXXII 20 


>jp nrnon 


32 


DID (pit) 


» 32 


o»l 


26 
31 


0.7*9* 
o^9 


42 


mine 


43 


ior wot* 1951 
•wo vbn ¥ 


XXXII 27 
XXXII 2 


lony 

p. 

'Op? 


8 


•mw 


47 
XXXII 16 
XXXII 2 


pi 
h 


* 


WW 5. 62 Deit. XXX111 1-XXXIV 12 POTS xxxm 


29 


xxxin 


18 


- 


28 


xxxin 


IS 


w 


29 XXXIV 


12 


xxxm 


29 


xxxm 


27 


» 


29 


XXXIV 


12 TOPD 

E 

nv$bin& 

T 702 Jer«m. 


xlviii 


2 


* 


. XLIX 


26 


M 


LI 


41 


Pi. 


CXLV 


21 


Jerem. 


XLIX 


26 


Is*. 


XLII 


8 
XLVIII 


9 Gen. XV 11 

LXIII 7 

XXII 4 

LXXVIII 4 

LX 6 Eiod. 


XV 


11 


Isa. 


LXIII 


7 


Pb. 


XXII 


4 


» 


LXXVIII 


4 


Iia. 


LX 


6 Deut. 


XXXII 


20 


Pror. 


II 


12 


w 


VI 


14 Ps. 2 Chron. Neh. IV 22 

» 22 

LXVI 19 

XXXU 26 

XXVII 18 

XLV 15 XXIX 81 

XII 27 Gen. 


XV 


10 


Nnmb. 


XXXV 


5 


Josh. 


VIII 


22 


Judg. 


XV 


4 


Im. 


LXVI 


17 Jndg. 


XVI 


29 


Jerem. 


XXXIX 


8 


Ezek. 


XX 


8 


Isa. 


XIX 


19 rro = 45 Tin?- 

jvwdi "i |o in nlpflp 
ro» K7 *pn 

,11373 T*K 
*D 131* 

to rfrflfl nSm K7 *pin rtmn ro = 46 15*01 '3 

*o» Kin mn* *3K 

"j7 oohk vfcnm 

a 

1.1*30*01 *ip3 *70 i nfpflp 

K7D nw nibnn rro 

ni^nn Taw mn* Hon 

3WV mp nnKi 

o*idoo 

mn* irfenrfi im 'o*oi 6o im 'on '3 ri^np 

nbnn kiis 

mn* Hon 

wnp nnKi 

on*330 in33 K7 

inco* niiT rfcflM mi rra = 48 »"o. = 49 p.l*30*01 '3 rvDJpijs 

nan naofin m *3 

ni3D.in i3io »*ko 

cnn 1373 nisonn 

pn*30»oi 'no 'i 73V1 
mb* Kin 03 rrtnn 

13 '3 

ni« ens *no«n 

mion 731 73n y?n or 

T»oi *?3in p* 

•jbob 73in niopib 6o '; nrrtrn 

irrp?n* p»*i 

13 0*3tt 
•»o flTln 07tfll* nOin n33n31 K*3 = 5i 3-3 = 52 is^di 'n ^pri? 

IfD'l 

TPi11 

1'iTl 

ni33rn 
onntsom o*t£npnon 

pvo# nD7*i 

W3 « - 53 ',130*01 '3 BTtfO pK fin? 
0.13 *dk niW? Gen. 
Levit. XLVII 24 

XXV 16 

* ,6 

Deut. XXXIII 14 

2 Kings VIII 6 

Pror. XIV 4 

XVI 8 Ezek. XXXVIII 2 

XXXIX 1 Exod. 
Jerem. Gen. 
Jerem. Isa. 
Job n3tD iTiT Exod. Pa. 
Prov. Jerem. V 12 
XXIII 28 I 2 
IV 23 XXIX 21 
VI 18 XL 17 
XLI 2» Exod. XV 6 

Prov. Ill 20 Exod. XV 5 

Dent. VIU 7 XV 8 

VIII 7 

XXXIII 7 

CVII 20 

III 20 

VIII 24 CVII 26 
III 20 XLVIII 2 

LI 41 

CXLV 21 awn 

rvb = 35 

p.1*30'01 m3tt*73 1p3 1 nfcQfl 

HK13H3 mm 

n*03n 1D00 *3 

n»13n W 1D003 

roe* nKian 13001 

rwxb -j7on bwtn 

niKisn 311 

niKisn 310 rh = 36 r*7 = 37 n*7 = 38 *"7 39 K"0 = 41 •d»di 'on 'Ki 'bo 'k '3 by\T\\ 

313 7K Y30 D*t> OIK J3 
313 bv K33.1 OIK (3 .inKl 

^ip3 '3 p$b 

prb vp vvpb 
i3.i nx f3nb no 

pnio'oi '3 *iny\ inn 

in3i inn nn*n y iK.n 
pK.i nK *mn 

'3 V*0 
inns its»i 

113K'l 
''30*01 '3 Wt\) 

ib T3tfro inm ddkd 

DDK pK 0^3 }.1 

'D*oi r 3 moini? 

id*03' nonn 
irpss moinn Wi3 42 pnso'oi 'on '3 nbnp 

pK 103 nbixos m* 10*03* nonn 

o* 3^3 nonn iKDp 

n3*r 

ro = 43 

'*di um 'on '2 nbfTJrl 

o* 3S3 nonn lKDp 

10*03' nonn 

nrp33 o*Kit* nonm n3T 

''oi o*k^oi o'kSd '11 

0*1 *D 133 033 

ito* 

moinn vans 

*n^Vin moinn (*K3 

1003 *n*inK nnoD3i 

•cni -on nbhn Kn'llK ^3 

0*Kte '31 

171*' 

a^on 'bn Tpp33 niOliin V0T13 

niohn -wen 

pn30*oi n n|?np 

3Kio nbnn 

nbnn 

imp oc» ir3 73 Ti3*i *d 13T m.i* nbnn T'O = 44 wr\ n WTO - Wl3 703 Gen. Exod. 1 Chron. XXXVI 1 XXXVII 2 VI 16 

* 19 XXVI 81 Exod. Exod. Gen. 
Lament. 

Gen. 
Jndg. 
1 Chron. Iaa. 

Job Exod. 
Deut. VI 16, 19 XXVIII 10 

VI 16, 1 XL VI 13 

IV 5 

XLVI 18 

X 1 

VII 1 XIV 11 
XXV 6 XXVI 1 
XXVHI 39 3"D = 62 

7d»*di p td 'j rfnb'n 

•«"p nnfai ntop 

diik *3K wp nnfa nb^ 

p]ov spy* nrfpn i hSk 

J*D = 63 

'38*di 'on 3"03 '*n3 QrrfelP) 'nnw fa 

»A *33 mot* nfai 

mn» fan 

Com *oni k*83 '»md 0rr6lI1 ia*n nan 

' n = vnifa*? *3ii3n^> 

TD = 64 

*o*3i* pi.i3i 'om 'on a Drn^rib 

H"D = 65 

3*03 p -to 'n*n« fa Drr6ira DtfT^in 
9 man ntmn pn*nni 

TD = 66 

'*oi w^ nrn '3 P^in 
moi pton 

v) .is ow -dtp j^ n »^ D*30K.1 

?*D = 67 

nyp i^m KnmK 

nwiB ♦ ♦ ♦ ybm ^ 

■fan = 225 o^TD D ni* pw no = 68 b*D = 69 V = 70 nrton ^mbi 
n^m din pi 

piT3D»Di 'on '3 njbrn 

nwn ptwsn nm 
nvbnn ufaan >3 Exod. Deut 'mo'DT ^*fa n ^^n ny^in 

mp* om 

no3n ntw fai 

onx Kfa 

3X*falK in«1 

'no n« wpin 

nfann foi 
«*y = 7i 

'8*Di 'inn 'i ^rbto afa nb onpi HirP rnj?1fi 

XII 31 |gp *, V g 

xvm " nainnnWaai 

xxvii 15 pi Kn ^ nK XXVIII 5 

XXXV 25 

35 

XXXVIII 23 

XXXIX 3 

1 2 Kings 
2 Chron. 
Ezra 
Jerem. Jerem. 
Ezek. yv = 72 

XXI 11 

XXXIV 33 

IX 14 

VII 10 

yy = 73 

VII 10 

VIII 9, 17; IX 4: XXIII 13, 24 'O'oi p to 'j rropfon 

froe nro i#k p 

innwr io»i 

jnnnnto 

*3D^> omopi on«3i 

•~ ntijfinrj kptm fan 

M3a*oi *fa '3 niapmn 

on*en 
faptrp 'tosi 

Ti = 54 


'8*oi '3 win? 


Pa. 


CXXXV 


9 
.11*103 0*1X0 *33V)3 
CXVI 


19 


n*3 =55 

'.138*01 


ofall* -MirD 

'3 rbin? wr ism? 


Ezek. 


XLVIII 


15 
npom 


21 


1*3 = 56 


1n13.11 
'38»oi 'on '3 ororD 


Gen. 


XXXV 


2 


D33n3 WK 132.1 *.lfa DK 110.1 


Numb. 


XXXII 


30 
D33n3 ih-ikii Gen. XXIII 9 

XXXV 2 

Exod. XII 49 

Levit. XVI 29 

XVII 12 

XVIII 26 

XX 14 

XXVI 11 

12 

25 

Numb. XV 14 

n XXXII 80 Isa. XXXVII 3 

2 Kings XIX 3 Gen. II 4 

Bnth IV 18 Gen. Gen. 
Ruth XXXVI 1 XXXVII 2 '38*di Pnai ? 'p3 3** DMItta 

«fa P]D33 

io*fam mem 
nnx mm 
03^ nn*m 

om omatn 
nar mnn *6i 

»33t£*8 *nn3i 

'fi3^nnm 

03*fa *nx3.m 

113* »31 

o»xi^n rop vb owl H"3 = 58 'o*oi '3 iiriDini 
nnsim nix oi* 

■TDbBT » 3Pn tD*3 = 59 60 pn38oi n*ip3 'fa '3 nn^m 

pixm o*8tt*n nii^in nbn 
pio nn^in nbK\ 

p.i38*oi p m '3 nn^h 
dtth Kin iro nrtn n^si 

D11K *3K 

ppi* 3pj** nnfa nfa N*D = 6<a V i_ 

XV 19 

XXV 19— 

L 26 ' Drn ' DB 'M 

XXV 12 

II 4 

IV 19 iv f n*Am ibd nr [o 
ii* pnx* minn fai 

rfr^fe N-03 *«= nirb'n 'o*o pjid 

fai*8»* mfa n^xi 

'fai 'fa '31 

pie nnton nfai XXV 12 

XXXVI I 

9 

XXXVII 2 

II 4 

IV 18 N'D = 61b 


towo»» mfa nfai 

iw mifa ntotn 

ism! 

!npi** roifa nfa 

o*8t£*n nnton nfal 
pis nnton nfaiJ 

'1KW1 704 Ezek. rnin - niann -iwn XLIV 13 

XLIII 8 

XLIV 18 

XLIII 8 Ua. 


XXXII 


6 


Neh. 


IV 


2 


Nomb. 


XXIII 


2*2 


„ 


XXIV 


8 


Ps. 


xcv 


4 


Job 


XXII 


25 


Numb. 


XXXIV 


8 


Ezek. 


XLVIII 


30 


ProT. 


IV 


23 Numb. 


XXXIV 


8 


Ezek. 


XLVIII 


30 


Prov. 


IV 


23 Jo»h. 


XVI 


3 


- 


XVIII 


19 


Numb. 


XXXIV 


8 


Ezek. 


XLVIII 


80 


Pror. 


IV 


23 1 Chron. 


XVII 17 


Cant. 


I 11 
II 12 


83 TD - 8* *b \n& ^x i*w x^i 

>cd nx odd onro 

*bx iw x^>i 

odd ddto 

ixtn 

'd^di '3 nyin 

njnn mn» ^k laiVi 
rann i 1 ? nwph dxi 

DXI 

iS onn 
-j 1 ? nlBJJln s-pai im 

n"D = 85 

pnao*oi p 'to '3 nft£1fi 

ta:n n«inn 

iwi nxnn nx^xi 

•bn-w nlNSfcifl loro^ao 

fflK^fo '>3>na xixtn 

TD = 86 

"■"■" mix b:n ntremi 
-n= n^^ln Tpn nxxin n^xil 

•»= niacin -ps -iw iowo too Ezek. 2 Cbron. Deut. 
2 King* 2 Kings 
2 Cbron. , 2 Kings 
2 Cbron. 

2 Kings 
2 Cbron. 

Ezra 

i 

| Jerem. 

j 2 Chron. 

Ezra 

Ezek. 

2 Chron. VI 11 

XX 4 

XXXVI 14 XVIII 
XXI XVI 3 
XXVIII 3 
XXXVI U XVI 3 

XXVIII 3 

XXXVI 14 

XXI U 

XXXIV 33 

IX 14 

XLIV 4 

XXXVI 8 

IX 1 

VI 11 

XXXIII 2 p to to fa vntoin 

"» Vn&^lfi into xixtn 

'3o*di 'j nfeyin "nai nwyin pafci 

inn "inn 

i»rn nixxin n^xi 

11 •*«» -bo D>-n nxrnn 1300 >a 

n"D - 88 

'bv roa w v^ to D'Tfon.o'nin 

nbtfon oixn una 

-|f? nwi an? iw 

i32tix3 rows "imn Vipi Ezek. V 9 

* II 

XVI 43 

„ 58 

n 61 

VII 8 T* = 74 n*J? = 75 nan 

Biawnn 
>"W ^?3 D3 

wi '3 nnj?m? 

rnwro nmh iobn xf? 
mn* tnin i«m o*un topito 1*y = 76 pruoDi p to 'a nin?h3 

ttbxn H1X 

rn nam TON 

o*3nan nw ta 03 vy = 77 'o>di p to v rvDtfh? mni?n 

mm 1113 1,^1 

mm 13111 i,^i 

o^snan nw ba oj 

nwp iwx (J? 1 

rnawin ^a nx vinwr ion 

mawin W3 pinnn*>i 7*11*0 id.-A 3iW3.i 

inwn D3^» n^WXI 

vniiwn D'p'irp nil inn 

wxb on'niswD 

-|D33 nan 

onan mama 

ntMOil n-y = 78 praow 'on in ? 'n ^tfMJIFl 

^n»tw n 1 ? i»« n» ^3 >nn^n 

nxaa wpo nx p» 

mat «^ iw» p 1 

7ni3pm nxi ^ot nx 

7m3jnn nx onrn 

7m3nn to nx 7^ 'nn:i B"V = 79 pnao'oi ': iTriln3?in 

B"D = 89 
Ezek. 


XVI 


2 


iTmayin n« u7wit im * m > « >« (-* 


'3 'ITJB 
XI 


18 


now ixm 


Esek. 


XX 


6 
^a^3 ♦nin 


• 


XXII 


2 


n>n3inn bs nx nnpnm 

•D = 80 


Eccl. 


II 


3 


'¥ = 90 


nn^O'Di 'J D^nn , 


Ezek. 


VI 


9 


D3»ta^B nan 


Numb. 
1 Kings 


XIV 
X 


6 
15 
1 t 
3^31 p p wmn 

onnn 'Eftxa i3^> 


Ezra 


XIV 

IX 


6 
11 


oa>3D i3ntrn oa^nann Sa ^roi 
■ mx^o ittrx on^nariTO 

N"D = 8i 


2 Chron. 


IX 


14 


N"¥ = 91 


•ratroi *jd '3 oniDj?ini 


wdi '3 npnjirri 


Ezek. 


XLIII 


8 


ixaai 


Qen. 


X 

I 


3 
6 
nam nawx 
nem na^x 


" 


XLIV 


13 


1XtT31 

3"D = 82 


1 Chron. 
'tTDi n^bn '3 r n Drb^in 
3*5t =. 92 


[nnin 'a^a pin^ pte] 


Deut. 


XX 


18 


oanx neb* x^> wu \vzb 


Isa. 


XXIV 


5 
nD:n pnxm 'x nnm 


Ezek. 


VII 


20 


lilOW pX3*? VIP '3X1 


Neh. 


IX 


13 


mi* 


to in hv*i 'x muni 


i 


XXXIII 


29 


mn» 7 :x '3 ipti iron ■"pffBtci - rrjin Exod. 
Gsn. Exod, 
Ezek. Exod. 
Ezek. Ps. 

Exod. Exod. 
Ezek. 1 Kings 
Ezra Im. 

Micah 
Job 

* 
ProT. (JXIX 55 

„ 84 
» 97 
* 126 
„ 136 
. 165 CXIX 29 

* 10» 

„ us 

„ 142 

» 174 I 2 

LXXVIII 10 

XLIV 23 XVI 28 
XXVI 5 XVIII 16 
XLIII 11 
XLIV 6 Tp = 102 rp = i03 n»p 'mar 

mrro ♦ ♦♦'*? ii3 

'farw no 

niwrt np 

D'D '3^>D 

»:od ion ipr -pi 

TBn 'D33 t>B3 

'n*ott o'bpd 

obi? 1 ? put 7npix 

71 pw^ tokti 

tud'di 'J uriirni 

nWi dot njpp iniinsi 

na^b "dko 

imvai 

.13* IP 

vnotto iwi 

prrae'Di 'a YTTlIf) 
o\"fa<n pn nK wnm 

10^33 OKI 

mm nn mpn W l"p = 106 XVIII 16 

XLIII 11 
XLIV 6 

XLIII 11; XLIV 5 

CV 45 

XVIII 16; Ps. CV 45 

v? ■■ 

XVIII 16 

XLIII 11 

XLIV 5 

CV 45 7i3B*Di '3 vrhin 

omWi yn nx 

1D^>33 OKI 

m.T ma mpn bib 

™ TAHITI pATH '3 iThifi ti3 'ki irnifi *na '3 

'pn n« wrim 

^30 10*?33 OKI 

mm *m iok'i 

TWO* WlVTI rrp = 108 xvn i 

X 10 XXVIII 29 

VI I 

XI 6 

XII 16 

II 7 

VIII 14 

XVIII 1 XVI 26 

, *6 »"p = 109 'B'oi a'oa ^»o t6i3 DEfifl 
m^3 »»no 
dtot i3iwii 

p.1'30'01 'ipa 6a 7 (TtfhD 

nncnn ^*un mcp *6en 

mp> tp 1 ? mm f?ip 

noan ma^pn *j*> i3»i 

menm ?p iap 

rmtnn ontcn^ (em 

nwni m*p 6 

T1D3 rpa' man 1 ? "P = 110 'O'DI Tan 'K1 6o 'K '3 ^fittJP 

onico '33 ^k '3?m Dan. 
Levit 
Isa. 

N«h. 

2 Chron. 

Ps. 

Jerem. 

2 Chron. IX 10 

XXVI 46 

VIII to 

VIII 7 

XXX 16 

XCIX 12 

XXXII 23 

XXXI 21 •Jerom. 
ProT. Jerem. 
Prov. Gen. 

Exod. 

Exod. 
2 Kings 

2 Kings 
Esrt Exod. 
2 Kings EMk. 

Mai. 
Ps. 
Neh. 
Ptot. 2 Kings 
Eira Jerem. 
Prov. Jerem 
Prov. VIII 8 
XXXI 26 VI 19 
VII 2 XXVI 5 

XVI 28 XXIV 12 
XVII 87 XVII 84 
X 3 XXIV 12 
XVII 37 VII 26 

II 7 

LXXVIII 6 

IX 14 

VI 28 XVII 34 
X 8 VIII 8 
X 29 

• so VIII 8 
XXXI 26 VI 19 
VII 2 CXIX 18 

. 34 

„ 63 705 

mm ^ipa upar *6i * vj-fttn? 

o'eoram cpn.i rib* 'k nhmrq 

nb ok imrb\ * rvprf? 

man«n '33i wn »•*» •* rvyeb 

* nima 

uio'n mm i33n n«?K . *h ip^iw 

mt ittnn W3i h iffftqh 

bnn i»k nwo bss\ k nflm 

rst = 93 

DTTte itr'ta] '3'3 jo 7i p in 

'3 mini 

i3n3« D'oan riDun nam 
noana nnno n»D Ton 

mn pittn 'rar 

[TWI 
T3£ = 9* 

'mpn 
'mito 

'arninrn, 

rwo Sk nvi» now n^ 
n'OD^nn nm o'pnn nw nwoni 

'3 rrtiroi 

onw? on nrn orn tp oiddtos 
i3vfo6 nn3 ni33 nnjn .nwr 

.fit = 95 

'3 iTJIFCTl 

mnn ^k p6p 

onauron rm o'pnn nw pov irK spr 
tp rwo ^k mn» 10m nt = 96 D*3£ = 9» p =. 100 pnwoi *npa 7i rrrtni 

man mn bv rx\n 

nan yib& f ns 'nor '3 

apro nrrp Dp'i 

Ttnp nap run 

niXO 13 '3 

73^1 'a rTTiro*) 

nut *wk mxoai mwai 

iW minai 

twi '3 ov^n nnirtn 

o'fi^itn rmna *«Da irnpn 

rnristn t3ro fna3n tai 

mroAm 

'o'di # a rmni 

i3n3« o'03n nDKn n3'K 
n3i«?^ ^r ion mini 

•O'di *a rntni 

n3 idkoi 'mini 
■p3T pria 'mini 

pmooi « ^PTflR 

'3'P ^»3 
'33'3.1 

nox^r 89a 706 •?l#Tn — ^cratf© wn Josh. 


XV 


19 


Isa. 


. XLIV 


23 


Ecek. 


XXVI 


SO 


„ 


XXXII 


18 


„ 


. 


84 


P8. 


Lxxxvm 


7 


Lament. 


in 


66 


Jadg. 


vn 


19 


1 Kings 


VI 


6 


Gen. 


XXV 


16 


1 Chron 


I 


30 


Isa. 


XXI 


14 


Jerem. 


XXV 


23 


Job 


VI 


19 2"Dp = 122 

pn*30*oi t nlWJp 

pwi fP3 

p« ni»nnn inn 

*pnmm 

nrnnn pK 

^31 o^t ov 

nvmn 1133 w»» 

nvnnn too mn» -pr »«np 

rap =123 

vm n«oi pm3 ion 
rowm rhtn nns "■T3p =124 '.130*01 trb* n ftttp 1 !? 

co* "inn 

«o*n p« w 

pin* 

*on nmiK Job •bo 'n 'en nrnna rrsp =125 

wi w ata nop^n ja^ri p» *>» *^ to ^sci 

pnmm 

ban Rinnan i*n '30n.1 TD^K IX 

XXII vrp = 


lii 
Ezek. 


XVI 20 


*na 


^n^rpo 


own 


» 


• ** 


TO 

3"»p = 


112 


T»fnamn ta run 
6o mww 


W1TD1 


arman W>ee *©* 0131H ptt^3 


pn>3o*oi *nps to in 'j ni?Di? 


Eccl. 


X 13 


ime nsi n*?nn 


Hob. 


I 2 


mm 131 n^nn 


Pror. 


IX 10 
mm nm* nosn n*?nn 


}">p = 


113 


ppDDDi mips i n?nn3 


2 Sam. 


XXI 9 


enwrap 


2 Kings 


XVH 26 


or omr 


Amos 


vn i 


rrto 


Dan. 


IX 23 


■pawin 


Ruth 


I 22 


i»3 nom 


Ezra 


IV 6 


T»p = 


114 


ni3^031 

p TO '3 d^tjp 


Jerem. 


XIV 18 


am **Ann 


Ps. 


CHI 3 
•bt> p 'na "a 


♦anrfcnn b£ 


Deut 


XXVIH 59 


onn o^m 


Isa. 


LIU 4 
11» P #n3 ' a 


ww Kin i3^>n px 
f HP wa ip wi Josh. 


XIII 


4 


Ecek. 


XXV 


13 


Hab. 


in 


3 rap f3p = 127 Ezek. 


XL 


22 


Joel 


in 


3 


Cant 


in 


6 


Oen. 


xxvn 


28 


* 


r» 


37 


Jerem. 


XXXI 


12 p.T30'D1 '3 JD^E© 

♦swan y t* bi P*no 

fovio nam mnroi 

*i3> pno mSK 

wi *r^a 6o '3 ITHprD 
nam vchw vrbm 
\vv nnom tm on 
{rrnrrn*n3 n-3p = 12 Numb. 


XVIII 


12 


Dent 


xxvni 


61 


# 


xxxni 


28 'B*di vn 3*03 6o EfiTfl ta 

tntm pi 3*ii 

vnaoo «n*m pn 

*n*n ^n pi ^>p mm 3io *?x raai B"Dp = 129 

*»D1 PllfO wfel On6o '3 EJTTfl 

pm twmn 3*>n tai in* af?n hi 
■jnoiK nci inonn >i£5 *?3Ki 

TWI'fll [31 p« Sk 
Vp = 130 

pmooi nnp3 '3 tthTfilTj 
nrr k^» wm 

10J^ 10W1 

m^w ^3i 

K"*?p = 131 

?|¥hp pnto'rmram ^[t*TPl *^W?^ "TiPl? ^»^ ^ pro 

toi •*?» k"Q3 whs 'on pntei 
lxii 8 nftr nr« *]tni>n 133 *33 m«?' 

3'^p = 132 xvin 4 

XIV 23 Hob. 


n io 


Joel 


II 19 


Nefa. 


xin 12 soto # 3 y!*J 

133i mwn 1 Kings 2 8am. Dent. 
Esek. XI 19 

* 20 XXVIII 32 
XXXIX 23 I 13 
H 3 

m i XXX 2 

L 19 

XIX 22 IV 37 
I 23 rop =ii5 

wn t5n in 6n a *3 D^jpiS 

nine OT3 fn nn wmn 

D»3Dnn nmx iS i^ni 

133 H333 n« 

r-op = 116 

'30*01 *)^H *»n3i '3 ^Tjri 

'03 

rani 

T^p =117 

pmom tnSipl t)D3 '3 D^pt^H nnp 

im^i vrrb vb hk 'nroi 

p3 *f«ro^ ^3 inn 

onsrn nnn pon *?3^ ran for bib 

rvy = us 

p,T3o*oi *np3 '3 npnn 

•]00 P30 iwk '33K om^k nnnn 

*3K wto* nnnn >3 

»j?or nov ¥b nw nnnn trp = ii9 D*p = 120 Deut. XXXni 27 

1 Kings Vn 29 

Ezek. XLE 9 II 28 

III 12 

XVI 8 

IX 13 fcTOp = 121 to 'ki *3 nnni 

-pn3K n« 3.ik >3 nnm 
xrpin nnm 

'3 nnno 1 ! 

o^ix? nnr 

ip3^»i mnK^ nnnoi 

m30b nnnoi 

pn'30'oi 'on i irinfi 

133K iron 

133K rhvn 

mrp ^bj? 3vn 

3.n nw mnw mnn tvn Dent. 
2 Sam. 
Cant. 71DW3 — cnp^n Job 
Pi. Ezra Dent. 

Numb. 

Josh. 

Pa. 

Job Pb, 

Prov. 
Job Ps. Job Gen. 
Hab. 
Isa. 
Hab. 

Ps. 

Job 
Gen. 
Exod. 
Gen. Bath 
Exod. Gen. 
Exod. 1 Sam. XXI 23 

XVIII 10 

IV 4 XXVII 11 

10 XXXI 88 
LXV U II 14 

XIV 33 

V 6 

XXV 21 

IV 6 XXV 21 

II 7 
IV 6 XXVI 1 

« 11 
XL! 18 XXXI 6 

xxvn 6 XIX 16 

I 6 

XXIX 9 

I 6 

II 3 

XLVni 6 

XXVI 11 

XL1II 88 

XII 39 

XL1II 10 II 11 
V 8 XXXI 2 

V 7 

* U 

XXI 6 ,TEp = 1+5 

proon3i t*a whan *«>«•« nabi ^pa 'J *&1? 

nf?n ovifa nfap o 

nbva nfai ofa^K nK wki 

vfa nfa pan c^k rnp - i46 rvp rfnp = 148 »"Op = 149 y main fa •ftm arm *aa 
T^na i*n btbi tAi did 

poa* mhr\ mri 
mn fwAn 

Ktss 71 to rn^i? fa 
fa: pK n pa*n 

13*01 p3 T3n Tl Dh 

mn fa on to 

•maa oanjo on *m 

laToa o^n row dtoik 

»itw wn on 

■joyi oni "jnpn rp = iso pmooi mo^jri vAa *a Din 

on ofaA \x> HOp =-151 3*jp = 152 prraotn 'a ^JJT? 

nana *a* o ttA 

*jfa *ona nm 

naan *ena wi 

pnaooi mpa *3 ^fljpfi 

nA* xrm 

»:oo ran tdk >A r3p = 153 

[nan vAa] Tjin^innnfe nor 
A aoijopn 
A inppni 
6 inprioflri 
A inpi? 

A TOW. 
viqq 

TOjOffA 

nrr iAttk 
D*2An naana nKi 

pnao'Di Aa "i blDH5 

p^> »id nK apjp Kin 

[an rvA [iBDKn k^> 

fa-ntr* *33 naff on 

ia*? nw new ok o VJp = 154 •Tip = 155 Gen. 
t Chron. XXXII 16 
XVII 11 Pa. 
Job Job 
Pi. 
Job 

it 
Neh. Exod. CXXXIX 22 

XXVI 10 XI 7 

CXXXIX S3 

XXVI 10 

xxvin s 

m si a^p = tsa T^p = 13* n'bp = 135 707 proooi 'a D^npjinn 

mw own o*nKO o»m 

o*Ak m>ar own 

proaoi rnpa a IT^pB 

ovHor mow nAan 

•pm op iik nAan tp 

troi 'n n^pjp 

wren mfa ipnrr 

o'niw row nAan 

yon ta> iik nAan tp 

npm Kin nAan fa^i 

a*wAK n»a nAan tpi V^p = 136 Isa. Job XXV 

XXVI 
XXXVI 8 
XXXIX 29 XL 12 

xxvm 25 4; XXXV 6 

1 Exod. 
1 Chron. D«nt 
Joah. DmL 
Urn. 

2 6am Exod. 
Numb. 
Neh. Gen. 
Dent 
Esther Esther V 18 
IV 32 XIII 17 
VIII 28 xxvm 66 

XI T 
XXI 12 xvm 8 

XX 14 
IX 82 XL 19 

XXI 22 

II 23 VI 

XV t'bp = 137 713o»di t? pr$\ n^gpi 

*»<^i foaiKin^ani 

nrwi pron nm 

a^ can fa win 

•too tw oaaKn nxi 

'om '3 pp 

pn mra o»o«n 

rxw m*» nK pn »o 

tTTOa pn o»oi 

'Mi a phi 

linn ot6 pni 

pwn pni poi 

d^»v ^n nnvn 
vn nK win* f]Ts9n 

D? = 140 

'to im wi in Tyoi *a D^l^ 

*" f»n ivn 
*>* o'Ki^nnam 

irop = ui 

onioco *nwt nK*?nn fa nK 

lamwo tok niAnn 

ni6nn fa nit yxb w& fa rr^p = 138 »*^p = 139 3-0p = 142 rap « 143 TOp = 144 Esther 
2 Sam. vn io 

IV 12 •[niKrAm 

fp fa mK nAm 

DiTjw Ann 

ononK 
AafaiAp 

pniooi *a ht\T[ 

f m fa pn nx 

naian 89 b 708 pe - Claris Numb. XVII 28 

Lament . Ill 22 

Ps. LXIV 7 Isa. 
Pa. Gen. 
1 Kings Judg. 
Mai. Exod. Lerit. XVIII 5 
LXXVIH 72 II 15 
XXXI 24 

. 80 XLVII 18 
VII 22 VI 26 

XXXI 16 

, 21 

XII 15 XI 40 
I 3 XXIX 20 

20 

VIII 23 

24 

XIV 14 

« 17 

* 26 VII 6 
. 7 
III 19 Jerem. 


XIV 


6 


Ezek. 


XXXII 


2 


Micah 


I 


8 Exod 


VII 


9 


» 


» 


10 


Iaa. 


LI 


9 


Job 


VII 


12 


Neh. 


II 


13 


I»a. 


xxvn 


1 


Jerem. 


LI 


u 


P*. 


XCI 


13 fop = 167 proo'Di 'j topp 

vub ison ok.i 

i3on *6 >3 mrr Hon 

0ono 0on 13011 mop = 168 B"Dp =169 y*p = 170 *cm rrb "ito a Dn3 
ojnn 

p.T3D»oi 'j D2plft 

c3 nrpn m.T t oji 

.100 nifas 

.100 13T1 *np3 'a Dhfii 
mnn .130.1 onni KTp = 171 wi i onnpe 

pv ^in *oj? nn 

>33 M3 ran .1013 bip 

omion "f? w 

omion onDK 0*3.1 rrp = 172 yyp =173 r#p = 17* pPP3B'Dl '0^ '33 '3 M-Ulp 

nnfi' mb mrb 
i3io rnan^ ir6m rmi 

700*01 ri *?p3fl 
^k.i n*t non0i 

13 '3 

.100 np*i orrem 
pflK »33 fJK 3ip>i 

fron np^i 

fD0.1 1JV01 

o0K«i 032 n« tsntn 
pan fmi 

'O'oi '3i 'j 113113 

mans i3ip o 

ifani ii3n3 nam 1 Sam. 

2 Kings 
Josh. Josh. 

1 Bam. 

2 Kings Gen. 

Exod. 

Deut. Deut. 
Ezek. nrvp = 175 rvp = 176 Ezek. XXXI 2 

V 7 

. 1* 

XXI 6 

XIII 6 

IV 18 IV 18 
XXI 6 
XIII 6 XXXI 6 

XXI 29 

IV 42 

XIX 4 XVIII 13 
XXVIII 16 XXXVII 16 
XXXVI 4 XXXVII 18 l"3p =156 

'30*oi ? 'fa t ^1DD5 

3p^ KTI 

'3jk .iki 

nn^ pecan *6 

nor 13*1 

niso» .10K OK '3 

130>1 

vnii3 fa fa 

t'3p =157 

W31 ^333 'J 01E&# ^1^113 

oeipoi? pi»n >o 130*1 

vb rm& rntw ox *3 

oirSiia bvnw *33 1301 

rop =158 

M30*di [nival 'en 'i bbtt bbtfO 

*^N 133»K *3 

Kin m: iw OKI 

.100 S*13' W 

nnn 131 nn 

B"jp = 159 

713D*D1 1D*D 0n '3 D^JFI 

n*nn con 
"]'3ii3 nnx 

D"p = 160 

pnseoi nnp3 '3 D^pri 

o*in 

*jop nm o*on 

K*Dp = 161 

K"03 TO DP^Pfl 1TO1 DP^PII fa 

bnpin^i nxon 1^0 n0m co' nr30 

K"03 TO D^Pfl 131 m'^^Pn p0^ fal 

oo^on ^o» m«T jnv 

3"Dp =162 THO'Di in o"3 rP30 IT 'on K'33i 'nun DD'pri fa 
xliii 26 i0p> o^o^on 

'.130>D1 tJH in 0*3 ^0 131 '31TO fal 

xxx vu is oo'on *o> niiT piv 

rop = 163 

•pro p0^> in o*3 o»3i \wb D^p^ll fa mp fa 
xlvi 6 oo'on ip3 [3 IB 0inn ovai JTO 1T3 K3 OT»n .13.1 '3 
T'Dp = 16* 

pfroo'Di '3 Dp^ pri? op^pri 


•0*01 '3 D^JPS 


Numb. 


xxvra 


19 


(0K1.1 0TI31 


0'3TO nil 1DK0 


» 


n 


31 


Tonn nfa 13^0 


D>0*3 0>3flD 


„ 


XXIX 


8 


110P31 


0>3fD 1DD0 .10TK 
vrp dptjiji '3i 
Nnmb. 


XXIX 


13 


Dl> 10P .l0On31 


pPT30*Dl "0'fa V p5F) 


Ezek. 


XLVI 


6 


bieptn>n ^Hnn 0V31 


PBMD 03^»K 131' »3 

i.tbd nK prw T^en 
p3fi rWnno 


Ps. 


CXIX 


1 


n*Dp = 165 

'O'Dl '3 TTHW 

mbnnn -pi 'D'On 10K 


p3H DK '3K DM 


Prov. 


XI 


20 


•pi *o>on 131X11 2b wpv niiT nn^in 


r3.i 1T03 nwtm 
o»3 i0« pnn nK 31m 


• 


1*Dp = 166 

*np3 3 'IDpil 


p3TO »3J?fa 


Exod. 


XVII 


12 


130H 11m p.lKl 


^ 'pini 1»D3 DOIfl 


Pror. 


XXXI 


19 


-jfa 130n • ♦ * iTT wn rcpei - nr*rfr 1 Sam. 
Ezek. 


XVII 61 
XXI 8 


BtJp = 


■ t89 


nnrno nsbm 
»anri mwnm t6k ♦ssn 


: 


9 
10 


mn ion p^ 
nnpno *ann mwan 


Exod. 
Judg. 


XV 20 
XI 64 


5fp = 


190 


nno* Kin Gen. I 21 

Exod. VII 12 

D«ut. XXXII 83 trxp = 191 

na op nrn "n* nrS nm nm mp peb nn wi nm *te 'a '3 PFiBtvj 

p.TSO'DI W3 

wan Vtu te mem 

mem nan 03 

'on ri num mp pmn »aai Josh. XVII 8 

Joel I It 

1 Chron. II 43 Jerem. 


XXIII 


13 


Job 


I 


22 


„ 


XXIV 


12 yatp = 192 
proeoi i 1 "" 3 * »«" ■n'v ounn prte proo-oi rrnpi '3 nJ'Bfl 

pnOtt W3331 

avK Ktsn k*> nm tea 
mtei 

3-scp = 193 

vm ra TTjj 5 H^Tl 
pTx mm rivov 
w *pm 'mm rmn 
■ntp = 194 

pmooi rnnpa '3 T/^rti 

cxu 6 omnura 

xxxv 13 awn >p>n te 

xvi n rormtem XVII 1 
LXXXVI 1 n*xp = 195 2 Chron. XXXIII 18 

19 

Ps. CIX 7 njp * 196 mwo nan vm 
iriKon tei i"? nnpm 
nKtor-6 mnn intern 

'a™ 'a ^rnpccn ^rrtp^p 1 Kings 


XIII 


4 


irwon no**? naton tto 


Pi. 


LXXI 


11 


•>*d pK >a imwom um 
nrp = 197 

'0«D1 '3 DWspp 


1 Kings 


XX 


18 


citron iwr oite^ ok noun 


. 


„ 


18 


ia'a 


2 Kings 


X 


14 


o»n own nom 
rnrp = 198 


Dun. 


III 


2 


TO30^ rbo K3te 1X3131331 


. 


ft 


3 


Kmnoi k'33d KWDrronK ptwsno B*3fp = 199 Ezra 


X 16 
2 Kings 


XXII 14 


n = 200 


Dan. 


III 33 


po*pn n 


Esra 


IV 20 

TMK DW '3 " 

nm te nop mpn p rwrm 
mpn p oter nvK '0*01 '3 

po*pn noa minom panan naa mm* 
po-pn patei IM. VIII 16 
IV 7 709 
rpp = 177 

wi vte 'na TV wi '3 D^3P^ 

oawi nK omte man 

oron 1 ? win moo nK latern 

03* D3un nan 

nyp =178 

■Dtn ben bn *a Op*9E) 4 


Ps. 


LXXIV 


IS 


trow *vtn trw 


ft 


CXLV1II 


7 


mtann tei o^sn 


Ossi. 

Eaod. 


I 
VII 


21 
12* 


mn mna TP- wi By$P am oi 
mt o*nte iron 


D«ut. 


XXXII 


83 


03« D3'3n non 

B^rp =179 


I*a. 


XIV 


19 


pn30oi 'no nm rap *a mnpa '3 3£IT3 
3rn3is33 


M> 


XV 


16 


**>Pn 3Tn3'3P|K 


1 Chron. 


XXI 


9 


*«> "jten nsn 3j?n3 ^3 


Job 


XIX 


19 


D"p = 180 

mo >no te 


m 


XX 


10 


'3D iom »3iapn KtJp = 181 pmom trb2 *op n aplT Ps. 


V 7 
JlO'lUl 0*13*1 If'lt 


Ijbos 


V 10 
mats into 


Ps. 
Is* 


CVI 40 
XLIX 7 


3*Bp = 182 


iosd mm tfk in*\ 

0*6W0 TUtfV *^3 UfttJ? 

13*01 *»-im xtn -a '3 nph 


«MI. 


xxxvn i6 
tt*^ V MSO* 5 


Exod. 


XXIII 4 
J*30n ^3 


Pwt. 


XXI 16 
^e*»» *pno npm ottk 


yep = 183 


iswaTfh 


Is*. 


XXIX 24 
mi *j*n urn 


Ps. 


XCV 10 
on aa^ w ou 


ISA. 


XXX 28 


TOp = 184 


pm30»oi *a «TVr© 
te nj*no fon 


Pror. 


X 17 
npno nnam aim 


ntjp = 185 


. *n3»oi d 0**yiTO 


Isa. 


nr is 

IX 16 
o*t*no Y'tsVito 

ntn OM HCK!3 rop = 186 

tdo*oi 6oi *r»te '3 rtfiprin (Tppri 

rmn omn mvn nix 
Wa rmwm nun rop = 187 13^01 -a XTlO^Sfl Ps. 
Job 


XLIV 22 
XI 6 


. 


rm npm own inn 
noon nioten *p n3n 


ITDp = 


188 

ie^3 t>n -s nujsci 


Micah 


II 9 
maawi n*ao pman % or n^3 


Eccl. 


II 8 
omtn *33 ni33rm 710 Numb. ayfltofflH - nwsci 2 Chron. 2 Sam. Exod. XU 12 m is 2 Sam. XVI 12 

1 Kings Xn 16* X 16 II 12 II 11 HI 19 XIV 4 XXX 16 

XXXV 6 

- 81 

. 8* 

Numb. XVIII 28 raa Din? wbhpn a 
^53 nvr nxT ^ik 

opann *"afcn ^*n#» *P/ O^V ^^ 

nn ?pC^H^ 

D^M ba rrnotn rot o>rf?tt cam 

inlK annum n*6na mn 

i^J? naaawo 

TTQ? nwi >opi 

rvn nQ? 

tdk p^pa DTtt? 

™ rTJM 

IVO! k^> wp 

mn n^ri 

^ mtwn nam mar 
D7D3 WTWsn 

•nan nrae i6k srn 'HlDS 
t-l = 207 

wn un w 6a in a rWplW 
■tdk bv ^em 
-f?on >an« 6p 208 'mo^oi 'n ITjiTv n$V1in Numb. XVin 19 

2 Sam. I SI 

Ptot. XXIX 4 oaroto np 

irni nana 

ono bs 

iaoo onnai 

Bl = 209 
piT30»D1 «a&nn*n»te DirUl *^3 Wl 6o TD Tan '3 '3 MDT1F1 

Bntnpn norm Sa 

oa^p neo hn ^o f?K rate nn 

monn mo 

nnaa ti *na3 in rrnna tn ♦n = 210 

60 'a nwnn 

naonm monn rw 

morvA nrnrmb 

•** nbni? mrcn 

m = 2ii 

*»di 6a nrn wr nn 'a DD^tynn 

trip ina a 

^•^ ^a naa ^>a nntnni Ptot. 
Neh. XXIX 4 
Xn 44 Exek, XX 40 
XLIV SO Job II 40 

n 42 

vn 7 XIV 20 
XV 24 IV 8 
„ 17 «n = 201 

pnaaoi 'K na nm fl 'na 'a 'a nfi^n 

aboi 

ranmn 

to # na >ano*n an = 202 xn - 203 to 'a 'ingpnn 

nxaS inspnn 
top T^aa 

pnaaoi 'a *plp 

eipni rA»k nan 

tpm nan n nnn n «a^K TT = 204 Gen. 


xvni 


22 


Numb. 


XI 


16 


„ 


xn 


12 


1 Sam. 


m 


13 


1 Kings 


xn 


16* 


« 


* 


16* 


2 Chron. 


X 


16 


Jerem. 


n 


11 


Ps. 


CVI 


20 


Ezek. 


vm 


17 


Hab. 


i 


12 


Zech. 


n 


12 


Mai. 


i 


12 


« 


n 


18 


„ 


m 


8 


Job 


VH 


20 
XXXII 


3 onaiD ppn p^>b rr» 

nar lamp onnaxi 

»npna nx^n bx\ 

ibk onna maxa n^K 

vaa on^> a^pa a 

bvr\w> ybmb wx 

tonep ^a ^n 

n-Ti ram iiw ^a -j^n 

^rr Ki^a maa Tan 'an 

n*3ana onoa nx lTon 

bdk b« nmarn m nmbv nam 

maa k^> ^np 

w naaa 

m» D'Wna on«i 

im« onnem 

'nK o^rap 

Kipa^ 'Sp mnm 

ar« nx ipnmn 

nn =205 

'DID pM pte n*» 

annaxi 

♦npna 

iok onna 

B'Wpa 

rrnotn 

maa K^ 

vroa Ton 

b*nt& ybnifib «rn 

is •a 

*** '^ nam 

a 'a 

rnnm 

a^^na 

onnem 

n»an 

o*pap 

w naaa 

Tl = 206 

pa« -pbn mtp pnonn n»m DnDID ppn nan rr* 

*un »rn HliTj »3D^ nDP T3TIP BITJ^^I 
Gen. XVm 22 »n »«* •*« DJ^^^ »3D^ nBP 13TIP n1n»1 

nn ?w ^nyj3 nmx bm 

Namb. XI ' 16 »" n3W ^ ^WH? 

"teftt anna ir,Kxa nrK 
xn 12 rm WQH Gen. 


xvm 


22 


Namb. 


XI 


16 


« 


xn 


12 


1 Sam. 


in 


13 


Eaek. 


VIII 


17 


Hab. 


i 


12 


Jerem. 


ii 


11 


1 Kings 


xn 


16 * 


» 


n 


16 


2 Chron. 


X 


16 


« 


ft 


16 


Job 


xxxn 


3 


H 


vn 


20 


Mai. 


i 


12 


» 


i 


18 


P*. 


CVI 


20 


Mai. 


in 


8 


Zech. 


n 


12 *wn rrrort - nfl 711 Job 


XXXIX 


7 


rasp vb wd mwwi 
,. 


XXXVI 


29 


iriDD mwwi 


TTS1 =216 


Dan. 
Ezra 


IV 
VI 


26 
17 


1 Chron. 


XIX 


12 


^ n»m d*w ♦ • ♦ pmr\ dk 
Ps. 


XXXIII 


17 


nxnrn^ Dion ipr 


m = 217 


Eiod. 


XXXIX 


13 
pniDDI 6di '3 inpWP 


Ezek. 


XXVIII 


13 


Gen. 


IV 


7 


mpwn "j^m 
Cant. 


VII 


11 


inpittn ^jn 


n*n = 218 


Isa. 


xxm 


6 
'd>di wi 'a Wfin 


Jonah 


i 


3 


Jerem. 


XXXVI 


9 


D'pnrrt rwonn rora tpi 


„ 


M 


3 


Zech. 


VII 


1 


i^D33 wnn cnnb 


„ 


IV 


2 


1 Chron. 
Levit. 


XXIV 
XXV 


11 
22 


wnn vwb 

8"*1 = 219 


1 Chron. 


I 


7 


Ezek. 


XXIV 


1 


•*»bi -^ to rvj^tton bn *fia *pD 


Isa 


XXII 


2 
vra rpjNprn mp wi 


Zech. 


IV 


7 y">i = 212 

protwi '3 ifr? *lfl 
w nn pnr n*p^ 

yn = 213 

pnatwi '^'Qdt '3 DTftb fchfchfl 
nip«>i n n» twin vain nam 

n»fl DY&K }J }TJ?3 
T»1 =214 

ppp3o»oi *np3 n mjfajhs 

iWWTfl 1*132 

nmcnn msS mv opn •TBI =215 prrowi ■npa* n fflK^l 

from iv rwAo murn 

r6 fn jn nwtm rwi RTuroa rm an ro^o o^w rnuDu 

nieoi3 dm no oviocim nm pbnn osn3 tor nnR *nRx» tor mvnn mmioo Gen. 
ProT. 

Eaek. 
Pi. LeTit 
1 Chron. 
Hoi. 
Exod. 
ProT. 
Lament. 
1 Sam. 
Pa. Gen. 
Namb. P». 
EeeL V 18 
VI 17 vn 8 

XLIX 10 

XIX 17 

xxvra 19 

XXXVI 11 XI 41 

IX 6 

XIV tl 

XXI IS 

II 13 

xni to 

XXIX 17 

IV 6 

n $6 

cxxxn 17 XLV 18 
XVI 17 »3iyo in 
rmrb isnpm 


re = is* xxvn xxxn 10 

II S3 Gen. 


VI 


11 


Exod. 


I 


7 


Oen. 


XLI 


40 


ProT. 


XXIV 


S6 


Dent, 


xxra 


so 


ProT. 


xxm 


ss 


Exod. 


V 


9 wdi R3ir pr6 n^i ^ im * ti pi? -a 

R£ ♦aw pn paiRi 

tori fa*ai rap 

B3v mo* 16 

:u6apfaipp 

owa *ppTr 'fa 

**pion *]tro 

113 = 15* 

'0*01 D7 3*03 im £ 3*03 Tl p3tt Tt 
fa *[fan fa ,-!$•)© 
01TO71 iTWOn 

Rin fa oni 

fW^BJ OKI 

fa *nwm 

nprm hr motn 

•pan *p3 no* 

ottpo^ o*faRn 

*S *nrppm 

pip rrax* or 

384* 

pnao*oi iro too ira '3 VTp 5 ! 

tD*nn mi oa*3R dr vrpi 

onnn mnno m vipi n^jn 

nap 

WJP7 

1V7v na## 

iTTJfrlO 

o*n*?s 

*IT#9 

*rn#pi> T3W = 324* O*0J7DD v iTOPI 

t* ^ mean 

jritt Sk io t 1 ? 

1016 Ran npn *]fai 

Rin oa wn 

3*D» = 363 • 

vtnb o*3R30 o»3i 
•^-« oniRDO .ro* fa *3 

fOT = 387* 

*o*oi rrnna ow fT^ij K^tpfll 
oon pun Rfani 
onR pRn i6om 
rrsn = 428* 

**oi irh nra * pirni m pair n 

*rra fa iron nnR p# 

pi?* OTflTO p^*? 

spa yw -pn*^ ym 16 *flfc 

•pc* rnaa mnnR ^ 

mapn nasn hp#? laa. 
Job 
Ezek. Lavit. 
Dent. 
Levit Eather 

Eaek. 
Gen. 
Ajnos 
S Chron. Eaek. 

Pi. Dent 
Piot. ProY. 
1 Bam, XXXIV 4 

XLI 23 

XXXV 14 

» 1° XI 16 
XXXIV 33 y = 13k* 

to prwo 03 a'3 ps pan n }0 nn 

own Rax fa ip»3i 6 ipsa 

n^ixo Tea nw h tw 

nara mrr *3iR ior na ^ nbtp 

w faro*n*anfa3^ 6 ^nflPfc? 

Kiit n^ n^ ti fan prwia D a"« fo pa^Ri 

rrojj = i*5* 

•on^ lavRi B^oa 'a Pli3(r*3 
nawn ^>or nnR »a 

fIDRO '3 H30far> -[Oron 

rm = 218* 

piT30»oi latoa d*i *o by\ V 9 

VII 88 

XVI 34* 

XIX 16 

„ 16 
*2 

XXXI so 

18 

XXXVI 8 VI 16 

XIII 17 

VI 16 ? mem fa^> nonn 


s 31 


mbvn nat ipa 


S31 


a^ao *wr btrw* 


fal 


tor mno *fa 


«OI 


'3D fa PS* Ttt^R 


.fal 


ROOH 13 P^ TOR 


fa» 


? tor fas rain 


ta! 


iip »fa 


fat 


0*933 P|C3H 


fal 


nfao tWV H3 


fell 349* pn>ao*oi rmna 'a hhfy 

S*fa pT3 nnao fai 

i»pn rm VR3 noi«n 

winn rroon jnsm I 17 

XXIII 37 

XXXI 43 

I 13 

xxxn 1 

p.T30*01 

XIV 3 

XLIV 30 

V 6 

LXXV 6 

vm 3 

XXII SI XXIX 24 

XIV 16 b 

. ro = 15* 

pn*ao*oi ?b Tn D tt 
rabon i3i rt '3 
•f?on oano .powai 

[iTT3 OTI T0R3 *3 

TORn f a^ pn 

? ]«an nnm fa mff 10R .13 

noRm onann nnR 

re = is* 

Rait prh n*Si r6 3*oa ttj n 3*03 

rnn ov3 mm 

mas fa n*rmi 

urn»t6 

tfWnrn otior 

noR noR ovp ro = is* **oirr?Tnn 

rpno jn* oir 
rmn »nm pair 'a 
f'Ta? 1 ? ti pair 'a 

u»7yin 
o^ir6 

ipTTlPl 

tt pair '3 
nr)n ran Judg. 
Esek. ysp = 123* 
"D1 X 3TO 3"Q3 » 3TO pTTtt V* fa ptQRl 
XVI 25 DfTOlA pmPl 

¥ rna 'nroi nnm* fei n«Op =188* P«. XXXVIII 8 

Prov. Xn 9 XVIII 23 Hos. 
ProT. Judg. 
1 Sam. 
1 Chron. 1 Chron. 
Gen. XIV 4 
XXVIII 13 VI 23 
XX 21 
XII 18 mn imps '3 nbp} 

nbps 1*6d >*?D3 *3 

ib i3in n^pa me 
nfcpai tn tn* »33Ki -rr = 3u* 

'dw pop im nno in onom a DITP 

OW DfTl> p TON 
rnp mna Dn *v 3«n '11101 

3"Jn = 452* 

'»D1 Klp3 »3'0D1 'J ?£ Obi? 

•fi vhm mrp i 1 ? mm 
pm f> cite >s men wip 

wn top rw nw^ mn 2 Sam. 
Numb. 
Zech. Exod. 
Dent Micah 
Job Exod. Gen. Gen. tVw = 634* 
xxvn 19 ^fli x>QVfi ? vrff Ott* 

XLI 46, 60;. XL VI 20 JHD >Cp1© 

XIV 18; Pa. CX 4 p*7^ »$^ 

XXXVI 38, 89; 1 Chron. I 49, 60; XXVII 28 J}£ ^3 

xli 46 rr 3 ^ e n^ 

pnpi pte pin 3»n3 b3 pfci 

pp tawi ko» m paw 

pnpi sra Kin nn^o wonrA 

IV 22, 2» pnpi 3to pte pin >K3iro^> 

T^in = 634* 

iv 22, 22 'pi To rAa Km pp ^n numb 

pte '3 *ieraA X 26; 1 Chron. I 20 
in 8; etc. 
XIV 1, 4, 6, 9, 17 

XXXI 47, 48 

rann = 856* ^n^ 

io# -n? 


Judg. U*. Esek. Numb. 
Exod. XLVIII 82 XVIII 10 

a 

XXV 11 IV 8 
XXVIII 6 P)DV rr^pnn =935* V = 70 « npor men 

o*3pr men omam 

otto* lap nor 'o»di '2 *# np^in 

133 DiT^ W1D1 

iD«ii n* win Eccl. 
1 Chron. XXII 42 

XIV 24 

IX 4 X 2 
XI 9 V 12 
XIV 16 XXIX 31 Stw? 3*Wl = 632* 713 

PTO pKI W* wpj 

3^>3 H3P1 ,1|^11» 

ram* m.T ran n^hi* 

'rao'oi itro rn '3 JJRj^i 
- »3W3 icon 
d*d> i3n«n 

TDirt = 644* 

mn a ■sp-jj *to?0^ 

rnrmvn 161 

p|DDn "pr wsvh 

a^rn = 713* 

ro3 wi of?3 D1pp3 D1p9? 
npn mton ^* nm 

2 


rp = me* 


p.T30»Dl 1 pt^3 tfjj 


Exod. 


XX 


21 
^eirn ^k ^33 ntroi 


Gen. 


XXXIII 


7 
*]OV »33 mm 


1 Kings 


XX 


18 
vo3 inn k>33 nam 


Iu. 


XXIX 


13 


3"Dfi = 462* 


ntn om V33 *3 m^ 
•w n*i '3 nriru 


Ps. 


IV 


8 
n^»3 nno» 
LX 


6 


D 

POtt = 347* 


DDi3nn*> D3 yvnb xn i6 nK tm yr\ tw 1 c OKn K t, ffTn ^ p , D 
xv 23 n iwii nj< w ^«n 16 iai n« pi 

[lo-on = 489 ow6n.nropyi] 

V 

•D = 80* 

prwMi ion in 60 it ims a ni53? xvni 6 

XII 39 


nup wv\ w\b 


XX 19 

r, 36 
XXX 17 


run = 415* 

p.T3o>oi '3 npiirtp 

Snm *33 noipn 

'"•"ttrmm npn 
♦sea inn F|*?« 
mwi = 475* 


IV 6 
V 9 


•»3D»m a ^fp-^J 

TtvA mwt iqjni 

mnn am jon Ktt 

Jl^l 7J? '3'3 p pJIT 3*^ ffi 3'K p p3*R1 


III 11 
XVI 36 


rui = 216* 

w w '3 opi^n 

thpn n* 03 
wim *»inw »n^K mrr -pna 
B^»pnn = 939* 


XV 42 


*»D1 K1D*D31 p«p '3 in^J 

jwn inpi .133^ 


XIX 7 


p^jn mm pan pp 90a Explanatory Remarks. 

I To enable the strident to decipher the printed Massorah of the Rabbinie Bibles, I here subjoin it as first edited by Jacob b. Chayim 
£5 I the ST^^UlW.A Bomberg, Venice 1524-26. Thongh strictly speaking it is the second Babble Me 
as the one edited by Felix Pratensis was published by the same printer in Venice 1517, My e.ght years before, - yet it is the 
first which contains the critical apparatus generally called "The Massorah". _ x. nm i 1Pro Venice 1548 

H. It is however to be remarked that, as in the case of the Talmud, all the succeedmg editions viz. (II) Bomberg, V«W 8 
(III) Bomberg, Venice 1568, (IV) the edition of Leo Modena, Venice 1617-19, (V) Buxtorfs ed. tl on, Basle M*- 1 *'™** 
magnificent Amsterdam edition of 1724-28, and even (VII) the recent Warsaw edition 1860-66, give, page by page, exactly the same 
quantity of the Hebrew text and, line for line, the same amount of Massorah. v,„m„„ „„.tlv 

HI As v arious change, have been made in the wording of many of the Rubric in the later ed.tions, 1 have given the ^^f^ 
a, Zy .tend in the edit* pritcep. in their full or abbreviated forms, thus reproducing not only Jacob b. Chayim s own language 

IV. The ttoandtlmfber which are here added after each Rubric refer to the letter of the alphabetical arrangement and the number 

V. 5£ r^rtk^wfthe number, e. 9 . b 15*, it denotes thai A. Rubric has been ^^J^-^*^ 
text and is riven in the Appendix; and when the Hebrew letter is not followed by a number but simply by an aster.sk e_ g. 
K H denoteMhat the Rubric, though referred to, is not to be found in the printed Massorah and that I have been unable to find 

VI men^word or words of the Hebrew text or any other portions of a heading are printed in large type it denotes that all 
r!L»ce7which form the Rubric are given with the heading; whilst ordinary type indicates that the Massorah is simply 
mentioned here and that Jacob b. Chayim refers to another part of his Massoretic Corpus for the m****. exolanatorv 

VH. As no single Biblical MS. contains as much Massorah as Jacob b. Chayim's text, the following repnnt with its explanatory 
additions will enable the student to understand the Massorah in almost any MS. of the B'ble. p„„4» toll ,i, 

Vm. To facilitate reference, I have so far departed from the continuous arrangement of the pnnted Massorah as to divide the Pentateuch 
into the Perioopes and the Prophets and the Hagiographa into separate books. §• i ««n. 1 1— vi 8 ITWO 

m no, r*m pnnrw' vo -a nW » «* * o^* *n,a n i« -n irtfma m « nfrna nvrme w, no a o 
J-l *4» y« 7i m6« rm\ :b 143 <3 omn 'J? tn «. -a ypn\ :r«wni via, vih :K »o9 D>piDB wi a r*CH <*> 

jj? 8« n t»£« wm (7) :n i« sb m >* ^ n* TOa ,J "^ "^ (6) m " 6 D,xap * "^ (6) :a " ' J ^ (4> 
np ,-I^j? (id tl 47 nna « ovfe rp do) m «87 is mpo-^* tK •« rra m#* no*! w tn m rwnro mra ti p-M?l 
onffO^I » » «> 3 a ^?n> (14) tO s 47 t> vw* r «. ion w ^b -a 'J K*im (.*> to 856 -mo -. WJ> tp «• '3 
i]> m -3 HMT W ^ •» fi rtfrx (is) JO 52! -J n^OO^> tD 62 ot <on '3 tf*D bo) to m *n im wi nn a 
n no w* nra a TTTl M> n .78 <3 3T tl> « -mo 'J *1W! i 1 *»* wi -n 0^.3 (n) in m pn twh oy«C <«> 
}3 2 98 pktit « bfr (so) i3t m -a dm <"> { = SM r^"' 3" ^? W tn 165 wta - r»W «3 J3 a9T •" "'^ (so) 

ttt «95 n nrrVin rf?» w :a 4» 8 a n%-6«j fi^. « •» «• w -3 nitpn w « » i am » "• "> "W^PTl J »> 

•»i nwB m Titei (6) tw * 88 n D?ori t« no. 3 D^pin p* :n 59> M "^ « ,J1 ' m ' Dn " im °" Aa '' ^ ' 3 nt1 " in 

W «.i «pan w pn 'a nf3^.T! t« oe lAaKimn '3 Tin w tH 127 tb om t3 217 te n-os ^ tn w mow rrlwi ido 
•on i wm <»*) J3 m, 130 mho w Dnon 'J fH»| W «9 b-i r» D?n. («) tfi 279 -3 T®? t» eoi t) up* W 126 t TCW <«*> 
wi a "4on t 1 710 nno tn ps? i '3 PS™ « 301 a fc«l («D ttt 130 -J d^ tW e27 nnra mAo is n10# (20) T 402 v*n 
Oifbx ~W to tp 272 k-3 M9> Jt «> -3 nw> ta 626 n n^i (») ta m onon w mtte a -i W3n (22) to «. m« 
OffTfio PiMiVinw tp*rBpnn»aTtiJ)^» ruiTta'Jffl^lrttt) :K 478 >a ^aifci (2) :Nso4T 
J3 7 6 W-3 ^ Tin t 1 ? 34 im pept T ^ d.) tH see W»8 BPB3 n ^Jl tl? a»7 ira p 3TO 3 > 3 ix ** too) p «n * on 

niW3 ' 1DH K*Oa WJl "3TO1 ^'31 ^ PP31 mm3 "l6a '3 ?JTW» JK 466 pS? »pm TOTB *|BrtJ « '3 7?^ tO 636 '3 fOTJ 

tK 1032 D'^O '3 ?p9» (19) tp 162 '1 flpl (18) t« 444 rrp3 T ^ (!•) tP 816 H rMPJ? tK 1148 DT«p fl n^ <»> ^ »> 

! fir^)^V(23) tj? 220 .onon m dJ* 1 ? tM «84 pn y» ttj»| (22) 'tK 119 y. orf^ (21) m 626 in '3 "TWPW ** « n "WW^ 

•3 oV f i?o mti <«) » im f n| ri« P mi ,J "^ (2) : p *° 7 ' n ,TO R ^ ° ^ 8M am> w ""^ I 71 "^ W "* ^ 

tK •««'»(•) A m vo wiAo r 1*9 tn 217 -3 mp^n (7) mmtna^nriM tn»'wta')7W|(o tnm-on 

DTiyatf (16) tO eee ' wi a **#) tO 189 -3 inpK (i4> to 124 '3 PTt3 f 483 n^B un -J *ph (12) « 172 "Dm '3 tPp0 (U) 
tO 73i 'pup 'ji tO 730 pnnc -i n njjJW (to) t^ 329 •: T>)1 (.8) tW 623 1 DV? (17) » ses nno w pp ^ ' J D R? :r * 9 ^ 
t^> so K" nfl^ « tO 7si pmp "i n?> tp ses - ts^nv ripm (25) t* 342 '3 T>n 'tN 247 3 nj|«CI &») tH 49 ?<nriD 1 !?aw (22) 
T»3 1 ^?"^"a Vn?! (5) P 84o «OS3 nl3ai D^a *ip ho V 340 kT33 nrea nn^u nr^T3 6b T>1 tO 48 -ion 'a nKO (v 4) 

•1 0^310^ (26) tn 186 pm -j isr^a 'n?i («) t« «u a-» vm tn 242 -a ^nnn <*> tn «. nwas t n^nji w tn 204 wpti . rncwD 715 

Ja 211 ptap 'aTTi^ nmiO^r^cs) j* M 6 nn^(vii) J* tr ot6o i VT? itousvaw+mfbo7iTQ<»)mr<mmtm 

ja 247 m a nyr^n n « i»Q tm njn* inn w :* •» piwa -3 p M« ta »? iAo m w * 3 otayj w 

ja 161 bi 3 £#} (a) JH m nwn-'vi of*© mm mar rrSm fai flpoin* trmn txhm nan twma *>a (t) JH mnvoa ISlir^t (•> 

VTpnT rnrOH top 
I. * 

<k». VI 9-XI 32 TO 

:k S69 t^a itW» nnrrf? m#H$ n*?**! («) :n *» tm wi^mnnta pbo n :c i» i m.fc » yj *j^ do 
m im vn 1003 a ntO 1 ? (19) J3 *§ rrVta wa i tpty (is) J^i«idi UHl) 1 /^ jo •« -n nofcj* a«j jn 8U 3 wi 
•n yo ©i n npwo-|0 «) « * * njflj- V1J* (m i) J^> »o n Offo tH 4» *d *g* <») 50 11 wam»p Titpgo <*» 
0*3 m lei 'j *f6 (11) ttt 97 1063 ti wcso «W &•) JO »*• *rrn 'wp- n l ipp* t» 2© n iTjht? to «• rm -nn irra 
r U5 '3 «p?a (2s) ta 4« -T no#3 («) to « 1 **p nfcp do) ta ui a 0*1*351 do) tH 1144 1 nta <u) ** •■• n no 

. JO 1* im p* a« in* to jto aw *^ t»«»133pl tt 84 to tn n trrNj *fcpl (nn 1) 

pna nun t»t (») ttt m a-a ri?tfv\ (t) JK um ito in pop 5 n Cn** w ttt m a a«h tn m mm 60 -1 fkrr (•) 
O^fefc n3T>l (15) *p iwn^p :» io8-»«3pti«fJp(ii) tn tu * bfTl (10) t*478onon^iri6eatifnt;<7) JH *!• b% ^S ^ 
:3m^inwap3':T^|» r437rmap3TO'a«pH(ti) ta iub}b^b}b$yrw**riioafyM n «t ivn -nam -a 
tH 4»i *3 VH* #*H tH 47« in *3 ^HTl (6) JO m *3 OpiyTeyi (a 1) tn 4w'3*pfr} tp«a*TJj3rj JP m port T» T» (n) 
ta we won nr njrjn ^ do) Jl 101 m at« unaneai iranru m ana K^J nrcn moip nfert f^o ci prn mn *bc \*m 

ri?H& dt) to 852 *3 w t^ 5 iw wn n r n pnb) jp i« ou mi 3 ^iibprj di) tn «t *vi *n Dn vvn 1 nprq© 
JP 776 ^ TTTUn JB 174 « ocr^^ JK aw t nr^ (»> ♦* 171 m rT 1 ^ aw n rhr# (21) ta m ^ JW1 (20) JH 707 -a 
tH tw 'a TOIJ? (t) ta 86 it^3 *^on *a -&3 (8) J1 4is n 3 wa rBpjm (7) JH 716 «a H^IJ (x 4) XX m ^o a Tt^jt (*•) 
rp|J& JH 166 » «na OW33 rr Vn (19) to 844 *on T03 6a -avoi -^33 fai nra 160 b TrtnQtpQ (w) t^ stt s TT^fp da) 
tit m 1 LT y,9 n 100 a ony^ (xi 1) ta 64 va twAo n Vrr|n tv 624 t o#^ m ta t4 ^na *m ta •* n -to 1 

leWll tO 70 a h^p\ (4) tn 2f5 ti Ttfrh tKtoaplJ^ t^ 288 *a 0^»V tK 8ti rna wo tri -i r^itn d) ta st8 a oyipj? (2) 
tn47»'3^[n»i jD ei ^j^rj(8) t^ 5»i »a rma (7) to « 6 D^TJ (6) taw taps n 0^,5 *|<«) tftst^pD} tluo-T" 
rjW ^ Hit pns nvr tob 3^ (27) ta 622 m 9(m vami pp 6 T^peTINt rw rrfnn nm (n) tr 6i6 isnaot * O^ OV do) 
IWnrHi tK i246 r nfern? Tn pp t^ n^ f«n JH i860 ti aiH^jT! <w tH 122s n^ n^ ny fins mn *»pw 3^ tK 1224 rtjt 

atb nao^ tan wo Hfea a-ap mm,W301fl 

' xn i^xvnw^ *T^ 

ITJPU « ta 504 '3 Tp^7?P (8) tH 156 n flSjl (2) n 88 3 ^n»'H 588 TO3 T fTH!^ tH 588 tTI 1 n^JT^t (TH l) 

(14) tn i6» o nnrn (i8) tn m a ^v («) tn 885 ^ Hj-np^ (H) *o 704 v crvpstj (12) ta78in3r3n^|jci(8) tnaaa-* 

•^l d9) tH. i82i t W&TH) ta 66 *3 P33?l d7) ttr 8«8 ian -a It^^i (16) tn M7 t ^Tl d5) 4a « iwrto ^ HO? 
T»n|«8n|(4) tp 114 IE mr! pns mn tdd 'a ton 8) t» 582 mas TT 1 ?^ -nut fe Ttytft nc w^matrraT^ytJRIw tTiwn 
pm Twos tain d« pm rwn tm •» (8) ta 286 p3*